Search

Bài 1047: Trở Về Từ Cõi Chết – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa! 

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng con. Để chúng con tỉnh giác mà trở về từ cõi chết.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta cùng đồng tu vào mỗi buổi sáng. Thất Bảo Huyền Môn là kênh Youtube chúng ta đồng tu Thiền Mật song tu. Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn giúp cho chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển Mười Phương Chư Phật. Trong tất cả các Pháp tu, Pháp tu Thiền Mật là Pháp tu mà mỗi các bạn, mỗi một hành giả sẽ đón nhận được tha lực một cách rõ ràng sẽ tác động vào tự lực nơi thân tâm của chúng ta. Các bạn nghe nói về tha lực thật nhiều nhưng các bạn có cơ hội nào để đón nhận được tha lực đó hay không? Thất Bảo Huyền Môn là nhịp cầu để dắt  chúng ta gắn kết và đón nhận được tha lực Phật điển của Phật vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta không còn mù mờ trên văn từ để tìm hiểu tha lực là gì, định nghĩa tha lực là gì, nếu những định nghĩa về tha lực có huyền bí tới đâu cũng không bằng sự cảm thọ chân thật của mỗi chúng ta, gắn kết với tha lực Phật điển Mười Phương Chư Phật tác động vào thân ngữ ý của chúng ta. Khi tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của chúng ta, từ trong sáu căn ẩn tàng cảnh trần sẽ được thanh tẩy và được thanh tịnh. Từ trong thân ngữ ý nhiễm ô tham sân si sẽ được tẩy rửa để tràn đầy hồng phúc ba ngôi Tam Bảo.

Các bạn thân mến! Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta khai thông trí tuệ, đạt tới sự chứng ngộ thật sự không nằm ngoài viễn tưởng của ngôn ngữ, mà nằm trong sự chứng ngộ thực tế của mỗi người chúng ta. Ai có thể nói được điều chứng ngộ, chỉ có ta mà thôi. Đạo Phật là đạo chứng ngộ, y như Đức Thế Tôn chỉ dạy: những gì Chư Phật hểu biết và chứng ngộ không thể truyền lại cho chúng sanh, không thể đặt để vào đầu của chúng sanh, nhưng Ngài có thể khai thị cho cho chúng sanh để chúng sanh tu theo con đường Ngài khai thị mà chứng ngộ hiểu biết đạt được như Ngài. Phật nói chúng sanh bình đẳng tánh trí, tánh là tánh Phật, trí là trí tuệ bát nhã. Phật đã tới, khi Phật tánh viên thông, trí tuệ viên mãn, chúng ta theo con đường của Phật, chúng ta cũng thành tựu được điều đó. Không khác gì Phật, do đó mỗi người chúng ta khi có nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn, là chúng ta bắt đầu có một sự sống mới, một sự sống mới trở về từ cõi chết, một sự sống mới trở về từ trong vô minh tăm tối, và mỗi bước chân chúng ta kinh hành trong sự chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa là những mầm mống sống sẽ nảy trong tâm thức chúng ta, để chúng ta nhìn rõ nhìn rõ và thấy được vạn Pháp vô thường, an nhiên tự tại trong liễu hồng trên Pháp vô thường này.

Các bạn thân mến! Khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa sự hơi thở chánh niệm, mà mỗi một người chúng ta khi hít vào nhớ rằng chúng ta hít bằng mũi. Chúng ta hít thật là sâu hơi thở dài hay ngắn tùy theo vào thân trạng chúng ta, cơ địa thân chúng ta, nương vào sức ta có thể thở sâu ngắn hay dài mà chúng ta hít vào bằng mũi, đưa thật từ từ xuống dưới bụng, khi đưa xuống bụng ta phình bụng ra, chính vì sự phình bụng ra nó tạo thành nguồn lực hấp thu năng lượng từ mũi qua phổi, và đi xuống dưới đan điền khí hải, đan điền khí hải ở dưới rốn khoảng một phân đó là 2 huyệt lớn trong cơ thể con người. Mình có thể nói cho dễ hiểu đan điền là viên thuốc, khí hải là thềm lục địa, ở dưới thềm lục địa, ở dưới cái biển mênh mông năng lượng ở dưới rốn của chúng ta đang luyện một viên đan gọi là đan điền, tức là năng lượng tích lũy ở đó. Khi chúng ta phình bụng ra thì Oxy sẽ được luyện thành đan tức là thuốc, thuốc đó là thuốc năng lượng chuyển hóa qua nhâm đốc. Nhâm đốc nằm ở đâu? Nằm ở dưới xương cùng ở giữa xương cùng và phần mềm của chúng ta. Năng lượng đó khi chúng ta thở ra hóp bụng lại nó sẽ chạy theo xương sống lên trên đỉnh đầu là bách hội xuống dưới ấn đường chạy xuống dưới nhân trung, thở ra bằng miệng cùng với âm thanh vi diệu, cùng với vi diệu âm Mu A Mu Sa, ngay tức khắc mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận được tha lực, tha lực Phật điển siêu thế từ bi của Mười Phương Chư Phật vào thân của chúng ta thì những bệnh tật liền tiêu giảm, và tác động vào thân của chúng ta sẽ khai thông được kinh mạch toàn thân, giúp cho huyệt mạch khai mở, luân sa cũng được mở ra. Năng lượng tích trữ trong đó sẽ nương vào tha lực này mà vận chuyển luân lưu theo chiều hướng phù hợp với cơ thể của chúng ta, để bảo vệ sức khỏe, trong cơ thể chúng ta luôn có năng lượng tự thể hộ mạng và nó dẫn ở trong người giúp cho tăng trưởng sức khỏe nội lực của thân và sự thanh tịnh của tâm.

 Khi các bạn tu tập pháp môn này, ai trong chúng ta cũng có cơ hội cảm nhận được năng lượng tha lực đó. Khi tha lực tác động vào thân tâm chúng ta, thân tâm của chúng ta không khác gì em bé trong bụng mẹ, tất cả mọi sự hoạt động của em bé đều do năng lượng của mẹ cung cấp và tiếp thâu năng lượng của người mẹ, em bé chuyển động nhẹ nhàng, vận chuyển tự nhiên không suy nghĩ không tính toán, không có một phương cách nào gọi là tạo dáng tạo hình cho đẹp. Sự di động của em bé rất bình thường tự nhiên, khi người mẹ cảm giác được sự lay động của con trong bụng hạnh phúc vô cùng, bởi nay mới nhận ra sự sống thật sự tác động vào thân này. Từ khi mang thai em, có mầm sống đó, khi em chuyển động trong bụng mẹ, người mẹ hạnh phúc vô biên, bởi thấy mầm sống thật sự di chuyển ở trong đó. Trở lại hình hài như vậy để chúng ta suy nghĩ. Em bé không có một dự định, không có một mô hình, không có một suy nghĩ, không có một kiểu dáng để di động, và sự di chuyển của em là sự hoạt động tự nhiên do năng lượng của mẹ truyền vào để nuôi thân em. Hình ảnh đó chúng ta có thể hiểu tha lực Phật điển của Chư Phật là năng lượng của đấng từ bi tác động vào thân xác của chúng ta, như em bé có mầm sống của Phật tánh khi có sự tác động đó thì sự di chuyển tự nhiên của thân xác và tâm của chúng ta cũng rất hồn nhiên như em bé kia. Không có mô hình, không có kiểu dáng, không có hình hài và tính toán di chuyển như thế nào, mà là sự hoạt động tự nhiên bằng tha lực Phật điển của Phật. Quán chiếu điều đó trong hơi thở chánh niệm mỗi người chúng ta sẽ thấy được mầu nhiệm, sự mầu nhiệm vi diệu của Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào trong lòng bàn tay đại từ đại bi là bàn tay trái, đặt xuống nhẹ nhàng trên chân chúng ta. Các bạn hãy ngồi theo tư thế nào các bạn có thể ngồi, không nhất thiết phải xếp bằng, các bạn có thể ngồi trên ghế, salon, ngồi trên thảm, ngồi trên những tọa cụ, ngồi ở một tư thế cơ thể các bạn cho phép, nhớ buông lỏng toàn thân, chúng ta phát nguyện hít thở và trì Mật Chú 7 biến để các bạn và Bảo Thành đồng đón nhận tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta.

Mời các bạn.

“Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con tỉnh giác mà trở về từ cõi chết.

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn thở ra từ từ, hóp bụng, trì Mật Chú: Mu A Mu Sa” (7 lần)

Thất Bảo Huyền Môn là pháp môn Thiền Mật song tu, trong thiền của hơi thở chánh niệm ta có mật chú thần thông Mu A Mu Mu Sa. Với hơi thở chánh niệm an trú tâm ở trong đó, với hơi thở chánh niệm an trú trong chánh pháp của Như Lai. Mật chú Mu A Mu Sa được chúng ta phát ra vi diệu âm có sức thần thông lớn mang tha lực Phật điển đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật trong mười phương Pháp giới đỗ tràn vào thân tâm của chúng ta. Thế giới ngày nay, sự hoạt động về năng lượng vi tế đã được hiển lộ và khai thác rõ ràng trên các phương tiện điện tử, chúng ta có phone, chúng ta có vệ tinh, chúng ta có máy móc. Ngày nay gắn kết bằng năng lượng, bằng từ trường, trong luồng từ trường âm ba của sóng điện từ đó nó tích trữ và mang âm thanh, hình ảnh và tất cả mọi thông tin chúng ta truyền cho nhau. Trên sóng điện từ được gọi là luồng từ trường đó, nó vô hình vô tướng nhưng nó có cái sóng để tác động, luồng sóng từ trường này, luồng sóng điện tử từ trường này vi tế đến mức mà nó có thể thể hiện qua những màng hình của phone, của những vệ tinh để chứa, dung nhiếp và tiếp nhận hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, thông tin. Trí tuệ của nhân loại ngày nay, kiến thức của nhân loại ngày nay đã được nhờ luồng từ trường này, luồng điện lực, từ trường năng lượng điện lực này mang đi, mang đi, Bầu trời bao la chứa trong vệ tinh, từ vệ tinh đó phóng xuống tất cả những máy móc có khả năng đón nhận được, những cái phone của Bảo Thành đang phát sóng ở đây không có dây nó chỉ dùng luồng từ trường, điện năng từ trường phát ra và nhờ từ trường đó phát ra từ những máy chủ của hệ thống mạng, từ đó nó phát lên trên vệ tinh, và trên vệ tinh đó các bạn đón nhận từ trường và những luồng từ trường nhỏ đó mang theo hình ảnh của Bảo Thành, âm thanh của Bảo Thành, ngôn ngữ của Bảo Thành, tướng hảo của Bảo Thành và Bảo Thành cũng có thể nhìn được các bạn dù chúng ta không gần nhau. Đây là sự ứng hóa thân của từ trường, năng lượng của từ trường này đối với thế gian ngày nay vậy là siêu việt rồi, nhưng các bạn nên nhớ 2564 năm trước, khi Đức Phật đản sanh, và khi Ngài giác ngộ, Ngài đã tìm ra Phật tánh, là Phật điển, là năng lượng chuyển từ Phật tánh của ta tới tánh Phật của muôn chúng sanh. Đức Phật không khác gì là một vệ tinh ở trong vũ trụ mênh mông bao la, Ngài là bậc đại giác đại ngộ, năng lượng từ bi của Ngài luôn ban rải xuống cho muôn loài chúng sanh và chúng ta là những phận người cô quắt trong cuộc đời đau khổ nếu chúng ta quay về sự công phu tu tập một pháp môn phương tiện của Phật truyền dạy nếu phù hợp với căn cơ của chúng ta.

Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn phương tiện cho những bạn có nhân duyên. Nếu có sự thích thú tích lũy tha lực Phật điển và tu trong năng lượng vi tế này, tiếp cận với tha lực, thì đây là phương tiện để các bạn đón nhận được tha lực Phật điển siêu thế đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của các bạn. Nói đơn giản theo điện học thì luồng từ trường Phật điển, luồng từ trường tha lực Phật điển đại từ đại bi khi tiếp cận với thân tâm của chúng ta, nó sẽ mang theo thông tin, thông tin đó là gì, là tất cả những lời khai thị của Phật khi xưa, chúng ta gọi là học nhưng không học, chúng ta gọi là vô tự kinh thư có nghĩa là kinh điển của nhà Phật sẽ được truyền dạy trực tiếp qua luồng tha lực Phật điển luồng từ trường này, nghe như vậy ngỡ ngàng quá, tại sao, làm sao kinh Phật có thể tới được với chúng ta. Kinh Phật có thể tới từ đâu, từ kinh sách in ấn, từ băng đĩa, trên Google đã được đặt để thông tin đó, và khi chúng ta ngày nay chúng ta không còn ôm những cuốn sách dày cộm nữa, bởi vì ngày nay nó chứa đầy đủ trí tuệ của con người, kinh điển của nhà Phật cũng được chất chứa ở trên đó. Theo ý nghĩa đó thì tha lực Phật điển là luồng từ trường khi tiếp cận với ta, và luồng từ trường này mang theo kinh sách của nhà Phật truyền dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta có nhân duyên, bình thường ngồi tọa thiền hít thở hơi thở chánh niệm trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa, ta sẽ đón nhận được lời kinh tiếng kệ của Phật truyền vào trong tâm thức của các bạn.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu để “Trở về từ cõi chết”. Chúng ta chắc chắn đã từng đọc câu chuyện “Trở về từ cõi chết”, chúng ta chắc chắn đã từng nghe trên mạng Youtube hay Facebook có những con người chết rồi trở về và họ kể cho chúng ta, họ kể cho chúng ta thấy điều gì? Các bạn có nghe những câu chuyện này chưa. Có rồi. Những người đã chết và trở về họ bắt đầu kể nào là về địa ngục, diêm vương, ông thần này, ông thần kia, ngay cả những người Thiên Chúa giáo cũng có những câu chuyện họ trở về từ sau khi họ chết, chết lâm sàn hay sự chết trong giây lát rồi trở về, có quá trời những thông tin dữ liệu nói về họ trở về từ cõi chết đó. Những hình ảnh họ thấy, âm thanh họ nghe, những bậc thần linh hay ma quỷ họ nhìn thấy, họ đi vào cảnh giới đẹp. Nhưng các bạn ơi đã gọi là chết làm sao có thể tỉnh thức hiểu biết mà mang những thông tin đó về được, nếu chết mà còn nhận biết, còn có trí tuệ, nếu chết mà còn có thể đi đây đi đó, chết để có thể xuống địa ngục lên tới cảnh trời, gặp ông thần này gặp ông thần kia, ôi sướng quá, thôi ta phải chết thôi chứ sống làm gì. Bởi chúng ta sống không thể thấy được thần, chúng ta sống hiện tại cũng chẳng thấy Diêm Vương, chúng ta đang sống mà có ai xuống được địa ngục âm tào đâu, chúng ta sống ai thấy được Thiên Đàng, ai thấy được Chúa được Phật, ai thấy được Thần được Thánh, phải chăng là hình ảnh tôn tượng phim mà thôi. Thế mà người chết kia họ trở về họ nói họ thấy, họ thấy gì, họ thấy những điều họ kể, thật là thần thông. Thôi chúng ta chết hết đi, để chúng ta được thấy như họ hơn là chúng ta sống mà không thấy, từ sự dẫn dắt suy nghĩ như vậy để chúng ta biết những cái thấy của những người đó chẳng qua là sự tưởng tượng trong tâm thức mà nhà Phật gọi là tưởng thức mà thôi. Tưởng thức là gì, là một nhà phim ảnh cắt xén, những tư tưởng của chúng ta khởi lên vô lượng kiếp ghép lại và tự động chiếu vào trong tâm, trong tâm của chúng ta có một rạp hát, rạp hát đó có một nhân viên đặc biệt làm việc, đến từ a lại da thức, kho tàng thông tin của chúng ta. Từ trong kho tàng thông tin đó, anh nhân viên này cắt xén không có kỹ thuật, chẳng có chủ đề, cũng chẳng có đầu bài, thân bài và kết bài, chẳng có một điệp khúc nào hay hết, vớ vẩn vậy thôi. Rồi anh ta cứ chiếu lợi dụng khi chúng ta bệnh hoạn đau khổ rồi bị mê bị thiếp đi anh ta nhảy vào làm chủ và chiếu những bộ phim của những tư tưởng khởi lên từ vô lượng kiếp. Thế là ta lầm ta thấy, nhưng thực ra khi chúng ta thiếp đi, chúng ta ngất đi, chúng ta ngủ mê hay chúng ta chết thì tưởng thức của chúng ta sẽ kích hoạt và hoạt động. Chính vì vậy sẽ có những con người tự bế hơi thở, tự bế những huyệt đạo, bị làm lu mờ lý trí lẫn lộn trong tưởng thức, rồi họ gọi là xuất hồn. Để rồi họ gọi là nguyên thần ra đi từ thân xác, sống không biết thần hồn có hay không, sống không biết nguyên thần nó ở đâu nhưng mù mờ trong giấc ngủ, lặn ngụp trong giấc mơ lại nghĩ rằng nguyên thần. Các bạn, có khi nào các bạn thấy một người say mà nhớ không, người say mà buồn hay không, người say mà biết hay không. Cái say đắm chìm trong mê chắc không còn biết.

Các bạn, thật nếu nói theo Kinh thì chúng ta đã chết và đang chết dần theo năm tháng, cái chết của nhà Phật là gì, là cái chết của tánh biết, chúng ta không biết được sự thật về ta và trong tánh biết bị lu mờ không còn khởi dậy, làm chủ cuộc đời thì những thần thức khác, những năng lượng bất tịnh khác thường hay gá vào để lợi dụng cuộc đời của chúng ta. Các bạn, chúng ta sống thật sự mà không làm chủ được tánh biết có nghĩa chúng ta đã chết, cũng như người say sóng đó, không làm chủ được tư tưởng và tự thân, sống mà như chết, thật ra họ đã chết, chết bởi vì họ mê họ say. Khi chúng ta say đắm và mê đắm trong Pháp của thế gian có nghĩa chúng ta đã chết.

Trở về từ cõi chết không có nghĩa kể những câu chuyện ở dưới Diêm Vương, kể những câu chuyện ta thấy được ông thần này ông thần kia, mà trở về từ cõi chết ý nghĩa rằng chúng ta như em bé nay đã đủ sức đủ các tế bào hoạt động, hình thành tất cả hình hài của một con người, có đầy đủ lục phủ ngũ tạng toàn thân, các căn chân tay đầy đủ. Ngay khi đã đầy đủ thì sức sống của người mẹ tiếp nối cho người con, người con bắt đầu chuyển động đó được gọi là sức sống bắt đầu được khai thị.

 Chúng ta tánh biết đã mù lòa bao năm. Nay nhờ Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn chúng ta tiếp được tha lực Phật điển đại từ đại bi, và tha lực đó tác động vào cái thân, cái thân chưa bao giờ có cơ hội nhận được tha lực này, nay đã nhận được thì chúng ta sống trở lại có sự kích hoạt trở lại, có sự hoạt động trở lại, có sự hòa mạng với sự sống của tha lực Phật điển. Chúng ta đã trở về từ cõi chết, chúng ta không thấy ma vương không thấy thần, nhưng chúng ta với luồng từ trường tha lực Phật điển, chúng ta thấy được những vi diệu âm của Mu A Mu Sa. Chúng ta thấy được những hình ảnh của Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền hiện hữu trong cuộc đời, trong con mắt biết thương, biết nhìn đời trong trái tim tràn đầy năng lượng siêu thế từ bi của Phật, trong vòng tay của mỗi người biết mở rộng để bao dung. Chúng ta đã trở về từ cõi chết bởi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, tha lực Phật điển là luồng từ trường siêu thế thanh tịnh, mang thông tin, mang trí tuệ, mang ánh sáng của Chư Phật, ánh sáng giác ngộ, mang âm thanh kinh điển của Chư Phật truyền vào cho ta, mang hình ảnh của Chư Phật để chúng ta nhận ra. Tại sao chúng ta muốn trở về từ cõi chết, để thấy ma thấy quỷ mà chúng ta không muốn trở về từ cõi chết để thấy Phật. Bởi khi trở về từ cõi chết mà thấy ma thấy quỷ, thấy thần tức là ta đã chết, ta đang mơ mà thôi, nếu ta trở về từ cõi chết để tỉnh giác, các bạn nhớ chúng ta trở về từ cõi chết là chúng ta có một sự tỉnh giác, Đức Phật là bậc tự giác ngộ, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển chúng ta sống đời sống tỉnh giác để đi tới giác ngộ. Chúng ta sống thật là tỉnh, thật là tỉnh giác mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi sát na, trong giây phút ta tỉnh giác đó, ta an trú trong hơi thở chánh niệm, để chúng ta đón nhận được thông tin từ mười phương Chư Phật, chẳng phải thông tin từ dưới Địa Tào Âm Phủ. Nếu các bạn có thông tin ở đâu, các bạn trú tâm vào đó các bạn sẽ chiêu cảm cái đó, để rồi khi các bạn chết đi sẽ trở về đó. Bởi khi các bạn kích hoạt trong tâm của các bạn hình ảnh, âm thanh, thông tin ở cõi này, và các bạn thường xuyên tiếp xúc thì các bạn chiêu cảm năng lượng đó, khi chết các bạn bị năng lượng đó kéo đi. Người chết trở về thấy  ma quỷ thì nhất định họ đã chết và nếu chết thêm một lần nữa hoặc sẽ trở về đó, Đừng nói xuống địa ngục để trở về mách báo cho chúng ta sợ. Chúng ta không cần sợ bởi ma vương không thể làm gì được ta, nhưng chúng ta hạnh phúc được trở về từ cõi chết bởi tánh biết đã được đánh thức, bởi vì sao, bởi tha lực Phật điển đã tác động để chúng ta sống trở lại biết về Phật, chính khi biết về Phật, nghe được Phật, nhìn thấy Phật và đồng hành với Phật, thì khi từ bỏ thân xác này ta không chết, mà chúng ta đồng hành trở về với Phật, đó gọi là cảm ứng đạo giao. Khi có tha lực Phật điển thì sự cảm ứng đạo giao của chúng ta sẽ mạnh lên.

Các bạn thân mến. Cảm ứng đạo giao trong Phật Pháp cao siêu nhiệm màu vô cùng. Các bạn hãy cố gắng, hãy cố gắng, chúng ta hãy cố gắng tiếp thâu tha lực Phật điển siêu thế này. Để làm gì? Để chúng ta tiến lên trên con đường tu tập, để chúng ta vận hành tâm thức của mình theo chiều hướng hướng thượng, để vượt qua tất cả mọi sự thử thách trong cuộc đời. Chúng ta đã trở về từ cõi chết bởi chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, đánh thức tánh Phật của chúng ta. Từ trong tánh Phật đó ta cảm ứng đạo giao, ta cảm ứng với đạo Pháp, cảm ứng được với Mười Phương Chư Phật và ta tiếp thâu được thật nhiều tha lực Phật điển, ta cảm ứng được với âm thanh của Phật, hình ảnh của Phật, ta cảm ứng được lời dạy của Thế Tôn của Bồ Tát thánh hiền. Nếu các bạn cảm ứng được như vậy có nghĩa là các bạn đã trở về từ cõi chết. Nếu như các bạn chiêu cảm được hình ảnh của Ma Vương, Địa Ngục, Súc Sanh và Ngạ Quỷ, Chư Thần, Chư Thiên có nghĩa các bạn đang chuẩn bị quay về sáu nẻo luân hồi. Đó là sáu cái nhà có sẵn địa chỉ, có sẵn những dấu tích và tên tuổi của ta đã tự ghi vào đó rồi, để rồi khi chúng ta chết đi chúng ta lại trở về sáu căn nhà cũ, trở về với mái nhà xưa mà vô lượng kiếp qua ta đã sống ở trong đó. Có nghĩa đã chết rồi lần mò trở về với sáu mái nhà xưa, lần lượt từ kiếp này qua kiếp khác, cứ từ nhà này tới nhà kia, từ nhà của Địa Ngục tới nhà của Ngạ Quỷ, từ nhà của Ngạ Quỷ tới nhà của Súc Sanh, tới nhà Người, nhà của Thần, nhà của Chư Thiên. Sáu cái nhà đó thay đổi liên tục vô lượng kiếp qua, kiếp này cho tới kiếp tới. Chúng ta đã chết, cái chết đó là cái chết của tánh biết, cái chết của thần thức.

Hôm nay đây, chúng ta đã được Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn với vi diệu âm Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở chánh niệm, ta tiếp thâu được tha lực Phật điển, luồng từ trường siêu thế đại từ đại bi của Phật, để chúng ta cảm ứng được với Phật, cảm ứng được với Bồ Tát, cảm ứng được với Thánh Hiền. Do đó khi các bạn tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn các bạn có sự cảm ứng đạo giao, các bạn thường năng mơ thấy cảnh giới của Phật của Bồ Tát thánh hiền. Mà ngay cả khi các bạn bình thường như vậy thì hình ảnh của Chư Phật Bồ Tát thánh hiền cũng hiện hữu trên đảnh đầu của các bạn. Bởi chính tha lực Phật điển đó với lòng cầu đạo giác ngộ của chúng ta, chúng ta đã theo lời dạy của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, thỉnh Phật trụ thế vào trong tâm của chúng ta. Chúng ta đã nghe lời dạy của Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền thành tâm quỳ xuống và chúng ta thỉnh Phật trụ vào đảnh đầu, khi Đức Phật trụ vào đảnh đầu thì hình ảnh của Bồ Tát Thánh Hiền Mười Phương Chư Phật hiện hữu trên đảnh đầu của chúng ta, thì từ đảnh của chúng ta đó, có hằng hà đa số hình ảnh của Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì làm sao hình ảnh của Quỷ Vương, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, của sáu nẻo luân hồi dám có thể mon men tới, đó là sự thật. Các bạn hiểu được điều đó, các bạn tinh tấn tu học thì trong từng sát na của cuộc đời các bạn có sự cảm ứng tương thông viên mãn tuệ giác được khai thông. Nói cho nó hay một chút xíu thì tuệ giác linh thông – linh tuệ, chúng ta có sự hiểu biết, nói theo người phàm đó là thiên địa nhân thông suốt cả ba cõi: cõi Trời, cõi Đất và cõi Người. Chúng ta có được khả năng cảm ứng như vậy và chúng ta phải thường cảm ứng với cõi Phật, cõi Bồ Tát để chúng ta làm sao đi về hướng thượng tới đó, chứ chúng ta đừng chiêu cảm tới hình ảnh năng lượng tiêu cực của Ma Quỷ, của Ngạ Quỷ, của Súc Sanh, của Địa Ngục, của Thần linh. Bởi khi chúng ta chiêu cảm những năng lượng bất tịnh như vậy chúng ta khác đi, chúng ta khi tới thọ mạng nhất định sẽ trở về, chúng ta phải biết nhàm chán sáu nhà mồ, nói đúng hơn không phải sáu cái nhà xưa đâu, không phải trở về mái nhà xưa mà trở về cái mồ xưa, chúng ta có sáu cái nhà mồ: nhà mồ của Địa Ngục, của Ngạ Quỷ, của Súc Sanh, của Người, của Thần và của Thiên. Nói cho vắn tắt hơn dễ hiểu ngay trong kiếp này, chúng ta có sáu cái nhà mồ trong sáu cảnh trần bởi sáu căn: ý – tai – mắt – mũi – miệng – thân – lưỡi, của chúng ta là sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần, sáu cảnh trần đó là sáu nhà mồ đang chôn chúng ta ở trong đó. Chúng ta đã chết, chúng ta đã chết các bạn ơi. Bởi chúng ta bị sáu cảnh chôn vùi trong đó khi sinh ra cho tới bây giờ, và sáu nhà mồ của sáu cảnh trần từ sáu căn đó đã chôn vùi chúng ta tạo nên sáu nhà mồ trong sáu nẻo luân hồi và có địa chỉ đường đi nước bước rõ ràng. Nên khi chúng ta cứ mập mờ thấy được những căn nhà xưa, khi các bạn thấy được ma quỷ, khi các bạn thấy được thần thức năng lượng bất tịnh có nghĩa là hình ảnh của các bạn từ trong sáu nhà mồ hồi xưa còn tồn đọng ở trong tâm thức. Đêm nay các bạn thấy, các bạn không thấy Phật bởi vì chưa bao giờ tới cảnh giới của Phật, các bạn không thấy Bồ Tát là bởi vì nhà của Phật, nhà của Bồ Tát, nhà của Thánh Hiền, ba nhà lớn đó các bạn chưa bao giờ được thấy và được ở, các bạn chỉ thấy Ma quỷ mà thôi, chỉ thấy Thần linh mà thôi, chỉ thấy Tiên, chỉ thấy Địa ngục, là bởi vì sao, nó quá quen thuộc với các bạn. các bạn đang sống trong sáu nhà mồ đó vô lượng kiếp qua. Có nghĩa các bạn đã chết thật sự rồi và đang vất vưởng trong sáu nhà mồ đó, nay đang ở trong nhà mồ của kiếp Người, cho nên những hình ảnh lưu giữ trong sáu nhà mồ đó thường xuyên tiếp cận với các bạn. Phước thay và lành thay chúng ta có Thất Bảo Huyền Môn Thiền Mật song tu, với vi diệu âm Mu A Mu Sa, từ trong sáu nhà mồ ngục tù đen tối đọa đày vô lượng kiếp qua, chúng ta có luồng tha lực Phật điển của Mười Phương Chư Phật. Cõi giác ngộ đã tiếp cận với chúng ta và chúng ta đã tiếp cận được với tha lực đó để cảm ứng đạo giao với ngôi nhà của Phật, ngôi nhà của Bồ Tát, ngôi nhà của Thánh Hiền để từ đó thông tin hình ảnh của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền thay đổi và đẩy lùi những hình ảnh thông tin từ sáu nhà mồ sáu nẻo luân hồi mà ta đã chết ở trong đó.

Thế giới ngày nay tiếp cận thật gần gũi với năng lượng giác ngộ của Phật qua nhiều hình thức. Nhưng để cho chúng ta bắt đầu đi sâu hơn.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ của Ngài Đại Trí Văn Thù và bàn tay đại từ đại bi của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta sẽ thở 7 biến Mật chú “Mu A Mu Sa”, vi diệu âm “Mu A Mu Sa”.

Mời các bạn.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con tỉnh giác mà trở về từ cõi chết.

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn thở ra từ từ, hóp bụng, trì Mật Chú:

Mu A Mu Sa” (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn khi trì Mật Chú vi diệu âm Mu A Mu Sa trong hơi thở chánh niệm chúng ta được tiếp nguồn tha lực Phật Điển đại từ đại bi tràn đầy vào trong tâm, tạo cho chúng ta có một sức mạnh cảm ứng đạo giao với Mười Phương Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Từ đó nội lực thanh tịnh an trú trong hơi thở chánh niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa, cho chúng ta có sức thần thông lớn để từ trong sáu nhà mồ địa ngục đen tối của sáu nẻo luân hồi chúng ta trỗi dậy để trở về, chúng  ta đã trỗi dậy từ cõi chết trong sáu nhà mồ đó của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Người, A Tu La và Chư Thiên. Chúng ta có sức thần thông lớn bởi âm thanh vi diệu, vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa đã đập tan nát sáu nhà mồ đó và xóa tan đi tất cả hình ảnh lưu giữ ở trong đó. Để cho chúng ta không còn phải đắm chìm mập mờ lần mò trong những thông tin  đó nữa. Chúng ta có vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa giúp cho chúng ta tỉnh giác để trở về từ sáu nhà mồ đó. Để chúng ta không còn chiêu cảm những năng lượng bất tịnh từ sáu nhà mồ đã chôn vùi chúng ta từ vô lượng kiếp qua, mà chúng ta nương vào tha lực Phật điển đại từ đại bi bởi vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa để đón nhận được tha lực Phật điển siêu thế đại từ đại bi. Để tiếp cận được với ba ngôi nhà lớn, ngôi nhà của Phật, ngôi nhà của Bồ Tát, ngôi nhà của Thánh Hiền. Chúng ta đón nhận được qua Phật điển này, thông tin của Phật, hình ảnh của Bồ Tát, âm thanh của Thánh Hiền giáo dưỡng chúng ta. Chúng ta đã đập tan sáu nhà mồ, chúng ta đã bước ra từ sáu nhà mồ đó, từ cõi chết của sáu nhà mồ đó để chúng ta trở về trong sự tỉnh giác khi đón nhận vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa sẽ đánh thức chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tỉnh giác để trở về từ sáu cõi chết trong sáu nhà mồ vô lượng kiếp qua. Không những thế chúng ta còn đập tan đi những ngục tù u tối trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta còn xóa sạch thông tin dữ liệu bất tịnh của chúng ta còn khắc ghi trong sáu nhà mồ đó. Và biến hằng hà xa số những đống xương trắng của ta trở thành những bó hoa thiêng liêng thơm ngát dâng lên cho Mười Phương Chư Phật từ vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn, nhìn thấu được nghĩa lý vi diệu của Thất Bảo Huyền Môn, trong vi diệu âm của chánh niệm Mu A Mu Sa. Các bạn sẽ chiến thắng được thần chết, các bạn dũng mãnh trỗi dậy từ sáu nhà mồ đen tối, sáu địa ngục đen tối u ám kia, để tỉnh giác để trở về từ cõi chết. Chẳng còn thấy Ma, chẳng còn thấy Quỷ, không còn thấy Thần Tiên người thú mà chỉ còn thấy Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Nếu chúng ta sống trong sáu nhà mồ kia chúng ta tiếp tục chiêu cảm những năng lượng bất tịnh và khi chết đi sẽ lại trở về sáu căn nhà mồ có địa chỉ, có đường đi nước bước, có dấu chỉ cả vô lượng kiếp của cuộc đời chúng ta quen thuộc. Quen thuộc như con đường xưa em đi, thật là quen, quen đến mức không còn lạc lối được nữa, cứ chết lại chảy về bốn  ba hai một, cứ từ sáu nhà mồ, sáu địa chỉ của nhà mồ đó lần mò riết, lần mò riết. Chúng ta xóa sổ sáu địa chỉ của nhà mồ đó đi, chúng ta xóa đi những thông tin đó bằng cái gì, bằng tha lực Phật điển của Mười Phương Chư Phật tiếp sức cho chúng ta trong tinh thần tự lực cầu đạo giác ngộ. Chúng ta đập tan sáu nhà mồ đó, chúng ta bước ra từ địa ngục đen tối, chúng ta trở về từ cõi chết bằng sự tịnh giác khi tiếp với tha lực Phật điển siêu thế của Mười Phương Chư Phật. Tha lực Phật điển của đại từ đại bi này là vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta không còn chiêu cảm mà chúng ta cảm ứng đạo giao với Chư Phật, cảm ứng đạo giao với Chư Phật, chúng ta không còn nhớ và quen thuộc và phải trở về sáu nhà mồ xưa nữa. Sáu nhà mồ xưa ta ở không còn trong kí ức, mà chỉ còn ba ngôi nhà lớn nhà của Đức Phật, nhà của Bồ Tát, nhà của Thánh Hiền. Ba ngôi nhà đó ta sẽ từ từ bước vào trong vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Với tự lực cầu đạo giác ngộ của mỗi một con người đã tỉnh giác trở về từ sáu nhà mồ, từ sáu cõi chết kia, chúng ta thật sự đã sống. Chúng ta đã sống lại tánh biết, chính vì tánh biết đã trở về được phục hồi phục sinh trong ta mà chúng ta biết từ bỏ tên tuổi kí ức và dữ liệu sáu địa chỉ của sáu nhà mồ đã chôn ta trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta không còn chiêu cảm năng lượng bất tịnh, kí ức và thông tin của sáu nhà mồ, địa chỉ đã bị xóa, sáu nhà mồ đã bị đập tan từ trong sáu địa ngục đen tối đó, chúng ta đã phục sinh đứng dậy trở lại. Chúng ta đã trở về trong sự tỉnh giác, trở về từ cõi chết và chúng ta lãnh nhận được tha lực Phật điển siêu thế. Chúng ta nay bỏ sáu nhà mồ và đón nhận ba ngôi nhà lớn, ngôi nhà lớn của Phật, ngôi nhà lớn của Bồ Tát, ngôi nhà lớn của Thánh Hiền. Chúng ta đã nhập khẩu vào nhà của Phật, nhà của Bồ Tát, nhà của Thánh Hiền, và khi nhập khẩu vào đó chúng ta có sự cảm ứng tương thông linh tuệ tuệ giác của chúng ta bừng khai để chúng ta thấy rõ địa chỉ của nhà Phật, của nhà Bồ Tát, của nhà Thánh Hiền đến khi thọ mạng này viên mãn, chúng ta tìm được cảm ứng và đi về ba ngôi nhà đó. Nếu các bạn không hiểu được nghĩa thú đó, mà các bạn sẵn sàng thực tập đón tiếp tha lực Phật điển thì các bạn sẽ chỉ tiếp cận với năng lượng tiêu cực của sáu ngôi nhà mồ kia để rồi sống như chết, và rồi cứ chết mãi chết mãi, để rồi trở về từ cõi chết rồi lại chết để trở về lại sáu nhà mồ chôn xác các bạn từ vô lượng kiếp qua. Hãy sống đời sống tỉnh thức, hãy sống đời sống tỉnh giác trong chánh niệm trong vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa để đón tiếp Phật điển, tha lực Phật điển siêu thế từ bi để cho ta trở về từ cõi chết, để cho tất cả những người chúng ta thương yêu, chúng ta hồi hướng cho họ để họ cùng với ta cùng đòng hành trở về từ cõi chết xóa tan đi ngục tù, đập tan đi địa ngục để chúng ta bước lên mà trở về từ trong địa ngục u tối.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ của Ngài Đại Trí Văn Thù và bàn tay từ bi của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta sẽ hít thở 7 hơi vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa để đón tiếp năng lượng Phật điển tha lực siêu thế của Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta hãy thành kính để đón nhận tha lực này.

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con tỉnh giác mà trở về từ cõi chết.

Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn thở ra từ từ, hóp bụng, trì Mật Chú:

Mu A Mu Sa” (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn, chúng ta cùng đồng tu 21 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa và đã tiếp nhận được nhiều tha lực Phật điển siêu thế vào thân tâm. Bảo Thành hạnh phúc bởi vì các bạn đã sẵn tâm đồng hành đồng tu để cộng hưởng tha lực Phật điển hồi hướng cho muôn loài.

Cảm ơn tất cả các bạn. Giờ đây các bạn chắp tay lại, hồi hướng công đức. Mời các bạn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa.

 Chúng con nguyện Mười Phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh tỉnh giác mà trở về từ cõi chết. Kính thưa Mười Phương Chư Phật, chúng con cùng hồi hướng công đức tu ngày hôm nay tới các nguyên thủ trên năm châu bốn bể có trí tuệ sáng tạo ra chính sách giữ gìn nền hòa bình thế giới vững bền. Chúng con cũng hồi hướng cho các bác học ngành y, ngành dược, bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên, y sĩ cứu trợ trên toàn thế giới. Họ có thể chế ra được vắc xin và thuốc để ngăn ngừa bệnh dịch và cũng có lòng bao dung rộng lớn chữa lành các bệnh nhân anh chị em của chúng con đang lâm vào trong cảnh ôn dịch này.  

Xin Chư Phật Mười Phương từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn