Làm Đẹp Cho Đời

Rải tình thương từ mười phương chư Phật 
Thắp trí tuệ từ ngọn đuốc chân như 
Trổ búp sen trẩy mình qua bùn đất 
Nở đoá tâm dâng làm đẹp cho đời

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về