Search

Bài 1030: Không Còn Hoảng Loạn – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bài giảng

1. Nội dung

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con không còn hoảng loạn.

Các bạn, trên thế giới hiện nay, trên tất cả các kênh truyền thông, báo chí, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, tất cả các phương tiện đại chúng, chưa có một pháp môn nào được đồng tu trực tiếp trên kênh youtube giữa các thầy và các đệ tử, giữa một vị dẫn đầu và các bạn có duyên. Trên Youtube hay trên các kênh truyền thông chỉ có những sự tu tập đồng với nhau trên kinh kệ, tụng kinh rồi sám hối, nghe giảng, đó là ba hình thức được lưu truyền từ xưa tới nay. Tụng kinh chung ở trên mạng, bái sám chung ở trên mạng, rồi nghe giảng chung ở trên mạng, rồi cầu nguyện. Đặc biệt nhất là trong thời kỳ này, nơi đâu, ở đâu, tôn giáo nào từ các nhà thờ đến nhà nguyện, các đức Giáo Hoàng, Giám Mục, Hồng Y, các Linh Mục đều cầu nguyện tại nơi họ cư ngụ, và kêu gọi tập trung vào một giờ nhất định để cầu nguyện. Phật giáo cũng vậy, nơi tất cả những chùa lớn, chùa nhỏ, tịnh thất, am xá, các bậc Hòa Thượng tôn kính của chúng ta, các Ngài Thượng tọa, các đấng Đại Đức, Tăng Ni đều có giờ giấc riêng biệt từ các chùa, kêu gọi Phật tử và mọi người đồng cầu nguyện và tụng kinh cầu an, tụng kinh Dược Sư hoặc bái sám để dâng lời hồi hướng chuyển hóa cơn đại dịch. Tất cả mọi tôn giáo đều làm chuyện đó, nhưng tin chắc chưa có một lớp đồng tu được phổ biến rộng rãi ở trên mạng như một tháng qua. Trong 30 ngày, Bảo Thành lần đầu tiên trong cuộc đời mang pháp môn Thiền Thất Bảo phổ biến một cách rộng rãi để đồng tu. Đây là tu, đây là pháp hành, chúng ta đồng tu với Thất Bảo Huyền Môn, mật chú Mu A Mu Sa và sự đồng tu này sẽ giúp cho mọi người có cơ hội tiếp cận để thử qua pháp môn này, coi thử phương tiện này có phù hợp trên con đường tu, tìm cầu đạo Giác Ngộ hay không.

Các bạn nên nhớ, pháp môn nào cũng chỉ là phương tiện. Đã gọi là phương tiện thì tùy theo biệt nghiệp, căn cơ của mỗi người, phù hợp hay không mà chúng ta đi vào để thực hành. Không có phương tiện nào cao hơn phương tiện nào, cũng không có phương tiện nào dở hơn phương tiện nào, mục đích của các pháp môn phương tiện là giúp cho chúng ta tập trung trở về với hơi thở chánh niệm, gắn liền với ba ngôi Tam Bảo, hiểu thấu được Nhân Quả, giữ được năm giới, hành được thập thiện để có Tín Nguyện Hạnh, để có Giới Định Huệ, để trở về với hơi thở chánh niệm, gắn kết với mười phương Chư Phật, hướng tới Chư Phật là bậc thầy của mình, noi theo pháp môn của các ngài dạy để chúng ta thoát khỏi khổ đau, phiền não, phiền lưu, luân hồi và trầm mê.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu “Không còn hoảng loạn”. Tại sao từ vô lượng kiếp qua cho tới kiếp này, Bảo Thành và tất cả các bạn luôn sống trong hoảng loạn, tại sao tâm ta hoảng loạn? Tại vì vô lượng kiếp qua chúng ta bị vô minh che mờ tâm chân thật, tâm Bồ Đề, tâm Phật của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta đã lầm tưởng, con mắt mù lòa, tâm trí thì vô minh, không nhận ra chân lý của Đức Phật, không nhận ra chân lý của giải thoát, giác ngộ, mà chúng ta đã nhận lầm ba kẻ thù, ba loại độc dược nguy hiểm vô cùng làm cha mẹ, làm người thân, làm mình đó là tham sân si. Tham sân si từ thân ngữ ý, thân ngữ ý của chúng ta đã nhận ba ông thầy là tham sân si trong vô minh, từ vô lượng kiếp qua, để bám chặt vào chúng như một bóng ma cứ ám ảnh mãi, để rồi chúng ta sống trong hoảng loạn của tham, của sân giận, của si ngu mà chúng ta hoàn toàn không biết. Nên từ vô lượng kiếp tâm trí của chúng ta hoảng loạn từng sát na, sợ hãi từng giây phút, sống không hề có bình an.

Cứ như vậy, chúng ta cứ bị trượt mãi trong màn đêm đen tối của vô minh và cứ lầm tưởng mãi từ kiếp này qua kiếp khác rằng tham sân si là ba bậc thầy tối cao. Nhưng hỡi ơi, chúng ta đâu có biết là tham sân si là ba liều thuốc cực độc mà mỗi khi chúng ta chạm vào, chúng ta ngửi vào, chúng ta uống vào, nó đã giết chết chúng ta và nó đày ải thần thức của chúng ta đọa vào tam đồ khổ, luân hồi mãi từ vô lượng kiếp, sống trong hoảng loạn và sợ hãi. Chúng ta hoàn toàn không biết được điều đó và cứ lầm tưởng mãi, lầm tưởng mãi. Thân ngữ ý, là ba nơi chủ chốt trong cuộc đời mỗi con người, vẫn đắm chìm trong vô minh đó vẫn lại tiếp tục nhận ba vị thầy đó là tham sân si để đồng hành mãi, đồng hành mãi đến mức mà tâm trí hoảng loạn không còn biết gì, đồng hành đến mức mà Bồ Đề Tâm của chúng ta đã bị đè xuống vực sâu thăm thẳm, chẳng thể có cơ hôi ngoi lên để hiển lộ. Và như thế trong bao nhiêu kiếp qua mỗi người chúng ta đã sống trong đau khổ, sống trong sợ hãi, sống trong hoảng loạn của vô minh. Vô minh kiềm chế chúng ta, cột chặt chúng ta, xỏ mũi chúng ta, tròng vào cổ chúng ta và dẫn mãi, dẫn mãi, dẫn chúng ta đi vào miền tăm tối, gây biết bao nhiêu đau khổ cho chính thần thức, cuộc sống của mình và cho biết bao nhiêu những chúng sanh, những người kề cận có nhân duyên trong từng kiếp song hành với chúng ta.

Sự sống hoảng loạn đó, ngày hôm nay đã chấm dứt đối với các bạn. Các bạn đã có nhân duyên với Thiền Thất Bảo Huyền Môn là sự hoảng loạn đó không còn nữa, bởi vì sao? Bởi các bạn đã nhìn rõ tham sân si là những độc dược nguy hiểm, các bạn đã ngừng. Làm sao các bạn có thể ngừng được một sự ràng buộc chặt chẽ từ vô lượng kiếp qua với tham sân si? Là bởi vì các bạn thực tập pháp môn Thiền Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa dẫn các bạn trở lại diện kiến ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chính Đức Phật là bậc thầy ngày nay ta đã nhận ra, chính giáo pháp của ngài là con đường dẫn chúng ta tới giác ngộ và chính tăng đoàn là một tập thể hòa hợp sẽ hỗ trợ cho chúng ta để tiếp tục đi, để tu giải thoát. Từ việc chúng ta hiểu được Phật Pháp Tăng, tin tưởng vào Phật Pháp Tăng, quy y với Phật Pháp Tăng, chúng ta được nhận biết được nhân quả ác, thiện rõ ràng và ta buông bỏ những nhân ác, nhân ác đó có tham sân si. Từ khi quy y Phật Pháp Tăng, hiểu được nhân quả thiện ác, ác của tham sân si đã ràng buộc chúng ta trong vô lượng kiếp nơi vô minh, nay đã nhận ra, ta buông cái ác đó. Buông nhân ác này tức là buông tham sân si, và chúng ta nương nhờ vào cái thiện, quả thiện đó tạo thành phước báu. Phước báu của vô tham, vô sân, vô si, phước báu của thân tâm thanh tịnh từ thân ngữ ý. 

Các bạn thân mến, ngày hôm nay, khi các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn, các bạn không còn hoảng loạn nữa là các bạn đã giữ được năm giới của Đức Phật truyền dạy là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Năm giới cấm Đức Phật đã dạy và nay ta hoan hỷ năm giới này, nó bảo hộ thân tâm của chúng ta, nó bảo hộ 6 căn của chúng ta không bị cảnh trần lôi kéo giúp cho thân thì khỏe, vững chãi, an, còn tâm thì thanh tịnh.

Chúng ta ngay trong giây phút này, thực tập Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chính trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chúng ta có được chánh định, từ chánh định đó, chúng ta không còn hoảng loạn. Cũng trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa của Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đã được khai mở trí huệ nhìn rõ mười phương Chư Phật luôn luôn ban rải năng lượng đại từ đại bi xuống cho chúng sanh và trong đó có ta, ta đã xoay lưng lại với vô minh, với tham sân si, ta đã nhìn lên và quy ngưỡng về mười phương Chư Phật và mở rộng tâm trí, thân xác này và phát nguyện:

 “Phật ơi, con đã sẵn sàng, từ vô lượng kiếp qua con đã lầm, con đã nhận tham sân si làm cha mẹ, con đã sống trong vô minh, và tự đau khổ để suốt cuộc đời trong vô lượng kiếp qua luôn luôn hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng nay con đã nhìn thấy ánh quang minh của trí tuệ viên mãn nơi mười phương Chư Phật. Các Chư Phật ở mười phương luôn ban rải, Phật điển, năng lượng đại từ đại bi xuống cho chúng con. Chúng con xin mở bàn tay này, mở thật là rộng, mở tâm trí này, và xin đón nhận năng lượng đó vào thân tâm của chúng con để khai mở trí huệ cho chúng con, để chúng con biết nuôi dưỡng thân tâm và thần thức trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa và nuôi dưỡng trong chánh pháp của Như Lai, để chúng con không còn hoảng loạn bởi tham sân si, bởi vô minh, bởi năng lượng tiêu cực, bởi những năng lượng bất thiện từ vô lượng kiếp qua, từ vô thỉ vô chung do thân ngữ ý đã tạo ra bởi tham sân si. Tham sân si bây giờ không còn là thứ chúng con ôm ấp nữa, bởi tụi con đã nhìn rõ nó là tam độc và nhờ nương vào đại hùng đại lực của Chư Phật, của Pháp, của Tăng, chúng con đã đủ sức mạnh, đủ định lực, do sự bảo hộ chặt chẽ của năm giới chúng con miên mật giữ, do tâm hoan hỷ hành pháp thiện, mười pháp thiện, mà chúng con nay đã có sức mạnh gạt bỏ, cắt đứt và buông tất cả sự bám víu vào tham sân si để nương vào hùng lực của Chư Phật, để đón nhận được Phật điển siêu thế, từ bi của mười phương Chư Phật vào thân của chúng con, vào tâm của chúng con, để chúng con không còn sống trong hoảng loạn, mà từng sát na còn hít vào, thở ra luôn luôn sống trong chánh niệm và nuôi dưỡng cuộc đời của chúng con trong chánh niệm. Chánh niệm là đây, chánh niệm với pháp thiện, chúng con nguyện buông bỏ những pháp ác và luôn chánh niệm trong pháp thiện như lời Phật đã dạy hãy làm việc thiện, bỏ việc ác để tâm trí thanh tịnh”.

Các bạn, tâm trí của chúng ta bây giờ vô cùng thanh tịnh bởi chúng ta bỏ ác, không bám vào tham sân si, chẳng sống trong vô minh nữa. Tâm trí của chúng ta ngày nay thật an lành, thật an yên là bởi vì sao? Vì trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chúng ta đã gắn kết với năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật. Ta giữ giới một cách tự nguyện, tự giác, ta hành mười pháp thiện. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối, bất thối chuyển vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, chính những điều như vậy, chúng ta đã hội đủ Tín Nguyện Hạnh, chúng ta đã hội đủ Giới Định Huệ, chúng ta đã hội đủ, nuôi dưỡng và sống trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Thì vô minh đã không còn, bởi trong màn đêm đen tối đó, ánh tuệ minh của Chư Phật đã được thắp sáng trong công hạnh, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Và bởi tham sân si từ thân ngữ ý của chúng ta ngày nay không còn tồn đọng, không còn có một cơ hội nào để tham sân si dính vào thân ngữ ý của chúng ta nữa. Bởi vì thân ngữ ý của chúng ta luôn luôn miên mật từng sát na, được nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm, và luôn luôn có một tín tâm tuyệt đối tin tưởng vào Phật Pháp Tăng, Nhân Quả, luôn luôn tự giác giữ năm giới, hoan hỷ hành thập thiện và trong các giới đó chúng ta nương vào hơi thở chánh niệm, có được chánh định, có được trí tuệ viên mãn.

Ngay trong sát na hiện tiền với hơi thở chánh niệm này mỗi một chúng ta đang tràn đầy năng lượng từ bi của Phật, đang sống trong niềm hân hoan, khải hoàn. Chúng ta đang sống lại. Và chúng ta đang sống thực sự với chính mình trong hơi thở chánh niệm này. Chúng ta không còn chết trong vô minh. Chúng ta không còn bị xỏ mũi, bị tròng cổ, bị cột và bó buộc, kiềm chế bởi tham sân si nữa, vì sao? Bởi vì trong thân ngữ ý của chúng ta luôn luôn có ba ngôi Tam Bảo, miệng của chúng ta luôn trì mật chú Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng từ bi xuống cho chúng con. Với cái miệng luôn luôn phát ra lời nguyện như vậy, chúng ta được mười phương Chư Phật luôn chăm sóc, ban rải năng lượng đại từ đại bi. Với tâm hoan hỷ giữ năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say, chúng ta được Long Thần hộ pháp, Chư Thiên hộ mạng từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na của cuộc đời. Chúng ta lại hành thập thiện, chúng ta luôn tăng trưởng phước báu của mình trong giây phút chánh niệm với hơi thở Mu A Mu Sa và ba ngôi Tam Bảo luôn đồng hành với chúng ta. Và Nhân Quả là cứu cánh để chúng ta nhìn rõ, để đi vào Niết Bàn tịch tĩnh trong hơi thở chánh niệm, trong sự giữ giới và hành thiện, trong sự quy ngưỡng về với mười phương Chư Phật và nhận Phật làm thầy, làm cha, nhận Phật là bậc dắt dìu chúng ta vượt qua vô minh thử thách, vượt qua tam độc tham sân si để sống hiện tiền, hiện tại trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.

Khi các bạn tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở chánh niệm mật chú Mu A Mu Sa thì các bạn cùng với Bảo Thành sẽ đón nhận tràn đầy năng lượng này. Đây là năng lượng thực tế, tác động vào thân tâm của chúng ta mà mỗi một hành giả đều cảm giác, đều cảm thọ, đều cảm nhận được. Vẫn biết thọ là huyễn giả, nếu tâm của chúng ta mê trong vô minh, nếu tâm của chúng ta bị dẫn trong tham sân si, thì tất cả những cái thọ kia đều là huyễn giả, nhưng nếu tâm của chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào ba ngôi Tam Bảo, tâm của chúng ta tin sâu vào Nhân Quả và nếu tâm của chúng ta nhất như cùng với thân khẩu, giữ được năm giới, hành được thập thiện thì với tâm thanh tịnh đó, cái thọ do cảm nhận được năng lượng của Phật truyền vào trong thân tâm gọi là Thọ Lạc. Bởi khi chúng ta cảm giác được năng lượng của Chư Phật tràn vào trong thân tâm thì từ thân tâm của chúng ta khởi lên niềm hoan hỷ thật là vô biên, đó gọi là thọ lạc. Còn nếu chúng ta đắm chìm trong tham sân si và vô minh, không tin vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, không tin vào Nhân Quả, chẳng thể giữ giới và không hành thập thiện, chẳng tu một pháp môn nào thì chúng ta thọ khổ bởi, vì tam đồ khổ ẩn náu ở trong tâm trí và làm chủ cuộc đời của chúng ta. Còn khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, hoặc các pháp môn phù hợp với mình thì chúng ta đang nuôi dưỡng mình trong hơi thở chánh niệm. Đặc biệt, Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta sống trong hơi thở chánh niệm, cùng với mật chú Mu A Mu Sa để tịnh dưỡng thân tâm của mình bằng năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật nên chúng ta sẽ không bao giờ còn hoảng sợ nữa.

Trên thế giới ngày nay, ai ai cũng hoảng sợ do cơn đại dịch vẫn còn, nó vẫn còn đây đó nhưng chỉ còn một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống để hòa nhập vào với sự bình thường. Tuy nhiên, bởi vì một lần đau thì đời đời vẫn luôn đau, bởi một lần ôn dịch tới thì trong tâm trí của mọi người luôn luôn hoảng loạn và sợ hãi. Chính vì thế, khi Bảo Thành và các bạn cùng đồng tu, Bảo Thành và các bạn sẽ đón nhận được tràn đầy năng lượng Phật điển liên tục trong cuộc đời, trong từng sát na, tâm trí của Bảo Thành, của các bạn không còn hoảng loạn. Và chúng ta cũng nguyện mang năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật này hồi hướng rải đến muôn loài chúng sanh, để không còn ai hoảng loạn, giống như chúng ta. Để mọi người, mọi chúng sanh đều sống trong sự tĩnh lặng, đều được thọ lạc, an nhiên tự tại, nhìn những pháp thiện và những pháp bất thiện, nhìn sự sanh diệt của từng pháp xảy ra trong từng sát na nhưng vẫn tự tại trong hơi thở chánh niệm của Mu A Mu Sa.

Chúng ta hãy nhìn rộng hơn một chút xíu trong môi trường của gia đình, ai đó tâm trí còn hoảng loạn bởi đời sống của công việc, bởi đời sống của tình cảm, bởi đời sống của tạo danh, tạo nghiệp, bởi đời sống của xã hội, khi tương tác có nhiều hiện tượng xảy ra không thể kiềm chế được, họ hoảng loạn sợ hãi. Như con của chúng ta hoảng loạn, như chồng của chúng ta hoảng loạn, như cha mẹ, ông bà của chúng ta hoảng loạn, như xã hội, thân bằng quyến thuộc, những người tương tác với chúng ta đang hoảng loạn. Nếu chúng ta biết được thì chúng ta hãy trở vào ngay hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, tích trữ năng lượng đại từ đại bi, gắn kết với mười phương Chư Phật mà nghĩ tới những người đó, nghĩ tới những người thương yêu đó, chúng ta hồi hướng cho họ năng lượng siêu thế này để sự hoảng loạn của họ dần dần ngưng tụ, tiêu tan và rụng ra, không còn tồn đọng trong tâm thức của họ nữa. Họ rất cần sự bình tĩnh, sự an yên, sự an lạc, mà sự bình tĩnh, an yên, an lạc đó chỉ có thể có nếu như họ đón nhận được năng lượng từ bi của Phật mà thôi.

Các bạn cứ thử tưởng tượng một đứa con nhỏ nó lạc cha, lạc mẹ đau khổ vô cùng. Nhìn trong con mắt của nó, nó hoảng loạn sợ hãi, nhưng khi nó tìm được cha mẹ rồi thì trong con mắt của nó bừng lên ánh sáng của niềm an vui, không còn sợ hãi. Các bạn đã từng cùng với Bảo Thành đi làm từ thiện trong trại mồ côi, các bạn và Bảo Thành đã nhìn vào trong con mắt của những trẻ mồ côi, có sự hoảng loạn lo âu và sợ hãi bởi nó không biết ai là cha, ai là mẹ, “Mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu. Cha ơi, cha biết con giờ mồ côi”. Lúc nó mồ côi nó sợ hãi. Nhưng khi Bảo Thành và các bạn tới, những mạnh thường quân tới, những con người có lòng từ bi tới đó, rải tâm ra, ngồi xuống lắng nghe, ôm ấp, chở che cho những đứa trẻ mồ côi đó, thì từ trong ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi đó, sáng lên tia sáng của niềm hạnh phúc, của niềm an lạc, của sự bình an.  Và dù chưa tìm được cha mẹ, nhưng nó gần kề những người biết yêu thương. Năng lượng của tình yêu, năng lượng của Phật điển đại từ đại bi có sức thần thông vô biên, làm cho chúng sanh đang hoảng loạn, sợ hãi trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời, trong tham sân si, trong vô minh sẽ có lại sự bình tĩnh, an yên, an lạc để xoay lưng lại với sự cám dỗ của tham sân si, để từ bỏ vô minh và hướng theo ánh sáng trí tuệ của Phật mà thoát ra, đi tìm lại sự an lạc viên mãn nơi giáo pháp của Như Lai.

Các bạn cũng đã từng nhìn thấy trong ánh mắt của các cụ già, đau khổ biết bao, hoang mang biết bao, hoảng loạn biết bao.  Khi sinh ra con cái, các cụ đã mang hết sức bình sinh của mình, trí tuệ, mang mồ hôi nước mắt, mang dòng sữa, mang máu của mình ra để nuôi dưỡng con cái. Nhưng rồi khi họ lớn lên, các cụ bị quăng vào trong nhà dưỡng lão. Ở trong nơi đó, khi ở tuổi già sức không còn, khi ở tuổi già bệnh hoạn neo đơn nằm một chỗ nhìn quanh, nhìn quẩn có thấy đâu, con xưa giờ đã xa rồi còn đâu? Có chăng thì cũng chỉ cái giường nằm ở trên đó chờ ngày ra đi. Các bạn, các bạn có thấy trong đôi mắt quầng thâm, sâu thẳm của cha mẹ ở trong những viện dưỡng lão, những viện mồ côi thấy được sự hoảng loạn lo sợ. Bảo Thành và các bạn đã tới những cái viện dưỡng lão đó, đã thăm từng cụ già, thăm từng người mẹ, người cha. Và trong giây phút chúng ta mang tình yêu thương của Chư Phật mà gắn kết với họ thì trong hốc mắt khô cằn đã cạn hết những dòng nước mắt và trong trái tim chỉ còn thoi thóp bởi hơi thở của sự sống, chẳng còn giọt máu yêu thương đã bừng sáng, đã sống trở lại bởi cha mẹ đã cảm nhận được tình yêu thương. Trong trại mồ côi vẫn còn có những con người biết yêu thương bởi đón nhận được tình yêu, lòng từ bi của Chư Phật mà đến thăm viếng, chăm sóc và chia sẻ. Trong ánh mắt hoảng loạn đó đã không còn sự sợ hãi, họ đã sống và họ đã trở lại với chánh niệm trong tình yêu thương bởi nơi đâu có tình yêu thương của lòng đại từ đại bi thì ở đó có mười phương Chư Phật hiện tiền, quang giáng, đâu có tình yêu thương, đâu có lòng từ bi, bác ái thì chẳng còn sợ hãi và hoảng loạn.

Khi chúng ta tu luyện Thiền Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm, tin sâu tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo và Nhân Quả, với niềm tự hào là người con Phật, giữ năm giới và hoan hỷ hành thập thiện, chúng ta có đủ tín nguyện hạnh, giới định huệ. Trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chúng ta luôn được lãnh nhận năng lượng đại từ đại bi và ở đâu có năng lượng đại từ đại bi, ở đâu có từ bi, ở đó có Phật. Trong lòng, trong tâm của chúng ta có tràn đầy năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật thì trong thân, trong tâm của chúng ta có Phật. Ở đâu có lòng từ bi, bác ái, thì ở đó không còn sợ hãi và đen tối, trong thân tâm của chúng ta tràn đầy năng lượng từ bi của Chư Phật thì không còn sợ hãi, hoảng loạn, không còn sống trong đen tối nữa. Đó là chân lý, đó là sự thật, bởi các Thầy Tổ, các Thầy và các hành giả tu pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa hằng bao nhiêu năm qua đã lĩnh hội được sự tinh túy từ năng lượng Phật điển mà sống an yên trong cuộc sống của sinh lão bệnh tử, của thành trụ hoại diệt, của những pháp sanh diệt từng sát na mà thần thức, tâm trí an nhiên bởi luôn nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.

Thế giới quanh ta ngày nay còn hoảng loạn vô cùng, những con người quanh ta còn hoảng loạn vô cùng. Chúng ta đã không còn hoảng loạn nữa, chúng ta đang tràn đầy năng lượng siêu thế, Phật điển đại từ đại bi, chúng ta đang hạnh phúc, an yên, chúng ta đang thọ lạc. Chúng ta nên hồi hướng công đức này tới cho những ai còn hoảng loạn, tới sự hoảng loạn của thế giới ngày nay, để tất cả chúng sanh và tất cả mọi con người đều đón được năng lượng siêu thế, đại từ đại bi của Phật mà tâm trí không còn hoảng loạn sợ hãi, để cho thân tâm của họ có được sự tịch tĩnh an nhiên, có được sự thọ lạc, có được sự tăng trưởng lòng nhân ái, từ bi, tăng trưởng lòng bác ái yêu thương, để khai mở trí tuệ, kiến thức, tịch tĩnh trong tình yêu, trong lòng đại từ đại bi, trong lòng bác ái bao dung. Nhất định dù có chướng ngại nào, có thử thách nào tới với loài người, thì chúng ta, với năng lượng thanh tịnh trong hơi thở chánh niệm, nuôi dưỡng bằng mật chú Mu A Mu Sa sẽ có được trí tuệ viên mãn, tìm ra được những pháp phương tiện, những phương thức để chuyển hóa chướng ngại, để chúng ta sống trong sự an lạc tịch tĩnh ngay trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Rất là quan trọng, quan trọng bởi vì thực sự mỗi người chúng ta đã gắn kết, đón nhận được, do đó, các bạn hãy tiếp tục đồng tu với Bảo Thành, chúng ta đồng tu với pháp hành.

Như Bảo Thành đã nói, trên các phương tiện đại chúng chưa có ai mang pháp môn nào ra để đồng tu, có chăng chỉ là sự cầu nguyện, đồng tu để cầu nguyện, đồng tu để nghe giảng pháp, đồng tu để tụng kinh, đồng tu để bái sám, đồng tu để niệm Phật, đồng tu để tụng Phổ Môn, tụng Dược Sư, tụng các loại kinh như kinh Hoa Nghiêm, đồng tu để nghe giảng về tất cả các kinh của Chư Phật. Nhưng đó vẫn chỉ là pháp học, còn pháp hành thì chưa có. Nếu có chăng thì ai cũng diện bích như Đạt Ma Sư Tổ, tức là xoay vào trong căn phòng, tự tu một mình, chẳng khi nào đồng tu với người khác, pháp hành thật là khó. Có chăng là có thể một sư phụ nào đó dạy cho một đệ tử, hai đệ tử, ba đệ tử rồi đồng tu pháp hành. Có chăng là trong những đạo tràng lớn, các Tăng Ni ngồi đồng thiền với nhau gọi là pháp hành động. Nhưng trên phương tiện đại chúng, pháp môn Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn chưa bao giờ được giới thiệu một cách rộng rãi để đồng tu. Mới chỉ tròn 30 ngày qua, Bảo Thành đã phát nguyện giới thiệu pháp môn này cho đại chúng để mọi người chúng ta, nếu có nhân duyên với Pháp môn này, đồng tu với Bảo Thành, để tất cả chúng ta đều có sự cộng hưởng năng lượng đại từ đại bi siêu thế của mười phương Chư Phật, canh tân cuộc sống của mình, chuyển hóa cuộc sống của mình, thay đổi ý thức của mình, nhìn rõ tham sân si mà từ bỏ, thấy rõ vô minh mà xoay lưng. Để thấy được Tam Bảo là tối quan trọng trong đời sống của Phật tử. Để thấy được Nhân Quả là mấu chốt, cần phải phá được sanh tử. Để thấy được năm giới là quan trọng, để giữ thân, giữ mạng, gìn giữ các căn của chúng ta. Để thấy được thập thiện là pháp hành tích trữ phước báu và thấy được tín nguyện hạnh, giới định huệ là những điều cần thiết để chúng ta tịnh dưỡng thân tâm của mình trong sạch, tịch tĩnh và tràn đầy năng lượng sống, không còn sợ hãi, không còn hoảng loạn, không còn hoang mang. Mục đích sống của chúng ta là gì? Là mượn thân kiếp làm người ngay bây giờ như là một phương tiện diệu dụng mà Chư Phật đã khai thị, để ứng dụng vào thân tâm này, chứng đắc, thành tựu được pháp lạc của Như Lai.

Hôm nay với pháp môn Thiền Thất Bảo trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta đã chứng ngộ được năng lượng siêu thế của Phật tràn vào trong thân tâm. Chúng ta đã cảm thọ được điều đó. Và thọ đó là thọ lạc bởi vì khi năng lượng gắn kết, ta hoan hỷ vô cùng. Các bạn thân mến đó là chủ đề, đề mục hôm nay, không còn hoảng loạn là vì đâu? Là vì ta đã tin sâu vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, vì ta đã hiểu thấu được Nhân Quả thiện và ác, bỏ nhân ác, tiếp tục tạo nhân thiện để có phước báu.  Không còn sợ, bởi vì đâu? Bởi vì ta tự giác giữ năm giới. Bởi vì ta hoan hỷ hành thiện. Và trong lời nguyện tin sâu vào Tam Bảo, vào Nhân Quả, giữ năm giới, hành thập thiện, chúng ta có đầy đủ 6 yếu tố là tín, nguyện, hạnh, chúng ta có giới, định trong hơi thở chánh niệm và huệ trong năng lượng từ bi của Chư Phật tưới tẩm vào chúng ta. Và chúng ta luôn nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Chính hơi thở chánh niệm ta đang sống, ta đang thọ lạc mà chúng ta không còn hoảng sợ. Bởi ta đã có Phật, ta đã có Pháp, ta đã có Tăng, ta đã biết được Nhân Quả, ta đã giữ năm giới, ta đã hành thập thiện, ta đã phát nguyện tin sâu vào Tam Bảo, Chư Phật gia hộ, Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên luôn hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta, bởi đâu? Bởi chánh niệm mà có.

Nhắc lại để chúng ta ghi nhớ rằng pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn mới được ứng dụng trên mạng truyền thông một cách rộng rãi để mọi người đồng tu trong 30 ngày. Với 30 ngày còn trẻ, còn son, còn non mà biết bao nhiêu người đã hội tụ nhân duyên đi vào thực tập, tìm được nguồn an lạc, không còn sợ hãi. Trên thế giới từ xưa tới bây giờ, mới là lần đầu pháp môn Thất Bảo Huyền Môn được tu rộng rãi trên phương tiện truyền thông như vậy. Hy vọng rằng, nhiều người trong các bạn có nhân duyên để đồng tu với Bảo Thành, khi các bạn đồng tu với Bảo Thành, sự đồng tu sẽ cộng hưởng được năng lượng siêu thế cực mạnh, năng lượng đại từ đại bi của Chư Phật để chúng ta nuôi dưỡng cuộc sống của mình trong hơi thở chánh niệm và để chúng ta lan tỏa, hồi hướng đến cho muôn loài chúng sanh.

2. Chia sẻ cảm nhận

Bảo Nghy:

Hôm nay con cũng xin chia sẻ chút xíu. Con được may mắn theo Thầy từ ngày đầu tới bây giờ, thật sự là 31 ngày rồi, mình có bỏ một ngày không có lưu được buổi đồng tu đó ở trên mạng. Con thật sự rất cảm kích và cảm thấy đúng là có nhiều phước duyên để được thỉnh Pháp từ Thầy, được truyền thụ rất là cặn kẽ, chi tiết và có thể lan tỏa được năng lượng này đến những người thân của con, em của con, mẹ của con và con có một phát nguyện là có thể đem những lời, đem những sự tu tập đến những người mà đang rất là bất hạnh, không được may mắn trong những cái trại mồ côi hoặc là viện dưỡng lão của mình. Nếu như họ có cơ hội được nghe Thầy giảng, được đồng tu với chúng ta thì con nghĩ cũng bớt được phần nào sự đau khổ, quạnh hiu của họ. Nếu như con có thể làm được chuyện đó mà kêu gọi mọi người giúp được chuyện đó thì con xin được đem mơ ước đó để thực hiện cho những người kém may mắn. Con cám ơn Thầy!  

Thầy:

Mô Phật! Bảo Nghy thân mến, các bạn thân mến, khi xưa Bảo Thành tu tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, Thầy Tổ của Bảo Thành chỉ có hai người. Một già, lúc đó Thầy Tổ lớn tuổi còn Bảo Thành còn nhỏ và hầu hết tất cả những sự chân truyền, mật khẩu và mật chú từ ngàn xưa cho tới bây giờ vẫn còn nằm trong sự bí mật của Thầy trò.

Ngay cả Tây Tạng khi mà mất tổ quốc, họ đi khắp năm châu bốn bể, sự truyền dạy về Mật Tông của họ vẫn còn rất giới hạn trong những nhóm đệ tử ruột mà thôi, còn phổ biến về cho đại chúng đông cũng chỉ là chân lý của pháp học, chứ có mấy ai thẩm nhập vào được Mật Tông của Tây Tạng. Pháp Thiền cũng vậy, về hình, về tướng được phổ biến rộng rãi ở đại chúng, nhưng nếu nói về cốt lõi để đi đến sự thành tựu thì có mấy ai học được đâu bởi vậy ngày nay không có phổ biến rộng. Và Bảo Thành đã phát nguyện phổ biến thật rộng, cũng như mưa từ trời sa xuống đất nào khô đón nhận được thì đón nhận, chẳng màng phải đi gia công cuộc đời chọn lựa cho mình một người đệ tử bởi có câu “Sư tầm đệ tử nan” tức là một ông Thầy tìm được một đệ tử thực sự để truyền dạy gian nan vô cùng. Nhưng “Đệ tử tầm sư dị” tức là đệ tử tìm sư phụ dễ dàng lắm, gặp ai ta cũng cúi, cũng lạy, cũng xin làm Thầy được nhưng mà ta chẳng học được gì.

Còn nếu một sư phụ thật sự, một vị Thầy thực sự, tìm được một đệ tử chân truyền pháp môn tu được của các bậc tổ xuống khó khăn vô cùng, họa hiếm mới có một người. Vì điều đó, sao mưa từ trời vẫn cứ mưa, sao tình yêu thương vẫn lan tỏa? Là bởi vì đâu đó trong thế gian này, không kiếp này thì kiếp sau vẫn có người có nhân duyên thọ được pháp này, hành được pháp này, tăng trưởng lòng từ bi, sống an lạc và lan tỏa đến người khác. Phương tiện ngày nay cho phép chúng ta lưu giữ và vì lòng từ bi chẳng còn giữ cho riêng mình hay cho riêng đệ tử của mình, hay cho nhóm riêng của mình mà là hãy đặt để vào trong tận hư không của mạng, của Youtube để những ai lang thang trong cảnh giới của Youtube, của mạng bất chợt nhìn qua có đủ nhân duyên thực tập, mang lại lợi lạc vô cùng. Cám ơn Bảo Nghy đã chia sẻ cảm xúc của mình, tình yêu thương của mình và lời nguyện của mình.

Phạm Thị Hà:

Con xin cám ơn Thầy đã ban truyền năng lượng và lan tỏa cho tất cả chúng sanh.

Huy Vũ:

Thời gian qua con hiểu và cảm nghiệm được những lời Thầy dạy rất rõ ràng.

Thầy:

Mô Phật! Bảo Thành cố gắng hết sức với trí tuệ hữu hạn của mình để đi từng bước, từng bước trên những buổi đồng tu mật chú, hơi thở Mu A Mu Sa trong chánh niệm để mỗi người chúng ta tu. Cái này gọi là tu, là pháp tu, là pháp hành để chứng và ngộ, cho nên đi rất chậm, xây dựng nền tảng vững chắc để chúng ta có niềm tin, đức tin với ba ngôi Tam Bảo để thành tựu được sự an lạc. Chúng ta đều là bạn, bởi theo lời khai thị của Đức Phật, chúng ta, chúng sanh đều bình đẳng tánh và trí tuệ. Tánh của các bạn là tánh Phật, đồng với Bảo Thành. Trí Tuệ Bát Nhã của các bạn cũng đồng với Trí Tuệ Bát Nhã của Bảo Thành, không cao không thấp, không nhỏ không bé, bằng nhau hết nên Bảo Thành luôn coi tất cả mọi người là bạn đồng tu của Bảo Thành.   

Phần II: Thực hành

Kính mời các bạn đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ đặt lên bàn tay trái được gọi là bàn tay Từ Bi và chúng ta ngồi thẳng lưng. Chúng ta hãy tịch tĩnh trong hơi thở Chánh Niệm và đồng nguyện trì mật chú Mu A Mu Sa 7 biến để chúng ta đón nhận năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con không còn hoảng loạn.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Trong buổi đồng tu hôm nay chúng con nguyện hồi hướng công đức này lên tất cả các nguyên thủ các quốc gia để họ có được trí tuệ, không còn hoảng loạn trước cơn đại dịch để có những chính sách ưu đãi cho mọi người trên thế giới để tìm lại sự an bình trong thân tâm.

Chúng con cũng nguyện hồi hướng công đức này tới cho các nhà khoa học gia về ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên trong các bệnh viện, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới để họ không còn hoảng loạn và sợ hãi, có trí tuệ để tìm ra vắt-xin và thuốc để trị bệnh dịch, tăng trưởng lòng bao dung đại từ đại bi, yêu thương và giúp đỡ chữa lành các anh chị em của chúng con đang lâm bệnh trong cơn đại dịch. Chúng con xin hồi hướng cho tất cả.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn