Search

Bài 1043: Khúc Khải Hoàn – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn đồng tu. Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn Thiền Mật song tu trong Thiền có quán chiếu hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai nơi đó có mật chú Mu A Mu Sa là lời nguyện tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, giữ giới, hành thiện để đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, ngày nay trên thế giới chúng ta thường nghe Pháp môn Tịnh Độ niệm Phật vãng sanh, Thiền có nhiều tông phái, bên Mật tông cũng có nhiều tông phái khác nhau. Nhưng thật ra tất cả các pháp của nhà Phật dạy là phương tiện, trong Tịnh Độ có Thiền Mật, trong Thiền có Mật Tịnh, trong Mật có Thiền Tịnh. Có nghĩa Tịnh Độ, Thiền Tông và Mật Tông cũng chỉ là cách nói cho nó nhỏ ra cho mọi người dễ hiểu, ba Pháp môn đó đều là phương tiện được chia nhỏ để mọi người có thể dễ đi theo mà thực hành quán chiếu. Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn cũng nằm trong các pháp phương tiện mà các Bậc Thầy Tổ đã truyền lại cho chúng ta hầu cho những ai có nhân duyên phù hợp với căn cơ sinh ra trong kiếp này. Khi tu tập Pháp môn này sẽ có nhiều đề mục quán chiếu để chuyển hóa thân tâm của mình mỗi ngày một thanh tịnh hơn.

Các bạn, khi chúng ta tu bất cứ Pháp môn nào trải qua một thời gian tìm hiểu các bạn phải đặt đức tin vào trong đó, đức tin không có nghĩa là tin mù quáng. Đức tức là hành mười pháp thiện để tăng trưởng công đức, phước đức, đức hạnh của mình. Tin là niềm tin bởi đã hiểu về Phật Pháp Tăng, Nhân Quả, giữ giới. Khi chúng ta hiểu về Phật Pháp Tăng và Nhân Quả chúng ta phát nguyện giữ giới, từ đó chúng ta tăng trưởng công đức, phước đức của mình qua mười pháp thiện rồi chúng ta có niềm tin sâu sắc, bất thối, tuyệt đối gọi là đức tin. Đức tin đó sẽ giúp cho chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm tốt hơn bởi cuộc đời luôn có sự cám dỗ, có những sự lôi kéo bởi thật là nhiều những phương tiện lầm lạc, không phù hợp với căn duyên. Cho nên khi các bạn đã phù hợp với một Pháp môn nào, căn duyên của các bạn đã phù hợp với bất cứ một Pháp môn nào của nhà Phật bước thứ hai là phải tăng trưởng đức tin như Bảo Thành vừa nói. Khi tăng trưởng đức tin như vậy chúng ta sẽ khởi lên được muôn điều hoan hỷ trong bất cứ một hiện tượng nào xảy ra trong cuộc đời, có sự điềm tĩnh, có sự tĩnh tọa an yên. Còn không có đức tin chúng ta dễ bị thay đổi, chúng ta dễ bị lôi kéo không khác gì như con trâu ở ngoài đồng bị người ta xỏ mũi kéo đi hoài, không thể tự chủ cuộc sống của mình. Người tu Phật Pháp là người phải làm chủ, tâm phải làm chủ tất cả các pháp và chọn lựa cho mình một Pháp môn phù hợp để mình theo đuổi tu tập, công phu sớm hôm, thành tựu được sự an lạc của tự thân.

Các bạn, để chúng ta hiểu được điều đó thì hôm nay nếu các bạn là những bạn đầu tiên bước vô trang mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn gặp Bảo Thành ở trên đây cùng tất cả các bạn đồng tu khác có lẽ hơi xa lạ với Pháp môn này. Nhưng Bảo Thành xin các bạn hãy cho mình một cơ hội tĩnh tọa an yên làm theo những gì Bảo Thành làm ở trên kênh Youtube này để sau buổi đồng tu các bạn xem lại, các bạn có sự trải nghiệm gì. Tất cả cuộc sống, chúng ta nên có một sự trải nghiệm mới, trải nghiệm đúng đắn sau khi đã tư duy, để có được sự tư duy chúng ta phải có được cái dũng bước vào thực hành, không thể đứng ở bên ngoài mà có thể hiểu thấu được đâu, hãy bước vào. Bởi đã gọi là Chánh Pháp với Chánh Kiến, Chánh Tư Duy các bạn đã có cái Bi, Trí và Dũng để bước vào con đường công phu. Mong rằng các bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời trong những giây phút đồng tu với Bảo Thành.

Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn phối hợp giữa hít thở. Khi chúng ta phát nguyện xong thì hít thở, hít chúng ta hít vào thật sâu tùy theo sức của mình bằng mũi, các bạn nhớ là hít bằng mũi. Các bạn đưa xuống Đan điền Khí hải phình bụng ra, khi các bạn phình bụng ra các bạn để cho phổi dẫn khí xuống Đan điền Khí hải ở vùng dưới đây và cơ thể có cơ hội chuyển hóa Oxy, chạm vào Nhâm Đốc biến thành năng lượng chạy theo xương sống khi các bạn thở ra. Khi các bạn thở ra thì bắt đầu năng lượng chuyển từ Khí hải Đan điền xuống Nhâm Đốc và chạy dọc theo xương sống ở phía sau. Lúc đó các bạn sẽ hóp bụng lại từ từ, hóp cho đến khi nào các bạn thở hết hơi ra và trong giai đoạn lúc bắt đầu hóp bụng các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa. Mật chú này được chia đều, nó có bốn âm Mu, A, Mu, Sa. Các bạn trì thật là đều theo hơi thở, hơi thở hết, mật chú ngưng, chúng ta cứ đều đặn như vậy và mỗi một lần theo một chu kỳ phát nguyện bằng tiếng Việt, hít hơi phình bụng mang xuống Đan điền Khí hải hóp bụng thở từ từ cho Oxy chạy dọc xương sống, rồi sau đó chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa chúng ta gọi là một chu kỳ. Một chu kỳ như vậy nếu các bạn làm cho đúng và giữ tâm thanh tịnh với sự cầu Đạo Giải Thoát, các bạn liền lãnh nhận được những năng lượng vi tế của Phật điển siêu thế Từ Bi tác động vào thân tâm của các bạn.

Khi các bạn cảm giác được, cảm thọ được, nhận ra được có một lực của Phật điển tác động vào thân và nó bắt đầu xoay chuyển từ trái qua phải, từ phải qua trái hoặc di chuyển thân xác lên đằng trước, xuống đằng sau, các bạn cứ thả lỏng xương hông, tĩnh tọa cho vững để tự nhiên như con thuyền trôi trên mặt nước. Và nếu tay của các bạn di động thì các bạn quán chiếu tôn tượng của Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn, tay ta như hóa thân tay của Đức Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chuyển động sao cũng được, cứ để tự nhiên, tâm chỉ tiếp tục chú trọng vào hơi thở vào ra. Khi hít vào phình bụng, khi thở ra ta hóp bụng, trước khi hít vào ta phát nguyện, sau khi ta bắt đầu thở ra từ từ ta trì mật chú đồng hành với cái hơi thở như vậy. Hơi thở này an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, mật chú này sẽ giúp các bạn lãnh nhận được thật nhiều Phật điển.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu: “Khúc khải hoàn” tức là bài ca trở về với Chân Như.

Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải, bày tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ hay bàn tay phải, bàn tay của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Trí Tuệ tức là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Bên phải là Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, bên trái là bàn tay Từ Bi tượng trưng cho Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền tức là chúng ta giữ giới hạnh của mình Từ Bi và Trí Tuệ để hoằng pháp, để độ sanh. Mời các bạn đặt lòng bàn tay phải vào lòng bàn tay trái giữ lưng cho thẳng, thân xác nhẹ nhàng buông lỏng. Chúng ta sẽ cùng nhau trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Nếu các bạn là những bạn vào lần đầu tiên các bạn cứ làm theo Bảo Thành, đón nhận năng lượng và sau khi chúng ta trì xong sẽ có một vài giây phút để diễn đạt đề mục khúc khải hoàn hôm nay. Khi Bảo Thành nói các bạn cứ lắng nghe và các bạn lắng đọng thân tâm của mình, đón nhận Phật điển vào tâm:                                        

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Trong buổi đồng tu chúng ta sẽ trì ba lần như vậy mỗi lần 7 biến tổng cộng 21 biến mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi một lần chúng ta hít vào thở ra an trú trong hơi thở Chánh Niệm đó và chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, mật chú này có nghĩa là chúng con phát nguyện cùng với mười phương Chư Phật xin Chư Phật hãy ban rải năng lượng Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi tới với tất cả mọi chúng sanh. Các bạn, đây là pháp Thiền Mật có sự cộng hưởng giữa tha lực và tự lực. Ngàn xưa cho tới bây giờ con người vẫn mong cầu có một lực tác động vô rồi tìm tòi biết bao nhiêu những Pháp môn như khí công, thiền công, nhân điện, tất cả mọi pháp môn để tiếp cận với một năng lượng ngoại thể từ bên ngoài. Họ không biết năng lượng đó tới từ đâu chỉ biết rằng từ vũ trụ mênh mông hay từ thiên địa hay từ một Đấng Thần Linh nào đó họ tôn thờ ngưỡng cầu. Trong sự không rõ không biết đó, bởi ở trong vô minh, thiếu gì những năng lượng bất tịnh đã tràn vào thân tâm của họ để rồi sau một thời gian tu tập hầu hết họ bị khó chịu. Một danh từ được đặt để trong những trường hợp như vậy gọi là tẩu hỏa nhập ma bởi không tiếp được những ân điển của Chư Phật, Phật điển của Chư Phật mà chỉ tiếp được trược điển của 6 nẻo Luân Hồi.

Các bạn thân mến, chúng ta hôm nay tiếp tha lực trực tiếp của mười phương Chư Phật qua những giáo lý căn bản mà Đức Phật dạy cho chúng ta dựa trên 6 nền tảng vững chắc đó là Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ. Tín là tín tâm với Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả đó gọi là Tín. Nguyện là chúng ta phát nguyện tin sâu vào mười phương Chư Phật Tam Bảo và xin Đức Phật ban rải năng lượng, tha lực đó tác động vào cuộc đời của chúng ta, đó gọi là Nguyện. Hạnh tức là mười điều thiện chúng ta hành để có giới hạnh, chúng ta giữ năm giới tức là Giới, năm giới đó cùng với mười điều thiện cũng gọi là Giới Đức, Giới Hạnh. Chúng ta hít thở trong hơi thở Chánh Niệm bằng nguyện lực, bằng Tâm lực, bằng Trí lực của chúng ta an trú trong hơi thở đó tạo ra Định lực gọi là Chánh Định trong an trú của Chánh Niệm. Huệ sẽ khai mở bởi mật chú Mu A Mu Sa gắn kết chúng ta giữa tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi tới với chúng ta. Đủ sáu điều như vậy chúng ta luôn luôn đón nhận được Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi. Phật điển này thanh lọc thân thể này của chúng ta cho khỏe, khai thông các kinh mạch, các đại huyệt, nhân đôi sức mạnh của con người, tăng trưởng sự bền vững, khai mở các Luân Xa. Phật điển này thanh tịnh tâm ý của chúng ta, thanh lọc chuyển hóa Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý, đẩy lùi Vô Minh tỏ lộ Ánh Minh để chúng ta hiểu được chân lý chúng ta đi về với Bổn Tánh Chân Như.

Các bạn, ngày xưa khi Đức Phật giảng kinh, Chư Thiên đã rải hoa xuống đại chúng và hát lên những khúc ca khải hoàn, ngày hôm nay mỗi một người chúng ta trở về với thế giới hiện tại chúng ta vẫn còn văng vẳng ở trong tai của mình nghe những khúc khải hoàn này để tiễn đưa chúng ta về với Bổn Tánh Chân Như. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có câu:

 Như người đi xa trở về làng
 Bà con cô bác xóm giềng đều vui
 Ra ngoài tay vẫy tay mời
 Chào mừng đón tiếp đưa ta về nhà.
 Đó là câu Pháp Cú:
 Hay thay những kẻ tịnh tâm
 Theo lời giáo huấn Như Lai mà định thần
 Ngày sau đã thác đi rồi
 Phật Tiên Thần Thánh đón chờ chúng ta. 

Chúng ta như người đi xa trở về, có muôn người chờ đợi đón chúng ta, đó là ngày chúng ta khải hoàn, chúng ta ca khúc khải hoàn, chúng ta ca mừng vui vẻ để trở về, khải hoàn là trở về. Đi xa mà trở về bà con cô bác đều vui mừng, chúng ta là người xa lìa cõi Phật, rớt vào trong vô minh tăm tối của khổ đau. Nay chúng ta có hơi thở Chánh Niệm, có mật chú Mu A Mu Sa, có khúc ca Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ca khúc khải hoàn Mu A Mu Sa đưa chúng ta trở về với Chân Như Tự Tánh của Phật. Thì khi chúng ta trở về với Chân Như Tự Tánh của Phật nơi đó có mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sẽ đợi chờ, đón tiếp chúng ta. Khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa dẫn đưa chúng ta, nhảy mừng vui mừng từng bước chân an lạc trở về với Chân Như. Y như Đức Phật đã dạy như người đi xa nay trở về, nếu chúng ta đã đi xa làng mạc, thôn xóm của ta, quê hương của ta, bà con của ta, cha mẹ, anh chị em của chúng ta khi chúng ta trở về thì biết bao nhiêu con người vui mừng ra đón chúng ta.

Chúng sanh trong đó có các bạn và Bảo Thành từ vô thỉ vô chung những kiếp qua đã lạc lối trong vô minh, trầm mê trong Tham Sân Si chẳng làm chủ được Thân Ngữ Ý, lạc lõng giữa cuộc đời, bơ vơ trong cảnh khổ, chìm đắm trong luân hồi. Nhưng hôm nay, nghe được khúc khải hoàn của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta nương vào khúc khải hoàn đó để hồi đầu trở về mái nhà yêu dấu của chúng ta, trở về căn nhà yêu đấu của chúng ta, trở về ngôi tòa sen vĩnh cửu thường hằng, bất Sanh Diệt thanh tịnh, trở về với Chân Như Tự Tánh, trở về với Bổn Nguyên của mình để trở thành Phật. Vì sao ta có thể đi được trên con đường trở về đó? Là bởi vì khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa có năng lượng thần thông, có sức mạnh Di Sơn Dời Hải san bằng mọi gồ ghề, mọi hầm hố trên con đường ta đi, làm cho nó bằng phẳng trơn tru để trên mỗi bước chân ta đặt xuống trong sự an lạc và lắng nghe khúc khải hoàn, mật chú Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm tịch tĩnh từng bước đi về với tâm thức của Bổn Tánh Như Lai của chúng ta.

Các bạn thân mến, đã bao nhiêu kiếp qua, đã vô lượng kiếp qua tai của chúng ta đã bị điếc chẳng thể nghe được khúc khải hoàn này cho nên chúng ta cứ lăn trôi lặn ngụp mãi. Cho nên tai của chúng ta bị điếc trong vô lượng kiếp quá chẳng thể nghe thấy khúc khải hoàn của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa nên chúng ta cứ vùi đầu vào trong tăm tối, cứ lầm mê trong chấp trược, cứ vơ đi vét lại ôm ấp Tham Sân Si để rồi Tánh của chúng ta dần dần bị lu mờ, Tuệ của chúng ta dần dần bị đẩy xuống và bao nhiêu bụi bặm, rác rưởi của những tạo tác từ Thân Ngữ Ý trong vô minh phủ dần, phủ dần đầy cao lên, chúng ta khó tìm lại được. Nhưng khi chúng ta hôm nay có đủ nhân duyên nghe được khúc khải hoàn hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì từ đáy của vực sâu, đáy của vô minh, đáy của tăm tối, đáy của rác rưởi Tham Sân Si chúng ta ngoi dậy và đứng vững trong tâm Bi. tâm Bi là Từ Bi bình an vui cứu khổ, tâm Trí Tuệ của Ngài Đại Trí Văn Thù, tâm Bi của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Với hai vị Đại Bồ Tát là Đại Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền đó chúng ta đi giữa hai vị Bồ Tát này trỗi dậy, đứng thẳng, từng bước ngoi ra khỏi ngục tù của lầm chấp si mê để bước về với Ánh Minh Tuệ Giác để đến được bến bờ Chân Như. Khúc khải hoàn này vẫn vang mãi vang mãi và bao nhiêu lâu những nốt nhạc của khúc khải hoàn này vang vọng gãy mãi trong tâm trí của chúng ta thì màn Vô Minh tan dần nhường cho ánh sáng của Tuệ Giác chiếu soi để chúng ta dần tiến bước về với tòa sen vĩnh cửu đang hiện tiền phía trước. Đó gọi là khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Mỗi một người chúng ta hiểu được điều đó chúng ta sẽ ca khúc khải hoàn này trong từng giây, từng phút. Chúng ta như người con lạc giữa chợ đời bơ vơ, đen tối, mất cha, mất mẹ, mất tất cả như một đứa trẻ mồ côi không thấy đường đi, mù lòa trong tâm tối, chẳng có những người thân dắt dìu ta đi, bơ vơ chập chững trong bụi đường, lăn lóc ở trong cuộc đời giữa đầu đường xó chợ của vô minh. Và chúng ta đã lầm chấp trong Tham Sân Si để bảo vệ sự sống gọi là “người” nhưng chính Tham Sân Si chẳng bảo vệ ta mà còn đày đọa ta xuống vô lượng kiếp qua ở trong Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Đau khổ, thật là đau khổ vô cùng, đau khổ như vậy nhưng mỗi một người chúng ta đã có sự tự lực hy sinh từ trong những kiếp đọa đày của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, tích lũy từng chút, từng chút phước báu để nay trong kiếp này hóa hiện thành kiếp người. Đã mang thân kiếp con người rồi, đã nghe sự khai thị của Đức Bổn Sư con người có thân xác là phương tiện vi diệu. Mà thân xác vi diệu này phát lên tự lực cầu Đạo Giác Ngộ mà hôm nay chúng ta có nhân duyên tiếp cận với khúc khải hoàn hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta từng bước dõng mãnh đi trên con đường đầy rẫy sự hoan hỷ và an lạc. Có Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp đón mời, có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đợi chờ như câu Pháp Cú đã nói vừa rồi như người đi xa khi trở về thì bà con cô bác xóm giềng cộng thêm cha mẹ, anh em của mình đón mời. Chúng ta đang trở về, chúng ta đang đi về và trên con đường trở về với Chân Như của Tự Tánh, nơi đó có sự an lạc, có nguồn hạnh phúc. Chúng ta về Bổn Nguyên của sự an nhiên tự tại, chúng ta về từ trong vô minh bởi vô lượng kiếp vùi đầu trong đó, chúng ta về từ trong Tham Sân Si. Các bạn, chúng ta về từ đó để trở về với Chân Như Tự Tánh, khúc khải hoàn đang vang vọng phía trước dẫn đường ta đi an lạc về tới nơi.

Các bạn, các bạn có khi nào hỏi ta có phải là phận mồ côi hay không? Nếu không phải là phận mồ côi sao bao nhiêu kiếp qua ta chẳng thể gặp được Phật, ta chẳng thể gặp được Pháp vi diệu? Đúng, ta là mồ côi nên không gặp được Phật, ta là mồ côi nên chẳng thể gặp được Pháp vi diệu nên mù lòa, lặn ngụp trong vô minh. Nhưng hôm nay chúng ta không còn là mồ côi nữa bởi chúng ta đã tìm thấy cha mẹ của mình là Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, chúng ta đã trở về thôn xưa của chúng ta mà chúng ta đã bị lạc. Thôn xưa là thôn gì? Là thôn của Chân Như Tự Tánh. Thôn xưa là thôn gì, thôn đó ở đâu? Thôn xưa là Bổn Tánh của Như Lai, thôn xưa ở tòa sen đang nở, ở phía trước, Như Lai đã khai thị và thọ ký cho chúng ta. Ta đã trỗi dậy từ chốn ngục tù đen tối của vô minh, Tham Sân Si do sức mạnh của khúc khải hoàn Mu A Mu Sa, ta đã trỗi dậy, ta đã đứng dậy từ ngục tối đen, ta đã đứng dậy trên Tham Sân Si mà dõng mãnh trở về.

Các bạn, các bạn đã đi đâu và các bạn đã về đâu trong vô lượng kiếp qua? Các bạn đã đi vào vô minh, đã lầm chấp trong Tham Sân Si rồi các bạn về đâu? Lại trở về Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh lãnh ngộ bao nhiêu đời rồi, kiếp này mới có thể làm người. Nhưng may thay, lành thay tuy là làm người với kiếp đời ngắn ngủi ta vẫn gặp được Phật, tin vào Đức Phật nhận Phật làm Thầy, tin vào Pháp là con đường dẫn dắt của Phật để thoát khỏi trầm mê, tin vào Tăng là tập thể hòa hợp để nương vào năng lượng hòa hợp đó mà đi. Tin vào Nhân Quả Thiện Ác để từ bỏ Ác làm Thiện và chúng ta giữ năm giới, hành mười điều thiện, tu Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta đã bước ngược dòng của thế gian để trở về nhà của chúng ta và trên con đường trở về đó khúc khải hoàn vẫn vang vọng liên hồi bên ta và nương vào khúc khải hoàn đó niềm hoan hỷ của Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên đang hoan hỷ đồng hành với chúng ta để bảo hộ, hộ mạng, che chở. Và trên con đường ta đang trở về đó như người đi xa trở về, hôm nay ta đã đi xa từ vô lượng kiếp qua và đã trở về trong ngày hôm nay đang đi tới đó thì có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang ở tòa sen phía trước đợi chờ, đợi chúng ta bước để trở về.

Khúc khải hoàn Mu A Mu Sa nhiệm mầu và thần thông bởi khi được gãy lên, khi nó được hát lên cho chúng ta thì cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều nghe được như có câu một niệm ác vừa khởi thì mười tám tầng Địa Ngục vua chúa ở dưới đó, quỷ thần ở dưới đó đều nhảy mừng vui vô cùng bởi niệm ác được khởi ở trong tâm của chúng ta. Nhưng nếu một niệm lành khởi lên thì Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều hay huống hồ gì chúng ta khởi lên khúc khải hoàn để trở về với Chân Như, trở về với ngôi nhà của Tự Tánh, trở về nơi chúng ta đã bị lạc, bị mất bao nhiêu năm nay thì Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thiên, Hộ Pháp, Chư Thần đều đang ở trên con đường đó chờ đợi đón tiếp ta vượt qua từng chặng đường và trải hoa sự an lạc dưới gót chân những con người tịch tĩnh biết lìa xa Tham Sân Si, biết từ bỏ vô minh, biết giữ giới, biết hành mười điều thiện, biết tin sâu vào Nhân Quả và vững lòng tin vào ba ngôi Tam Bảo. Các bạn, chúng ta có một chuyến trở về mà trên chuyến trở về đó khúc khải hoàn luôn vang vọng. Các bạn, chúng ta có một chuyến trở về mà trên chuyến trở về đó chúng ta có Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên đón chờ. Các bạn chúng ta có một chuyến trở về mà trên chuyến trở về đó Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang đợi chúng ta.

Chúng ta được hộ mạng bởi năm giới, chúng ta được bảo hộ bởi Chư Long Thần Hộ Pháp, chúng ta đang có vòng tay rộng lớn của mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mở rộng để để ban rải tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi tới cho chúng ta. Với nguồn tha lực vô biên như vậy chúng ta sẽ vượt qua muôn trùng thử thách và dưới bước chân của chúng ta không còn hầm hố chông gai. Nó là một con đường bằng phẳng được trải hoa, nó là một con đường bằng phẳng trong sự an lạc của chúng ta. Chúng ta đang trở về, trở về với mái nhà xưa đầy sự an lạc, trở về với ngôi nhà xưa có Long Thần Hộ Pháp đang chờ, trở về với Bổn Tánh của Như Lai với Tự Tánh an nhiên tự tại với Chân Nguyên Hiện Hữu muôn đời còn đó. Các bạn, chúng ta trở về từ vô minh, chúng ta trở về từ Tham Sân Si, chúng ta trở về từ lầm chấp, chúng ta trở về từ Địa Ngục đen tối, chúng ta trở về từ Ngạ Quỷ, Súc Sanh, chúng ta trở về từ 6 nẻo Luân Hồi đau khổ. Và y như sự ứng nghiệm của lời kinh Pháp Cú như người đi xa nay trở về bà con, cô bác, xóm giềng, cha mẹ, chú bác đợi chờ đón đưa. Chúng ta đang được Long Thiên Hộ Pháp, Chư Thần đợi chờ, tiếp bước, chúng ta đang được Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đợi chờ tiếp bước bởi chúng ta là người lạc. Lạc ở trong vòng vô minh đen tối, chúng ta xa lìa Chánh Pháp rơi vào hầm hố của Tham Sân Si nhưng chúng ta đã bị tất cả những điều đó ràng buộc khó thoát. Hôm nay, từ vực sâu đen tối, từ ngục tù đen tối, từ sâu trong những hầm hố của Tham Sân Si, từ trong màn đêm dày đặc của vô minh khúc khải hoàn đã vang vọng, ta đã thấy đường để trở về và sự trở về thật dũng mãnh.

Các bạn thân mến, mời các bạn đặt bàn tay của Ngài Đại Trí Văn Thù, Trí Tuệ là tay phải lên bàn tay của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền bồ tát, Từ Bi chúng ta bắt đầu trì niệm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta tiếp được tha lực đại Từ đại Bi vào thân tâm để chúng ta hát ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để trở về. Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang đợi chờ, Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên đang dẫn đưa, bàn chân nở hoa, gót chân có sự an lạc. Hãy trở về với hơi thở Chánh Niệm. Mời các bạn.

   Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để khúc khải hoàn dẫn chưa chúng con về với Bổn Tánh Chân Như. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta vừa lại trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

Khúc khải hoàn Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa có sức mạnh dẫn đưa chúng ta trở về với Tự Tánh Chân Như. Khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ san bằng tất cả hầm hố để trên con đường chúng ta đi được trải hoa an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa có sức thần thông rải hoa an nhiên tự tại san bằng mọi hầm hố, lót chân an lạc cho chúng ta trở về. Các bạn thân mến, đã vô lượng kiếp qua chúng ta lạc lõng trong vô minh như người con lạc mất cha mẹ, bị rơi vào hầm hố của Tham Sân Si mà vô lượng kiếp lặn trôi ở trong đó khó có thể thoát ra được. Rồi ở trong ba hầm hố Tham Sân Si đó vô minh đen tối chẳng thể thấy đường chui hoài, chui hoài vẫn cứ xuống dưới Địa Ngục, rồi chui xuống Ngạ Quỷ, rồi chui xuống làm Súc Sanh vô đời, vô kiếp qua. Chúng ta tích lũy trong hằng hà sa kiếp đó có nhân duyên làm Người mà lành thay kiếp người hiện tại ta tin sâu vào Đức Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào Nhân Quả, giữ năm giới, hành mười điều thiện lại có nhân duyên tu tập Chánh Pháp của Như Lai. Nhân duyên như tu Tịnh Độ, tu Thiền, tu Mật Tông và chúng ta cũng có nhân duyên đặc biệt hôm nay đồng tu trong Thiền Mật song tu với khúc khải hoàn của Chánh Niệm Mu A Mu Sa dẫn chúng ta ngược đường từ vô minh trở về với Tự Tánh Chân Như, dẫn chúng ta từ ba hầm hố của Tham Sân Si để ngoi lên đứng dậy ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa trở về với Tự Tánh.

Các bạn ơi, Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú như chúng ta là những con người đi xa, đi xa có nghĩa là chúng ta lạc mất cha mất mẹ, đi xa có nghĩa là từ ở trong màn đêm đen tối của vô minh, đi xa có nghĩa là từ trong hầm hố của Tham Sân Si nay chúng ta được trở về với kiếp người có thân vi diệu này và nghe được khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta liền trở về. Và như người đi xa khi trở về thì bà con xóm giềng cha mẹ chú bác đợi chờ đón đưa và như chúng ta hành thiện, như chúng ta cầu Đạo Giác Ngộ, như chúng ta có tâm thiện bởi tin sâu vào Nhân Quả Thiện từ bỏ Nhân Quả Ác, giữ năm giới của nhà Phật, hành thập thiện, tin vào Phật Pháp Tăng chúng ta đã có được phương tiện vi diệu tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và có được khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón nhận được tha lực từ mười phương Chư Phật. Với sức mạnh như vậy chúng ta đang trở về với Tự Tánh Chân Như và trên con đường chúng ta trở về đó có Long Thần Hộ Pháp đón chờ, bởi Long Thần Hộ Pháp là bà con của chúng ta, là xóm giềng của ta. Còn cha mẹ chú bác của chúng ta là gì? Cha mẹ, chú bác của ta là Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang ở trong tòa sen của Như Lai phía trước đợi chờ. Ta đang từng bước từng bước đi trên một con đường hầm hố đã được lấp đầy bằng phẳng, đẹp đẽ rải hoa và có khúc khải hoàn. Tất cả sự gồ ghề chông gai đó đã được san bằng hết, trên đó muôn sự an lạc mà gót chân phàm phu như chúng ta an trú trong khúc khải hoàn mật chú Mu A Mu Sa hơi thở Chánh Niệm để trở về.

Chúng ta hãy trở về và trên con đường chúng ta đang trở về này có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần Hộ Pháp đang đợi chờ. Chúng ta cũng mở rộng vòng tay để đón mời tất cả những người thương yêu của chúng ta đang lầm chấp trong vô minh, hãy với một bàn tay dài ra phía họ, hãy mời gọi họ nắm lấy bàn tay của các bạn, các bạn hãy ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để cho họ được thức tỉnh, để cho họ được bước ra từ vô minh. Các bạn, các bạn hãy mở rộng vòng tay và đưa vòng tay của bạn dài sâu xuống tận ba hố sâu Tham Sân Si ca khúc khải hoàn hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để cho những người thương yêu của chúng ta đang lầm chấp, lặn ngụp trong ba hố sâu của ngục tối Tham Sân Si đó nắm vào bàn tay của các bạn, nghe khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để trèo lên khỏi hầm hố Tham Sân Si đó. Các bạn hãy ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để mời gọi tất cả những bà con cô bác thân thương của chúng ta trở về với căn nhà của Tự Tánh Chân Như và đồng nghe khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn, hãy mời gọi tất cả chúng sanh, hãy mời gọi tất cả mọi con người đang lầm chấp trong vô minh, đang dìm mình trong hố sâu của ngục tù Tham Sân Si, hãy mở rộng vòng tay nối tiếp tình yêu thương và ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hãy vang vọng lên từ ba hầm đen tối Tham Sân Si đó để cho họ bừng tỉnh, bừng sáng và sẵn sàng nương vào đại Hùng đại Lực tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi của Phật để mà thoát ra khỏi ba hầm hố đó để đi ngược lại với vô minh mà trở về với ngôi nhà Tự Tánh của Chân Như. Nơi đó có tòa sen, có sự an lạc, có hạnh phúc, nơi đó trên con đường ta đi có bạn bè, xóm giềng, Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên gia hộ dẫn đường. Nơi ngôi nhà chúng ta trở về là Tự Tánh Chân Như đó có cha mẹ ông bà đang đợi chờ đó là Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền.

Ứng nghiệm như lời Phật dạy mà ứng nghiệm đúng như khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa bởi khi các bạn hít vào thở ra và các bạn trì mật chú này các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi vào trong thân. Luồng Phật điển này thanh tịnh thân của các bạn để thân của các bạn bị bệnh từ vô lượng kiếp qua nay dũng mãnh, hết bệnh khỏe mạnh để trở về. Phật điển đại Từ đại Bi tràn vào trong tâm thanh lọc tâm thức của các bạn, chuyển hóa mọi nghiệp Tham Sân Si, rác rưởi của tiền kiếp để làm trong sạch, làm sáng lên tâm thức của các bạn để các bạn lấy tâm thức đó như một kim chỉ nam dẫn đường cho các bạn trở về với Tự Tánh Chân Như. Về đi, về đi đừng lạc nữa, chúng ta đừng lạc nữa các bạn ơi, hãy về đi và ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ, khi các bạn đi về đừng quên biết bao nhiêu con người đang đau khổ trong vô minh, đừng quên biết bao nhiêu con người đã rớt vào hầm hố, đen tối, ngục tù của Tham Sân Si. Hãy hướng đến họ, hãy hồi hướng cho họ, hãy nghĩ tới họ và hãy mở rộng vòng tay bao dung nhân ái mời gọi họ và trong lòng của chúng ta, trên miệng của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta sẽ ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để mời gọi, để dẫn đưa họ đồng hành với chúng ta. Chúng ta trở về có bạn bè, chúng ta trở về có bà con, chúng ta trở về có cha mẹ đón chờ ở phía trước, Tự Tánh Chân Như là ngôi nhà chúng ta đã lạc từ vô lượng kiếp qua. Về đi, đừng lang thang nữa, hãy trở về, các bạn đã nghe được khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa các bạn hãy trở về bởi ngôi nhà Tự Tánh đang nở hoa sen, tòa sen đang nở để đón chúng ta trở về. Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang đợi chờ ở đó và trên con đường ta trở về đây có Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên hộ mạng, bảo bọc, che chở.

Lành thay! Lành thay! Trở về đi những đứa con lạc trong vô minh. Lành Thay! Lành thay! Trở về đi những đứa con rơi vào hầm hố ngục tù đen tối của Tham Sân Si, khúc khải hoàn đã bắt đầu vang vọng, bước chân lành bước thẳng về Như Lai. Con đường về phía trước được trải hoa an lạc, con đường về với Tự Tánh Chân Như có muôn người trên những thế giới an lạc đang đợi chờ chúng ta, có hằng hà sa Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, có Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên cùng đồng ca khúc khải hoàn vang vọng cả trời đất, chấn động cả Tam Thiên. Mà tất cả những chúng sanh nào còn đang đắm chìm trong ngục tối của vô minh Tham Sân Si các bạn hãy hướng tới họ, hồi hướng cho họ thì khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa lại vang vọng vào tâm thức của họ để đánh thức họ, để họ trỗi dậy trèo qua khỏi được ba hố sâu của ngục tù Tham Sân Si mà trở về trên con đường Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để trở về ngôi nhà Tự Tánh Chân Như và họ cùng đồng hành với muôn người chúng ta có chư thần hộ pháp long thiên, có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đợi chờ.

Bảo Thành nhắc lại câu kinh Pháp Cú như người đi xa nay trở về, bà con cô bác, xóm giềng, mẹ cha, chú bác đón chờ tiễn đưa. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người nay trở về, chúng ta lạc trong vô minh trở về, chúng ta lạc trong ba hầm lửa Tham Sân Si, hố sâu của ngục tù Tham Sân Si. Khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa đã dẫn đưa chúng ta trở về, hãy về để được sống mãi với vòng tay yêu thương của mười phương Chư Phật, hãy trở về để chúng ta được tự tại an lạc, trên con đường trở về nó được rải hoa an lạc ở đó. Không có gì gây ra đau khổ hết, hãy về và dẫn đưa muôn người trở về trên con đường đó.

Các bạn thân mến, hãy mời Ngài Đại Trí Văn Thù trong bàn tay phải và Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền đại Từ đại Bi tay trái chúng ta hãy đồng trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi để chúng ta dõng mãnh bước đi trên con đường trở về với Tự Tánh Chân Như.                                                    

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để khúc khải hoàn tha lực Chánh Niệm Mu A Mu Sa dẫn chưa chúng con về với Tự Tánh Chân Như. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn đã vừa xong 21 biến mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta đã ca khúc khải hoàn Chánh Niệm Mu A Mu Sa để trở về với Tự Tánh Chân Như. Các bạn thân mến, đối với các bạn mới bước vào và mới nghe qua Pháp môn này và vừa thử đồng tu với Bảo Thành hay chỉ nhìn qua mời các bạn gieo duyên bằng cách thực hành công phu này các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi. Nguồn tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi này là khúc khải hoàn dẫn đưa các bạn trở về với Tự Tánh Chân Như tác động với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ để dẫn đưa các bạn trở về nguồn cội của sự an lạc. Mà nơi đó Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên đang chờ đón các bạn. Nguyện chúc cho các bạn có được sự an lành và cám ơn các bạn đã đồng tu.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn