Search

Bài 1052: Thanh Tịnh Tâm Ý – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, đồng tu vào mỗi sáng ở bên Mỹ, vào mỗi đêm ở bên Việt Nam, chúng ta có một điểm hẹn để tới, điểm hẹn đó trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Chúng ta tới để thực tập Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, quán chiếu trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm thần chú Mu A Mu Sa để mỗi người chúng ta có cơ hội gắn kết và đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm, là một phương tiện vi diệu để chúng ta ứng dụng phương tiện đó, quán chiếu thân tâm của chúng ta miên mật, và soi rõ mọi hiện tượng, mọi pháp đang biến hiện trong Chân Tâm từng sát na.

Cũng phải nhắc lại cho các bạn mới vào trang này hoặc các bạn đã từng tu tập được nghe trở lại nền tảng vững chắc của Thiền Mật song tu dựa trên lời giáo dưỡng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một hành giả khi muốn tu tập Pháp môn này chúng ta phải hiểu rõ về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, khi các bạn hiểu rõ về ba ngôi Tam Bảo như vậy các bạn phải có Tín tâm thật sâu bền vững vào ba ngôi Tam Bảo và quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng. Đây là điều kiện cần có để củng cố niềm tin vững chắc vào Bậc Thầy của mình là Đức Phật để chúng ta học Pháp của Ngài và nương vào tinh thần hòa hợp của Tăng Đoàn để chúng ta an yên trên con đường tu tập. Chúng ta cũng phải tin sâu vào Nhân Quả bởi Nhân Quả là nền tảng đầu tiên cần có trên mọi Pháp môn tu tập, nếu không hiểu Nhân Quả và chẳng tin sâu vào Nhân Quả, bất cứ Pháp môn tu nào các bạn thực hành qua đều trở nên vô hiệu không có tác dụng. Giáo lý Nhân Quả của nhà Phật không có cao siêu nhiệm mầu, huyền bí khó hiểu mà là chân lý hiện hữu ai cũng có thể hiểu được. Trong giáo lý Nhân Quả này chỉ có hai nhân tạo ra hằng hà sa số quả, nhân đó là nhân Ác và nhân Thiện. Theo sự dạy dỗ của Đức Phật, nhân Ác dù nhỏ tới đâu, chúng ta, những người con Phật, những người ứng dụng pháp phương tiện của Phật, đều phải buông bỏ không thể ôm vào trong lòng dù nó nhỏ như một hạt bụi. Chúng ta phải tinh tấn hành những nhân Thiện, gieo những nhân Thiện vào cuộc đời để từ nhân Thiện đó, dù bé nhỏ tới đâu cũng phải làm, để tăng trưởng phước báu.

Sau đó chúng ta phải giữ năm giới của nhà Phật, năm giới của nhà Phật như năm căn của chúng ta được khép kín lại, không một cảnh trần nào lọt vào, tâm ta sẽ thanh tịnh. Mười pháp thiện chúng ta thực hành là sự hoan hỷ của thực hiện theo pháp bố thí, bố thí Ba La Mật dưới nhiều hình thức khác nhau từ Ý, từ Khẩu và từ Thân trong những pháp thiện viên dung với năm giới. Và khi như vậy rồi chúng ta thực tập Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, vi diệu âm Mu A Mu Sa, tất cả các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của các bạn. Chúng ta sẽ có một sự trải nghiệm đặc biệt, sự trải nghiệm này dẫn dắt chúng ta hiểu thấu được nội tâm của mình, tâm ý của mình, thân của mình và những sự tương tác của Thân Ngữ Ý chúng ta hằng ngày trong cuộc sống với môi trường nội tại và môi trường ở bên ngoài. Để từ đó chúng ta có một sự quán chiếu nhìn rõ và có một sự lựa chọn phù hợp với Chánh Pháp của Như Lai, để chúng ta luôn có được sự bình an.

Phép hít thở là chúng ta phải hít bằng mũi, các bạn ơi các bạn nhớ là hít bằng mũi rồi các bạn đưa xuống ngang qua phổi, tiếp tục đưa xuống tới Đan điền Khí Hải ở dưới bụng. Khi đưa xuống các bạn phình bụng ra và sau khi các bạn hít vào rồi, bắt đầu thở ra thì các bạn hóp bụng lại từ từ, và thở ra đồng thời trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Hơi thở hít vào thở ra ngắn hoặc dài tùy theo mỗi một hành giả, mỗi một các bạn. Đừng cố hít thật sâu rồi không thể hít được cũng đừng giải đãi hít quá ngắn, hít vừa đủ với cơ thể của mình để cơ thể có thể thâu nhập được nhiều Oxy mang lên não bộ dưỡng cho não bộ của mình, cho nó tỉnh thức, thiếu Oxy chúng ta dễ rơi vào hôn trầm. Các bạn, sự vận hành khí như vậy, cộng với lời nguyện lúc đầu và trì mật chú song hành với hơi thở giúp cho mỗi hành giả chúng ta liền tiếp cận được tha lực Phật điển.

Chữ tha lực các bạn phải nghiên cứu để hiểu được tha lực là gì. Định nghĩa để đơn giản dễ hiểu, tha lực là một lực ở bên ngoài nhưng chữ tha lực chỉ dùng cho những lực của những Bậc Giác Ngộ từ mười phương Chư Phật. Tha lực ở đây rõ hơn là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật, nếu nói còn lực nào gọi là tha lực nữa hay không? Xin trả lời không. Nếu chúng ta tiếp được lực của Ma Quỷ thì đó gọi là Ma lực, nếu chúng ta gắn kết và chiêu cảm được những lực tiêu cực từ những bất thiện nghiệp thì đó gọi là Nghiệp lực. Còn lực do chúng ta cầu Đạo gọi là Tâm lực và Trí lực, nó là một lực của tâm tập trung cầu Đạo Giác Ngộ, có Trí lực rồi đưa đến Nguyện lực. Chúng ta có Tâm lực cầu Đạo Giác Ngộ, có Trí lực tu tập và có Nguyện lực, ba lực này sẽ tạo thành Định lực vậy là có bốn lực rồi. Bốn lực này sau khi chúng ta đi sâu vào Thiền thì chúng ta sẽ có được Phật lực, Phật là Tỉnh Giác, chúng ta sẽ có một lực trong sự Tỉnh Giác, cộng với Nguyện lực, cộng với Tâm lực, cộng với Trí lực, cộng với Định lực, chúng ta có năm lực. Năm lực này gọi là Ngũ Lực, năm lực này sẽ giúp cho chúng ta có được Trí Tuệ viên thông nhưng tất cả năm lực vẫn là nguyên nhân của chính mỗi một con người phát nguyện tu tập gọi là tự lực cầu Đạo Giác Ngộ. Còn tha lực là một nguồn lực vô biên từ Phật điển đại Từ đại Bi nơi Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta.

Hai nguồn lực này như nước từ kênh rạch hòa nhập vào với nước của sông lớn ngoài kia để rồi xuôi về biển cả. Nguồn nước từ Thượng nguồn nơi sông là tha lực Phật điển Từ Bi, nguồn nước từ kênh rạch, đồng ruộng là nguồn nước của tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, hai nguồn nước này hòa nhập xuôi về biển đông để đi tới một vị duy nhất đó là vị mặn của sự giải thoát. Khi hiểu được điều đó, một hành giả tu tập Thất Bảo Huyền Môn sẽ trân quý nguồn tha lực, bởi nó giúp ích cho chúng ta trên phương diện là pháp phương tiện ứng dụng thực tế để nâng đỡ chúng ta tu tập. Phương tiện tha lực Phật điển có thể ví dụ như kính hiển vi, nếu dưới con mắt thường ta không thể nhìn được tế bào vi tế nhỏ bé nhưng dưới kính hiển vi nó phóng lớn lên hàng trăm hàng ngàn lần ta có cơ hội nhìn rõ những tế bào. Với lực của con người chúng ta khó có thể nhìn một cách viên dung các pháp Sanh Diệt, nhưng dưới tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của chúng ta để chúng ta như có được kính hiển vi để nhìn rõ được vạn pháp.

Dưới con mắt tầm thường, ta nhìn lên trời sao khó có thể nhìn rõ hằng hà tinh tú trên bầu trời đó, nhưng nếu chúng ta có một kính viễn vọng nhìn xuyên qua kính viễn vọng chúng ta có khả năng nhìn rõ từng ngôi sao. Tự lực cầu Đạo là con mắt thường nhìn thấy bầu trời có hằng hà tinh tú, tha lực Phật điển là kính viễn vọng để con mắt bình thường của tự lực cầu Đạo Giác Ngộ nhìn qua kính viễn vọng của tha lực Phật điển thấy rõ từng tinh tú hiện diện trên bầu trời để định vị. Cho nên kính viễn vọng hay kính hiển vi là phương tiện để cho chúng ta nhìn rõ, đã gọi là phương tiện thì chưa nhìn rõ nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ thấu rõ được. Cho nên tha lực Phật điển tới từ Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Mu A Mu Sa là chiếc kính hiển vi, là kính viễn vọng để nhìn rõ vạn pháp Sanh Diệt khởi lên thầm kín trong tâm thức của chúng ta. Đã gọi là phương tiện vi diệu như vậy, thật tốt cho chúng ta như ngày nay cần có kính hiển vi để nhìn rõ thấy rõ từng con vi trùng và tế bào, cũng như ngày nay cần phải có kính viễn vọng để học về thiên văn học, nhìn lên bầu trời tinh tú, phát hiện ra những vùng sáng, những hành tinh, hay có thể sự sống ở trên những nơi xa xôi. Thật là tuyệt vời nếu các bạn đón nhận được tha lực Phật điển và hiểu được đây là một phương tiện như kính hiển vi và kính viễn vọng, các bạn cũng sẽ siêng năng tu tập bởi cả hai loại kính này giúp cho các bạn nhìn rõ được vạn pháp trong thân.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải – bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái – bàn tay Từ Bi. Chúng ta cùng đồng trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn trì 7 biến mật chú này, nếu đón nhận được tha lực Phật điển tới với thân tâm, tác động vào, các bạn để tự nhiên, cảm thọ nó và an trú tâm của mình trên đảnh đầu, trong hơi thở Chánh Niệm và hít vào thở ra, trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Còn tất cả những hiện tượng tương tác giữa lực của thân tâm và tha lực Phật điển cứ để tự nhiên cho nó hiển lộ theo bất cứ chiều hướng nào cũng là cái đẹp, cái đẹp của tự thân tác động với tha lực, cứ để tự nhiên.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thanh tịnh được tâm ý của mình. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành vừa trì 7 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn hít vào đưa xuống dưới Đan điền. Từ Đan điền luồng khí được thở ra rất từ từ, cùng với hóp bụng lại nhẹ nhàng, đồng hành với vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Hơi thở ra với mật chú này tạo thành sự tương tác giữa tha lực Phật điển và tự lực của các bạn làm cho rung động thân tâm của các bạn, để tự nhiên cho thân tâm đón nhận tha lực đó vào. Bởi thân đón nhận được tha lực Phật điển, thân sẽ đón nhận được khỏe, sức mạnh được tăng trưởng, bệnh tật sẽ tiêu tan. Bởi tâm đón nhận được tha lực Phật điển tâm sẽ thanh tịnh. Các bạn khi tu như vậy sẽ có được một sự nhận ra rằng thân tâm của chúng ta mỗi ngày càng thêm bớt bệnh, càng thêm bớt phiền não.

Phiền não từ trong tâm do thân bệnh, hoặc do những cảnh xảy ra bất như ý ở trong đời làm cho tâm ý của các bạn không được thanh tịnh. Tuy nhiên, khi các bạn tiếp được nguồn tha lực Phật điển vào trong thân tâm của các bạn, tha lực Phật điển này nó có diệu lực làm cho thềm tâm thức của các bạn được thẳng ra. Nói rõ hơn, tha lực là nguồn lực thực tế, nó hiện hữu trong thân, khi nó tràn vào giúp cho não bộ bớt căng thẳng, nó được thư giãn nhẹ nhàng, căng thẳng là bởi những chuyện xảy ra trong đời, nhẹ nhàng là bởi vì Phật điển tác động vào. Khi não bộ của các bạn bị căng thẳng như trời nắng khô, nước ở ruộng bốc hơi, đất đai khô cằn nứt nẻ. Khi các bạn đón nhận được tha lực Phật điển, như thửa ruộng đón được nước nó sẽ mềm ra, và trên thửa ruộng đó chúng ta có thể gieo vào những mầm mống sống. Não bộ chúng ta cũng như vậy, cũng như thửa ruộng ngoài kia, nếu bao nhiêu chuyện xảy ra quá căng thì trời càng nắng nó càng khô và thậm chí có thể đưa các bạn tới sự trầm cảm, căng thẳng, điên loạn, nóng nảy, khó chịu.

Từ trầm cảm, điên loạn, nóng nảy, khó chịu, giận dữ, dễ sân giận đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thân. Nay khi các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn với mật chú Mu A Mu Sa các bạn có cơ hội cầu trời mưa xuống, có nghĩa là các bạn có cơ hội cầu ơn Phật điển tha lực, mưa xuống thửa ruộng tâm thức của các bạn, mưa xuống thềm não bộ của các bạn để bao nhiêu năm trời, bao nhiêu ngày tháng qua, hay những kiếp qua, vì bao nhiêu chuyện bất tịnh bởi nghiệp tạo cho não bộ căng thẳng, trầm cảm, điên loạn, nóng giận, khó chịu sẽ được tưới tẩm mưa Phật điển Từ Bi làm cho não bộ nhẹ nhàng thư giãn. Và làm cho các chứng trầm cảm, đau khổ, nóng giận, khó chịu, không làm chủ được tánh của mình sẽ tiêu tan. Từ đó, nó dẫn tới hệ quả là giúp cho thân của chúng ta bình ổn năng lượng tự thể, khỏe, dẻo dai, tươi trẻ và an vui, giữa thân và tâm có một sự gắn liền mật thiết như vậy. Thực tập Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta lưu thông được luồng chân khí tự thể của thân, từ đó thanh tịnh được tâm ý của mình, đó là nói về tha lực Phật điển, một lực khác tác động vô.

Nói về mặt Lý cao siêu hơn, nhiệm mầu hơn là tại sao ta có thể thanh tịnh được tâm ý mà tâm ý của ta – kẻ phàm phu – biết bao nhiêu kiếp qua tạo biết bao nghiệp chướng đau khổ sao có thể thanh tịnh được? Như cái nhà, hàng bao nhiêu năm trời chẳng quét dọn, rác rưởi dơ bẩn sao có thể bỗng chốc tiêu tan? Chúng ta phải dùng nước để rửa, dùng chổi để quét. Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Mu A Mu Sa là nguồn nước Từ Bi, tha lực Phật điển các bạn tiếp được qua hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa là nước Từ Bi từ mười phương Chư Phật mưa xuống cuộc đời của các bạn, đổ xuống thân tâm này. Và khi mưa Từ Bi đó xuống thềm tâm thức nghiệp chướng của các bạn nước mưa Từ Bi đó, Phật điển Từ Bi đó sẽ tự nhiên sẽ tẩy rửa tất cả những sự dơ bẩn trong tâm ý, làm cho tâm ý của các bạn thanh tịnh.

Trở về một cảm giác thật sự trong cuộc đời, bạn đang nóng giận, nóng đến cỡ nào không biết nhưng nếu gặp được một người một người yêu thương của mình có thể là vợ hoặc chồng hoặc là con cái gặp cha mẹ thì chính sự yêu thương, chúng ta chỉ cần tới ôm họ một cái nhẹ nhàng bằng yêu thương chân thật thì cơn nóng giận đó liền tiêu tan, sự rối rắm, sự dơ bẩn của tâm liền rụng rơi sạch sẽ, bởi vì sao? Bởi vì ta có tình yêu thương kề cạnh, ta có sự quan tâm, sự quan tâm và yêu thương của bề trên như cha mẹ đối với con cái, hoặc người yêu thương như vợ chồng, chúng ta sẽ nhẹ cõi lòng và tâm sẽ an tịnh. Tình yêu thương của mười phương Chư Phật được thể hiện qua tha lực Phật điển Từ Bi, qua nhịp cầu của tha lực Phật điển ta thấy được sự hiện diện của tình thương nơi mười phương Chư Phật đối với chúng ta, có dấu hiệu tình thương rõ ràng, có sự liên hệ mật thiết, có sự gắn kết bền vững ta thấy có chỗ để nương nhờ vào đó, để tẩy rửa tâm ý của chúng ta.

Nguồn tha lực Phật điển Từ Bi sẽ tẩy rửa tâm ý trở nên thanh tịnh như ngôi nhà có nguồn nước sạch xịt vào và quét sạch, nó sẽ sạch sẽ và thơm tho. Nó sạch bởi nguồn ân điển của Phật tưới tẩm vào, nó thơm tho bởi vì hương giới đức của các bạn thực hành giữ năm giới, và mười pháp thiện. Cái đó nó tỏa hương thơm ngát gọi là hương Đức Hạnh. Hương của các loài hoa không thể bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh, như các bạn biết giữ giới và hành mười pháp thiện, thì ngược gió nó vẫn tung bay. Loài hoa mà các bạn trồng vào trong cuộc đời đó là hoa giới, đó là hoa mười pháp thiện được tưới tẩm bằng tha lực Phật điển, mưa ân điển, mưa Phật điển, mưa đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, thì hoa Giới Hạnh kia sẽ mọc lên và trổ hoa thơm ngát, thơm lừng bay ngược chiều gió để mười phương trời đều có thể ngửi thấy và nhận biết hoa Giới Hạnh của các bạn đã trổ và đã nở. Tâm Hạnh của các bạn sẽ ngào ngạt hương thơm của Giới, của Thiện, Đức, của Huệ, của Định, hương thơm đó làm cho thềm tâm ý của các bạn trở nên thanh sạch, thanh tịnh và trở về với bản thể tự hữu của tâm ý. Tâm ý vốn thanh tịnh nhưng điều gì chúng ta đặt lên trên tâm ý thì tâm ý bị che. Tâm ý như nền nhà, tự thể trong suốt như kim cương bởi tâm ý của chúng ta là tâm Kim Cang vốn có nơi Phật Tánh, nên nó trong suốt như kim cương. Dù trong suốt như vậy ta phủ lên nền nhà trong suốt kim cương đó một lớp bùn, một lớp vụn của nghiệp thức bất thiện thì mặt sáng của kim cương bị che mà thôi, chứ kim cương không thể đục xấu và dơ bẩn được, bởi tự thể của nó là trong suốt. Tâm ý của chúng ta là tấm gương của Phật Tánh, trong suốt tự thể của Kim Cang, nhưng vô lượng kiếp và trong kiếp này ta đã đổ lên tâm ý đó những bất thiện nghiệp làm cho nó bị che mờ.

Nay chúng ta với Thất Bảo Huyền Môn, với vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm tiếp được nguồn nước Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật, tuôn tràn xuống và chúng ta sẽ rửa hết những bụi bặm dơ bẩn mà ta đã đổ lên thềm tâm ý của chúng ta. Tự tánh tâm ý Kim Cang trong suốt sẽ dần hiển lộ, bụi bặm dơ bẩn của nghiệp bất thiện sẽ dần trôi đi. Thanh tịnh tâm ý bằng Thất Bảo Huyền Môn với vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, bởi vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa mang nguồn nước Phật điển, mang nguồn mưa ân điển Từ Bi của Phật đổ tràn xuống tâm ý của chúng ta, do đó thanh tịnh tâm ý là thanh tịnh bằng vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Do vậy, mỗi khi các bạn tu tập vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, tâm ý của các bạn liền thanh tịnh và nếu như các bạn miên mật nuôi dưỡng tâm ý của mình với nguồn tha lực Phật điển Từ Bi tiếp được do vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà các bạn trì niệm công phu, thì tâm ý luôn sáng như kim cương trong suốt, không vẩn đục để các bạn có cơ hội nhìn rõ hằng hà những pháp Sanh Diệt hiển hiện trong tâm để các bạn chuyển hóa. Tu là nhìn rõ, rõ Thiện và Ác, rõ tội lỗi của mình đã tạo và những phước báu mình đã xây dựng để điều gì xấu như nhân Ác chúng ta từ bỏ, để điều gì tốt như nhân Thiện ta nuôi dưỡng. Nhìn rõ được hai nhân Thiện Ác đó, đã là bắt đầu đi về với bến Giác rồi, mà nhìn rõ được Nhân Quả của Thiện Ác để bỏ Ác hành Thiện thì thật gần với mười phương Chư Phật, với Bồ Tát, Thánh Hiền. Mà giữ được năm giới, hành được thập thiện thì Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên kề cận hộ mạng cho ta, ta có cả những Bậc Thần Linh hộ mạng, bảo vệ để chúng ta an yên tu tập Mu A Mu Sa hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm đó để đón nhận được tha lực Phật điển, nguồn mưa Từ Bi của Phật thì thềm tâm thức của chúng ta nhất định sẽ thanh tịnh.

Đề mục hôm nay quán chiếu “Thanh Tịnh Tâm Ý” các bạn đã hiểu rõ làm sao để thanh tịnh tâm ý của mình. Chúng ta không thể ngồi đó mà cứ quán chiếu cho tâm ý thanh tịnh, chúng ta không thể ngồi đó mà tưởng tượng cho tâm ý thanh tịnh. Tâm ý của chúng ta thanh tịnh và ta thanh tịnh được tâm ý của chúng ta bằng một pháp, bằng một công phu phối hợp giữa tự lực cầu Đạo Giác Ngộ tức là cầu cho tâm ý được thanh tịnh bằng sự liên kết giữa lực của chúng ta muốn đứng dậy quét sạch tâm ý của chúng ta và nương vào một phương tiện lớn, thần thông vi diệu đó là vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Tha lực Phật điển tới từ Chánh Niệm giúp cho chúng ta thanh tịnh được tâm ý của mình và khi tâm ý của các bạn đã thanh tịnh, các bạn có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, các bạn có một cuộc sống bớt bệnh, bớt phiền não, các bạn sẽ có một cuộc sống bớt Tham Sân Si, bớt giận hờn, bớt trầm cảm, bớt điên loạn, bớt khùng.

Các bạn, cuộc đời là những chuỗi ngày điên loạn, khùng điên trong những tham, sân, giận, hờn, trong những si mê cuồng loạn hỏa dục. Chỉ có tha lực Phật điển đến từ vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa mới có sức thần thông trợ lực cho bạn dọn sạch tâm ý nhanh gọn lẹ. Còn không các bạn sẽ phải miệt mài dùng tự lực của mình đẩy mãi, đẩy mãi như con kiến đẩy núi ở trên rừng. Các bạn, làm sao con kiến có thể đẩy được tảng đá ở trên rừng? Làm sao kiến có thể xô đổ được cả một quả núi? Chỉ có một sức mạnh khác hỗ trợ, mà các Đấng Từ Bi là Phật luôn sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta. Ngài không hỗ trợ cho chúng ta từ không có trí tuệ thành có trí tuệ, không có kiến thức thành kiến thức mà Ngài hỗ trợ cho chúng ta năng lượng với tự lực của chúng ta. Để chúng ta có cái nhìn viên dung, có một cái nhìn viên thông vạn pháp để chúng ta học cho dễ học, hiểu cho dễ hiểu, thấy cho dễ thấy và hành cho dễ hành. Như ví dụ hồi đầu, kính hiển vi là phương tiện để giúp cho các bác sĩ, khoa học nhìn rõ những tế bào và vi khuẩn, rõ những phần nhỏ hơn để học nghiên cứu về những gen di truyền, về những tế bào hoặc là những vi khuẩn, siêu vi khuẩn không có kính hiển vi thật khó thấy được. Cũng như phương tiện kính viễn vọng giúp cho chúng ta nhìn thấy tinh tú ở trên trời, những hành tinh mới. Tha lực Phật điển tới từ vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là kính hiển vi, là kính viễn vọng giúp cho chúng ta nhìn rõ vạn pháp vô thường Sanh Diệt khởi lên từ Tham Sân Si để từ đó chúng ta biết quét sạch nhẹ nhàng. Chính vì phương tiện đó cộng với tha lực của mưa ẩn điển giúp cho chúng ta tẩy rửa, lau chùi tâm ý sạch sẽ gọn gàng, nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Các bạn thân mến, hãy cố gắng phương tiện âm thanh vi diệu này, Chánh Niệm Mu A Mu Sa này để giúp cho các bạn lau sạch tâm ý của mình làm cho thanh tịnh tâm ý mỗi ngày.

Các bạn đặt bàn tay phải lên bàn tay trái, chúng ta sẽ đồng tu 7 biến Mu A Mu Sa:                                        

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thanh tịnh được tâm ý của mình. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa tiếp Phật điển vào thân tâm.

Khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn các bạn nhớ phải an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa bởi chúng ta nuôi dưỡng tâm ý của mình trong Chánh Niệm, tất cả những bất thiện niệm, tất cả những Tà niệm khởi lên trong ý liền được chuyển hóa tận gốc rễ trở nên thanh tịnh thành Chánh Niệm. Tà là những niệm gây ra chướng ngại cản trở niềm vui hạnh phúc của chúng ta, tại sao Tà niệm gây ra điều đó? Bởi Tà niệm là những niệm khởi lên gây ra đau khổ, phiền não cho chúng sanh khác, đó là nhân và khi trổ quả là gây phiền não và đau khổ cho chúng ta. Do đó khi Tà niệm khởi lên trong hơi thở Chánh Niệm, liền được chuyển hóa bởi năng lượng Phật điển Từ Bi cùng với tự lực của chúng ta. Vi diệu âm Mu A Mu Sa có sức thần thông có thể chuyển hóa gốc, rễ nhân Tà niệm, của những niệm chướng ngại, bất thiện khởi lên, chuyển chúng thành Chánh Niệm để mang lại hạnh phúc cho muôn người. Do vậy, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa miên mật trong lúc tập rất quan trọng, không cần biết chuyện gì xảy ra, sự thực tập như vậy sẽ dần thành một thói quen, thói quen đó nó sẽ thúc đẩy các bạn tiếp tục tu tập mỗi ngày đúng giờ, đúng giấc và đúng thời gian quy định.

Chính vì tất cả mọi thói quen không được kiểm soát, lao vào trong Tham Sân Si tạo ra nghiệp, nay chúng ta phải tạo ra một thói quen đi vào con đường tu luyện để chuyển hóa thành năng lượng tốt. Mọi hành vi, suy nghĩ và lời nói của chúng ta bị lôi kéo bởi một thói quen có điều kiện lặp đi lặp lại trong cuộc đời do môi trường sinh sống, do điều kiện ăn học, do sự tương tác hàng ngày. Gần đèn nhất định sẽ sáng nhưng gần mực mà sáng là không thể mà sẽ đen, hiểu rõ được gần mực thì đen gần đèn thì sáng chúng ta quá gần với những thói quen, tập khí bất thiện, chúng ta bị ảnh hưởng, bị kéo vào trong đó. Nay chúng ta dừng và tập cho mình một thói quen trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa như người gần đèn, gần đèn Trí Tuệ của mười phương Chư Phật, gần tha lực Phật điển, chúng ta sẽ được tắm gội sạch sẽ và thanh tịnh tâm ý của mình. Rất bình thường, một nguyên tắc rất khoa học – có ăn thì no, có tu thì chứng. Nếu thói quen xấu, thói quen hư thì chúng ta bị hư và bị xấu, nếu thói quen tốt đẹp thì chúng ta tốt đẹp. Rõ ràng như vậy, Đạo Phật là Nhân Quả, nhân Ác tạo trổ ra quả họa, nhân Thiện tạo ra quả phước. Theo thói quen, tập khí Tham Sân Si, vô minh, chướng ngại ta sẽ bị chướng ngại, ta sẽ bị đau khổ, ta sẽ bị ảnh hưởng của điều đó làm cho trầm cảm, bệnh hoạn, điên rồ, nóng nảy, khó chịu không suy nghĩ sáng suốt. Thấy được thói quen tập khí không tốt, nay thấy được thói quen tốt hơn để có được thiện nghiệp trong sáng đó là tu dưỡng các Pháp môn Phật đã dạy và Pháp môn hiện hữu ta đang tu tập đây là Thiền Thất Bảo Huyền Môn.

Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn song tu như vậy, là phương tiện với vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm, an trú trong Chánh Niệm đó, ta đón được tha lực Phật điển mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây để làm cho tâm ý ta thanh sạch, thanh tịnh. Không những thế mà chúng ta còn có khả năng nương nhờ vào tha lực Phật điển của Phật để hồi hướng, để nghĩ tới những người thân yêu của chúng ta. Tự giúp cho thanh tịnh tâm ý của mình đã là chuyện hiển nhiên nhưng diệu lực Chánh Niệm Mu A Mu Sa còn có khả năng chuyển hóa tâm ý của những người ta thương yêu, ta tương tác thành thanh tịnh. Cũng như giữa nguồn nước này được khơi chảy vào ruộng, ruộng nó khô tới đâu thì nguồn nước chảy vào cũng sẽ trở nên đầy nước. Nếu tâm ý của ai có khô vì dơ bẩn bởi những bất thiện nghiệp, ta khơi nguồn Từ Bi của Chư Phật trong ta, đổ về tâm thức, tâm ý của những người chúng ta biết đang rơi vào cảnh khô cằn, cằn cỗi trong tham chấp, Hỷ Nộ Ái Ố, trong sân giận và Tham Sân Si, thì liền ngay tức khắc những bất thiện nghiệp của họ được dần dần tẩy rửa sạch sẽ, tâm ý của họ được thanh tịnh. Vì điều đó ta mới hiểu rõ được giá trị của sự hồi hướng, ta nguyện và Chư Phật ban rải tha lực Phật điển tới cho chúng ta, chúng ta chuyển hóa tâm ý thanh tịnh và chúng ta cũng hồi hướng tới cho những người có tâm ý phẫn nộ, chướng ngại, đau khổ dơ bẩn để tâm ý của họ trở nên sạch sẽ, không còn chướng ngại, thanh tịnh và nhìn rõ được cuộc đời.

Sự hồi hướng này rất cần thiết nhất là trong thế giới mà chúng ta có sự tương tác thật gần gũi với biết bao nhiêu con người yêu thương ở ngay trong gia đình của chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải nghĩ tới thế giới quá rộng ở bên ngoài, mỗi một hành giả nghĩ đến gia đình của mình, tu tập cho mình để thanh tịnh tâm ý của mình, hồi hướng cho người mình yêu thương trong gia đình để thanh tịnh tâm ý của họ thì cả gia đình sống trong một khối năng lượng thanh tịnh, tha lực Phật điển của Phật hạnh phúc nhất định sẽ trổ mầm, hoa Giới Hạnh sẽ tỏa hương. Các bạn, không cần phải đi đâu, chính ngôi nhà của các bạn sẽ đầy ấp hương hoa của Giới Định, của Giới Hạnh mà những người ở phương xa không tới cũng có thể ngửi được bởi hương người Giới Hạnh ngược gió vẫn tung bay. Bạn giữ năm giới, hành thập thiện rồi bạn tu vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa thanh tịnh được tâm ý thì hoa Giới Hạnh và hương Giới Hạnh đó sẽ tỏa ngát mười phương trời. Đâu cần tự nói về ta là ai, ta tốt ta xấu như thế nào, chỉ cần tu đi, cứ tu đi thì tha lực Phật điển mưa ân điển Từ Bi đổ tràn trong lòng thanh tịnh tâm ý của các bạn cùng với Giới Hạnh của các bạn sẽ trổ hoa Giới Hạnh.

Nhắc lại một lần nữa trong kinh Pháp Cú hương các loài hoa không bay ngược chiều gió nhưng hương người người Giới Hạnh nếu các bạn giữ giới, hành mười điều thiện rồi có công hạnh của sự tu tập Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa hương Giới Hạnh này của các bạn sẽ tỏa hương mười pháp giới chúng sanh, không những ở trên mà pháp giới ở dưới cũng nghe, bởi hương Giới Hạnh ngược gió vẫn sẽ tung bay. Còn dù các bạn có nổi danh tới đâu, có hay tới đâu thì ngược dòng thời gian cái hay của các bạn cũng chẳng được lưu truyền chỉ có những Bậc Cổ Đức, Thánh Nhân, những Bậc Chân Nhân bởi có Giới Hạnh viên thông mà tên tuổi, những cái danh của họ vẫn còn được lưu truyền, gương mẫu của họ vẫn còn có người noi theo. Chúng ta cũng như vậy, noi theo tấm gương đó và y như lời Đức Phật dạy chúng ta rèn luyện giới và hạnh trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để hương Giới Hạnh của chúng ta không cần khoe, không cần mở cửa nó cũng ngược chiều gió tỏa khắp muôn phương để ai ai cũng ngửi thấy, ngưỡng một về Đức Thế Tôn là Bậc Thiên Nhân Sư. Các bạn thân mến, chúng ta hãy hồi hướng công đức này cho những người yêu thương bởi hương Giới Hạnh của các bạn đang nở rổ bởi nước tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. 

Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải lên lòng bàn tray trái, Trí Tuệ và Từ Bi chúng ta tiếp tục trì 7 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa đón nhận tha lực Phật điển vào trong tâm của chúng ta:        

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thanh tịnh được tâm ý. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Khi các bạn tu tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, ngồi ở một tư thế thoải mái không nhất thiết phải kiết già, bán già, ngồi sao cho thật thoải mái có thể buông lỏng toàn thân với thế ngồi vững chãi, thân tâm buông lỏng nhẹ nhàng. Các bạn có thể nhắm mắt nhẹ nhàng, nhắm hờ đôi mắt hay mở mắt, bất cứ một tư thế nào miễn là các bạn hít thở đều đặn phình bụng và hóp bụng trong Chánh Niệm của Tánh Biết – hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, hóp bụng biết hóp bụng, thở ra phình bụng đều biết. Giữa phình bụng và hóp bụng, giữa cái thở và cái hít ta đều biết từ đầu tới đuôi, trì mật chú và biết được tha lực Phật điển gắn kết, tuôn tràn, đổ vào tới với chúng ta. Chỉ cần Tánh Biết được giữ trong Chánh Niệm, các bạn dần sẽ thanh tịnh được tâm, các bạn dần sẽ thay đổi sức khỏe của các bạn từ bệnh hoạn yếu đuối thành khỏe mạnh và bớt bệnh. Các bạn sẽ thay đổi được tâm ý của các bạn từ dơ bẩn, trầm cảm, đau khổ, phiền não thành trong sạch, thanh tịnh, hạnh phúc, phấn khởi và tràn đầy năng lượng yêu thương trong cuộc sống.

Chúc các bạn tu tập miên mật và vẫn tiếp tục đồng tu với Bảo Thành. Nhớ trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn này chúng ta đồng tu, chúng ta nghe Bảo Thành gợi ý để hướng tâm giúp chúng ta tu, không phải là nơi giảng giải kinh, giáo nghĩa trong Tam Tạng Đại Kinh, Phương Quảng Liễu Nghĩa Đại Thừa hay Pali Nguyên Thủy, mà chúng ta chuyên chú vào tu, pháp công phu. Có công phu có chứng, có công phu có ngộ, các bạn cứ việc tham khảo kinh sách văn thư đầy đủ từ những lời giảng từ kinh sách, băng dĩa, băng giảng của các Bậc Thầy trên mạng. Sau khi các bạn nghiên cứu rồi nếu có tâm chân thành muốn bắt đầu công phu và có nhân duyên với Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Bảo Thành mời các bạn vào trang Youtube Thất Bảo Huyền Môn này để đồng tu. Chúng ta mang kiến văn và sự tư duy nhiều năm qua vào để tu hành đạt được sự chứng ngộ trong ân điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật.

Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành!

Thực hành          

Mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay Từ Bi. Chúng ta cùng đồng trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa. Khi các bạn trì 7 biến mật chú này nếu đón nhận được tha lực Phật điển tới với thân tâm tác động vào các bạn để tự nhiên, cảm thọ nó và an trú tâm của mình trên đảnh đầu trong hơi thở Chánh Niệm và hít vào thở ra trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Còn tất cả những hiện tượng tương tác giữa lực của thân tâm và tha lực Phật điển cứ để tự nhiên cho nó hiển lộ theo bất cứ chiều hướng nào cũng là cái đẹp, cái đẹp của tự thân tác động với tha lực cứ để tự nhiên.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thanh tịnh được tâm ý.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi chúng sanh đều thanh tịnh được tâm ý.

Công đức và phước báu trong sự đồng tu này có được bao nhiêu chúng con xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ gắn kết với nhau bằng tình yêu thương, trí tuệ để lập ra những chính sách giữ được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh.

Hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, có lòng bao dung, yêu thương và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn