Search

Bình thản trước thị phi, đâm thọc

Thưa Thầy, xin Thầy khai thị và hướng dẫn cho con cách có thể tĩnh tâm và bình thản trước những lời nói thị phi, đâm thọc của người khác đối với mình ạ. Mô Phật.

Trả lời: Mô Phật. Đức Phật dạy các pháp đều vô thường sanh diệt, tới rồi đi. Những lời thị phi lui tới từ người thân, người quen, hoặc không thân, thị phi mà, đều là vô thường tới lui, không tồn tại. Cái miệng của người ta, người ta được quyền nói những điều tốt đẹp hay xấu. Cái miệng của người có thể phun ra châu ngọc mà cũng có thể thải ra rác rưởi hôi thối. Quyền của họ, họ sử dụng sao tuỳ họ. Nhưng cái miệng của chúng ta – người học Phật, phải giữ đúng giới theo thập thiện: không thị phi, gian dối, thô ác, thêu dệt, đâm thọc, không nên làm chủ cái miệng của người nhưng phải làm chủ được cái miệng của chính mình. Nếu bạn làm chủ được cái miệng của bạn, bạn không thêu dệt, bạn không đâm thọc, bạn không gian dối, bạn không thô ác, bạn luôn ái ngữ và nói năng đúng pháp của nhà Phật, nhất định bạn sẽ có được cái tâm lực trợ thính cho nhĩ căn để muôn điều thị phi của người khác nói lọt vào tai đều được sàng lọc bằng tình thương, và từ đó, bạn luôn vững chãi. Đây là pháp quán âm thanh nhĩ căn viên thông của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tịnh khẩu, các bạn! Không nói, nhất định không nói!

Nếu nói, phải nói bằng ái ngữ thiện lành, không thể buông tuồng, nói theo thập thiện, tức là không nói thêu dệt, không nói đâm thọc, không nói thị phi, không nói thêm bớt, không nói gian dối, không nói thô ác. Nếu bạn nói không với những điều đó, thì dù người ta có nói gì đi nữa, nhĩ căn của bạn vẫn viên thông. Cho nên lời khuyên chân thật nhất, đừng gian dối, đừng thị phi, đừng thêm bớt, đừng thêu dệt, đừng nói thô ác với mọi người, thì dù người ta có nói như vậy với ta, ta cũng sẵn sàng mỉm cười với Mu A Mu Sa, có nghĩa mỉm cười với tâm từ bi yêu thương. Bởi bên ta và đời ta, ta chính là hoá thân của Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn, có nhĩ căn nghe thông được mọi chướng ngại để những điều chướng tai ta đều thuận lòng, bởi ta có tình thương, đó là pháp rất hữu hiệu. Bạn tu đi, bạn sẽ trải nghiệm được những được những điều vi diệu từ pháp tu này. Mô Phật.

Tham vấn Phật Pháp 23,  https://youtu.be/GRV2NBDPEyU

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn