Search

Bài 1042: Ta Đã Lầm – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và tất cả các bạn đang vào trong kênh này để đồng tu với Bảo Thành.

Các bạn thân mến, Thiền Mật song tu là Pháp môn phối hợp khế cơ, khế lý với Thiền và Mật. Thiền trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, an trú trong ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng để chúng ta từ đó quán chiếu thấy rõ được Nhân Quả Thiện Ác và chúng ta hành theo năm giới để bảo hộ sáu căn của mình thanh tịnh, không để cho sáu cảnh trần thâm nhập vào trong tâm ý của chúng ta. Chúng ta với tâm nguyện xin mười phương Chư Phật luôn ban rải năng lượng tới cho chúng ta để mỗi người chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển này, cộng hưởng với năng lượng tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta như một nguồn năng lượng vô biên để quán chiếu những đề mục mỗi ngày giúp cho tâm trí của chúng ta nhìn rõ và nhìn sáng trong hơi thở Chánh Niệm. Và mật chú Mu A Mu Sa sẽ thúc đẩy nguồn năng lượng này luân lưu trong thân tâm của chúng ta, vận hành khí huyết, soi sáng tâm linh giúp chúng ta kề cận với mười phương Chư Phật và cảm nhận được tình thương của Chư Phật luôn ban rải, luôn gần gũi với chúng ta.

Các bạn thân mến, bất cứ Pháp môn gì chúng ta từng nghe qua, các Pháp môn hiện thời người ta dễ tu tập như Tịnh Độ, Thiền, Mật Tông hoặc tu bái sám, tụng kinh, nghe giảng thuyết pháp, nghiên cứu. Tất cả những lời của Đức Phật chỉ cần một chữ, một câu hiểu thấu được nó mang áp dụng vào cuộc đời rồi chúng ta tu đều mang lại lợi lạc hết. Riêng với Thiền Mật song tu Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn phương tiện tu có sự gắn kết mật thiết giữa tha lực và tự lực. Chúng ta đón nhận được tha lực từ mười phương Chư Phật, tha lực của lòng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Tất cả các bạn nếu như chúng ta có nhân duyên với Pháp môn này khi chúng ta thực hành hơi thở thật là nhẹ hít vào, chúng ta nhìn thật là rõ hơi thở của mình, chúng ta biết hơi thở ra vào, chúng ta phình bụng và hóp bụng. Với hơi thở Chánh Niệm ra vào, phình bụng và hóp bụng thích hợp khi hít vào thở ra nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta vận hành các năng lượng ở trong cơ thể, do sự chuyển hóa từ không khí thành Oxy tác động lên bề mặt của kinh mạch, huyệt đạo trợ lực cho thân của chúng ta khỏe lên mỗi ngày. Những ai thân yếu, những ai thân bệnh hoạn, những ai có tinh thần suy sụp, những ai có tinh thần bệnh hoạn, yếu ớt, thân và tâm yếu nếu thường xuyên hít thở cho đúng và dùng Tánh Biết của mình quán chiếu, nhiếp tâm ở trong hơi thở như vậy đồng hành với mật chú Mu A Mu Sa sức khỏe sẽ tăng lên, bệnh tật sẽ thuyên giảm, tinh thần sẽ sáng suốt, minh định được ý nghĩa của cuộc sống. Và chúng ta có nhiều niềm vui mỗi ngày, bởi hơi thở này giữ tâm chúng ta an trú ở đó không phóng tâm, không có tâm phóng dật, không có cái tâm bị lôi kéo bởi những hiện tượng, những pháp, những công việc hàng ngày xảy ra chung quanh cuộc sống của chúng ta.

Pháp môn nào cũng đòi hỏi sự công phu, nếu sự công phu đều đặn mỗi ngày sẽ mang tới sự thành tựu. Còn nếu như các bạn cố gắng quá sức trong một ngày rồi mệt mỏi, những ngày tiếp theo không còn có thể tu tập nữa, chuyện đó không hay. Thay vì chúng ta tu tập vừa sức của mình, Chánh Tinh Tấn, tức là chia khung thời gian phù hợp với hoàn cảnh, với sức lực để chúng ta tu tập miên mật có nghĩa là liên tục từ ngày này qua tháng kia không đứt đoạn. Không cần cố gắng quá nhiều để mệt mỏi, phải từ từ vừa vừa từng bước với hơi thở chậm chạp nhẹ nhàng tùy theo sức của hơi thở của ta. Tùy theo sức cơ thể của ta để cho cơ thể và ta có cơ hội tăng trưởng sức khỏe một cách rất từ từ do đó những người đang tu tập, các bạn đang tu tập Pháp môn này nên nhớ hãy từ từ. Và nên nhớ rằng đây cũng là Pháp môn phương tiện, nếu các bạn phù hợp chỉ trong một thời gian thật là ngắn các bạn sẽ có sự gắn kết với năng lượng, với nguồn Phật điển đại Từ đại Bi tác động ít nhiều vào trong thân tâm của các bạn. Để các bạn thấy được sợi dây gắn kết đó như là một đề mục, như là một điều sách tấn các bạn tiếp tục hành trình trên con đường công phu Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn.

Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu trì 07 biến mật chú Mu A Mu Sa và nhiếp tâm mình vào hơi thở Chánh Niệm. Mời các bạn chúng ta ngồi cho thoải mái, thẳng lưng, nhẹ nhàng buông lỏng và đặt bàn tay phải nghĩa là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái có nghĩa là bàn tay Từ Bi. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ để nhiếp thâu thân tâm của mình vào hơi thở Chánh Niệm để chúng ta đồng trì mật chú Mu A Mu Sa, để chúng ta đồng lãnh nhận được năng lượng Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Sự tác động trực tiếp này sẽ mang lại lợi lạc thật nhiều cho đời sống của thân và tâm giúp cho ta tư duy tốt đẹp hơn. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta cũng như mỗi ngày đồng tu sau khi trì mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm các bạn và Bảo Thành đều tiếp được năng lượng vào thân tâm tràn đầy. Khi ai đó bất chợt nghe qua, khi bước vào lần đầu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn nghe thấy hai từ năng lượng của tha lực và năng lượng của tự lực có lẽ có hơi xa lạ với một số người. Nhưng thật không xa lạ với những người đang tu thiền dưỡng khí trường sinh trong hơi thở hoặc tu thiền bằng năng lượng, hoặc tu thiền công, tu Yoga. Dù bất cứ một Pháp môn gì đi nữa, từ ngàn xưa con người đã muốn tiếp cận với những nguồn năng lượng từ bên ngoài nhưng chúng ta chưa được gặp, chưa được khai thị để tiếp được nguồn năng lượng trong sạch, thanh tịnh Từ Bi của Phật. Cho nên đôi khi chúng ta, những người thích tu thiền, tu thiền bằng năng lượng, năng lượng nguyên sinh tự thể nơi trời đất, chúng ta thường tiếp cận được những nguồn năng lượng bất tịnh xuyên suốt vào thân tâm, gây tổn hại đến thân tâm của chúng ta.

Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn chân truyền của nhà Phật đã bao nhiêu ngàn năm qua được lưu truyền trong hậu thế để mọi người khi có nhân duyên hiểu và được hướng dẫn, chúng ta có cơ hội tiếp cận được với tha lực của mười phương Chư Phật. Tha lực đó là tha lực đại Từ đại Bi gọi tắt là Phật điển đại Từ đại Bi. Với Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi này tác động, luân lưu vào hòa nhập với tự lực chủ động phát nguyện cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta. Nó giao thoa, nó tạo thành nguồn năng lượng hiện hữu đi xuyên suốt vào trong thân của chúng ta. Nó tác động vào kinh mạch, huyệt Đạo, khai mở Luân Xa một cách rất tự nhiên, hài hòa, tăng thêm sức khỏe làm cho các bạn hết bệnh, làm cho tâm của các bạn được thanh tịnh, mỗi người trí tuệ sáng suốt, vận hành tất cả mọi chuyện theo tinh thần hòa hợp và vị tha.

Các bạn ơi, hôm nay chúng ta quán chiếu đề mục với bốn chữ “Ta đã bị lầm”, nếu như ta gọi tắt hơn là “Ta đã lầm”. Ta đã lầm gì trong cuộc đời này? Đã bao nhiêu lần các bạn từng thổ lộ với bạn bè “Tôi đã lầm”, tôi đã lầm bởi tin tưởng người này để rồi sau đó người ta đã lật ngược làm cho tôi đau khổ. Ví dụ tôi đã lầm tin tưởng họ và tâm sự với họ những chuyện thầm kín trong cuộc đời rồi sau đó họ lại mang chuyện của tôi loan báo cho tất cả mọi người, tôi thật buồn và đau khổ, đó là một cái lầm. Lầm thứ hai nữa mà đau khổ vô cùng là lầm như vầy, tôi đã lầm tin tưởng họ, họ là người này, người kia, người thân hay người mới quen hay người tôi tin tưởng để rồi tôi cho họ mượn tiền họ không trả, mượn danh của tôi rồi phá hoại danh dự của tôi, mượn tiếng tăm của tôi họ phá hủy tiếng tăm của tôi, mượn gì nữa? Mượn những gì các bạn có thể cho họ mượn được từ vật chất, tinh thần, ngay cả đến thể xác của chúng ta.

Tất cả sự vay mượn trong cuộc đời đó nhiều lần ta đã phải than bởi ta đã lầm, những người đã lầm như vậy không đáng kể bởi ít nhiều gì cũng do dòng nghiệp thức bất thiện của chúng ta tạo ra. Nó có cái nợ của thiện nghiệp hay ác nghiệp giao thoa để rồi họ đối xử tốt hay đối xử xấu với chúng ta. Nếu đó là cái nợ của những bất thiện nghiệp thì những điều xấu ác sẽ xảy ra giữa ta và họ, nếu đó là nợ của ân tình, của thiện nghiệp thì giữa ta và họ có những sự giao lưu tốt đẹp. Tất cả chuyện lầm như vậy thường hay xảy ra, Bảo Thành không đi chi tiết vào những cái lầm như vậy bởi nó chuyện hằng ngày trong cuộc sống bởi ai sinh ra ở đời cũng có những nghiệp thức tương ưng với nhau từ vô lượng kiếp và ngay cả trong kiếp này khi chúng ta giao tiếp. Sự tương ưng trong cách đối xử hoặc suy nghĩ, lời nói là hành động tạo ra một cái lực để nó phản hồi lại, tương tác ngược lại với chúng ta theo hai chiều nghịch thuận, vui buồn, sướng khổ. Ai đã là người đều có những trải nghiệm như vậy. 

Hôm nay, Bảo Thành không đi nhiều vào chi tiết đó mà đi sâu vào cái đã lầm từ vô lượng kiếp mà làm cho chúng ta luân hồi, trầm mê mãi mãi khó thoát ra. Cái lầm đó là lầm chấp, cái lầm đó là ta đã lầm, ta đã lầm với những bất thiện nghiệp, nó phát ra từ ba cái chủ chốt mà Đức Phật thường hay nhắc nhở chúng ta phải nhìn rõ ba điều đó là Tham Sân Si. Phật giáo không nằm ngoài ba chữ Tham Sân Si của Tâm, người ta phân tích Tâm thành những mảnh nhỏ để nói về Tâm Sở, Tâm Vương, bao nhiêu thứ Tâm xẻ mổ nó ra như bác sĩ cắt mỏng từng tế bào để cho chúng ta thấy. Chuyện đó không nhất thiết, Chư Phật gom lại cho chúng ta thấy rõ ba căn bản của nền tảng tạo ra nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp ác đều từ Thân Ngữ Ý. Nếu nói về nghiệp ác thì từ Thân Ngữ Ý tương tác ba thứ Tham Sân Si. Nhưng từ vô thỉ vô chung, chúng ta vô minh, vô minh không có nghĩa là chúng ta ngu dốt hay dại khờ mà chúng ta chưa được thắp sáng trí tuệ, chưa được khai thị, chưa được chỉ đường cho nên chúng ta cứ lầm tưởng và lần mò theo những gì chúng ta suy nghĩ là thôi. Suy nghĩ của con người chỉ có tầm nhìn giới hạn không thể vượt qua được màn đêm u tối của vô minh.

Do đó, chúng ta cứ lầm ở trong đó rồi tưởng lầm Tham Sân Si là những định lý, là những chân lý của con người. Cho rằng chúng ta sống phải là Tham Sân Si, nếu không tham làm sao có cái này, có cái kia, nếu không sân làm sao có thể mạnh để bảo vệ mình. Những chân lý mù lòa như vậy được lập luận theo sự suy nghĩ của loài người, của chúng sanh trong vô lượng kiếp dần dần đẩy chúng ta vào vô minh. Từ đó, chúng ta khó có thể nhận biết Tham Sân Si có thật là những điều hẳn nhiên có trong kiếp người, tốt hay xấu cũng không biết, ta cứ lầm tưởng rồi đón nhận rồi sử dụng. Các bạn cứ thầm nghĩ đi đã bao nhiêu lần các bạn cứ lặp đi lặp lại tâm tham, có tính toán, có mưu chước để mà lấy được cái này, loại được cái kia. Mua một thì bán tới mười, mua mười thì bán tới một vạn lần, chúng ta với tâm tham vô đáy như vậy, nó cứ tràn ngập trong tâm thức của chúng ta bởi chúng ta lầm, lầm là bởi vô minh.

Vô minh là bởi vì thứ nhất là chúng ta không nhận ra, thứ hai là chưa được khai thị, thứ ba là môi trường sống chúng ta chưa tiếp cận được những bậc thiện tri thức để hướng dẫn cho chúng ta những điều chúng ta suy nghĩ, tin tưởng, chúng ta hành hàng ngày từ Ý hành, Khẩu hành và Thân hành đều không đúng chân lý của Đức Phật. Chúng ta chưa được khai thị và hướng dẫn nên chúng ta cứ lầm tưởng đó là lẽ thường của một kiếp người, các bạn lại hỏi là thử dẫn chứng coi trên đời này ai không tham, ai không sân, ai không si? Có ai mà không có tham đâu, tìm đâu có, ai mà không sân, tìm đâu ra, ai mà không si, làm sao tìm thấy? Cứ lập luận như vậy để rồi chúng ta lăn trôi theo những tư tưởng đó, ta đã lầm, lầm khi nào? Khi chúng ta thấy đau đớn, thất bại, khổ, khi chúng ta thấy những niềm vui không còn, nỗi khổ tràn ngập, sự đau đớn từ thân tâm nó hiện ra thì lúc đó ta suy nghĩ lại, tư duy lại chúng ta mới thốt lên câu ta đã lầm. Khi mà chúng ta nói ta đã lầm thì nó đã muộn lắm rồi.

Hôm nay, Bảo Thành không muốn các bạn thốt lên tôi đã lầm nữa bởi chúng ta thực sự đang tiếp cận với sự soi sáng của lòng Từ Bi, sự soi dẫn của lòng nhân từ của mười phương Chư Phật. Sự soi sáng dẫn đưa đó giúp cho chúng ta hiểu rõ chân lý ở đời chẳng phải là Tham Sân Si, nó cũng không kết lên cuộc đời của chúng ta, nó chỉ là một thành phần thật nhỏ trong kiếp người. thành phần hiện hữu lớn hơn trong kiếp người của chúng ta đó là Phật Tánh bởi Tham Sân Si có thể chuyển hóa để không còn nhưng Phật Tánh thì không bao giờ bị Tham Sân Si triệt tiêu và đẩy lui. Đã bao nhiêu kiếp lăn trôi trong cuộc đời của kiếp chúng sanh từ Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh cho tới Nhân, Thiên, Atula Phật Tánh vẫn còn đó chẳng bao giờ mất. Nó là cái gốc, là nền tảng vững chắc ở trong đó chỉ có điều ta chỉ bám víu vào những thành phần thật nhỏ của Tham Sân Si và cho nó là nhân tố chính của cuộc đời nên ta quên đi rằng ta vẫn còn một cái tốt đẹp hơn.

 Ở trong cái tốt đẹp hơn có muôn điều kỳ diệu nhưng chính vì ta lầm chấp, ta đã lầm là bởi vì chấp vào những tiên kiến, tri kiến suy nghĩ riêng của mình, những hý luận, những biện giải, những sự mà con người cứ ngồi đối đãi qua ngôn ngữ, ngồi đó chế tạo ra ngôn ngữ, áp đặt cho ngôn ngữ có những ý nghĩa rồi lại bị dính mắc vào ngôn ngữ đó, rồi phân tích ngôn ngữ, rồi chế tác ngôn ngữ, rồi nâng cao ý nghĩa, rồi phóng tác, rồi mô phỏng, rồi thành ra tưởng tượng, ngôn ngữ đa dạng ý nghĩa thì huyền bí cao siêu nhưng thực ra nó chỉ là những con chữ được ghép bởi con người mà thôi, đó là pháp chế định. Không có một ngôn ngữ nào cao siêu bằng pháp vị tức là nếm được vị của pháp nơi Chân Tánh hằng hữu của Phật Tánh chúng ta. Ngôn ngữ nào có thể diễn dạt được? Không có đâu. Và khi các bạn trở về và thắp sáng đuốc Tuệ được gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi của Phật thì các bạn không còn lầm nữa, các bạn nhìn thật là rõ, nhìn rõ được Nhân Quả Thiện Ác, nhìn rõ được Tham Sân Si chỉ là một phần yếu đuối nhỏ bé tồn tại trong kiếp người và chúng ta nhìn rõ được trong cuộc đời, trong kiếp người này có một thứ kỳ diệu đó gọi là Phật Tánh.

Không còn lầm nữa các bạn, chúng ta lầm là bởi vì chúng ta lần mò theo ngôn từ, chúng ta rong ruổi theo nó, chúng ta bám, chụp, bắt, giữ. Còn khi chúng ta buông tất cả những ngôn ngữ, thành kiến, biên kiến, tri kiến, những hý luận của cuộc đời, những ngôn ngữ được gọi là cao siêu chúng ta gạt bỏ hết mà cho mình trở thành một con người thật khiêm tốn, hạ xuống thật bằng phẳng dưới mặt đất. Và chúng ta nếm thử hương vị của Phật điển siêu thế Từ Bi, chúng ta thấy tất cả đều rụng rơi và chúng ta thấy mọi sự lầm chấp, những thứ ta gọi là ta đã lầm nó hiện rõ ràng để ta biết rằng tất cả những thứ đó chỉ là huyễn giả, huyễn ảo, không có thực. Có chăng nó chỉ là hương khói trong lúc sương mù cộng thêm để ta khó nhìn mà thôi. Nhưng hôm nay chúng ta có con mắt Trí Tuệ, có được sự tác động và nương vào sự tác động của Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi gõ cửa tâm linh, mở của tâm linh để chúng ta nhìn thật rõ, sờ chạm vào được những thứ huyễn giả này và rồi tự động nó rớt xuống và chúng ta lại chạm được vào thềm tâm thức của Phật Tánh. Từ đó, chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta đã viết trên thềm tâm thức của Phật Tánh từ vô lượng kiếp ta đã trải qua, ta đã lầm. Và chỉ cần dùng nhẹ một cây chổi thần thông Mu A Mu Sa quét một cái thì muôn sự lầm từ vô lượng kiếp, từ muôn sự lầm của những kiếp xưa, từ muôn sự lầm của ngay hiện kiếp này, từ lầm ở trong ngũ dục, lầm ở trong Tham Sân Si, lầm ở trong vô minh, lầm và thốt lên ta đã lầm, các bạn nay đã có cây chổi thần thông hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn quét nhẹ nó sẽ bay không còn, nó sẽ không còn tồn đọng trên tâm thức của các bạn nữa.

Mỗi một ngày chúng ta có một pháp khí thần thông, pháp khí hôm nay tức là cây chổi của hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta quét hết rác rưởi của sự lầm chấp trong tâm ra, chúng ta chỉ quét một lần và cứ một lần chúng ta lại quét, mỗi lần quét như vậy thì từng thứ lớp mà ta đã lầm chấp từ vô thỉ vô chung sẽ dần dần tróc gốc sẽ không còn bám vào thềm tâm thức của chúng ta. Các bạn thân mến, cái chổi thần thông Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa có sức mạnh vô biên thế giới bởi nó được tác động do Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi. Các bạn, chúng ta quét rác ở đâu? Chúng ta quét rác từ ngay trong nội tâm, quét rác từ ngay trong tâm thức chất chồng bao nhiêu thứ lầm chấp trong vô lượng kiếp qua mà nó đã trở thành mênh mông vô tận, sức này sao có thể quét hết được nếu không có cây chổi thần thông Chánh Niệm Mu A Mu Sa bạn sao có thể quét hết rác rưởi ở trong tâm của các bạn.

Các bạn có thể xoay lưng lại với nó nhưng nó vẫn ở đó, nó không có hết. Không phải xoay lưng lại là rác rưởi của những lầm chấp, của những cái ta đã lầm nó biến mất, không phải bịt mắt lại là tất cả rác rưởi chồng chất từ vô lượng kiếp qua bởi ta đã lầm không còn thấy nữa. Các bạn, dù các bạn quay lưng lại hay các bạn bịt mắt thì những chuyện mà các bạn đã lầm chấp từ vô lượng kiếp qua chất chồng dày cộm trong tâm thức vẫn hiện hữu ở đó, các bạn phải quét nó đi nhưng nếu các bạn dùng cái chổi bình thường của cuộc đời lượm lặt rác rưởi thì rác rưởi của sự lầm chấp đó từ vô lượng kiếp nó chồng chất như vậy hỏi thử kiếp này làm sao có thể quét sạch được nó nếu dùng cây chổi bình thường của sự tự lực cố gắng lượm lặt, nhặt nó lên, quét chùi nó. Cả một số lượng rác rưởi do ta đã lầm từ vô lượng kiếp khác chồng chất lên như vậy từng kiếp, từng kiếp mà chỉ dùng có một kiếp hiện hữu thì làm sao các bạn quét nó được? Chỉ cần dùng một điều dẫn ý đơn giản nếu các bạn 07 ngày không rửa chén thì các bạn không thể chỉ trong tích tắc rửa được nó. chuyện gì tồn động nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì cũng phải dùng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm để giải quyết. Huống hồ sự tồn đọng của rác rưởi do ta đã lầm từ vô lượng kiếp, từ hằng hà sa số kiếp trước sao ta có thể chỉ trong kiếp này tích tắc có thể quét sạch được nó bằng sức lực bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên cũng rất cần sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, ta phải tự chủ được ta muốn đứng dậy để quét sạch chúng, rác rưởi của những cái ta đã lầm trong tâm thức của ta. Nhưng với chỉ có cái sức đó chúng ta cũng sẽ quét sạch nhưng không thể quét sạch trong một đời, chúng ta phải quét sạch hằng vô lượng kiếp trong tương lai, hằng hà sa số kiếp nữa trong tương lai.

Các bạn, trong thời buổi này nếu các bạn có một món nợ bao nhiêu năm thì trong một ngày các bạn không thể trả hết được món nợ đó. Nếu các bạn có món nợ hằng 10 năm thì cũng phải dùng 10 năm trời để trả, không thể chỉ dùng trong tích tắc. Huống hồ chi hằng hà sa số kiếp chất chồng những chuyện ta đã lầm trong Tham Sân Si, rác rưởi của Tham Sân Si do ta đã lầm chấp đó nó chồng chất từ vô lượng kiếp qua. Sức người hôm nay, ta không tạo rác rưởi nữa bởi chúng ta tin sâu vào Tam Bảo, chúng ta nương vào Hùng lực của Phật Pháp Tăng, chúng ta hiểu rõ Nhân Quả Thiện Ác, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiện là chúng ta đã không tạo thêm rác rưởi nữa rồi. Nhưng làm sao ta có thể quét sạch những rác rưởi ta đã lầm chấp từ vô lượng kiếp qua? Chúng ta không thể dùng cây chổi bình thường mà chúng ta phải dùng cái chổi của hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Cây chổi thần thông này chúng ta quét nhẹ nhẹ, chúng ta quét nhè nhẹ và sự nhẹ nhàng trong tâm thức ứng dụng với cây chổi Chánh Niệm thần thông mật chú Mu A Mu Sa rác rưởi của ta đã lầm trong Tham Sân Si từ vô lượng kiếp qua do Thân Ngữ Ý tạo ra cũng sẽ dần dần tan biến mất.

Các bạn thân mến, các bạn hãy cùng với Bảo Thành chúng ta ngồi. Đặt bàn tay Trí Tuệ vào bàn tay Từ Bi ứng dụng cây chổi thần thông Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa quét từ bên trong ra tất cả mọi rác rưởi của ta đã lầm trong Tham Sân Si từ vô lượng kiếp qua để tâm thức của chúng ta được sạch sẽ để thầm nhắc nhở rằng trong thềm tâm thức khi nó sạch sẽ đó nó trở thành tấm gương để chúng ta soi đường nhìn rõ vạn pháp hư không, huyễn giả để không còn chồng chất nữa. Mời các bạn ngồi thẳng nhẹ nhàng, buông lỏng thân tâm.                                                                                                                                   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con quét sạch những chuyện con đã lầm chấp từ vô lượng kiếp qua. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn đã trì thêm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và theo đúng như những gì chúng ta trải nghiệm mỗi một người chúng ta khi trì 7 biến mật chú này cùng với Bảo Thành, chúng ta đồng tu và đồng cộng hưởng đón nhận được năng lượng Phật điển siêu thế vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn nên nhớ, chúng ta đã có cây chổi thần thông của hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn hãy trở về trong tâm thức của mình đi, các bạn hãy dùng cây chổi thần thông mật chú Mu A Mu Sa này an trú trong Chánh Niệm đi, các bạn quét từ từ, từ từ thì tất cả rác rưởi do các bạn đã lầm chấp do Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý phát sinh ra từ vô lượng kiếp qua sẽ dần dần tiêu tán hết chẳng còn nữa. Đó là sự quét đi còn nay cây chổi thần thông này không còn phải quét hất nó đi ra bên ngoài nữa mà cây chổi thần thông Chánh Niệm Mu A Mu Sa này có sức chuyển hóa. Bởi tất cả những rác rưởi của lầm chấp của các bạn do Tham Sân Si đó, khi các bạn dùng cây chổi thần thông này quét chúng liền chuyển biến từ rác rưởi thành châu báu để các bạn ứng dụng vào cuộc đời. Các bạn biết tái tạo và tái sử dụng rác rưởi của Tham Sân Si chồng chất từ vô lượng kiếp qua trong thêm tâm thức của các bạn bằng cây chổi thần thông Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Cây chổi này nó có công năng vô biên thế giới, một sự quét nhẹ nhàng thì hằng hà sa rác rưởi của những chuyện các bạn đã lầm chấp trong vô lượng kiếp qua liền biến thành châu báu. Đây không phải là cây chổi thần hay cây gậy thần có thể chỉ đá hóa vàng, những vàng đó chỉ ứng dụng trong cuộc đời của kiếp con người ăn uống, ngủ nghỉ mà thôi. Đây không phải là cây chổi thần các bạn, đây là cây chổi Phật có sức thần thông của Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi, đây là cây chổi Từ Bi, là cây chổi năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật đã tặng cho các bạn. Các bạn hãy dùng tự lực cầu Đạo Giác Ngộ cầm nó lên quét nhẹ nhàng trong tâm thức thì hằng hà sa những rác rưởi, những chuyện lầm chấp trong Tham Sân Si liền biến thành thất bảo lưu ly, ngọc ngà châu báu theo y như ý thiện của các bạn mà nó phải hiện hình như vậy để trang điểm cho cuộc sống của các bạn.

Khi ai đó mới nghe qua trong Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn trên kênh Youtube các bạn sẽ thấy ngỡ ngàng vô cùng bởi những cách tu tập Mật như vầy các bạn chưa bao giờ được nghe, được nhìn, được thấy, ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đến mức mà các bạn có thể khinh thường, ngỡ ngàng đến mức mà các bạn có thể khinh khi coi rẻ, ngỡ ngàng đến mức mà các bạn có thể gạt qua rồi bỏ, bởi vì sao? Các bạn đã lầm, lầm chấp những chuyện đã thường xuyên lặp đi lặp lại trong đời nó quen quá. Và những gì nó quen quá nó tạo thành phong tục, những gì trở thành phong tục tập quán là những cái gần gũi dễ thực tập nhưng ta chưa có cơ hội nhìn rõ những phương tiện khác có phù hợp với ta hay không. Các bạn có thể là do sự nhồi nhét, căn duyên sinh ra từ những truyền thống như vậy và cột chặt mình trong truyền thống đó nên các bạn chưa có cơ hội tham học như Ngài Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm nói Ngài đi tham học với 50 vị Bồ Tát, cuối cùng Ngài đã chọn vị Thầy của mình Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để làm Thầy lấy Trí Tuệ. Pháp môn Thiền Mật là lấy Trí Tuệ để soi sáng đời sống tâm linh, lấy Trí Tuệ nương vào đại Hùng đại Lực Trí Tuệ Từ Bi của Phật để các bạn thắp sáng Trí Tuệ của mình để có thần lực dũng mãnh cầm cây chổi thần thông này, cây chổi Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa này quét sạch và biến tất cả rác rưởi đang tồn đọng trong thềm tâm thức vô lượng kiếp do Tham Sân Si của các bạn tạo ra thành bảy báu trang điểm cho cuộc đời thánh thiện, trên con đường đi về sự giải thoát.

Các bạn thân mến, đối với các bạn mới nghe qua khó nghe vô cùng bởi các bạn nghe quen chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tụng kinh trong Tịnh Độ, các bạn đã quen nghe vấn đề ngồi thiền phải cứng ngắc như pho tượng rồi dùng tâm quán chiếu, quán chiếu như Vispassana Thân − Thọ − Tâm − Pháp, quán chiếu theo hơi thở Chánh Niệm sổ tức đếm số, đúng, tất cả điều đó là đúng. Nếu bạn có căn duyên với nó, nếu bạn có Thượng duyên với Pháp môn đó thì một niệm Phật các bạn đã vãng sanh, một sát na ngồi thiền an trú, quán chiếu Thân − Thọ − Tâm − Pháp trong hơi thở sổ tức các bạn đã vượt qua tất cả những lầm chấp và các bạn sống tịch tĩnh an vui. Nhưng nếu các bạn khi đã trải qua những lần như vậy, đã trải qua những lần nghe pháp, đã từng trải qua những lần tụng kinh, đã từng trải qua tất cả những chuyện mà đã làm những pháp, những phương tiện các bạn đã tu mà thấy trong tâm thức của các bạn vẫn còn chồng chất rác rưởi bởi chuyện bạn đã lầm trong vô lượng kiếp qua thì Bảo Thành nghĩ các bạn nghe theo Phật có câu gọi là trạch pháp tức là hãy lựa chọn. Lựa chọn cho mình đúng Pháp môn phù hợp với nhân duyên của mình, Pháp môn nào cũng kỳ diệu, không có Pháp môn nào cao hơn Pháp môn nào.

Tất cả các Pháp môn Đức Phật truyền dạy cho chúng sanh đều khế cơ, khế lý phù hợp với căn cơ nhân duyên của từng chúng sanh và trong từng chúng sanh như chúng ta phải tìm học từng Pháp môn một cho tới khi một Pháp môn nào đó khi ta đã học, ứng dụng, nghiên cứu trong một thời gian dài thấy nó có sự lợi lạc thì ta suy ra nó hợp với ta, ta có nhân duyên với nó, ta phải học. Còn nếu như trải qua biết bao nhiêu năm trời nghiên cứu tu học pháp này, pháp kia mà các bạn chưa thể quét sạch hết được rác rưởi mà các bạn đã lầm chấp trong Tham Sân Si, thấy trong thềm tâm thức của các bạn Tham Sân Si vẫn còn lác đác hoặc còn chồng chất ở trong đó chưa thể hết được thì Bảo Thành nghĩ các bạn hãy cho các bạn một cơ hội cầm cây chổi thần thông, cây chổi của Phật chứ không phải cây chổi thần, cây chổi của Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi thần thông hơi thở Chánh Niệm mật chú  Mu A Mu Sa quét một cái thì hằng hà sa rác rưởi, chuyện mà các bạn đã lầm chấp trong vô lượng kiếp qua do Tham Sân Si tạo thành nó liền chuyển thành bảy báu các bạn à. Các bạn hãy cố gắng, nay các bạn đã có cây chổi đó rồi các bạn hãy dũng mãnh. Còn như các bạn mới vào các bạn hãy thử cho phép mình một lần cầm cây chổi gọi là cây chổi thần thông, cây chổi này là cây chổi của Phật.

Các bạn, nhớ lại chút xíu đi, nhất định trong một lúc nào của quá khứ hay ngay trong hiện tại các bạn thường mơ ước có được cây gậy thần, có được cây chổi thần để ngồi lên cây chổi thần đó đọc chú một cái là bay ngao du khắp thiên hạ hoặc có cây gậy thần đọc chú một cái là biến thành cái này, biến thành cái kia. Nhưng các bạn đâu có đâu, trên đời này ai cho bạn cây gậy thần đó, ai trao cho bạn cây gậy thần đó. Có chăng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa mà ngày nay có thể đóng thành phim, kể lại cho nhau nghe cho vui một chút xíu, các bạn chuyện cổ tích mà, đâu có thật. Mà bây giờ các bạn đi năm châu bốn bể tìm cầu đi có vị Thầy nào dạy Mật Tông một cách từ từ, nhẹ nhàng để cho các bạn cùng đồng tu để thẩm nhập vào Tạng Mật Kim Cang hay không? Thiền Mật Kim Cang này thật là vi diệu các bạn à, họa hiếm một trong các bạn đã chọn được một số vị Thầy và số Thầy đó đã chân truyền cho các bạn nhưng nếu truyền một cách rộng rãi, tỉ mỉ và chân thành như vầy hiếm lắm các bạn ơi. Bảo Thành giới thiệu tới tất cả các bạn không phải cây chổi thần, không phải cây gậy thần, mà không phải chỉ giới thiệu thôi mà Bảo Thành trao cho các bạn cây chổi Phật điển Từ Bi. Gậy thần Như Tề Thiên Đại Thánh có cây gậy thần đó đánh cũng thua người ta mà thôi. Nhưng mà cây chổi Phật điển Từ Bi này có sức thần thông. Không phải chỉ đá hóa vàng, quét chuyện của thiên hạ nhưng có thể đi ngược vào tâm thức của các bạn quét rác rưởi mà các bạn đã lầm chấp từ Tham Sân Si do Thân Ngữ Ý tạo ra từ vô lượng hằng hà kiếp xưa thành bảy báu. Tuyệt vời, tuyệt vời các bạn hãy lãnh nhận cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi này đi, các bạn hãy bước vào đi và quét từ trong tâm thức các bạn ra.

Không những vậy mà các bạn có thể quét cho những người thương yêu của các bạn, quét sạch những rác rưởi lầm chấp của những người ta yêu thương như vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè, những người ta quan tâm, những người ta thương yêu, cộng đồng xã hội và ngay cả tất cả những bạn đồng tu cùng với ta. Khi các bạn đồng tu cùng với nhau cùng với Bảo Thành thì Bảo Thành và các bạn mỗi người của chúng ta trên tay đều cầm cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi có sức thần thông lớn quét rác nơi cửa chân tâm của ta và của từng người. Dù rằng đã vô lượng kiếp trần nó chồng chất nhưng cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi có sức thần thông trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa này sẽ quét và chuyển hóa rác rưởi của tất cả đã lầm chấp thành bảy báu. Các bạn, quý vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Trong kinh Tịnh Độ, cõi Niết Bàn có bảy báu chỗ nào cũng có, muốn gì được đó do ý thiện mà khởi, mà hình thành. cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi này khi quét hết rác rưởi thì rác đó liền biến thành bảy báu khởi theo ý thiện của mỗi một hành giả, của mỗi một các bạn đang tu hành biến thành bảy báu rải lên trên cuộc đời của tất cả mọi người để chúng ta không còn sống trong lầm chấp của Tham Sân Si bởi Tham Sân Si nữa mà chúng ta sẽ chuyển hóa sự lầm chấp đó thành bảy báu bởi trong tay của chúng ta đã có cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi thần thông an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn, các bạn dùng tay Trí Tuệ đặt lên tay Từ Bi và các bạn cùng với Bảo Thành hãy vận dụng cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi thần thông này, an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Ứng dụng cây chổi Phật điển thần thông này quét sạch hết rác rưởi mà các bạn đã lầm chấp do Tham Sân Si bởi Thân Ngữ Ý trong vô lượng kiếp qua đang ở trong tâm thức của ta và chúng ta cũng ghé ngang qua những cuộc đời ta yêu thương để quét sạch rác rưởi cho họ luôn. Các bạn, chúng ta bắt đầu:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con quét sạch tất cả mọi rác rưởi lầm chấp từ bao kiếp qua. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, khi các bạn luyện công Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn các bạn chỉ cần trì 21 biến. 21 biến an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa các bạn phát nguyện thâm sâu và quán chiếu đề mục từng ngày. Ví dụ hôm nay quán chiếu đề mục ta đã lầm thì các bạn quán chiếu rằng hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa là cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi có sức thần thông quét sạch mọi rác rưởi trong tâm thức của ta và của người và hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng rồi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa. Với sự quán chiếu như vậy, với đề mục an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa tâm thức của các bạn sẽ được sạch mọi rác rưởi của lầm chấp Tham Sân Si. Mọi lầm chấp rác rưởi Tham Sân Si sẽ liền biến thành bảy báu do cây chổi Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi thần thông này.

Các bạn ơi, chúc các bạn thực tập mỗi ngày! Mỗi ngày chúng ta có một đề mục nếu bất chợt các bạn vô được trang Thất Bảo Huyền Môn không cần biết bài nào, đề mục nào các bạn có thể nghe qua một lần sự hướng dẫn rồi sau đó thực tập các bạn sẽ tìm thấy sự trải nghiệm thích thú vi diệu.

 Chúc các bạn thật thành công và thành tựu trong pháp thiện này! Cám ơn các bạn đã đồng tu! Mô Phật!

Vấn đáp

Câu hỏi. (72:05”) Có những cái buồn tự nhiên nó đến mà mình không biết lý do là gì thì đó có phải là do những bất thiện nghiệp từ nhiều kiếp trước nay đủ duyên nên nó trổ quả không ạ?

Hình như Thầy nhớ có một bài nhạc của nhạc sĩ nào sáng tác có câu như vầy: “Không biết hôm nay tại sao tôi buồn?” Tất cả những nỗi buồn tới với chúng ta phải được phân tích không thể nói một cách chung chung do nghiệp từ kiếp trước. Nhiều khi do sự tương tác ngay bây giờ mà thôi, người tới người ta chửi mình ta đã buồn rồi, người tới nói những chuyện không phù hợp ta cũng buồn. Như vậy, đó là nghiệp hiện tiền ta đang tạo ra chưa kể những cái nghiệp của quá khứ trổ nghiệp để nó mang chúng ta tới cảm thọ buồn hoặc do cái nghiệp của kiếp trước nó trổ quả để tương tác với người này, người kia làm những người bất như ý rồi ta buồn. Bây giờ, nói chung tất cả không biết tại sao hôm nay mình buồn, nỗi buồn vu vơ do nói chuyện, do tiếp xúc, do thành công, do thất bại, nỗi buồn do ghen ghét, thị phi nói xấu, nỗi buồn do tương tác hàng ngày nó có hằng hà sa những cái buồn đó. Cũng không cần thiết phải chi li tìm tòi làm chi chỉ cần biết rằng khi các bạn buồn thì các bạn lấy cây chổi thần thông mật chú Mu A Mu Sa, chẳng cần truy cứu từ kiếp trước hay kiếp này hay ngay bây giờ. Nếu các bạn đang nói chuyện của một người mà cách nói chuyện của họ làm bạn buồn đó là rác rưởi của người ta đang đổ vào tâm thức của bạn, bạn làm sao đây? Bạn muốn mang rác đổ vào tâm thức của họ nữa hay sao? có nghĩa họ nói mình không vui mình nói lại cho họ không vui, người này đổ rác vào người kia, người kia đổ rác vào người này. Ngay hiện tại hay quá khứ nếu những nỗi buồn đó không do ta tạo ngay bây giờ mà chợt tới từ cảm giác buồn mà thôi cũng không biết buồn về cái gì thì thôi coi đó là tiền kiếp rác rưởi đổ vào nhau. Bạn có cây chổi rồi, bạn có cây chổi thần thông Phật điển Từ Bi rồi, hãy lấy cây chổi thần thông Từ Bi này các bạn hãy quét rác buồn đi, hãy quét nhẹ nhàng và nói “buồn ơi, ta chào mi”. Ta nói như vậy là buồn nó biến mất hết à, nếu mà không biết hôm nay tại sao ta buồn thì hãy dùng cây chổi Phật điển đại Từ đại Bi quét rác rưởi của nỗi buồn và nói rằng buồn ơi ta chào mi. Mà còn hay nữa ta trì mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm thì những nỗi buồn vu vơ hay có nguyên cớ từ kiếp trước hay ngay tại kiếp này liền biến thành niềm vui của các bạn. Các bạn thử đi sẽ thấy được sự ứng nghiệm của nó. Chúc bạn vận dụng được cây chổi Phật điển Từ Bi này để quét tất cả nỗi buồn của bạn để chào nỗi buồn đó không còn tới với bạn hoặc biến tất cả mọi nỗi buồn đó thành niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn