Search

4151. Người Bản Lĩnh

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh niệm đời sống, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức và hành trì các pháp thiện, quán chiếu thấu được Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống tĩnh tọa, nhẹ nhàng, buông thư, thảnh thơi trong hơi thở vào ra của mình. Nhớ lời Phật dạy lấy Trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ bi lan tỏa tình yêu thương. Hơi thở vào ra tổng trì các mật ngôn tiếp hiện năng lượng, quán chiếu thấy biết, ghi nhận rõ mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn đồng tu, là con người ai ai cũng mong muốn mình có sức mạnh dù là phái nữ hay nam, dù trẻ hay già. Đỉnh núi cao nhất trên hành tinh này tìm đủ mọi cách lên được tới đỉnh gọi là người bản lĩnh và chiến thắng vượt qua thử thách. Người bản lĩnh họ thích khổ của họ và cho cả thế giới. Một vị giám đốc bản lĩnh là có thể bảo tồn được công ăn việc làm cho mọi người. Hình như chúng ta khi lớn lên cũng thích người có bản lĩnh và trong lòng đều có một người hùng, người hùng mà ta ngưỡng mộ đó là cha. Nhắc nhở cho mỗi người chúng ta một câu trong Kinh Pháp Cú rằng, thắng hàng ngàn quân địch trên chiến trường không bằng chiến thắng chính mình. Ý định thành tựu vượt qua khó khăn để chiến thắng cái tôi của mình. Người bản lĩnh đơn giản trong nhà Phật là người chịu trách nhiệm với những điều sai trái, nhìn thấu rõ cái đúng tốt và cái sai xấu để sửa.

Cái đúng tốt chúng ta thể hiện bản lĩnh, nhậu nhẹt ăn chơi đàng điếm ảnh hưởng đến bản thân đến gia đình xã hội con cái. Nhưng những điều đó vẫn là những điều hầu hết những người chưa định mức được ý nghĩa giá trị của cuộc đời. Điều Đức Phật dạy và sách tấn để chúng ta thể hiện được bản lĩnh của chính mình, nghĩa là chúng ta phải là người có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với mọi hành vi, suy nghĩ và lời nói của mình trong mỗi ngày. Nó không có khó các bạn, mà cũng chẳng cần phải nương vào sự kích động để thể hiện. Chịu trách nhiệm với cái sai, sám hối và đứng dậy mạnh mẽ phát triển lòng từ tâm cái tốt, cái thiện lành. Cho nên người bản lĩnh đối với lời Phật dạy là người phải vượt qua được sanh tử, mà người vượt qua được sanh tử phải là người chánh tinh tấn, nỗ lực đúng mức với bản thân, nhìn rõ mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành vi sai trái, xấu sửa ngay. Không khoe làng khoe xóm, công bố cho thiên hạ biết mà khiêm tốn, chánh niệm Từ bi, Trí tuệ Tỉnh giác, Thiện lành, nhìn thấu rõ mọi cảm xúc suy nghĩ. Sai xấu sửa, tốt đẹp thiện lành tăng trưởng, như vậy đặt ra như suy nghĩ của bạn, nhồi nhét và thực tập để vượt qua. Đây là điều rất cần thiết tư duy để thấu.

Thắng hàng ngàn quân trên chiến trường không bằng chiến thắng chính mình. Người chiến thắng chính mình là người có trách nhiệm với bản thân, là người phải nhận diện được sự sai trái xấu nơi suy nghĩ, hành vi, lời nói, sửa ngay. Những ngày cuối năm này nếu chúng ta lắng đọng tâm tư, suy niệm tư duy cho rõ lời Phật thì thật là tuyệt vời, chúng ta sẽ trở thành người có bản lĩnh trong chánh niệm. Đời chỉ có vậy, con đường tu giải thoát khỏi luân hồi sanh tử bắt đầu chỉ có thế. Cứ loằng ngoằng, cứ tô điểm, cứ cài đặt những màu mực chẳng thoát được. Các bạn, người bản lĩnh đối với Phật là xã hội, bạn bè, thân bằng quyến thuộc đều an lạc hết, chẳng phải chỉ có bạn đâu. Lan tỏa được sức sống của sức mạnh, người có bản lĩnh vượt qua sanh tử bằng hiểu thấu rõ, hành trì đúng trong chánh niệm hơi thở.

Những ngày cuối năm này chúng ta có được những món quà cao quý vô cùng. Con đường của đức Phật dạy đơn giản thật dễ suy nghĩ và nhận rõ, thật dễ thực hành và tu tập. Tóm lại người bản lĩnh theo lời Phật dạy là người phải chiến thắng, hãy làm điều đó đi thì Phật luôn luôn ghé nhà gõ cửa để tới thăm viếng chúng ta. Các bạn thân mến, hãy nhớ rõ người bản lĩnh là như thế để chúng ta đồng tâm nhất trí miên mật hành trì tu luyện, để có bản lĩnh chiến thắng tự thân của mình.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn