Search

Trứng cá thả xuống sông phóng sanh được không?

Con đi mua cá phóng sanh, con thấy những con cá khác như cá chép, cá trắm đã bị giết thịt mà trứng cá thì bị moi ra vứt bên ngoài, con mua trứng cá thả xuống sông phóng sanh có được không thưa Thầy. Xin Thầy khai thị ạ.

Trả lời: Mô Phật. Tất cả mọi tâm nguyện khởi lên từ tâm tánh thiện lành thương xót cho chúng sanh khi đang lâm vào tình cảnh phải chết, bắt hại và bị giết đều là những điều Đức Phật sách tấn. Thấy con cá đã bị giết, moi bụng ra, trứng còn đó. Dĩ nhiên những cái trứng đó nếu không đặt để vào môi trường phù hợp, chẳng thể sinh ra cá con hoặc những cái trứng đó mổ ra trong thời kỳ quá sớm, đặt xuống chỗ phù hợp cũng khó. Tuy nhiên, rất nên, nếu bạn phát tâm, dù trứng đó không nở được cá, dù trứng đó chưa đủ thời hạn sinh ra cá, thì cái mầm bồ đề, cái giống thiện của bạn và cái năng lượng vi diệu đã hồi hướng cho sự sống nếu có nơi các trứng ấy, bạn tạo được phước báu và hồi hướng được cho muôn người muôn loài. Hãy làm điều đó, chẳng cần thắc mắc trứng khi thả xuống có sinh ra gì hay không. Nếu ngay giây phút bạn chứng kiến cá bị mổ bụng moi trứng ra, khởi tâm thiện muốn mua trứng đó để phóng sanh thả xuống sông, hãy làm bằng tâm thiện, đừng đắn đo suy nghĩ, đừng lăn tăn gì hết, giữ vững cái tâm chánh niệm hơi thở, nguyện Nam Mô Đức Đại Từ Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ cho các chúng sanh này nếu có căn cơ hiện hữu mang thân kiếp của sự sống nơi dòng sông, và chúng ta hồi hướng Mu A Mu Sa năng lượng tình thương xuống, vậy là đủ rồi. Không thắc mắc gì, không suy diễn, không suy nghĩ, giữ cái tâm thiện đó mà hành. Mô Phật.

Tham vấn Phật Pháp 23,  https://youtu.be/GRV2NBDPEyU

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn