Search

Bài 1031: Thấy Người Trong Ta – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn là một căn nhà tâm linh cho tất cả các bạn có nhân duyên phù hợp tu hành pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, đồng tu để có sự cộng hưởng thiện nghiệp, hồi hướng cho mỗi một con người chúng ta trong cuộc sống này cũng như cho cả thế giới hiện tại. Các bạn, pháp môn này là pháp môn Mật Tông, là sự tu hành, công phu còn được gọi là pháp hành. Chúng ta đồng tu, đồng tu chung với nhau ở trên kênh Youtube, để chúng ta sách tấn và tạo nhân duyên cho các bạn khác đi vào nếu có thiện duyên phù hợp, thực tập chung với chúng ta.

Thế giới ngày nay, chuyện gì cũng không còn là bí mật. Chính vì hai chữ từ bi, yêu thương mà không còn có gì để giữ cho riêng ta. Hãy chia sẻ, chia sẻ tất cả những gì chúng ta có, đặc biệt chia sẻ những pháp môn tu mật để chúng ta có thể đạt tới cảnh giới chân thiện mỹ, cảnh giới an lạc trong cuộc đời, mà Đức Phật đã truyền dạy trên 20 thế kỷ qua. Chúng ta cũng không còn phải bắt nhau lên núi cao, vào rừng sâu để tìm tòi những vị ẩn sư – hy sinh cả cuộc đời, để chúng ta học, để chúng ta tu. Ngày nay với sự bận rộn trong công chuyện hàng ngày và sự tiến bộ của khoa học, công nghệ mới là phương tiện tuyệt vời để Bảo Thành và các bạn tiếp cận dù chúng ta ở rất là xa.

Các bạn, khi các bạn ngày hôm nay, là những người bắt đầu đi vào trong trang Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu, hay để nghiên cứu, để Bảo Thành nhắc lại: cách tu này là cách tu về Mật, có tên Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật Tông tên Thất Bảo Huyền Môn, khế hợp giữa tín nguyện hạnh, giới định huệ và giữ mình trong hơi thở chánh niệm cùng với mật chú Mu A Mu Sa để kích hoạt sự gắn kết giữa năng lượng tự thể, tự lực của chúng ta với sự ban rải năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật. Tha lực của mười phương Chư Phật qua năng lượng từ bi, cùng với tự lực cầu đạo Giác Ngộ của mỗi người. Trong khi ta nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm, sẽ có sự gắn kết và giao thoa năng lượng tác động vào thân, vào tâm và khi chúng ta tu tập pháp môn này, chúng ta sẽ có sự trải nghiệm thực sự về một nguồn năng lượng vô biên, bất diệt để giúp cho chúng ta hiểu thêm về những điều ta chưa bao giờ hiểu và những điều ta chưa thể hiểu.

Mời các bạn tham gia vào đồng tu với Bảo Thành. Khi chúng ta tu có 3 phần. Phần thứ nhất là phát nguyện, phát nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đến muôn loài chúng sanh. Phần thứ hai là chúng ta hít thở, chúng ta hít bằng mũi, hít đưa sâu xuống dưới bụng, khi hơi xuống dưới bụng, chúng ta phình bụng ra và khi chúng ta thở chúng ta hóp bụng vào. Phần thứ ba, khi hóp bụng vào, thở ra, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa thành tiếng. Ta hít vào bằng mũi, phình bụng, hóp bụng, thở bằng miệng trì mật chú Mu A Mu Sa.

Khi các bạn hít thở và nuôi dưỡng mình trong hơi thở chánh niệm, hơi thở Chánh Niệm là gì? Có nghĩa là chúng ta nương vào hơi thở để tâm chúng ta được sống trong hơi thở đó, không phải cột chặt tâm trong hơi thở nhưng mà chúng ta dùng tâm để nhìn hơi thở, để tâm không chạy và nhìn theo những tạo tác khác. Hơi thở sẽ giúp cho tâm đứng ở đó, trong tâm có hơi thở, trong hơi thở có tâm của ta. Đó gọi là Chánh Niệm, hơi thở Chánh Niệm. Khi hít vào thì phát nguyện, thở ra thì trì mật chú. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra hóp bụng, miệng trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nếu các bạn đã sẵn sàng, chúng ta ngồi thẳng lưng, đặt bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ, bàn tay trái được đặt tên là Từ Bi. Lấy Từ Bi ôm lấy Trí Tuệ và chúng ta giữ thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm. Chúng ta bắt đầu:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, các bạn hóp bụng từ từ và thở ra, trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)      

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, các bạn thân mến, mọi người chúng ta vừa đồng tu với nhau trong 7 biến hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là mật chú được lưu truyền từ thời Đức Phật cho tới ngày nay, cho những ai tu tập về tạng Mật. Mật có nghĩa là đi qua mọi hiểu biết bình thường của con người, nhìn thấu xuyên qua màn vô minh của mỗi người.

Trong khi chúng ta còn là kiếp người, sống trong vô minh, vẫn có thể nhìn xuyên suốt màn vô minh để thấy được cảnh giới của Chư Phật. Nhưng để trí tuệ của chúng ta có thể nhìn xuyên qua vô minh, qua mật chú thần thông Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta khi bắt đầu đi vào con đường tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn phải có đúng 6 điều kiện:

Điều kiện thứ nhất là phải tin sâu vào Tam Bảo, vào Phật Pháp Tăng và chúng ta quy y theo Phật, nhận Phật làm Thầy, quy y theo pháp để nương vào giáo pháp của Phật để chúng ta tu, quy y theo tăng để có được năng lượng hòa hợp. Đó là điều thứ nhất cộng với tin sâu Nhân Quả, thiện và ác. Thấy thiện để chúng ta hành, tăng trưởng phước báu. Và thấy ác chúng ta từ bỏ, để thân tâm thanh tịnh, đó là Tín. Nguyện tức là nguyện lực của Mu A Mu Sa, Mu A Mu Sa có nghĩa là một lời nguyện, nguyện đến mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới cho muôn loài chúng sanh trong hằng hà sa thế giới này, trong cõi đời này, trong các pháp giới mà chúng ta có thể nghĩ tới, đó là Nguyện. Hạnh là gì? Là chúng ta hành thập thiện, mười điều với công hạnh mang tất cả những gì mà ta có được để hiến tặng, để trao ra, để cho ta và cho người luôn giữ được sự tịch tĩnh, an vui. Với hành thập thiện như vậy ta tăng trưởng được phước đức. Điều thứ tư là Giới, chúng ta phải giữ năm giới, đó là giới đức nhà Phật truyền dạy cho chúng ta. Sự giữ giới đó cộng hưởng với hơi thở chánh niệm để phát huy được chánh Định. Hơi thở hít vào thở ra cho đúng sẽ tăng trưởng được định lực trong chánh kiến, trong chánh pháp, trong chánh niệm gọi là Chánh Định. Khi chúng ta hội đủ năm điều đó và thực tập miên mật sẽ khai mở được trí huệ trong Mu A Mu Sa. Và khi các bạn thực tập, các bạn sẽ đón nhận được một nguồn năng lượng Phật điển từ bi, siêu thế tác động vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn tương tác với nhiều nguồn năng lượng bất tịnh tiêu cực, thanh tịnh và tích cực. Con người vốn ở trong lòng đã có năng lượng của tự thể, cộng thêm với sự tương tác của những nguồn năng lượng ở bên ngoài, giao thoa với nhau để hình thành nên đời sống. Nếu như chúng ta có sự lựa chọn, thì lựa chọn giao thoa với năng lượng từ bi của Phật là một sự lựa chọn đúng nghĩa trên con đường tu tập, để sửa thân tâm hướng thượng và nâng cao phẩm giá của người con Phật.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Thấy Người Trong Ta”. Chữ “Người” viết hoa, Người là ai? Các bạn hãy nhìn một lần nữa, thật sâu trong lòng của mình. Nếu nhìn vào trong lòng của chúng ta, chúng ta thấy ai ở trong lòng? Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta thấy được ông bà, cha mẹ, thấy được vợ chồng, con cái, thấy được những người thân. Đó là cái thấy hiện tiền, đương nhiên ai cũng sẽ thấy, nhưng mà Người ở đây là ai nữa, ngoài những con người yêu thương, thân thuộc trong gia đình nhỏ bé đến dòng tộc, đến thôn xóm bạn bè, đến nhân quần xã hội, những con người ta giao tiếp. Còn Người, Người nữa là ai? Không biết chúng ta có thấy ai ở trong ta? nhưng vẫn rất là nhiều người thấy được những ảo tưởng, những ảo giác, những vong linh, những bóng ma chập chờn, những hương linh, những năng lượng tiêu cực, hằng hà sa số những cái thấy đó hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta để rồi khi chúng ta chết đi, bao nhiêu đó cái thấy nó lại quay cuồng trở lại bám víu trong thần thức của chúng ta và chúng ta không thấy được Người, một Người quan trọng mà Đức Phật đã thọ ký cho mỗi một chúng sanh đó là Phật.

 Ta không thấy được Phật ở trong ta, Người ở đây là Phật mà để rồi khi chúng ta chết, bao nhiêu người yêu thương trong gia đình của chúng ta lại kêu mời những người khác để đưa ta tìm về với Phật, đưa ta thấy Phật, đưa ta về cõi Phật mà cả cuộc đời khi ta sống, ta không thấy Phật, ta không tìm Phật, ta không gặp Phật và Phật không ở trong ta và ta cũng không thấy được Phật ở trong ta. “Người ở đâu mà vô lượng kiếp con đi tìm?” Con có thực sự tìm Người hay không? Hay là:

 Muôn người trong cảnh thế gian
 Xoay vần một cõi trong tâm mơ hồ
 Để rồi khi chết xuống mồ
 Cầu xin được thấy một Người chưa quen 

Người đó là ai, có phải là Phật không? Chúng ta cả cuộc đời không làm quen với Phật, cả cuộc đời không muốn gặp Phật ở trong ta, nhưng khi chúng ta chết, người người lại muốn chúng ta gặp Phật. Cứ thử hỏi khi còn sống ta không tìm Phật, ta không thấy Phật ở trong ta thì khi chết ta cũng chẳng thể tìm thấy Phật. Bởi khi sống không biết Phật là ai, không biết Phật ở đâu thì khi mất đi, thân này, chết đi rồi làm sao có thể thấy Phật, tìm được Phật và về với Phật. Có chăng những lời cầu nguyện của những giây phút đó chỉ là sự an tâm cho người còn sống. Thực tế, đối với người ra đi, khi còn sống không thấy Phật, không tìm Phật và chẳng có Phật trong trái tim cuộc đời khi chết lấy Phật ở đâu ra để mà đi theo?

Từ ý nghĩa đó mà Thiền Mật Tông giúp cho chúng ta trở về với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để tiếp cận được với Phật, để thỉnh được Phật vào trong lòng của chúng ta, để ta thấy được Phật trong tư tưởng, lời nói và việc làm của ta, để Phật nhập vào hành động của chúng ta, để Phật nhập vào ngôn ngữ của chúng ta, để Phật nhập vào tâm ý của chúng ta, để ý của chúng ta luôn luôn có ý của Phật, để khẩu của chúng ta luôn nói những ngôn ngữ của Phật và để thân của chúng ta luôn hành động những tạo tác của một vị Phật.

Ta là Phật của tương lai, mà Đức Phật khi thành Phật đã thọ ký “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”. Chính vì chúng ta nuôi dưỡng mình trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa mà được gắn kết với năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi của Phật, từ đó chúng ta đã đánh thức được Phật Tánh của mình, ông Phật của tương lai. Chính ông Phật của tương lai hiện diện trong kiếp người này ta hòa nhập vào. Các bạn thân mến, các bạn đã thấy biết bao nhiêu con người bị vong nhập, bị ma nhập nhưng tại sao chúng ta lại không tự giác để cho tánh Phật nhập vào cuộc đời. Chúng ta cứ để cho tánh Ma nhập vào cuộc đời, tánh của vong linh, tánh của những thần thức khác nhập vào cuộc đời, thậm chí ta còn để cho thú tánh nhập vào cuộc đời, nhưng chúng ta lại không có ý rằng hãy để cho Phật tánh nhập vào cuộc đời chúng ta, hãy để cho ông Phật tương lai nhập vào thân để thân phàm của chúng ta có thể nhập vào hành động của một vị Phật mà tạo tác những hành động chân thật của một vị Phật. Chúng ta lại không có ý để ông Phật tương lai đó, tánh Phật đó nhập vào khẩu của chúng ta để từ trên miệng lưỡi này phát ra những ngôn từ của một vị Phật sẽ thành. Và chúng ta cũng lại không mời ông Phật đó nhập vào tâm ý của chúng ta, để tâm ý của chúng ta luôn khởi lên những niệm của Chư Phật.

Các bạn, chúng ta quá bận rộn để cho những con người khác nhập vào trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta quá bận rộn để cho chư vong linh, thần thức, năng lượng bất tịnh tiêu cực nhập vào ta rồi ta cứ “Lẩn quẩn lanh quanh bên hồ nhỏ, đắm mình xuống dưới hưởng sình hôi” tại vì đó cũng chỉ là vũng sình mà thôi. Nhưng cả cuộc đời cứ loay hoay hoài để ngửi mùi sình hôi thối của những năng lượng bất tịnh, tiêu cực. rồi cứ nhồi nhét vào trong tâm trí cuộc đời của chúng ta những hình bóng không cần thiết. Trong khi Đức Phật đã thọ ký là trong ta có Người, Người ở đây tức là Phật, trong ta có Phật, có Phật tánh, trong ta có một vị Phật tương lai. Mà khi trong ta đã có Người, Người đó là Phật tương lai, mà cả cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ tạo một điều kiện để cho chính chúng ta hòa nhập với vị Phật tương lai đó. Chúng ta lại không để cho tánh Phật tương lai đó nhập vào thân, tâm và khẩu của chúng ta, chúng ta để cho Ma nhập vào thân, tâm, khẩu, ý, chúng ta để cho những chuyện gây ra nghiệp chướng ở đời nhập vào trong khẩu, ý, thân của chúng ta. Chúng ta để cho biết bao nhiêu những con người gây ra phiền não và đau khổ nhập vào trong tâm trí và đời sống.

Nhưng riêng một vị Phật mà khi lìa cuộc đời ai cũng muốn gặp, ai cũng muốn tới, ai cũng muốn thỉnh Thầy, Tăng Ni xuống để cầu nguyện cho ta đi về mà cả cuộc đời vị đó, vị Phật đó đang ở trong ta nhưng ta không quan tâm, ta không mời gọi, thỉnh Người sống với chúng ta, đồng hành với chúng ta, nói với chúng ta, suy nghĩ với chúng ta. Nếu cả cuộc đời ta không đồng hành với Phật, nếu cả cuộc đời ta không nói ngôn ngữ cùng với Phật, nếu cả cuộc đời ta không khởi lên những ý niệm cùng với vị Phật tương lai mà chỉ hòa nhập cho vong linh, thần thức rồi để cho năng lượng tiêu cực, những nghiệp bất thiện, rồi lại để cho tham sân si, hỷ nộ ái ố dẫn chúng ta đi. Rồi chúng ta lại thâu nhập vào những hình bóng phiền não của biết bao nhiêu con người khác, thì thưa các bạn, khi các bạn ra đi từ bỏ thân xác này, người mà các bạn sẽ gặp đầu tiên là những vong linh, những năng lượng tiêu cực, những nghiệp bất thiện, những con người gây ra đau khổ và phiền não, là tham sân si, hỷ nộ ái ố, là tam đồ khổ, là tam độc, là đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Khi các bạn chết, các bạn sẽ xuống đó, đó là sự chắc chắn bởi vì các bạn cả một đời không nương theo Phật, không nhận Phật làm thầy. Không nương theo Pháp để nhận Pháp làm con đường dẫn các bạn đi về với cõi Phật. Chẳng nương theo Tăng là một tập thể hòa hợp để hòa đồng với tinh thần hòa hợp đó, để các bạn có thể nương theo pháp của Như Lai mà đi về cõi Phật. Mà các bạn chỉ nương vào tham sân si, chỉ đi theo hỷ nộ ái ố, các bạn chỉ đi theo những năng lượng bất tịnh, các bạn chỉ đi tìm tòi thần linh, thánh, rồi các bạn đi tìm vong linh, ma quỷ để nương nhờ vào, để họ mang lại cho các bạn những lợi lộc trong cuộc sống. Như vậy, khi các bạn chết đi, chắc chắn các bạn sẽ đi theo họ, bởi cả cuộc đời của các bạn đồng hành với họ. Còn riêng ông Phật tương lai mà Đức Phật đã thọ ký là trong ta có Phật, Người ở trong ta, ta không nhận thức ra mà để cả cuộc đời đó ta đã bỏ quên Người, ta đã xoay lưng lại với Người, và ta đã ngoảnh mặt làm ngơ với một con người hiện hữu trong thân xác này, đó là ông Phật tương lai.

Các bạn thân mến, “Thấy Người Trong Ta”, Người là Phật, Phật là ta, ta là Phật. Bởi ta là Phật sẽ thành nên cả cuộc đời khi còn hiện hữu trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, các bạn đã đánh thức tánh Phật trở lại để các bạn sống. Và trong lòng của các bạn, trong cuộc sống của các bạn, trong hơi thở chánh miệm được nuôi dưỡng bởi Mu A Mu Sa, các bạn sẽ nhìn thấy được Phật, các bạn sẽ nhìn thấy được Phật bởi chúng ta tu theo giáo pháp của Phật là để trở thành Phật. Và khi các bạn bắt đầu tu, các bạn bắt đầu nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa là lúc các bạn sẽ nhìn thấy sự hình thành tướng hảo của Phật trong chính ta. Trong chính ta sẽ có hình hài, tướng hảo của một vị Phật đang hình thành, trong tạo tác của thân ta sẽ có những tạo tác của vị Phật trong tương lai, vị Phật đó đang hoạt động một cách thực tế trong tất cả những gì ta đang làm, và hành động ta đang làm đó là hành động của một vị Phật. Chính vì hành động của một vị Phật tương lai đó đang tạo tác trong thân này, thân ta không tạo nghiệp, những bất thiện nghiệp bị lùi ra xa, những năng lượng tiêu cực được chuyển hóa để trở thành năng lượng tích cực, hành những pháp thiện.

Các bạn thân mến, khi các bạn nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì ngôn từ của một vị Phật đang được phát ra trên cửa miệng, lưỡi của các bạn. Trên miệng, trên lưỡi của các bạn đang hiển hiện ngôn ngữ của một vị Phật tương lai. Lúc đó, ngôn ngữ của ma quỷ, của những thần thức bất tịnh, của những năng lượng tiêu cực, của những con người gây ra phiền não, đau khổ, tội lỗi không có cửa để đi vào. Ở nơi cửa miệng của chúng ta có vị Phật tương lai ngự ở đó, Ngài sẽ cùng với ta hòa nhập trong mọi ngôn từ để mang lại sự an vui cho những người đang sống xung quanh ta.

Khi các bạn nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì tâm ý của các bạn có vị Phật tương lai đang ngự ở đó, tỏa sáng luồng hào quang của trí tuệ, thắp sáng để dẫn cho ý của các bạn khởi lên những niệm chân thiện, những niệm thật là thiện, mang lại muôn điều hạnh phúc cho những chúng sanh ở nơi khác. Nơi đó không còn đắm chìm trong tham sân si, hỷ nộ ái ố, cống cao ngã mạn bởi chúng ta biết nơi tâm ý của chúng ta, ta nhận rõ nơi đó có Phật ngự, Phật tương lai đang hiện tiền nơi tâm ý của chúng ta, bởi ta nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm. Niệm niệm luôn luôn có Phật ngự ở trong đó thì tham sân si, hỷ nộ ái ố, cống cao, mạn nghi kia làm sao có thể khởi lên được. Khiêm tốn vô cùng bởi Phật luôn gần gũi, Phật ở trong tâm ý của chúng ta, khởi lên những niệm thanh tịnh và thật là chí thiện để ta tạo tác những hành động của Phật, ngôn ngữ của Phật, thì như vậy các bạn luôn luôn được bình an, luôn luôn được đồng hành với Phật trong hơi thở, trong lời nói, trong tâm ý, trong hành động. Vậy thì khi các bạn thọ mạng viên mãn ra đi, không cần ai phải mời bạn đi về với Phật nữa, bởi khi sống các bạn đã đồng hành với Phật, khi sống các bạn đã có Phật, khi sống Phật đã ở trong ta, ở trong các bạn, khi thọ mạng tới các bạn sẽ kinh hành cùng với vị Phật mà bạn đã song hành mãi trong cuộc đời đi về miền đất an lạc của chân tâm tịch tĩnh. Đâu cần phải cầu tới phút cuối nữa. Mà giả sử như cuộc đời của các bạn không có Phật trong suốt cuộc đời, thì khi ra đi, ai có thể cầu để các bạn về với Phật? Khi sống bạn không biết Phật, khi sống bạn không nhận ra Phật, khi sống bạn không đồng hành với Phật, khi sống bạn không hiểu Phật, khi sống bạn không hành động như một vị Phật, nói không là Phật, nghĩ không là Phật thì khi chết rồi phương tiện diệu dụng phi thế này, là thân người, còn đâu nữa để thần thức chúng ta nương vào mà tìm hiểu về Phật? Lúc đó thần thức sẽ u mê vô cùng, chẳng thấy ngõ để đi, chẳng thấy đường để tới và sẽ bị nghiệp lực của chúng ta, cái ác của chúng ta, kéo xuống tam đồ khổ, nơi đó phải luân hồi trong vô lượng kiếp mới có thể thoát ra được.

Ý thức được điều đó, trong vô lượng kiếp mà chúng ta đã có nhân duyên mang thân kiếp làm người trong kiếp này. Chúng ta tin vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nương vào và quy y vào Phật Pháp Tăng, hiểu rõ được Nhân Quả, tin sâu vào Nhân Quả, hành được năm giới của Đức Phật dạy và tu thập thiện. Thế nên trong giới định huệ đó, nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, Người đã ở trong ta, Người đó là ai? Là Phật. Hay chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn, dõng mãnh “Phật ở trong tôi”, Phật đó là ai? Là Phật tương lai, làm sao bạn biết Phật ở trong bạn? Chính Đức Thế Tôn đã thọ ký “Ta là Phật, các con là Phật sẽ thành”. Sự thọ ký đó không phải cho riêng một mình ta, mà cho tất cả mọi chúng sanh. Do đó, mỗi một người chúng ta đã có Phật tương lai hiện tiền trong thân kiếp này, mà trong vô lượng kiếp qua ta không nhận ra, ta xoay lưng lại với Phật, ta đẩy Phật ra ngoài cuộc đời của chúng ta. Ta đã nhận Ma vào để sống với Ma, ta đã nhận tham sân si vào để sống với tham sân si. Chúng ta đã nhận hỷ nộ ái ố vào trong tâm để sống với hỷ nộ ái ố. Chúng ta đã nhận cống cao, mạn nghi vào trong thần thức, để nhập nó vào để sống, và những tánh xấu, năng lượng tiêu cực, những nghiệp bất thiện này nó nhập, nó nhập và nó làm nên một thành trì kiên cố trong thân xác, trong tâm thức, trong cái khẩu của chúng ta để chúng ta làm những việc ma quái tiêu cực, để chúng ta nói những ngôn từ của ma quái tiêu cực, chúng ta suy nghĩ những bất thiện nghiệp. Và ông Phật ở tương lai đã dần dần bị đẩy xa ra khỏi cuộc sống. Phương tiện vi diệu mà Đức Phật nói mang thân người, đã không còn vi diệu, bởi nó bị dìm xuống trong màn đêm vô minh, đen tối.

Các bạn, khi các bạn ý thức được và có duyên với Thất Bảo Huyền Môn, nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chính lúc đó các bạn sẽ tỏ ngộ thật là rõ lời thọ ký của đức Bổn Sư rằng: trong ta là Phật sẽ thành, trong ta có vị Phật sẽ thành, trong ta có Phật của tương lai. Chúng ta phải vui vô cùng, chỉ một câu nói bình thường ở đời: tương lai bạn sẽ có nhà mới – ta đã vui cỡ nào rồi, huống hồ là xưa kia Đức Phật đã thọ ký: trong ta có một vị Phật tương lai. Thế mà ta đã quên, nhưng hôm nay Bảo Thành nhắc nhở để mọi người nhớ rằng: ta là Phật tương lai. Sống với vị Phật tương lai này, hành động như vị Phật tương lai này, nói ngôn ngữ của vị Phật tương lai này, suy nghĩ với niệm thiện của vị Phật tương lai này, thì ta đang sống đồng hành với Phật và Phật ở trong ta, trong ta có Phật. Khi các bạn thọ mạng tới, lìa bỏ cuộc đời, con người nhất định sẽ đi về cõi Phật mà không cần phải ai tới cầu nguyện, tán tụng, cầu siêu, đưa rước. Bởi cả cuộc đời của các bạn, ngay bây giờ, đã đi với Phật. Và Phật đã đồng hành với các bạn, trong bạn đã có Phật. Phật đã có trong bạn.

Các bạn thân mến, đặt bàn tay Trí Tuệ vào trong bàn tay Từ Bi, chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa lần thứ hai:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta vừa tiếp được nguồn năng lượng Phật điển siêu thế đại từ đại bi.

Mỗi người chúng ta có Phật ở trong lòng. Các bạn, Đức Phật thọ ký Phật vốn ở trong tâm của chúng ta, Phật là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta sống được với tâm nguyện là một vị Phật sẽ thành trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, thần thông của Mu A Mu Sa sẽ giúp các bạn gắn kết được với năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật. Năng lượng từ bi đó sẽ giúp các bạn nhận rõ được vị Phật tương lai ở trong lòng, sẽ giúp các bạn đánh thức được Phật tánh ở trong lòng của các bạn và chính trong tự tánh được gọi là Phật tánh đó, tánh Phật của tương lai sẽ được hiển lộ rõ trong mọi tạo tác của các bạn, tánh Phật tương lai đó sẽ hiện rõ trong mọi ngôn từ các bạn, tương tác với nhau trong cuộc sống và mọi niệm khởi lên trong đầu của các bạn đều từ tánh Phật đó mà hiển lộ. Từ đó các bạn sẽ nhận rõ ra được tham sân si, cống cao ngã mạn và hỷ nộ ái ố là những cái cửa để cho những năng lượng tiêu cực, những nghiệp bất thiện tràn vào trong cuộc sống.

Các bạn, nếu như cả cuộc đời các bạn cứ miệt mài đi ra bên ngoài để lượm lặt rác rưởi, dồn vào bên trong tâm thức, khi đó là các bạn đã có một sự lựa chọn sai trái. Sự lựa chọn viên mãn theo lời Phật dạy đó là trong ta đã “có”, cái có ở trong ta nó vi diệu, siêu thế, nó cao cả vô cùng. Ta chẳng cần phải nương vào một điều gì nữa, chẳng cần đi tìm hay mời gọi. Ta chỉ cần sống với cái ở trong ta, đó là tánh Phật, đó là Phật sẽ thành. Sống với điều đó thì chúng ta đã hãnh diện “Người ở trong ta”. Ta thấy Người ở trong ta. Hay là Phật ở trong ta, trong ta có Phật.

Cuộc sống này chỉ cho chúng ta thấy có những con người không sống với Phật ở trong lòng mà lại đi tìm cầu những linh hồn nhập vào trong thân xác, đi tìm những vong linh nhập vào trong thân xác, đi tìm những năng lượng tiêu cực, bất thiện để nó nhập vào trong thân xác. Chúng ta cho phép những điều đó nhập vào, chúng ta còn cúng tế để cầu thần, cầu thánh, cầu cô, cầu cậu, cầu vong linh này, vong linh kia, thần thức này, thần thức kia để đi vào người chúng ta, để họ mách bảo, để họ nói, để họ dẫn chúng ta đi. Nhưng mà tất cả những vị đó vẫn nằm trong lục đạo luân hồi, có nghĩa là còn tham sân si, hỷ nộ ái ố, còn tạo tác nên những nghiệp thức bất thiện. Họ có năng lượng tiêu cực.

Phật dạy: chớ làm điều ác, siêng làm điều thiện. Vậy mà chúng ta lại đi tìm những năng lượng bất thiện để đưa nó vào bên trong tâm của chúng ta, mà không đi vào để đánh thức cái thiện hiện hữu vốn có ở trong tâm, đó là tánh Phật, bởi vì sao chúng ta cứ lầm mê như vậy? Là bởi vì chúng ta chưa được nhắc nhở, là vì chúng ta chưa hội đủ nhân duyên gặp được người bạn nhắc nhẹ cho chúng ta biết giá trị cao cả nhất trong cuộc đời được làm người mà Phật đã thọ ký. Đó là giá trị làm người có Phật Tánh, có Phật tương lai hiện hữu. Chúng ta chưa có được nhân duyên đó, chúng ta cứ lầm chấp, lần mò rồi bị dẫn dụ bởi những con người đang sống trong vô minh, rồi lại bịt mắt, lần mò trong đêm tối, sao bạn có thể thấy? Hôm nay các bạn đã có đủ phước duyên để đồng hành với Bảo Thành, trở về với sự khai thị của Phật là luôn nuôi dưỡng cuộc đời của mình trong hơi thở Chánh Niệm.

Trong hơi thở chánh niệm đó, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa để nương vào đại hùng đại lực Phật điển siêu thế từ bi, đánh thức Phật tánh. Để mỗi một người chúng ta khi tiếp được nguồn năng lượng đó, chúng ta nhận biết được có Phật đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, có Phật đang hiện diện trong thân của chúng ta, trong khẩu của chúng ta, trong ý của chúng ta. Cho nên trên thân khẩu ý của chúng ta luôn luôn hiện diện Phật ở đó. Từ đó, thân này tạo tác gì thì cũng là tạo tác của một vị Phật. Khẩu này có nói gì cũng nói năng như chánh pháp của Phật. Ý này có khởi lên điều gì thì cũng khởi lên những ý niệm thanh tịnh. Và chính vì hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn thấy được Người ở trong ta, thấy được Phật ở trong ta và trong ta có Phật. Từ khi con đón Phật về, tâm an, trí sáng, mọi người đều vui. Còn khi đắm chìm trong vô minh, tham sân nổi giận đùng đùng, thật ghét ghê, nhà nhà thì đau khổ chán chê, mà người cùng chung sống thì buồn vui, không thể nào mà chúng ta có thể diễn tả được nỗi buồn vui chỉ thoáng qua, thoáng lại trong cái giận, cái vui bình thường của loài người nữa các bạn ơi.

Các bạn phải sống lại với hơi thở chánh niệm này, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn đánh thức được thần tánh của mình, đánh thức được chân tánh của mình, đánh thức được Phật tánh của mình để chúng ta hoan hỷ nuôi dưỡng mình bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Và nếu như các bạn cho mình một lần để thử, trì mật chú này, Bảo Thành tin chắc các bạn sẽ tìm lại được nguồn năng lượng sống vô biên từ bi của Phật. Và các bạn sẽ nhận rõ được Phật tương lai đang sống với bạn ở kiếp này trong từng sát na của cuộc đời. Trong từng hơi thở chánh niệm của cuộc đời các bạn luôn có Phật. Để khi các bạn viên mãn cuộc đời, Phật sẽ đồng hành cùng với các bạn trên con đường tái sanh về cảnh thiện, mà chẳng còn luân hồi trong 6 nẻo luân hồi đau khổ nữa.

Đó là điều chắc chắn, bởi Phật, là đấng Giác Ngộ đã khai thị: Phật là Phật, ta là Phật sẽ thành. Sao chúng ta không sống như là một vị Phật sẽ thành? Là bởi vì tham sân si, là bởi vì chúng ta nhận lầm hỷ nộ ái ố, cống cao ngã mạn, tham sân si là bạn, là cha, là mẹ, là ta. Nhưng thực sự những thứ đó không phải là ta. Ta là gì? Ta là Phật tương lai. Phải trở về nhận thức rõ ràng ta là ai. Người ta cứ hỏi ta là ai, ai là ta? Đó là câu hỏi Phật trước khi thành Phật, đó là câu hỏi của cách thiền quán Tham Thoại Đầu mà ngày nay ai cũng bắt chước để hỏi “ai là ta, ta là ai?” Khi ta còn vô minh ta phải hỏi câu đó, khi ta chưa giác ngộ ta phải hỏi câu đó “ai là ta, ta là ai trước khi sinh, và ta là ai, ai là ta sau khi sinh?” Câu hỏi đó chỉ lặp lại cho những ai đang sống trong vô minh chưa nhận rõ rằng đã có Phật. Phật đã hiểu ta là ai. Phật biết ta là ai. Mà ta quy y theo Phật, ta không nghe theo Phật, mà còn lần mò trong hai câu thể hiện sự văn chương, thể hiện trí thức, kiến thức, ta đã mất niềm tin với Phật. Trong khi ta quy y với Phật, nhận Phật làm thầy, mà thầy của ta là Phật nói ta là ai, ta lại không chấp nhận. Mà cứ đi hỏi hoài ta là ai, ai là ta. Câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, câu hỏi đó là khi ta chưa có Phật, ta chưa theo Phật, ta chưa tin Phật, ta chưa nhận Phật làm thầy nên ta còn ngớ ngẩn sống trong vô minh, lần mò trong câu hỏi ai là ta, ta là ai. Để rồi khi chết cũng cứ hỏi ta là ai, ai là ta. Vất vưởng hai chữ ta ta để rồi khi chết xuống đất mà làm ma.

Các bạn, các bạn không cần phải hỏi ta là ai, ai là ta bởi vì Phật là Thầy, Phật là bậc thầy đã tự giác ngộ. Và Phật đã chỉ rõ ràng ta là ai, ta là Phật sẽ thành. Các bạn nghe thấy không? Phật nói “ta là Phật, các con là Phật sẽ thành”. Thì chúng ta, Bảo Thành và các bạn phải ghi nhớ ta là Phật sẽ thành, thì sẽ không mập mờ trong câu “ta là ai, ai là ta” nữa. Những câu đó là để dành cho những người ôm chữ để sống, lấy kiến thức phàm phu để nuôi dưỡng tánh biết, lấy kiến thức phàm phu để nuôi dưỡng tánh hiếu kì. Còn chúng ta tự hào là người con Phật, tự hào là Phật tử không còn lần mò trong những văn tự ngớ ngẩn, lẩn quẩn đó nữa mà chúng ta phải tự hào ta có thầy là Phật. Phật đã khai thị, thọ ký và chỉ thẳng cho tôi biết tôi là Phật sẽ thành. Ta là Phật sẽ thành và chúng ta tin vào Phật, tin chắc vào Phật, tín thác vào Phật đã thọ ký ta là Phật sẽ thành. Vậy thì ta là ai? Các bạn đã trả lời được rồi, ta là Phật sẽ thành. Vậy hãy để cho vị Phật sẽ thành này sống và tạo tác ra vạn sự nơi thân. Hãy để cho vị Phật này sống và tạo tác ra những ngôn ngữ của một vị Phật sẽ thành trên khẩu của chúng ta. Ta là ai? Ta là Phật sẽ thành. Vậy hãy để cho vị Phật sẽ thành này khởi lên những ý thánh thiện, chân thật để dẫn khẩu ý của chúng ta, để dẫn cuộc đời của chúng ta thị hiện rõ trong cõi này niềm an vui, an lạc của một vị Phật sẽ thành.

Các bạn, các bạn có thể trả lời được rồi. thấy Người trong ta, thấy Người trong ta là thấy gì? Thấy Phật ở trong ta, trong ta có Phật, mà Phật gì? Phật là ta, ta là Phật sẽ thành. Hãy tự hào vì điều đó, các bạn phải có cái dũng mãnh nói lên với tất cả mọi người trong thế gian: Ta là Phật sẽ thành. Điều đó không sai, nếu ai phản bác điều đó là họ chưa tin vào Phật, họ chưa biết về Phật, họ chưa nhận Phật là thầy. Còn chúng ta đã tin vào Tam Bảo, đã biết Phật, đã nhận Phật làm thầy. Và đức thầy Bổn Sư của chúng ta đã khai thị và thọ ký Phật là Phật, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Vậy không cần phải tìm ta là ai, ai là ta nữa mà chỉ cần sống với sự thọ ký của Phật: ta là Phật sẽ thành. Bởi chính vì ý niệm sống thực với sự thọ ký của Phật, chúng ta thực sự có Phật ở trong tâm, có Phật ở trong thân, có Phật đồng hành trong mọi ngôn ngữ của chúng ta. Trong ta có Phật, Phật ở trong ta như câu thường nói: Phật tại tâm, tâm ta có Phật, Phật đó là một vị Phật tương lai, Phật hoan hỷ. Phật Di Lặc tức là Phật tương lai mà tương lai ta là Phật nghĩa là mỗi chúng ta là Phật Di Lặc.

Các bạn, Phật Di Lặc chúng ta đón vào đầu xuân là một vị Phật tương lai. Mà chúng ta là Phật tương lai, chúng ta sẽ là Phật, có nghĩa mỗi chúng ta là một vị Phật Di Lặc của tương lai. Vậy hãy mỉm nụ cười hoan hỷ, hãy có những tạo tác hoan hỷ, hãy có những suy nghĩ thật hoan hỷ để sống chân thực với ý nghĩa ta là Phật sẽ thành. Đừng để cho người ta chỉ vô mặt các bạn mà nói “Ô, bạn là người này, bạn là người kia, bạn như thế này, bạn như thế kia”. Đừng để cho những người khác mặc định cho bạn là tầm thường, là cao quý, là thành công hay thất bại, là bạn hay là thù, là dễ thương hay dễ ghét, là hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta không để cho ai mặc định điều đó hết, bởi chúng ta đã quy y theo Phật, tin tưởng theo Phật, nhận Phật làm thầy thì chúng ta tuyệt đối phải tin vào Phật vì Phật đã thọ ký và nói rằng chúng ta là Phật tương lai. Như vậy, Phật không mặc định cho chúng ta là Phật tương lai mà Phật thọ ký, thọ ký ở đây tức là nhìn thấy rõ ta chính là Phật tương lai. Phật là đấng Giác Ngộ, nhìn được mình, thấy được mình và thấy được người, Phật đã thấy chúng ta là Phật của tương lai, Phật thọ ký điều đó.

Các bạn, hãy tự hào sống như một vị Phật tương lai và chúng ta đã hiểu được đề mục quán chiếu ngày hôm nay. Đừng lầm chấp mà bám víu vào tham sân si, nhận chúng làm cha mẹ để đắm chìm trong cảnh vô minh. Đừng lầm chấp trong hỷ nộ ái ố tưởng đó là mẹ cha, bạn bè, tri kỷ để đắm chìm trong nó. Đừng lầm chấp nhận cống cao, mạn nghi là ta, để rồi đắm chìm trong những điều sai lẽ trái. Để suốt từ vô lượng kiếp qua cứ lần mò trong vô minh, đắm chìm trong luân hồi, đau khổ vô cùng. Hãy sống với sự thọ ký của Phật: ta là Phật trong tương lai, ta là Phật sẽ thành. Vậy thì hãy thành Phật ngay trong từng sát na của hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa và khi các bạn nuôi dưỡng thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa là các bạn đã thành Phật trong hơi thở Chánh Niệm đó. Khi các bạn rời xa hơi thở chánh niệm, các bạn đã mất đi tánh Phật, mất đi Phật và đã bị ma quỷ tham sân si kéo và trì vào trong màn vô minh đen tối.

Hãy sống trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hãy là Phật của tương lai và hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào trong bàn tay trái Từ Bi, ngồi thẳng lưng, chúng ta nhìn vào phía trước và chúng ta lại tu 7 biến hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để nuôi dưỡng mình trong tánh Phật mà đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta. Ta là ai, ai là ta? Câu hỏi được trả lời rõ bởi Phật: ta là Phật sẽ thành.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết, chúng con là Phật sẽ thành. Hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn hóp bụng thở ra trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn lại vừa tiếp được tràn đầy năng lượng siêu thế, Phật điển từ bi từ mười phương Chư Phật vào thân của chúng ta. Chính lúc này chúng ta hiểu được đề mục “Thấy Người Trong Ta”. Người ở đây tức Phật tương lai. Câu tham thoại đầu mà mọi người thường hay tán tụng như có sức thần thông lớn để đưa tới sự giác ngộ: ta là ai, ai là ta, câu đó chỉ có ý nghĩa khi chưa có Phật. Còn bây giờ đã có Phật ở trên cõi này rồi, hơn 2500 năm trước đã có đức Bổn Sư chứng đắc thành Phật và Ngài đã trả lời được ta là ai rồi. Phật nói “Ta là Phật, còn các con là Phật sẽ thành”. Phật đã chỉ rõ ràng mỗi người chúng ta là Phật sẽ thành. Thế vậy mà ngày nay còn có người cứ lặp đi lặp lại “ta là ai, ai là ta”, ngớ ngẩn, điên khùng, mất trí, lãng trí. Nếu câu đó cứ lặp đi lặp lại như một đề mục để mà tu thì chẳng khác chúng ta chỉ là những con người ngớ ngẩn. Mang tiếng học Phật, mang tiếng quy y theo Phật, nhận Phật làm thầy mà còn ngớ ngẩn, hỏi đi hỏi lại những điều hoang đường ta là ai, ai là ta. Mà các bạn, ở trên đường thấy một người không biết họ là ai, ai là họ thì ta nói họ là người điên, người mất trí, người quẩn trí, người bị lãng trí bởi họ không biết họ là ai, ai là họ.

Thầy của chúng ta là Đức Bổn Sư đã dạy chúng ta là Phật tương lai. Bảo Thành yêu cầu các bạn đừng bao giờ hỏi ta là ai, ai là ta bởi Phật đã nói ta là Phật sẽ thành. Hãy sống như một vị Phật sẽ thành, ta thấy Người trong ta, ta thấy Phật trong ta, trong ta ta thấy Phật, Phật thấy ở trong ta, trong ta có Phật, Phật có ở trong ta, ta là Phật sẽ thành, Phật sẽ thành là ta. Với sự khẳng định vững chắc như vậy các bạn chắc chắn sẽ tiếp được thật nhiều những luồng Phật điển đại từ đại bi vào trong thân tâm, nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm để có nguồn sống an lạc vô biên cho các bạn và cho những người các bạn đang yêu thương trong kiếp này.

Mô Phật chúng ta đã đồng tu vừa đúng thời gian. Chúng ta nguyện hồi hướng công đức này cho các nguyên thủ các quốc gia để họ có được trí tuệ, có sự đoàn kết, có những chính sách phù hợp để giúp đỡ thế giới hòa bình sống an lành

 Chúng ta cũng nguyện hồi hướng công đức này tới cho các nhà khoa học gia về ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên trong các bệnh viện, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới luôn tràn đầy trí tuệ tìm ra vắt-xin và thuốc, khai mở lòng từ bi, bao dung, rộng lượng, che chở và chữa lành những người anh chị em của chúng ta đang lâm bệnh trong cơn dịch.

Mu A Mu Sa.

Đến giờ, nếu các bạn có câu hỏi xin cho Bảo Thành biết để Bảo Thành chia sẻ.

Vấn đáp

Câu 01. (65:18’) Điều mà làm cho mình xa rời Phật tánh hay là xa rời sự tu tập đó là tính lười biếng, đôi lúc nó không hẳn là tham sân si nữa mà nó phát sinh từ tính lười biếng làm cho con cảm thấy là không có được tinh tấn để mà tu tập, và đôi khi có những sự lười biếng như vậy làm cho con người ta tụt lại so với xã hội, so với bạn bè của mình, không muốn làm mà lại muốn hưởng nên phát sinh ra tham sân si, mà con nghĩ ai cũng có trong người. Thầy có thể dạy cho con thêm những kinh nghiệm của Thầy khi mà mình cảm giác là giống như “hôm nay tôi thấy cơ thể mệt mỏi quá, lười biếng quá, tôi không muốn làm gì hết, không muốn tu tập” thì cái gì sẽ giúp đỡ cho con để thúc đẩy bản thân mình hoặc là những người xung quanh vượt qua khỏi sự lười biếng, kém tinh tấn như vậy?

Con nhìn vô ngón tay của con, đó có phải là tay của con không? Con nhìn vô tóc của con, đó có phải là tóc của con không? Cái tánh lười biếng là một phần của tánh tham. Như con vừa nói, không tu mà muốn có, không làm mà muốn được tức là tham, lười biếng nó là một phần của tánh tham cũng như ngón tay, tóc là một phần của con người, lười biếng là một phần của tánh tham. Cho nên đức Phật gom tất cả tánh của loài người vào ba cái chủ chốt đó là Tham Sân Si, Phật nói thì đúng rồi, cho nên lười biếng trực thuộc về tánh tham.

Các bạn, làm sao chúng ta có thể thắng được sự lười biếng này? Có những con người sinh ra có phúc báu, tự lực của họ có thể làm tất cả. Nhưng vẫn có những con người có phước báu là phải đồng hành với một nhóm người, đồng hành với một người, đồng hành với thầy, đồng hành với bạn, đồng hành với những con người có nhân duyên để sách tấn mà ở đời thường có câu: đi buôn thì có bạn, đi bán có phường, đi tu có bạn đồng tu. Chúng ta phải có bạn đồng tu. Chúng ta phải có thầy. Chúng ta phải có những bậc thiện tri thức. Chúng ta phải có những con người có thể tự chủ được bản thân của họ trên con đường tu. Kết bạn với những người đó để những khi chúng ta hơi lười lười, chùng xuống như dây đờn mà bị chùng, đánh cái nốt nó không còn chuẩn nữa đó, thì người đó sẽ tăng dây đờn lên vừa đúng để tạo ra đúng âm thanh. Tức là người thiện tri thức đó sẽ đánh thức vừa đủ để chúng ta bền vững trở lại với sự siêng năng và tinh tấn, đó gọi là Chánh Tinh Tấn trong nhà Phật còn gọi là sách tấn lẫn nhau.

Hãy gần gũi với những người có duyên mà con tin tưởng. Họ là bạn, là những người thiện tri thức. Họ là những bạn đồng tu thiện tri thức. Họ là những tri kỷ, thiện tri thức. Họ là những vị thầy thiện tri thức. Hãy gắn bó với những con người như vậy để tăng trưởng năng lượng để họ có thể sách tấn mình mỗi khi tánh tham nghiêng về phần lười, ngủ thêm một vài ngày để chờ đến ngày thứ tư mà thành đạo, không phải tu. Khi có tư tưởng đó, chúng ta liên tưởng đến những người có nhân duyên và gắn bó.

Đặc biệt hơn nữa là luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm, cái thần của mình bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Khi mà mỗi người được gắn kết năng lượng từ bi rồi, thì chính năng lượng từ bi đó, luồng từ trường từ bi đó, nó sẽ thôi thúc, đánh thức chúng ta dậy. Nó như một điều kiện thiện, có điều kiện, bởi chúng ta thường tạo ra điều kiện để thực tập hơi thở chánh niệm. Lâu dần nó thành một điều kiện thiện có điều kiện. Và điều kiện thiện, được thực tập nơi chúng ta, sẽ tự động đánh thức chúng ta. Chúng ta thật là khó lười, bởi tới giờ là nó tự động đánh thức chúng ta. Và chính Bảo Thành đã có kinh nghiệm đó. Cũng lười như mọi người, cũng muốn bỏ việc như mọi người, nhưng bởi vì có thói quen ngày xưa thầy Tổ luôn luôn gắn bó với mình, thực tập với mình, dạy cho mình. Và mình đã tu tập với thầy Tổ một thời gian đủ dài. Nay nó tạo thành điều kiện thiện có điều kiện nên nhiều khi cố tình làm biếng mà bỏ thì ở trong tâm thức của mình nó cũng vẫn vận động để thực tập rồi nhiều khi nằm cũng tập được, ngồi cũng tập được. Tức là khi bận rộn tiếp khách hoặc làm việc vẫn vận hành và tu tập như vậy, đi đứng nằm ngồi, mọi tạo tác trong oai nghi đều trong hơi thở chánh niệm của Mu A Mu Sa. Cho nên hãy cố gắn bó với những bạn đồng tu thiện tri thức để sách tấn trong lúc bắt đầu tu. Mà sau khi tu một thời gian dài rồi thì năng lượng Mu A Mu Sa nó là điều kiện thiện có điều kiện nó sẽ vận hành và nó sẽ dẫn con tiếp tục trên con đường tu.

Thực hành

Hãy sống trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hãy là Phật của tương lai và hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào trong bàn tay trái Từ Bi, ngồi thẳng lưng, chúng ta nhìn vào phía trước và chúng ta lại tu 7 biến hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để nuôi dưỡng mình trong tánh Phật mà đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta. Ta là ai, ai là ta? Câu hỏi được trả lời rõ bởi Phật, ta là Phật sẽ thành.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết, chúng con là Phật sẽ thành.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Chúng con đồng nguyện hồi hướng công đức này lên tất cả các nguyên thủ các quốc gia để họ có được trí tuệ, và có tinh thần hiểu biết, thông cảm, đoàn kết để tạo ra những chính sách nuôi dưỡng hòa bình trên thế giới và giúp đỡ con dân sống trong hạnh phúc.

Chúng con cũng nguyện hồi hướng công đức này tới cho các nhà khoa học gia về ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên trong các bệnh viện, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới luôn có trí tuệ để tìm ra vắt-xin và thuốc để trị bệnh dịch, mở lòng từ bi, khoan dung độ lượng, bao bọc và chữa lành các anh chị em của chúng con đang lâm bệnh trong cơn đại dịch.

Mô Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn