Search

Thời gian là quý giá

Thời gian là thứ quý giá nhất, nên dành cho đúng người. Nhưng khi bị cuốn vào vòng xoay, đôi lúc con không còn đủ khả năng phân định lúc nào cần gặp ai, làm gì trước và sau. Mình thiền và đồng tu để ngộ ra mỗi ngày, nhưng sao con vẫn chưa có khả năng nhận ra, dừng lại và thay đổi. Xin Thầy khai thị cho con 

Trả lời:  Mô Phật! Hầu hết trong chúng ta, cả cuộc đời cứ vội vội vàng vàng, chẳng bao giờ đầu tư kiến thức bằng sự học hành tinh tấn để tăng trưởng kỹ năng, kiến thức của đời người để giải quyết mọi vấn đề. Và từ đó, vào con đường học đạo, ta cũng chẳng miên mật tu tập mà chỉ thoáng qua một chút, vội vàng một chút, tăng trưởng tâm mong cầu là sự đồng tu ấy giải quyết hết mọi vấn đề. Nhiều câu chuyện đã được ví dụ, chẳng thể xây lầu thứ 3, thứ 4, hoặc thứ 5, thứ 10 mà không xây một nền tảng vững chắc rồi xây dựng lầu 1, lầu 2, chẳng bỏ qua được những bước đầu đâu! Sự đồng tu của bạn đã có, bạn đã đồng tu, có được năng lượng, có được sự tư duy và suy nghĩ, cũng như người khởi đầu bước ra từ đám mây mù. Bạn đã bắt đầu bước rồi, nhưng bước chân đầu tiên của bạn là bước chân bắt đầu rời xa đám mây mù dày đặc hàng trăm cây số, thì dù bạn có bước 10 bước, 100 bước, khi chưa đủ cái độ dài cả trăm cây số mà thoát ra khỏi mây mù, vẫn còn trong mây mù, nhưng bạn vẫn bước đi, đó là điều tốt! Sẽ có một ngày bạn sẽ bước đủ dài để thoát ra những đám mây mù bao phủ bạn, để đạt được chánh định, để đạt được cái sự tư duy và định được tâm an trú trong hơi thở của Mật Thiền. Những gì bạn đồng tu là sự khởi đầu, không sao đâu bạn! Bạn chưa định được thời gian, chưa biết người nào cần phải tiếp chuyện như thế nào, nghĩa là chưa làm chủ được một chút xíu gì về những điều bạn mong muốn, nhưng ít nhất bạn đã nhận biết ra rằng bạn chưa làm chủ được chính mình.

Khi biết rằng ta chưa làm chủ được nhưng lại biết thêm rằng ta đang đồng tu, có nghĩa là ta đang luyện công phu để cho vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, và công phu ta luyện qua sự đồng tu nhất định sẽ dần dần đưa ta bước về, tiến về phía trước để lìa xa đám mây mù đang phủ đến chúng ta. Bạn có quý thầy, quý cô, có các bạn đồng tu, có sự gia trì của Mười Phương Chư Phật, của năng lượng qua mật ngôn bạn trì tụng tiếp nhận được, có cái tâm tịnh tĩnh trong chánh niệm qua hơi thở. Hôm nay, bây giờ bạn thấy nhưng chưa làm chủ được, cố gắng lên đi, bạn sẽ làm chủ được khi tích lũy đủ cái công lực. Không có gì phải hoang mang bởi bên bạn luôn luôn có quý thầy, quý sư cô, có quý bạn đồng tu. Chúng ta nếu kết lại như một cái bè, dù bản thân của bạn chưa đủ lực, đủ sức, những phần còn lại của các bạn đồng tu, của quý thầy, quý cô cũng có thể nương vào đó để thành cái bè lớn vượt qua sóng gió mà thành tựu được sự an lạc. Hơn thế nữa, bạn còn có sự gia trì đặc biệt của Phật, của Bồ Tát. Cho nên, nhất định dần dần bạn sẽ làm chủ được thôi!

Hãy tiếp tục trở về với chánh niệm hơi thở, hãy tiếp tục tổng trì mật ngôn từ bi Mu A Mu Sa, mật ngôn trí tuệ Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang, mật ngôn trí tuệ và mật ngôn tỉnh thức Ma Sa Ốp Uê, tất cả mật ngôn này không phải ta cứ nghiền đi nghiền lại để có được, nhưng là một sự đánh thức cái tâm do năng lượng được gia trì và sự tự lực đứng dậy để tư duy, y như ở trong bóng tối có Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang là bóng đèn được bật sáng để bạn nhìn rõ hơn. Nhưng khi nhìn rõ rồi, bạn phải tự tư duy để giải quyết vấn đề, không phải nhìn rõ là vấn đề nó biến mất. Có được năng lượng của Mu A Mu Sa là tình thương để giải quyết vấn đề bằng những phương tiện hữu hiệu, bằng chân tình và tha thứ, năng lượng tình thương qua sức mạnh để chuyển hoá, đứng dậy giải quyết khi nhìn rõ vấn đề bằng năng lượng tình thương và bằng sự tỉnh thức Ma Sa Ốp Uê, bạn sẽ nhẹ nhàng vượt qua thôi, và từ từ định hình được tất cả mọi chuyện bạn cần phải làm và định hình được những ai bạn nên tiếp xúc hằng ngày để tăng trưởng thiện duyên, gắn kết với những năng lượng thiện lành để có đời sống an vui hơn. Đúng như lời Đức Phật dạy: “Hãy kề cần những bậc thiện tri thức và tránh xa những người có cái tâm rối loạn u mê”, thì bạn, với sự tu tập như thế, đồng tu mỗi ngày, bạn đang tiếp cận với thiện tri thức, các bạn đồng tu có tâm lành và những giây phút đó bạn đã tránh xa được những người bạn dữ; nhưng chưa có định hình được ai là người cần phải gặp, cần phải tiếp xúc nhưng bạn đã nổ lực để kề cận với thiện tri thức và các bạn lành rồi, đây là điều tốt, hãy tiếp tục, tiếp tục! Và trong cuộc sống, bạn sẽ trưởng thành hơn qua sự đồng tu để bạn xác minh được ai là người bạn nên tiếp xúc mỗi ngày để giúp cho bạn có được môi trường lành mạnh sống cho đời của bạn, cho gia đình của bạn và cho những người trong thân tộc. Mô Phật!

Tham vấn Phật Pháp 22, https://youtu.be/QRG4dO_qwe8

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn