Search

Bài 2020: Sát Na Vô Thường | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời tất cả các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy thật rõ các Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.

Các bạn thân mến! Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ và bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi vào với nhau, tới giờ chúng ta cùng tu tập, mặc dù mỗi người chúng ta ở một khung thời gian khác biệt, nhưng nhất định giờ này, ta đã sắp xếp công việc ổn định, cho mình những giây phút trở lại với cuộc sống thanh tịnh của tâm linh. Muôn sự lo lắng hãy để qua một bên, các bạn hãy cùng với Bảo Thành trở về với Chánh Niệm hơi thở, đón nhận năng lượng thanh tịnh, năng lượng đại Từ đại Bi, yêu thương của Phật tới với thân tâm. Để với năng lượng tịch tĩnh này, chúng ta sẽ có thật nhiều năng lượng Từ Bi vào trong thân tâm, quán chiếu và thấy thật rõ các Pháp sanh – diệt đang khởi lên trong tâm của chúng ta. Mỗi khi chúng ta hít vào thở ra, trì mật chú, thân tâm của các bạn và Bảo Thành sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng, với lòng thành kính, chúng ta hãy đón nhận để năng lượng đó thanh lọc thân tâm của ta, trợ lực cho ta trên con đường tìm về cội tâm để tẩy rửa tất cả những ô uế, cấu trược do muôn đời chúng ta đã tạo ra.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng con và gia trì để chúng con quán chiếu thấy thật rõ các Pháp là Vô Thường, là Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu để thấu rõ được vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.” Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (06 Biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Trong Pháp phương tiện đồng tu Thiền Mật, mỗi người chúng ta luôn chú trọng đến hơi thở vào ra trong Chánh Niệm. Không còn chỉ là một hơi thở tự nhiên do cơ thể vận hành mà là một sự thở có Chánh Niệm trong từng giây phút. Nói đến hơi thở chúng ta thường hay cười, sao mấy vị lại luẩn quẩn như thế? Sinh ra đã biết thở, không thở thì chết rồi. Điều đó đúng! Ai mà không biết thở, cớ gì chúng ta phải học thở?

Điều đó đúng! Con người và muôn súc vật, ngay cả cỏ cây, khi hiện thân ở trên hành tinh này đều đã biết thở, hít thở theo những phương tiện phù hợp để tồn tại mà sống. Điều đó luôn đúng, không bao giờ sai.

Vậy thì tại sao chúng ta lại phải học thở? Cái thở tự nhiên đó là cái thở sinh tồn trên cõi đời này, là cái thở của cõi Phàm phu, cái thở của biết bao nhiêu những điều đã, sẽ và đang xảy ra, tạo nên những luồng cảm xúc vui buồn lẫn lộn, đau khổ và hạnh phúc trà trộn lẫn nhau. Nhưng cái hơi thở Chánh Niệm mà Chư Phật dạy cho chúng ta chẳng khác gì, chỉ cần để tâm vào hơi thở, mượn hơi thở thiên nhiên tự tại để tâm ta Chánh Niệm, làm chủ được cái tâm, mượn hơi thở để tâm được tu học, làm chủ. Ta mượn hơi thở trong Chánh Niệm để huân tập sự tự chủ để không sa ngã vào những vùng miền cảm xúc bất chợt tới, bất chợt đi, chẳng còn nữa nhưng Tâm thức của chúng ta cứ rối rắm quay cuồng như 20:10 con quay được giật dây thả xuống dưới đất, khi hết quán tính thì té xuống.

Các bạn! Hơi thở Chánh Niệm là một hơi thở siêu xuất khỏi cõi Phàm, đưa tâm về sự tỉnh thức, và đặc biệt trong hơi thở Chánh Niệm Từ Bi quán và hơi thở Chánh Niệm quán chiếu Vô Thường, Khổ, Vô Ngã của mật ngôn thứ nhất là Mu A Mu Sa và mật ngôn thứ hai là NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, sẽ giúp cho Bảo Thành và các bạn đi vào với một hơi thở thật sâu, thật dài đưa xuống dưới tận dưới Đan Điền Khí Hải, nơi cái Luân Xa khởi đầu tương tác với thân, 21:01…. lan tỏa toàn thân trong Chánh Niệm hơi thở. Đồng thời, chúng ta còn đón nhận được sự ban rải năng lượng Từ Bi của Phật vào trong thân tâm, hỗ trợ cho chúng ta như một nguồn nhiên liệu vô tận, không bao giờ cạn. Và với mật ngôn số hai, hơi thở Chánh Niệm Từ Bi quán đó giúp cho chúng ta nhìn thấu, nhìn rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ để chúng ta không ôm ấp, bám giữ, nhìn thấu, thấu suốt được những niệm vi tế của bất thiện, của thiện tàng ẩn như những vì sao lóe lên trong Tâm thức, chúng ta thấy được ngay và hiểu được rằng tất cả những điều bất thiện hay thiện đó xảy ra ở thân hay ở tâm, tạo ra những luồng suy nghĩ hay tư tưởng, hay những suy tư, hay những kiến thức mà ta cho là của ta hay của người đều là do ta đã tạo, kiến lập nên. Dù là xấu hay tốt, tiêu cực hay tích cực, bất tịnh hay thanh tịnh đều thuộc về ta. Nhìn thấu được điều đó, ta có năng lượng tình yêu, Từ Bi lớn của Phật ban rải, ta có động lực, nỗ lực đứng dậy để chuyển hóa, làm sạch tâm hồn.

Hai chữ “làm sạch” ngày nay thật là được ứng dụng và ca ngợi cần phải sạch. Sạch từ nhà cửa như ông bà mình thường dạy: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, cho đến chữ “sạch” ngày nay, 23:03…, hành tinh sạch, chế độ sống sạch sẽ, cái gì cũng phải sạch sẽ, mà tại sao thời nay cuồng lên trong cái hành tinh xanh, ăn uống xanh, sạch sẽ, nước sạch, cái gì cũng phải sạch, cái gì cũng phải xanh.

Hình như người ta sợ chết, sợ bệnh, sợ tất cả để rồi chúng ta phải thay đổi cách ăn uống, cách sống, rồi đưa vào cái chữ là “Bảo vệ hành tinh xanh” để duy trì sự sống cho con người, cho muôn vật.

Các bạn thân mến! Thực tập như Bảo Thành và các bạn là sự thực tập đồng hành với năng lượng để chuyển hóa, làm cho hành tinh, thân thể và tâm của chúng ta trở thành xanh tươi, đẹp hơn. Làm cho khí hậu của thân, tức là năng lượng của thân điều hòa viên mãn và làm cho tâm sẽ an, sẽ khỏe, tức là Tứ Đại điều hòa. Các bạn đã tập qua một ngày hoặc nhiều ngày, ai trong các bạn cũng đều có một sự trải nghiệm năng lượng siêu thế tác động vào thân tâm, năng lượng sạch, năng lượng Từ Bi, năng lượng của tha lực Phật điển, năng lượng của tình thương mười phương Chư Phật, những Đấng, Bậc Giác Ngộ, rất cao quý, và hơi thở ta thường thực tập mỗi ngày là hơi thở của năng lượng Từ Bi, là hơi thở của Trí Tuệ Tánh Thấy, Biết.

Chủ đề hôm nay nói tới: “Sát Na Vô Thường”. Vô Thường ta biết rồi, sát na tức là từng giây phút. Sự vô thường hiện diện trong từng giây của cuộc sống, từng tích tắc như vậy đó là Vô Thường tới lui sanh – diệt ngay trong một sát na Vô Thường. Ta đã học về vô thường và Phật đã nói “Vạn Pháp đều Vô Thường, đều tới rồi đi, sanh rồi diệt, Thành – Trụ – Hoại – Không, bốn từ đó chỉ trong một giây thôi. Nó tới nó đi và biến mất, chẳng còn, trong từng giây phút của cuộc đời.

Mấy ai trong các bạn chú ý đến điều này? Nói đến sự sanh – diệt trong từng giây phút không phải là hù dọa sự chết luôn luôn tồn tại, rình rập để làm cho tâm các bạn sợ hãi, hoang mang như các nhà chính trị gia trên thế giới hiện tại từ những quốc gia chúng ta đang sinh sống, ở đâu cũng vậy, người ta đã nói rằng trái đất này sắp sửa bị hủy diệt, rồi các khoa học gia lợi dụng, nói khống lên làm cho muôn người sợ hãi.

Thời những năm 90, có một nhà chính trị gia ở Mỹ đã nói rằng chỉ còn 12 năm nữa là hành tinh xanh này sẽ bị tận diệt, kêu gọi cả thế giới bảo vệ hành tinh xanh, không được phá hủy. 12 năm trôi qua, hành tinh vẫn còn đó, rồi rồi lớp lớp, người người cứ tung hô cái điều rằng chỉ còn 10 năm, 08 năm, 09 năm, thế giới bị hủy diệt, trái đất bị tận diệt bởi chúng ta tàn phá. Mỗi một lần họ hô thật to khẩu hiệu đó, họ lại được các quốc gia, những nhà chính trị trên thế giới đổ vào trong tư tưởng của họ thật nhiều tiền để nghiên cứu và bảo vệ hành tinh xanh. Nhưng rồi bản thân của những người đó, miệng hô khẩu hiệu “Bảo vệ hành tinh xanh, sống sạch, sống đúng”, không gây ra tổn hại cho trái đất, hành tinh và lấy được thật nhiều tiền của chính phủ, nhưng bản thân của họ lại luôn sử dụng những phương tiện xả khói mịt mù trong thế giới này.

Thật là nghịch lý! Họ nó thật to, lấy nhiều tiền nhưng chẳng làm được điều gì. Và hình như trải qua mấy mươi năm trời rồi, có những con người mới sinh ra, nay gần trăm tuổi, thuở đó cũng đã từng nghe những khẩu hiệu như vậy, mà cả trăm năm rồi, hành tinh vẫn đó, và những con người hô hào khẩu hiệu đó, hình như đã biến nó thành thương hiệu để có được sự cung cấp tiền bạc của chính phủ mà họ chẳng làm được gì.

Ngày “Hành tinh xanh”, như ở Việt Nam chúng ta, ngày không xài điện, “Hành tinh xanh”, tung hô cho dữ từ bộ trung ương, chính phủ đến dân thành, tỉnh lẻ, ai cũng hưởng ứng, nhất là tuổi trẻ, “Bảo vệ hành tinh xanh”. Nhưng chỉ có một ngày thôi, qua ngày hôm sau là phá rừng, phá núi, phá thiên nhiên, phá tất cả. Chỉ có một ngày “Hành tinh xanh” nhưng cả 364 ngày sau tàn phá một cách khốc liệt. Vẫn cái khẩu hiệu đó, vẫn cái chủ đề đó được tung hô để được trợ cấp tiền bạc nghiên cứu, nhưng mà nào có ngăn cản được những hành động thật cụ thể mỗi một ngày đã tàn phá thiên nhiên tự tại trên hành tinh, trên đất nước chúng ta đang sống hay không? Hoàn toàn không!

Đó là nói đến 10 năm, 20 năm, cả 100 năm nó sẽ xảy ra, người ta chỉ hô hào như một khẩu hiệu để kiếm tiền, để rồi đâu vào đó, chẳng ai sợ. Nhưng ngày nay ở Việt Nam người ta rất sợ, từ những việc đi đâu cũng có thể ngồi ăn, đi đâu cũng có thể ngồi uống. Đúng! Bởi thuở xưa ông bà mình trồng rau, trồng trái cây, rồi có những thứ nước uống, cũng như vật thực nuôi thân thật sạch sẽ bởi trồng bằng môi trường thiên nhiên, không dùng chất hóa học để kích thích, để bảo vệ cho nó lâu hư. Thuở xưa ông bà mình ăn đơn giản, đi qua một dòng suối hoặc đi qua một vũng nước, lấy tay vốc nước lên uống thấy cũng sạch, người cũng khỏe. Ngày nay nước đóng trong bình với nhãn hiệu đàng hoàng, uống vô còn bị ngộ độc, đồ ăn bán trong chợ có vẻ sạch sẽ, ăn vào cũng bị ngộ độc, bởi cái vỏ ngoài hào nhoáng được quảng cáo thật hay nhưng bên trong tẩm độc, tẩm chất hóa học để giữ cho lâu hư. Có nhiều thứ đã hư thối rồi mà người ta còn dùng chất hóa học để tẩy cho sạch, thơm mà đẹp, hấp dẫn vô cùng nhưng toàn độc dược trong đó. Do vậy, người nghèo thì thí mạng cùi chẳng sợ gì, nhưng những người giàu có thì họ có vườn rau sạch riêng tại nhà họ, họ ăn uống sạch sẽ lắm, nhưng ngược lại họ vẫn đầu tư vào những công việc tẩm độc, phá thiên nhiên và gây ra những sự chết chóc cho những người khác bởi nhà họ đã có cái thứ riêng tư.

Cuộc sống quay cuồng trên vấn đề lợi nhuận, chẳng còn nghĩ đến sự sống và mạng sống của người khác, mặc dù biết bao nhiêu sự cảnh giác đã được hướng dẫn do sự cảnh tỉnh của khoa học gia nhưng rồi họ cũng bỏ qua, liều mạng vào trong đó, làm những điều sai trái gây hại đến thân xác, sức khỏe, tinh thần của muôn người.

“Sát Na Vô Thường” là chỉ có một giây phút sống, tới đi rồi chết, còn ba cái chuyện kia, một năm, hai năm, 10 năm, nhiều khi 100 năm, người ta nghĩ người ta sống được bao nhiêu năm? Thôi kệ! Và cứ thế, cái “Thôi kệ” để mặc kệ cuộc đời trôi nổi trong những tư tưởng không tốt. Và ngày nay người ta hù dọa cái môi trường xấu để “Bảo vệ hành tinh xanh”, kiếm tiền bằng thương hiệu đó để kiếm được nhiều tiền, để từ những cái rau bình thường, sạch như vậy được độn giá lên gấp mười, gấp cả trăm lần. Đồ ăn, tất cả các thứ, nói đến đồ ăn sạch ngày nay giá trị cao quá. Tại sao? Tại sao như vậy?

Bởi vì chỉ trở thành một thương hiệu kiếm tiền nhưng thật ra những thứ xanh đó, không biết nó có xanh hay không? Hay ta ăn vào thì thấy nó xanh, ăn vào đó rồi thân ta sẽ vàng héo úa về với lòng đất nhanh hơn? Đọc ở trên tin tức, thông tin đại chúng, biết bao nhiêu con người đã bị ngộ độc đồ ăn, ngộ độc thức uống, ngộ độc môi trường, ngộ độc bởi hơi thở, ngộ độc bởi nước, bởi vì sao? Vì kiếm tiền, người ta đã xả độc vào cuộc đời. Từ những nguồn nước sạch nay biến thành nước độc, cá còn phải chết. Trên những khu rừng cổ, rừng già, gỗ quý, thiên nhiên đẹp, nay trơ trọi đồi núi. Phá hết! Lũ lụt, bão tố tới, càng ngày càng lụt, càng lũ để rồi thốt ra một câu: “Thôi! Hãy tập sống chung với lũ”. Đó chỉ là một câu oan thán phải chấp nhận, bởi vì người dân thấp cổ bé miệng không còn có thể nói được để bảo vệ nên đành phải chấp nhận để cho những người có quyền lực tàn phá thiên nhiên.

Đó là thiên nhiên ở bên ngoài, Đức Phật luôn luôn cảnh tỉnh mọi đệ tử phải bảo vệ thiên nhiên ở bên ngoài, thiên nhiên của môi trường sống cách đây 2560 mấy năm trước, Ngài đã dạy cho chúng sanh phải bảo vệ rừng, bảo vệ cây, bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống. Không những thế, Ngài còn dạy cho chúng sanh thời đó và đệ tử thời đó phải bảo vệ môi trường sống của thân và tâm. Thân tâm ta như một thế giới, một hành tinh xanh cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Và Ngài nhận thấy sát na Vô Thường, sự sanh – diệt tới lui trong từng giây phút, nên Ngài cảnh tỉnh chúng ta để ta cảnh giác, sống cho tốt chứ không phải hù dọa để ta sợ, ta chết.

Khi nói tới “Hành tinh xanh”, người ta phải chặn đứng những điều gì gây ra tai hại cho hành tinh, khi nói tới thân xác này sanh – diệt trong từng giây phút để chúng ta cảnh giác, sống cho đúng để bảo vệ đời sống, sắc, khỏe. Không phải chỉ có một ngày hành tinh xanh để rồi 364 ngày kia tàn phá một cách khốc liệt, không phải chỉ nói trên miệng là sát na từng giây phút mà cả một năm trời, cả một cuộc đời ta cứ tàn phá, hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Đức Phật nhìn thấy bởi Ngài là Bậc Giác Ngộ nhìn thấu vạn pháp Vô Thường Thành – Trụ – Hoại – Diệt, có đó, ở một chút xíu thôi, nó bị hư và biến mất chỉ trong tích tắc. Không hù dọa các bạn ơi!

Ngài nhận rõ được hiện tượng đó là thật để chúng ta không ỷ vào cái điều hoang tưởng, mù lòa, không nhận thức được, để cứ thế mà tự do tàn phá cuộc đời, thân và tâm của chúng ta. Chúng ta đừng biến cuộc đời của mình trở thành một thương hiệu “Hành tinh xanh” để rồi uống chất độc vào, ăn chất độc vào, sống trong môi trường nhiễm độc, tâm cũng thả độc dược vào thân, thân cũng nhồi nhét độc dược vào tâm, thân tâm đều bị chuốc độc vào, chết rồi, còn gì đâu?

Phật nhìn thấy thật rõ, nếu mỗi một chúng sanh biết bảo vệ hành tinh xanh của kiếp người của thân tâm này bằng hơi thở Chánh Niệm, đừng thả những độc tố nguy hại vào trong thân, đừng bơm và chích vào những thuốc hóa học nguy hại vào trong tâm, hành tinh nhỏ bé của kiếp người hèn mọn của chúng ta sẽ biến thành hành tinh xanh mang lại sự sống cộng hưởng chung cho cả nhân loại. Phật không hô hào cả thế giới để kiếm tiền về những tư tưởng hành tinh xanh mà Phật dạy chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống của mình bởi nó sanh – diệt trong từng giây phút tới rồi đi, “Sát Na Vô Thường”. Sự vô thường tới lui trong giây phút, từ đó mà chúng ta hãy sống trong từng giây phút với cái tâm bảo vệ hành tinh xanh này, chỉ còn một giây phút nữa, bảo vệ trong từng giây phút để sống trọn vẹn trong từng giây phút, sống trong hạnh phúc, sự sung sướng và bình an chứ đừng sống để khổ, để chuốc độc vào cuộc đời, hành tinh xanh nhỏ bé của kiếp người chúng ta.

Các bạn! Khi cái chân lý “Sát Na Vô Thường” được khai thị là để nhắc nhở cho chúng ta một sự thật, một hiện tại thật rõ ràng, một thực tại không thể chối cãi là: “Điều gì cũng tới lui trong một giây thôi”. “Bảo vệ hành tinh xanh”, Phật không nói suông, Phật dạy cho chúng ta phương thức cân bằng hành tinh xanh của cuộc đời, bảo vệ nó bằng những thứ ăn, thứ uống, thứ đưa vào trong thân, thứ đưa vào trong tâm, thứ đưa vào trong giác quan của chúng ta phải luôn luôn là sạch. Chúng ta ăn, chúng ta đâu khi nào lấy miếng đồ ăn đó chấm vào đất bùn để ăn, ta biết rửa sạch, nấu sạch, ăn cho sạch để bảo vệ sức khỏe. Phật nhìn thấy điều đó, những thứ ta bỏ vào miệng, vào mắt, vào tai, vào lưỡi, vào thân, vào tâm của chúng ta phải được nhìn một cách thật chuẩn mực rằng những thứ đó phải sạch. Nhưng chúng ta lại không để ý, ta cứ tẩm độc dược làm cho nó dơ bẩn để nhồi nhét vào các giác quan của chúng ta, thảo nào mà cảm xúc của ta không nặng trịch những mùi độc dược gây tai hại cho cuộc đời và gây cấu nhiễm cho gia đình, môi trường sống chung quanh.

“Sát Na Vô Thường” đưa chúng ta đến một chân lý phải tự bảo vệ hành tinh xanh trong hơi thở của chúng ta, phải bảo vệ hành tinh xanh khi lọt những âm thanh vào lỗ tai, phải bảo vệ hành tinh xanh khi những hình sắc tướng lọt vào con mắt, phải bảo vệ hành tinh xanh khi những gì ta ngửi thấy, ta nếm được, ta xúc chạm, ta suy nghĩ. Lục căn của chúng ta là những cửa khẩu cần phải bảo vệ, không thể để cho những kẻ cướp, những kẻ trộm, những ác thương, những người buôn bán ác độc nhồi nhét, mang hàng độc vào trong sáu cửa khẩu là sáu căn của chúng ta.

Các bạn thấy một năm qua, con vi trùng Covid đã làm cho thế giới chấn động, toàn cầu đóng, tất cả các hệ thống du lịch đều bị ngăn chặn, máy bay từ nước này qua nước kia hoàn toàn bị ngăn cấm, rà soát thật kỹ, con người ở địa phương nào, sống ở địa phương đó. Bước đi ra ngoài thì sợ con vi trùng nó loan nhiễm, các cửa khẩu của các quốc gia đều bị đóng và kiểm tra thật kỹ, từng món hàng nhập cho đất nước cũng phải rà soát cho kỹ. Tất cả đều thật kỹ một năm qua bởi vì con Covid đã giết chết nhiều người, cho nên đóng toàn bộ cửa khẩu lại. Chư Phật đã thấy con vi trùng Covid của những bất thiện nghiệp nhiều đời rồi, nó giết chết chúng ta trong từng giây chứ không phải trong một năm. Không phải bị rồi vô nhà thương trị rồi bị chết đâu mà chết ngay tại chỗ, chết lăn quay, té cái rụp, chết liền, không sống được nữa và cái tâm của chúng ta cũng bị chết luôn. Vậy mà chúng ta không sợ, chúng ta không đóng sáu cái cửa khẩu của sáu căn lại, chúng ta mở toang ra, không có lính gác, không có người chăm sóc, thả cửa cho những thương buôn ác độc mang toàn những độc dược nhồi nhét vào sáu căn, vậy mà cứ cười ha hả hưởng cuộc sống được gọi là sung sướng. Tại sao? Bởi chúng ta chưa bao giờ một lần thành tâm lắng nghe lời hướng dẫn của Phật để thấu hiểu thật rõ chân lý “Sát Na Vô Thường” mà chúng ta đã biến “Sát Na Vô Thường”, cái tên đó thành một thương hiệu của Phật giáo để nói, để ca ngợi, để tán tụng nhưng hàng Phật tử chúng ta không sống được với ý nghĩa đó, chẳng khác gì những thương buôn đã biến tất cả những chủ đề của tôn giáo, của tín ngưỡng, của sự tu tập thành thương hiệu để làm giàu.

Chúng ta đã quên lời Phật và không mang vào sự thực hành mà biến lời Phật thành thương hiệu để sống. Cho nên có câu: “Miệng thì Nam Mô A Di Đà mà bụng thì cả một bồ dao găm”, có nghĩa là những văn tự của nhà Phật, ta nói được nhưng ta không sống được, ta nói được nhưng không thực hành được. Do đó, ngày nay người ta kêu gọi mọi người sống bảo vệ rừng, núi, thiên nhiên, rau và thực vật, và tất cả mọi thứ ăn uống, môi trường, nước, không khí. Thế giới có một ngày hành tinh xanh để đánh thức ý thức sống của con người, Phật đã đánh thức ý thức sống của con người 2560 mấy năm trước về một hành tinh nhỏ bé của kiếp người cần phải xanh và đẹp bằng những nghĩa cử, lời nói, tư duy, suy nghĩ xanh đẹp, tức là thiện lành, nhưng chúng ta đã mở toang sáu cửa khẩu, tức sáu căn của chúng ta, không có lính gác, không có người canh, để cho những thương buôn độc ác được điều khiển bởi tâm Tham và Sân, Si, để ba cái tên giặc, kẻ cướp Tham – Sân – Si này lộng hành qua sáu giác quan của chúng ta, nhồi nhét những thứ độc hại vào thân tâm và làm hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta lại cứ làm ngơ cho tình bơ vơ, tối ngày say đắm trong cái gọi là lợi lạc của cuộc đời mà chẳng một lần tự bảo vệ, chăm sóc hành tinh nhỏ bé thân người, kiếp người của chúng ta cho thật sạch, xanh như những hành động thật thiện, thật lành, xanh như những hành động thật tử tế đối xử với nhau. Để không nói đến Phật Giáo mà nói đến toàn diện đời sống của con người cần phải đặt nền tảng trên sự tử tế và sống tốt với nhau để bảo vệ môi trường sống, để những ngôn ngữ tuôn ra từ miệng không còn là những ngôn ngữ độc hại, sắc bén để kích bác, để giết hại nhau nữa, mà từ miệng, môi này tuôn ra những lời nói như châu ngọc tuôn ra làm sáng cuộc đời, làm sạch xã hội.

Từ sáng sớm khi thức dậy, miệng tuôn ra biết bao nhiêu chữ nhưng chúng ta nào có để ý để thanh lọc ngôn ngữ thoát ra từ cửa khẩu, từ cái miệng này, Thân – Khẩu – Ý, cửa khẩu là cái miệng, tuôn ra rần rần những lời nói, ta có thanh lọc nó hay không? Hay cứ trộn pha với những thứ độc dược của bất thiện nghiệp, những hành động xấu xa để tuôn ra ô nhiễm môi trường? Vậy mà gọi là “Sát Na Vô Thường” sao? Sống chết chỉ trong một giây mà chúng ta chẳng bao giờ để ý bảo vệ môi trường cho sạch, cho xanh từ những ngôn ngữ giao tiếp.

Không nói đến tư tưởng, hành động đâu bạn ơi! Nếu cái miệng của bạn, cửa khẩu này, cái miệng này mà tuôn ra những ngôn ngữ ngọc ngà, xanh, đẹp, tốt thì thế giới đã thái bình rồi. Cái miệng tạo nên hàng trăm, hàng hà sa số nghiệp nguy hại cũng có thể tạo nên vô lượng phước báu nếu các bạn biết sử dụng, ứng dụng cho đúng. Chúng ta đừng để cái cửa khẩu này tự do, ai muốn vào cũng được, phải đặt một anh lính gác ở đó, anh lính đó chính là Chánh Niệm. Người lính Chánh Niệm này rất trung thành, cẩn thận y giáo phụng hành theo lời của Phật để bảo vệ cửa khẩu của chúng ta không tuôn ra những lời gai góc, đen tối, hung ác, thị phi, siểm nịnh, đâm thọc, ganh tị, hơn thua, trù dập, gièm pha. Anh lính Chánh Niệm rất tốt.

Chúng ta chưa nói đến năm cửa khẩu là tai, mắt, mũi, thân và ý, mà ngày hôm nay, ta nói tới cái miệng thôi. Để có được một ý thức “Sát Na Vô Thường” thì chúng ta phải cẩn trọng những gì xuất ra từ cửa khẩu này phải xuất ra toàn là châu báu, ngọc ngà bởi ta không muốn nhập vào cửa khẩu của ta những rác rưởi, độc dược. Nhà nước cấm các cửa khẩu biên giới từ Campuchia, Lào và Trung Hoa, cũng như trên thế giới qua những đường tàu đến hoặc máy bay đến đều phải ngăn chặn rác rưởi nước ngoài đi vào hoặc mặt hàng độc hại, đó là nói Việt Nam. Trên thế giới, mỗi một quốc gia đều bảo vệ cửa khẩu để cho an toàn đất nước về môi trường sống khi nhập những món hàng ăn uống, cũng như tất cả những thứ vật liệu khác đều cần phải được kiểm tra cho kỹ, sạch, tốt đẹp mới cho vào, nếu không nó sẽ phá hoại môi trường.

Chúng ta cũng vậy, cửa khẩu này, chúng ta đâu thể để nhập vào những đồ ăn, thức uống độc hại, bởi vì ăn uống độc hại như thế rồi tuôn ra. Bạn thấy không? Nếu cửa khẩu mình biết đóng kín, không nhập vào hàng xấu thì cửa khẩu của ta cũng không thể tuôn ra những hàng xấu, vậy mà bao nhiêu năm qua, Bảo Thành và các bạn đã thả cửa khẩu này, không lính gác để tuôn ra hằng hà sa những ngôn như độc hại gây ô uế và đau lòng những người yêu thương.

“Sát Na Vô Thường” là thấy rõ đây là sự thật sống chết trong từng giây để chúng ta trân quý. Đừng quán chiếu rằng ta còn một ngày để sống, mỗi sớm mai thức dậy, đừng nghĩ rằng ta còn một ngày, mà Phật dạy ta chỉ còn một hơi thở vào ra và trong hơi thở vào ra đó, ta cẩn trọng để những lời ta tiếp xúc hằng ngày phải là châu ngọc. Những dòng châu ngọc tuôn ra từ cửa khẩu này làm đẹp cho cuộc đời, làm xanh cả hành tinh của kiếp người chúng ta. Như thế mới gọi là người thấu hiểu được “Sát Na Vô Thường” và sống trong từng sát na trọn vẹn. Cửa khẩu này phải thanh tịnh, phải sạch, phải có lính gác đàng hoàng, đó là anh lính của Chánh Niệm hơi thở vào ra, luôn luôn Chánh Niệm lời nói của mình, tức là biết tuôn ngọc ngà mang lại sự sáng, sự tốt, sự đẹp cho cuộc đời.

Hãy sống với chân lý này để cuộc đời thêm đẹp, xã hội thêm an vui, người người thêm hạnh phúc và để gia đình của chúng ta tràn đầy tiếng cười, tràn đầy ánh sáng của tình thương, tràn đầy niềm vui của sự thông cảm, sự cảm thông và luôn luôn gắn bó với nhau lúc hạnh phúc cũng như đau khổ, lúc thành công cũng như thất bại, lúc khỏe cũng như lúc bệnh hoạn, lúc thăng lúc trầm, nghịch cảnh cũng như thuận cảnh tới trong cuộc đời, tất cả mọi người trong gia đình đều luôn luôn gắn kết bởi biết thông cảm với Tâm Từ Bi, với ánh mắt thương nhìn cuộc đời, với nụ cười trân quý như nụ liên hoa, tức là nụ hoa sen, búp sen mở ra trao cho đời, tặng cho đời. Ta phải thực tập cười, ta phải thực tập mắt biết cười, môi miệng biết cười, hành động phải biết cười. Chữ “cười” ở đây là nói cho nở ra những điều tốt đẹp như hoa nở chiều xuân, đẹp vô cùng các bạn!

Hãy tập cười bằng Chánh Niệm hơi thở, hãy nhìn bằng nụ cười, ánh mắt biết cười là ánh mắt long lanh như kim cương sáng, đẹp, dịu và hiền hòa.

Hãy sống và trân quý nhau bởi sát na Vô Thường, sự tới và sự đi, sự chết và tồn tại tới lui chỉ trong một hơi thở.

Hãy bảo vệ hành tinh xanh của mình, đừng biến nó thành thương hiệu hô hào để kiếm tiền mà hãy thật dụng nó, sử dụng nó.

Ý nghĩa của “Sát Na Vô Thường” không phải để hù dọa bởi nó là chân lý, dù là Phật giáo hay không phải Phật giáo, không ai có thể trốn thoát, vẫn bị vận hành theo quy luật của Vô Thường từng giây phút. Do đó mà từng giây phút Chánh Niệm trong cuộc đời là từng giây phút ta biết sống với tha nhân bằng tình thương chân thật, biết sống với cha mẹ bằng tình yêu cao tột không thể có cái gì sánh bằng được. Biết mở rộng trái tim và vòng tay để ôm ấp, che chở và trao đi, cho đi, hiến dâng tất cả vì những người ta có duyên, đang sống với nhau trên cuộc hành trình lữ thứ này.

“Sát Na Vô Thường” không phải hù dọa các bạn, đây là sự thật, không phải như những nhà khoa học gia nói 10 năm, 09 năm, cả trăm năm trái đất sẽ bị tận diệt, những câu nói đó thành những thương hiệu để kiếm tiền cho những chính trị gia, những người gọi là bảo vệ môi trường kiếm tiền mà thôi. Phật nói điều đó không đúng bởi vì người ta đã phát, khống nó lên để kiếm tiền, còn Phật nói là lời chân lý “Sát Na Vô Thường”, sự sống chết trong một giây, nó là sự thật rõ mà. Nó đến, nó rõ ràng không ai chối cãi được, vậy mà chúng ta lại không bảo vệ từng giây phút thật xanh trong hơi thở Chánh Niệm mà từ cửa khẩu này cứ tuôn ra toàn súng ống, đạn dược, rác rưởi, những chất độc làm ô uế, ô nhiễm môi trường và gây ra sự chết chóc cho những ai gần gũi với chúng ta.

Chúng ta cứ tranh, cứ chấp từng câu chữ, từng hành động, từng hành vi bởi vì cứ nghĩ rằng mình còn sống quá dài, quá lâu mà chẳng hề nghĩ rằng chúng ta chỉ sống trọn vẹn trong một hơi thở mà thôi.

Lo cho kiếp sau? “Sát Na Vô Thường” chẳng phải sợ chết để lo cho kiếp sau mà “Sát Na Vô Thường” để chúng ta biết sống trọn vẹn trong cuộc đời trọn hảo trong nghĩa tình, sống trong hạnh phúc và yêu thương. Và đặc biệt, sống trong sự biết tha thứ và bao dung. Đời ai không sai? Một đời người dù của ông cha ta, của các Bậc Thánh Nhân, ai ai cũng có nhiều lúc lầm lỗi và sai. Cuộc đời chỉ không sai khi mỗi người chúng ta, Bảo Thành và các bạn có sự tương tác bằng lòng biết tha thứ. Sự tha thứ và lòng thứ tha cho nhau thì muôn sự sai ở đời sẽ được kê cho nó không lật nữa, cân bằng, vững chắc để yêu thương và để san sẻ, để sống trọn vẹn trong tình yêu trong sáng của cái tâm không dính mắt trong những sự sai biệt, khác biệt, dị biệt. Từng chữ, từng câu, từng hành động, từng hành vi với cái tâm biết tha thứ, với lòng bao dung, với tình yêu lớn và với hơi thở Chánh Niệm vào ra nhận rõ từng sát na Vô Thường, ta sẽ trân quý từng giây phút còn đang thở, còn đang sống để đối xử với nhau bằng tình thương, gọi là đối nhân xử thế cho đúng bằng tinh thần yêu thương, Từ Bi của Phật. Và khi chúng ta biết đối xử với nhau bằng tinh thần Từ Bi, yêu thương chân thật như vậy thì mỗi một hơi thở Chánh Niệm vào ra của mật ngôn Mu A Mu Sa, các bạn sẽ tiếp được thật nhiều, thật nhiều năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi của Phật vào thân tâm. Các bạn sẽ cảm ứng, cảm nhận và có một sự trải nghiệm hoan hỷ, khinh an, bình an, an lạc trong thân tâm của các bạn. Và cũng giữ được hơi thở Chánh Niệm đó tiếp được năng lượng Từ Bi đó, ta sẽ có một cái Nhìn Viên Giác, Dung Tuệ, nhận ra rõ các thực tướng của các Pháp như Phật nói đều Vô Thường sanh – diệt trong từng giây, từng phút.

Nói tóm gọn là “Sát Na Vô Thường” là một chân lý thật rõ, nhìn thấu được điều đó qua mật ngôn Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang để ta tưới tẩm vào cuộc đời của ta và muôn người năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi. Đó chính là ý nghĩa bảo vệ môi trường xanh của cuộc đời nhỏ bé nằm gọn trong thân và tâm của chúng ta. Từ đó, bài thực hành rút lại trong ngày hôm nay: “Hãy thực tập Chánh Niệm hơi thở và gửi một anh lính thật là tốt đó là lính Chánh Niệm tới ngay cửa khẩu của chúng ta, ngồi ở đây để mà kiểm tra, để coi những gì tuôn ra, đừng để lọt ra bên ngoài cửa khẩu này những lời siểm nịnh, chanh chua, hơn thua, tranh chấp, ganh tị, vu khống, hàm oan nguy hại nghe các bạn. Mà anh lính Chánh Niệm rất hay, anh ta sẽ ngăn ngừa được điều đó để muôn điều kỳ diệu phát ra những âm thanh thần kỳ từ cửa khẩu này sẽ biến thành những dòng châu ngọc, ngọc ngà trân quý, tuôn ra làm cho đời đẹp và cho cuộc sống chúng ta hạnh phúc.

Đó là bài học mà Bảo Thành muốn gửi cho các bạn ngày hôm nay. Hãy quán chiếu “Sát Na Vô Thường” để sống thực với từng giây phút trong hơi thở Chánh Niệm, để trân quý mạng sống còn đang sống, để biết tha thứ và bao dung, để biết sống bằng tình thương lớn với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và bạn bè, chòm xóm. Đặc biệt, “Sát Na Vô Thường” còn đưa chúng ta biết cẩn trọng gửi cái Chánh Niệm hơi thở vào cuộc đời qua cửa khẩu để muôn muôn những ngôn ngữ tốt đẹp tới với mọi người, chứ đừng để xả những lời thô ác, nguy hại, độc hại tuôn ra làm cho xã hội khủng hoảng, nguy biến.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, ta vận hành 07 biến vi diệu âm.

“Thưa Phật! Chúng con đã hiểu, không biến “Sát Na Vô Thường” thành thương hiệu mà trở thành một chân lý biết vận hành hằng ngày để có được hạnh phúc, bình an, tự tại.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Chúng con sẽ Chánh Niệm hơi thở tại cửa khẩu của môi miệng, luôn luôn biết Chánh Niệm để nơi đó không tuôn ra những lời thô ác, độc hại mà tuôn chảy ngọc ngà, châu báu làm cho muôn người an vui bởi sự vô thường tới lui trong từng giây phút.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

“Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi xuống muôn loài chúng con và gia trì cho chúng con hiểu thấu và quán chiếu sự vô thường tới lui trong từng giây phút để biết trân quý và sống Chánh Niệm an vui trong từng phút giây.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đồng tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con biết quán chiếu thấy rõ từng sát na Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn để thành tựu được những giây phút an lạc, Chánh Niệm trong hơi thở. Nguyện hồi hướng tới các quốc gia nơi có các nguyên thủ hiểu thấu được sự đời, biết ngồi lại với nhau thành lập các chính sách hoà bình cho thế giới. Hồi hướng cho tất cả những nhà khoa học gia ngành y, ngành dược biết chế tạo ra vắc xin, thuốc trị bệnh. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên, cứu trợ, cứu tế chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho tất cả những ai còn đau khổ, phiền não tìm được hạnh phúc và an vui nơi Pháp Phật nhiệm mầu. Thành kính hồi hướng cho Chư hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh thiện lành.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts