Search

Bài 1003 – Chuyển Hóa Tâm Sân – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Hôm nay là buổi thứ ba, chúng ta nói về phương thức tu tập Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú số 01: Mu A Mu Sa có nghĩa là nguyện xin mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền rải Tâm Từ đến muôn loài chúng sanh.

Tất cả các Pháp của nhà Phật như Bảo Thành thường nói chỉ là phương tiện giúp chúng ta chuyển hóa những năng lượng bất tịnh vốn do nghiệp của mình tạo ra đang tồn tại trong thân xác của mình thành một năng lượng thanh tịnh hơn để cuộc sống của chúng ta đạt được sự an lạc, hạnh phúc, ngõ hầu chuyển hóa những phiền não đau khổ để chúng ta sống an vui.

Hôm nay, Thầy nói về chủ đề làm sao để ứng dụng phương pháp này để chuyển hóa sự giận dữ của những người chúng ta tương tác hàng ngày trong cuộc sống. Ví dụ như cha mẹ giận ta, mắng ta, hoặc chồng, vợ, con cái hay những bạn đồng sở, thân bằng quyến thuộc xa gần khi có sự tương tác, hay cả những người làm ăn, ta tương tác với khách hàng hoặc khi ta tương tác với bất cứ một con người nào mà đối tượng đó vì một lý do gì làm họ đang giận, đang sân và làm cho ta cảm giác hoặc đón nhận những năng lượng bất tịnh đó thì ta phải ứng dụng như thế nào để thân và tâm của ta được an lạc, tự tại và để lỗ tai của ta khi nghe được sân, giận của họ mà tâm mình vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thoát. Để rồi ta ứng dụng làm sao để chuyển hóa cho đối tượng đó giảm bớt sự sân, giận ngay trong lúc đó thì họ có thể thành tựu được sự an lạc cùng với ta. Ví dụ như khi ta tập mỗi ngày 05, 07 phút rồi thì khi ta thực tập Mu A Mu Sa hít thở cho phù hợp và nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ cho muôn loài chúng sanh thì trên cơ thể ta sẽ tích lũy một năng lượng thanh tịnh thật là lớn, năng lượng đó sẽ lớn dần theo tốc độ và thời khóa mà chúng con tu tập cùng với Tâm Thanh Tịnh, nhẹ nhàng phát nguyện hồi hướng cho chúng sanh.

Khi các con tiếp xúc với mọi người trong cuộc sống, bất chợt đối tượng đó, không cần biết đối tượng đó là ai, họ nổi sân lên, họ có thể chửi, mắng mình, họ có thể làm bất cứ điều gì mà khi con thấy trong tâm mình khởi lên sự khó chịu cùng với họ, khởi lên điều bất an bởi vì con người đó đang sân, giận với ta thì lập tức ta thầm niệm trong đầu Mu A Mu Sa và nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ ngay đến đối tượng đó. Đối tượng đó như Thầy đã nói, có thể là bạn bè, có thể là khách hàng, có thể là một người vu vơ đâu đó trên đoạn đường mình đang đi tiếp cận được họ thì sự tập trung rải Tâm Từ và nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ như vậy sẽ giúp cho người đó giảm bớt căng thẳng, họ sẽ dần dần hết sân. Ứng dụng đặc biệt hơn là năng lượng tự thể Từ Bi nơi Chư Phật sẽ đổ tràn xuống chúng ta, để ta có đủ năng lượng mà cân đối Nhĩ căn của mình, để mình nghe những âm thanh gọi là trái lỗ tai mà tâm mình vẫn còn có sự bình an. Nhất định trong cuộc sống của các con sẽ gặp thật là nhiều những sự chướng tai như vậy, bởi ở đời không ai muốn nói những lời dễ nghe cho người khác. Cho nên, Đức Phật đã dạy: “Này các chúng đệ tử, các con cố gắng dùng Ái ngữ, để phát huy năng lượng thanh tịnh của tự thân. Này các con cố gắng dùng Ái ngữ, để giúp cho những con người ta tương tác hàng ngày, họ có thể khai mở được năng lượng thanh tịnh nơi thân của họ để họ sống bình an.”

Các con thân mến, Ái ngữ và phát Tâm Từ của chính mình và nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ tới ta và muôn loài chúng sanh rất quan trọng. Đặc biệt, trong thời gian cuộc sống hiện tại lo âu, sợ hãi bao trùm cả Thế giới, sự hãi đó không hề nhỏ, mỗi ngày mỗi tăng và làm chúng ta hoang mang sợ hãi và mỗi người chúng ta nếu không tu tập để có sự an lạc, thanh tịnh thì ta sẽ tăng thêm năng lượng bất tịnh cộng hưởng với Thế giới thì người ta sẽ càng hoang mang, sợ hãi hơn.

Có thể ta sẽ nói, chúng con quá nhỏ bé làm sao có thể chuyển hóa được cả một Thế giới rộng lớn đang đau khổ hoang mang kia? Ta không nghĩ tới Thế giới rộng lớn đó nếu quên đi Thế giới nhỏ bé là chính chúng ta. Ta không nghĩ tới thế quá lớn mà quên đi Thế giới nhỏ bé trong gia đình. Bởi một con người chúng ta và mỗi một gia đình của chúng ta biết tu thì tự thân đã có sự an lạc, bớt lo âu, hoang mang sợ hãi. Nếu một con người trong một gia đình biết tu và hồi hướng, động viên sách tấn những thành viên khác trong gia đình biết tu thì cả gia đình đó sẽ giữ được sự bình an, hạnh phúc. Mỗi một gia đình, mỗi một con người làm được điều đó, theo những Pháp môn phù hợp với căn cơ của họ thì ta đã có một Thiện nghiệp, một năng lượng thanh tịnh cộng hưởng chung giúp cho cả Thế giới nhỏ bé nơi tự thân, nơi gia đình của mình, đóng góp một phần an lạc cho Thế giới lớn này. Cho nên, khi các con thấy một đối tượng nào bất chợt nổi sân, bởi thông thường ta có nghiệp chướng tương ưng và có sự gắn kết trong môi trường sống. Nếu một người sân hận quá lớn mà ta tiếp cận thì lòng sân hận của họ ảnh hưởng tới ta. Phật dạy như vầy: “Này các con, các con hãy thân cận với những Bậc Thiện Tri Thức mà tránh xa những vị bất hảo, lương tâm bất thiện”. Đức Phật là Bậc Giác Ngộ, Ngài hiểu kiếp nhân sinh, tức là chúng sanh của chúng ta thường xuyên phải tiếp cận với nhau trong cuộc sống, nhưng trong cuộc sống khi ta tiếp cận nhau, tương tác nhau, nhiều chuyện bất như ý sẽ xảy ra mà những con người ta tiếp cận chưa chắc họ là những Bậc Thiện Tri Thức, ngay cả ta cũng không hẳn là những Bậc Thiện Tri Thức. Do đó, mấu chốt quan trọng là mỗi người phải giữ được sự an lạc, an lạc có thể khởi lên trong tâm hồn của mỗi người là do ta biết khai mở lòng Từ Bi từ tự thân của chính mình và biết nguyện xin Chư Phật quang giáng lòng đại Từ đại Bi, năng lượng của các Ngài gắn liền với đời sống chúng ta bằng cách ta hành Thiện và miên mật giữ Chánh Niệm yên vị ở đó thì những ngôn từ, hành động tạo tác, lời nói của ta tương tác hàng ngày sẽ giúp tạo ra những năng lượng thanh tịnh mà mỗi người sẽ tìm về được sự an lạc của bản thân của mình.

Vì vậy, Chư Phật mới dạy, các con phải biết chọn bạn mà chơi, hãy chơi với những người bạn Thiện, có Tâm Thiện, có Tri Thức thì những người bạn đó, những Thiện Tri Thức đó, những Đấng, Bậc Thiện Tri Thức đó sẽ giúp ảnh hưởng những năng lượng thanh tịnh đến chúng ta. Khi mỗi một người chưa tự chủ được năng lượng thanh tịnh cho bản thân của mình thì người mà ta tương tác hàng ngày rất quan trọng trong cuộc sống. Phật dạy: “Hãy tránh xa những người không có năng lượng thanh tịnh, hãy tránh xa những người sân si quá lớn mà ta chưa đủ chuyển hóa họ, hoặc giữ một khoảng cách an toàn để ta không bị ảnh hưởng nghiệp lực của họ và năng lượng bất tịnh của họ”.

Mu A Mu Sa cũng là một Mật chú vi diệu cho mọi người tụng niệm, trì niệm mỗi ngày, thường xuyên để tạo cho mình năng lượng thanh tịnh gắn kết miên mật với Phật để ta nương nhờ vào Hùng Lực đại Từ đại Bi của Phật để ngăn chặn những bất tịnh xâm nhập vào Tâm thức của ta khi ta tiếp cận. Sự tiếp cận và tương tác giữa con người với con người, con người hữu hình với hữu hình, con người vô hình với vô hình, tất cả tồn tại trong khối năng lượng tịnh và bất tịnh. Vì thế, khi các con thực tập điều này, không những làm chủ được năng lượng thanh tịnh của mình bởi ta đón nhận được năng lượng thanh tịnh, nương nhờ bởi lòng Từ Bi, Bi Mẫn của mười phương Chư Phật mà năng lượng thanh tịnh lớn dần đó sẽ ngăn chặn những năng lượng bất tịnh thường xuyên đến từ môi trường bên ngoài do hữu hình, vô hình, do con người hay không con người đi nữa thì năng lượng bất tịnh đó không còn cơ hội tác động vô, giúp thân mình an, khỏe, thân mình tìm được sự an lạc nhiều hơn.

Thế nên, các con phải có một thời khóa thường xuyên niệm Mật chú Mu A Mu Sa để tăng trưởng năng lượng thanh tịnh, tăng trưởng với sự gắn kết với Chư Phật và thường xuyên quán chiếu Đức Phật và các Đấng đã thành Phật luôn luôn quang giáng trên đảnh đầu của mình, trong cuộc sống của mình, trên mọi tạo tác của cuộc đời để các con nhất cử nhất động luôn luôn giữ Chánh Niệm trong năng lượng thanh tịnh Mu A Mu Sa.

Các con nhớ rằng, Mu A Mu Sa là một Mật chú giúp chúng ta gắn kết cuộc sống đời thường với Phật, cũng như các con có điện thoại và điện thoại này gắn kết với một hệ thống internet thật là mạnh, khi con gắn kết với một hệ thống mạng mạnh như vậy thì mọi thông tin trên Thế giới các con đều có thể nhận được bởi điện thoại của các con đã tốt rồi mà có mạng mạnh nữa. Tâm Phật của ta cũng rất tốt, tốt vô cùng, nó là cái quý nhất, nó còn tốt hơn cả những Iphone đời mới bây giờ. Ứng dụng của Tâm Phật thật là mạnh, rõ và tốt, nếu ứng dụng Tâm Phật của mình được gắn kết với lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật nữa thì mọi thông tin của Tâm Sân, khi nó khởi lên các con sẽ nhận được ngay. Khi các con nhận được Tâm Sân của mình thì các con chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là niệm Mu A Mu Sa, nương nhờ vào năng lượng đại Từ đại Bi thanh tịnh của Chư Phật rải xuống con để con chuyển hóa Tâm Sân của mình, nếu Tâm Sân của người nào khởi dậy khi ta tương tác, các con cũng làm như vậy, dần dần mình sẽ giữ được sự an lạc và đối tượng kia cũng dần dần bớt đi. Do đó, sự tu tập thường ngày rất là quan trọng. Khi các con tu tập hít thở vô, cảm giác được nguồn năng lượng lan tỏa trong thân, trong tâm của mình, các con hãy để tự nhiên.

Trong cách tu giai đoạn đầu gọi là quán chiếu. Chiếu tức là soi cho rõ, quán là nhìn. Bật đèn lên soi cho rõ để con mắt nhìn rõ hơn, chiếu tức là bóng đèn của Trí Tuệ, quán là nhìn vào bóng đèn Trí Tuệ, ánh sáng của Trí Tuệ để thấy được những hiện tượng đang xảy ra trong chúng ta. Mu A Mu Sa là năng lượng Từ Bi của Phật và của ta hòa nhập vào với nhau nên quán chiếu năng lượng Từ Bi thanh tịnh của Phật và của ta tức là ta dùng đuốc Tuệ, Trí Tuệ của mình nhìn thật rõ sự tương tác của năng lượng thanh tịnh nơi Chư Phật tràn rải xuống Tâm Từ Bi của mình để xem nó khế hợp như thế nào, theo chiều hướng nào, ta theo dõi nó, vì ta quán chiếu theo dõi như vậy nên tâm của ta dần sẽ định lại, sẽ trụ vững lại. Và khi nó đã được ngự trong năng lượng Từ Bi vậy rồi thì trong mọi sự tương tác hằng ngày với người khác, ta sẽ khỏe, sẽ an, sẽ không ảnh hưởng bởi những năng lượng bất tịnh của họ.

Khi các con có sự tương tác với Thầy, với những bạn đồng môn đang tu tập như vầy thì năng lượng thanh tịnh của Chư Phật, của chúng ta sẽ có sự giao thoa cộng hưởng và lan tỏa năng lượng Thiện được với nhau dù rằng Thầy và các con ở cách xa nhau nhưng với phương tiện ngày nay giúp ta thật gần như vầy, thời gian và không gian khác biệt không quan trọng. Do đó, các con phải cố gắng tu tập.

Vấn đáp

Câu 01. Trong cuộc sống, nếu mình tương tác với đồng nghiệp, bạn bè của mình mà họ đang sân giận thì mình niệm thầm Mu A Mu Sa được không và mình có phải ngồi ở một tư thế nào không?

Khi ta thực tập Mu A Mu Sa ở nhà, ta nên chọn một thời gian và không gian phù hợp để không có sự tương tác với người khác trong giờ tập để tâm mình dễ tập trung hơn.

Tuy nhiên, khi mình làm việc tương tác trong công sở, mình không nhất thiết phải ngồi ở một tư thế nào hết. Ở bất kỳ một tư thế trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta chỉ cần niệm thầm ở trong tâm, hồi hướng và nguyện Chư Phật rải Tâm Từ đến con và người bạn đó. Khi chúng ta niệm Mu A Mu Sa và nguyện Tâm Từ rải xuống rồi thì giống như mình bật wifi chung lên rồi thì wifi đó sẽ gắn kết giữa mình và người đó ngay lập tức. Vì mình bật wifi chủ, tức là Mu A Mu Sa, lòng Từ Bi của Chư Phật mười phương, năng lượng đó rất là mạnh bằng Mật chú này thì khi mình niệm thầm trong lòng tức là mình đã bật lên một wifi mạnh hơn, wifi mạnh hơn đó sẽ làm chủ và làm chủ luôn tâm người khác trong trạng thái bất tịnh của họ để giúp họ dần dần lan tỏa tình thương, họ dịu xuống, dần dần họ sẽ hết.

Thế nên, nếu con gặp một người bạn như vậy với bất cứ lý do gì không cần truy cứu, con chỉ niệm thầm trong tâm Mu A Mu Sa và nguyện xin Chư Phật rải Tâm Từ đến con và người bạn đó. Xin cho họ được bớt giận, được nhẹ nhàng, con niệm như vậy khoảng vài lần thì người đó sẽ nhẹ dần đi.

Thực hành

Thầy nguyện xin Chư Phật mười phương rải Tâm Từ đến tất cả các con, tới gia đình của tất cả các chúng đệ tử, tất cả các bạn đang theo dõi để cho mỗi một con người, mỗi một gia đình nhỏ bé của chúng ta sống tự tại, an lạc trong giờ phút này và năng lượng đó hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh.

Các con thanh tịnh thân, tâm. Quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Con nguyện xin Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương rải Tâm đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng công đức tu hành Mật chú Mu A Mu Sa, Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn hôm nay tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh chuyển hóa mọi khổ đau, phiền não, sống an bình, hạnh phúc.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn