Search

Gieo nhân gì để gặp được nhiều thiện tri thức?

Thưa thầy, con nên gieo những nhân gì để có duyên gặp được nhiều thiện tri thức ạ? Nơi con ở, con tiếp xúc nhiều với những điều tiêu cực, con mong muốn gặp nhiều thiện tri thức để sách tấn con trong việc tu ạ. Con xin thầy khai thị. Con cám ơn thầy!

Trả lời: Mô Phật! Việc đầu tiên để tạo được phước báu gặp các bậc thiện tri thức là giữ Năm Giới! Đôi khi chúng ta làm việc thiện nhiều lắm mà không giữ giới thì việc thiện đó chẳng khác gì đổ vào cái túi mà không có đáy. Chỉ cần giữ Năm Giới thôi là các bạn đã được Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, chỉ cần giữ Năm Giới thôi là các bạn đã biết hộ mạng bản thân để mà Chư Phật, Chư Bồ Tát luôn luôn gửi thông điệp tình thương và thắp sáng trí tuệ cho bạn rồi. Năm Giới tối quan trọng trong đời sống để gieo cái nhân hộ mạng chính mình, ngăn ngừa, chặn đứng mọi nghiệp ác, như vậy đã đủ gieo duyên để gặp thiện tri thức và bạn hiền rồi. Người giữ giới luôn luôn được Long Thần Hộ Pháp tiếp cận, nói theo danh từ ở đời là luôn luôn có quế nhân phò trì tới giúp đỡ, luôn luôn có thiện tri thức và tạo được nhân duyên để những bậc đó tiếp cận đời sống, hướng dẫn cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có thể hành thập thiện, nói đơn giản hơn cho rõ là biết bố thí, biết san sẻ yêu thương, biết sám hối, biết cúng dường, biết làm từ thiện. Đó là những cái duyên mà ta tạo ra thật lớn bởi những điều đó là những nhân tốt lành đó các bạn!

Cho nên, đối với Bảo Thành, các bạn hãy quay về giữ giới cho đúng và làm những điều như vừa nói, những cái nhân đó sẽ giúp cho bạn có đầy đủ phước báu gặp gỡ được những bậc thiện tri thức, tiếp cận được những người hài hoà với nhân duyên để chuyển hoá mọi chướng ngại vốn có nơi ta. Bảo Thành đã kinh qua những điều như vậy và Bảo Thành thấy rất lợi lạc. Giữ Năm Giới là tối quan trọng, hành thập thiện là nhân duyên tốt mà chúng ta thường đơn giản hoá bằng cách san sẻ yêu thương, từ thiện, thương người, bác ái, giúp đỡ, nâng đỡ, phóng sanh, rồi nhìn những lỗi lầm của mình biết sám hối – sửa, thì bạn nhất định đã có đủ duyên để gặp mọi người có cái tâm lành, tâm thiện, và nhất định bạn sẽ có cơ hội để gặp các bậc thiện tri thức. Trước tiên là giữ giới, người ấy sẽ có được Chư Phật, Bồ Tát tiếp cận thường xuyên, người ấy có được Long Thần Hộ Pháp luôn luôn kề cạnh, hộ mạng. Đó là cách nhìn của Bảo Thành đối với quý Phật tử bận rộn tại gia. Nếu làm được điều này rất tốt, rất tốt! Mô Phật!

Tham vấn Phật Pháp 22, https://youtu.be/QRG4dO_qwe8

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn