Search

Bài 1041: Về Với Cội Nguồn – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con về với cội nguồn tánh Phật mà Như Lai đã thọ ký.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, như lời Đức Phật đã dạy cho chúng ta, ở trong cõi đời này khi chúng ta làm người gặp gỡ nhau đã khó rồi, gặp trong sự đồng tu cộng hưởng phước báu càng khó hơn. Khó như con rùa mù ngàn năm mới có thể nổi lên trên mặt nước một lần nhưng lại phải tìm vô được cái bọng cây trôi ở trên dòng sông, bọng cây đó cứ trôi mãi từ đời này qua đời kia trong vô lượng kiếp và con rùa ngàn năm mới có cơ hội trồi lên mặt nước làm sao nó mù mà chui vào được cái bọng cây đó an trú. Đời người lăn trôi trong vô lượng kiếp qua và hàng vô lượng kiếp ta mới có thể trở thành người ngoi lên trên mặt tỉnh giác để tìm an trú trong hơi thở Chánh Niệm đồng tu với nhau, khó lắm các bạn, khó như con rùa mù tìm bọng cây. Nhưng chúng ta đã gặp nhau nơi đây, với Chánh Pháp của Như Lai, với ruộng phước đang được gieo trồng thật nhiều những chủng tử thiện từ những đề mục quán chiếu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Đây là phước báu vô lượng khó có thể nghĩ bàn.

Bảo Thành trân trọng những giây phút đồng tu như vầy, kính mời các bạn hãy vào đồng tu với Bảo Thành trong Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Trên căn nhà nhỏ bé nhưng mênh mông, nó thật là nhỏ bằng bàn tay ta cầm nhưng mênh mông vô tận khắp năm châu để ai đó có nhân duyên cũng có thể đồng tu với chúng ta. Chúng ta gặp ở trong ngôi nhà tâm linh này, chúng ta đồng tu không có sự ngăn ngại ở trên hay ở dưới, kẻ cao hay người thấp, chúng ta đều Bình Đẳng Tánh Trí trong những trách nhiệm của cuộc đời, trong những vai ta đang nhập trong cuộc thế này. Không cần biết các bạn là ai, không cần biết các bạn thuộc tầng lớp nào, trình độ nào, kiến thức nào khi vào đây Bảo Thành và các bạn đều bình đẳng trong tâm Phật tịch tĩnh để nhớ về một lời Đức Phật thọ ký chúng ta là Phật sẽ thành và đi theo sự giáo dưỡng của Đức Phật chúng ta sẽ trở thành Phật trong tương lai.

Kính thưa các bạn, Thiền Mật song tu là Pháp môn thiền và tu mật chú Mu A Mu Sa để mỗi một bạn và Bảo Thành trong khi tu quán chiếu đề mục, nương vào thần lực Phật điển siêu thế Từ Bi từ mười phương Chư Phật giúp cho chúng ta nhìn rõ tất cả các đề mục quán chiếu. Mỗi ngày một đề mục, mỗi ngày một sự quán chiếu như tấm gương trong suốt trong tâm thức xoay chuyển 360 độ từng li, từng tấc. Mỗi một li tấc như vậy chúng ta nhìn rõ từng góc cạnh của cuộc đời để chúng ta đón nhận tất cả tới với tâm thiện, với tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa.

Đối với các bạn mới đi vào sự đồng tu này, bất cứ một video nào các bạn coi đã chiếu hoặc đang trực tiếp chúng ta đều có thể đi vào và đồng ngồi xuống tu với Bảo Thành và các bạn đồng tu khác. Không có sự ngăn ngại, chẳng có bạn đã tu hoặc chưa tu, mới vào hay đã vào lâu, bất cứ lúc vào các bạn bước vào ngôi nhà tâm linh này chúng ta đều có thể đồng tu và đều có thể hưởng được sự lợi lạc như nhau.

Để con đường tu được thanh tịnh, trong Pháp môn Thiền Mật song tu có ba điều kiện mà mỗi người chúng ta luôn phải chuẩn bị rõ ràng, chu đáo và tốt đẹp. Điều kiện thứ nhất là ta phải tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, tin một cách vững bền tuyệt đối, không có lay chuyển đó là gọi là niềm tin bất thối chuyển. Khi chúng ta tin vào Phật chúng ta sẽ nhận Phật là Bậc Thầy để nương vào sự giáo dưỡng của Phật, khi chúng ta tin vào Pháp chúng ta sẽ quy y Pháp để nương vào giáo pháp, con đường Đức Thế Tôn, Bậc Thầy của chúng ta dạy cho chúng ta, khi chúng ta tìm hiểu và tin vào Tăng chúng ta sẽ quy y Tăng để nương vào Hùng lực đoàn kết sống hòa hợp để tiếp bước cho chúng ta trên con đường đồng tu. Đó là điều đầu tiên, điều thứ hai cũng kề cận sát như vậy là chúng ta thông hiểu được Nhân Quả do sự dạy dỗ của Đức Phật, Nhân Quả nói gọn lại chỉ hai nhân: nhân Thiện và nhân Ác. Đức Phật đã dạy cho chúng ta là các con hãy từ bỏ nhân Ác và hành nhân Thiện do đó sau khi các bạn quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Phật Pháp Tăng thì chúng ta sẽ hứa bỏ tất cả các nhân Ác, gieo những nhân Thiện để gặt hái được những phước báu và thêm hai điều kiện gắn kết với nhau nữa là giữ năm giới và hành mười pháp thiện.

Khi các bạn giữ được năm giới, giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống và sử dụng các chất say. Năm giới này giúp cho chúng ta có sự bảo bọc của Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên giúp cho chúng ta sống an toàn, bảo hộ được sáu căn, không nhiễm cảnh trần. Trong mười điều thiện chúng ta làm tăng trưởng phước báu để khi chúng ta hành Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn chúng ta an trú trong hơi thở vào ra với Chánh Niệm ở nơi đó và trì mật chú Mu A Mu Sa thì mỗi người chúng ta sẽ tiếp được Phật điển tha lực của Phật vào thân tâm của chúng ta.

Thiền Mật khác biệt ở chỗ đối với Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn chúng ta có sự tiếp cận với tha lực của Phật. Tha lực Phật điển của Phật tác động vào thân tâm của ta và với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ thì tha lực và tự lực sẽ song hành trong cuộc sống của chúng ta từng giờ, từng giây, từng phút, từng ngày tháng trôi qua nó sẽ hòa quyện vào với nhau để thắp sáng Đuốc Tuệ cho chúng ta để chúng ta nhìn rõ con người và nhận được ta là ai để chúng ta về với cội nguồn. Vậy cội nguồn của chúng ta là gì? Cội nguồn của ta như Đức Phật dạy đó là cội nguồn của sự thanh tịnh tịch tĩnh nơi vốn có của Bổn Tánh Như Lai mà hiện hữu trong cuộc đời mang thân kiếp làm người của mỗi chúng ta.

 Bây giờ Bảo Thành kính mời các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi. Từ Bi là tay trái, Trí Tuệ là tay phải ta đặt lên nhau như vầy rồi chúng ta ngồi buông lỏng toàn thân, hướng về ba ngôi Tam Bảo. Chúng ta sẽ cùng với nhau phát nguyện hít vào trong hơi thở Chánh Niệm, thở ra chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón nhận Phật điển vào thân tâm để rồi trong khi quán chiếu, mọi người quán chiếu về với cội nguồn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con trở về với cội nguồn của Phật Tánh. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Bảo Thành và tất cả các bạn chúng ta vừa đón nhận được năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng Phật điển siêu thế vào trong thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, pháp tu này nó đơn giản, đơn giản đến mức mà chúng ta chỉ cần hít vào thở ra và an trú trong hơi thở, hơi thở đó được gọi là hơi thở Chánh Niệm. Bởi trong sự an trú hơi thở vào ra các bạn tâm không bị rối loạn, rong ruổi, phóng tâm theo những hiện tượng hoặc những pháp gì đó đang xảy ra trong cuộc đời này, nó giữ tâm của các bạn trong sáng nơi hơi thở. Và rồi khi các bạn thở ra, các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, mật chú Mu A Mu Sa chỉ có 4 chữ rất đơn giản, nghe qua quá bình thường, bình thường đến mức ta không chú ý vào. Nhưng khi các bạn có nhân duyên thực tập pháp thiền này với hơi thở bình thường này và mật chú bình thường này mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được năng lượng siêu thế vào trong thân tâm để nó tác động vào chúng ta sẽ đón nhận được nhiều sự hiểu biết được khai mở một cách tự nhiên trong tâm của chúng ta. Riêng phần thân sẽ tăng trưởng sức mạnh, khỏe lên và giảm tối thiểu tất cả các căn bệnh do nghiệp cũng như do vật lý Thành Trụ Hoại Diệt đang có nhân duyên tác thành cơ thể này của chúng ta. Các bạn, Pháp môn này nó thật đơn giản dễ thực hiện, chỉ cần mỗi một bạn cố gắng thêm một chút chúng ta sẽ thực hiện được nó và chúng ta sẽ thành tựu được nó.

Hôm nay với đề mục về với cội nguồn chúng ta trong bao nhiêu kiếp qua đã lạc mất không còn biết ta là ai? Về nơi đâu? Đi tới đâu. Chúng ta trôi lăn trong sáu nẻo Luân Hồi mà trong lời của Đức Phật truyền dạy trong 45 năm trời luôn nhắc tới tất cả mọi căn nguyên của cuộc đời này đều do Thân Ngữ Ý tạo ra nghiệp. Và ba cái nghiệp từ Thân Ngữ Ý này tạo ra thật rõ ràng mỗi người chúng ta đều thấy đó là Tham Sân Si. Bởi đâu ta có Tham Sân Si khởi lên từ Thân Ngữ Ý? Bởi vì vô minh. Vô minh tức là đen tối, là ngu dốt, là thiếu sự hiểu biết. Chính vì không có sự hiểu biết rõ ràng chúng ta lầm chấp và cứ nhìn vào bóng tối đâm đầu đi mãi để trượt trong sáu nẻo Luân Hồi trong vô lượng kiếp qua mà chẳng biết mình ở đâu, đi về đâu, cội nguồn của mình là nơi nào và khi nào ta tới, khi nào ta đi? Không biết nữa, cứ xoay vòng vòng như vậy trong vô lượng kiếp qua, thật là đau khổ cho chính ta.

Nhưng hôm nay, chúng ta đã có nhân duyên làm người lại có tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu thấu Nhân Quả Thiện Ác, giữ năm giới, hành mười điều thiện và tu tập Thiền Mật song tu, chúng ta biết được cội nguồn là ở đâu. Như câu trong dân gian nói: “cây thì phải có cội, nước thì phải có nguồn” con người cũng có cội nguồn, cội nguồn của con người là ở đâu? Không phải là ở dưới Địa Ngục để rồi cứ lầm tưởng rồi mình lại trầm luân sanh về Địa Ngục, không phải là Ngạ Quỷ để rồi chúng ta cứ tái sanh hoài trong kiếp Ngạ Quỷ, chẳng phải là Súc Sanh, chẳng phải là Người mà cũng chẳng phải là Chư Thiên hay Thần Thánh. Tất cả những cái đó chỉ là ảo ảnh của nghiệp thức tạo thành mà thôi. Tất cả những cái tướng dù gọi là có tướng, có tướng hữu vi hay cái tướng mà không có tướng hữu vi gọi là tướng vô vi thì cũng gọi là cái tướng. Hai cái tướng vô vi, hữu vi này đều chỉ là ảo ảnh, ảo giác của những tham chấp, lầm vọng trong tư tưởng mà thôi, nó không phải là cội nguồn của chúng ta. Ta mặc lên thân này phương tiện làm người nhưng ta không phải là người, cội nguồn không phải là con người. Con người chỉ là một bến đò ta đi tới để rồi đón thuyền đi nữa, thuyền đó là hướng đi của đời sống tu của tâm linh, thuyền đó là Phật Tánh của chúng ta. Chúng ta phải bước lên Phật Tánh, rời bến đò là thân người để chúng ta đi về cội nguồn của mình, xuôi về cội nguồn của mình. Cội nguồn của mình là ở đâu? Là cõi Phật tịch tĩnh an vui. Nếu chúng ta không hiểu rõ cội nguồn đó thì chúng ta lăn trôi mãi trong vô minh, Tham Sân Si.

Các bạn nói ai cũng biết được Tham Sân Si tạo ra nghiệp từ Thân Ngữ Ý nhưng tôi đã cố gắng thật nhiều bằng tất cả các phương pháp tu, từ Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông và tôi cũng đã dùng thật là nhiều tự lực của mình nghe kinh, học kinh, nghe pháp, giảng pháp rồi cầu kinh, tham thoại, ngồi thiền, niệm Phật rồi nghe giảng pháp trong các Pháp đàn lớn, chúng ta cũng đã thọ năm giới, cũng giữ giới mà sao chưa có thể có lực để chuyển hóa Tham Sân Si, để cắt lìa sợi dây ràng buộc đó mà xoay đầu, xuôi về với cội nguồn là Phật Tánh? Câu trả lời đơn giản, các bạn đã làm tốt rồi, những điều các bạn đã, đang, sẽ làm tuyệt vời, nó đang giúp cho các bạn có sức mạnh đó nhưng nó chưa đủ mạnh để các bạn cắt lìa ba sợi dây ràng buộc tâm thức của các bạn với Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý mà vô thỉ vô chung các bạn đã cột chặt trong lầm chấp đó. Các bạn đã ra sức thật là nhiều nhưng Ánh Minh vẫn chưa sáng ở trong đầu các bạn nhìn không có rõ chi tiết của Tham Sân Si nó khởi lên từ Ý, từ Khẩu, từ Thân chúng ta mỗi ngày nên các bạn không kịp cắt lìa nó và rồi nó cứ xuất hiện, nó cứ trỗi dậy liên miên bất tận như những cánh bèo chỉ một đêm thức dậy là nó phủ kín hết mặt nước. tất cả Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý như cánh bèo nhỏ chỉ trong một sát na thôi nó có thể sinh ra hằng ha sa phủ kín thềm tâm thức của chúng ta và chúng ta không còn cơ hội nhìn xuống đáy tâm của chúng ta, nơi đó nền tảng vững chắc cội nguồn của nó là Phật Tánh nữa. Bây giờ bạn lại hỏi làm sao tôi có thể cắt được ba sợi dây Tham Sân Si, vô minh, tôi đã tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, tôi đã dùng hết sức rồi mà sao tôi chưa thể lìa bỏ nó được?

Các bạn có khi nào nhìn thấy một hiện tượng có một tảng đá thật là lớn rồi nó chắn ngang con đường các bạn đi. Các bạn đẩy hoài, đẩy hoài để di chuyển qua một bên để trên giao lộ các bạn đi được lưu thông, được hanh thông, được nhìn rõ. Tuy nhiên, sức người của các bạn dù đã cố bao nhiêu năm trời cũng không đẩy được tảng đá đó vì nó quá lớn. Sẽ đẩy được thôi các bạn à bằng cách các bạn phải đập phá nó thật là từ từ, dùng búa dùng rìu chúng ta đập từng chút, từng chút, từ ngày này qua tháng nọ nó nhỏ đi cho tới khi ta đủ sức đẩy nó mới được. Mà các bạn biết không, tảng đá của Tham Sân Si nó chắn ngang lối đi trở về với cội nguồn Phật Tánh của chúng ta từ vô lượng kiếp rồi. Trong vô lượng kiếp đó, Bảo Thành và các bạn cũng dùng búa, cũng dùng đục, cũng dùng rìu đập mãi, đập mãi, đập hoài trong vô lượng kiếp mà tảng đá đó vẫn trơ trơ, có chăng thì mảy may một vài hạt bụi rớt xuống nên ta vẫn chưa đủ sức để đẩy nó qua. Nhưng nếu như các bạn có thêm 2, 3 người hay 4, 5 người đồng sức với các bạn hay nói rõ hơn một phương tiện to lớn hơn tức là nếu tảng đá lớn nằm giữa đường kia mà các bạn có xe cần cẩu nó tới nó cẩu, nó ủi và nó đục thì nhất định như trái núi cũng có thể san bằng được. Người ta có thể san bằng núi để tạo đường đi, để tạo ra những giao lộ giao thông từ Nam tới Bắc. Nếu ở Việt Nam chúng ta cũng có thể thấy được như đèo Hải Vân, đường đi qua đèo nguy hiểm vô cùng nhưng ngày nay người ta có thể xuyên núi để đi thông qua bằng phương tiện tuyệt vời người ta có thể khoét núi đi qua. Làm sao các bạn có thể khoét được cả một núi nghiệp chướng của Tham Sân Si, của vô minh chắn giữa con đường trở về nhà, trở về với cội nguồn của Phật Tánh?

Với hai bàn tay trắng, với tự lực của chúng ta muôn đời cũng chưa có thể lay chuyển được một phần mà đúng như lời Đức Phật dạy phải lăn trôi hằng hà sa số kiếp từ Địa Ngục mới có thể thành Ngạ Quỷ. Sa là cát, chúng ta ra biển mà chúng ta đếm cát thì biết bao nhiêu là cát, mỗi một kiếp chúng ta như một hạt cát mà chúng ta phải trải qua hằng hà sa số kiếp nghĩa là nếu các bạn mà đếm hết số cát ở trên biển thì các bạn thấy rằng đó là phải trải qua từng đó kiếp mới từ Địa Ngục lên Ngạ Quỷ. Rồi từ Ngạ Quỷ cũng phải trải qua hằng hà sa số kiếp như vậy tức là mỗi hạt cát trên biển như vậy là một kiếp. Các bạn ra bãi biển lấy một nắm cát trong tay rồi các bạn đếm thử coi nó biết bao nhiêu là cát huống hồ chi cả một bãi biển, cát thật là nhiều đếm sao hết. Như vậy thì hằng hà sa là một con số không thể đếm hết, các bạn và Bảo Thành phải luân hồi, trầm luân ở trong từng kiếp như vậy qua hằng hà sa số kiếp mới từ Địa Ngục thành Ngạ Quỷ, Súc Sanh rồi thành Người. Và trong hằng hà sa số kiếp của từng cảnh giới đó Bảo Thành và các bạn tích lũy được bao nhiêu phước báu và phước báu đó đổ dồn vào để phá tan ba tảng núi Tham Sân Si trong vô minh đang chắn giữa con đường ta trở về với cội nguồn, nhưng than ôi chưa lung lay được một chút nào. Nếu chúng ta đã phá được rồi thì chúng ta đã tỏ lộ và an nhiên rồi các bạn. Khổ đau vẫn tràn đầy, sợ hãi vẫn tới, phiền não vẫn tràn ngập ở trong lòng của các bạn, như vậy các bạn đã có vượt qua nhưng chưa thể qua. Chúng ta sẽ cần một máy cần cẩu, chúng ta cần một trái bom lớn. Trái bom lớn đó là tiếng động cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới từ sự chấn động do Phật điển tha lực đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật khi các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mật chú Mu A Mu Sa là phương tiện thiện xảo, phương tiện có sức thần thông vô biên như trái bom lớn, như phương tiện lớn có thể chui xuyên qua núi khoét thủng để chúng ta tạo thành một con đường xuyên qua núi đó. Phương tiện lớn Mu A Mu Sa có sức mạnh và thần thông vô biên có thể xuyên qua ba tảng núi thật là lớn, ba dãy núi thật là lớn Tham Sân Si tạo thành một thông lộ cho chúng ta xuyên suốt mà không ngăn ngại để chúng ta trở về với cội nguồn của Chân Tâm Phật Tánh. Đã bao nhiêu kiếp các bạn đã lầm than lạc lối trong vô minh để rồi ba dãy núi liên hoàn của Tham Sân Si này nó ngăn cách các bạn không thể vượt qua được. Kiếp này, mang thân kiếp làm người phước báu đã đầy đủ, các bạn và Bảo Thành đã tin sâu và tin tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo, Bảo Thành và các bạn đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, quy y nơi chùa, nơi có sự chứng minh của các Bậc Hòa Thượng tôn kính, các Bậc Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni hay chúng ta tự quy y nới khung cảnh thanh tịnh ở nhà và ta tự hướng đến Phật: “con tự quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phương pháp nào cũng gọi là quy y. Quy y là nương vào, chúng ta nương vào Phật Pháp Tăng, chúng ta có nhân duyên hiểu thấu Nhân Quả Thiện Ác, chúng ta giữ năm giới và hành mười điều thiện nay tạo được nhân duyên tu Thiền Mật song tu.

Với Thiền Mật song tu này các bạn có được phương tiện lớn của Mật Tông mật chú Mu A Mu Sa, phương tiện thần thông lớn này có sức mạnh vô biên nó sẽ xuyên suốt tất cả ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si để các bạn đi ở bên trong đó mà trở về với cội nguồn tịch tĩnh của Phật Tánh mà Đức Phật đã nói rõ ràng khi Ngài thành Phật Ngài mới ngộ ra và hoảng hốt rằng: “trên đời này thật là đáng kính, đáng đặc biệt bởi tất cả mọi chúng sanh đều có Phật Tánh” nhưng chỉ vì chúng sanh lầm mê trong vô minh, chấp trược nên càng ngày càng tạo cho ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si lớn lên, bự lên rồi ngăn cản tất cả, ngăn ngại tất cả không thể cho ta tìm trở về với cội nguồn Chân Như, bản tánh Phật của mình nữa. Thấy thương cho chúng sanh như vậy nên Chư Phật nhiều đời ở mười phương Chư Phật đã phát nguyện là sẵn sàng trao tặng cho chúng ta sức thần thông lớn, phương tiện thần thông lớn để chúng ta có thể đục núi xuyên qua ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý mà từ vô thỉ vô chung, vô lượng hằng hà sa kiếp qua chúng ta đã làm cho nó quá lớn rồi. Nhưng không sao, phương tiện thần thông này sẽ đục xuyên suốt ba dãy liên hoàng sơn này để tạo thành thông lộ, một lộ trình tâm ở trong đó có Ánh Minh của Trí Tuệ thắp sáng cho chúng ta đi xuyên suốt để trở về với cội nguồn của Phật Tánh.

Các bạn, lành thay! Lành thay! Mỗi người chúng ta hiểu được điều này để chúng ta biết rằng ở trong tay của chúng ta đã được đặt để vào đó một phương tiện vi diệu, một phương tiện có sức thần thông thật là lớn, một phương tiện có sức thần thông vô biên. Mà sức thần thông này khi chuyển xoay sẽ làm chấn động Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, làm chấn động thân tâm của chúng ta, thân xác của chúng ta, thần trí của chúng ta. Phương tiện thần thông này sẽ thắp sáng Ánh Minh của Tuệ Giác để soi đường cho chúng ta. Dùng phương tiện lớn mật chú Mu A Mu Sa mà khoan xuyên suốt ba dãy liên hoàng sơn phối hợp chặt chẽ của Tham Sân Si thành một lộ trình tâm an yên tự tại và chúng ta sẽ thắp sáng Ánh Minh Tuệ Giác đi xuyên qua đó để trở về với cội nguồn của Phật Tánh. Chúng ta không còn lạc nữa bởi chúng ta biết bên kia dãy núi Tham Sân Si là Phật Tánh, là Niết Bàn, là hoa sen đang nở rộ để chờ ta trở về tòa sen của Như Lai. Không còn lạc nữa, sẽ về được, bởi vì sao?

Bởi vì ngày hôm nay với Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn và Bảo Thành đã có phương tiện lớn, phương tiện thần thông lớn. Phương tiện đó là Thất Bảo Huyền Môn, phương tiện đó là hít vào thở ra an trú nội lực trong Chánh Niệm của hơi thở và trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa. Khi các bạn trì niệm mật chú thần thông Mu A Mu Sa, các bạn sẽ có sức phương tiện lớn, phương tiện lớn đó sẽ xuyên suốt ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si và các bạn chỉ cần thắp lên Ánh Minh Tuệ Giác đi xuyên qua đó để trở về với cội nguồn của Phật Tánh. Còn sợ nữa không các bạn? Chắc chắn là không, một con người đang hành trình trên một con đường thấy rõ được hướng đi của mình, thấy rõ được đích tới của mình và lại có phương tiện lớn để đi, để sử dụng thì niềm hạnh phúc, hoan hỷ sẽ tuôn tràn trong cuộc đời của các bạn. Và các bạn thật là vui bởi vì trên con đường đó mỗi một tấc các bạn bước đi, mỗi một bước chân các bạn đặt tới và mỗi một phương tiện các bạn áp dụng trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa các bạn tới gần với đích trở về với cội nguồn Phật Tánh.

Chẳng còn bao lâu nữa đâu, nếu các bạn không rong chơi ở bên trái, bên phải, ở bên trước, bên sau của cuộc đời, các bạn thẳng tiến trên con đường này thì chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ trở về an trụ trong cội nguồn của Phật Tánh tịch tĩnh an nhiên tự tại, không có phiền não, không có đau khổ, bất Sanh Diệt ngày đó gọi là Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Hoa sen, Phật đài hoa sen, bên kia ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si đang chờ đón chúng ta, chúng ta không nhìn thấy. Nhưng với phương tiện lớn của mật chú Mu A Mu Sa chúng ta khoan thủng ở giữa ba dãy liên hoàng sơn này tạo thành thông lộ và thắp sáng Ánh Minh Tuệ Giác. Chúng ta từng bước đi sẽ thấy bên kia ba dãy núi, ba liên hoàng sơn Tham Sân Si này cả một tòa sen tịch tĩnh đang nở rộ đón ta trở về với cội nguồn đó và bước lên an tọa tịch tĩnh bất Sanh Diệt đúng như câu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Chúng ta đã khai thông được sự bế tắc trong ba dãy liên hoàng sơn này bằng phương tiện thần thông mật chú Mu A Mu Sa.

Mật chú Mu A Mu Sa là sức thần thông lớn là phương tiện lớn để giúp cho các bạn khoan thủng liên hoàng sơn Tham Sân Si này. Khi xác định được rõ ràng như vậy ta thật vui, vui vô cùng, vui với ta và vui với người bởi mỗi ngày qua, mỗi một giây phút qua ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và ta trì mật chú Mu A Mu Sa để tăng trưởng nội lực, để có sức thần thông thật là lớn phá tan đi tất cả mọi chướng ngại đằng trước bởi những dãy liên hoàng sơn Tham Sân Si đã ngăn ngại từ vô lượng kiếp qua. Kiếp này đã không còn uổng kiếp làm người nữa bởi ta đã có Pháp môn phương tiện lớn là mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi là bàn tay trái. Các bạn hãy cùng với Bảo Thành chúng ta trì 07 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp nguồn năng lượng vô biên, để có được phương tiện thần thông lớn Mu A Mu Sa sẽ khoan xuyên ba dãy liên hoàng sơn Tham Sân Si này để tạo thành một lộ trình tâm xuyên suốt để thắp sáng Ánh Minh Tuệ Giác để đi qua đêm tối của vô minh và trở về với tòa sen Giác Ngộ mà Phật đang chờ đón chúng ta. Các bạn, chúng ta phát nguyện và đồng tu:                                                                            

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con trở về với cội nguồn của Phật Tánh. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn cũng vừa tiếp thêm nguồn năng lượng vô biên đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

 Các bạn ơi, ở trong tay chúng ta có phương tiện thần thông thật là lớn, phương tiện này nếu mỗi người chúng ta ứng dụng hàng ngày thì liên hoàng sơn của Tham Sân Si dù có lớn tới đâu, dù có cứng như thế nào, dù có tồn tại hàng vô lượng kiếp qua trong thân kiếp làm người tại kiếp này Bảo Thành và các bạn cũng có thể khoan xuyên suốt ba dãy liên hoàng sơn Tham Sân Si này để tạo thành một lộ trình tâm, một thông lộ thắp sáng Ánh Minh Tuệ Giác, trở về với cội nguồn của tòa sen vĩnh phúc, tòa sen Giác Ngộ mà Phật đã khai thị cho chúng ta. Bao nhiêu kiếp qua Bảo Thành và các bạn đã lầm chấp, lăn trôi trong vô minh, lầm tưởng trong dãy núi của Tham Sân Si là những điều tốt đẹp. Mà có ngờ đâu ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si này đã ngăn chặn tầm nhìn chúng ta để chúng ta có cơ hội nhìn thấy đâu là cội nguồn mà cứ miệt mài vùi đầu quên mất tổ, mất tông, quên mất cội nguồn của mình. “Cây có cội nước có nguồn, con chim có tổ con người có tông” tông của ta là Phật Tánh, chúng ta có chỗ để trở về, chúng ta có nhà để trở về, chúng ta có nơi để trở về, chúng ta có mục đích để hành trình trong cuộc sống này. Không phải ta sống trong kiếp người này ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc có tiền rồi cuối cùng chết sống như vô định, vật vờ trên bể khổ của cuộc đời chẳng biết trôi về đâu. Chúng ta biết chúng ta đi về đâu, chúng ta biết nhà chúng ta hướng nào, chúng ta định thật là rõ và chính xác từng cự li một bởi vì chúng ta có Ánh Minh của Tuệ Giác, do bởi vì chúng ta có phương tiện thần thông vi diệu mật chú Mu A Mu Sa.

Bốn âm trong mật chú Mu A Mu Sa thật bình thường, bình thường đến mức mà ai nghe qua cũng khinh thường, bình thường tới mức mà ai nghe qua cũng không chú ý, bình thường tới mức mà ai nhìn thấy sự tu tập cũng gạt qua lề. Chẳng khác gì một đứa nhỏ làm sao phân biệt được một miếng mảnh sành và viên kim cương, nó còn quá nhỏ cầm trên tay viên bi sáng trong suốt và hột xoàn thì chắc nó thích viên bi hơn bởi viên bi nó tròn trĩnh, trong suốt nhưng nó chỉ là mảnh sành mà thôi. Còn viên kim cương kia nó tỏa sáng, nó không thể nhận ra được giá trị của viên kim cương. Pháp môn phương tiện cũng vậy, nếu ai không có nhân duyên thì chẳng khác nào trẻ thơ đặt viên bi và hột xoàn lên chẳng thể biết được đâu là sự quý giá. Mặc dù rất bình thường, rất tầm thường và bị người ta khinh thường trong cuộc đời bốn âm vi diệu Mu A Mu Sa. Nhưng các bạn nó thần thông vi diệu, thần thông vô biên, thần thông lớn, là phương tiện để các bạn khoan xuyên vào lòng của ba dãy liên hoàng sơn Tham Sân Si tạo thành một thông lộ trong đó thắp sáng Ánh Minh của Tuệ Giác. Các bạn đi bình yên, an yên để trở về với cội nguồn của Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Bởi bên kia dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si là tòa sen bất Sanh Diệt đang đợi chờ, đã nở, đã có, của ta, đó là nhà của ta, đó là cội nguồn của ta ta trở về.

Có phương tiện thần thông lớn như vậy chúng ta hãy đi về hướng đó đừng rong chơi trên những nẻo Luân Hồi đau khổ nữa các bạn. Chỉ vì vô minh không nhìn thấy và không đủ sức mà thôi, tự lực cũng có giới hạn như câu mà các bạn cũng đã biết: “lực bất tòng tâm”. Tâm muốn về mà lực lại yếu làm hoài không thoát được bởi vì sức tự lực của chúng ta có giới hạn, thân xác làm người dù có tiến tu tới đâu cũng hữu hạn mà thôi, cũng phải qua lập trình của thứ lớp: một, hai, ba, bốn, năm… Và chúng ta cũng đã đi hằng hà sa số những lớp như vậy từ Địa Ngục lên tới làm Người qua bốn cảnh giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Thân Người, trải qua hằng hà sa số kiếp, hằng hà sa số kiếp đó như những lớp than nhỏ li ti như hạt cát. Bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ đủ sức để đi xuyên qua ba dãy liên hoàng sơn Tham Sân Si này. Các bạn, khi con người ngộ được điều đó thì dãy liên hoàng sơn này liền ngừng không lớn nữa và từ lớn sẽ biến thành nhỏ, từ cứng sẽ biến thành mềm và từ mềm sẽ biến mất bởi trong tay các bạn đã có sức thần thông lớn Mu A Mu Sa. Chúng ta chỉ thở nhẹ nhàng mỗi ngày, liên hoàng sơn Tham Sân Si sẽ dần dần nhường bước cho chúng ta đi, sẽ lót đường cho chúng ta bước không còn phải khoan nữa tốn sức. Các bạn, hay ở chỗ là chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si dần dần sẽ xẹp xuống trở thành như ba cái thảm trải đẹp, như ba thảm cỏ xinh đẹp để cho chúng ta bước nhẹ nhàng trên đó mà trở về với tòa sen, trở về với Phật Tánh Chân Như hiện hữu.

Các bạn, chắc chắn điều đó có bởi Phật đã khai thị vô minh không phải là cội nguồn của chúng ta. Phật mới là cội nguồn của chúng ta và chúng ta là Phật sẽ thành có nghĩa là chúng ta đang đi về nhưng tốc độ của chúng ta đi về để trở thành Phật quá chậm trong hằng hà sa số kiếp qua rồi. Kiếp này ta không còn đi bộ một cách chậm chạp như con rùa nữa mà chúng ta ngồi lên trên hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta không đi bằng xe đạp, chẳng đi bằng xe honda, cũng không đi bằng xe hơi, cũng chẳng đi bằng máy bay nữa mà chúng ta ngồi trên phi thuyền của hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Không còn chỉ bay lên tới Mặt Trăng nữa, không còn bay Sao Hỏa nữa mà phi thuyền Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn xuyên suốt Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bay vào Tận Hư Không Pháp Giới để trở để trở về với cội nguồn của Phật Tánh Chân Như. Các bạn, xưa giờ chúng ta đi chậm như con rùa từng bước, từng bước, hằng hà sa số kiếp lần mò trong luân hồi của nghiệp chướng, khổ vô cùng, khổ quá rồi, chúng ta đi từ hằng hà sa số kiếp như vậy bao nhiêu là nghiệp chướng chồng chất.

 Lúc nãy chúng ta nói là có thể xuyên qua liên hoàng sơn của Tham Sân Si, lúc nãy chúng ta nói là có thể biến thành thảm cỏ để ta bước đi nhưng không còn nữa. Bởi nếu như các bạn chuyên tâm tu tập liên hoàng sơn Tham Sân Si chẳng cần phá, chẳng cần khoan xuyên qua, chẳng cần làm cho nó giảm tốc độ thành nhỏ như thảm cỏ để bước qua nữa, bởi vì sao? Sự tồn tại của nó là một phần của tánh Người, bây giờ ta không còn là Người nữa ta là Phật cho nên ta không cần phải làm việc của con người, ta chỉ cần bước vào phi thuyền của hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa cùng với nhiên liệu thần thông Phật điển từ mười phương Chư Phật chúng ta bay thẳng về, vượt lên trên núi, bay thẳng vào Vô Tận Hư Không Pháp Giới để trở về với cội nguồn của Phật Tánh. Phương tiện lớn, phương tiện thần thông vô biên mật chú Mu A Mu Sa lớn mạnh như vậy, có sức thần thông như vậy giúp cho chúng ta thoát gọi là Siêu Phàm Nhập Thánh. Nếu chúng ta không Siêu Phàm thoát khỏi cõi Phàm mà cứ ở cõi Phàm lần mò thì phương tiện lớn như thế nào thì cũng phải đục, cũng phải đẩy, cũng phải phá, cũng phải nổ cho nó banh ra, cho nó tan ra để mà đi qua. Nhưng chúng ta Siêu Phàm tức là chúng ta thoát ra khỏi cảnh Phàm này ta nhập vào cảnh của Thần Thánh. Cảnh của Thần Thánh đó là phương tiện lớn mật chú Mu A Mu Sa, phi thuyền Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn, ở trong tay các bạn đã có phi thuyền Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, các bạn bước vào trong phi thuyền mật chú Mu A Mu Sa này các bạn sẽ bay vào không gian vô tận, sẽ bay vào Tận Hư Không Pháp Giới, sẽ bay xuyên suốt tam thiên đại thiên thế giới để các bạn trở về cội nguồn của Phật Tánh Chân Như. Các bạn có nghe được Bảo Thành vừa nói không các bạn? Các bạn không cần phải như người Nhật phải khoan xuyên suốt dãy Hải Vân từ miền Trung xuyên vào miền Nam để có thể chạy cho nó ngắn gọn thời gian, các bạn cũng không cần phải nổ núi, san bằng núi tạo thành đường đi nữa. Các bạn ơi, các bạn bay, làm sao các bạn có thể bay được? Là vì các bạn Siêu Phàm thoát khỏi cảnh Phàm này không còn ràng buộc bởi ba dãy liên hoàng sơn của Tham Sân Si nữa. Các bạn Siêu Phàm là vì các bạn thoát khỏi cảnh Phàm, không còn lệ thuộc vào vô minh mà hằng hà sa số kiếp mà các bạn đã luân hồi, trầm luân đau khổ nữa. Tại sao các bạn có thể Siêu Phàm được? Là bởi vì các bạn thoát ra khỏi cảnh Phàm bằng phương tiện là phi thuyền Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Bước vào phi thuyền đặc biệt này chạy bằng nhiên liệu Phật điển đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật các bạn sẽ bay lên, bay lên trên Tận Hư Không Pháp Giới. Siêu Phàm nhập vào với cõi Thánh thanh tịnh để bay về với cội nguồn Chân Như, tọa trên tòa sen. Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, chúng ta không còn lần mò ở kiếp người này nữa, chúng ta không còn là kẻ phàm để rồi lẩn quẩn trong vũng sình đen tối, hôi tanh của luân hồi, trầm luân mà chúng ta Siêu Phàm, chúng ta bay, chúng ta bay lên các bạn à bởi chúng ta có phi thuyền, chúng ta có phi thuyền hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa.

Lành thay! Lành thay! Kiếp này chúng ta đã có phương tiện vi diệu là phi thuyền Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, các bạn bước vào đi, nó là của các bạn, các bạn đã có rồi, phương tiện lớn này đã có rồi. Các bạn không cần dùng sức để khoan núi để xuyên qua trong lòng của núi, các bạn không cần dùng sức để nổ banh núi này ra để san bằng thành con đường nữa. Các bạn, các bạn không cần phải trèo leo núi nữa mà các bạn bước vào phi thuyền hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa và các bạn đổ thật nhiều nhiên liệu Phật điển đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế này và các bạn chỉ cần nổ máy lên thì phi thuyền này sẽ bay bay và đưa các bạn vào Tận Hư Không Pháp Giới, trở về với cội nguồn của Chân Như. Các bạn, đây là một tin mừng, đây là một niềm vui bởi vì chúng ta trong tay và cuộc đời của chúng ta đã làm chủ ở trong tay phương tiện lớn. Một lần nữa, trong tay của các bạn đã có phi thuyền hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa, các bạn hãy tiếp nhiều nguyên liệu Phật điển đại Từ đại Bi đổ vào trong phi thuyền này đi để khi đã đủ nhiên liệu rồi các bạn bước vào và bay trở về và bay lên tận Vô Tận Pháp Giới, bay lên tận không gian vô tận, vượt qua hằng hà sa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để trở về với cội nguồn Chân Như Phật Tánh tịch tĩnh. Chúc các bạn hãy luôn sẵn sàng để chúng ta trở về với cội nguồn với Phật Tánh Chân Như của mình.

Giờ đây, Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi để chúng ta bắt đầu tiếp cận với phi thuyền Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa:      

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con trở về với cội nguồn của Phật Tánh. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa đồng tu trong một tiếng đồng hồ qua, trì 21 biến Thất Bảo Huyền Môn phương tiện thần thông lớn. Các bạn đã có phi thuyền hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, mong rằng các bạn tôn quý nó và sẵn sàng lau chùi sạch sẽ, tiếp nhiều nhiên liệu Phật điển đại Từ đại Bi vào để chúng ta có thể bước vào đó bay về tận cội nguồn Chân Như của chúng ta. Cám ơn các bạn đã đồng tu!

Thực hành

Các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi là bàn tay trái. Các bạn hãy cùng với Bảo Thành chúng ta trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp nguồn năng lượng vô biên, để có được phương tiện thần thông lớn Mu A Mu Sa sẽ khoan xuyên ba dãy liên hoàng sơn Tham Sân Si này để tạo thành một lộ trình tâm xuyên suốt để thắp sáng Ánh Minh Tuệ Giác để đi qua đêm tối của vô minh và trở về với tòa sen Giác Ngộ mà Phật đang chờ đón chúng ta.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con trở về với cội nguồn của Phật Tánh.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ nơi năm châu bốn bể có được trí tuệ khai thông tạo ra những chính sách gìn giữ nền hòa bình bền vững.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có trí tuệ sáng chế ra vắt-xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch cũng như có lòng Từ Bi, bao dung rộng lớn để che chở, giúp đỡ chữa lành các anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn