Kìa muôn thú cỏ cây cùng hoa lá 
Sống an hoà chân chất lẫn vào nhau 
Thiên nhiên đẹp trong ngần như tánh Phật 
Tắm đất trời trong nhịp thở nhiệm mầu

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.