Search

Bài 1053: Hoa Khai Kiến Phật – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn đồng tu.

Các bạn, lành thay chỉ còn vài ngày nữa tức là tính theo ở bên này thì sáng mai sẽ là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Chúng ta những người con Phật đã chuẩn bị tâm hồn của mình để mừng ngày lễ đản sanh Đức Phật giáng trần. Sự chuẩn bị cao quý nhất là mỗi người chúng ta luôn sẵn sàng thanh tịnh tâm ý của mình để chúng ta cung nghinh rước Phật vào trong tâm bằng sự miên mật tu hành làm theo những điều Đức Phật dạy.

Khi chúng ta tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, có nghĩa là chúng ta đã thực hiện theo lời hướng dẫn, chỉ dạy, giáo dưỡng của Đức Thế Tôn, chúng ta đã sẵn sàng để đón Ngài vào trong tâm. Đề mục hôm nay “Hoa khai kiến Phật” có nghĩa hoa Tâm của chúng ta đã nở rộ trong mùa khánh đản để nhìn thấy Phật hiện hữu ở trong cuộc đời mỗi người.

Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn vẫn là một Pháp môn có vẻ xa lạ với nhiều người, bởi từ xưa cho tới giờ chỉ truyền dạy trong tông môn, chưa bao giờ truyền dạy ra bên ngoài từ đời trước tới đời sau chỉ có một truyền nhân. Từ những vị truyền nhân đó hướng dẫn cho một số đệ tử, nhưng trong kỷ nguyên mới này sự thay đổi trong cơn ôn dịch, tai ương, thiên tai, dịch bệnh đã tràn lan. Chính vì những điều như vậy, Bảo Thành đã mang thông điệp Thất Bảo Huyền Môn mở rộng tới cho những ai có tâm cầu học, từ đó mình có một hạnh viên thành trong công phu tu tập để thấy được Phật. Các bạn, tuy xa lạ nhưng nếu các bạn tạo cho mình một nhân duyên để đi vào thực hành, chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều điều vi diệu tạo ra niềm vui cho những hành giả đang trên con đường tu.

Đặc biệt trong Thất Bảo Huyền Môn chúng ta có sự liên hệ giữa tha lực Phật điển và tự lực, tha lực là một danh từ được sử dụng nhiều trong Phật giáo nhưng ít có ai nếm được mùi vị của tha lực. Chúng ta có thể chiêu cảm được lực nhưng đó là Tà lực, Ma lực, bất thiện lực, lực của tiêu cực, Nghiệp lực, của những bất thiện nghiệp tạo ra. Nhưng khi nói đến tha lực cao quý mười phương Chư Phật họa hiếm một số người đâu đó, nhờ công hạnh tu nhiều đời nên có cơ hội gắn kết được, nhưng khi chúng ta trải qua sự công phu Thất Bảo Huyền Môn với vi diệu âm Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, mỗi một hành giả tu Pháp môn này đều có cơ hội tiếp nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Sự tác động đó vào trong thân, trong tâm của chúng ta mang lại sự lợi lạc bởi chỉ ngồi Thiền mà thân được khỏe, vận động liên tục giúp cho máu huyết lưu thông, bệnh tật tiêu tan. Chúng ta ngồi thiền mà tâm thanh tịnh ta được khỏe, đây là một Pháp môn Thiền Mật được ứng dụng trong cuộc đời, mang lại lợi ích cho thân và mang lại lợi lạc cho tâm. Những ai tu tập lâu ngày sẽ chứng ngộ được nhiều điều kỳ diệu, và chỉ có sự công phu mới đưa chúng ta tới sự chứng ngộ. Cho nên các bạn nếu có duyên đi vào Pháp môn này, Bảo Thành kính mời các bạn hãy tham học cùng với Bảo Thành qua một thời gian trải nghiệm xem sao. Nếu thấy nó có lợi lạc, lợi ích cho cuộc sống các bạn hãy đồng tu mỗi ngày với Bảo Thành trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn dựa trên nền tảng giáo lý của Đức Phật đã dạy là chúng ta phải tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng và quy y Phật Pháp Tăng. Tại sao Bảo Thành luôn nói như vậy trong tất cả những lúc nhập vô sự đồng tu những giây phút đầu? Đó là để nhắc cho các bạn. Nếu như các bạn là những hành giả lần đầu thực tập các bạn cũng nắm được những ý quan trọng trong Pháp môn này để cùng đồng tu trong bất cứ video nào các bạn nghe. Cho nên các bạn sẽ được nghe đi nghe lại những cách thực tập lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong mỗi một video khi bắt đầu. Tuy được nghe lại nhưng hữu ích cho chúng ta, bởi mỗi lần nghe lại chúng ta sẽ vững niềm tin, sẽ nắm bắt chắn chắc phương thức tu tập.

Chúng ta sau khi đã tin sâu vào Nhân Quả chúng ta sẽ tìm hiểu về luật Nhân Quả Đức Phật dạy, nhân trong nhà Phật dạy trong Nhân Quả chỉ có hai thứ là: nhân Ác và nhân Thiện. Ở trên đời này, các bạn và Bảo Thành ai cũng biết được nhân Ác như thế nào, chúng ta gạt bỏ những nhân Ác đó qua một bên và không bao giờ thực hành nhân Ác đó. Chúng ta cũng hiểu nhân Thiện là như thế nào để chúng ta thực hành tinh tấn những nhân Thiện, tăng trưởng phước báu và chuyển hóa những cái họa của những nhân Ác các bạn vô lượng kiếp đã tạo ra. Từ đó, các bạn hoan hỷ giữ năm giới của nhà Phật, năm giới đó hộ mạng cho các bạn, bảo hộ cho các bạn không tạo ra nghiệp, làm cho thân tâm, ngũ căn thanh tịnh khi tiếp xúc với cảnh trần ô nhiễm. Năm giới đó là: giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống và sử dụng các chất say để cho chúng ta có thân thanh tịnh, ổn định, khỏe mạnh mà tu tập. Sau khi chúng ta giữ năm giới rồi chúng ta hành mười điều thiện mà Đức Phật dạy, mười điều thiện đó được thể hiện từ tâm, khẩu và thân của chúng ta. Dưới mười hành động của Thân Ngữ Ý theo mười điều thiện giúp cho mỗi chúng ta tăng trưởng được phước báu, an tịnh được thân tâm. Đây là những điều kiện rất cần cho một hành giả tu tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn.

Có được sự chuẩn bị tốt đẹp như vậy thì khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tác động vào thân tâm để hỗ trợ cho chúng ta, Với những đề mục quán chiếu sâu sắc, những pháp ẩn hiện trong từng sát na của cuộc đời, đó là mục đích của Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Khi các bạn tu Pháp môn này, hơi thở rất quan trọng, các bạn phải hít vào bằng mũi, hít thật là sâu đưa xuống dưới Đan điền Khí hải dưới bụng dưới. Hít dài hay hít ngắn đều tùy thuộc vào cơ thể của các bạn, các bạn đừng cố gắng hít nhiều để có một hơi thở nhiều sẽ mệt nhưng nếu các bạn không có chú tâm để hơi thở quá ngắn cũng không tốt, hơi thở phải vừa đủ dài vừa đủ sức nhẹ nhàng để đưa qua mũi, xuống phổi và hạ thấp xuống Đan điền Khí hải. Khi các bạn hít vào các bạn phình bụng ra và khi các bạn thở ra các bạn hóp bụng lại từ từ, thở ra cùng với trì mật chú Mu A Mu Sa đều đặn chia làm bốn giai đoạn nhưng gắn kết với nhau cho tới hơi thở đi ra hết khỏi cơ thể. Tại sao bốn giai đoạn là bởi vì vi diệu âm thần chú Mu A Mu Sa chỉ có bốn chữ do đó các bạn chia đều bốn âm này ra theo chiều dài hơi thở các bạn thở ra, nhớ rằng khi thở ra các bạn phải hóp bụng lại.

Mời các bạn chúng ta bắt đầu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để lãnh nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật vào thân và tâm của chúng ta. Chúng ta đặt bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được đặt tên là bàn tay Từ Bi:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở Hoa Tâm mà diện kiến được Phật. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, đề mục quán chiếu hôm nay tên là “hoa khai kiến Phật”, câu này ở trong kinh Nhật Tụng “hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh”. Mỹ từ uyên thâm, huyền ảo khi chúng ta đọc bốn chữ “hoa khai kiến Phật”. Có nhiều sự giải thích về ngôn ngữ đặt để trong bốn chữ này, đối với Bảo Thành chỉ dùng sự hiểu biết qua chứng ngộ đơn giản khi công hạnh pháp tu này để chứng ngộ ra. Hoa ở đây không phải là những loài hoa mọc ở trên trần gian này, hoa khai có nghĩa là khi chúng ta mở lòng ra, tâm của chúng ta khai mở để đón nhận Chư Phật một cách thành kính, thì ngay tức khắc mười phương Chư Phật sẽ hiển hiện ở trong lòng của chúng ta. Kiến có nghĩa là thấy, khi chúng ta trải lòng ngưỡng cầu về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sẽ hiện diện trong cuộc đời. Đó là ý nghĩa của hoa khai kiến Phật.

Chúng ta thấy được điều này qua sự trải nghiệm khi tu tập Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, bởi mỗi người chúng ta an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển. Khi tha lực Phật điển tới với chúng ta có nghĩa là lòng của chúng ta, tâm của chúng ta đã mở rộng, đã quy ngưỡng về với Phật, với tâm thành kính, chân thành. Tâm thành kính chân thành đó và với tâm chân thật của chúng ta mở ra để đón Phật vào lòng đó là Bồ Đề Tâm. Và với tâm chân thành, thành thật mở ra để cung nghinh Phật vào trong cuộc đời, Hoa Tâm của chúng ta đã mở, đã khai. Hoa Tâm khai với tâm thành thật thì Chư Phật nương vào tha lực Phật điển khi ban rải cho chúng ta mà ẩn hiện trong cuộc đời của mỗi người.

Thực sự những ai khi tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn thay vì ở trong tâm luôn nghĩ đến những chuyện trong cuộc đời thì họ luôn có hình ảnh của Chư Phật hiển hiện ở nơi tâm. Thay vì môi miệng của họ luôn nói những chuyện đời thì khi họ tu tập, họ bớt đi thật là nhiều và trên miệng của họ hiển hiện những ngôn ngữ từ ái, biết yêu thương, đúng Pháp thanh tịnh của Chư Phật dạy, y như Pháp mà nói chuyện. Cũng từ khi họ tu tập, thân này sẽ ngừng nhiều những tạo tác gây ra tội, gây ra nghiệp mà chỉ còn những hành động từ thiện, bác ái, yêu thương, trân quý, tôn trọng lẫn nhau. Ba điều xảy ra khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn đó từ Thân Ngữ Ý giúp cho chúng ta tiếp cận được thật là nhiều tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật. Tha lực Phật điển là nguồn năng lượng chuyển từ Chư Phật tới với chúng ta, trong nguồn từ trường năng lượng Phật điển siêu thế này sẽ mang theo ánh sáng, sẽ mang theo hình ảnh, sẽ mang theo giáo pháp của Như Lai để hướng dẫn cho chúng ta thẩm nhập được vào chân lý vi diệu qua sự chứng ngộ thầm lặng. Chẳng phải qua kinh sách, kinh kệ tụng rình rang mà là sự chứng nghiệm âm thầm qua từng sát na mà các bạn hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng đó gọi là hơi thở Chánh Niệm bởi từng hơi thở như vậy các bạn an trú ở trong đó cùng với vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa giúp cho các bạn tăng trưởng nguồn tha lực hiện diện trong từng sát na nơi thân xác và tâm của các bạn.

Ai cũng trải nghiệm qua điều này bởi Pháp môn này là Pháp môn Thiền chứng ngộ, chúng ta thiền quán chiếu trong hơi thở với Tạng Mật Mu A Mu Sa, chúng ta thực sự trải qua sự chứng nghiệm liên tục, tiếp cận với tha lực Phật điển. Tha lực này đủ lớn, đủ mạnh, nó là thần thông vi diệu âm do đó khi tiếp cận được tha lực Phật điển, nó sẽ đẩy và chuyển hóa mọi Tà lực, Ma lực, Nghiệp lực vốn lưu chuyển trong thân tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp qua do bất thiện nghiệp gây ra. Đó là điều rất là hạnh phúc, bởi khi giữ năm giới ta ngừng tạo nghiệp nhưng để chuyển nghiệp kiếp trước chúng ta nương vào tha lực của Phật để chuyển hóa nghiệp lực kiếp trước. Chúng ta nương vào tha lực của Phật để chuyển hóa Ma lực trong oan gia trái chủ nhiều đời vẫn tiếp cận với chúng ta. Chúng ta nương vào tha lực của Phật để chuyển hóa những Nghiệp lực, những bất thiện nghiệp, những nghiệp tà, những lực tiêu cực từ vô lượng kiếp vẫn còn ở trong ta. Sự chuyển hóa toàn diện bởi tha lực Phật điển giúp cho thân xác của chúng ta nhẹ nhàng, hết bệnh, giúp cho tâm của chúng ta thanh thoát hết phiền não.

Sự trải nghiệm của những hành giả tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là một chuyện kỳ diệu khó diễn tả, bởi chỉ những ai tu tập mới có sự chứng ngộ thực tế. Còn nếu đứng ở bên ngoài nghe những lý thuyết thì các bạn chỉ có cơ hội hiểu và biết nhưng chẳng thể có cơ hội chứng ngộ được. Do đó, khi các bạn tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, thực hành đúng với hơi thở và trì đúng mật chú Mu A Mu Sa các bạn sẽ tiếp cận được với tha lực Phật điển để khai mở tâm của các bạn ra với lòng thành kính chân thật, cung nghinh Phật vào trong cuộc đời. Tất cả những văn tự vừa nói đó nằm gọn trong bốn chữ “hoa khai kiến Phật”, Hoa Tâm khai mở nở giữa đời. Chúng ta nhớ vậy, Hoa Tâm của chúng ta nở ở giữa đời, mười phương Chư Phật giáng trần với ta, Hoa Tâm mà nó khai mở thì mười phương Chư Phật giáng trần đồng hành với chúng ta. Ta và Phật không xa, ta và Phật cách xa nhau chỉ một niệm, niệm đó là niệm tà, niệm ác, niệm đó là niệm bất thiện, niệm của Nghiệp lực. Nhưng chúng ta cũng thật gần với Chư Phật bởi một niệm, niệm đó là niệm chánh, niệm đó là niệm của hơi thở mật chú Mu A Mu Sa, niệm đó mang tha lực Phật điển tới với cuộc đời và trong cuộc đời của chúng ta nương vào tha lực nhận biết được Phật hiện hữu trong cuộc đời, đồng hành với chúng ta, ta thấy được Phật trong đời của ta và đồng hành với ta trong mọi nẻo đường luân hồi.

Hoa khai kiến Phật thật sự kỳ diệu khi các bạn thực Pháp môn Thiền Mật song tu. Hoa khai kiến Phật thật kỳ diệu khi các bạn biết an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Hoa khai kiến Phật kỳ diệu bởi khi các bạn công phu như vầy các bạn sẽ tiếp được tha lực Phật điển. Hoa khai kiến Phật kỳ diệu là bởi vì tha lực Phật điển mang hình hài, mang năng lượng, mang hơi ấm của sự Tỉnh Thức đi vào trong thân tâm của chúng ta để sưởi ấm miền cô lạnh của nghiệp thức vô lượng kiếp ta đã tạo ra bởi bất thiện nghiệp. Hoa khai kiến Phật vi diệu ở chỗ mỗi một hành giả khi tu tập đều cảm ứng được với Đạo của Chư Phật sát ngay trong cuộc đời, gần ngay trong cuộc đời này, liền ngay với những ý thức gợn lên từ ý, với những ngôn từ chúng ta xuất ra từ miệng, với những hành động chúng ta tạo ra từ thân. Hoa khai kiến Phật kỳ diệu là vì bốn chữ bình thường, nhưng khi qua hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta liền nhận diện được Phật đang ở trong lòng, Phật đang ở trong tâm, Phật đang đồng hành với kiếp người bình thường như mỗi người chúng ta. Nếu không có nhân duyên sao ta có thể làm người, nếu không có nhân duyên sao ta có thể làm người biết quy y Phật Pháp Tăng, nếu không có nhân duyên sao ta biết được về Nhân Quả Thiện Ác, nếu không có nhân duyên sao chúng ta giữ giới, hành thiện. Các bạn, tất cả những điều các bạn làm đã là nhân duyên bởi phước báu của các bạn đã có chỉ cần ứng dụng phước báu đó để thăng hoa đời sống hướng Thượng, gần gũi với Chư Phật qua hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa.

Vi diệu âm Mu A Mu Sa là bông hoa của Chân Như, là bông hoa của Chân Tâm. Hoa Tâm đó được khai mở bằng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tiếp cho chúng ta nguồn tha lực, để từ đó Hoa Tâm khai mở ta thấy được Phật. Hoa khai kiến Phật có nghĩa là Hoa Tâm nở ra để ta thấy được Phật ở trong tâm của chúng ta. Pháp bảo hôm nay nói tới ý nghĩa rằng Hoa Tâm khai nở giữa đời, mười phương Chư Phật giáng trần cùng ta. Các bạn thân mến, nếu các bạn hiểu được ý nghĩa này các bạn thực tập với lòng chân thành cầu Đạo Giác Ngộ, thì Hoa Tâm sẽ khai nở ngay giữa cuộc đời và mười phương Chư Phật sẽ giáng trần cùng với chúng ta. Trong một niệm Mu A Mu Sa an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, các bạn liền được khai mở Hoa Tâm giữa cuộc đời trầm luân tội lỗi. Trong một niệm của Mu A Mu Sa các bạn an trú trong Chánh Pháp, mười phương Chư Phật liền giáng trần đồng hành với chúng ta bởi Hoa Tâm khai mở giữa đời, mười phương Chư Phật giáng trần với ta. Hoa khai kiến Phật là như vậy và ai ai cũng đón nhận được điều đó.

 Phật không bỏ ta đi xa ngự ở trên Niết Bàn, Phật chẳng ẩn tích ở cung trời xa xôi quá để đâm ra hoang tưởng và rồi có những lúc gục ngã chúng ta không còn tin vào Phật. Phật không bỏ rơi ta, chỉ có ta là xoay lưng bỏ Phật nhưng nay ta xoay về với Phật, ta quay về với Phật, ta có lòng chân thành, lòng thành kính chân thật cầu Đạo Giác Ngộ dùng phước báu của thân kiếp làm người như phương tiện vi diệu để khai mở Hoa Tâm giữa cuộc đời trầm luân đau khổ, để mời gọi mười phương Chư Phật giáng trần đồng hành với ta. Ai đã tu Thất Bảo Huyền Môn, ai đã tu và an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa thì tất cả những hành giả đó, những bạn đó sẽ thấy được Phật trong cuộc đời, gần gũi trong hơi thở, sát cạnh ngay trên đảnh đầu của chúng ta. Chúng ta cảm giác được, chúng ta cảm ứng được, chúng ta có được sự liên hệ mật thiết qua công phu tu tập mà tha lực tiếp xúc với chúng ta và thân tâm của chúng ta hoan hỷ, khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan, tinh thần sáng suốt. Hoa khai kiến Phật là đề mục để chúng ta quán chiếu nhìn cho thật sâu, soi cho thật rõ để thấy trong mọi tạo tác của ta từ Thân Ngữ Ý, có sự hiện diện của Chư Phật, sự tương ưng trong từng sát na an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Tha lực Phật điển đại Từ đại Bi có sức thần thông lớn để khai mở Hoa Tâm bị lạnh giá, bị cô quắt trong buồn, khổ, bất thiện nghiệp, Ma lực, chướng ngại, tiêu cực, tất cả khởi lên từ Tham Sân Si, để đánh thức làm cho Hoa Tâm của các bạn tỉnh giấc. Các bạn à, hôm nay chúng ta đã tỉnh giấc ngàn thu bởi vì hôm nay tha lực Phật điển đã đổ tràn trong tâm để chúng ta tỉnh giấc ngàn thu, thây mồ sương trắng bây giờ nở hoa. Các bạn, đó là Hoa Tâm nở lên từ những nấm mồ sương trắng từ vô lượng kiếp và hôm nay ta tỉnh giấc ngàn thu trong đống mồ sương trắng đó và một đóa Hoa Tâm được khai mở bởi tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của chúng ta để thấy trong nấm mồ sương trắng Hoa Tâm khai mở đó có Đức Phật hiện tiền trong cuộc đời bởi tha lực Phật điển do an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa.

Trải qua bao nhiêu năm trời tu tập, các hành giả tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn đều chứng ngộ được sự hiện diện của Phật, sự cận kề của Thế Tôn trong cuộc đời, đều thấy Hoa Tâm khai mở ở giữa cuộc đời bận rộn, tội lỗi, yếu đuối, nghiệp chướng. Chẳng phải ta yếu đuối trong cuộc đời mà Hoa Tâm không thể nở, chẳng phải ta tội lỗi trong kiếp người mà Phật không thể tới, chẳng phải ta nghiệp chướng muôn đời mà xa cách với mười phương Chư Phật, chỉ với một niệm an trú trong Mu A Mu Sa tha lực Phật điển tới chuyển hóa hết mọi lực kia. Đó là sự mầu nhiệm, tha lực chuyển hóa mọi Ma lực, tha lực chuyển hóa mọi Tà lực, tha lực chuyển hóa mọi kiến trược, những nghiệp lực tiêu cực vô lượng kiếp qua. Tha lực vi diệu vô cùng bởi tha lực đó sẽ khai mở Hoa Tâm của các bạn, giúp cho các bạn nhìn thấy sự hiện diện của Phật trong cuộc đời.

Các bạn thân mến, hoa khai kiến Phật thật sự xảy ra với các hành giả tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Khi các bạn nương vào hơi thở Chánh Niệm, an trú ở trong đó và các bạn nhẹ nhàng thở ra với hơi thở của Mu A Mu Sa thì các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển liên tục đổ tràn vào thân tâm của các bạn. Tha lực đó sẽ mang theo ánh sáng của Chư Phật, hào quang của Tuệ Giác chiếu vào cuộc đời của các bạn, tha lực đó sẽ mang hình ảnh và tướng hảo tịch tĩnh của Bậc Giác Ngộ ẩn hiện trong tâm thức của chúng ta. Để từ đó tâm ý của chúng ta không bị những hình ảnh ma quái, những hình ảnh nghiệp chướng, những hình ảnh tội lỗi của kiến trược chiếm đoạt ở trong đó, mà thay vào đó là tha lực viên thông của lòng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật. Hãy an trú thật sâu trong hơi thở Chánh Niệm của các bạn. Từng bước chân trong cuộc đời của các bạn, nơi đâu các bạn đặt chân tới ở đó Hoa Tâm sẽ được khai nở giữa đời. Mà ở đâu chân bạn đặt tới với tâm thành thật, chân thành cầu Đạo Giác Ngộ, hoa sẽ được khai, Phật sẽ hiện diện, hiện diện trong cuộc đời của bạn và hiện diện trong đời của tất cả những ai đang song hành với những bước chân an lạc, chân thật của các hành giả tìm cầu Đạo Giải Thoát nơi Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn, các bạn nhận được như vậy các bạn sẽ hạnh phúc vô cùng khi chúng ta hiểu thấu được rằng tha lực Phật điển đã làm cho Hoa Tâm của các bạn khai mở để các bạn nhìn thấy Phật trong cuộc đời. Và khi các bạn đã nhìn thấy Phật trong cuộc đời rồi thì đó gọi là Bồ Đề Tâm bất thối bởi ta đã chứng thấy Phật, ta nghe được Phật, ta đồng hành với Phật. Chẳng cần một ngôn ngữ nào diễn tả về Phật nữa bởi ta nhận ra Phật ở trong cuộc đời của ta.

Các bạn, ý nghĩa sự tu tập Thất Bảo Huyền Môn nó vi diệu, nó thần thông, chữ thần thông đừng nghĩ là bay lên trên trời, đừng nghĩ muốn hóa gì thì hóa. Thần thông ở đây là chúng ta có sức mạnh như thần để hiểu thông mọi ý nghĩa mà xưa kia ta chưa có cơ hội hiểu, thần thông ở đây tức là chúng ta có sức mạnh của lý trí, của sự phát nguyện, của lòng tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, của nguyện lực để chúng ta thông suốt tất cả những gì ta đã học về Phật mà xưa kia chúng ta chưa có cơ hội nhìn và hiểu rõ. Đó gọi là thần thông bậc nhất bởi vì nó khai thông Trí Tuệ, Trí Tuệ trong nhà Phật quan trọng hơn sự bay bổng trên cung trời, xuất hồn, xuất thần ra đây đó mà chẳng xuất khỏi Tà Ma, Tà lực của nghiệp chướng. Chúng ta xuất ra khỏi sự ràng buộc của nghiệp thức, chúng ta xuất ra khỏi sự ràng buộc của Ma lực, chúng ta xuất ra khỏi sự ràng buộc của Tà lực, chúng ta xuất ra khỏi sự ràng buộc của Nghiệp lực đó gọi là thần thông. Còn nếu chúng ta còn bị ràng buộc bởi Nghiệp lực, bởi Tà lực, bởi Ma lực, bởi những lực bất thiện thì hồn đâu có thể xuất, thần thức đâu có thể đi, nguyên thần đâu có thể tới.

Các bạn, ta không còn mong cầu thần thông nữa mà thực tế ta đã có thần thông. Thần thông bởi nương vào tha lực Phật điển để có sức mạnh cầu Đạo vững chắc, không hề thối chuyển trên con đường đi tới sự Giác Ngộ, để thông suốt chân lý Nhân Quả của Phật, để thoát ra khỏi sự ràng buộc của Ma lực, của Nghiệp lực, của Tà lực. Tất cả những lực chướng ngại đó không còn có thể ràng buộc được ta nữa bởi ta đã có tha lực của mười phương Chư Phật, tha lực mang đến sự thần thông. Nói cho rõ nữa để không hiểu lầm về chữ thần thông trong Thất Bảo Huyền Môn, thần thông không phải bay lên trên trời, ẩn ở trong núi, chui dưới đất, xuất hồn đi đây đi đó, nguyên thần bay đi chỗ này chỗ kia mà thần thông ở đây là có sức mạnh của nguyện lực, của giữ giới, của tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, của hiểu biết rõ chân lý Nhân Quả và hành thập thiện. Sức mạnh đó là thần thông mà thần thông của sức mạnh như vừa nói đó giúp cho thông suốt được chân lý của Đức Phật để biết từ bỏ cõi mê trở về với bờ giác, đó gọi là thần thông bởi ta đi tới sự Giác Ngộ từ cõi mê, thần thông ở chỗ đó, hoa khai kiến Phật ở chỗ đó.

Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi để chúng ta vận hành 7 biến Mu A Mu Sa:                                                                                

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở Hoa Tâm mà thấy được Phật trong cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được thật nhiều Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta.

Hoa khai kiến Phật, Hoa Tâm đã mở giữa đời mười phương Chư Phật giáng trần cùng ta. Như vậy Phật đã giáng trần đồng hành cùng ta khi Hoa Tâm khai mở, các bạn có muốn mở Hoa Tâm cho những người yêu thương của các bạn hay không? Như con cái chúng ta, vợ chồng chúng ta, cha mẹ, người thân, làm sao các bạn có để khai mở được Hoa Tâm của họ để rồi mười phương Chư Phật giáng trần đồng hành cùng với họ? Các bạn, y như chúng ta đã an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa thế nào thì chúng ta cũng có thể hồi hướng năng lượng Phật điển tới những người yêu thương như thế đó để họ qua đó đón nhận được tha lực để họ nương vào tha lực của Phật mà khai mở được Hoa Tâm ở giữa cuộc đời trầm luân để Phật giáng trần cùng với họ. Chư Phật giáng trần ở đây không phải là Chư Phật bay ở trên trời xuống như một vị thần thánh mà Đức Phật giáng trần ở đây là quang giáng trên tâm thiện của họ, quang giáng trong những tư tưởng khởi lên từ ý của họ với lòng chân thành, thành thật cầu Đạo khi chúng ta hồi hướng năng lượng tha lực Phật điển tới với họ khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Pháp hồi hướng này giúp cho tha nhân, giúp cho người thân của chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển vào trong tâm, và qua tha lực đó Hoa Tâm của họ khai nở giữa cuộc đời của họ. Khi Hoa Tâm của ta đã nở và Hoa Tâm của họ sẽ nở thì Phật sẽ hiện diện trong đời của ta và trong đời của họ. Ta và họ không còn là một bông hoa, một cây hoa đơn lẻ mà trở thành một vườn hoa, vườn hoa đó có sự hội tụ tinh túy của lòng thành thật cầu Đạo Giác Ngộ an trú trong hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn thân mến, chúng ta hiểu thấu được phương pháp tu tập ứng dụng của pháp phương tiện Thất Bảo Huyền Môn. Nó có lợi lạc vô cùng bởi nó giúp cho chúng ta thành tựu được năng lượng tha lực đó, giúp cho chúng ta thành tựu được sự an lạc vững bền không có thay đổi, vì sao? Vì mỗi một sát na trong cuộc đời, chúng ta luôn đón nhận được tha lực của Phật, các bạn sẽ có được sự cảm ứng với tha lực của Phật và cảm ứng với tha lực này nó vi diệu lắm các bạn ơi bởi vì nó chuyển hóa tất cả. Nói thêm cho rõ để các bạn hiểu tận tường, tha lực Phật điển đại Từ đại Bi khi chúng ta gắn kết bởi hơi thở Chánh Niệm sẽ chuyển hóa mọi Ma lực, mọi Nghiệp lực, mọi Tà lực từ mọi thế lực khác đang xâm chiếm chúng ta, từ Ma lực của oan gia trái chủ nhiều đời tiếp cận, từ Nghiệp lực do bất thiện nghiệp chúng ta tạo ra. Chuyển hóa được ba nguồn lực như vậy, lòng ta chỉ còn sự an lạc, tâm ta chỉ còn sự thanh thản. Nếu lòng an lạc, tâm thanh thản và thân này không còn bệnh thì cuộc đời đã viên mãn lắm rồi và chúng ta sẽ có một chiều dài tu tập trên con đường không còn những chướng ngại bởi hiểu thấu do tiếp được tha lực Phật điển mà những lực kia không còn có cơ hội tác động vô cuộc đời của chúng ta.

Nếu như các hành giả hoặc một ai đó vẫn còn bị Ma lực tiếp cận gây ra sự xáo trộn của thân tâm, nếu các hành giả và các bạn vẫn còn những Tà lực tiếp cận gây ra sự rắc rối trong sức khỏe, trong tâm trí và tinh thần, nếu các bạn vẫn còn Nghiệp lực tạo ra những xui xẻo, những tai họa thì nương vào tha lực Phật điển khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa thì tha lực này sẽ chuyển hóa để các bạn không bị những Ma lực này, bị những Tà lực, bị những Nghiệp lực quấy nhiễu nữa để trả lại cho các bạn sự sống bình yên. điều này được tỏ ngộ hiện hữu ở trong đời sống của các bạn đã tu Thất Bảo Huyền Môn cho nên nếu có bạn nào bắt đầu tu mà đi vào Pháp môn này các bạn sẽ từ từ có được kinh nghiệm chứng ngộ qua những gì Bảo Thành nói. Để các bạn thấy rằng đây gọi là Thiền tu chứng, chứng thấy để ngộ, không phải nghe để hiểu, không phải nhìn để biết mà chứng được ở trong tâm, chứng được ở pháp vị vi diệu từ hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, chứng được sự đổi thay trong cuộc đời, chứng được Hoa Tâm khai nở ở giữa đời để mười phương Chư Phật giáng trần với ta.

Các bạn thân mến, các bạn hiểu rồi nhưng các bạn thực hành mới thấy được sự hiệu nghiệm, ứng nghiệm, linh thiêng, mầu nhiệm của nó, mà chắc chắn tất cả các bạn đã tu tập qua Pháp môn này các bạn đều chứng ngộ được điều đó. Cho nên, nếu các bạn lần đầu hãy thử và gieo duyên, hãy công hành với những biến mật chú Chánh Niệm Mu A Mu Sa trong hơi thở vào ra mà chúng ta phình và hóp bụng lại an trú trong hơi thở đó đồng tổng trì mật chú vi diệu Mu A Mu Sa các bạn sẽ chứng ngộ được sự mầu nhiệm xảy ra ngay nơi thân tâm của các bạn. Mà nếu như các bạn có một tấm thân mang bệnh nhiều, thì Pháp môn này rất phù hợp bởi nó giúp cho các bạn tự chữa được bệnh. Và nếu như các bạn phải uống thuốc thì cũng làm cho hệ thống miễn nhiễm đề kháng của các bạn mạnh lên để giúp cho các thuốc các bạn uống vào nó có hiệu ứng mạnh hơn tốt hơn để căn bệnh của các bạn được hết. Nếu như các bạn bị trầm cảm, bị đau khổ, bị phiền não, bị những tà lực quấy nhiễu ở trong tâm, bị những ma lực xâm nhập vào trong tâm, bị những nghiệp lực tạo ra sự đau khổ thì khi các bạn thực tập Pháp môn này, tha lực Phật điển liền chuyển hóa hết tâm trí của các bạn, tạo ra một sự rỗng lặng, một sự thinh lặng, tịch tĩnh, an nhiên, thanh thản, thanh thoát, các bạn sẽ tìm lại được nguồn vui và an lạc trong cuộc sống.

Thiền Thất Bảo Huyền Môn kỳ diệu và mầu nhiệm, những chữ kỳ diệu và mầu nhiệm kia cũng chưa đủ để diễn tả được đặc biệt của nó đâu nhưng tạm dùng như vậy để các bạn có một chút tư duy và suy nghĩ bước vào sự thực hành công phu Thất Bảo Huyền Môn. Khi các bạn công phu thực hành nó, các bạn sẽ chứng ngộ được những điều Bảo Thành nói, các bạn sẽ thấy thân của các bạn bớt bệnh rồi khỏi bệnh, các bạn sẽ thấy tâm của các bạn hết Ma lực. Tà lực và Nghiệp lực quấy nhiễu, rồi thì trong thân tâm của các bạn chỉ còn một lực duy nhất là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Chư Phật tràn đầy ở trong thân tâm giúp cho thân khỏe, tâm an.

Chúng ta tiếp tục trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở Hoa Tâm mà thấy được Phật trong đời. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn đã hoàn thành 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành! 

Thực hành          

Mời các bạn chúng ta bắt đầu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để lãnh nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật vào thân và tâm của chúng ta. Chúng ta đặt bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được đặt tên là bàn tay Từ Bi.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở Hoa Tâm mà thấy được Phật trong đời.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi loài chúng sanh đều khai mở Hoa Tâm mà thấy được Phật trong cuộc đời.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia trên năm châu bốn bể để họ có trí tuệ, đoàn kết lập ra những chính sách giữ được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh.

 Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, có lòng bao dung, yêu thương và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn