Search

Bài 1049: Người Đã Tới – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành xin kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Kênh Youtube này là kênh để nghe những lời gợi ý, sách tấn tự thân của chúng ta trên con đường tu Thiền Mật song tu Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Pháp môn mà được tạo như một phương tiện để giúp cho chúng ta gắn kết với năng lượng tự thể của sự thành tâm cầu Đạo Giác Ngộ với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Tha lực là nguồn năng lượng thúc đẩy sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta, tăng trưởng mỗi một ngày và chúng ta biết tất cả các Pháp môn chúng ta tu tập đều là phương tiện vi diệu của Đức Thế Tôn truyền dạy lại cho chúng ta nhưng không phải ai cũng có thể tu Pháp môn này, Pháp môn kia. Mỗi người trong chúng ta sẽ có nhân duyên khác biệt để chọn lựa cho mình Pháp môn phù hợp để tu, hy vọng rằng tất cả chúng ta đều là con Phật, đã có sẵn nhân duyên tin sâu vững chắc vào ba ngôi Tam Bảo, chúng ta tự quy y hoặc đã quy y với các chùa nơi các chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.

Là người con Phật niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo rất cần, sự tin tưởng đó giúp cho chúng ta vững lòng tin trên con đường huân tu. Chúng ta tin Phật Pháp Tăng là chúng ta nương nhờ vào Đức Phật là Bậc Thầy, bởi ta sau khi quy y chúng ta nghiên cứu tìm hiểu về Ngài và được hướng dẫn Ngài là ai, chúng ta biết Phật là Đấng Tự Giác Ngộ hết mọi phiền não, khổ đau không còn, thoát khỏi Luân Hồi. Chúng ta quy y nhận Phật làm Thầy và sẽ không bao giờ nhận những vị khác như Thần Linh hoặc tất cả những vị Thầy Tà thuộc tất cả những tôn giáo làm Thầy nữa bởi chúng ta tin tưởng sâu sắc vào Đức Phật là Bậc Thầy tối Thượng. Khi chúng ta quy y vào Pháp của nhà Phật chúng ta phát nguyện sẽ chỉ học Pháp của Đức Phật mà thôi nếu không chúng ta sẽ khó liễu thông được lời của Đức Phật dạy. Chúng ta quy y Tăng là chúng ta nương vào sự hòa hợp của Tăng Đoàn, chỉ có sự hòa hợp là năng lượng tối ưu để dẫn đưa chúng ta trên con đường giải thoát. Từ đó, chúng ta tin sâu vào Nhân Quả Thiện Ác, từ bỏ điều ác, hành điều thiện để giữ năm giới, hành thập thiện tăng trưởng phước báu trên con đường tu của chúng ta.

Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn phương tiện vi diệu bởi có sự tác động thật rõ về nguồn tha lực Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật đi vào trong thân và tâm của chúng ta. Sự tác động của tha lực Phật điển này giúp cho chúng ta hiểu rõ cái gì gọi Không Bất Thị Sắc, Sắc Bất Thị Không. Từ xưa tới giờ chúng ta lý giải về phương pháp của vật lý mà thôi có nghĩa là chỉ có năng lượng là bảo toàn còn tất cả những hình tướng đều dần sẽ biến mất như cây, núi, đá, biển, sông ngòi, hành tinh, tất cả những cái tướng đó đều sẽ mất tức không thể tồn tại mãi muôn đời, nên ta suy nghĩ có đó rồi lại không, rồi trong hư không những cái vi trần là hạt bụi nhỏ do nhân duyên kết lại là có. Chúng ta chỉ hiểu theo cách bình thường như vậy nhưng khi chúng ta tiếp được nguồn năng lượng tha lực Phật điển chúng ta lại có một sự hiểu biết khác về cái Không, cái Không tự hữu nơi tha lực Phật điển tác động vào nơi thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, chính trong cái Không này mà từ ngàn xưa cho tới giờ người ta bàn mãi, bàn về lý Không, Tánh Không và bao nhiêu ngàn năm rồi, bao nhiêu sách vở đã được đưa ra rồi. Nhưng tất cả những sự nghĩ bàn, luận, ghi chép đều dựa trên nền tảng suy diễn của não bộ, thực ra ít có ai có cơ hội có cái thềm tâm thức của tha lực Phật Tánh tác động vô. Giả như có ai tiếp cận được với Không của tha lực Phật điển thì cũng chẳng thể ghi chép bằng ngôn ngữ bởi quá vi diệu, ngôn ngữ của loài người chế ra không đủ để diễn tả, mô tả, diễn nghĩa cho chúng ta hiểu rõ được tha lực Phật điển là gì khi tác động vào cuộc đời của chúng ta. Mà chỉ có mỗi một hành giả, mỗi một bạn có nhân duyên thực hành Pháp môn này sẽ có một sự cảm nghiệm, sẽ có một sự trải nghiệm thực thụ để chúng ta chứng thấy nguồn tha lực Phật điển tương tác với cuộc đời để khi chúng ta thấy tha lực Phật điển tương tác với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy những điều hiện hữu bắt đầu hiển lộ để chúng ta quán chiếu nhìn rõ cái Không mà có, nó có ở đó nhưng nó Không bởi làm sao tiếp xúc được với cái Không đó, rồi từ trong cái Không vô hình đó nó hiện hữu trong cái hữu hình của thân tâm để nương vào sáu căn của chúng ta để chúng ta nhờ sáu căn thanh tịnh đó nhận biết ra tha lực Phật điển tương tác hiển lộ theo những pháp vô thường Sanh Diệt trong kiếp người nhưng nó sàng lọc sự tinh túy của Tánh Không nơi tha lực Phật điển.

Các bạn, khi chúng ta đã có nhân duyên thực hành Pháp môn này chúng ta phải miên mật thực hành bởi nếu chúng ta cố gắng thực hành tu tập chúng ta sẽ có được nhiều lợi ích trên con đường tu. Đặc biệt nó sẽ giúp cho thân của chúng ta cường tráng, khỏe mạnh, lúc nào cũng có một nguồn tha lực Phật điển tác động tương ưng với sức vốn có của thân tâm chúng ta để hỗ trợ. Nó tạo cho chúng ta niềm tin bởi luôn luôn có sự bao bọc của tha lực cận kề trong đời sống rất là “người” của chúng ta. Chúng ta cần phải tinh tấn tu tập và khi các bạn Thiền Mật như vậy nó có hơi thở Chánh Niệm, sự hít thở cần phải cho rõ, khi hít vào chúng ta hít vào bằng mũi rồi chúng ta đưa ngang qua phổi để nhờ phổi như máy lọc không khí (phổi có chức năng lọc không khí cho sạch và hấp thụ không khí). Rồi chúng ta dẫn sâu xuống Đan điền Khí hải ở dưới bụng lúc đó chúng ta phình bụng ra, khi chúng ta phình bụng ra như vậy không khí sẽ được tàng chứa dưới Đan điền Khí hải. Khi chúng ta thở ra chúng ta hóp bụng lại từ từ, cái hóp bụng từ từ đó nó sẽ chuyển không khí thành Oxy đốt cháy qua huyệt của Nhâm Đốc bởi ngọn lửa Tam Muội từ Đan điền Khí hải và Oxy sẽ trở thành nguồn năng lượng, nhiệt lượng nó sẽ chạy dọc theo cột xương sống của chúng ta theo hơi thở từ từ và vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa dẫn lên trên đảnh đầu huyệt Bách hội. Từ Bách Hội nó sẽ chạy dài trên Ấn đường rồi xuống Nhân Trung hơi thở theo mật chú mà đi ra ngoài, đó là một chu kỳ hít thở.

Chúng ta hít thở thường xuyên cho đúng như vậy, chúng ta phát nguyện hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng dẫn năng lượng theo xương sống tổng trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa liền ngay tức khắc thân tâm của chúng ta sẽ có tha lực Phật điển tương tác và khi nó tương tác vô sẽ có sự rung động, chấn đông lan tỏa ở trong châu thân của chúng ta, khai thông kinh mạch, đánh thức các huyệt Đạo, mở Luân Xa để dẫn đưa năng lượng của chúng ta đi sâu hơn vào trong cơ thể dắt dìu cơ thể của chúng ta có những chuyển động, động tác phù hợp với xương cốt, cấu trúc của thân để giúp cho thân cường tráng khỏe mạnh, dẻo dai và tăng thêm sức mạnh, đề kháng để bớt bệnh và giúp cho tâm của chúng ta thêm thanh tịnh, bớt phiền não, nhìn rõ mọi việc xảy ra trong cuộc đời và thấu hiểu được những chuyện xưa kia ta chưa có cơ hội được thấu hiểu.

Thiền Mật song tu là Pháp môn phương tiện kỳ diệu, Bảo Thành kính mời các bạn chúng ta hãy đồng tu để khám phá sự kỳ diệu của Pháp môn này. Nhớ rằng đây là Pháp môn phương tiện cũng như tất cả các Pháp môn khác đều là phương tiện, khi các bạn phù hợp căn cơ các bạn thực tu Pháp môn này các bạn sẽ chứng ngộ được những điều kỳ diệu.

Mời các bạn đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay trái gọi là bàn tay Từ Bi. Chúng ta sẽ trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa cùng với nhau. Các bạn nhớ buông lỏng toàn thân, giữ cho thân xác được nhẹ nhàng, khi tha lực Phật điển tác động vào thân nó di chuyển thân của các bạn từ bên phải qua bên trái lắc lư nhẹ nhẹ các bạn cứ để tự nhiên, cứ để cho luồn tha lực Phật điển đó nó tác động vào thân tạo ra những động tác. Còn nhiệm vụ của chúng ta là an trú trong hơi thở liên tục hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng và trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa để tăng trưởng thêm tha lực Phật điển gắn kết với thân tâm của chúng ta:   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành vừa tổng trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa trong 7 biến và các bạn đã tiếp được nguồn tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu ba chữ “Người đã đến”. Người ở đây là ai? Người ở đây là Đức Phật đã tới với cuộc đời của chúng ta. Từ vô thỉ vô chung khi chúng ta luân hồi trầm luân trong những kiếp đau khổ, lặn ngụp trong vô minh bởi Tham Sân Si do Thân Ngữ Ý đắm chìm tạo ra nghiệp, Đức Phật đã tới bởi Đức Phật là Đấng Đại Từ Đại Bi. Ngài có tình yêu thương lớn biết chúng sanh đau khổ Ngài đã tới, Ngài tới với chúng ta trên mọi nẻo Luân Hồi của sáu cảnh Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Con Người hay Atula Thần hoặc chư thiên thì Phật đã tới song hành liên tục ứng dụng diệu dụng mọi phương tiện, đa phương tiện để dẫn dắt, để đánh thức, để khơi dậy chúng sanh đang đau khổ nhìn thấy con đường để giải thoát, hiểu được pháp để tu tập.

Nhưng khi Ngài đã tới như vậy thì chúng ta không gặp được Ngài, chúng ta không thấy được Ngài, chúng ta không tiếp xúc được với Phật bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không hề được nhắc nhở Phật tới như thế nào, Phật tới ở đâu? Và cộng thêm sự mù lòa trong Tham Sân Si, sự mù lòa trong màn đen tối của vô minh, sự mù lòa của tham chấp giận dữ, của si mê, của ngũ dục, của thất tình lục dục, của đắm chìm trong cái dục mà chúng ta luôn xoay lưng lại với Phật. Và chúng ta đã tự nguyện đắm chìm trong Tham Sân Si để năng lượng tiêu cực bất thiện của các nghiệp thức ác dẫn chúng ta đi, cầm chặt tay kéo đi mà chúng ta không hề kháng cự lại bởi chúng ta chưa bao giờ được một lần cảm giác năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi siêu xuất như thế nào. Do đó chúng ta không có cảm giác khác biệt, chỉ có cảm giác của tham tăng trưởng mãi trong ta từ kiếp này qua kiếp kia, để rồi chúng ta thấy đó như là lý tưởng mục đích sống. Chỉ thấy được cảm giác của sân giận mà tưởng rằng đó là cảm giác luôn hiện hữu và tốt đẹp, do đó chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời như thể hiện sức mạnh của con người, của kiếp nhân sinh đắm chìm trong nghiệp thức. Bởi chúng ta chưa cảm nhận được tha lực Phật điển ấm êm dịu dàng, nhẹ nhàng không có sân, ta chưa thấy được sự đối nghịch, ta chưa biết được thế giới của Nhị Nguyên có Tham thì phải có Vô Tham, có Sân thì phải có Vô Sân, có Si thì phải có Vô Si. Ta không bao giờ nghĩ rằng có cái này sẽ có cái kia mà chúng ta cứ nghĩ rằng Tham Sân Si là chỉ vậy ta đắm đuối, đắm chìm, ta chẳng có cơ hội cảm giác được với điều đó.

Là con người hôm nay hiện hữu trong kiếp này, y như Đức Phật đã nhắc nhở mang thân người là phương tiện vi diệu và thân người thật khó tìm, thân người khó tìm vô cùng để có thân người như chúng ta. Chúng ta phải tích lũy hằng hà sa những phước báu từ vô lượng kiếp qua mới có được thân người như hôm nay và Đức Phật khuyên rằng khi có được thân người, phương tiện vi diệu là thân người, chúng ta nên phát huy sự vi diệu của thân này để đạt tới cảnh giới cao hơn, thoát khỏi trầm mê, đau khổ và chẳng chịu sự luân hồi chi phối nữa. Đó là sự khuyến khích của Phật, ai có duyên sẽ nghe thấy và thực hành được, ai chưa có duyên thì chẳng nghe chẳng thực hành được. Hôm nay các bạn đã có duyên gặp Bảo Thành và cùng đồng tu Thiền Mật song tu có nghĩa không phải Pháp môn này là Pháp môn số một duy nhất mà tất cả các Pháp môn mà các Bậc Thầy tôn quý, các Bậc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, các Chư Tổ dạy dỗ cho chúng ta đều là những phương tiện cao quý để giúp chúng ta thoát khổ, thoát luân hồi. Tuy nhiên Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn thực tập cùng giữa hai nguồn năng lượng tha lực và tự lực.

Tha lực là tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, tự lực là lực phát ra nơi mỗi một hành giả, mỗi một bạn có tinh thần cầu Đạo Giác Ngộ. Chính tha lực Phật điển và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn nó là con đường được trải thảm trong sự an lạc, là con đường hoa sen nở như ngày Phật đản sắp tới để cung nghinh Đức Phật vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nói đến những chuyện phải chuẩn bị để rước Phật vào cuộc đời, để cung thỉnh Phật vào cuộc đời, thật ra Phật đã tới nhưng cho tới giây phút này chúng ta mới có cơ hội cảm ứng Đạo giao để biết rằng Phật đang ở đây, đang hiện hữu trong sát na này, trong giây phút này, trong giây phút mà chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tha lực Phật điển tới là để cho chúng ta cảm nhận được Phật đã tới, Người đã tới trong cuộc đời của chúng ta rồi. Người đã tới trong cuộc đời của chúng ta rồi còn chúng ta phận làm người này chúng ta có mở cửa tâm hồn, linh hồn, thần thức của chúng ta ra, có mở cửa Chân Tâm của chúng ta ra để đón Ngài vào hay không. Hay chúng ta lại lao mình vào màn đêm u tối để lượm lặt những thứ không cần thiết nhồi nhét vào trong tâm cho nó đầy để rồi cuối cuộc đời những thứ nhồi nhét đó nó lại liên tục vần xoay và nghiền nát lực của ta để hơi thở ra ta chẳng còn nghĩ về Phật mà chỉ lao mình vào cảnh luân hồi đau khổ theo bất thiện nghiệp ta đã tạo ra.

Chúng ta có hai xu hướng để đi luân hồi, một là theo bất thiện nghiệp, hai là theo thiện nghiệp. Thiện nghiệp nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải phát nguyện hướng theo ánh mặt trời và đi về hướng mặt trời còn đi ngược lại với mặt trời thì đen tối sẽ bủa vây. Đức Phật đã tới trong cuộc đời của chúng ta như mặt trời Trí Tuệ, ánh sáng Minh Tuệ của Phật tỏa sáng trong cuộc đời của chúng ta, Ngài đã tới. Bởi Ngài đã tới nên chúng ta mới nhìn thấy được Pháp môn Thiền Mật song tu là phương tiện phù hợp với chúng ta. Nếu như Phật chưa tới trong cuộc đời của các bạn, dù Bảo Thành có nói như thế nào đi nữa các bạn cũng chẳng am hiểu được đâu, các bạn cũng chẳng có niềm tin và các bạn cũng chẳng bao giờ thực tập Pháp môn này. Nhưng chính vì Đức Phật Ngài đã tới trong cuộc đời của các bạn mà khi các bạn tiếp xúc được với Pháp môn Thiền Mật song tu, khi nghe các bạn liền khởi niềm tin vững chắc, khi giải thích các bạn đã được an nhiên tự tại ngồi xuống tọa thiền và khi được khai thị các bạn đón nhận được tha lực Phật điển tác động vào trong thân tâm.

Như vậy, các bạn đừng sợ rằng các bạn không có Phật mà các bạn phải nói rằng nay tôi đã nhận ra Đức Phật đã tới trong cuộc đời của tôi, đang ngồi trong ngôi nhà thân tâm của tôi, đã ngồi trong ngôi nhà ở trên đảnh đầu của tôi nhưng tôi lại không bật đèn lên để thấy, tôi tắt đèn tối ôm nên Ngài ngồi trong đó mà không hề thấy trong vô lượng kiếp qua. Nhưng hôm nay nhờ được dẫn dắt, nhờ nghe được pháp phương tiện phù hợp với căn cơ của tôi, tôi đã bật đèn Trí Tuệ của tâm cầu Đạo Giác Ngộ, tôi đã nhận ra Phật đã tới. Ngài đã tới, Người đã tới và hiện trị trong tâm thức của tôi, Ngài đang ngồi đó và đang đợi tôi quay trở về với miền đất Chân Như, với tâm thức tịch tĩnh để bắt đầu một chuyến hành trình trở về cùng với Phật.

 Các bạn, khi các bạn đón nhận được tha lực Phật điển các bạn sẽ nhận ra rằng Phật đã tới với cuộc đời của các bạn, Người đã tới và Người đã ở trong các bạn rồi, Người đã tới và đang song hành cùng các bạn. Dù các bạn có xoay ngược xoay xuôi luôn luôn không bao giờ nhìn nhận Người nhưng Đức Phật không bao giờ từ bỏ chúng ta bởi vì sao? Bởi vì Phật là Đấng Đại Từ Đại Bi thương xót chúng sanh. Đại Từ là lòng yêu thương vô cùng không có ngăn ngại, không có phân biệt, Đại Bi là có Trí Tuệ để cứu vớt tất cả những chúng sanh đau khổ bởi tình yêu thương rộng lớn vô bờ vô bến đó. Và Ngài có tâm thương xót và cứu vớt bằng nhiều phương tiện đối với những chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ nên chúng ta không cần phải cầu Ngài mới tới. Chẳng phải những mỹ từ cao siêu, những văn tự tế tụng cao mà có thể thỉnh Phật, chỉ cần lòng thành bởi Ngài đã tới rồi, chỉ cần lòng thành đơn sơ mộc mạc của chúng ta mở cửa tâm thức mời Phật đi vào, rước Phật ngự trên đỉnh đầu.

Chúng ta nếu là thân nữ đã có gia đình và đã có con chúng ta đâu có cần con mình phải mời, phải kêu gọi mình làm một việc gì cho chúng đâu? Bởi chúng ta là mẹ, chúng ta có tình yêu thương con của mình, hy sinh tất cả và lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc đời của đứa con. Luôn sát bên cạnh để yêu thương, đùm bọc và để trao truyền những cái cao quý nhất trong cuộc đời cho đứa con để nó đi vào cuộc đời có được sự thành công. Thành công từ trong giáo dục của kiếp con người với kiến thức làm người, thành công với giáo dục của đời sống tâm linh, lễ nghĩa và chúng ta hy sinh tất cả chẳng cần con mời con gọi. Con không mời không gọi mẹ cũng tới vì mẹ yêu thương con. Cha cũng vậy, cha không bao giờ khước từ con của mình dù con là ai đi nữa thì cha luôn kề cạnh và hiến tặng sức mạnh của người cha như Thái Sơn vững chắc để cho người con dựa vào đó làm nền tảng đi lên trong cuộc đời. Đó là cha mẹ đó, ta đâu có cần phải mời, cung nghinh kêu gọi, chúng ta như vậy là sai bởi vì cha mẹ sẵn sàng tới với chúng ta không cần phải mời thì Phật cũng vậy. Phật tới với chúng ta không cần mời mà quan trọng là khi cha mẹ tới ta có mở cửa mời cha mẹ vào nhà của chúng ta hay không, ta có sẵn sàng đón nhận tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta hay không.

Phật đã tới, Người đã tới với chúng sanh, với chúng ta từ vô lượng kiếp qua rồi, quan trọng là ta có nhận ra và ta có vui mừng hân hoan mở cửa tâm thức để thưa Phật, con xin mời Ngài vào trong cuộc đời của con, con xin rước Ngài vào tâm thức của con, chỗ cao quý nhất trong cuộc đời của con là gì? Là đảnh đầu nơi cao quý nhất con xin rước Phật ngự ở trên đó để mỗi một sát na, mỗi một giây phút, mỗi một hơi thở Chánh Niệm con được bước vào trong đảnh đầu của con để đảnh lễ Ngài, đảnh lễ Phật và tiếp được nguồn ánh sáng Trí Tuệ Giác Ngộ của Phật để soi đường dẫn lối cho con đi về bờ Giác Ngộ vượt qua vô minh và bể khổ của cuộc đời này. Khi các bạn tổng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, khi các bạn có sức mạnh cầu Đạo như vậy các bạn sẽ nhận được tha lực và chính vì các bạn có được tha lực Phật điển vi diệu đó mà các bạn có được chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa này, để mở cửa tâm thức trên đảnh đầu của các bạn để rước Phật vào trong. Vì lần theo vô minh, vì lầm chấp trong Tham Sân Si, Hỷ Nộ Ái Ố, vì lầm chấp trong bất thiện nghiệp các bạn đã đánh mất chìa khóa để mở cửa tâm thức trên đảnh đầu mời Phật đi vào cho nên loay hoay mãi trong vô lượng kiếp qua các bạn không thể mở cửa tâm thức. 

Đức Phật đã tới gõ cửa nhà các bạn nhưng các bạn không nghe, có thể trong chốc lát, giây phút các bạn nghe được tiếng gõ của Phật vào tâm thức nhưng không làm sao để mở được cánh cửa tâm thức trên đảnh đầu rước Phật vào trong đó. Cho nên Ngài cứ đứng ở ngoài đó, ở ngoài cuộc đời của chúng ta đợi chờ giây phút để ta mở cửa. Ta loay hoay mãi trong Tham Sân Si, ta loay hoay mãi trong miền ô trược của trược khí bất tịnh do bất thiện nghiệp tạo ra mà đã đánh mất chiếc chìa khóa mở cửa tâm thức để rước Phật vào trong. Nay chúng ta đã có nhân duyên với Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, nghĩa là có được Pháp bảo chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa, trên tay của các bạn đang cầm chiếc chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa, âm thanh vi diệu có sức thần thông lớn, sức mạnh lớn và các bạn chỉ cần đút vào cánh cửa tâm thức xoay một vòng 180 độ không hề chướng ngại thì cánh cửa Chân Như liền mở ra và trong tâm thức của các bạn sẽ tỏa sáng bởi tự lực cầu Đạo Giác Ngộ. Từ đó, chúng ta thành kính quỳ xuống rước Ngài vào ngự trên đảnh đầu của chúng ta.

Từ khi Phật đã trở vào trong tâm, từ khi chúng ta rước Phật vào đảnh đầu, từ khi Phật đã vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy rõ nhiều kiến thức xưa ta chưa hiểu nay ta hiểu hơn. Ta đã thấy rõ được những lầm chấp của ta, ta đã thấy rõ được tất cả những gì xưa ta không thấy rõ, ta nghe rõ, ta hiểu rõ, ta làm sáng tỏ cuộc đời trong sự an lạc tịch tĩnh và Chư Phật luôn luôn ngự trên đảnh đầu của chúng ta. Và các bạn nơi đâu có âm thanh vi diệu Mu A Mu Sa nơi đó có Đức Phật ngự trên đảnh đầu của chúng sanh đó bởi vì âm thanh vi diệu Mu A Mu Sa là chìa khóa mở cánh cửa tâm thức, là chìa khóa mở cánh cửa của Niết Bàn để chúng ta rước Phật vào Niết Bàn trên đảnh đầu của chúng ta, chúng ta sống trong cảnh giới của Tịnh Độ để hàng ngày hàng đêm, hàng sát na trong cuộc sống với hơi thở Chánh Niệm ta có cơ hội chiêm ngưỡng tướng hảo của Phật ngự trên đảnh đầu. Cho nên khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm với vi diệu âm Mu A Mu Sa, ngưỡng cửa tâm thức được mở bởi chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa và giúp cho chúng ta có cơ hội chiêm bái tướng hảo Như Lai trên đảnh đầu khi nhắm mắt, khi mở mắt, khi hít thở, khi ngồi thiền, khi nằm ngồi, tất cả mọi oai nghi đó chúng ta đều đồng hành với Phật bởi Phật ngự trên đảnh đầu của chúng ta. Do vậy mà mỗi khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, các bạn tổng trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, cửa tâm thức liền mở và các bạn có nhiều cơ hội nhìn thấy tướng hảo của Phật phưởng phất trong tâm của các bạn, tướng hảo của Phật phưởng phất ở trên đảnh đầu của các bạn. Và các bạn từ khi rước Phật vào trên đảnh đầu có Phật ngự ở đó thì tất cả các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy Phật ở trong ta, nhìn thấy Người đang đồng hành với ta và nhìn thấy Phật ở trong mọi chúng sanh, nhìn thấy Phật ở trong anh em chúng ta, trong vợ chồng của chúng ta, trong cha mẹ ông bà của chúng ta, trong tất cả những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày trong cuộc sống, bởi vì sao? Bởi có Phật mà ta đã thành tâm rước Ngài vào trong đảnh đầu, Ngài mang ánh Minh Tuệ của Ngài chiếu soi vào màn vô minh và ta nhận biết được hằng hà sa số Phật đang ngự ở trong trái tim, trong tâm thức của chúng sanh có nhân duyên gặp chúng ta trong cuộc đời này.

Thế giới này chẳng phải của chúng sanh mà thế giới này là thế giới của hằng hà sa Chư Phật đang ngự trong mỗi một thân của chúng sanh. Không cần biết thân đó ở cảnh giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Người, Atula hay Chư Thiên, trong sáu nẻo Luân Hồi đó Phật đều ngự trong mỗi chúng sanh ở trong những cảnh giới đó, bởi vì sao? Bởi vì Phật luôn thương yêu chúng sanh, bởi vì Phật có lòng đại Từ đại Bi, có tình yêu thương lớn và có phương tiện cứu vớt chúng sanh trong đau khổ. Và nhất là khi chúng ta trì mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chìa khóa tâm thức liền gắn lên tay để chúng ta mở cửa tâm thức và chúng ta rước Phật vào trong đảnh đầu của chúng ta. Các bạn, Ngài đã tới, Người đã tới rồi nhưng cho tới ngày hôm nay chúng ta mới hiểu rõ được để chúng ta tôn kính Ngài.

Khi cha mẹ đến nhà, ta không biết cha mẹ đứng ở ngoài đợi chúng ta thì chúng ta đã vô tình không biết, bởi có thể đã loay hoay trong việc khác, hoặc chẳng có khi nào nghĩ tới rước cha mẹ vào trong nên chúng ta cứ việc ăn uống, ngủ nghỉ để mặc cha mẹ đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Cha mẹ không có buồn bởi vì cha mẹ có tình yêu thương với con, sẵn sàng đứng ở cửa, bởi cha mẹ đến là để yêu thương, để che chở, đùm bọc và dẫn dắt con cái. Ta sẽ là đứa con ngỗ nghịch bất hiếu nếu chẳng thể nhận ra cha mẹ đang đứng ở cửa để mở cửa mời cha mẹ vào bên trong. Phật cũng vậy, Người đã tới trong cuộc đời của chúng ta, đứng ngay cánh cửa tâm thức của mỗi người, chẳng phải ngay bây giờ mà hằng hà kiếp qua rồi. Ta đã vô tâm chẳng để ý, lao mình vào trong Tham Sân Si, bởi mất chìa khóa mở cửa đó nhưng nay chúng ta ta nhận ra, nếu các bạn không nhận ra được mà cứ vô tâm như vậy thì cả cuộc đời của các bạn từ kiếp này sang kiếp khác các bạn sẽ lăn trôi, lặn ngụp trong luân hồi đau khổ vô cùng. Nhưng may thay các bạn đã có chìa khóa của vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn hãy vui mừng lên mở cánh cửa tâm thức ra đi và hãy thành kính quỳ xuống thưa Phật: con đã bỏ quên Ngài đứng ở cửa tâm thức bao nhiêu kiếp qua, nay con mới thấu hiểu được, con xin rước Ngài vào trong tâm thức của con, con xin thỉnh Ngài ngự trên đảnh đầu của con để mỗi một hơi thở ra vào trong cuộc sống con luôn đảnh lễ Ngài, luôn luôn được ánh sáng Giác Ngộ của Ngài soi đường để chúng ta đi mà không vấp vào ba hố sâu của Tham Sân Si.

Các bạn, Người đã tới, Người đã tới trong cuộc đời, Người đã dang rộng vòng tay để yêu thương, để đùm bọc, để che chở, người đã ôm ấp chúng ta từ vô lượng kiếp nhưng ta không cảm giác được hơi ấm của Phật bởi ta là kẻ vô tri tối tăm. Nhưng hôm nay ta đã cảm giác được qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, tha lực Phật điển đã tới và giúp cho chúng ta cảm nhận được Phật đã tới đứng ngay ngưỡng cửa tâm thức của chúng ta và có sự sách tấn lẫn nhau trên con đường đồng tu. Chúng ta đã mạnh dạn dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa tiến thẳng tới cửa tâm thức mở toang nó ra và chúng ta quỳ xuống thỉnh Phật rước vào trên đảnh đầu để cung nghinh Ngài ngự ở đó soi dẫn và khai thị cho chúng ta để chúng ta sống trong hơi thở Chánh Niệm tịch tĩnh Mu A Mu Sa, để cho chúng ta luôn được chiêm ngưỡng tướng hảo tự tại của Đức Phật để cuộc sống của chúng ta bớt khổ, bớt phiền, bớt đau, bớt bệnh thêm hạnh phúc an vui và viên mãn trong tất cả những hành xử của cuộc đời. 

Các bạn, chúng ta hãy vui lên bởi chúng ta đã nhận ra Người đã tới trong cuộc đời và nay ta đã mở cửa tâm thức, ta có chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa trong tay rồi, ta đã tìm lại rồi nó không có mất nữa và ta đã thấy ngưỡng cửa tâm thức kia ta bước tới đi, ta mở ra và từ nay ta sẽ không khóa cánh cửa tâm thức của chúng ta nữa. Ta sẽ mở ra luôn suốt cuộc đời và ta đã thỉnh, rước Phật vào ngự trong đảnh đầu của chúng ta nơi ngôi tòa cao quý nhất của phận người để từ đó ta luôn luôn bước vào trong đảnh đầu chiêm bái Phật, nghe Phật dạy là luôn đồng hành với Phật trên mọi nẻo đường của cuộc đời để mang lại an lạc tới cho mọi chúng sanh và tỏa sáng hương Giác Ngộ của Phật tới những chúng sanh để chúng sanh bớt khổ, để chúng sanh bớt não phiền, để chúng sanh bớt bệnh, để chúng sanh được khỏe cái thân, được vui cái tâm để chúng sanh biết cười nụ cười từ ái, để chúng sanh biết nói ái ngữ lời nói dễ thương yêu thương, để chúng sanh biết mở rộng vòng tay ôm ấp tha nhân đồng hành trên con đường an lạc để thoát khỏi những cảnh khổ của thế gian.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào bàn tay đại Từ đại Bi chúng ta cùng hít thở và trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa:   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở cửa tâm thức và nhận ra Người đã tới trong cuộc đời chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn lại vừa xong 7 biến nữa vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa đã mở cửa tâm thức của mỗi các bạn chúng ta. Chúng ta nay đã nhận ra Phật đã tới đứng ở ngoài thềm tâm thức, hãy dùng chìa khóa này ta đã làm xong rồi, cửa tâm thức đã mở rồi ta hãy thỉnh và rước Phật lên trên đảnh đầu ngự ở trên đảnh đầu chúng ta để được ban rải tha lực đại Từ đại Bi liên tục trong từng sát na vào thân kiếp làm người để chuyển hóa mọi lầm chấp giúp cho chúng ta sống toàn thiện hơn để mang lại sự an lạc của tự thân trao tới cho muôn người.

Các bạn, các bạn nhìn quanh đi, nhìn những phận người chúng ta đang tương tác, ngay trong gia đình ta cũng có biết bao nhiêu thành viên là cha mẹ hoặc ông bà, là vợ chồng hoặc con cái, là bạn bè thân bằng quyến thuộc, ta có chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa các bạn mở cửa ra đi. Hãy mời gọi họ đồng vào trong trái tim biết yêu thương của các bạn, chúng ta hãy dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa hãy mở cửa tâm thức ra đi và dùng năng lượng từ ái từ trong tâm của các bạn mời họ vào cuộc đời thanh tịnh của các bạn. Các bạn hãy dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở cửa tâm thức ra đi và các bạn hãy mời gọi tất cả mọi người đều lên trên tòa sen trên đảnh đầu để chiêm bái tướng hảo của Như Lai hiện tiền ở trên đó. Chúng ta hãy dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa để mở cuộc đời của chúng ta và mở cánh cửa cuộc đời của tất cả những người chúng ta yêu thương để không còn ngăn ngại, không còn một cánh cửa tâm thức, cánh cửa giữa người với người còn đóng chặt không thể thấy nhau nữa.

Chúng ta đang sống trong cảnh giới của kiếp làm người chúng ta phải mở toang cánh cửa tâm thức, hãy dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở hết mọi cái cửa đã bị đóng kín bởi lầm chấp, sân hận, hận thù, si mê, bởi tánh cống cao ngã mạn, tự đại của chúng ta. Mở cửa ra đi và hãy để cho trái tim biết yêu thương, để cho năng lượng Từ Bi vốn có ở trong tâm của chúng ta mới thức dậy cho rước Phật vào trong đảnh đầu của chúng ta. Hãy mang năng lượng đó ra trao cho mọi người, hãy nở nụ cười nhẹ nhàng dễ thương, hãy nói những lời nói ái ngữ dễ thương, hãy có những hành động chân thành mời gọi hết, hãy vào cuộc đời của tôi, hãy vào với trái tim của tôi, bởi trái tim của tôi nay đã không còn ngăn ngại mà rộng lớn bao la, bởi vì sao? Vì có Đức Phật ngự ở trên đảnh đầu, vì tôi có Bậc Thầy Vô Thượng hiện trị ở trong đầu dẫn dắt, giúp đỡ và khai thị cho tôi, nay tôi đã biết, Phật đã được tôi rước vào đầu và các bạn, các anh em cũng sẽ được tôi rước vào trong trái tim biết yêu thương. Và tôi mời các vị hãy trở về trong đảnh đầu của quý, tôi sẽ mở cánh cửa tâm thức của các bạn bằng sự hồi hướng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa để các bạn hãy cầm chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở cửa tâm thức của các bạn nữa. Các bạn hãy cùng với tôi mở hết cửa ra và rước Phật vào trong tâm, thỉnh lên trên đảnh đầu. Và chúng ta người người cùng đồng hành trên con đường Giác Ngộ, cùng đồng hành với Phật, cùng rước Phật vào cuộc đời của chúng ta để nương vào Hùng lực của Chư Phật, vượt qua mọi chướng ngại thử thách trong cuộc đời, để nương vào Trí Tuệ của Phật để nhìn thấu vạn pháp vô thường Sanh Diệt trong cuộc đời, để nhìn vào Ánh Minh của Phật trên đảnh đầu mà thấy rõ cảnh giới vô minh lầm chấp mà thoát ra.

Các bạn, các bạn có chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa rồi, các bạn đã mở cửa tâm thức của mình rồi, các bạn đã rước Phật vào trong đảnh đầu của các bạn rồi, các bạn đã đồng hành với Phật rồi và Phật đã đồng hành với các bạn từ trong giây phút này. Chúng ta hãy hoan hỷ, sống đúng với tinh thần của nhà Phật, sống đúng với lời giáo huấn của Phật bởi Phật là Bậc Thầy đang ngự trên đảnh đầu, Bậc Thầy đó sẽ dắt dìu chúng ta theo như những căn duyên phù hợp với thân kiếp làm người và phước báu của ta để tăng trưởng Phật điển, tăng trưởng công đức, để có niềm tin vững chắc vào ba ngôi Tam Bảo, tin sâu vào Nhân Quả, quyết tâm từ bỏ nhân Ác, nghe lời Phật chỉ làm nhân Thiện và lấy nhân Thiện đó gieo vào trong tâm thức để chúng ta tăng trưởng phước báu tự tại mà cúng dường lên ba ngôi Tam Bảo hiển ngự ở trong đảnh đầu của chúng ta.

Chúc cho các bạn luôn luôn dũng mãnh giữ cho cánh cửa luôn luôn mở và trao chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa cho muôn người để họ mở cửa tâm thức rước Phật vào trong tâm!

Giờ đây, mời các bạn chúng ta cũng đặt bàn tay Trí Tuệ vào trong lòng bàn tay trái, chúng ta đồng trì vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta đón tiếp tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở cửa tâm thức rước Phật vào đảnh đầu. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Chúng ta đã hoàn tất 21 biến tổng trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa trong Chánh Niệm. Chúng ta đã thỉnh được Phật ngự trên đảnh đầu, chúng ta đã nhận ra Người đã tới trong cuộc đời này, chúng ta dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở cửa tâm thức rước Phật vào đảnh đầu nơi cao quý, để ta hàng sát na có Phật hiện hữu ở trong cuộc đời. Chúng ta cũng mở cửa tâm thức cho những người thân của chúng ta, chúng ta cũng kêu gọi họ mời và rước Phật vào trên đảnh đầu của mình. Khi Phật ở trên đảnh đầu của chúng ta thì không còn những tà niệm, những ý bất thiện khởi lên nữa, bởi sự hiện hữu của Phật luôn ở trên đảnh đầu thì còn có chỗ nào cho những ý bất thiện có thể khởi lên được. Nhưng nếu như các bạn còn khởi lên những ý bất thiện, những ý tiêu cực thì chính lúc đó các bạn đã quên rước Phật vào trên đảnh đầu. Nếu các bạn biết rước Phật trên đảnh đầu và niệm niệm từng sát na quy ngưỡng về Ngài, quán chiếu tướng hảo của Ngài, đồng hành với Ngài thì không thể khởi ý bất thiện trong cuộc đời, trong tâm của các bạn có ý thiện lành.

Cám ơn các bạn đã đồng tu!

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con dùng chìa khóa Chánh Niệm Mu A Mu Sa mở cửa tâm thức rước Phật vào đảnh đầu.

Chúng con đồng tu nếu tạo ra chút phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ thân thiện với nhau để tạo ra những chính sách có được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh, có lòng bao dung rộng lớn che chở và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn