Search

Bài 1023: Khai Mở Pháp Nhĩ – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Đề mục và sự chia sẻ ngày hôm nay là khai mở Pháp Nhĩ tức là khai mở lỗ tai của người con Phật. Là người bình thường, khi chúng ta có hỷ nộ ái ố, những điều chướng lỗ tai thì con người chúng ta tự nhiên có phản ứng đối kháng trở lại đó là định luật của cái “tôi”, đó là luật được di truyền trong cái bản ngã của con người, của chúng sanh khi muốn tồn tại trong cuộc sống.

Bởi con người và chúng sanh thật yếu đuối, do đó chúng ta luôn chống kình lại tất cả những gì ở bên ngoài để chứng tỏ ta mạnh và để bảo vệ ta. Nhưng Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải biết lắng nghe ở bên trong. Và hằng hà sa số những âm thanh ở bên ngoài có lọt vào trong lỗ tai này không bị chướng, bởi lỗ tai của ta là lỗ tai của người đã thực hành pháp môn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa này, lỗ tai của chúng ta biến thành lỗ tai pháp, biết sàng lọc tất cả những âm thanh chướng ngại để chuyển hóa thành những âm thanh vi diệu pháp, lắng đọng ở trong tâm để giúp cho chúng ta hài hòa cuộc sống, có được cái tâm tịch tĩnh. Và hằng hà sa số những âm thanh chướng ngại khi tới lỗ tai của chúng ta đều được sàng lọc bởi năng lượng Phật điển từ bi. Năng lượng Phật điển từ bi khi tràn vào trong lòng, trong thân của chúng ta bởi pháp môn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, Thất Bảo Huyền Môn, nó tác động vào nhĩ căn của chúng ta, nó làm cho lỗ tai của chúng ta trở thành phương tiện vi diệu sàng lọc tất cả mọi bất thiện nghiệp, chuyển những âm thanh đi vào nhĩ căn được trở thành thanh tịnh, năng lượng tuyệt đối thanh tịnh để cho chúng ta sống bình an.

Nếu như ở đời thường, những chuyện bất như ý, những lời nói, ngôn từ của những người chúng ta giao tiếp hàng ngày tạo cho chúng ta khó chịu bởi thị phi, bởi lời nói thô ác, bởi là những âm thanh chì chiết, phiền não, đau khổ, không như ý thì khi chúng ta tu tập hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, lỗ tai của chúng ta có đủ năng lực, có đủ công lực để nghe mà không sởn lên một niệm sân, một niệm giận. Xưa khi chưa tu tập, thì nhiều chuyện chúng ta nghe có thể sân giận trỗi dậy, bực mình khó chịu, tạo ra phiền não. Phiền não do ngọn lửa của sân giận khó chịu, không hài lòng đó thiêu cháy tâm can của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không được vui, làm cho chúng ta không có được sự bình an trong cuộc sống. Nhưng từ khi các bạn có nhân duyên tu tập pháp hành thiền mật Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, là các bạn đã thanh lọc lỗ tai của mình, nâng cấp nó lên một tầm cao hơn, tầm cao của hướng thượng, tầm cao để có thể nghe được tất cả âm thanh mà lòng vẫn an nhiên, tự tại. Cái lỗ tai đó gọi là Pháp Nhĩ, một cái lỗ tai được hóa thân như nhĩ căn của Bồ Tát Quán Âm Tầm Thinh Cứu Khổ.

Chúng ta không phải lao nhọc đi khắp mười phương, mười cõi để tìm nghe những âm thanh phiền lụy của người khác. Khi chúng ta có nhân duyên tu tập hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì nhĩ căn của chúng ta có được một công phu, một công lực, một công năng, nghe được muôn sự phiền não từ trong tiềm thức của chúng ta, từ trong tâm thức của chúng ta, từ trong vô lượng kiếp quá khứ của ta cho tới kiếp này, để chúng ta trở thành người làm chủ những âm thanh đó, để có nhĩ căn không còn chướng ngại của cuộc đời. Trước bao nhiêu những âm thanh nghịch nhĩ, chúng ta vẫn hoan hỷ bởi vì lòng chúng ta tràn đầy Phật điển từ bi. Bởi tâm của chúng ta tràn đầy Phật điển từ bi, thân tâm của chúng ta đã được tẩy rửa khỏi mọi phiền não. Những âm thanh kia không còn là tác nhân gây ra phiền não nữa. Mà những âm thanh được gọi là nghịch nhĩ đó được sàng lọc bởi năng lượng, bởi Phật điển từ bi do mật chú Mu A Mu Sa khi tụng lên bằng hơi thở chánh niệm nó truyền vào thân, nó tăng lên sức mạnh để nhĩ căn có đủ đạo lực, đủ định lực, đủ tâm lực, đủ nguyện lực chuyển hóa âm thanh đó thành những khúc nhạc vi vu ở trên cõi Tịnh Độ, nhẹ nhàng êm ái, mà tâm của chúng ta, dù vẫn là phàm phu, không hề khởi lên những than giận bởi những âm thanh đó. Đó gọi là Pháp Nhĩ. Đó gọi là lỗ tai của pháp, lỗ tai của pháp biết lắng nghe phiền não của chính mình. Khi mỗi người chúng ta đã được khai mở bởi Phật điển từ bi thì lỗ tai Phật của chúng ta có khả năng lắng nghe được tất cả những điều đó mà không gây phiền não.

Khi xưa, bạn bè nói một câu mà chướng lỗ tai là ta đã muốn nói lại rồi, nhưng từ khi các bạn tu thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì những điều bạn bè hoặc thế gian này thị phi lọt vào lỗ tai của bạn, bạn nghe như một khúc nhạc. Bởi năng lượng từ bi đã chuyển hóa, đã phối âm những âm thanh khó chịu kia thành những cung bậc nhẹ nhàng của tâm thức thanh tịnh và chuyển nó thành những nốt nhạc, những nốt thiền ca để chúng ta thầm ca ngợi niềm hạnh phúc vĩnh viễn do luồng Phật điển từ bi đang tác động vào nhĩ căn, để từ đó tâm ta hết giận, hết sân, hết than.

Các bạn thử nghĩ lại đi, trong cuộc sống này, đôi khi, ông bà của ta cũng nói những lời khiến chúng ta khó chịu. Nhưng khi các bạn tu tập pháp môn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa này rồi, nếu các bạn để ý thì ngày nay ông bà có nói gì đi nữa, thì chúng ta nghe cũng rất hoan hỷ, chẳng chấp trượt mà lòng luôn an vui. Cha mẹ chúng ta, trong những hoàn cảnh nào đó, muốn chia sẻ những kinh nghiệm của cuộc sống, dù rất thật với những kinh nghiệm thực tế của cha mẹ mình truyền lại, nhưng đã là con người, ta nghe đôi khi khó chịu. Nhưng từ khi các bạn tu thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, thì tất cả những lời của cha mẹ nói tới, bao hàm những ý nghĩ riêng tư của cha mẹ, nhưng nó được chuyển hóa thành những châu báu, ngọc ngà lọt vào trong nhĩ căn tràn đầy năng lượng Phật điển từ bi, để chúng ta đón nhận vào như những trân châu bảo ngọc từ cha mẹ. Để mình trân quý nó, vận hành nó như một kinh nghiệm sống trong cuộc đời, mà không còn thấy khó chịu như thuở xưa nữa. Nếu các bạn đã có gia đình, là vợ là chồng, mà đôi khi trong cái tình nghĩa vợ chồng, vợ nói, chồng nói mà một trong vợ chồng nghe khó chịu bởi những điều đó thấy không phù hợp với điều mình muốn nghe. Thì hôm nay, ngay bây giờ các bạn tu tập pháp môn Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, nhĩ căn của các bạn sẽ hướng thượng và trong nhĩ căn, trong lỗ tai của các bạn, tràn đầy năng lượng Phật điển từ bi, năng lượng từ bi này sẻ tẩy rửa và chuyển hóa những âm thanh khó chịu, những lời nói khó chịu từ chồng hoặc vợ và nâng nó lên ở một cung bậc yêu thương, trân trọng, kính trọng lẫn nhau, để tình nghĩa vợ chồng mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn. Nếu như các bạn có con cái mà con cái mình nói nó khó nghe, nó nói mình khó nghe thì chính trong giây phút đó các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì lỗ tai của bạn sẽ nghe được tất cả những gì con cái nói mà trong lòng vẫn luôn tràn đầy yêu thương và hoan hỷ. Cái khác biệt nó là như vậy.

Lỗ tai Phật, pháp Nhĩ không phải là lỗ tai có thể nghe được thế giới của tâm linh, thế giới của ngày mai, thế giới của quá khứ mà chúng ta nghe được ngay trong hiện tại, hiện tiền này những thổn thức, những phiền não, những phiền lụy, những lo âu trong cuộc đời do sự tương tác giữa ta và người. Ta nghe được điều đó nhưng cái nghe mà nhĩ căn tràn đầy Phật điển từ bi.  Với cái nhĩ căn vi diệu này, với cái nhĩ căn huyền bí này, với cái nhĩ căn thần thông này thì mọi âm thanh khi lọt vào được chuyển hóa, được thay đổi, được tẩy rửa và trở thành thanh tịnh tuyệt đối để tâm của các bạn luôn hoan hỷ. Để tâm của các bạn luôn khởi lên những niệm thiện, khởi lên những năng lượng tự thân yêu thương hòa nhập vào luồng Phật điển từ bi của Phật để chúng ta sống tịch tĩnh, an nhiên, tự tại trước muôn ngàn chướng ngại và luôn nở nụ cười yêu thương.

Pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, là một phương tiện giúp và dẫn chúng ta thăng tiến trong cuộc đời của mình, cho hiện kiếp này, chẳng phải để cho kiếp sau, chẳng phải lần mò về cái kiếp của quá khứ, mà ngay trong kiếp này, ngay trong hơi thở chánh niệm này. Ngay trong lúc này với hơi thở chánh niệm, chúng ta biết được niệm thiện và niệm ác để chúng ta chọn lựa niệm thiện, tạo ra phước nuôi dưỡng cuộc đời, nuôi dưỡng mọi người, nuôi dưỡng mọi chúng sanh trong hơi thở chánh niệm của niệm thiện. Đó là điều cao quý, là phẩm vật cao quý nhất chúng ta cúng dường lên cha mẹ, ông bà, cao hơn là những đấng ta tôn thờ là Chư Phật mười phương, Bồ Tát và Thánh Hiền. Không có một phẩm vật nào cao quý hơn phẩm vật của nhĩ căn viên thông trong pháp của nhà Phật, không còn chướng ngại và sân hận. Viên thông với những nỗi niềm, viên thông với những phiền lụy, phiền não, viên thông với những năng lượng bất thiện của chúng ta, để chúng ta nghe được sự thổn thức đau khổ của ta, nghe được sử thổn thức đau khổ của những người gần gũi với chúng ta, nghe được sự thổn thức đau khổ của những người chúng ta yêu thương, nghe được sự thổn thức đau khổ của muôn chúng sanh khác. Để chúng ta phát nguyện Mu A Mu Sa mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Phật điển từ bi tẩy rửa phiền ưu, chuyển hóa phiền não cho mọi người sống biết hướng thượng, sống an vui, sống tịch tĩnh, sống biết san sẻ.

Các bạn, hơi thở Chánh niệm Mu A Mu Sa là nguồn năng lượng, là nguồn nước để làm chủng tử thiện, hạt giống bồ đề được nảy mầm, làm cho tánh thiện được khai hoa kết trái, làm cho con người của chúng ta sống thực sự với những phẩm giá cao đẹp hơn. Khi nhĩ căn chúng ta được viên thông, khi Phật Nhĩ của chúng ta được khai mở, khi lỗ tai của chúng ta biết nghe với cái năng lượng từ bi, yêu thương, năng lượng Phật điển từ bi từ nhĩ căn đó sẽ giúp chúng ta biết nghe để nâng cao phẩm giá làm người. Với Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật ban rải ngay vào trong thân xác của các bạn, vào trong tâm của các bạn. Và thân xác, cũng như tâm của các bạn, như một ruộng lúa tràn đầy nước, nước đây là nước Cam Lồ, nước Tịnh Thủy Lưu Ly, nước Từ Bi, nước ân điển của Chư Phật. Và cái ruộng tâm của các bạn tràn đầy nước đại từ đại bi, tràn đầy năng lượng đại từ đại bi, tràn đầy Phật điển đại từ đại bi, thì thửa ruộng tâm của các bạn sẽ bắt đầu nảy mầm và mọc lên phước báu. Cây phước báu chủng tử bồ đề, hạt giống của Phật đã bắt đầu trổ sinh như vậy, nó sẽ làm cho ruộng tâm của các bạn thăng hoa trong đời sống này. Và nó sẽ giúp các bạn nâng cao phẩm giá làm người con Phật, nâng cao phẩm giá là kiếp người, là con người. Phẩm giá đó là phẩm giá cao quý, hướng thượng, hướng tới những điều thiện lành, hướng tới chánh niệm thiện, hướng tới hơi thở Mu A Mu Sa, hướng tới sự gắn kết mật thiết với ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tăng thêm trí tuệ của cái nghe, thấu hiểu được Nhân Quả, tăng thêm trí huệ của cái biết, biết được năm giới, tăng thêm trí huệ của cái nghe biết hành mười điều thiện, và cái nghe để san sẻ yêu thương đến muôn loài chúng sanh.

Pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, mật chú Mu A Mu Sa có công năng giúp chúng ta tiếp được nguồn năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Mật chú Mu A Mu Sa có công năng hóa giải những âm thanh chướng ngại, những âm thanh bất tịnh. Mật chú Mu A Mu Sa có công năng chuyển hóa những nghiệp bất thiện từ vô lượng kiếp mà hôm nay, hiện tại, lọt vào nhĩ căn của chúng ta, mật chú Mu A Mu Sa có công năng phi thường, tạm gọi là thần thông, bởi tha lực đại từ đại bi của của mười phương Chư Phật. Tha lực từ bi đó tác động vào tự lực hướng thượng, tự lực muốn tiến lên để chuyển hóa những nghiệp quả của chúng ta, tự lực của niềm tin tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo. Với tự lực giữ năm giới và tự lực hành thập thiện, thì tha lực Mu A Mu Sa, luồng Phật điển từ bi của Phật, luồng năng lượng từ bi sẽ tràn ngập, dung hòa giữa tha lực của Phật và tự lực trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa của chúng ta để giúp cho chúng ta sàng lọc nhĩ căn.  Làm cho nhĩ căn của chúng ta nâng cao lên cái phẩm giá làm người, biết nghe hằng hà sa số những âm thanh mà không hề gợn lên một đợt sóng sân giận, phiền não. Người không sân giận và phiền não là người luôn luôn tịch tĩnh, an vui, an lạc.

Thế giới ngày nay biết bao nhiêu con người lầm than, đau khổ ở bên ngoài cũng như biết bao nhiêu những chúng sanh than khổ ở bên trong cái thân của chúng ta đang hiện tiền. Dù là chúng sanh trong nội thân của ta, hay chúng sanh ở bên ngoài môi trường tương tác, thì tất cả các loại chúng sanh đang than khổ, than phiền này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chúng ta gần mực là gần những âm thanh than trách, gần những âm thanh đau khổ, gần những âm thanh phiền não, phiền lụy, gần những âm thanh chướng ngại của vô lượng kiếp chúng sanh ở bên ngoài cũng như ở bên trong ta. Khi nhĩ căn không đủ viên thông nơi pháp an vui, từ bi của Phật, ta sẽ bị ô nhiễm thân tâm, và thân của chúng ta sẽ bị bệnh, bị đau và bị yếu, tâm của chúng ta sẽ bị đen tối, bị ô nhiễm, bị trầm vào trong tham sân si lúc nào mà ta cũng không hay. Để khi ngoảnh mặt nhìn lại thì hỡi ơi cuộc đời đã hết, hơi thở cuối đã tới, bao nhiêu phước báu đều chìm đắm trong đau khổ của hiện kiếp này bởi cái tai không biết nghe, đó là gần mực. Còn khi các bạn niệm hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, mật chú thần thông Mu A Mu Sa, mật chú vi diệu Mu A Mu Sa sẽ giúp các bạn gần với ánh sáng trí tuệ từ bi của Phật, gần với năng lượng từ bi của Phật, gần gũi với Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật để tiếp trí minh đạo vào trong lòng của chúng ta. Để bật sáng tuệ giác của chúng ta, để chúng ta ảnh hưởng cái ánh sáng trí tuệ của một bậc minh triết là Phật.  Để chúng ta đi trên con đường chông gai hầm hố mà không bao giờ lọt xuống hố và chông gai. Chúng ta tịch tĩnh an nhiên để chúng ta đi xuyên suốt tất cả những âm thanh nghịch nhĩ, chướng tai mà lòng không hề chướng ngại, luôn an vui.

Các bạn có hai sự lựa chọn, một là các bạn chọn cách sống phiền não gần mực, tức là gần những âm thanh phiền não, đau khổ của những chúng sanh trong tự thân để suốt cuộc đời than vãn, kêu van và nài xin, hoặc là các bạn sống gần mực bởi những âm thanh phiền lụy, phiền não của chúng sanh bên ngoài để dìm các bạn xuống, để kéo các bạn đi, lôi trượt trên cái cõi trầm mê của tâm thức tham sân si. Đức Phật và Bảo Thành, các vị tổ, các vị thầy không kéo các bạn ra được, bởi đó là sự lựa chọn của các bạn. Nhưng nếu các bạn chọn con đường gần sáng, gần ánh sáng minh tuệ của mười phương Chư Phật, gần mặt trời trí tuệ, năng lượng từ bi, luồng Phật điển từ bi, thì sự gần gũi đó, sẽ giúp tự lực của chúng ta hướng thượng, nâng cao phẩm giá của người con Phật qua nhĩ căn viên thông, nghe được hằng hà sa số những chướng ngại mà trong lòng luôn an nhiên và tự tại. An nhiên tự tại với những âm thanh đến từ ông bà, cha mẹ, tới từ vợ chồng, con cái, tới từ bạn bè, tới từ tất cả những con người tương tác hàng ngày của cuộc sống, tới từ những chúng sanh từ vô thỉ, vô chung cho tới hiện kiếp này. Những âm thanh đau khổ, phiền não, những âm thanh dìm sâu chúng ta vào vực sâu đen tối của trầm mê, chấp trược, tham sân si thì ngày hôm nay, khi đón nhận được mật chú Mu A Mu Sa, hơi thở chánh niệm trong mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đã gần với ánh minh tuệ, với biển giác, với mặt trời trí tuệ, với ánh sáng viên mãn giác ngộ của mười phương Chư Phật. Nhĩ căn phàm phu bình thường của chúng ta sẽ chuyển hóa thành nhĩ căn của Phật, nhĩ căn của Phật Tánh, nhĩ căn không còn chướng ngại, chúng ta sẽ biết nghe mà một phần nhĩ căn biết lắng nghe đó hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là hóa thân mà trong Chú Đại Bi chúng ta thường tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nhĩ căn của chúng ta đã hòa hợp với nhĩ căn của đức Quán Thế Âm, của mẹ hiền Quán Thế Âm để lắng nghe và tầm thinh cứu khổ từ vô lượng chúng sanh hiện hữu ở trong kiếp người của chúng ta, ở trong ta. Nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ của chúng ta, do tiếp được Phật điển từ bi, năng lượng từ bi, gần gũi mười phương Chư Phật, có công năng nghe được, tầm được những âm thanh đau khổ từ vô lượng kiếp qua của chính ta và tất cả những chúng sanh có sự cộng nghiệp, đồng hành với ta trong vô lượng kiếp qua để chuyển hóa, để nâng cao phẩm giá làm người, để tăng trưởng phước báu, thoát trầm mê đau khổ, để đến được bến bờ an lạc của cuộc sống.

Các bạn cứ nghiệm trở lại, những lời qua lỗ tai dễ làm ta sân giận, một lời của một người hàng xóm, một lời của thị phi, một lời nghe được từ bên ngoài có thể qua âm thanh qua đài, qua tivi đều có thể tăng trưởng cái niệm bất thiện ở trong lòng, bởi những cái nghe đó khởi lên những niềm vui, nỗi buồn. Vui buồn bởi cái tai có chướng ngại sẽ tạo ra nghiệp. Nhĩ căn, lỗ tai của chúng ta nếu biết nghe cái pháp thiện, nếu viên thông, nếu có Pháp Nhĩ, nếu có lỗ tai của Phật do thanh lọc lỗ tai của phàm phu, do năng lượng siêu thế, từ bi, luồng Phật điển khởi dậy từ mật chú Mu A Mu Sa thì lỗ tai này sẽ vi diệu vô cùng, sẽ tạo ra vô lượng phước báu bởi bất cứ âm thanh nào lọt vào nó đều được chuyển hóa, đều được thay đổi để trở nên trong suốt, thanh tịnh. Trong suốt như ngọc Mani, thanh tịnh như nước Cam Lồ Tịnh Thủy Của Đức Quán Thế Âm mà sáng suốt như tuệ giác của Như Lai và an nhiên tự tại như con người luôn gắn kết mật thiết với mười phương Chư Phật trong hiện tiền sát na này. Đó là những điều chúng ta nên hiểu về pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn bởi nó làm cho nhĩ căn có cái nghe lớn. Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn bởi nó làm cho nhĩ căn nghe được hằng hà sa số những âm thanh xấu, những âm thanh phiền não mà không đau khổ, phiền lụy. Mật chú Mu A Mu Sa có thần thông lớn bởi nó làm cho nhĩ căn nghe được những điều phiền lụy mà trong tâm của các bạn không hề phiền lụy. Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn bởi nó chuyển hóa hằng hà sa số những âm thanh chướng ngại, phiền não, phiền lụy, đau khổ trong ba đường ác luân hồi và trong lục đạo luân hồi. Nó chuyển hóa ngay trong sát na lọt vào nhĩ căn của các bạn, trong kiếp này để thăng hoa, để tẩy rửa, để làm sạch, để làm trong như nước Cam Lồ của đức Quán Thế Âm, để làm sáng như viên ngọc Mani. Để tâm thức của các bạn bừng sáng như mặt trời trí tuệ của mười phương Chư Phật chiếu rọi vào trong tâm can của kiếp người phàm phu. Để chúng ta nâng cao phẩm giá làm người, biết giữ năm giới của Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không ăn uống các chất say. Chúng ta nâng cao phẩm giá để giữ được năm giới đó, chúng ta nâng cao phẩm giá bởi hành được mười pháp thiện, chúng ta nâng cao phẩm giá của người con Phật bởi chúng ta tin sâu và tin tuyệt đối vào ba ngôi Phật Pháp Tăng và chúng ta nâng cao phẩm giá làm con người hành pháp của nhà Phật với pháp hành mật tông. Mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn có thần thông lớn hiểu rõ Nhân Quả ác mà từ bỏ nó, hiểu rõ Nhân Quả thiện để tiếp tục tăng trưởng nó. Như vậy đã là hoàn mỹ trong kiếp nhân sinh hiện tại, chẳng mong cầu những điều kỳ diệu xảy ra. Hãy tinh tấn tu tập, với tự lực giữ giới, với tự lực tin sâu tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, với tự lực hành mười pháp thiện để gắn kết với tha lực từ bi. Tha lực đó và tự lực này của chúng ta hòa quyện vào với nhau như âm dương, như nước sông hòa vào với nước biển để cùng chung một vị giải thoát. Như tha lực của Chư Phật hòa nhập vào với tự lực của chúng ta để trở nên vị giải thoát nhĩ căn này, để nhĩ căn không còn chướng ngại. Khi nhĩ căn không còn chướng ngại với những âm thanh chướng ngại, chướng tai thì tâm của chúng ta sẽ trở thành tâm Vô Quái Ngại.

Đó là cái diệu dụng của phương tiện thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, đó là sức mạnh thần thông của mật chú Mu A Mu Sa cùng với hơi thở Chánh niệm Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa sẽ trở lại với chúng ta, sống với chúng ta, Mu A Mu Sa là năng lượng từ bi của Chư Phật, là năng lượng diệu dụng, vi diệu để giúp cho chúng ta chuyển hóa tất cả những âm thanh đau khổ. Mu A Mu Sa là Phật điển từ bi, là năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật, Mu A Mu Sa là mặt trời trí tuệ soi sáng tâm trí của chúng ta. Các bạn ơi, Mu A Mu Sa rất quan trọng, nếu các bạn có nhân duyên, các bạn hãy thực tập để phát huy được cái sức thần thông lớn của Mu A Mu Sa. Nếu các bạn chưa có nhân duyên cũng hãy tập thử qua một lần, nghe qua một lần, niệm một lần các bạn sẽ có trải nghiệm sự thần thông của mật chú Mu A Mu Sa. Sức thần thông của mật chú Mu A Mu Sa như là một con gió bởi nó là tha lực, nó thổi cánh buồm tự lực của chúng ta căng ra. Tự lực của chúng ta như cánh buồm, tha lực của Chư Phật như gió thổi. Mu A Mu Sa là luồng gió tha lực từ bi của Phật, luồng gió Phật điển từ bi, luồng gió năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật, thổi vào cánh buồm tự lực do tin sâu tuyệt đối vào Nhân Quả, vào Phật Pháp Tăng, giữ năm giới và hành điều thiện. Nó sẽ đưa chúng ta từ từ, từ từ, vượt qua muôn trùng sóng gió của bể khổ cuộc đời, lướt trên khổ, lướt trên sóng khổ nhưng tâm tự tại, Nhĩ căn tự tại để tới được bờ Giác Ngộ. Bảo Thành tin chắc các bạn hiểu được ý nghĩa này, mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn bởi mật chú Mu A Mu Sa là gió diệu vi, siêu thế từ bi, gió của năng lượng từ bi, gió của Phật điển từ bi, là tha lực. Còn tự lực của ta là cánh buồm, tự lực cánh buồm này và tha lực từ bi của Phật đó như gió thổi mãi, trợ lực, hộ mạng, giúp cho chúng ta tới được bờ an lạc ngay trong hiện kiếp này, chẳng chờ đến kiếp sau, chẳng chờ đến mai sau, mà ngay trong sát na này. Sức thần thông lớn của Mu A Mu Sa sẽ giúp các bạn chứng đắc được sự an lạc ngay trong chánh niệm thiện này.

Chúng ta đã vừa kết thúc buổi đồng tu ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta đã hiểu được Pháp Nhĩ là gì. Với pháp môn thiền mật tông, chúng ta đã đón nhận tràn đầy năng lượng siêu thế, năng lượng từ bi, Phật điển từ bi từ mười phương Chư Phật đổ tràn vào thân tâm của chúng ta. Hiện tại, ngay bây giờ. thân tâm của các bạn đã tràn đầy năng lượng rồi, chúng ta hãy chuyển hóa năng lượng để nâng phẩm giá làm người, nâng phẩm giá của kiếp người mà chúng ta đầy đủ phước báu có được thân người trong kiếp này.

Thực hành

Chúng ta hãy ngồi thẳng lưng, đặt tay phải lên lòng bàn tay trái, chúng ta sẽ thở 21 lần, 21 biến mật chú Mu A Mu Sa để đón tiếp năng lượng đại từ đại bi, để đón nhận Phật điển từ bi từ mười phương Chư Phật vào cuộc đời của chúng ta, vào thân xác của chúng ta để chuyển hóa nhĩ căn viên thông, để chuyển hóa cuộc đời này. Mời các bạn tĩnh tâm, hướng tới mười phương Chư Phật, lãnh nhận Phật điển vào thân tâm của chúng ta qua thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa:

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi chúng sanh được khai mở Nhĩ căn Phật để nương nhờ vào Phật điển từ bi, thanh lọc mọi âm thanh bất tịnh, mang lại hạnh phúc tự tại trong cuộc đời.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.  

Chúng con nguyên hồi hướng công đức này cho tất cả mọi con người đang sống trong thế giới này, trong giây phút hiện tại này đang hoảng sợ, lo âu, phiền não bởi cơn dịch, được tràn đầy năng lượng Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật, tìm lại sự tịch tĩnh, an lạc và sống hạnh phúc hơn trong từng giây, từng phút trong chánh niệm.

Chúng con cũng hồi hướng công đức tất cả các chư vị hương linh đã quá vãng trong đợt ôn dịch này để mọi người, mọi chư vị đã thoát ly cuộc đời được sống an nhiên, tự tại nơi cảnh lành do pháp thiện của họ đã thực hành trong hiện kiếp.

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn