Search

Bài 1051: Hạnh Phúc Trong Tầm Tay – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đây là một Tịnh xá tâm linh trên Youtube để chúng ta giữ tâm thanh tịnh cùng trở về với nhau đồng tu cộng hưởng năng lượng đại Từ đại Bi, để chúng ta nguyện rải tâm từ đến muôn loài. Chúng ta nương vào đại hùng đại lực tha lực Phật điển đại Từ đại Bi siêu thế của mười phương Chư Phật, hòa cùng với tâm từ nhỏ bé của phận người chúng ta, chúng ta nguyện hồi hướng rải tới muôn nơi.

Các bạn thân mến, nếu như hôm nay có một nhân duyên nào đó các bạn đi vào trang Youtube Thất Bảo Huyền Môn để gieo duyên với Bảo Thành, đồng tu về Pháp môn Thiền Mật song tu. Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn được Chư Phật, Chư Tổ truyền lại cho chúng ta, phối hợp giữa Thiền và Mật để chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú thần thông vi diệu âm Mu A Mu Sa, đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Sự phối hợp giữa tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật trước là giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh, bởi khi luồng tha lực Phật điển đó tác động vào, nó sẽ phân phối đều trên cơ thể của chúng ta, khai mở năng lượng dự trữ trong các huyệt Đạo, đả thông kinh mạch, khai mở Luân Xa. Nếu như các bạn đã nghe về Luân Xa, đã nghe về các huyệt mạch và kinh mạch, về năng lượng vốn có sẵn ở trong con người bị bế tắc, tha lực Phật điển sẽ làm cho lưu thông, cường thân tráng lực, sức khỏe dồi dào, tan mọi bệnh tật, giúp cho chúng ta có nguồn cảm hứng để sống, sống trong hơi thở Chánh Niệm, sống trong Chánh Pháp, sống trong pháp thiện mà Đức Phật đã dạy. Bởi là một Pháp môn an trú trong hơi thở và trì mật chú của Mật Tông nên mỗi một người trong chúng ta, mỗi một các bạn khi chúng ta tu, chúng ta sẽ đón nhận được tha lực Phật điển. Tha lực này sẽ giúp cho chúng ta bừng tỉnh ở trong tâm nhìn thấu được vạn pháp, hiểu được kinh điển xưa giờ ta đã nghe giảng, tăng lên một bậc cao hơn, thấu nghĩa được tất cả những lời dạy của Đức Phật.

Các bạn thân mến, nền tảng của Thiền Mật song tu phải dựa trên ba điều căn bản mà mỗi một người phải luôn luôn giữ ở trong tâm. Điều thứ nhất là phải quy y với Phật Pháp Tăng, phải tin sâu tuyệt đối vào Phật Pháp Tăng, nhận Phật làm Thầy và chỉ học giáo pháp của Bậc Thầy Vô Thượng, Tự Giác Ngộ để chúng ta có thể chuyển hóa nghiệp chướng thân tâm của mình. Và chúng ta phải quy y với Pháp, quy y với Tăng để nương nhờ vào Pháp Phật, sự hòa hợp của Tăng, để chúng ta trên con đường tu có được Định lực vững chãi. Chúng ta phải tin sâu vào Nhân Quả Thiện Ác, tất cả mọi nhân Ác chúng ta phải phát nguyện từ bỏ dù rất nhỏ, tất cả những nhân Thiện chúng ta phải phát tâm hành được điều đó dù rất bé. Sau đó chúng ta phải giữ được năm giới của Đức Phật trao truyền để hộ mạng, để bảo hộ sáu căn của chúng ta không bị nhiễm sáu trần, không bị cảnh trần làm ô uế, lòng hoan hỷ khi giữ giới khởi lên tâm muốn bố thí, cúng dường để hành mười pháp thiện nhà Phật dạy để tăng trưởng phước báu. Đó là ba điều chúng ta phải giữ được lồng trong sáu chữ Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ.

Sáu chữ này là khung mà không ai có thể vượt qua khỏi khung này để đi tới sự chứng ngộ, là cái sườn mà không ai có thể từ bỏ cái sườn này để đi tới sự Giác Ngộ, là nền tảng vững chắc mà không ai có thể bỏ cái nền tảng này để xây dựng sự tu chứng của mình. Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ sáu chữ gọn gàng nhưng chúng ta phải công phu một cuộc đời, phải song hành với những Bậc thiện tri thức, phải gần gũi với các Thầy, gần gũi với những người đồng tu học Đạo, nhắc nhở sách tấn để chúng ta giữ được sáu chữ này viên dung và thực hành được nó. Thiền Mật song tu điều kiện là phải có sáu chữ này tư duy miên mật ở trong đầu và thực hiện được nó. Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn phương tiện giữa Thiền và Mật song tu với nhau để hỗ trợ quán chiếu cho sâu sắc những pháp Sanh Diệt xảy ra trong từng sát na và nương vào Tạng Mật để đón tiếp được tha lực của Phật. Tha lực của Phật thúc đẩy tự lực tăng trưởng hơn, nó làm sáng tâm của chúng ta, tha lực của Phật như mặt trời chiếu vào miền tăm tối vô minh để hỗ trợ cho chúng ta quán chiếu. Quán là nhìn tâm, nhìn sâu sắc vào tâm của chúng ta, chiếu là dùng Mật Tông như Mặt Trời Trí Tuệ để chiếu vào điều ta đang nhìn. Với cái nhìn của tâm và tha lực Phật điển là ánh đèn Trí Tuệ, là Mặt Trời Trí Tuệ ta sẽ quán chiếu rõ hết tất cả các pháp, các pháp dù là vi tế tới đâu ta cũng nhìn được nếu chúng ta tinh tấn tu học ta sẽ thấu rõ được những phần như vậy.

Các bạn khi tu Pháp môn này, cái đầu tiên mang lại sự lợi lạc cho thân là nó giúp cho thân ổn định máu huyết, tăng trưởng sức khỏe của mình, loại trừ tất cả những chứng bệnh đang tồn đọng trong thân tâm, hỗ trợ cho sức đề kháng của chúng ta thêm mạnh. Và nếu như phải sử dụng các thuốc thì khi thuốc chúng ta mang vào nhờ tha lực này hỗ trợ sức đề kháng cao hơn, thuốc sẽ có hữu dụng hơn. Cái đặc biệt hơn là nó hỗ trợ về mặt tâm linh và tinh thần, nó giúp cho tâm linh của các bạn được thanh thoát nhẹ nhàng, tinh thần được thoải mái an yên. Chính vì cả ba mặt tâm linh, tinh thần và thể xác được bình an, nhẹ nhàng, bớt bệnh, bớt phiền não, thanh tịnh thong dong mà các bạn sẽ dần dần thoát ra khỏi tất cả mọi bệnh tật và đau khổ. Và các bạn sẽ thấy được lợi ích đó giúp cho chúng ta được bình an tịch tĩnh trong từng giây phút của cuộc đời, rất lợi ích, rất lợi lạc, thấy rõ ràng trong từng ngày, thấy rõ ràng trong từng giây phút mỗi khi các bạn tu tập.

Nó là một sự chứng ngộ, một sự trải nghiệm hiện hữu rõ ràng mà ai cũng cảm nhận được, nó không phải là một sự mơ hồ dựa trên một mớ lý thuyết diễn giải cho ta tâm đắc với những ý nghĩa đó. Nhưng nó là một sự thực tập rõ ràng như người đói bụng đi nấu cơm, nấu cơm xong lấy cơm ra ăn, chúng ta biết lấy gạo vo vào nước, dùng lửa để nấu thành cơm và chúng ta sẽ hưởng chén cơm ta nấu được, và chúng ta ăn vô, chúng ta cảm thấy no bụng. Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn dùng sáu chữ Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, giữ giới, hành thiện đó là cách chúng ta chuẩn bị những vật liệu cao quý nhất của tâm linh để nấu lên tha lực Phật điển. Và khi tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật tác động vào thân tâm của chúng ta liền ngay tức khắc ta sẽ nếm được pháp vị vi diệu và vị vi diệu đó sẽ nuôi thân của ta khỏe mạnh bớt bệnh, nuôi tâm của chúng ta thanh tịnh bớt phiền não, sẽ nuôi đời sống của tâm linh sáng ra, hiểu rõ tất cả những huyền nghĩa trong kinh sách. Huyền có nghĩa là đen, xưa giờ ta chỉ hiểu tới đó thôi nhưng giờ khi ta tu tập Pháp môn này, chúng ta hiểu xa hơn, vượt qua giới hạn mà ta có thể hiểu được xưa nay, không những về Pháp mà về nhiều phương diện trong cuộc sống. Sự bế tắc trong cuộc sống bởi cái nhìn và hiểu biết của ta chỉ tới mức độ đó nhưng nay khi tu tập Pháp môn này tha lực Phật điển thúc đẩy não bộ, trí tuệ của chúng ta, giúp cho chúng ta có sự sáng của tâm linh soi dẫn để chúng ta có thể nhìn vượt qua những gì ta chưa có thể nhìn thấy để tìm hiểu, để ứng dụng nó vào cuộc sống tu tập.

Giờ đây, Bảo Thành kính mời các bạn hãy gieo duyên cùng với Bảo Thành tu Thất Bảo Huyền Môn. Đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, chúng ta hãy đặt như vậy, tay phải lên trên tay trái, giữ thân cho nhẹ nhàng buông lỏng. Thiền Mật song tu là Pháp môn tiếp nhận tha lực, tha lực Phật điển khi tiếp vào thân nó sẽ tương tác với thân chúng ta, nó sẽ di chuyển huyệt mạch của chúng ta, nó sẽ khai thông kinh mạch và Luân Xa, nó sẽ có một luồng tha lực tác động vào thân làm cho thân di chuyển. Chúng ta hãy quán chiếu thân này như chiếc thuyền trên mặt nước, để cho tha lực Phật điển di chuyển, tâm như người trên thuyền ngồi nhẹ nhàng ngắm cảnh trăng sao có nghĩa tâm nhẹ nhàng quán chiếu những hiện tượng xảy ra bên trong. Tâm tịnh, thân động phối hợp giữa tịnh động, âm dương hài hòa cho nên nếu các bạn thấy thân động thì không có gì phải hoang mang bởi thân là thể động còn tâm luôn tịnh bởi luôn an trú trong thân này. Nên thân động, tâm tịnh, tịnh là bởi an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa:                                                 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tìm thấy hạnh phúc trong tầm tay. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa đón nhận đồng tu và đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật đổ tràn xuống thân tâm của chúng ta.

Pháp môn Thiền Mật song tu là Pháp môn tiếp được tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Không như các Pháp môn khác dựa trên Trí Tuệ để quán chiếu, hoặc dựa trên Tín tâm để tụng niệm, hoặc dựa trên hơi thở để định hoặc chỉ gọi là Thiền Định, Thiền Chỉ hoặc Thiền Quán. Thiền Mật là dựa trên thiền quán của tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm và dựa trên mật chú thần thông vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển trong khi chúng ta đang dùng tâm quán chiếu vạn pháp vô thường Sanh Diệt khổ đau xảy ra trong sát na Chánh Niệm đó. Chỉ trong một niệm an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa tiếp được tha lực Phật điển ta liền có khả năng quán chiếu các pháp Khổ, Vô Thường và Vô Ngã, hiểu rõ các pháp Sanh Diệt trong từng sát na, chỉ một niệm mà quán chiếu tất cả vạn pháp như khi xưa Đức Phật chỉ trong ngón tay có thể thâu cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ở đó để chúng sanh có thể nhìn rõ. Và nay trong một niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa ta có cơ hội quán chiếu ẩn hiện trong tâm thức để thấu rõ được Sanh Diệt, Khổ, Vô Thường, Vô Ngã để chúng ta hiểu thấu, buông bỏ nhẹ nhàng.

Tất cả những lời kinh, tất cả những gì Đức Phật dạy, khai thị cũng như các Bậc Tổ, các Đấng Thầy tôn quý của chúng ta thường nhắc rằng tất cả mọi loài đều mong muốn có hạnh phúc và chẳng bao giờ mong cầu có đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ là hai cảm thọ rõ ràng của mọi loài và loài nào cũng muốn từ bỏ đau khổ để tìm hạnh phúc, vậy hạnh phúc ở đâu? Bao nhiêu lâu nay chúng ta đã tìm hạnh phúc nó chợt tới như tia nắng ban chiều, khi hoàng hôn lặng lẽ ra đi tia nắng đó không còn. Hạnh phúc nó chợt lớn lên như nước rớt xuống thềm tạo thành bong bóng rồi tan biến trong hư không. Hạnh phúc chợt tới trên đầu môi, trên khóe mắt, sau khi nó đi để cho nước mắt tuôn tràn, cho nụ cười tắt lịm. Hạnh phúc hình như khó tồn tại trong cuộc đời của chúng ta.

Đề mục hôm nay nói về “hạnh phúc trong tầm tay”. Chúng ta nhớ trở về với kiếp làm người thực thụ là những người con thuở xưa, chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi trở về nhà đón nhận được tình yêu thương của cha mẹ, ánh mắt nhân từ của mẹ, vòng tay yêu thương của cha, nụ cười nhân ái của mẹ rồi bàn tay từ mẫu đó xoa dịu tất cả mà khi ta trở về nhà ta hạnh phúc. Hạnh phúc tới là bởi vì ở nơi gia đình khi ta trở về ta có tình yêu thương của cha mẹ, tình yêu thương của cha mẹ là nguồn hạnh phúc bất diệt cho những người con. Hạnh phúc tới từ đâu? Tới từ tình yêu thương, nơi đâu có tình yêu thương ở đó có hạnh phúc, nơi đâu có tình yêu thương hạnh phúc có thì Đức Phật đang hiện diện ở nơi đó, bởi vì sao ta nói như vậy? Làm sao hiểu được ý nghĩa đó?

Thật là dễ dàng bởi Đức Phật là Đấng Đại Từ Đại Bi. Đại Từ đại Bi nói cho rõ hơn để dễ hiểu Ngài là Đấng có tình yêu thương lớn và có lòng thương xót lớn, vừa yêu thương vừa thương xót để cứu lấy chúng ta. Cho nên tình yêu thương lớn và lòng yêu thương thương xót cứu vớt chúng sanh là hiện thân của Đức Phật và Bồ Tát. Như Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của tình yêu thương vô biên, hiện thân của lòng thương xót cứu vớt chúng sanh vô tận cho nên chúng ta mới có câu niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Phật mười phương có lòng đại Từ đại Bi và khi chúng ta tiếp cận được tình yêu thương của mẹ ta hạnh phúc, khi chúng ta tiếp cận được tình yêu thương lớn và thương xót, cứu vớt khổ đau lớn của Phật ta có hạnh phúc.

Câu hỏi là ta có cha mẹ hay không để có hạnh phúc từ tình thương đó? Chúng ta nói có bởi vì chúng ta có cha mẹ thực sự, nhưng nhìn rộng ra biết bao nhiêu những con người không cha không mẹ tức là những người mồ côi, những trẻ mồ côi. Cả cuộc đời của họ có thể tìm được nguồn hạnh phúc bởi khi trở về nhà nhìn bốn bức tường không thấy mẹ đâu, bởi bốn vách tường đó là những vách tường trong trại mồ côi, có chăng là những tiếng ồn ào của những đứa trẻ mồ côi mà thôi hoặc có những bà mẫu tới nâng đỡ và nuôi nấng. Dù dưới bất cứ một góc độ nào thì những trẻ mồ côi đó khó có thể có được nguồn hạnh phúc như chúng ta còn có cha còn có mẹ. Nhưng khi những đứa trẻ mồ côi đó tìm được cha mẹ thực thì chính giây phút nó tìm được cha mẹ đó các em mồ côi sẽ có hạnh phúc bởi đón nhận được tình yêu thương của cha mẹ mà bao nhiêu năm trời các em không được gặp, không thể thấy. Trên sự suy nghĩ như vậy để chúng ta thấy hạnh phúc rất quan trọng ở trong đời người và hạnh phúc ở trong tầm tay nếu như chúng ta có cha mẹ. Như vậy ta là con phải biết giữ cha mẹ trong sự tôn kính trong trái tim, trong suy nghĩ, trong bàn tay của người con luôn phải nắm vững và nắm chắc bàn tay của mẹ. Khi ta nắm chắc bàn tay của mẹ, khi ta chứa đựng tình yêu của mẹ, hình ảnh của mẹ, sự tôn trọng với mẹ và mẹ trở nên tôn quý như vậy trong cuộc đời ta sẽ nắm vững được hạnh phúc trong tầm tay.

Nhưng đó chỉ hạnh phúc trong đời người, hạnh phúc đó tới rồi đi bởi nó không có tồn tại mãi mãi. Có một nguồn hạnh phúc tới từ tình yêu và lòng Từ Bi rộng lớn hơn đó là hạnh phúc vô biên bất Sanh Diệt tới từ mười phương Chư Phật, đó là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Khi chúng ta tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, khi chúng ta trì vi diệu âm Mu A Mu Sa ta đón nhận được, ta tiếp nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi có nghĩa là tha lực Phật điển trong tình yêu và thương xót lớn của Chư Phật. Y như chúng ta đón nhận tình thương của cha mẹ nhưng nay chúng ta với Chánh Niệm của hơi thở, với vi diệu âm của Mu A Mu Sa mà đón nhận được lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Khi chúng ta đã có lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật qua luồng Phật điển vi tế siêu thế đó vào trong tâm, vào trong trái tim, vào thân này, vào trong thần thức này thì hạnh phúc ngay từ ở chỗ đó, nó ngay chỗ đó. Về nhà chúng ta thấy cha mẹ, hạnh phúc ở ngay tình thương của cha mẹ ban rải tới cho chúng ta, nay chúng ta trở về với cuộc sống của Chân Tâm đón nhận được tình thương lớn của mười phương Chư Phật nơi nguồn tha lực Phật điển hạnh phúc ở ngay đó. Và nếu như chúng ta trưởng dưỡng tha lực Phật điển qua hơi thở Chánh Niệm và mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa thì tha lực Phật điển đại Từ đại Bi luôn ở trong ta, luôn ở trong tầm tay của chúng ta, hạnh phúc bất diệt ở trong tầm tay có nghĩa thật rõ như vậy.

Các bạn, chắc chắn các bạn hiểu được điều Bảo Thành vừa nói, hạnh phúc ở trong tầm tay có nghĩa chúng ta còn có cha có mẹ để trở về. Hạnh phúc ở trong tầm tay mà nguồn hạnh phúc bất diệt có nghĩa ta còn tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi siêu thế từ mười phương Chư Phật vào trong tâm khảm, vào trong thân, vào trong mỗi hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Từ đó ta có thể nói thật là rõ hạnh phúc ở trong tầm tay của chúng ta bởi tha lực Phật điển yêu thương, bao dung, rộng lớn của mười phương Chư Phật sẽ nuôi dưỡng trong hạnh phúc của hơi thở Chánh Niệm, sẽ giúp cho chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật là trong sáng, ý nghĩa cao cả vượt qua mọi miền tăm tối của chấp trược u mê, của tham sân giận hờn, của các pháp bất tịnh để an trú trong hơi thở Chánh Niệm mà ở nơi đó tràn đầy nguồn hạnh phúc bất Sanh Diệt từ tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật. Khổ thay, khổ thay cho những ai mồ côi cha mẹ nhưng hạnh phúc thay, hạnh phúc thay cho những ai còn có cha có mẹ. Chúng ta cũng vậy hạnh phúc, hạnh phúc trong tầm tay là bởi vì ta có hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, tiếp được tha lực Phật điển của tình yêu lớn, của lòng thương xót của Chư Phật nên hạnh phúc ở trong tầm tay của mỗi một hành giả tu Thất Bảo Huyền Môn, của mỗi một bạn tu Thất Bảo Huyền Môn bởi tất cả những đau khổ của cuộc đời từ vô lượng kiếp sẽ bị tẩy rửa bởi nguồn nước thương yêu Từ Bi của mười phương Chư Phật. Bởi tất cả những đau khổ từ những pháp bất thiện tạo ra sẽ được chuyển hóa bởi tha lực Phật điển Từ Bi của Chư Phật, nước Từ Bi, nước tình yêu bao dung thương xót lớn của mười phương Chư Phật sẽ chuyển hóa tất cả mọi phiền não, phiền trược đau khổ trong bất thiện nghiệp ta đã tạo ra, và chỉ có sự chuyển hóa những đau khổ đó ta mới được hạnh phúc.

Còn nếu như chúng ta cứ đẩy lùi đau khổ đi thì hạnh phúc đâu có thể tới bởi như kẻ trồng bông, trồng lúa rồi bông với lúa mọc lên lẫn lộn, nửa đêm có kẻ thù trồng cỏ vào trong thửa ruộng của chúng ta rồi cỏ mọc xen kẽ giữa lúa và bông, ta cứ đi nhổ cỏ thì vô tình ta nhổ cả lúa thay vì chúng ta để cho lúa phát triển tốt đẹp rồi gặt lấy lúa, sàng lúa cho vô kho rồi cỏ chúng ta loại ra bên ngoài. Chúng ta đừng dùng quá nhiều thời gian để tiêu diệt những nỗi niềm đau khổ, mà chúng ta chỉ cần chuyển hóa như người nông dân khôn gặt cả lúa lẫn cỏ, lúa cho vào kho, cỏ cho bò ăn được cả hai cái dụng. Chẳng phải nhổ cỏ bỏ đi mà chẳng phải đốt cỏ nữa, cỏ cho bò ăn, chúng ta dùng tình yêu và lòng bao dung lớn của mười phương Chư Phật qua nguồn tha lực Phật điển tiếp được để gặt lúa bỏ vào kho và để dụng được cỏ đó để nuôi bò, tức là dụng được năng lượng đau khổ từ ngàn xưa dày vò lương tâm của ta chuyển nó thành năng lượng hữu dụng để tiếp bước cho nguồn hạnh phúc vô biên ta đang tiếp cận. Nếu các bạn công phu sớm tối miên mật hàng ngày thì hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay của các bạn, các bạn đã có được tha lực Phật điển, các bạn đã tiếp được tha lực Phật điển, các bạn đã gắn kết được với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Chữ đại Từ đại Bi tức là tình yêu thương lớn và lòng thương xót cứu vớt lớn Từ Bi, đại Từ tức là tình yêu thương lớn, đại Bi tức là tình yêu thương cứu vớt những ai đau khổ. Cho nên khi chúng ta có được tình yêu thương lớn là lòng Từ Bi cứu vớt ta từ mười phương Chư Phật ta có được hạnh phúc, ta sẵn sàng hát lên bài ở đâu có tình yêu thương lớn và lòng Từ Bi đó thì ở đó có hạnh phúc và sự hiện diện của mười phương Chư Phật trong cuộc đời.

Thật là rõ ràng, những ai tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi luôn luôn hạnh phúc bởi vì họ có được tình yêu của Phật như người con có được tình yêu thương của cha mẹ. Nói như vậy không có nghĩa đau khổ không bao giờ tới với những ai có tha lực Phật điển nhưng khi nó mon men tới bởi những pháp bất thiện hoặc trong hiện kiếp này vô tình chúng ta tạo ra thì hạnh phúc trong tha lực Phật điển nó lớn hơn, mạnh hơn liền dung thông, chuyển hóa những đau khổ đó thành hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong đau khổ đang tới với cuộc đời, hạnh phúc ngay trong đau khổ đã tới và hạnh phúc ngay trong đau khổ sẽ tới bởi vì ta có tình yêu thương, thương xót lớn của mười phương Chư Phật nên không có một khổ đau nhỏ bé nào có thể làm cho tâm của ta phiền não và đau khổ.

Các bạn, các bạn có cả một biển nước mênh mông thì một giọt mực tàu đâu có thể làm đen biển đó, chúng ta có cả một biển trời mênh mông tình yêu thương rộng lớn gọi là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi thì những đau khổ vụn vặt trong cuộc đời sao có thể làm cho các bạn đau khổ được. biển tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đó sẽ dung hòa những giọt đau khổ kia thành trong suốt như nước biển, thành một vị mặn như nước biển. Những đau khổ trong cuộc đời vụn vặt nhỏ bé các bạn tạo ra từ vô lượng kiếp sao có thể sánh được với biển trời mênh mông của lòng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật. Và những giọt đau khổ vụn vặt trong vô lượng kiếp qua khi chúng ta đổ nó vào trong biển trời mênh mông của lòng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật thì biển đại Từ đại Bi đó sẽ giúp dung thông tất cả, sẽ hòa nhập và chuyển hóa những giọt đau khổ đó thành những giọt nước mặn của biển, màu xanh biếc của da trời hòa cùng một thể đó là thể giải thoát đi về với Phật.

Các bạn, các bạn nhìn thấu được điều đó các bạn luôn luôn hạnh phúc, các bạn luôn luôn hãnh diện bởi đã tu Thiền Mật song tu, bởi đã có hơi thở Chánh Niệm an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa. Nên các bạn sẵn sàng nói hạnh phúc đang ở trong tầm tay của tôi, trong tầm tay có nghĩa là chúng ta phải mở tay ra để nắm bắt nó còn nếu ta úp lại nó sẽ rơi mất. Mở tay ra tức là mở trái tim, mở trí khôn, mở thần trí ra để mà phát nguyện tu tập thì hạnh phúc luôn luôn tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. Hạnh phúc đó không nhỏ đâu, nó sẽ mênh mông như biển trời bao la chứa đựng tràn đầy lòng Từ Bi của Phật để rồi biết bao nhiêu những giọt đau khổ của cuộc đời từ tiền kiếp các bạn tạo ra, các bạn sẵn sàng đón lấy khi nó tới hoặc đã tới, và nó sẽ tới vào trong biển trời mênh mông tình yêu thương của Chư Phật, để nó dung hòa và biến thành một chất mặn duy nhất của của giải thoát, một màu xanh biếc của da trời. Để chúng ta thấy được sự thanh thoát huyền diệu của tha lực Phật điển đại Từ đại Bi chuyển hóa hết tất cả mọi nguồn cơn đau khổ của chính ta đã tạo hoặc của cộng nghiệp ta đã tạo ra với chúng sanh khi nó đã tới, khi nó đang tới, khi nó sẽ tới, cả ba thời chẳng còn sợ bởi ta hạnh phúc bởi vì tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, vì ta có cả một biển trời mênh mông yêu thương từ mười phương Chư Phật. Những đau khổ kia sẽ không còn là những điều mà gây ra phiền não cho chúng ta nhưng nó sẽ tiếp thêm vào với sự tràn đầy của biển trời mênh mông yêu thương kia. Ngay cả sông suối của đau khổ nữa, nó có tràn vào thì năm châu bốn bể cũng hòa nhập vào với biển trời mênh mông Từ Bi của mười phương Chư Phật để biến thành một thể, một vị, vị mặn, vị giải thoát, một màu, màu xanh da trời của Trí Tuệ bừng sáng.

Các bạn, khi các bạn hiểu được như vậy, các bạn vui ở trong lòng bởi nay các bạn đã thực tập Thiền Mật song tu, nay các bạn đã có được Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, nay các bạn đã có vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa và các bạn đã tiếp được tha lực Phật điển. Mỗi khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm đó, mỗi khi các bạn phát lên tổng trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa tha lực Phật điển tới, biển trời của tình yêu thương lớn nơi Chư Phật hiện rõ trước mắt để chúng ta đắm mình vào trong đó, rửa hết, tận gốc của những nguồn đau khổ từ vô thỉ vô chung mà ta đã tạo ra từ Tham Sân Si. So với cả một biển yêu thương, một biển đại Từ đại Bi, một biển trời năng lượng Từ Bi siêu thế kia đau khổ do ta tạo ra từ vô lượng kiếp có so sánh bằng đâu được, không có nghĩa lý gì hết. Cho nên mọi đau khổ khi tới liền được chuyển hóa và các bạn luôn an dưỡng thân tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để hạnh phúc luôn luôn trong tầm tay của các bạn và các bạn sẽ tự hào nói rằng hạnh phúc trong tầm tay, có nghĩa là ta làm chủ được các pháp thiện để tạo ra hạnh phúc cho chính chúng ta, pháp thiện đó là gì? Là pháp an trú trong hơi thở Chánh Niệm, và với vi diệu âm Mu A Mu Sa, là pháp thiện của Thiền Mật song tu, là Thất Bảo Huyền Môn mà các bạn thường năng tu tập để đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, để cuộc đời của các bạn là một biển trời đầy ấp năng lượng đại Từ đại Bi, để chuyển hóa mọi nguồn khổ đau của bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã có hạnh phúc, các bạn đã có hạnh phúc trong tầm tay, hãy nắm lấy nó, sử dụng nó để tăng trưởng nguồn hạnh phúc này mãi mãi tới muôn đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái để chúng ta bắt đầu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa lần thứ hai:                                           

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con có được hạnh phúc trong tầm tay. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành cũng vừa trì thêm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa, và chúng ta vừa tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Chìa khóa của hạnh phúc đời người là còn có tình thương của cha mẹ, là còn có tình yêu của cha mẹ mà mỗi khi chúng ta trở về nhà gặp cha mẹ chúng ta đón nhận được ánh mắt yêu thương của cha của mẹ, vòng tay nhân ái của cha của mẹ, những ngôn từ ngọt ngào, yêu dấu của cha mẹ. Cha mẹ là Thượng nguồn của tình yêu tuôn chảy ra mọi nỗi niềm hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta, làm xoa diệu đi mọi phiền não đau khổ. Các bạn thân mến, chìa khóa của hạnh phúc trong tầm tay hôm nay là gì? Là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi các bạn có được nơi vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là chìa khóa để các bạn đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. nguồn tha lực Phật điển đại Từ đại Bi này mênh mông như biển trời không có một cái gì có thể sánh ngang được, mà chính vì tha lực Phật điển đại Từ đại Bi có được trong chìa khóa vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà nguồn đại Từ đại Bi đó mênh mông như biển trời, chuyển hóa tất cả mọi ngóc ngách đau khổ tới từ vô lượng kiếp của các bạn.

Tất cả các nguồn đau khổ tới từ đâu không quan trọng nữa, bởi chúng ta đã có một biển trời mênh mông vô tận của năng lượng siêu thế Từ Bi nơi mười phương Chư Phật. Do đó đau khổ sẽ được chuyển hóa và chúng ta sẽ cảm giác được rõ nét rằng là hạnh phúc trong tầm tay của các bạn. Nếu hạnh phúc có trong tầm tay của các bạn rồi, thì các bạn làm gì? Các bạn chôn vùi vào lòng đất, các bạn giấu đi hay các bạn muốn trao tới những người yêu thương? Các bạn thân mến, ta có hạnh phúc trong tầm tay, cuộc đời là một sự liên hệ rộng lớn từ trong những thành viên trong gia đình tới xã hội, còn biết bao nhiêu những con người chưa tìm được hạnh phúc, còn biết bao nhiêu những con người còn đang đau khổ, ngay cả chính những con người hiện hữu trong gia đình chúng ta như chồng vợ hoặc cha mẹ, con cái. Chúng ta phải thật khéo léo để dắt dìu họ tiếp cận với biển trời mênh mông Từ Bi của Phật để họ cũng có được hạnh phúc trong tầm tay như ta, đó là sự quan tâm giữa người với người. Chư Phật nhìn thấy tất cả mọi chúng sanh đều mong cầu hạnh phúc và sợ hãi đau khổ, từ đó Ngài đã phát nguyện ban rải tình yêu thương lớn và lòng thương xót lớn cho mọi loài. Ta nay có được phước báu và lành thay ta có được chìa khóa vi diệu âm Mu A Mu Sa để gắn kết, tiếp cận được với biển trời mênh mông tình yêu rộng lớn của mười phương Chư Phật, ta cũng phải có tâm Từ Bi thương yêu những người đang sống chung với chúng ta, để làm sao mời gọi họ tiến gần với biển Từ Bi của Chư Phật mà tránh xa bể khổ của cuộc đời.

Bể khổ của cuộc đời là câu nói trong dân gian, đời là bể khổ nhưng bể khổ đó lớn là bao, bể khổ đó làm sao có thể so sánh với biển trời mênh mông vô tận của tình yêu và lòng Từ Bi của Chư Phật. Cho nên, dù đời là bể khổ đi nữa thì bể khổ đó tính ra nó cũng chỉ một giọt nước hoặc một giọt mực tàu đổ vào biển mà thôi. Biển trời mênh mông vô tận của lòng Từ Bi Chư Phật rộng lớn bao trùm Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bao trùm cả hư không vô tận thì bể khổ của cuộc đời không thể sánh bằng. Giả như chúng ta phải lặn ngụp trong bể khổ của cuộc đời đó mà nay tiếp cận được với biển trời mênh mông vô tận của Từ Bi nơi mười phương Chư Phật trong Hư Không Pháp Giới của biển đại Từ đại Bi đó, thì bể khổ của cuộc đời sẽ chuyển thành nguồn hạnh phúc đồng một vị mặn và động một màu xanh.

Các bạn, hãy đón mời tất cả những người đang sống thân cận với chúng ta nếu như họ đang còn có những đau khổ đang dằn vặt lương tâm của họ, hãy đón mời tất cả những người đau khổ ngoài kia, những người đau khổ ta biết được, hãy mời gọi họ tiếp cận với nguồn đại Từ đại Bi trong tầm tay của các bạn. Hãy mang hạnh phúc trong tầm tay của các bạn mà trao tới mảnh đời đang đau khổ, mà gửi tới những người đang khổ đau để xoa dịu niềm đau nỗi khổ của họ, và để chuyển hóa khổ đau của họ thành hạnh phúc cho chính họ. Và từ đó mỗi người chúng ta cùng đồng hành ở trên tất cả mọi đau khổ, để có được hạnh phúc viên mãn, viên dung trong vi diệu âm hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chánh Niệm trong vi diệu âm Mu A Mu Sa là chìa khóa để gắn kết, chìa khóa để tới được biển đại Từ đại Bi của Chư Phật, bể khổ đó của cuộc đời đó sẽ hết ngay, bởi bao nhiêu nước trong bể khổ, bao nhiêu giọt khổ trong bể khổ, bao nhiêu nguồn cơn đau khổ trong bể khổ đó sẽ liền được chuyển hóa khi đổ vào biển trời mênh mông vô tận, Tận Hư Không Pháp Giới của lòng Từ Bi Chư Phật, chúng liền biến thành một vị mặn giải thoát và một màu xanh của da trời mênh mông ở trên. Khổ chẳng còn có gì là sợ, bởi khi khổ tới ta chuyển hóa được chúng, khổ không có gì là sợ bởi trong tầm tay ta đã có hạnh phúc.

Có gì để sợ nữa các bạn, khi nắm chắc trong tầm tay nguồn hạnh phúc Vô Thượng từ mười phương Chư Phật thì đau khổ ở trần gian chẳng có gì phải quan tâm, mà chúng ta chỉ cần chuyển hóa chúng. Chúng ta chỉ cần đổ những khổ đau của ta vào trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta mang hết tất cả những niềm khổ đau của ta và của người đổ vào trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, liền ngay trong sát na đó khổ đau đó sẽ được chuyển hóa, dung hòa cùng với năng lượng đại Từ đại Bi tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật. Các bạn có nhìn rõ được điều này không? Các bạn phải nhìn rõ, nhìn rõ để chúng ta hiểu rằng hạnh phúc đang ở trong tầm tay của các bạn, các bạn đang làm chủ hạnh phúc đó, chìa khóa của hạnh phúc đã gửi gấm tới các bạn, chìa khóa đó là gì? Là hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, là vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, khi các bạn tu tập các bạn sẽ có một sự gắn kết viên thông với năng lượng tự thể của mười phương Chư Phật. Biển trời mênh mông vô tận của lòng Từ Bi mười phương Chư Phật sẽ chuyển hóa hết mọi giọt đau khổ đang chứa đựng trong bể khổ của cuộc đời để biến bể khổ đó thành một bể hạnh phúc vô biên trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, hôm nay các bạn đã có được nhân duyên, có đầy đủ phước báu để tiếp cận với năng lượng này rồi các bạn hãy tiếp tục mỗi ngày để hạnh phúc luôn ở trong tầm tay các bạn và từ tầm tay của các bạn, các bạn trao tới cho muôn người đang khổ đau.    

Hãy đặt bàn tay phải lên trên bàn tay trái, Trí Tuệ và Từ Bi. Chúng ta cùng dung thông trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa:                                

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tìm thấy hạnh phúc trong tầm tay. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta đã đồng tu một tiếng đồng hồ trì 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chìa khóa của hạnh phúc viên thông là vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa đang ở trong lòng bàn tay của các bạn. Mỗi khi các bạn ứng dụng chìa khóa này vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa các bạn liền gắn kết cuộc đời với biển đại Từ đại Bi năng lượng siêu thế mười phương Chư Phật. Và trong biển trời mênh mông vô tận Từ Bi mười phương Chư Phật đó, tất cả mọi khổ đau của các bạn liền chuyển hóa thành hạnh phúc ngay tức khắc và các bạn sẽ chẳng còn đau khổ mãi. Hạnh phúc đang có và đau khổ đã, đang, sẽ tới cũng sẽ chuyển thành hạnh phúc của đời người mong các bạn hãy giữ lấy, luôn nắm chặt và luôn ứng dụng vào cuộc đời mang hạnh phúc tới cho mình và cho người trong mỗi ngày.

Cám ơn các bạn đã đồng tu!     

Thực hành          

Đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, chúng ta hãy đặt như vậy, tay phải lên trên tay trái, giữ thân cho nhẹ nhàng buông lỏng. Thiền Mật song tu là Pháp môn tiếp nhận tha lực, tha lực Phật điển khi tiếp vào thân nó sẽ tương tác với thân chúng ta, nó sẽ di chuyển huyệt mạch của chúng ta, nó sẽ khai thông kinh mạch và Luân Xa, nó sẽ có một luồng tha lực tác động vào thân làm cho thân di chuyển. Chúng ta hãy quán chiếu thân này như chiếc thuyền trên mặt nước, để cho tha lực Phật điển di chuyển, tâm như người trên thuyền ngồi nhẹ nhàng ngắm cảnh trăng sao, có nghĩa tâm nhẹ nhàng quán chiếu những hiện tượng xảy ra bên trong. Tâm tịnh, thân động phối hợp giữa tịnh động, âm dương hài hòa cho nên nếu các bạn thấy thân động thì không có gì phải hoang mang bởi thân là thể động còn tâm luôn tịnh bởi luôn an trú trong thân này. Nên thân động, tâm tịnh, tịnh là bởi an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tìm thấy hạnh phúc trong tầm tay.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh đều nhận ra hạnh phúc trong tầm tay.

Chúng con tu Thiền Thất Bảo Huyền Môn hôm nay nếu tạo ra chút phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ có trí tuệ và hợp tác với nhau để lập ra những hiến pháp giữ được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh, có lòng bao dung rộng lớn che chở và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn