Search

Bài 1029: Sống Trong Tự Tại – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta lại trở về với kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn đồng tu vào ngày hôm nay với đề mục “Sống Trong Tự Tại”.

Các bạn thân mến, đối với các bạn đã thực tập với Bảo Thành trên kênh này trong thời gian qua, có lẽ đã nắm được phương thức vận hành chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, và những điều cần có để chúng ta chuẩn bị tâm của mình cho thanh tịnh. Các bạn thân mến, trước một bữa ăn chúng ta cũng cần phải chuẩn bị mọi chuyện cho tốt đẹp thì bữa ăn đó sẽ được ngon miệng. Đây là sự đồng tu một bữa ăn của tâm linh hướng thượng để tu sửa, chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị. Mỗi một hành giả, mỗi một các bạn khi tu thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta phải chuẩn bị cho mình có một tín tâm tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Khi chúng ta tin tưởng vào ba ngôi Tam Bảo, quy y với Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, phải tin tưởng một cách tuyệt đối với chánh kiến. Và trong lòng chúng ta khởi lên đức tin không hề thay đổi với ba ngôi Tam Bảo, nhận Phật là bậc thầy dạy dỗ chúng ta, nương vào các Pháp, tức là các phương tiện Phật truyền dạy để từ đó chúng ta chuyển hóa nội tâm của mình mà đi về miền an lạc. Chúng ta cũng quy y theo Tăng là nương nhờ vào hùng lực, sống trong tinh thần hòa hợp để luôn luôn bảo hộ chúng ta có một tâm thái an hòa trên con đường tu. Chúng ta hiểu rõ được Nhân Quả, nhân thiện tạo ra quả phước báu, nhân ác tạo ra quả họa và từ đó chúng ta tin sâu và hiểu vững chắc vào Nhân Quả. Ta có một sự lựa chọn minh mẫn hơn, là chỉ hành những pháp thiện để quả của nó là những phước báu trưởng dưỡng đời sống của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải tin theo bậc thầy của mình, bởi đã nhận Phật làm thầy cho nên lời truyền dạy của Phật cho chúng ta là giữ năm giới thì mỗi người chúng ta phải biết giữ giới. Giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Chính vì chúng ta miên mật giữ năm giới này, chúng ta phòng hộ lục căn của mình luôn được thanh tịnh không bị ô nhiễm bởi cảnh trần ở bên ngoài tác động vô. Từ điều giữ năm giới, cùng với lời nguyện tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, chúng ta có được niềm hoan hỷ khởi lên ở trong lòng mà tự giác hành mười điều thiện, bố thí để giúp cho cuộc đời và giúp chúng ta chuyển hóa tất cả những nghiệp thức chúng ta đã tạo ra.

Các bạn thân mến, nếu các bạn là những bạn mới vào, các bạn nhớ rằng pháp môn Thất Bảo Huyền Môn này dựa theo 6 điều mà mỗi người chúng ta phải nên nhớ đó là Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ. Tín ở đây là tin tưởng vào Phật Pháp Tăng, Nhân Quả, Nguyện là nguyện lực tin sâu, phát nguyện vào mười phương Chư Phật ban rải năng lượng cho tất cả mọi loài chúng sanh, đó là nguyện lực vô biên. Hạnh là mười điều thiện chúng ta thực hành, đó gọi là hạnh đức, cộng thêm thứ tư là Giới, giới đức là giữ giới tạo thành công đức. Rồi chúng ta có cái Định trong hơi thở chánh niệm để khai triển và khai mở trí huệ trong tâm của chúng ta. Như vậy có Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ, 6 điều này là nền tảng duy nhất phải có trong tâm của mỗi chúng ta khi chúng ta hành pháp này. Nếu các bạn chưa nắm rõ, các bạn hãy lên Google điều gì gọi là Tín Nguyện Hạnh, điều gì gọi là Giới Định Huệ, cái gì gọi là Phật Pháp Tăng, Nhân Quả, ngũ giới, hành thập thiện. Trong kênh Youtube, chúng ta cần phải nắm được những phần đó trước, để khi lên trên đây chúng ta tạo nhân duyên thực hiện pháp hành này. Đây là thiền công, thiền trong hơi thở chánh niệm, mang công phu trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa để đón nhận được năng lượng siêu thế đại từ đại bi vào trong thân tâm của chúng ta. Đây là thiền năng lượng, thiền nguồn năng lượng Phật điển từ bi của Phật, Phật điển của Phật tràn vào. Đây là thiền mật tông, thiền với năng lượng siêu thế đó mà chúng ta tiếp cận được qua trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn bởi gắn kết ta với năng lượng Phật điển siêu thế của mười phương Chư Phật, mà mỗi một các bạn khi thực hành nhất định sẽ cảm nghiệm được điều đó, nhất định sẽ trải nghiệm được, nhất định thân tâm của các bạn sẽ trải nghiệm qua sự gắn kết với năng lượng từ bi của Phật. Thân Thọ Tâm Pháp của bạn sẽ tràn đầy năng lượng này. Khi các bạn thực hành, nhớ là chúng ta phát nguyện “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại” rồi chúng ta hít vào bằng mũi, đưa qua ngực, xuống dưới đan điền phình bụng ra, khi chúng ta thở thì chúng ta hóp bụng vào từ từ, thở ra từ từ và trì mật chú Mu A Mu Sa cho đến khi thở hết ra. Rồi chúng ta lại phát nguyện “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại”. Rồi chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống ngực, dồn xuống đan điền phình bụng, khi thở ra, chúng ta hóp bụng và trì mật chú Mu A Mu Sa một cách rất từ từ. Lúc này bởi vì trì mật chú bằng miệng nên chúng ta thở bằng miệng. Đó là chu kỳ vận khí. Nếu các bạn vận hành khí đúng và luôn luôn dùng tánh Biết của mình theo dõi và nhìn nó, lấy hơi thở này nhiếp tâm vào đó, lấy hơi thở này để tâm an trú, hơi thở này là chánh niệm, là hiện tiền, là sát na ta đang sống. Do đó, khi các bạn hít vào và thở ra, các bạn đang an trú trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, các bạn đang an trú vào chánh pháp của Như Lai, hiện tiền trong chánh niệm mà đón nhận năng lượng cực lớn từ luồng Phật điển đại từ đại bi của mười phương Chư Phật ban rải tới cho muôn loài chúng sanh trong đó có chúng ta.

Khi thực tập thiền công Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta đã xoay mặt về với Chư Phật, chúng ta đã không còn quay lưng lại với Phật nữa. Chúng ta xoay mặt về và đón nhận năng lượng mà Chư Phật rải xuống cho chúng ta để từ đó chúng ta rải tâm từ bi đó tới vô lượng chúng sanh. Chúng ta cùng đồng hành với Phật và Phật cùng với chúng ta, ta và Phật song hành trong cuộc đời này, để gắn kết với nhau bằng năng lượng đại từ đại bi, Phật điển siêu thế.

Các bạn vừa nghe qua sự gợi ý, các bạn ngồi thẳng lưng, giữ thân cho lỏng, đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái thật là nhẹ nhàng. Các bạn ngồi xuống nhẹ nhàng, các bạn hãy cùng với Bảo Thành chúng ta đồng tu trong 7 biến Mu A Mu Sa:                                                            

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! các bạn thân mến, các bạn và Bảo Thành vừa thành tâm quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, nuôi dưỡng mình trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn đã đón nhận được tràn đầy năng lượng từ bi, Phật điển từ bi của Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Ngay trong giây phút này, khi Bảo Thành đang nói về ý nghĩa sống trong tự tại thì mỗi một các bạn đang nhìn vào kênh Youtube, đang đồng tu với Bảo Thành hoặc đang coi, các bạn cũng sẽ đón nhận liên tục năng lượng Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật tiếp vào trong thân tâm của các bạn. Các bạn vừa nghe và các bạn vừa hoan hỷ đón nhận năng lượng này để nuôi dưỡng các bạn ngay trong giây phút này với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, tất cả chúng ta như những đứa trẻ lạc loài từ vô lượng kiếp thoát khỏi vòng tay yêu thương của Đức Phật, vòng tay yêu thương của cha mẹ, mà lạc lõng trong vô minh từ vô thỉ vô chung. Trong cái cõi vô minh đó chúng ta đã lầm lạc nhận Tham Sân Si là cha mẹ để nuôi dưỡng thần thức trong những niệm bất thiện, trong những năng lượng tiêu cực, để cuộc đời của chúng ta từ vô thỉ cho tới nay tràn đầy những sự bất thiện, lo âu, phiền muộn, hoảng loạn, sợ hãi. Chúng ta thực sự đã lạc mất cha của mình, chúng ta đã thực sự lạc mất mẹ của mình, chúng ta đã lạc mất gia đình của chúng ta, chúng ta đã lạc khỏi vòng tay yêu thương của mười phương Chư Phật. Chúng ta đã xoay lưng về với Phật và cắm đầu chạy theo vô minh và nhận lầm cha mẹ của mình là tham sân si, là ái dục trầm mê, là vô minh và tưởng đó là cha mẹ. Thế nên, trong vô lượng kiếp qua, mỗi một người chúng ta đã luân hồi liên tục trong tam đồ khổ, trong lục đạo luân hồi để đau khổ mà không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng thoát ra.

Hôm nay đây, chúng ta đã nhận được ánh minh trí tuệ của Chư Phật qua pháp hành với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, giúp cho chúng ta quay mặt nhìn trực diện với Phật, quay về với Phật. Đón nhận Phật là bậc thầy của chúng ta, đón nhận Phật là cha mẹ của chúng ta và chúng ta thỉnh xin Phật trụ thế vào cuộc đời của mỗi người qua hơi thở chánh niệm, mật chú thần thông Mu A Mu Sa. Đức Phật đã tới. Chúng ta đã thỉnh các ngài trụ vào cuộc đời này, trong tâm trí của chúng ta, trên đảnh đầu của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, với sự thỉnh nguyện Chư Phật mười phương quang giáng đạo tràng thân tâm, trú ngụ trong tâm, trụ vào thế của cuộc đời, và chúng ta nhận Phật trở lại làm cha mẹ của chúng ta. Từ đó, chúng ta tin sâu vào những điều Đức Phật dạy qua giáo pháp của ngài và nương vào các sư anh, sư chị là các bậc tăng ni xuất gia, sống trong tinh thần hòa hợp để hòa quyện vào với năng lượng hòa hợp đó, chúng ta trở về học lại những điều cha mẹ đã dạy cho chúng ta. Ta lại có được vòng tay ôm ấp che chở, hộ mạng, bảo bọc, dìu dắt ta trên con đường bước từ vô minh tới giác ngộ. Các bạn thân mến, chỉ cần nhận Phật làm cha, nhận Phật làm thầy, nhận Phật làm mẹ, chỉ cần chúng ta tìm lại được Phật, tin vào Phật thì chúng ta sẽ không còn sống trong hoảng loạn, sợ hãi, trầm mê. Khi chúng ta tìm được trở lại với nguồn ân thương yêu của Chư Phật, chính lúc đó lòng của chúng ta đã tự tại vô cùng, tại sao chúng ta tự tại?

Cứ trở về với cảm xúc của con người đời thường, nếu như có những người con bị lạc cha, lạc mẹ, bị thất lạc bao nhiêu năm trời. Khi nghĩ về cha mẹ và khi sống trong sự thất lạc đó, tâm hồn của chúng ta không có an, lòng của chúng ta không có yên, tâm trí của chúng ta luôn hoảng loạn, bởi vì ta không có chỗ dựa tinh thần là gia đình, là cha mẹ. Thế nhưng, khi các bạn tìm lại được cha mẹ của mình, trở về được với gia đình của mình các bạn cảm thấy mình không còn lo sợ, hoảng loạn mà các bạn cảm thấy tự tại an yên trong cuộc sống, có cha có mẹ. Khi các bạn quy y với Phật Pháp Tăng, là các bạn không còn lo âu hoảng loạn bị đọa vào trong địa ngục, đọa thành ngạ quỷ hoặc là súc sanh nữa, mà chúng ta trở về với cả một khung trời cao rộng, luôn đổ mưa từ bi, tràn đầy năng lượng đó vào cuộc đời của chúng ta. Và Phật điển đại từ đại bi của Chư Phật qua hơi thở chánh niệm, mật chú thần thông Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn tìm lại được nguồn sống bởi Chư Phật ban rải. Từ đó, sẽ loại trừ hết mọi lo âu, phiền muộn, sợ hãi, lầm chấp và vùi đầu nhận tham sân si là cha mẹ mình. Nay tỏ rõ, từ bỏ được tham sân si. Chúng ta nhận rõ được Phật là ánh mặt trời, là ánh sáng trí tuệ nên không còn cúi đầu nhận lại vô minh là ánh sáng đen tối, dìu dắt ta vào cõi trầm mê. Đó là yếu tố tại sao sống trong tự tại.

Yếu tố thứ hai, khi chúng ta giữ được năm giới, chúng ta bảo hộ thân tâm của mình, 6 căn của mình luôn thanh tịnh không bị cảnh trần hấp dẫn, lôi kéo vào tham sân si, hỷ nộ ái ố. Chính vì giữ năm giới bảo hộ như vậy nên căn nhà tâm thức của chúng ta luôn được sạch, thanh tịnh và tự tại vô cùng. Y như người bước vào cái nhà đã khóa cửa kín chẳng còn sợ gì, mưa ở ngoài trời chẳng thể vào trong nhà, bởi lợp bằng mái của năm lá ngói đặc biệt, ngói đó là năm giới. Như chung quanh nhà được đóng vách thật là kín không sợ gió bão thổi vào, mưa sa tấp tới là bởi vì cái vách đó được tạo dựng bởi năm giới. Và tất cả cửa cũng đóng kín, không thể nào mà có một cái gì có thể xâm nhập vào được, bởi những cánh cửa đó cũng làm bằng nhiên liệu của năm giới. Cộng thêm chúng ta có những bữa ăn thật là ngon bởi mười pháp thiện bố thí.  Cuộc đời chúng ta không còn hoảng loạn bởi chúng ta không ở bên ngoài nhìn qua cửa, để thấy bên trong với cái tâm thập thò ham muốn, sợ hãi hoang mang vì chúng ta chỉ là người ngoài.

Hôm nay, khi chúng ta tu với hơi thở chánh niệm, mật chú thần thông Mu A Mu Sa, đón tiếp được năng lượng Phật điển từ bi, có nghĩa chúng ta đã trở vào bên trong căn nhà tâm thức của mình. Ta là người ở bên trong được che chở bởi mái nhà ngũ giới, chúng ta là người đang ở bên trong được bao bọc bởi những vách tường và cửa được xây dựng bằng ngũ giới. Đồng thời được cái ánh sáng trí tuệ của ba ngôi Tam Bảo và sự phân biệt hiểu thấu của Nhân Quả, hành thập thiện, song hành với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chúng ta đang ngồi thật tự tại trong căn nhà tâm thức của chúng ta. Không còn sợ nữa, chúng ta đang sống trong một ngôi nhà tràn đầy năng lượng Phật điển từ bi. Chúng ta đang sống trong tự tại, tại sao chúng ta sống trong tự tại? Bởi khi chúng ta nuôi dưỡng thân tâm của mình bằng hơi thở chánh niệm, hít vào ta biết hít vào, thở ra ta biết thở ra, song hành với cái hít vào ta phát nguyện cùng với mười phương Chư Phật “con xin mười phương Chư Phật hãy ban rải Phật điển, năng lượng siêu thế từ bi vào cuộc đời của chúng con” rồi chúng ta quán chiếu hơi thở đi vào, khi chúng ta thở ra chúng ta trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa. Một lần nữa phát nguyện tin sâu tuyệt đối vào Chư Phật ban rải năng lượng đó vào thân tâm của chúng ta, tức khắc ngay lúc đó, mỗi một người trong các bạn sẽ đón nhận tràn đầy năng lượng Phật điển từ bi vào thân tâm, nó sẽ đẩy lùi mọi phiền ưu, phiền lụy, phiền não, đau khổ, sợ hãi, hoang mang lo sợ. Nó sẽ tẩy rửa hết tất cả những ngóc ngách trong tâm thức của các bạn khỏi những năng lượng tiêu cực bất thiện đó để làm tràn đầy những năng lượng tích cực thanh tịnh của mười phương Chư Phật.

Khi các bạn đã đón nhận được năng lượng như vậy vào trong thân tâm, các bạn đang sống trong tự tại. Sống trong tự tại không phải là sống điềm nhiên, sống bình tĩnh, sống không sợ hãi theo khái niệm của loài người, của những con người không biết sợ là gì do cái tâm của họ có thể gọi là cứng, do tinh thần của họ có thể gọi là tinh thần đá, tinh thần sắt nên sống điềm đạm, không sợ hãi, sống không có một chút gì làm cho lung lay cuộc đời. Sống trong tự tại là sống bởi chúng ta có trí tuệ đã trở về được với Phật Pháp Tăng. Sống trong tự tại là chúng ta sống trong sự lựa chọn hiểu thấu được Nhân Quả, và chọn lựa nhân thiện để tạo thành phước rồi loại trừ những nhân ác tạo thành họa. Trong Nhân Quả, hiểu thấu được nhân quả thiện ác, ta đã sẵn sàng loại trừ cái nhân ác, không bao giờ làm ác, chỉ siêng làm việc thiện để tâm ý thanh tịnh. Tâm ý của ta thanh tịnh là bởi hiểu thấu Nhân Quả, chọn cái nhân thiện để thực hành, buông bỏ những cái nhân ác, chính vì đó chúng ta tự tại.

Sống trong tự tại không phải là một tinh thần sắt không còn hoảng sợ hoặc một tinh thần đá không còn run rẫy. Sống trong tự tại là bởi vì chúng ta đã thực hành hạnh giới của Chư Phật trong năm giới. Giới hạnh đó là cái sức mạnh để tạo ra định lực bảo vệ, để che chở, chính Đức Phật đã dạy ai trong chúng ta giữ được năm giới Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên đều đồng quy tới để hộ mạng cho chúng ta. Khi giữ giới, chúng ta đã hộ mạng cho bản thân bởi năm giới rồi mà cộng thêm nữa là Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên mười phương đồng quy tới để hộ mạng, hộ pháp cho những người đang giữ giới thì làm sao chúng ta hoảng sợ, sợ hãi nữa. Chúng ta đang sống trong sự bảo bọc của Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên, chúng ta đang sống trong sự che chở bởi cái giới đức chúng ta đang giữ, cho nên đó là sống trong tự tại.

Sống trong tự tại là bởi vì chúng ta hành được mười pháp thiện. Giữ được các giới, hành mười pháp thiện đúng theo lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, bởi chúng ta biết trước chúng ta không bao giờ bị đọa vào địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, nên ta không còn sợ hãi nữa, chúng ta sống trong sự tự tại an nhiên để tiếp tục nghe theo lời của Đức Thầy của mình dạy đó là Đức Phật. Trong quá trình dạy dỗ chúng ta, Ngài đã cài đặt vào trong lòng của chúng ta mật chú Mu A Mu Sa để gắn kết với Chư Phật bằng năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại bi. Năng lượng đó, dòng điện đó sẽ gửi tới cho chúng ta những thông tin phù hợp theo căn duyên của mỗi người để chúng ta định thần trở lại với Chánh Kiến, trong Chánh Tư Duy chúng ta có được Chánh Pháp hiện tiền ngay trong kiếp này. Do đó, chúng ta sống trong tự tại, không sợ hãi, không hoang mang, chúng ta sống trong sự tự nhiên, điềm tĩnh, hiểu biết, tin sâu vào Phật Pháp Tăng và Nhân Quả.

 Chúng ta sống trong tự tại bởi chúng ta giữ giới, chúng ta sống trong tự tại bởi chúng ta hành thiện. Chúng ta sống trong tự tại bởi chúng ta là người có Giới Định Huệ trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta sống trong tự tại bởi chúng ta có Tín Nguyện Hạnh. Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ đó song hành trong mỗi một hơi thở, mỗi một sát na được nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, gắn kết và đón nhận được năng lượng siêu thế, Phật điển đại từ đại bi. Chúng ta đang sống tràn đầy năng lượng đó nên chúng ta sống trong tự tại, tự tại bởi trí huệ, tự tại bởi chánh định, tự tại bởi giới đức, tự tại bởi đức tin, tự tại bởi hạnh nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta là lời thành kính nguyện xin Chư Phật với tâm thanh tịnh. Chính vì lời nguyện tin sâu đó, chúng ta đón nhận được tất cả, hạnh là mười điều thiện hành miên mật trong đời sống của chúng ta. Với 6 điều như vậy, chúng ta đang nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta ngay trong giây phút này, bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì còn đâu sự sợ hãi, còn đâu hoang mang, còn đâu lo sợ, chúng ta đang sống trong tự tại. Mà chính vì chúng ta đang sống trong tự tại như vậy mà mỗi người chúng ta tràn đầy năng lượng. Và ngay trong giây phút này tất cả các bạn và Bảo Thành đang được tuôn tràn từ mười phương Chư Phật đổ tràn xuống, ban rải xuống tràn đầy năng lượng Phật điển siêu thế mà thân của Bảo Thành, thân của các bạn, tâm của Bảo Thành, tâm của các bạn đang đón nhận được và sẽ đón nhận được trong từng giây phút với hơi thở Chánh Niệm mật chú thần thông Mu A Mu Sa.

Sống trong tự tại có ý nghĩa y như vậy đúng theo giáo lý, con đường Đức Phật khai thị, không phải mê tín dị đoan, hay một điều gì đó để ôm ấp hão huyền, mà có thật, đúng như sự khai thị bằng trí tuệ của Phật, đấng đã tự Giác Ngộ mình. Tại sao chúng ta sống trong tự tại? Là bởi vì ta tin sâu vào Phật Pháp Tăng mà các bạn đã quy y với Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả các bạn được bảo đảm, được bảo chứng rõ ràng, các bạn sẽ không bị sanh xuống Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Còn gì để sợ hãi, còn gì để hoang mang, các bạn sẽ tự tại bởi các bạn biết chắc các bạn không bị đọa xuống dưới đó. Làm sao các bạn tự tại được? Bởi các bạn giữ được giới đức, giữ năm giới hộ mạng liên tục trong cuộc đời, chẳng một điều gì bất thiện, hay một năng lượng tiêu cực nào có thể xâm nhập vào thân tâm của các bạn. Tại sao các bạn tự tại? Là vì các bạn có được hơi thở chánh niệm, đạt được chánh định, tịch tĩnh và hành mười pháp thiện. Do đó theo lời dạy của Chư Phật, Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên, Quỷ Thần đều theo hộ pháp cho các bạn. Các bạn tịch tĩnh trong hơi thở chánh niệm, với mật chú thần thông Mu A Mu Sa để đón nhận tràn đầy năng lượng siêu thế, Phật điển từ bi cho ta, rải tới cho muôn loài và cho những người yêu thương của chúng ta.

Các bạn, hãy đặt bàn tay Trí Tuệ lên trên bàn tay Từ Bi, ngồi thẳng lưng quy hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta cùng đón nhận năng lượng đại từ đại bi tiếp vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ tới tất cả ông bà, cha mẹ những người thương yêu hồi hướng cho họ, chúng ta cũng nghĩ tới các vị nguyên thủ các quốc gia trên thế giới hiện nay, hồi hướng để họ có trí tuệ lòng Từ Bi có những chính sách phù hợp giúp đỡ nhân loại vượt qua khó khăn. Chúng ta cũng đặc biệt hồi hướng năng lượng đại từ đại bi này tới cho các khoa học gia về nghành y, ngành được, các bác sĩ, y tá, các nhân viên trong nhà thương, cứu trợ thế giới để họ có được trí tuệ và lòng từ bi bao dung, bao la và có được sự tự tại trong cuộc sống, dù sống giữa những cơn biến dịch của cuộc đời mà không một chút sợ hãi, để cứu và giúp đỡ những anh chị em của chúng ta đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch hoành hành này:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

 Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn cũng lại vừa tiếp thêm tràn đầy năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại Bi trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa vào trong thân tâm của chúng ta.

Các bạn, khi chúng ta đi trên một đoạn đường tràn đầy bóng tối, không có ánh sáng, lòng của chúng ta sẽ thấp thỏm lo sợ. Khi chúng ta đi tới một nơi mà không biết đó là đâu, lại ở trong đêm tối một mình nữa, chúng ta lại càng lo lắng và sợ hãi. Nhưng hôm nay, các bạn đang đi tới một nơi mà tràn đầy ánh sáng, ánh minh trí tuệ của Phật, các bạn đang cùng đi với Bảo Thành, với các bạn đồng tu, các bạn không đơn độc trên sa mạc cằn cỗi, đen tối, vô định, vô hướng. Các bạn đồng tu với Bảo Thành thì chúng ta là một tập thể cùng đang kinh hành về nơi mà nơi đó không phải là nơi ta không biết rõ, ta biết thật là rõ nơi đó có mười phương Chư Phật, có Phật Pháp Tăng, nơi đó ta hiểu rõ cái địa chỉ của nó là Nhân Quả, Thiện và Ác, loại bỏ ác, nhận cái thiện. Nơi đó chúng ta có được phương tiện lớn che chở là năm giới chúng ta giữ, có được thức ăn tràn đầy vào để chia sẻ cho mọi người là mười pháp thiện. Và nuôi dưỡng sức thần thông, tinh thần của chúng ta trong hơi thở chánh niệm, mật chú thần thông Mu A Mu Sa và tiếp sức cho nhau năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại bi. Ta không bao giờ sợ hãi bởi ta không đi một mình trong đêm tối tới một nơi không biết, ta đồng hành cùng một tập thể có tâm thanh tịnh và ta đi về chỗ ta biết, nơi đó rõ ràng có địa chỉ là Niết Bàn của sự tự tại nên chúng ta tự tại vô cùng, không còn sợ hãi.

Các bạn có nhớ, khi các bạn phải ra đi tới một địa điểm nào, các bạn không nắm rõ được địa chỉ, không minh xác được hướng đi và các bạn chưa được chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, nước uống. Nếu đi bằng phương tiện giao thông xe cộ không đầy đủ xăng, xe không được tốt các bạn sẽ thấp thỏm sợ hãi hoang mang vô cùng và nhất là khi các bạn chỉ đi một mình. Nhưng hôm nay, chúng ta được kêu gọi ra đi để trở về với Phật, thấy được Phật, biết được Phật và chúng ta có bản đồ rõ ràng trong Tín Nguyện Hạnh, chúng ta có địa chỉ rõ ràng trong Giới Định Huệ. Chính mười phương Chư Phật bật cái đèn thật sáng bằng trí tuệ của các Ngài, đồng thời luôn gắn kết với chúng ta qua năng lượng đại từ đại bi, Phật điển từ bi tác động vào thân để chúng ta thấy được Phật luôn luôn gần gũi trong hơi thở chánh niệm, sức thần thông lớn của mật chú Mu A Mu Sa, ta không còn sợ hãi. Dù các bạn có đi trong đêm tối không có đèn, thì trong trái tim, trong tâm khảm của các bạn, cũng luôn sáng bởi trí tuệ của Mu A Mu Sa, trí tuệ được thắp sáng bởi nhiên liệu năng lượng Phật điển siêu thế từ bi.

Các bạn thân mến, đó là tại sao chúng ta tự tại, các bạn đã không còn cô đơn, độc hành trên một con đường dài vô tận mà không biết đi về đâu. Các bạn không còn cô đơn, độc hành, độc cư một mình trên sa mạc của cuộc đời khô cằn phước báu, mà chỉ tràn đầy những năng lượng tiêu cực, bất thiện nữa. Các bạn đang đồng hành với các bạn đồng tu tu, các bạn đang đồng hành cùng với Bảo Thành và chúng ta cùng nuôi dưỡng lẫn nhau trong hơi thở chánh niệm mật chú thần thông Mu A Mu Sa. Chúng ta cùng đồng hành với các bạn đồng tu, cùng đồng hành với Bảo Thành và chúng ta được nuôi dưỡng bởi luồng Phật điển, năng lượng siêu thế từ bi của mười phương Chư Phật đổ xuống cuộc đời của chúng ta, đổ xuống thân tâm của chúng ta để chúng ta không còn lạc mất Phật nữa mà chúng ta đã tìm thấy Phật, đã xoay mặt nhìn Phật, diện kiến được Phật và đang sống trong sự nuôi dưỡng bởi Phật điển từ bi của Phật, chúng ta thực sự đang sống trong tự tại.

Khi các bạn đang sống trong tự tại, mọi lo âu phiền muộn, sợ hãi, mọi não phiền dần sẽ lắng đọng và được chuyển hóa thành những năng lượng tích cực hơn để các bạn sử dụng nó như là một phương tiện thiện xảo cho bạn và cho đời. Các bạn đã mất phương hướng, nay có được phương hướng trở về với Phật thì trong pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa ta cũng có thể hồi hướng cho những người yêu thương, những người đang mất phương hướng trong cuộc đời, đang đau khổ, đang não phiền, đang sợ hãi, đang bệnh hoạn, đang sợ hãi trong lo âu, đang sợ hãi trong công ăn việc làm, đang sợ hãi trong mọi phương diện của cuộc sống. Hãy hồi hướng cho họ để họ không còn lạc lõng và không còn có cái cảm giác đánh mất mình, để họ tìm thấy được Phật nương vào hùng lực của ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, quy y với Phật Pháp Tăng, nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng để hiểu rõ được Nhân Quả và sẵn sàng giữ năm giới để hộ mạng bản thân của họ. Hành thập thiện để Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên quang giáng xuống cuộc đời của họ để bảo hộ họ, để họ không còn sợ hãi, họ không còn cảm giác bị mất phương hướng không định được tâm nữa. Để họ nhìn thấy ánh minh, ánh sáng trí tuệ của Chư Phật và đón nhận được năng lượng Phật điển siêu thế của Phật. Để họ tìm lại được chính họ và họ sống trong tự tại bởi họ nay đã được đồng hành cùng với Phật. Phật ở đâu? Phật trong trái tim, Phật ở trong tinh thần, Phật ở trong mỗi một con người biết nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.

Những ai biết nuôi dưỡng bản thân của họ, tâm của họ bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì có Chư Phật quang giáng đạo tràng thân tâm của họ, thì họ đã là người triệu Phật trụ vào trong thế giới của họ, họ đã thỉnh Phật trụ vào trong cuộc đời của họ. Cho nên trong những con người tu mật chú Mu A Mu Sa luôn có Phật, có Phật của mười phương ngự vào, có Phật của tánh Phật được hiển lộ, sống trong an nhiên và tự tại. Do vậy, những ai mất phương hướng trong cuộc đời nếu chúng ta biết, không cần biết họ là ai có thể là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cái, những người chúng ta biết cũng có thể là những con người ta không biết nhưng nay nghe qua họ mất phương hướng trong cuộc đời chúng ta hồi hướng cho họ. Nhất định họ sẽ tìm lại sự sống và trở về sống trong tự tại.

Chắc chắn các bạn và Bảo Thành ở quá khứ đã từng mất phương hướng, không xác định được hướng đi của cuộc đời. Cứ nhớ lại, bạn thấy không, chúng ta lo âu đến cỡ nào, sợ hãi đến cỡ nào, đó là chúng ta đã trưởng thành, thông minh và có cái vốn kiến thức ở đời. Chúng ta cứ thử nhìn một em bé nó bị lạc mất mẹ, mất cha. Nó còn nhỏ, chưa đủ kiến thức, chưa đủ trí khôn, lạc lõng giữa cuộc đời bơ vơ, nó sẽ hoảng loạn sợ hãi đến cỡ nào. Các bạn, nhìn vào hình ảnh đó chúng ta cũng đủ biết ta có diễm phúc hơn người bởi ta không còn lạc nữa, ta đang sống thực sự bởi chúng ta ý thức được là mỗi người chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng thân tâm của mình trong hơi thở vào ra, hơi thở chánh niệm, mật chú Mu A Mu Sa. Và chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta phải nương nhờ vào hùng lực để phát nguyện một cách tuyệt đối tin sâu vào Phật Pháp Tăng và để phát nguyện “con nguyện Chư Phật hãy trụ vào thế cuộc đời của chúng con, ban rải năng lượng từ bi xuống cuộc sống của chúng con để chúng con có thể sống được tự tại và rải năng lượng đó, năng lượng từ bi tự tại đó cho muôn loài chúng sanh, cho những người anh em của chúng con”.

Các bạn, thế giới ngày nay, hàng triệu triệu những con người đang sợ hãi lo âu, đang mất phương hướng bởi cơn ôn dịch này. Chúng ta không còn biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta đã bị con vi trùng này làm ngăn cách lẫn nhau, khoảng cách giữa người và người không còn gần gũi và chúng ta không biết được ngày mai như thế nào. Sáng thức dậy vẫn có thể thở nhưng đâu biết được nó có thể ngưng lúc nào bởi con vi trùng nó tới bất chợt như Thần Chết kề cận bên cửa. Nhưng các bạn thân mến, chúng ta không xa lạ với Phật. Phật đã tới trong hơi thở chánh niệm. Phật đã tới trong đức tin mà chúng ta tin vào Phật Pháp Tăng. Phật đã tới và sống với chúng ta bởi chúng ta đã thấu được Nhân Quả và hành đúng như lời Ngài là hành thiện bỏ ác, tâm ta thanh tịnh tự tại. Phật đã sống chung với chúng ta, thở chung với chúng ta bằng hơi thở chánh niệm trong giới hạnh giữ năm giới. Phật đang đồng hành với chúng ta trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, khi chúng ta hành thập thiện. Và Phật đã tới trong hơi thở chánh định, trong niềm tin tuyệt đối, trong trí huệ nuôi dưỡng bằng chánh niệm. Thực sự chúng ta đang có Phật sống cùng, chúng ta đang đồng hành với Phật. Chúng ta đang tràn đầy năng lượng đại từ đại bi của Phật. Chúng ta không còn mất phương hướng. Chúng ta đã xác định được hướng đi của chúng ta. Chúng ta đã xác định được mỗi một hơi thở vào ra trong chánh niệm này ta có Phật và Phật hiện hữu trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa đó.

Ta có Phật. Phật ở trong ta, trong ta có Phật. Có Phật đi với ta, ta còn sợ hãi chi nữa. Có Phật đồng hành với hơi thở chánh niệm của ta, ta còn lo âu gì nữa. Ta đang sống trong tự tại, sống trong hạnh phúc. Ta đang sống với tràn đầy năng lượng này thì hãy lấy năng lượng Phật điển siêu thế này nuôi dưỡng tiếp tục trong từng sát na của hơi thở chánh niệm. Các bạn hãy nuôi dưỡng mình trong hơi thở chánh niệm. Hãy sống trong chánh niệm Mu A Mu Sa. Hãy đón nhận tràn đầy năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại bi của Phật vào trong thân tâm này. Và các bạn hãy nghĩ tới tất cả mọi người đang hoảng sợ lo âu mà chúng ta hãy đồng tâm hồi hướng cho họ.  Để cho thế giới này không còn sợ hãi, mỗi một con người sống trong tự tại và thế giới này tràn đầy hạnh phúc, thái bình. Các bạn, mỗi một người chúng ta phải nghĩ tới ngay bây giờ, và nhận ra chân giá trị của pháp bảo Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa.

Trong pháp Thất Bảo Huyền Môn này, chúng ta có đầy đủ những dữ liệu tuyệt vời mà Phật đã dạy. Đó gọi là Tín Nguyện Hạnh. Tín ở đây tức là tin vào Phật Pháp Tăng, quy y với Phật Pháp Tăng, nương nhờ vào hùng lực của Phật Pháp Tăng để nhìn rõ Nhân Quả thiện và ác, để chúng ta chỉ chọn nhân thiện từ bỏ nhân ác, để cho tâm mình thanh tịnh. Còn Nguyện là nguyện Mu A Mu Sa là chúng ta có cái nguyện sâu, có nguyện lực thật là lớn là nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Hạnh là hạnh đức của chúng ta, là đức hạnh hành mười pháp thiện, luôn luôn rải tâm của mình ra để làm cho mọi chúng sanh được an lạc. Chúng ta còn có giới là giữ năm giới gọi là giới đức, chúng ta còn có định là chánh định. Định là gì? Là định tâm trong hơi thở chánh niệm. Huệ là gì? Là trí huệ bởi Mu A Mu Sa thắp sáng trong tâm, trong thần thức của chúng ta. Chúng ta có Tín Nguyện Hạnh, có Giới Định Huệ. Và chúng ta luôn có mười phương Chư Phật luôn gia hộ. Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên luôn bảo vệ. Chúng ta luôn gắn kết với năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại bi, là chúng ta đang sống trong tự tại, lo âu đã không còn, phiền não đã không còn, sợ hãi đã không đến, thì chúng ta hãy sống tràn đầy với niềm hân hoan, hạnh phúc đó và chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả mọi người.

Các bạn, hãy đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay từ bi, chúng ta ngồi xuống và đồng niệm mật chú Mu A Mu Sa lần thứ 3, 7 biến cùng với Bảo Thành. Chúng ta hãy cố gắng đón nhận thật nhiều năng lượng này vào thân tâm của chúng ta và chúng ta hồi hướng đến cho tất cả mọi người. Đặc biệt chúng ta hãy hồi hướng cho tất cả những bậc nguyên thủ trên thế giới, có trí tuệ mở ra những chính sách phù hợp, tốt đẹp để giúp đỡ nhân loại vượt qua cơn khó khăn này. Chúng ta cũng hồi hướng năng lượng đại từ đại bi này tới với các nhà khoa học ngành y, ngành dược, bác sĩ, y tá, nhân viên làm việc trong nhà thương để họ được sống trong tự tại, có được trí tuệ chế tạo ra vắt-xin, các loại thuốc chữa bệnh ôn dịch này và họ luôn luôn bao dung, thương yêu để giúp đỡ, để trị bệnh cho tất cả anh chị em của chúng ta đang bị bệnh bởi cơn dịch này. Các bạn, chúng ta hãy quy hướng về ba ngôi Tam Bảo:                                                                                                                                                                       

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại. Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng. Các bạn thở, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, với Tín Nguyện Hạnh, tin vào Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, phát nguyện sâu lớn vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, ban rải năng lượng từ bi đến cho muôn loài, với hành thập thiện là Hạnh. Và với giới là giữ giới. Định là hơi thở chánh niệm. Huệ là Mu A Mu Sa. Với Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ chúng ta đã không còn lạc nữa, chúng ta đã trở về được với ngôi nhà chánh pháp của Như Lai. Với Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ chúng ta không còn lạc lõng trong cuộc đời nữa, chúng ta có Phật đồng hành với chúng ta. Với Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ chúng ta không còn phải cô đơn sống trong vô minh đen tối, nhận làm tham sân si, hỷ nộ ái ố, những nghiệp ác làm cha mẹ nữa. Chúng ta đã tìm lại được cha mẹ của chúng ta là Chư Phật, chúng ta đã đang đi trên con đường để về với Phật, đó là Mu A Mu Sa, chánh pháp hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn không còn sống trong hoảng sợ, lo âu, phiền muộn, hoang mang, phiền lụy, não phiền nữa bởi các bạn đã hết lạc rồi. Các bạn đang đồng tu cùng với Bảo Thành. Các bạn đang đồng tu và đồng nuôi dưỡng thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Các bạn đã, đang và sẽ luôn đón nhận được tràn đầy năng lượng Phật điển siêu thế từ bi của Phật. Các bạn đang sống trong tự tại và hạnh phúc. Các bạn hãy rải nguồn tự tại hạnh phúc này, năng lượng này tới cho muôn loài chúng sanh. Và đặc biệt chúng ta đồng tu để đồng rải năng lượng từ bi và đồng nguyện Chư Phật ban rải năng lượng đó tới cho nguyên thủ các quốc gia.  Để họ có được những sáng kiến trí tuệ lập nên những chính sách đoàn kết thế giới lại sống trong hòa bình. Chúng ta cũng đồng nguyện xin Chư Phật rải năng lượng từ bi tới các nhà khoa học về ngành y, ngành dược, bác sĩ, y tá, nhân viên cứu thương, cứu trợ trên thế giới để họ có được trí tuệ chế tạo ra vắt-xin, các loại thuốc chữa bệnh ôn dịch để họ có cái lòng từ bi, bao dung để thương yêu và chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân là anh chị em của ta đang lâm vào cảnh ôn dịch này. Các bạn, chúng ta hãy tiếp tục hoan hỷ và đồng tu như thế này để được sự lợi lạc cho ta và cho người.

Buổi đồng tu hôm nay vừa chấm dứt, bây giờ nếu như các bạn có câu hỏi gì xin hãy cho Bảo Thành biết để Bảo Thành có cơ hội giải thích thêm một chút xíu để các bạn nhìn rõ hơn, nắm vững hơn, hoan hỷ trên con đường tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. (72:22’) Ba của con lúc trước có ăn chay, nhưng bây giờ đã bỏ ăn chay rồi, nghiện rượu nữa nên xin Thầy và mọi người hãy hồi hướng cho ba của con!

2. (75:47’) Sau khi đồng tu có hôm con ngủ ngon, có hôm con hại sợ hãi, mơ chập chờn cả đêm. Con nhờ Thầy giải thích cho con rõ hơn vì sao như vậy?

2. Giải đáp

Câu 01. (72:22’) Ba của con lúc trước có ăn chay, nhưng bây giờ đã bỏ ăn chay rồi, nghiện rựu nữa nên xin Thầy và mọi người hãy hồi hướng cho ba của con!

Tất cả các bạn thân mến, mình phải hiểu rõ như vầy, chúng ta vì vô minh tức là vì không có trí tuệ, mù mờ đen tối nên Bảo Thành và các bạn trong vô lượng kiếp qua đã nhận làm vô minh, tham sân si, ba con đường ác là cha của mình, là mẹ của mình, là bạn của mình, là nhà của mình, là mình nên đắm chìm ở trong đó. Nên chúng ta đã không còn cái sức mạnh làm chủ. Mà chúng ta để cho nguồn năng lượng tiêu cực, năng lượng bất thiện làm chủ cuộc đời. Nó kéo, nó xỏ mũi, nó tròng vào trong cổ, nó cột chân tay của chúng ta và nó dìm chúng ta xuống tam đồ khổ để rồi năm giới chúng ta không còn giữ nữa, chúng ta đã hủy hoại bản thân của mình.

Các bạn, hôm nay các bạn tu tập đồng tu với Bảo Thành không phải là Bảo Thành có thể trị chữa được điều đó nữa, mà chúng ta có cả một tập thể đồng tu. Trong tập thể đồng tu này, chúng ta đồng quy về mười phương Chư Phật. Và trong tập thể đồng tu này, giữa tứ chúng này, các bạn và Bảo Thành đang đón nhận tràn đầy năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại bi. Và với năng lượng sống trong tự tại này Bảo Thành và các bạn, xin hãy hồi hướng cho cái người cha này để người cha này đón nhận được năng lượng yêu thương đó, không còn lầm lẫn nhận chất gây say, gây nghiện đó làm cha mẹ, làm lý tưởng trong cuộc đời nữa. Mà minh định, xác định được, để bước ra từ vùng say sưa nhận Phật làm cha, nhận Pháp là con đường, nhận Tăng là sự hòa hợp để trở về sống bình thường. Tin chắc với sự hồi hướng này của Bảo Thành, của các bạn đồng tu người cha sẽ nhận được năng lượng nhà này và sẽ dần dần chuyển hóa, sẽ sống lại và trở lại lương thiện.

Bảo Thành cùng các bạn sẽ hồi hướng năng lượng này cho ba của bạn. Bạn cứ an tâm tiếp tục tu học, nguyện xin bạn tinh tấn trên con đường tu dù là pháp môn nào đi nữa, nếu đã có duyên hãy tinh tấn đồng tu. Nên nhớ, các pháp môn của Phật đều là phương tiện để giúp cho chúng ta trở về với cha mẹ của mình, trở về với Phật, trở về với con đường của Chánh Pháp Như Lai, trở về với tăng thân hòa hợp, trở về với hơi thở chánh niệm để sống trong Mu A Mu Sa. Xin các bạn hãy sử dụng các pháp phù hợp với căn cơ của mình như phương tiện để sống trong tự tại.

Câu 02. (75:47’) Sau khi đồng tu có hôm con ngủ ngon, có hôm con hại sợ hãi, mơ chập chờn cả đêm. Con nhờ Thầy giải thích cho con rõ hơn vì sao như vậy?

Trong ly nước mình uống, mà mình không rửa sạch, khi đổ nước vô thì những cái vẩn đục nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Trong tâm thức của mỗi người, trong cái kho tàng tâm thức của ta gọi là A-lại-da thức, A-lại-da thức là cái kho chứa nguyên liệu của mình. Trong vô lượng kiếp qua ta đã chứa vào cái kho tâm thức của ta nhiều năng lượng bất tịnh, những năng lượng tiêu cực bất tịnh đó nó hoạt động trên bề não bộ của những luồng xung điện. Về đêm khi ta ngủ nó sẽ nhả ra và nó chạy tán loạn làm cho chúng ta mệt. Cho nên, trước khi chúng ta tu tập như vầy, trước khi ngủ chúng ta uống một chút nước để có Oxy đầy đủ. Vì ban đêm, chúng ta thường bị khô, khô tức là không đủ nước, không đủ nước mà hít thở không đều khi ngủ không có làm chủ được thì Oxy sẽ thiếu, não bộ bị những luồng xung điện nó dẫn đưa những ký ức của kiếp trước về, nó tự động gắn kết với nhau thành những giấc mơ. Do đó để tránh những giấc mơ này, trước khi ngủ chúng ta nên uống một ly nước lạnh để chúng ta ngủ. Trước khi ngủ chúng ta cũng nhẹ nhàng hít 7 hơi thật sâu, thở ra từ từ theo hơi thở chánh niệm, tới khi đi vào giấc ngủ thì giấc ngủ đó bạn sẽ khỏe mạnh và bạn sẽ không bao giờ bị mơ.       

Thực hành

Các bạn, hãy đặt bàn tay Trí Tuệ vào bàn tay Từ Bi, chúng ta ngồi xuống và đồng niệm mật chú Mu A Mu Sa cùng với Bảo Thành. Chúng ta hãy cố gắng đón nhận thật nhiều năng lượng này vào thân tâm của chúng ta và chúng ta hồi hướng đến cho tất cả mọi người.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống trong tự tại.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Đặc biệt chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới các nhà lãnh đạo, các nguyên thủ các quốc gia để họ có trí tuệ lập ra những chính sách phù hợp để toàn dân trên thế giới sống trong hòa hợp và thái bình.

Chúng con cũng nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tự tại thần thông này tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới, tăng trưởng được trí tuệ, chế tạo ra vắt-xin và thuốc, cũng như có lòng khoan dung, độ lượng, yêu thương, chữa lành tất cả những anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này. Nguyện xin Chư Phật từ bi chứng minh.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn