Search

Bài 1004: Giải Oán Khí – Thất Bảo# 1 – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Trong cuộc sống, đôi lúc ta thấy hạnh phúc, khỏe mạnh, cũng có những lúc ta thấy phiền não, năng lượng bất tịnh đầy trong người, không cần biết người ta tương tác là người lớn tuổi như cha mẹ hay những người ngang bằng như bạn bè, vợ, chồng, thấp hơn là con cái. Không biết nguyên cớ gì mà ngày hôm đó, ta dễ nổi cáu, giận, nghe gì cũng bực mình, khó chịu, nổi điên trong người và người kia nói gì ta nghe cũng không được. Dĩ nhiên, trong cuộc sống không phải ngày nào cũng xấu như vậy nhưng có lẽ nó cũng như trời nắng trời mưa bất chợt tới bất chợt đi mà mỗi người chúng ta không làm chủ được nó.

Đức Phật, Ngài là Bậc Giác Ngộ. Ngài dạy cho chúng ta và trả lời cho chúng ta một câu rõ ràng rằng những hiện tượng đó là do nghiệp và ta đều có thể làm chủ được dòng nghiệp thức đó. Đức Phật dạy đừng buông xuôi bởi Ngài đã nhìn rõ do sự Giác Ngộ mà thấy rằng sự ràng buộc giữa Thiện nghiệp và Ác nghiệp chúng ta đều có thể làm chủ để chuyển hóa. Điều Thiện nghiệp tốt đẹp ta làm chủ để tăng trưởng mỗi ngày, điều bất hảo, Ác nghiệp ta làm chủ để chuyển hóa nó. Tất cả Thiện và Ác đều nằm trong miền đất Tâm của chúng ta.

Hôm nay, ta nói đến ta ứng dụng Mu A Mu Sa, Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn tăng trưởng năng lượng đại Từ đại Bi để chuyển hóa những năng lượng oan khiên, oan gia trái chủ tức là trái ngược nhau nhiều đời nay năng lượng đó tuần hoàn và xâm chiếm con người của ta, giữa ta và đối tượng đang tương tác hoặc giữa ta và một đối tượng nào đó dù không hiện hữu trong cuộc đời vẫn còn sự tương tác về sự trái biệt của nghiệp thức. Khi chúng ta trì Mật chú Mu A Mu Sa, ta sẽ tiếp thu được nguồn năng lượng hỷ lạc vô biên từ các Bậc Giác Ngộ truyền vào trong thân của ta. Năng lượng đó cũng như nước, khi quần áo dơ ta ngâm nước để rửa, giặt, khi ta nấu đồ ăn lỡ tay mà mặn thì đổ thêm nước để bớt mặn. Mu A Mu Sa là năng lượng Từ Bi của Chư Phật, năng lượng đó như nước Cam Lồ sẽ tẩy rửa hết tất cả mọi phiền não, phiền ưu của tất cả chúng ta và người có oan gia với ta trong cuộc đời này hay trong những kiếp trước. Năng lượng của Mu A Mu Sa là vi diệu, vô hạn, các con càng gần gũi và gắn kết chặt chẽ với nguồn năng lượng của Chư Phật, các con sẽ tiếp nhận được nguồn năng lượng đó. Thầy muốn nói, làm sao để làm chủ nguồn năng lượng này?

Có đệ tử hỏi Thầy: “Thưa Thầy, khi chúng ta tu tập Mu A Mu Sa hoặc đang nghe Thầy thuyết pháp nói chuyện và tiếp được nguồn năng lượng thanh tịnh của Chư Phật truyền vào thân và thân mình chuyển động, lắc lư, như vậy đúng hay sai?”

Thầy trả lời là đúng nhưng như thế nào là đúng, như thế nào là tốt?

Các con có biết chơi thả diều không? Khi con diều theo chiều gió mà bay lên trời cao, tay của ta cầm sợi dây, nếu tay của ta để tuột sợi dây, cánh diều sẽ bị gió thổi bay mất nên bàn tay của ta là bàn tay làm chủ, bàn tay đó tức là Tâm, Tâm là bàn tay làm chủ sợi dây cột với cái diều. Diều là Thân, gió đang thổi diều bay lên, toàn Thân lắc lư hay cơ thể lắc lư, năng lượng chuyển vào Thân, chuyển vào chỗ nào, chỗ đó nó động vì Thế giới này là Thế giới động, nhưng giữa cái diều và Tâm, giữa sự lắc lư và Tâm cần phải cột bằng một sợi dây, sợi dây đó là Mu A Mu Sa, tức là năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Cho nên, nếu cánh diều đó không cột bằng sợi dây, nó sẽ không bao giờ bay lên trời được. Nhưng bởi vì sợi dây đã cột vào diều, nhờ gió mà diều bay lên, và khi diều đã bay thì ta phải cầm thật chặt sợi dây để sợi dây không tuột khỏi tầm tay thì cánh diều mới có thể bay cao được, còn nếu sợi dây tuột khỏi tầm tay của các con, diều sẽ bay mất. Vì thế, khi năng lượng tràn vào Thân, nó lắc lư thì nhiệm vụ của ta là phải dùng Tâm cột chặt vào câu Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là sợi dây, là năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật, nhờ năng lượng Từ Bi đó chuyển vào trong Thân mà Thân ta động, nhờ năng lượng đó chuyển vào trong Tâm mà Tâm ta khởi lên vạn niềm hoan hỷ trong lòng.

Do đó, nếu năng lượng các con mạnh mà tác động vào thân chuyển động, chuyện đó rất tốt, rất bình thường bởi nó sẽ giúp thân các con khỏe, nhưng nên nhớ sự chuyển động này là sự chuyển động tịnh của năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi Mu A Mu Sa, tức là của Chư Phật chuyển vào thân nên khi con niệm Mu A Mu Sa mà tiếp thu được vào năng lượng đó thì nhất định năng lượng đó là năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật và nó khởi lên sự hoan hỷ ở trong lòng, các con vui. Nhớ rằng khi cảm nhận năng lượng chuyển vào thân rồi thì nhớ giữ sợi dây thật chặt vào trong tay, có nghĩa là tâm ta phải luôn luôn hít vào thở ra Mu A Mu Sa và nhìn cánh diều, tức là nhìn thân của ta chuyển động và mình tiếp tục niệm Mu A Mu Sa, theo dõi, quán chiếu hơi thở, thân di động của ta để ta làm lợi lạc cho sức khỏe của thân, tâm. Chính vì tâm luôn liên tục quán chiếu hơi thở và năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật đang lan tỏa trong thân, tâm này mà tất cả những năng lượng oan khiên, trái chủ giữa con người với con người, giữa người với ta sẽ được điều hòa, chuyển hóa, nói bất cứ một ngôn ngữ nào, văn tự nào cũng được, có nghĩa là nó sẽ thay đổi theo chiều hướng hướng Thượng để ta tìm lại được sự bình an và hạnh phúc.

Do đó, mấu chốt vẫn là thả cánh diều bay, thân và tâm ta để tự do nhẹ nhàng lay động, chuyển hóa trong năng lượng đại Từ đại Bi Mu A Mu Sa. Tâm của ta quán chiếu cánh diều bay và luôn luôn tiếp tục cột chặt giữa tâm và thân chuyển động đó bằng Mu A Mu Sa là năng lượng đại Từ đại Bi. Nên dù thân con có động, tâm con có chuyển hóa hàng vạn những điều hoan hỷ, hình ảnh đẹp tới thì con vẫn phải hít vào và thở ra Mu A Mu Sa, tức là con hít vào và thở ra con đều nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ đến muôn loài chúng sanh. Chính vì các con định tâm vào Mu A Mu Sa, lâu dần sẽ tăng trưởng Tâm Định trong năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật, từ đó, mọi năng lượng bất thiện, những năng lượng oan gia trái chủ nhiều đời giữa con và những người đang sống chung quanh ta, giữa con và những con người của những tiền kiếp đã sống chung mà ta tương tác với họ sẽ dần được hoán chuyển, tiêu tan, được giải kiết, giải hết mọi oan kiết và sống đời sống an lạc. Khi ta hóa giải được nó có lợi lạc cho chúng ta và lợi lạc ngay cho những con người đang có oan kiết, năng lượng oan gia, những năng lượng mà người ta gọi là khí oán, khí oan với ta.

Các con thấy có những người vô tình trong cuộc đời khi chúng ta gặp, họ có những năng lượng Thiện ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, thích tiếp cận với họ, có những người ta tiếp xúc với họ trong cuộc sống, dù chỉ 01 giây thì có những năng lượng oan gia, gặp họ thấy oan gia rồi, thấy khó chịu, bực bội và những con người đó ngay khi ta gặp thì ta phải thầm niệm Mu A Mu Sa nguyện xin Chư Phật rải Tâm đại Từ đại Bi lên chúng con, cả con và người đó, cả hai chúng con để chúng con hóa chuyển những năng lượng bất tịnh để đưa tới những năng lượng thanh tịnh biết thương yêu nhau.

Dĩ nhiên trong cuộc sống, có những con người có những lúc ta gặp thì dễ thương vì ngay lúc ta gặp đó, duyên Thiện nó tương ưng nên ta và người khởi nên những ý niệm tốt đẹp và hoan hỷ làm việc, vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng con người đó, chút nữa khi ta gặp ta thấy khó chịu. Các con cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống rồi, ví dụ như vợ, chồng, bạn bè, cha, mẹ có những lúc gặp rất là vui, có lúc gặp không vui, lúc vui thì Thiện nghiệp tương ưng, hoan hỷ, lúc không vui thì Ác nghiệp, oan khí tương ưng, cộng hưởng nó tới với nhau. Chính vì ta quán chiếu năng lượng Mu A Mu Sa Từ Bi và tiếp nhận năng lượng đó cộng hưởng với Tâm Thiện, hành động Thiện và suy nghĩ Thiện của chúng con mà năng lượng Từ Bi tăng trưởng mỗi ngày. Chỉ cần khi tiếp cận người đó, nghiệp thức oan gia tương ưng thì ta phải tăng thêm năng lượng bằng cách hồi hướng cho người đó, hồi hướng cho ta ngay lúc đó.

Có nghĩa là trong cuộc đời luôn luôn mang theo một bình nước, nó mà dơ là con phải rửa ngay, luôn luôn phải niệm Mu A Mu Sa trong những buổi thực tập và trong suốt cuộc đời của mình để khi những năng lượng bất hảo, năng lượng oan gia tới thì ta dùng năng lượng, dùng nước đại Từ đại Bi đó chuyển hóa ngay, rửa nó ngay để nó sạch ngay, đừng để nó chất chồng theo năm tháng thì nó sẽ dày cộm và lớn dần lên, ta sẽ rất khó để phá vỡ được nó.

Do đó, hôm nay Thầy muốn nhấn mạnh đến Mu A Mu Sa và ứng dụng của năng lượng Thiện đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật khi chúng ta thấy những oan khiên, trái chủ, khí oan, năng lượng bất tịnh mà làm cho ta khi đương đầu, tương tác với người khác dễ sân, dễ hận, hoặc là tương tác với một con người thật sự trong cuộc sống hay tương tác với một con người ở trong những kiếp trước thì ngay lúc đó ta phải dùng tâm của mình hồi hướng năng lượng Từ Bi chuyển hóa ngay tức khắc nó sẽ sạch. Cọng rác nào rơi xuống hãy lượm cho thật kỹ thì nó sạch thôi, còn nếu dù chỉ là hạt bụi, nó rớt xuống thềm Tâm thức của các con mà các con không tẩy rửa nó đi thì lâu ngày những hạt bụi đó chất chồng sẽ thành những bức tường thành mà các con khó có thể tẩy rửa được nó.

Các con thân mến, khi chúng ta thực tập như vậy, năng lượng của Chư Phật, đây là Thiền năng lượng đại Từ đại Bi, Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn. Pháp Thiền này gắn liền với năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Các con quán chiếu năng lượng Từ Bi của Chư Phật cũng như nước Cam Lồ Tịnh Thủy của Đức Mẹ Quán Thế Âm. Nói đến Đức Mẹ Quán Thế Âm thì trên tay của Ngài luôn cầm một bình nước Cam Lồ để chúng sanh nào đau khổ, Ngài rải nước Cam Lồ Tịnh Thủy. Thủy là nước, tịnh là thanh tịnh, nước thanh tịnh đến mảnh đời đó thì cuộc đời đó liền được tẩy mọi uế trược và hỷ lạc sẽ khởi lên trong lòng của họ. Do đó, khi các con niệm Mu A Mu Sa thì các con liền được đón nhận Cam Lồ Tịnh Thủy của Chư Phật, của các vị Bồ Tát, năng lượng Từ Bi đó tràn đầy trong thân của các con, nhiệm vụ của các con là hồi hướng, lan tỏa. Nếu các con không tu tập thì năng lượng Từ Bi không luôn ở trong người, mà khi các con hồi hướng, lỡ trong lòng các con tràn đầy năng lượng bất tịnh thì sự hồi hướng đó sẽ làm cho năng lượng bất tịnh của con sẽ chuyển theo chiều hướng gắn kết với những người các con nghĩ tới họ. Cho nên, nhiệm vụ của mỗi người tu học Mật Tông, Thiền Thất Bảo Huyền Môn tiếp thu được năng lượng thì nhất cử nhất động trong cuộc đời, mỗi giây phút, chúng ta luôn luôn hướng tới nhau để hồi hướng bằng năng lượng Từ Bi này của Chư Phật, nên các con phải cố gắng tu tập, miên mật thường xuyên để mỗi người trong chúng ta luôn tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi của Đức Thế Tôn, luôn tràn đầy năng lượng thanh tịnh của Mẹ Quán Thế Âm để từ đó các con hồi hướng cho tất cả mọi người.

Đó là ý nghĩa của buổi hôm nay Thầy muốn dẫn ý với các con. Phải tiếp thu năng lượng Mu A Mu Sa mỗi một ngày và chuyển hóa nó để cuộc sống của chúng ta hướng Thượng, hướng tới những điều Thiện hảo, làm những chuyện cao thượng, tốt đẹp hơn để hoàn hảo cuộc đời của mình, sống ý nghĩa hơn với Tâm Thiện, với sự hòa nhập với năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Sống với những niệm hoan hỷ khởi lên trong tất cả những tạo tác trong cuộc đời để những ngôn ngữ xuất ra từ miệng của chúng ta đều là những Ái ngữ, nhẹ nhàng, chuyển hóa những phiền não đau khổ của người khác. Để những hành động mà các con tương tác hàng ngày cũng phải xuất khởi từ những năng lượng Thiện Mu A Mu Sa, để những hành động đó chứa đựng tình yêu thương mà những người khi các con tương tác, họ sẽ cảm nhận được sự an vui, hạnh phúc, bớt phiền, bớt não. Để tất cả những gì trong tâm con khởi dậy ý niệm cũng phải khởi dậy từ năng lượng Mu A Mu Sa để những người các con nghĩ tới, hướng tới, họ cũng đón nhận được những ý niệm tuyệt vời đó, để thân, khẩu, ý của các con luôn lan tỏa năng lượng Mu A Mu Sa đến cho mọi người để có được hạnh phúc, đời sống bình an. Nhất là trong những giây phút mà ngày hôm nay mọi người đều hoang mang và sợ hãi, trong từng phút, từng ngày.

Nhất định các con phải tu tập và hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, gia đình, thân bằng quyến thuộc, thầy trò, bạn bè, những người thật gần trước, các con đừng nghĩ tới một Thế giới quá lớn để cảm thấy mình nhỏ bé không đủ sức. Nhưng nếu mỗi một các con như vậy, đều nghĩ về gia đình của mình thì người người, bá gia bá tánh sẽ được hưởng năng lượng đó cùng với chúng ta.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Thầy nói năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa lan tỏa tới người có oan gia với mình thì năng lượng đó sẽ tác động như thế nào tới người đó ạ?

2. Đôi lúc con có cảm giác giận nhưng con không biểu lộ ra ngoài mà cứ nhịn thì lâu dần nó có vấn đề gì không vì con sợ là khi mình chịu đựng nhiều quá rồi mình bị trầm cảm không?

3. Trong quá trình tu tập nếu mình hít hơi thở vào thì phình bụng, thở ra thì bụng phải hóp lại đúng không?

4. Trong tu tập con cảm nhận được 02 hiện tượng: Thứ nhất, nếu con niệm thành tiếng thì con chỉ cảm nhận được ở tay, nếu con niệm thầm thì cơ thể con lắc lư, theo Thầy thì phương án nào tốt hơn vì đôi lúc mình không thể đọc thành tiếng và đôi lúc không thể đọc thầm?

2. Giải đáp

Câu 01. Thầy nói năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa lan tỏa tới người có oan gia với mình thì năng lượng đó sẽ tác động như thế nào tới người đó ạ?

Tùy theo năng lượng của mình mạnh hay yếu trong lúc đó.

Đầu tiên, để đón được nguồn năng lượng Từ Bi của Chư Phật mạnh hơn, trong đó có phần đại Từ đại Bi của Chư Phật là tha lực và tự lực của ta. Tha lực và tự lực phải gắn kết được với nhau cũng như wifi phải gắn kết vào điện thoại, điện thoại là ta, ta là tự lực, thì tha lực, tức là wifi luôn chuyển năng lượng, chuyển những thông tin tới, Chư Phật luôn sẵn sàng chuyển năng lượng đại Từ đại Bi bởi các Ngài luôn luôn phát nguyện hóa độ chúng sanh.

Nhiệm vụ của ta tự lực là gì? Ta phải giữ Ngũ Giới căn bản thì ta đã sửa soạn miền đất Tâm Thanh Tịnh, sạch sẽ, không vướng mắc, không tạo nghiệp. Như vậy, ta sẽ tiếp thu được nhiều năng lượng thanh tịnh Từ Bi của Chư Phật. Khi ta hồi hướng thì tùy theo sự thanh tịnh của ta mà năng lượng hồi hướng đó nhiều hay ít thì đối tượng ta hồi hướng đó họ sẽ có sự gắn kết.

Con có thể ứng dụng vào trong cuộc sống, nếu con gặp người nào đang sân giận, có oán khí, chửi mắng con hoặc làm chuyện gì con buồn, ngay lúc đó con định tâm Mu A Mu Sa và nguyện xin Chư Phật hồi hướng năng lượng đại Từ đại Bi xuống với con và người này và con quán chiếu họ, ngay tức khắc con sẽ thấy họ dần giảm xuống, tùy theo mức độ năng lượng Thiện của con nhiều hay ít và người đó có tốc độ giảm nhanh hay giảm chậm nhưng nhất định con sẽ nhìn thấy sự chuyển hóa của họ trong tức khắc.

Câu 02. Đôi lúc con có cảm giác giận nhưng con không biểu lộ ra ngoài mà cứ nhịn thì lâu dần nó có vấn đề gì không vì con sợ là khi mình chịu đựng nhiều quá rồi mình bị trầm cảm không?

Thầy: Khi con có một cái áo, áo con bị dơ, nếu con gấp nó lại và cất nó đi thì cái dơ đó có hết không?

Phật tử: Dạ, không.

Thầy: Cái áo đó gấp lại rồi mai con lại mặc tiếp, con lại dính dơ nữa, rồi con lại đem cất đi thì cái dơ có hết không?

Phật tử: Dạ, cũng không hết.

Thầy: Như vậy để vết dơ trên áo đó hết con phải làm gì? 

Phật tử: Con phải giặt đi.

Thầy: Con phải giặt ngay tức khắc đúng không? Tức là dơ chỗ nào thì phải giặt ngay chỗ đó, ngay lúc đó đừng để quá lâu phải không con?

Phật tử: Dạ.

Như vậy thì khi con cảm giác được niệm sân, hận, sự buồn phiền trong lòng con khởi lên, dù nó rất nhỏ, chút xíu thôi thì ngay lúc đó con cũng phải chú tâm vào hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa ngay lập tức để tẩy rửa niệm sân đó đi. Đó là về phương diện tu tập cho chính con, nguyện Chư Phật rải Tâm Từ Bi xuống con và người đó để con rửa nghiệp sân này đang khởi lên.

Thứ hai, con phải dùng Ái ngữ, dùng Mu A Mu Sa tiếp xúc với họ để cảm nhận xem niệm sân của mình giảm hay bớt chưa, con đừng sợ phải tránh mặt họ. Nếu con giận mà người ta không có ở đó thì không sao, con chỉ niệm Mu A Mu Sa để chuyển hóa niệm sân hận, sự buồn phiền, khó chịu của con mà thôi. Nhưng nếu con có cơ hội gặp họ thì con dùng Ái ngữ và Mu A Mu Sa để tương tác với họ, để coi trong lòng của con có khởi lên sự phiền muộn đó nữa hay không và tùy theo niệm nó lên như thế nào để con biết nó đã tăng hay giảm để con tiếp tục tu tập.

Nhưng theo kinh nghiệm của Thầy, khi tâm của con khởi lên một niệm như vậy, con đừng âm thầm chịu đựng bởi con chịu đựng là tốt rồi nhưng chịu đựng, buông xuôi như vậy chưa hẳn là tốt, cũng như Thầy vừa ví dụ, cái áo dơ gấp đi nó vẫn còn dơ. Ngay lúc đó con phải rửa ngay, con phải Mu A Mu Sa hồi hướng Tâm Từ, nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ xuống để con tẩy rửa niệm này liền để nó sạch ngay trong tâm của con, lúc đó con sống sẽ hoan hỷ hơn.

Phật tử: Dạ , tính con cũng hơi nóng, con chỉ sợ lúc con gặp trực tiếp người ta con nói thì nhiều khi con không kìm lòng được đó Thầy?

Thầy: Không sao. Con dùng Ái ngữ hoặc con không nói nhưng con chỉ dùng Mu A Mu Sa và học hạnh lắng nghe của Ngài Quán Âm, tức là cứ để họ nói, con chỉ nghe bằng Mu A Mu Sa thôi.

Ví dụ như con nuôi các con hồi nhỏ, khi nó nghịch dơ các con đâu lỡ tay đánh nó đúng không? Đánh nó thì tội nghiệp cho nên khi nó nghịch dơ nhà, dơ cửa, dơ quần áo thì con là Mẹ, con giặt giũ cho nó ngay đúng không? Tâm của con như một đứa trẻ, con đang nuôi dưỡng nó, nó chưa biết đúng, sai, đôi khi khởi lên một niệm bất chợt mà mình kiềm chế không được, cũng như đứa nhỏ nó bất chợt làm một chuyện gì đó mà con không thể quản thúc nó được thì nhiệm vụ duy nhất của con là dùng Mu A Mu Sa rửa ngay và chỉ nghe thôi, dùng tình thương nhìn đứa con, lúc nó nghịch xong mình sẽ rửa.

Cố gắng niệm Mu A Mu Sa để năng lượng Từ Bi lan tỏa khắp châu thân của con để nó tăng trưởng nhiều hơn theo chiều hướng Thượng để sau này con có nhiều Định lực hơn để nghe được những điều người đó nói trái lỗ tai mà tâm của con không khó chịu, dần dần con sẽ nhẹ nhàng hơn. Dơ đâu, rửa đó, con đừng để nhà mình dơ quá lâu rồi rửa không sạch hoặc sẽ rất khó mà sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn thôi, con chịu đựng lâu ngày không tốt nên nó hơi dơ chút chút là phải rửa ngay.

Câu 03. Trong quá trình tu tập mình hít hơi thở vào thì phình bụng, thở ra thì bụng phải hóp lại đúng không?

Đúng rồi. Khi con hít vào thì bụng phình ra để hơi thở mình hít vô mang theo Oxy xuống dưới bụng. Thở ra, hít vào rất quan trọng, thân vật lý của con người rất cần Oxy hòa nhập vào máu, nếu máu của chúng ta không có Oxy, nó làm cho choáng váng đầu óc. Nếu ta ngồi tu tập mà không hít thở đều thì nó thiếu Oxy gây choáng váng đầu óc thì những Tà Niệm, tư tưởng bất thiện sẽ dễ khởi lên, lúc đó ta lại nghĩ sai là bị tẩu hỏa nhập ma nhưng không phải vậy. Tư tưởng mà nghĩ lung tung là vì thiếu Oxy trên não bộ cho nên khi con hít thật sâu phình xuống dưới bụng là để dành cho cơ thể có đủ thời gian tiếp nhận khí Oxy vào thân của các con, khi nó đủ thời gian tiếp nhận khí Oxy rồi thì người của con sẽ khỏe.

Đúng, khi con hít vào, phình bụng, nguyện xin mười phương Chư Phật rải Tâm Từ đến muôn loài chúng sanh. Khi con hóp bụng vô, cứ hóp từ từ, con thở ra và trì Mật chú Mu A Mu Sa và hóp bụng vào cho tới lúc con có thể hóp được, không nhất thiết phải hóp cho thật chặt, vừa sức để cơ thể được nhẹ nhàng và thư giãn.

Câu 04. Trong tu tập con cảm nhận được 02 hiện tượng: Thứ nhất, nếu con niệm thành tiếng thì con chỉ cảm nhận được ở tay, nếu con niệm thầm thì cơ thể con lắc lư, theo Thầy thì phương án nào tốt hơn vì đôi lúc mình không thể đọc thành tiếng và đôi lúc không thể đọc thầm?

Tùy theo hoàn cảnh, phương án nào cũng tốt hết.

Phật nói các Pháp môn đều là phương tiện để đi tới sự Giác Ngộ và đạt được sự bình an cho nên không có ai tới trước và tới sau, không có cái gì quan trọng hơn cái gì nên phương thức mà con niệm thầm trong đầu hoặc niệm bằng miệng đều tốt như nhau hết. Khác biệt ở chỗ khi nào tâm con khởi lên muốn niệm trong đầu thì con làm trong đầu, nếu tâm con khởi lên muốn niệm thành tiếng thì con niệm thành tiếng. Cho nên 02 phương pháp đều tốt như nhau.

Phật tử: Vậy là hai nguồn năng lượng đó con nhận đều như nhau phải không Thầy?

Thầy: Đều như nhau hết. Thầy ví dụ năng lượng của người khỏe thì mình ăn bằng miệng nhưng có những người yếu, năng lượng người ta tiếp thẳng vào bên trong nên năng lượng tiếp qua lỗ tai hay tiếp qua toàn thân của con nó không khác biệt, miễn sao đó vẫn là thân của con, nó không phải tiếp vào lỗ tai của người khác, nó là thân và lỗ tai phương tiện hiện tại của con trong lúc này nên không sao.

Thực hành

Các con định tâm, hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và cùng với Thầy niệm 21 biến Mu A Mu Sa để giữa Thầy và các con gắn kết năng lượng đại Từ đại Bi của Đức Phật, để các con tiếp thu được nguồn năng lượng này, chuyển hóa những oán khí, những năng lượng bất tịnh đang hiện hữu trong thân, tâm của con và của tất cả những người thương yêu của các con.

Chúng ta hãy nghĩ về những người thương yêu, người thân trong gia đình của mình, tất cả những người ta tương tác hàng ngày trong cuộc sống, ta hồi hướng năng lượng này đến tất cả mọi người chuyển hóa thân, tâm của họ để giữa ta và người luôn sống trong hòa hợp, tự tại, hoan hỷ.

Phát nguyện:

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh chuyển hóa mọi oan khiên, trái chủ.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện xin hồi hướng nguồn năng lượng đại Từ đại Bi này tới muôn loài chúng sanh chuyển hóa mọi oan khiên, trái

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn