Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Từ Bỏ Cái Tôi

 Có là Tôi, hay chẳng phải là Tôi 
 Nào ai biết ai hay mà phải chấp 
 Hoa vẫn nở giữa đất trời vạn vật 
 Chỉ mình ta sao ôm ấp không rời 

 Sống chan hoà thôi từ bỏ cái tôi... 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.