Search

Bài 1054: Gỡ Bỏ Hận Thù – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con gỡ bỏ hết mọi hận thù.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Như một sự tự nguyện, chúng ta họp lại trên kênh này để đồng tu tăng trưởng phước báu, an trú trong Chánh Niệm để chúng ta mỗi người có thêm sự chăm sóc đặc biệt cho đời sống tâm linh của mình.

Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn giúp cho chúng ta an trú trong Chánh Niệm của hơi thở Mu A Mu Sa. Pháp môn này có sự phối hợp kỳ diệu giữa tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật cùng với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi người chúng ta. Tha lực và tự lực là hai nguồn năng lượng vi tế tác động vào thân tâm giúp cho thân của chúng ta bớt bệnh, hết bệnh, tác động vào tâm để cho tâm hết phiền não, thanh tịnh. Bệnh hoạn và phiền não tới từ bất thiện nghiệp từ vô lượng kiếp qua nhưng với Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, tha lực là nguồn năng lượng vô biên truyền trực tiếp từ thân của chúng ta giúp cho thân của chúng ta cường tráng khỏe mạnh nhất là đối với các hành giả thường hay bệnh hoạn bất thường, những căn bệnh hiểm nghèo hay những căn bệnh tự phát. Tha lực Phật điển có sức mạnh chuyển hóa để giúp các bạn bớt bệnh và hết bệnh, tha lực Phật điển cũng có sức thần thông để đả thông kinh mạch, huyệt đạo, các Luân Xa để giúp cho cơ thể khỏe mạnh mà các bạn không cần phải tìm tòi bất cứ một môn thể thao, khí công, Yoga, Nhân điện. Chỉ một môn Thất Bảo Huyền Môn đủ để khai mở tất cả về tự thân giúp cho thân khỏe.

Trong tất cả các Pháp môn Đức Phật dạy, Thiền Mật song tu cũng là một trong các pháp phương tiện mà thôi. Nếu ai phù hợp với phương tiện này sẽ có những hiệu quả đặc biệt, còn ai không có nhân duyên với Pháp môn này coi như một sự tham khảo, bởi Pháp môn của Phật dạy thật là nhiều, mỗi người chúng ta cần phải nghiên cứu, tự học hỏi để tìm ra một Pháp môn phù hợp với nhân duyên. Khi phù hợp sự tu luyện của chúng ta sẽ thăng tiến và tạo được niềm hạnh phúc, khởi lên những niệm hoan hỷ ở trong tâm. Phương pháp hít thở của Thiền Mật song tu hơi thở Chánh Niệm rất quan trọng, nếu các bạn biết hít thở cho đúng sẽ giúp cho các bạn khỏe, bởi hơi thở này sẽ giúp cho các bạn tăng trưởng khí lực, nội lực và sức mạnh cho cơ thể, để giúp cho cơ thể phương tiện này khỏe, an vui tu tập.

Hơi thở phải được hít vào bằng mũi, qua mũi đi xuống phổi, qua phổi đi sâu xuống bụng dưới gọi là Đan điền Khí hải, khi hít vào như vậy, bụng chúng ta sẽ phình ra. Các bạn nhớ hơi thở hít vào rất quan trọng, cái hít vào dài hay ngắn là tùy theo sức lực của các bạn, các bạn đừng hít quá ngắn cũng đừng hít quá dài để mệt, các bạn hít vừa với sức của mình, một hơi thở thật là trầm, thật là nhẹ, thật là đều, không nhanh không chậm, không cố hít vào thật nhiều để rồi chỉ có một hơi, mà chúng ta hít thật là đều như thổi hơi nhẹ nhàng không để cho ngọn nến chao đảo, tức là không nghe được ta hít nhưng đi vào một cách trầm lặng. Cách hít thở như vậy sẽ sưởi ấm cơ thể của ta bằng Oxy, bởi khi luồng không khí qua phổi được lọc, phân ra thành Oxy thì Oxy đó sẽ chuyển xuống bụng dưới nhờ ngọn lửa Tam Muội từ huyệt Đan điền Khí hải nó đốt cháy tạo thành nhiệt lượng. Nguồn nhiệt lượng này sẽ theo Nhâm Đốc đi thẳng vào xương sống lên trên đỉnh đầu khi chúng ta thở ra đồng trì với vi diệu âm Mu A Mu Sa. Sự tương ưng của hơi thở vào ra cùng với sự tương ưng của hít vào, thở ra, phình bụng, hóp bụng đều đặn với vi diệu âm tổng trì mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho chúng ta gắn kết đón nhận thật là nhiều tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta.

Tha lực càng nhiều ta có sự hoạt động tích cực từ thân giúp cho thân khỏe, tha lực thật nhiều có sự tác động thật tích cực vào tâm để tâm có thể gạn lọc được tất cả những bất thiện nghiệp, những Tà ý, những Tà tâm ẩn mình, ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Tha lực như ngọn đèn được thắp sáng ở trong tâm, tha lực như sức mạnh được truyền vào trong thân, tâm có ngọn đèn Trí Tuệ của tha lực, thân có sức mạnh của tha lực. sức mạnh của thân cùng với cái sáng của Trí Tuệ giúp cho chúng ta tu hành tiến bộ nhiều hơn mỗi ngày. Chúng ta đang áp dụng một phương tiện diệu dụng, một phương tiện vi diệu, một phương tiện vượt ngoài những phương tiện ta đã từng gặp. Thất Bảo Huyền Môn là một phương tiện để tu, cũng chỉ là một phương tiện, nhưng phương tiện này nếu các bạn có nhân duyên nhất định sẽ trở thành phương tiện vi diệu, bởi như Bảo Thành đã nói trong những bài trước, sự khế hợp giữa tha lực Phật điển và tự lực rất là mầu nhiệm vi diệu, khó có thể hiểu, khó thể nghĩ bàn mà chỉ có những bạn nào đang tu tập mới có một sự trải nghiệm và sự trải nghiệm đó sẽ trả lời cho bạn đó những thắc mắc của cuộc đời.

Các bạn, khi các bạn tu bất cứ một Pháp môn nào ngay cả Thất Bảo Huyền Môn thì nền tảng của Phật giáo phải được đặt lên trên hết. Nền tảng của Phật giáo do Đức Phật dạy là mỗi một hành giả, mỗi một các bạn khi tu tập về Pháp môn của Chư Phật đều phải có đức tin vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, phải quy y Phật Pháp Tăng. Một là quy y tới chùa nhờ các chư Thầy, Sư cô chứng minh, hai là chúng ta tự quỳ xuống hướng về Tam Bảo và tự quy y. Quy y với Phật là nhận Phật làm Thầy, quy y với Pháp là nhận giáo pháp của Phật để chúng ta học, quy y với Tăng là nương vào sự hòa hợp của Tăng Đoàn để chúng ta có một sự hòa hợp Thân Ngữ Ý, hòa hợp trong cuộc sống hàng ngày giúp cho thân thanh tịnh để học được giáo pháp của Đức Phật dạy, đó gọi là quy y ba ngôi Tam Bảo. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nghiên cứu để hiểu thật là rõ luật Nhân Quả mà Đức Phật dạy, trong Nhân Quả của Đức Phật dạy gỏn gọn có hai chữ Thiện Ác, nhân Thiện và nhân Ác. Chúng ta nghe theo Đức Phật dạy loại bỏ nhân Ác chỉ dưỡng nuôi cuộc đời của mình trong nhân Thiện để tăng trưởng phước báu. Sau đó chúng ta phải tự nguyện giữ năm giới cấm của Đức Phật dạy, năm giới này là năm cánh cửa đóng kín để phòng hộ, phòng ngừa cho ta không gây ra nghiệp nữa. Năm giới này thật là tuyệt vời bởi nó giúp cho chúng ta không còn tạo nghiệp: giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống và sử dụng các chất say. Năm giới này là năm giới cấm Đức Phật dạy, ta phải tự nguyện giữ năm giới này để huân tu sau đó chúng ta tăng trưởng phước báu bởi hành mười pháp thiện từ Thân Ngữ Ý. Đó là những điều kiện chúng ta cần có và phải có để trên con đường tu tập Thiền Mật song tu mới có sự gắn kết và trợ duyên cho chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta.

Bây giờ Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay trái là bàn tay Từ Bi gọi là Từ Bi và Trí Tuệ. Chúng ta cùng với nhau hít thở 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận tha lực Phật điển Từ Bi vào trong thân tâm này:                             

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con gỡ bỏ hết mọi hận thù. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Các bạn và Bảo Thành chúng ta vừa trì 7 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta đã tiếp được thật nhiều năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta.

Đề mục chúng ta quán chiếu hôm nay là “gỡ bỏ hận thù”. Xét cho kĩ lại chắc có lẽ chúng ta không hận thù ai, chúng ta không hận thù ai bởi cái nhìn thật là nhẹ nhàng và thông cảm với chính mình cho nên chúng ta không thấy được sự hận thù ta có với ai. Nếu hận thù không có thì trong cuộc đời của chúng ta rất khó nổi sân si nhưng bởi vì hận thù có nó tiềm ẩn ở trong con người, nó ngủ ngầm vi tế, nó tác động vào trí óc và suy nghĩ, tác động vào thân của chúng ta, do đó chúng ta cũng thường hay nổi cáu, nổi quạu, nổi sân. Cái sân tham đó là một phần của hận thù chuyển biến từ dạng này sang dạng khác mà chúng ta không nhận ra tâm sân, hận thù là một phần của tâm sân. Chắc chắn nhiều lần các bạn và Bảo Thành đã muốn đáp trả lại người khác, những tiếng nói gay gắt, những hành động gây ra đau khổ hoặc những suy nghĩ. Bằng ba phương thức suy nghĩ, lời nói, hay thân, ta hình như đã nhiều lần muốn đáp trả, muốn đánh trả, muốn trả thù, nói nhẹ một chút xíu là chúng ta muốn gây ra cho đối tượng kia một sự hiểu rõ rằng họ đang xúc phạm ta, hoặc làm điều gì gây ra phiền não nên chúng ta bắt buộc phải làm chuyện này hoặc là muốn làm để cân bằng sự đối xử đó.

Hận thù không có tốt, Đức Phật nói sự hận thù gây ra nghiệp và sự hận thù của chúng ta sẽ đốt cháy hết mọi phước báu của chúng ta, hận thù không bao giờ tốt, hận thù tới từ đâu? Trong câu kinh Pháp Cú, Đức Phật nói hận thù tới từ chiến thắng, câu kinh nói như vầy: “Chiến thắng gây hận thù”. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng muốn chứng tỏ mình hơn người, mạnh hơn người, giỏi hơn người, hay hơn người, gì cũng hơn hơn hết, và chính cái hơn đó cuộc sống của chúng ta có cái ngã hơi cao, gọi là tự cao tự đại, ngông cuồng. Trong cái ngông cuồng, tự cao tự đại đó, hầu hết trên mọi phương diện cuộc sống, ta muốn chiến thắng. Đức Phật dạy chiến thắng gây hận thù nhưng chúng ta không để ý đến chữ hận thù, chúng ta chỉ say sưa trên những gì chúng ta chiến thắng, chiến thắng về nhiều mặt nhưng đơn giản quy về cho dễ hiểu trong tình cảm chúng ta cũng muốn mạnh, chúng ta cũng muốn ở thế thượng phong, thế thượng ưu để đàn áp những người khác, về phương diện tình cảm cũng gây ra hận thù đó. Tình cảm có thể là giữa chúng ta tương tác với con cái, cứ nhớ đi, trong tình cảm dù chúng ta là cha mẹ đi nữa, và chúng ta dùng quyền lực của cha mẹ, thì nhất định gây ra hận thù với con cái. Nếu không, sao trên thế gian này biết bao nhiêu người con bỏ cha mẹ ra đi? là bởi vì sự hận thù, không tương đồng về phương diện đối ứng, về hành động, ngôn ngữ, có thể là vì hơi quyền quá trong chức vị cha mẹ.

Ngay cả hận thù trong tình cảm giữa vợ chồng nữa, bởi vì chồng lúc nào cũng muốn cao hoặc là vợ lúc nào cũng muốn cao, cái cao ngạo trong cuộc sống, bởi vì chúng ta muốn chiến thắng, chứng tỏ rằng ta là người trao tình cảm nhiều nhất. Tình cảm cũng so đo, cái đó gây ra hận thù, nếu không, tại sao vợ chồng khó có thể gần gũi và hay chia tay. Chúng ta còn hận thù nhiều hơn ở những chiến thắng trên thương trường, và chúng ta còn gây hận thù nhiều hơn trên những chiến thắng tranh giành về danh phận ở cuộc đời. Rồi còn gây hận thù nữa là chúng ta tích lũy quá nhiều để xây cho mình của cải vật chất, quá nhiều và những người khác bị thua dưới bàn tay chiến đấu của ta, họ cũng sẽ hận thù chúng ta. Và ngay cả vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, nói chung là ngũ dục phục vụ cho con người, để có cho ta mà đè bẹp kẻ khác xuống đều gây ra hận thù. Những cái đó gọi là chiến thắng của sự ích kỷ, tự cao tự ngã của bản thân, muốn có cho mình tất cả những điều mong muốn, sự chiến thắng này sẽ gây hận thù.

Hôm nay nói đến hận thù là nói đến tâm ngã mà chúng ta muốn chiến thắng, tâm muốn chiến thắng người khác thì không có Từ Bi. Bởi vì kẻ muốn chiến thắng thường là dùng mọi tiểu xảo, mọi mưu chước để giành chiến thắng, để có được chiến thắng. Ít có ở trên đời này có một sự chiến thắng công bằng, nó chỉ dùng hai chữ công bằng để khỏa lấp những mưu chước ở đằng sau mà thôi chứ hầu hết mọi sự chiến thắng đều phải dùng mưu, mọi sự chiến thắng đều phải dùng tiểu xảo để đánh úp, để có được tất cả những lợi lạc cho ta, chiến thắng kiểu đó Chư Phật nói là sẽ gây ra hận thù. Còn chiến thắng giữa tâm thiện và tâm ác bởi tăng trưởng nhân thiện có phước báu để chiến thắng được Ma quân, chiến thắng hàng phục được Tham Sân Si, chiến thắng đó không gây hận thù bởi chúng ta không tiêu diệt mà chúng ta chuyển hóa. Sự chiến thắng trong sự chuyển hóa đối phương thành bạn, còn sự chiến thắng trong sự đè bẹp đối phương gây ra hận thù. Chắc chắn các bạn đã gây ra hận thù và Bảo Thành cũng đã gây ra hận thù.

Câu hỏi về đề mục hôm nay chúng ta tư duy là làm sao gỡ bỏ hận thù? Cũng là một câu kinh nói: “Oán với oán hà thời oán”, chúng ta không thể dùng oán hận để đáp trả oán hận, chúng ta phải dùng tình yêu thương, chúng ta phải dùng lòng Từ Bi. Khi nói đến lòng Từ Bi là chúng ta đã hiểu rồi, chỉ có tình yêu thương mới có thể xóa hết mọi hận thù, chỉ có lòng Từ Bi mới chuyển hóa hết mọi hận thù. Chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta phát nguyện để gắn kết với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, chữ đại Từ đại Bi của Chư Phật đã đủ chứng minh rằng khi chúng ta tiếp được nguồn năng lượng đại Từ đại Bi này thì tất cả mọi hận thù trong cuộc đời từ vô thỉ vô chung sẽ bị nguồn nước đại Từ đại Bi từ tha lực Phật điển này cuốn trôi hết và chuyển hóa thành nước thanh tịnh Cam Lồ. Thật là rõ ràng, không mập mờ, không phiếm luận hoặc là lý luận trên ngôn ngữ mà đó là sự thực tế. Tình yêu sẽ chuyển hóa hết mọi hận thù, tha lực Phật điển đại Từ đại Bi khi chúng ta tiếp được vào thân sẽ chuyển hóa hết mọi hận thù mà chúng ta đã reo rắc từ vô lượng kiếp qua, mà chúng ta đã tạo ra gây ra, đã chất chứa ở trong tâm thức từ hằng hà sa số kiếp trước.

Nguồn tha lực Phật điển đại Từ đại Bi là nguồn năng lượng yêu thương lớn của mười phương Chư Phật khi tuôn chảy vào thân tâm của chúng ta thì không còn hận thù nào còn tồn tại được nữa, năng lượng hận thù đó liền được chuyển hóa thành năng lượng Từ Bi. Như chúng ta vẫn thường nói trăm sông nó đổ về biển Đông, thì không cần biết nó chảy từ đâu, mùi vị như thế nào, tới biển đều có một mùi vị đó là vị mặn. Và khi muôn nguồn cơn của sự hận thù tích trữ vô lượng kiếp qua như trăm sông đổ về với Thượng nguồn tha lực Phật điển đại Từ đại Bi hận thù đó sẽ được chuyển hóa và trong lòng bạn chỉ còn tồn tại nguồn suối an bình tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Ở đâu có tình yêu thương ở đó xóa sạch hết mọi hận thù, ở trong thân tâm của các bạn có tràn đầy tình yêu thương Từ Bi của mười phương Chư Phật thì trong lòng của các bạn làm sao còn có chỗ cho hận thù nương náu.

Các bạn nếu thực tập Pháp môn này, các bạn sẽ có một sự trải nghiệm thật là tuyệt vời bởi thấy những hận thù, những tâm khó chịu, cáu gắt, bực mình dần dần nhẹ bớt từ to thành nhỏ rồi biến dạng không còn. Hồi xưa khi Bảo Thành còn trẻ, trong lòng của mình rất dễ bị xúc động, gay cấn, khó chịu, cáu gắt, nhưng trải qua sự thực tập Thất Bảo Huyền Môn, đã chứng nghiệm thực tế trong cuộc đời của riêng mình những tánh nóng đó, những tánh hay cáu gắt rồi bực mình khó chịu nó biến mất lúc nào mình không hay. Hồi xưa thật là khó mỉm cười, thật là khó tươi trên khuôn mặt, nhưng từ khi tu tập mình nhận ra hình như sự cáu gắt đã biến mất mà mình biết nở nụ cười, biết mỉm cười, khuôn mặt biết dịu xuống, sự cáu gắt nóng nảy dường như không có cơ hội để xâm chiếm, hiện hữu, chứng tỏ. Nó có đó nhưng nó không có cơ hội để đứng lên ở đằng trước đóng vai chính của cuộc đời, mà vai chính của cuộc đời là những nụ cười, là sự nhẹ nhàng thong dong tự tại. Đây là sự trải nghiệm thực sự của Bảo Thành, Bảo Thành tin chắc các bạn khi thực tập Pháp môn này cũng có một sự trải nghiệm tương tự là thấy hình như sự nóng nảy, cáu gắt, bực mình của mình nó ẩn về đằng sau nhường chỗ cho sự an vui, cho mỉm cười nhẹ nhàng, cho thái độ thong dong tự tại đứng ở đằng trước.

Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đã chuyển hết mọi hận thù, phá tan mọi hận thù mà chúng ta gỡ bỏ mọi hận thù, gỡ bỏ nó ở đằng trước, gắn ra đằng sau. Nó còn đó, ta chưa chuyển hóa hết nhưng nếu các bạn thực tập sẽ chuyển hóa hết mọi hận thù. Tuy nhiên bước đầu tiên là chúng ta gỡ cái bảng hận thù treo ở đằng trước mặt, nó phủ ở đằng trước mặt chúng ta, nó phủ đằng trước cuộc đời của chúng ta, nó phủ đằng trước mọi hành động tạo tác ngôn ngữ và suy nghĩ. Các bạn, nó treo ở đằng trước, nó làm chủ, nó như là một cái gì đó cứ ám ảnh chúng ta mãi để chúng ta dễ gắt gỏng, giận, tham sân. Nhưng hôm nay chúng ta đã có tình yêu thương của Chư Phật và tiếp được năng lượng đại Từ đại Bi, tha lực Phật điển này có sức mạnh để chúng ta gỡ bỏ nó, mang nó ra đằng sau lưng, treo ở đằng trước hai chữ Từ Bi. Từ Bi thay thế cho hận thù, gỡ bỏ hận thù để treo lên Từ Bi, gỡ bỏ hận thù để nâng lên lòng Từ Bi, vinh danh, tôn vinh nó trong cuộc sống.

Các bạn, khi các bạn tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, khi các bạn an trú trong hơi thở hơi thở Mu A Mu Sa, vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa giúp cho các bạn gắn kết và liên tục đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Phật điển đại Từ đại Bi này là nguồn năng lượng vô biên tuôn tràn vào thân tâm và cuộc sống của các bạn, nó sẽ làm trôi hết mọi hận thù ra đằng sau để chúng ta tích lũy năng lượng Từ Bi. Năng lượng Từ Bi này lớn mạnh trong từng sát na chúng ta tu tập khi nó đủ mạnh rồi nó sẽ chuyển hóa hết mọi hận thù từ vô lượng kiếp nhưng ngay trong bây giờ chúng ta đã có đủ sức mạnh bởi trong tay đã có tha lực Phật điển Từ Bi, đã có tình yêu thương để chúng ta có đủ sức mạnh để gỡ bỏ hai chữ hận thù từ đằng trước quẳng ra đằng sau và để đó từ từ năng lượng đại Từ đại Bi sẽ chuyển hóa chúng theo ngày tháng tu luyện công phu Thất Bảo Huyền Môn của chúng ta. Các bạn đã hiểu rõ rồi, các bạn hiểu rõ là làm sao chúng ta gỡ bỏ được hận thù rồi, oán với oán hà thời oán, hận thù với hận thù đời đời không bao giờ hết. Và hận thù phải hiểu rõ nguyên nhân nó tới từ đâu, nhân gì gây ra hận thù, nhân mà chúng ta tự cao tự mãn luôn luôn muốn chiến thắng, chiến thắng bằng mưu chước, chiến thắng bằng tiểu xảo, chiến thắng bằng sức mạnh bằng sự đàn áp, bằng quyền lực, bằng đồng tiền, bằng tất cả mọi phương tiện trong cuộc đời của chúng ta sử dụng nó để đàn áp đối phương tạo ra sự chiến thắng vinh quang cho chúng ta. Nhưng chiến thắng gọi là vinh quang của sự tự cao tự ngã, của sự đàn áp kẻ khác để đứng trên sự sống của người ta gọi là phương tiện của nghiệp thức tạo ra hận thù.

Để chuyển hóa hết hận thù đầu tiên ta gỡ bỏ hận thù bằng tình yêu thương, bằng lòng yêu thương tiếp nhận từ tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Bước thứ hai là ta nhận rõ hận thù tới từ sự chiến thắng và cũng chính trong năng lượng đại Từ đại Bi giúp cho chúng ta không còn cống cao ngã mạn, chúng ta không còn tự cao tự đại, chúng ta thành một con người biết khiêm cung, biết khiêm tốn, biết sống chân thật hài hòa. Từ đó, tâm muốn chiến thắng người khác bằng sức mạnh, bằng mưu chước, bằng tiểu xảo không còn tồn tại thì mọi hận thù liền chấm dứt. Còn những hận thù ta đã gây ra từ kiếp trước liền bị gỡ bỏ quăng về đằng sau chờ ngày chuyển hóa bằng tha lực Phật điển Từ Bi, bằng sự tăng trưởng tình yêu thương của chúng ta và chúng ta tự hào nói một câu ở đâu có tình yêu thương ở đó không có hận thù, trong ta tràn đầy lòng Từ Bi hận thù chẳng còn nữa.

Các bạn đã lớn, các bạn đã từng trải nghiệm trong tình yêu của các bạn khi trao tới cho một người nào đó khi họ đang nóng giận họ liền hết ngay. Nếu ai có gia đình là vợ chồng, nhất định đã nhiều lần chúng ta đã dùng tình yêu để cảm hóa sự nóng giận, dùng tình yêu thương để cảm hóa sự hung hăng của người khác, cáu gắt nóng nảy của người ta. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài dùng lòng yêu thương lớn, lòng đại Từ đại Bi, Ngài dùng năng lượng đại Từ đại Bi sẵn sàng ban rải xuống cho chúng sanh như chúng ta đang bị thiêu đốt bởi hận thù của sự thất bại do người khác chiến thắng, họ đã chiến thắng gây ra hận thù trong ta và ta đã chiến thắng họ gây ra hận thù cho họ. Hận thù giữa ta và họ là bởi vì họ thắng ta, hận thù giữa họ với ta là vì ta thắng họ, thắng của ta và thắng của họ làm cho hận thù hai bên tăng trưởng lớn như một đỉnh núi, cao ngất như trên tân đỉnh trời sao có thể phá vỡ được. Chỉ có nguồn tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, chỉ có nguồn tha lực Phật điển yêu thương lớn từ mười phương Chư Phật tác động phối hợp với tự lực của tinh thần cầu Đạo Giác Ngộ xóa bỏ mọi hận thù của ta mới có thể chuyển hóa được những ngọn núi lớn hận thù giữa ta và người do nhân duyên và nghiệp của ta và họ hoặc do sự cộng hưởng của nghiệp chung mà ta và mọi người mới có thể chuyển hóa hết được.

Các bạn hãy đón nhận thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân tâm, vào trong cuộc sống trong từng sát na mà các bạn an trú trong hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa để chuyển hóa hận thù, để gỡ bỏ hận thù. Tất cả những hận thù còn tàng ẩn trong tâm của các bạn, các bạn không nhìn rõ, tha lực Phật điển Từ Bi sẽ thắp sáng Trí Tuệ của các bạn để các bạn nhìn rõ được những nguyên nhân gây ra hận thù đó, để các bạn nhìn rõ được những hận thù đó còn tàng ẩn trong tâm thức. Và các bạn đã có đủ sức mạnh của lòng Từ Bi, yêu thương do tha lực Phật điển của Chư Phật ban rải xuống các bạn gỡ nó từ đằng trước bỏ ra đằng sau và cuộc sống của chúng ta đằng trước chỉ còn hai từ Từ Bi, chỉ còn Từ Bi. Ta có Từ Bi, ta có tâm Từ Bi, ta tiếp được Từ Bi từ Chư Phật, năng lượng Từ Bi của Phật tới với chúng ta, chúng ta tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi và tha lực Phật điển Từ Bi này luôn luôn ở đằng trước chúng ta, ở trong tâm chúng ta, ở trong thân chúng ta và mọi hận thù đã được tháo gỡ quẳng ra đằng sau chờ ngày chuyển hóa.

Các bạn, gỡ bỏ hận thù không dễ cũng không khó nhưng khi chúng ta có đủ phước báu và nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta có được vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm. Chúng ta đã có cơ hội gỡ bỏ được hận thù, gỡ bỏ mọi hận thù và các bạn tu tập sẽ có sự trải nghiệm làm thêm vui mỗi ngày, hận thù tiêu tan mỗi ngày, tình yêu thương tràn đầy, các bạn dễ cười thông cảm, các bạn dễ tiếp tay nâng đỡ những người nghèo khó, các bạn có một tấm lòng rộng mở, một trái tim biết yêu thương. Khi trái tim biết hướng theo con đường đó, thì mọi hận thù sẽ không còn tồn tại mãi trong lòng các bạn. Các bạn thân mến, gỡ bỏ hận thù bằng gì? Gỡ bỏ bằng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, hận thù đến từ đâu? Hận thù đến từ sự chiến thắng của ta và chiến thắng của người, ta chiến thắng người thì ta gây ra hận thù giữa người và ta, người chiến thắng ta thì ta có hận thù với người, Phật đã nói như vậy, chính xác không sai, chiến thắng gây hận thù. Các bạn, chúng ta hãy khiêm tốn, không cần phải chiến thắng người ta nữa mà hãy trở về dung nhiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi để chiến thắng chính hận thù đang tồn tại trong chúng ta, để chiến thắng chính ta. Ta không cần phải chiến đấu với mọi người để tạo ra sự chiến thắng gây ra hận thù mà ta trưởng dưỡng lòng đại Từ đại Bi tiếp được từ tha lực Phật điển, Từ Bi nơi mười phương Chư Phật để chiến thắng chính bản ngã của mình, chuyển hóa tự cao tự mạn để chấm dứt mọi hận thù đang lưu truyền trong cuộc sống của chúng ta.

Các bạn, đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, hãy cùng với Bảo Thành chúng ta trì 7 biến mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm để chúng ta chiến thắng chính bản ngã của mình, để chúng ta gỡ bỏ mọi hận thù:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chiến thắng được tự ngã của mình mà gỡ bỏ hết mọi hận thù. Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành vừa trì thêm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa tiếp thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta.

Ai trong chúng ta, đã là Con Người hay Súc Sanh, Ngã Quỷ, Chư Thiên hay Chư Thần đều có tánh nóng rất dễ gây ra sự gay gắt, cáu gắt, nóng giận, chửi bới để rồi từ đó áp đảo những người khác, chúng ta gây ra hận thù. Đó là một cái sai tạo ra nghiệp, và ai ở trong đời cũng sai, ai ở trong đời cũng tạo nghiệp, không phải vì chúng ta sai và tạo nghiệp, không phải gì chúng ta gây ra hận thù mà không thể đón nhận được tình yêu của Chư Phật. Không phải chúng ta là kẻ tội lỗi, là kẻ tạo ra nhiều nghiệp chướng, là kẻ gây ra muôn trùng hận thù mà không có cơ hội tiếp nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Hơn thế nữa, chẳng phải vì ta là kẻ tạo ra nghiệp, ta là kẻ tự cao tự đại chiến thắng gây ra hận thù, ta là kẻ đã tạo ra những nghiệp bất thiện từ vô lượng kiếp qua mà không thể khơi dậy lòng yêu thương ở trong ta. Ta có gây hận thù cho bao nhiêu con người, ta có bao nhiêu hận thù trong trái tim thì trong ta vẫn còn có năng lượng Từ Bi của ta, ta có tình yêu thương, ta vẫn biết yêu thương. Tình yêu thương và Tánh Biết yêu thương của ta nếu được phối hợp với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, phối hợp với năng lượng yêu thương từ mười phương Chư Phật, thì nó tạo thành một khối yêu thương, một khối Từ Bi đủ mạnh để gỡ bỏ mọi hận thù, đủ mạnh để chuyển hóa mọi hận thù.

Ta trong người, ta trong tâm có tình yêu thương, ta trong thân tâm lại đón nhận được tình yêu thương của Phật, có sự yêu thương tăng trưởng lớn mạnh trong từng sát na của vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta có thể chuyển hóa được những người xung quanh thường dễ cáu gắt, nóng giận, bực mình, khó chịu gây ra hận thù. Các bạn hãy thử cho những người xung quanh như con mình nói chuyện với nó nó hay cáu gắt, nóng giận, ở trong những trường hợp như vậy chỉ cần chú tâm đến nó, nhẹ nhàng an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và chuyển tải năng lượng yêu thương của mình cùng với tha lực đại Từ đại Bi của Phật qua cho chúng, chúng liền được xoa dịu, nó sẽ dễ nghe, nó sẽ dễ nói, nó sẽ hiền lương, không có cáu gắt nóng giận. Chúng ta cũng nhìn ra một người khác nữa là người bạn đời của chúng ta là chồng hay là vợ có thể vì một nguyên nhân gì trong cuộc đời, ảnh hưởng bởi xã hội, công ăn việc làm, va chạm trong đời sống hoặc do nghiệp kiếp trước tạo ra mà dễ nóng dễ giận, dễ gây ra sự hận thù với ta với người. Thì những lúc như vậy ta hãy vận hành vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa nghĩ đến họ, hồi hướng cho họ, tiếp cho họ tình yêu thương của ta và tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Phật, người bạn đời của chúng ta liền được chuyển hóa từ từ, bớt sân hận, bớt nóng nảy, bớt cáu gắt, trở nên hiền và dễ thương.

Chúng ta từ đó nghĩ tới những đối tác làm việc, những người xung quanh, những người yêu thương của chúng ta như cha mẹ, ông bà, như tất cả những người bạn giao tế trong cuộc đời, hay những người quen biết ai dễ cáu gắt, dễ nóng giận chúng ta hãy trầm lặng trong tâm hồn, an trú trong hơi thở vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa hồi hướng cho họ. Ngay cả những ai vô tình trong cuộc đời thấy họ có những hành động gây hại cho người khác bởi tánh sân, nóng gây ra hận thù, các bạn cũng có thể âm thầm, tĩnh lặng thân tâm, với sự âm thầm đó, chúng ta trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm, hồi hướng cho họ. Ngọn lửa dù có bốc cháy cao ngất trời thì có nước đổ xuống ngọn lửa đó cũng tắt, lòng hận thù dù có nung náu bao nhiêu lâu, sôi sùng sục trong tâm can của từng chúng sanh, chúng ta nhiếp tâm vào vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa liền tăng trưởng tình yêu thương của ta và lòng đại Từ đại Bi của Phật, phối hợp để chúng ta đổ tràn lên trên tâm hận thù của người đó, hận thù của họ liền được xoa diệu và họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương. Để hận thù không còn đứng trước cuộc đời, để những hận thù của họ trước mặt liền được tháo gỡ, họ thấy nhẹ nhàng, thấy được đời sống, họ biết trân quý tình yêu thương và tình bạn, tình người giữa những con người họ đang tương tác trong cuộc sống.

Chúng ta hãy gỡ bỏ hết mọi hận thù của ta bằng tha lực Phật điển Từ Bi, chúng ta cũng hãy giúp đỡ hồi hướng gỡ bỏ hết mọi hận thù của những người khác bằng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Tha lực Phật điển tới từ vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hãy trì niệm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hãy an trú trong hơi thở Chánh Niệm, hãy thực hành Thất Bảo Huyền Môn để có được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, gỡ bỏ hết mọi hận thù của chúng ta, quăng nó lại đằng sau. Và cũng giúp cho tất cả những người khác gỡ bỏ hận thù của họ ra đằng sau, để ta và người đằng trước mặt chỉ có tình yêu thương. Ở đâu có tình yêu thương nơi đó không có hận thù, ở đâu có tha lực Phật điển đại Từ đại Bi thì mọi hận thù đều được gỡ bỏ. Các bạn, thế giới nội tâm của ta sẽ có được sự an lành là chính vì chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi để gỡ bỏ mọi hận thù.

Khi các bạn có được tình yêu thương lớn của Phật và phát huy tăng trưởng được tình yêu thương của các bạn để gỡ bỏ mọi hận thù thì các bạn đã có sự an lạc. Sự an lành hiện hữu ngay khi các bạn gỡ bỏ mọi hận thù. Và sự an lành hiện hữu trong đời của người khác ngay khi họ được chúng ta hồi hướng để đánh thức cho họ nhận ra giá trị của cuộc sống mà gỡ bỏ hận thù. An lạc của họ, an lành của ta, hận thù không còn, ta và người sẽ sống chung trong sự hòa bình, trong sự an lành, bởi giữa ta và người không còn bảng hiệu hận thù gắn ở đằng trước. Chỉ còn hai chữ Từ Bi hiện hữu trong suy nghĩ, lời nói và hành động, hận thù sao có thể còn tồn tại được nữa, chỉ còn năng lượng Từ Bi của Phật hiện hữu giữa ta và người. Ta, người, nay sống thật vui bởi vì tha lực Phật điển tràn đầy ở trong tâm. Các bạn, chúng ta đón nhận tràn đầy tha lực Phật điển ở trong tâm, thì ta và người sống thật là vui và nếu như chúng ta treo bảng hiệu hận thù đằng trước, hận với hận muôn đời sẽ hận. Các bạn, đâu có tình yêu thương nơi đó không có hận thù, ở đâu có lòng đại Từ đại Bi tha lực Phật điển, ở đó mọi hận thù sẽ được xóa sạch và chuyển hóa. Hãy mạnh dạn dùng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Chư Phật và tình yêu thương vốn có trong tự thể tâm thiện nơi các bạn để chúng ta hãy cùng nhau gỡ bỏ hết mọi hận thù bỏ ra đằng sau, để gắn hai chữ Từ Bi lên trên tư tưởng, lên trên lời nói, trong ánh mắt, trong nụ cười, trong hành động để từ Thân Ngữ Ý của chúng ta biết nhìn bằng ánh mắt yêu thương, biết cười nụ cười trìu mến, biết ôm ấp mọi người bằng vòng tay yêu thương bao dung để gỡ bỏ tất cả mọi hận thù.

Giờ đây chúng ta đưa bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ đặt lên lòng Từ Bi bàn tay trái chúng ta đồng tu 7 biến nữa mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chiến thắng được bản ngã của mình và gỡ bỏ hết mọi hận thù. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chiến thắng được bản ngã của mình và gỡ bỏ hết mọi hận thù.

Đồng tu nếu tạo ra chút phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ ở năm châu bốn bể, biết gỡ bỏ mọi hận thù và tăng trưởng tình yêu thương lập ra những hiến pháp giữ được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, tình yêu thương chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật mười phương từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn