Search

Bài 1048: Đồng Hành Với Phật – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và chúng con nguyện đồng hành với Phật trong trọn kiếp này.

Mô Phật! Các bạn thân mến, từ xưa tới giờ khi chúng ta nghe qua về tha lực, tha lực của Chư Phật, hai chữ này được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong cuộc sống. Nếu các bạn từng nghiên cứu về Phật học, nếu các bạn từng nghe giảng, các bạn từng nghe kinh hoặc đọc các truyện thiền chúng ta thường thấy nói về một cái là tự lực, ai cũng hiểu tự lực là chính mỗi người chúng ta có sự nỗ lực thực sự để thực hành pháp tu. Và chúng ta cũng nghe qua tha lực, khi nói về tha lực hầu hết mọi người chúng ta luôn nghĩ chỉ có những Bậc chân tu ở trong núi cao, rừng sâu mới có nguồn tha lực mạnh như vậy. Chúng ta không bao giờ ngờ rằng những con người nhỏ bé như chúng ta, tầm thường như chúng ta là những con người sống trong đời nghiệp chướng chất chồng vậy mà đầy đủ phước báu đón nhận tha lực của Phật gắn kết với cuộc đời của chúng ta. Điều đó để chứng minh rằng trong Phật Pháp có sự bình đẳng đúng như lời Đức Thế Tôn đã khai thị, mười phương Chư Phật không phân biệt và cũng chẳng chọn lựa ai là người danh giá, ai là người có quyền chức, ai là người có kiến thức, ai là người xứng đáng để đón nhận mà mỗi một người chúng ta sẽ phải tự đặt để mình ở một cương vị để xứng đáng là người con Phật, để xứng đáng là người đệ tử của Phật, để xứng đáng đón nhận tha lực Phật điển.

Khi chúng ta trở về và nguyện đồng hành với Phật trọn đời trọn kiếp, nguyên nương vào Hùng lực của Chư Phật, quy y theo Phật Pháp Tăng, thấu rõ được Nhân Quả, giữ giới và hành thiện chúng ta đã xứng đáng là người con của Phật để Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là nhịp cầu giúp cho chúng ta gắn kết được với tha lực Phật điển của Chư Phật mười phương. Nếu không có tha lực Phật điển thì cả cuộc đời của chúng ta cũng như tự dùng sức để trèo lên trên đỉnh núi nhưng nếu chúng ta có tha lực Phật điển thì người chinh phục ngọn núi cao kia còn thêm dụng cụ như búa, như dây, như đồ thắt lưng, đồ an toàn và còn có thể mang thêm thật nhiều đồ ăn thức uống trên đoạn đường chinh phục đỉnh núi cao. Khi chúng ta tiếp được nguồn tha lực Phật điển đại Từ đại Bi nghĩa là trên con đường chinh phục trở về với nguồn sống tự tại, trở về với Phật Tánh, trở về với Niết Bàn, thoát khỏi vô minh chúng ta có đầy đủ mọi phương tiện đã trang bị mà không hẳn bởi do ta, bởi Đức Thế Tôn, Chư Phật đã hiểu rõ trên con đường đó ta cần có gì.

Tha lực Phật điển có sức thần thông mà hầu hết mỗi một người chúng ta có thể nhận ra giá trị đó bởi tha lực Phật điển Từ Bi không chỉ dành cho những người xuất gia hay những người ẩn tu ở trong núi hay những người có đức hạnh. Tha lực không dành riêng cho ai nhưng tha lực sẽ gắn kết với những bạn có nhân duyên, với những bạn có tấm lòng chân thành. Và chúng ta có tâm cầu Đạo Giác Ngộ thì tha lực liền được gắn kết với thân tâm của ta qua vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm khi mỗi một người chúng ta phát tâm nguyện như vậy và nguyện đồng hành với Phật. Khi chúng ta đã gắn kết được với tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật chúng ta đã nếm được hương vị của tha lực, thì mỗi một người chúng ta phải phát nguyện thâm sâu rằng con nguyện đồng hành với Phật đời đời kiếp kiếp để cho tới khi nào thoát khỏi Luân Hồi trở về sự Giác Ngộ hoàn toàn. Chúng ta nhớ rằng lời nguyện rất quan trọng, lời nguyện không phải là lời thề ràng buộc của ta với người nhưng lời nguyện là sự tự phát ra từ trong lòng mình, hướng đi miên mật không gián đoạn và nhất định không bao giờ bỏ cuộc. Chính vì lời nguyện đó khi chúng ta gắn kết được với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi thì chúng ta sẽ an lạc trên con đường tìm cầu Đạo Giải Thoát và sẽ được gửi tới thật là nhiều phương tiện thiện xảo để chúng ta chuyển hóa những chướng ngại trên con đường chúng ta đi, chướng ngại về thân, chướng ngại về tâm. Và chúng ta lại đón nhận được thật nhiều phương tiện từ tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật để chuyển hóa những cảnh ở trần gian khi tác động vào sáu giác quan của chúng ta.

Xưa tới giờ khi giác quan của chúng ta tiếp xúc với cảnh của trần gian thì tâm liền cho là thật bởi tâm ẩn tàng trong vô minh từ nhiều kiếp. Nhưng hôm nay khi chúng ta gắn kết với Phật điển, tha lực Phật điển thì trong tâm của chúng ta tỏa sáng và nó không còn lầm ở trong những điều như vậy nữa. Tâm của chúng ta đã nhìn rõ và chúng ta sẽ bắt đầu có được nhiều phương tiện để chuyển hóa tất cả những cảnh trần khi mà chúng ta tiếp xúc qua các giác quan, chúng ta nhận rõ rằng đây là cảnh trần, đây là hình ảnh ở bên ngoài chẳng phải cái ở trong. Rồi tha lực Phật điển còn giúp cho chúng ta Tỉnh Ngộ, Tỉnh Giác để trở về trong căn nhà của Chân Tâm nhìn rõ vạn pháp hiện hữu ở trong đó để đồng hành với Phật và chúng ta trở về miền đất Phật, không cô đơn một mình mà chúng ta đã đồng hành cùng với Phật trên con đường trở về đó.

Các bạn, Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu, Thiền trong hơi thở Chánh Niệm. Khi chúng ta giữ được Chánh Niệm an trú trong hơi thở Chánh Niệm là an trú trong Chánh Pháp của Phật, an trú trong hơi thở Chánh Niệm để nương vào Hùng lực của Phật Pháp Tăng để chúng ta trì tổng mật chú Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa còn gọi là vi diệu âm bởi âm thanh của Mu A Mu Sa sẽ chuyển hóa và ứng biến thành nhiều phương tiện để cho mỗi một người chúng ta diệu dụng được phương tiện đó, chuyển hóa kịp thời vạn pháp sanh diệt xảy ra trong sát na chúng ta tu, đang sống trong Chánh Niệm để ứng dụng tất cả các pháp hiển lộ trong vô thường đó thành phương tiện lót đường cho chúng ta tiến về phía trước.

Giờ đây, khi các bạn hít vào, các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống phổi rồi đưa sâu xuống dưới bụng đó gọi là Đan điền và Khí hải, đó là hai huyệt lớn của thân chúng ta. Khi chúng ta đưa xuống Đan điền, Khí hải chúng ta phình bụng ra và khi các bạn thở ra các bạn hóp bụng lại và từ từ thở ra. Khi các bạn thở ra các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, trong khi trì mật chú Mu A Mu Sa các bạn phân đoạn từ từ nhẹ nhàng theo hơi thở bởi sự nhịp nhàng của âm thanh và hơi thở sẽ giúp các bạn gắn kết được với tha lực Phật điển và khi tha lực Phật điển tác động cùng với âm thanh vi diệu mật chú Mu A Mu Sa thì thân của ta sẽ cảm giác được, tâm của ta sẽ cảm nhận được sự tác động đó. Không khác gì hình thức cửa cái phone bắt được wifi thì chúng ta bắt đầu được kích hoạt để gắn kết những thông tin ở bên ngoài. Khi chúng ta có tha lực Phật điển tác động vào thân tâm, chính lúc đó thân tâm của chúng ta bắt đầu được kích hoạt để gắn kết với nhiều thông tin từ mười phương Chư Phật giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về Pháp của Phật, trợ lực những phương tiện để chúng ta nắm vững chân lý mà chúng ta thực hành.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn chúng ta đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào trong lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi chúng ta bắt đầu cùng với nhau trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.                                 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và chúng con nguyện đồng hành với Phật trong vô lượng kiếp. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Chắc chắn các bạn đã từng nghe về những chuyện huyền bí phương Đông, những chuyện huyền bí của Mật Tông Tây Tạng ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Chúng ta nhất định đã từng đọc qua một hoặc nhiều câu chuyện huyền bí về những vị đạo sĩ, về những vị tăng sĩ, những vị ẩn sĩ thật là kỳ dị ẩn trên núi Hy Mã Lạp Sơn có những thần thông và làm chấn động cả thế giới này. chữ huyền bí của Mật Tông Tây Tạng đó nó càng ngày trở nên huyền hoặc bởi ít ai có thể tới được miền đất ở trên đỉnh núi cao Hy Mã Lạp Sơn và nếu như có ai tới thì cũng chẳng quen với cuộc sống ở đó để có sức mà tu cùng với các bậc ẩn sĩ đó bởi vì núi cao, trời lạnh và chúng ta là những người chưa quen sao có thể sống để tu. Rồi sau những năm mà người Tây Tạng phải di tản khắp nơi Phật tử trên thế giới đều kinh ngạc về những vị sư có những phép Mật Tông và các bậc Đạo Sư Tây Tạng đã truyền dạy Mật Tông, kinh sách Mật Thừa Kim Cang tới biết bao nhiêu con người trên thế giới.

Tuy hai tiếng Mật Tông Tây Tạng, các bậc ẩn sĩ, các bậc Đạo Sư tiếp xúc được với tha lực siêu thế. Các bậc Đạo Sư Tây Tạng này đi khắp mười phương, nhưng mấy ai trên trái đất này có cơ hội học hỏi từ các bậc Đạo Sư đó để tiếp được nguồn tha lực trực tiếp, để tăng trưởng nguồn tha lực Phật điển trên con đường tu đâu? Có chăng là hàng Phật tử chúng ta tới các bậc Đạo Sư đó để được xin ban phép lành, lễ Quán Đảnh hỗ trợ và hộ mạng cho chúng ta từ các bậc Đạo Sư đó mà thôi. Và suốt cuộc đời hay thời gian ta theo đuổi các Ngài, chúng ta vẫn chỉ là người phải theo các Bậc đó để được ban ơn, để được truyền ân điển đó, để được tiếp nhận. Nhưng hôm nay khi các bạn đồng tu với Bảo Thành, với Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn không cần phải theo Bảo Thành mà các bạn chỉ cần đồng hành với Phật. Các bạn ơi, nếu các bạn phải theo các bậc Đạo sư để được ban ân, các bạn không cần phải theo Bảo Thành nhưng đồng hành với Phật để được luôn luôn gắn kết mật thiết với tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật trực tiếp. Các bạn không cần phải khổ cực trên cao sơn giá lạnh của Hy Mã Lạp Sơn hay ẩn mình ở trong núi sâu, rừng thẳm, những nơi gọi là sơn lam chướng khí, mà các bạn chỉ cần ẩn ở trong trái tim thành kính, trong cuộc đời tầm thường của mỗi kiếp người chúng ta, và nguyện đồng hành với Phật, để rồi các bạn an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, liền tức khắc các bạn được đón nhận và hiểu biết về tha lực Phật điển. Thần thông của tha lực Phật điển không phải là để cho các bạn đạp một cái để bay lên trên núi. Ngày nay dưới chân núi của Hy Mã Lạp Sơn người ta không cần phải tốn sức để mà luyện công cả một đời người, tu Mật Tông cả một đời người để băng băng trên sườn núi lên trên đỉnh mà người ta chỉ cần ngồi lên máy bay, trả một ít tiền là bay lên tới đỉnh núi rồi. Cũng như câu chuyện kể rằng:

Đức Phật và các đệ tử của Ngài ngồi trên bờ sông để đợi một thuyền cập vào bến rồi lên thuyền sang bên bờ sông kia. Trong khi Phật và các đệ tử của Ngài ngồi đó thì có một bậc cao nhân lướt trên mặt nước, bay lên mặt nước và ghé ngang qua chỗ Đức Phật rồi bay đi. Các đệ tử của Phật ngạc nhiên vô cùng bởi khi đi tu với Đức Phật toàn phải đi bằng chân đất, đạp trên mặt đất mà đi tới nơi này nơi kia rồi bây giờ còn phải đợi con thuyền cập bến để qua sông. Trong lòng của họ lóng ngóng khó chịu và họ ước rằng nếu được Đức Phật dạy cho Pháp môn mà có thể chạy trên nước qua sông thì hay biết mấy đỡ phải đợi thuyền. Đức Phật nghe được những sự suy nghĩ của họ và nói cho họ rằng: “Các con ơi, các con có biết người mà để có thể chạy trên nước qua bờ sông kia họ tu cả cuộc đời, các con có thấy bậc cao nhân đó đã già rồi hay không, sức cũng tàn rồi mà mới chỉ lướt được trên nước thôi nha con. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút, đợi chờ đúng thời khắc chỉ trả 25 xu thôi thì cả Thầy trò chúng ta đều ngồi trên thuyền nhẹ nhàng mà qua sông đâu cần phải đốt cháy cả cuộc đời cho chuyện qua sông. Cái quan trọng đâu phải chuyện qua sông mà quan trọng là làm sao các con có thể tu tập để qua tới bờ Giác Ngộ từ bến mê trầm này.” 

Con người chúng ta khi nghe tới tha lực Phật điển chúng ta liền nghĩ đến sự thần thông như bay trên nước, phóng lên sườn núi để tới đỉnh núi cao. Nhưng không nghĩ rằng tha lực thần thông ở chỗ là chúng ta có thể lướt qua bể khổ, đồng hành với Phật và trở về với cội nguồn Chân Như không còn đắm chìm trong đau khổ nữa. Chúng ta không nghĩ tha lực Phật điển có sức thần thông lớn, vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa có sức lớn là để chuyển hóa những chướng ngại, những đau khổ, những chấp mê trong Tham Sân Si, những kiếp qua vùi đầu trong vô minh nay được thấu hiểu thoát ra để không còn đồng hành với vô minh nữa, để không còn đồng hành với chấp mê nữa, để không còn lầm mê vào ba đường dữ là Tham Sân Si mà lòng hoan hỷ khởi lên tâm phát nguyện đồng hành với Phật.

Khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm với vi diệu âm Mu A Mu Sa là các bạn đang đồng hành với Phật, các bạn chơi với ai các bạn sẽ ảnh hưởng với người bạn đó. Nếu các bạn chơi với những người bạn về âm nhạc thì các bạn sẽ ảnh hưởng bởi âm nhạc, nếu các bạn chơi với người bạn chuyên về nấu nướng thì các bạn sẽ ảnh hưởng về sở thích nấu ăn. Nếu các bạn chơi với những nhà nông dân thì các bạn sẽ có cơ hội tiếp thu về ngành nông, nếu các bạn chơi với những người chơi cây cảnh thì các bạn sẽ học được cách chăm sóc cho cây cảnh và khoa học hay họa sĩ, các ngành trong cuộc đời chơi với ai thì các bạn ảnh hưởng điều đó. Và nếu các bạn đồng hành với Phật thì các bạn sẽ được sự ảnh hưởng của tánh thiện, của Tánh Giác, của Trí Tuệ mười phương Chư Phật. Cho nên từ xưa tới giờ những bậc cha mẹ thường khuyên con cái chọn bạn mà chơi, bạn rất quan trọng trong cuộc đời bởi hầu hết chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tính nết, nhân cách của người bạn từ thuở thơ ấu, ở trong học đường, và trong cuộc đời. Và nếu như ngày hôm nay các bạn hiểu rõ được điều đó, các bạn nguyện đồng hành cùng với Phật trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì Phật luôn hiện hữu trong cuộc đời của các bạn, Phật luôn ngự trên đảnh đầu của các bạn.

Trải qua trên 45 năm trời Bảo Thành tu luyện, Bảo Thành đã chứng nghiệm và trải nghiệm được điều đó. Từng sát na trong cuộc đời dù bận rộn hay lăn xả trong những bất thiện nghiệp của cuộc đời hay đồng hành với xã hội đầy rẫy những thử thách chông gai và chướng ngại Bảo Thành vẫn luôn luôn thấy Phật và Bồ Tát hiện hữu trên đảnh đầu của Bảo Thành. Bảo Thành vẫn luôn luôn cảm nhận được Chư Phật đang hiện hữu với cuộc đời để Bảo Thành luôn luôn đồng hành với Chư Phật. Nhờ như vậy mà Bảo Thành luôn luôn vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại và thử thách tưởng chừng như trên sự chướng ngại thử thách đó mình đã gục ngã nhưng khi ngước nhìn lên mình đã thấy Phật đang đứng vẫy tay gọi mời nên Bảo Thành đã vượt qua được những chướng ngại kinh khủng trong cuộc đời. Mà có lẽ những chướng ngại đó một số bạn cũng có thể đã trải nghiệm. Riêng Bảo Thành nghĩ những chướng ngại mà Bảo Thành đã chứng kiến và vượt qua được thật là kinh khủng, nhưng nương vào tha lực Phật điển, sự hiện hữu của Phật luôn ở trong cuộc đời của Bảo Thành mà Bảo Thành có thể vượt qua và thành tựu được sự an yên trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Khi nói về đồng hành với Phật, không phải là ta mang một tượng Phật để trước mặt hoặc là bên người chúng ta để chúng ta đi với tượng Phật đó. Đồng hành với Phật có nghĩa là chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, là chúng ta có vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để thực sự Phật hiện hữu trên đảnh đầu, Phật hiện hữu trong cuộc đời. Và Phật mật truyền cho ta con đường đi tới sự giải thoát, không ràng buộc trong phong tục tập quán, tri kiến, biên kiến và tư duy của phàm phu mà Phật đồng hành với ta bởi ta nguyện đồng hành với Phật, bởi tha lực Phật điển đó mà chúng ta sẽ được học phù hợp với căn cơ rất bình thường của chúng ta để chúng ta được sách tấn, an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để sống hiện tại với những pháp thiện hiện hữu trong sát na đó.

 Nếu các bạn phát nguyện đồng hành với Phật, Phật sẽ tới. Phật đã tới, ta đã xoay lưng nên Phật ở đó, Phật rất gần với chúng ta ngay trên đảnh đầu của chúng ta nhưng ta thấy thật là xa bởi vì chúng ta xoay lưng lại với Phật, vì sao như vậy? Vì chúng ta nhận lầm, chúng ta chưa được khai thị, vì chúng ta chỉ nghe rằng trên đời này sự thần thông của tha lực Phật điển đại Từ đại Bi chỉ dành riêng cho những bậc Cao Tăng, hạnh đức, những bậc tu cao thôi còn hạng bình dân như Bảo Thành và các bạn là thứ dân ở hạng thấp chẳng thể và có thể có cơ hội gắn kết với điều đó. Không phải như vậy, nếu thực sự tha lực Phật điển chỉ dành riêng cho những người tu ẩn ở trên núi trên rừng, có tiếng có danh là Đạo Sư thì Đức Phật thực sự không thể tồn tại được trong cõi Ta Bà này, vì sao? Bởi Đức Phật còn phân biệt ai để Phật tới, ai xứng đáng để Phật truyền dạy. Phật không làm như vậy bởi từ lúc đầu Ngài đã nói chúng sanh đều bình đẳng Tánh Trí, như vậy các bậc Đạo Sư hay những người bình thường như các bạn đều có cơ hội để lãnh nhận và đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong cuộc đời, để cung nghinh Đức Phật ngự trên đảnh đầu, để cho chúng ta đồng hành với Phật trong từng bước chân an lạc vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc đời.

Các bạn sẽ có một cuộc trải nghiệm lý thú, thật là kỳ thú, thật là vi diệu để chúng ta như một đứa trẻ trở về quê ngoại trinh thám quê của ngoại vào những mùa hè. Bây giờ là mùa cuối của cuộc đời, chúng ta hãy trở về với Chân Tâm của mình để trinh thám trên miền đất tâm mà bao nhiêu kiếp qua ta đã bỏ quên hoặc chưa có cơ hội để trở về. Cũng như đứa học trò chưa một lần được trở về với quê ngoại để trinh thám miền quê mênh mông, thanh thoát, nhẹ nhàng, thoảng hương đồng nội, thơm vô cùng. Chưa một lần bởi bị thành phố lôi cuốn, sự bận rộn của cuộc đời xoay mòng mòng chẳng có cơ hội về quê thăm ngoại. Chúng ta cũng bị cuộc đời xoay mòng, xoay mãi, xoay đến mức chóng mặt để khi bị ngã quỵ xuống mới chợt tỉnh tuổi đời đã qua đi “thoáng qua vài phút trong đời, tóc kia đã nhuốm màn sương xanh”, chúng ta đừng đợi tới phút đó bởi vì như vậy là trễ rồi.

Thật là tuyệt vời bởi chúng ta sẵn sàng cầu Đạo Giác Ngộ và với tâm thiện của kiếp người này chúng ta có nhân duyên tiếp được tha lực Phật điển vi diệu đại Từ đại Bi. Tha lực đó đã mang chúng ta trở về miền đất của Chân Tâm, miền đất của Phật Tánh và trên miền quê Chân Tâm Phật Tánh đó như trẻ trở về quê ngoại, chúng ta trở về miền quê Phật, miền quê của Chân Tâm. Và chúng ta sẽ trở nên như một trẻ thơ tự nhiên được trinh thám trên miền đất Chân Tâm, được trinh thám trên miền quê của Phật để tìm những điều chúng ta thích thú để an trú trong những túp lều an lạc, đơn sơ, mộc mạc nhưng tịch tĩnh bình an. Cần đâu những tòa nhà cao của đô thị để rồi chết vùi ở trong hầm sâu núi thẳm của ngục tù nơi nhà mồ bằng xi măng cốt sắt, để làm gì? Chết rồi còn muốn giữ thân xác được tồn lâu hơn, không cần điều đó, bởi vì sao? Chúng ta thoát khỏi ngục tù của sáu miếng xi măng cốt sắt bê tông chôn vùi ta vào lòng đất để chúng ta vượt lên trên, đạp lên trên đó lướt nhẹ trở về miền quê của Phật Tánh, miền quê của Đức Phật và nguyện đồng hành với Chư Phật mười phương. Rải bước trên những cánh đồng mênh mông vô tận không có ngăn ngại, không có chướng ngại để tâm ta trở thành tâm vô quái ngại, chúng ta có một cái tâm không còn quái ngại.

Các bạn thân mến, đồng hành với Phật mang ý nghĩa như vậy và làm sao ta có thể đồng hành với Phật? Là bởi vì ta tiếp được tha lực Phật điển do vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mỗi khi chúng ta tổng trì mật chú Mu A Mu Sa với hơi thở Chánh Niệm, các bạn và Bảo Thành sẽ đón nhận được tha lực Phật điển. Tha lực đó sẽ cài đặt nhiều thông tin vi diệu về miền quê của Phật, về miền quê của Chân Tâm để chúng ta như trẻ thơ với tâm hồn thật chân thật, không vẩn đục, không nhuộm màu sắc của cuộc đời Tham Sân Si, đi về tung tăng trên miền đất quê của Chân Tâm, đi về tung tăng trên miền đất quê của Phật, đồng hành với Phật, vui chơi với sự an lạc và lìa xa cảnh mê trầm chấp khổ của cuộc đời. Thật là vi diệu các bạn ơi, không cần biết các bạn là người có kiến thức danh giá ở đời, hay người bần hàn vô danh tiểu tốt, không cần biết các bạn là kẻ giàu sang hay kẻ nghèo hèn ăn xin bên lề đường, đẳng cấp trong xã hội, sự khác biệt trong xã hội không cần biết về phương diện gì, khi các bạn đã bắt đầu nhún nhường khiêm tốn để đón nhận Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn và phát lên vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi thật là nhiều.

Thay đổi là bởi các bạn đón nhận được tha lực Phật điển và nhận ra chân giá trị cũng như miền quê Chân Tâm, chân giá trị của miền quê Phật để nguyện đồng hành với Phật, nguyện đồng hành với những lời dạy của Phật, nguyện đồng hành đón nhận tha lực Phật điển để tung tăng như trẻ thơ chân thật rải bước chân non cùng với Phật dạo khắp vùng quê của Phật. Không khác gì một đứa học trò được nghỉ hè và mong tới mùa hè để trở về miền quê ngoại, trinh thám quê ngoại để thấy được kỳ diệu của miền quê thanh thoát, để ngửi được hương đồng gió nội. Khi chúng ta trở nên như trẻ thơ có tâm chân thật và khiêm tốn, khi chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển là đã tới mùa hè, mùa hè không phải là để học trò đắm chìm trong phượng đỏ, nghe con ve sầu kêu, để buồn khi bạn bè xa cách. Nhưng mùa hè của trẻ thơ biết hướng về quê của Chân Như, biết hướng về quê của Phật Tổ để chúng ta tung tăng từng bước chân của đứa học trò trinh thám miền đất Chân Tâm, trinh thám miền đất quê của Phật Tổ để chúng ta có thể ngước lên trời nhìn ngàn sao lấp lánh, bước chân trên mảnh quê của Phật để hưởng hương đồng gió nội thơm ngát của Chân Tâm tịch tĩnh, không phiền não, không đau khổ, không dính mắc.

Các bạn, các bạn nguyện đồng hành với Phật là các bạn luôn tiếp được tha lực Phật điển vào trong tâm. Khi các bạn phát nguyện đồng hành với Phật và trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn luôn tiếp được tha lực Phật điển, các bạn luôn được gần gũi với Phật, các bạn luôn đồng hành được với Phật thực sự ở trong tâm, trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động. Và sự đồng hành này, sự kinh hành này là sự rảo bước của trẻ thơ trở về miền đất Chân Như, trở về miền đất của quê Phật, quê Phật tịch tĩnh an nhiên, muôn điều chướng ngại không còn nữa và tâm ta sẽ được an vui. Biết bao nhiêu đau khổ chồng chất, biết bao nhiêu phiền não, biết bao nhiêu sợ hãi của các bạn nếu có, chỉ cần các bạn tổng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn nhất định sẽ vượt qua và các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển vi diệu. Từ đó các bạn có thể nhìn, nghe, thấy, cảm được sự gần gũi giữa ta và Phật. Và các bạn nhìn thật là rõ con đường trở về miền quê của Phật, miền quê của Chân Như để các bạn về đó trinh thám những điều huyền bí vi diệu chưa một lần chúng ta được chứng kiến.

Chúng ta không còn trở thành những học trò chỉ đợi tới mùa hè về quê ngoại để trinh thám vùng quê ngoại mà chúng ta trong bốn mùa của cuộc đời xoay vần vẫn chỉ là một mùa duy nhất đó là mùa giải thoát, mùa an cư, mùa tự tại. Mùa mà chúng ta rải bước chân trở về Chân Như, trở về miền đất quê của Phật để tung tăng với Phật, để được nhìn Phật, thấy sao trời mà chẳng hỏi vì sao ta khổ, thấy sao trời để hỏi vì sao ta lại được đồng hành với Phật. Câu trả lời thật là đơn giản bởi vì các bạn đã phát nguyện thâm sâu cầu Đạo Giác Ngộ, là bởi vì các bạn đã phát nguyện đồng hành với Phật, nên bước chân của Phật đang song hành với bạn, bước chân của bạn có dấu chân Phật in trên đó, trong tâm của bạn có sự an lành, an lạc của Phật ẩn ở trong đó và trong tâm của bạn có mười phương Chư Phật đồng ngự để soi đường dẫn lối, dìu bạn trở về miền quê Chân Như, về quê của Phật để chúng ta trinh thám những gì được gọi là huyền bí theo như người thế gian diễn tả. Nhưng họ chẳng thể tới đó nên gọi là huyền bí còn chúng ta khi trở về đó thấy được, chứng được, ngộ được thì đó là chuyện tự nhiên của cõi Phật, không có gì gọi là huyền bí. Với những con người có nhân duyên tu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, với vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, thì tha lực Phật điển đại Từ đại Bi là phương tiện vi diệu để dẫn đưa mỗi một hành giả, mỗi một các bạn cùng với Bảo Thành đồng hành trở về quê Phật, để đồng hành với Phật mỗi sát na của cuộc đời.        

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và lòng bàn tay đại Từ đại Bi của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta đồng tổng trì mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và chúng con phát nguyện đồng hành với Phật. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa tổng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để tiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn, khi chúng ta tổng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là chúng ta tiếp Phật điển, là chúng ta phát nguyện thâm sâu đồng hành với Phật, trở về miền quê của Phật để trinh thám những điều kỳ diệu mà Phật đã chứng ngộ được. Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật chứng ngộ, chứng ngộ đầu tiên là chúng ta chứng được tha lực Phật điển tương tác với thân của chúng ta, khi chúng ta chứng được tha lực Phật điển tương tác với thân, thân liền chuyển động như đứa trẻ nó vừa đủ sức mạnh có hơi của mẹ, có sức sống của mẹ truyền động ở trong đó. Trong thân xác này từ xưa tới giờ chúng ta chuyển động tay chân, mắt mũi là do sự vận hành của ý khởi lên não bộ mà nó vận hành, đưa tay ra phía trước là ý khởi rồi não bộ chuyển tay lên phía trước. Nhưng khi chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển thì tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tác động vào thân tâm của chúng ta mà không khởi lên từ ý, tự nó vận hành di chuyển nhẹ nhàng như cánh diều được gió thổi và hơi thở như sợi dây được cột chặt để sợi dây đó giữ cánh diều tung nhẹ với nền của gió bay mãi vào không trung vô tận cho tuổi trẻ được những ước mơ bay bổng trên nền trời đó.

Chúng ta không bay bổng như ước mơ trên nền trời với những cánh diều mà chúng ta nhìn thấy được thực tướng của vạn pháp trên bầu trời của miền quê Phật khi chúng ta đồng hành với Phật, an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa nhận được tha lực dõng mãnh trở về quê Phật để nhìn thấy tòa tâm thức Tỉnh Giác, Giác Ngộ. Thiền Mật Tông là Thiền chứng ngộ, tha lực Phật điển tiếp cận với chúng ta. Và qua tha lực Phật điển đó, chúng ta chứng được những âm thanh vi diệu từ từ sẽ vô lỗ tai của chúng ta và tha lực Phật điển sẽ giúp cho chúng ta chứng ngộ được những hình ảnh vi diệu hiện hữu trên con mắt của chúng ta. Chúng ta sẽ chứng ngộ được muôn điều kỳ diệu hiển lộ ở trong tâm và chúng ta sẽ thấy chúng ta nói được những ngôn ngữ vi diệu nhẹ nhàng, thanh thoát, tàng chứa sự tha thứ bao dung êm ái và ái ngữ. Chúng ta sẽ thấy đột nhiên ta có những hành động nghĩa cử cao đẹp, nghĩ và hy sinh tới những con người khác, chúng ta đột nhiên thấy một sự chứng ngộ kì diệu là chúng ta đã thay đổi theo chiều hướng hướng Thượng, hướng tới bề trên, hướng tới Phật, hướng tới những gì cao cả nhất trong cuộc đời mà bao nhiêu năm qua chúng ta bận rộn không có cơ hội nghĩ tới, hướng tới, mà nghĩ cũng không tới, hướng cũng không tới.

Nhưng này hôm nay, khi các bạn tổng trì vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm, tha lực Phật điển liền tới với chúng ta và mỗi người chúng ta liền có nhiều sự chứng ngộ, nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong Thân Ngữ Ý của chúng ta. Mỗi người chúng ta sẽ có được sự trải nghiệm tuyệt vời đó như cậu học trò trở về miền quê trong mùa hè trinh thám miền quê ngoại thấy muôn điều kỳ diệu của thiên nhiên. Ta đang trở về với miền quê Phật để trinh thám quê Phật và sẽ chứng ngộ được muôn điều kỳ diệu từ miền quê Phật đã hứa khả đợi chờ chúng ta trở về. Các bạn, các bạn đang ở mùa hè của tuổi đời xế chiều mà các bạn cũng có thể đang ở mùa hè của đầu hè của những lứa tuổi đang lớn, không cần biết là đầu hè, cuối hè hay giữa hè chúng ta đang tiếp cận với mùa hè để rồi hãnh diện buông bỏ một phần của cuộc đời để rong chơi trở về miền quê Phật, trinh thám những điều kỳ diệu bằng vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Hãy về đi miền quê Phật đang đợi chờ và đồng hành với Phật trong ý tưởng đó để các bạn lãnh hội được sự cao siêu, mầu nhiệm của vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Trong khi chúng ta đi về quê ngoại để thăm quê ngoại đừng quên dắt theo bạn bè con cháu, những người thân bởi không có một miền quê đẹp nào chỉ dành riêng cho ta mà có thể vui được, không thể vui một mình, ta đi với một nhóm bạn của ta để cả đám học trò đó cùng ta vui vẻ ở miền quê ngoại. Nay trở về với miền quê Phật chúng ta đồng tu với một nhóm như vậy là cả nhóm chúng ta trở thành trẻ thơ tung tăng trên miền đất quê Phật, hưởng những điều kỳ diệu, chứng những điều không thể nói và nghĩ bàn được.

Cám ơn các bạn đã đồng tu!

Giờ đây các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay đại Từ đại Bi để chúng ta trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và chúng con nguyện đồng hành với Phật trong trở về miền quê Phật. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến) Mô Phật! Bảo Thành và các bạn đã trì đúng 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa và tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm, chúng ta đã đồng tu viên mãn. Giờ đây các bạn cảm thấy thế nào sau một tiếng đồng tu, các bạn đón nhận được tha lực Phật điển vào thân tâm như thế nào? Xin cho Bảo Thành biết để chúng ta chia sẻ trong hoan hỷ rằng chúng ta là những phận người đơn giản, bình thường, tội lỗi nghiệp chướng nhưng có nhân duyên tiếp xúc tha lực Phật điển hòa âm với âm thanh thanh tịnh vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn gửi cho Bảo Thành những lời cảm giác như thế nào, Bảo Thành sẽ chờ các bạn, xin các bạn cho Bảo Thành biết về cảm giác của mình. Mô Phật!     

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất chúng sanh đều phát nguyện đồng hành với Phật và có cơ hội trở về miền quê của Phật trinh thám những điều kỳ diệu.

Chúng con cộng hưởng đồng tu nếu tạo ra chút phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ năm châu bốn bể có để họ có được trí tuệ ngồi lại với nhau trong tình thân để tạo ra những chính sách có được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh, có lòng bao dung rộng lớn che chở và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts