Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay đã tới giờ chúng ta bắt đầu mời các bạn quy ngưỡng thân tâm của mình về với ba ngôi tam bảo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh Bảo Thành kính chào tất cả các bạn.

Các bạn thân mến!

Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một đề mục quán chiếu nhưng nó thuộc về sự công phu tu tập đó là hôm nay Bảo Thành và các bạn sẽ luyện và thành tựu được pháp bắt ma. Chúng ta là những người tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta phải thành tựu được pháp bắt ma này thì chúng ta mới có được sự an lạc và hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta tu, đặc biệt trong sự đồng tu ngày hôm nay, cộng hưởng năng lượng khai mở trí tuệ, chúng ta sẽ thấm nhuần phương pháp bắt ma mà trong ngày hôm nay chúng ta đồng tu với nhau.

Trước khi đi sâu vào vấn đề đó, Bảo Thành xin nhắc lại hơi thở trong Thiền Mật Song Tu là một hơi thở trong chánh niệm. Do vậy khi thở vào hoặc thở ra, chúng ta phải thấy được hơi thở. Khi các bạn hít vào bằng mũi các bạn phải thấy được hơi thở đi từ mũi đi xuống dưới bụng, và hơi thở được thấy đi xuống dưới bụng các bạn phải nhận biết cái bụng phình ra. Gọi một chữ thật gọn là Biết. Thấy hơi thở vào biết bụng phình ra, các bạn lập đi lập lại ở trong tư tưởng của mình: thấy hơi vào khi hít vào, biết bụng phình ra khi bụng phình ra. Rồi các bạn lại nói thấy hơi thở ra biết bụng hóp vào và trì mật trú Mu A Mu Sa.

Với sự lập trình như vậy trong tư tưởng của chúng ta, tâm của chúng ta sẽ dẫn ý đó để vận hành hơi thở chánh niệm, công phu tu tập, là nhắc đi nhắc lại để cái tâm của mình được lập trình tư tưởng và nó được đón nhận cái tư tưởng đó đến khi nó vận hành một cách tự nhiên. Các bạn nhớ hít vào bằng mũi thấy hít vào, phình bụng biết phình bụng, thở ra bằng miệng thấy thở ra, biết hóp bụng vào, nghe được vi diệu âm Mu A Mu Sa. Làm được như vậy là chúng ta thực sự đã tu tập. Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, chúng ta hãy cùng lấy từ bi và trí tuệ để vận hành hơi thở chánh niệm để chúng ta đồng tu thành tựu được pháp bắt ma ngày hôm nay.

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con thành tựu được pháp bắt ma. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Bảo Thành chào các bạn, các bạn và Bảo Thành vừa tiếp được thật nhiều tha lực phật điển vào trong tâm thức của chúng ta. Và trong sự đồng tu có một sự cộng hưởng thật là lớn để chúng ta tiếp được tha lực phật điển vào thân tâm. Các bạn, chủ đề hôm nay là Pháp Bắt Ma. Và chắc chắn sau khi chúng ta xong buổi đồng tu này, mỗi người chúng ta sẽ thuần thục và thành tựu được pháp bắt ma.

Chúng ta sống ở trong cuộc đời thường nghe về các thầy pháp đi bắt ma. Và rồi chúng ta còn nghe và chứng kiến được nhiều cảnh ma nhập, ma gá vào thân xác của loài người, ma gá vào chỗ này chỗ kia, ma ở chỗ này, ma ở chỗ kia, cho nên dọc suốt cả Việt Nam chúng ta hoặc trên thế giới, vẫn có những căn nhà ma, có những nơi có ma, và có những con người bị ma gá vào. Nhiều người cứ tránh trả lời rằng ma có hay không. Các bậc chân tu, hay những bậc tu trong phật giáo chúng ta thường từ chối và luôn giải thích ma là chướng ngại mà không bao giờ công nhận ma là có. Nhưng nếu chúng ta đi về với lịch sử của nhân loại loài người, trong những dòng kinh điển, kinh sách của tất cả tôn giáo, chúng ta đều thấy rải rác trong những cuốn kinh đó nói về những hiện tượng ma nhập. Nói về kinh thánh của Chúa thì Chúa thời xưa đã từng trừ ma bắt quỷ. Ngài đã từng trừ ma bắt quỷ khi nhập vào những con người và rồi ngài cũng truyền cho những đệ tử của ngài những phương thức bắt ma bắt quỷ mà thực sự sau này đệ tử của Chúa cũng làm những đấng bậc thánh có thể trừ ma trừ quỷ. Trong tất cả những câu chuyện dân gian, hay sách vở còn ghi lại, thì chúng ta còn thấy vấn đề ma và chuyện ma nằm rải rác suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. Và ngay cả trong gia đình, khi chúng ta có những câu chuyện kể cho nhau. Trong Phật giáo, đức Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề, trước khi thành tựu được là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã phải hàng phục được ma quân, ngọai ma là ma ở bên ngoài, và nội ma là ma ở bên trong, mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chữ Ma hình như nó lôi cuốn mọi người chúng ta, thế nên biết bao nhiêu những con người được gọi là nổi tiếng, hoặc là có tên tuổi, vẫn phải bám vào chuyện ma để kể chuyện ma hằng đêm cho những người thích thú nghe và đi vào giấc ngủ chập chờn do những câu chuyện ma quái đó. Các bạn lên Facebook và Youtube, các bạn bấm vào chuyện ma, thiếu gì người nổi tiếng họ kể chuyện ma cho ta nghe, nhưng chẳng bắt ma được. Thế vậy mà ta thích nghe để rồi chìm vào giấc ngủ của sự mộng mị ma quái, ta sợ ma, ta không biết bắt ma, nhưng ta muốn nghe chuyện ma, để rồi ma trong câu chuyện đó nó nhập vào tâm thức của chúng ta.

Các bạn, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu Pháp Bắt Ma của Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn được giải thích và ứng dụng như thế nào trong cuộc sống chúng ta. Các bạn, nói đến ma có hai loại, ma ở bên ngoài gọi là ngoại ma, ma ở bên trong gọi là nội ma, chúng ta phải chuyển hóa. Nói từ đơn giản hơn, nếu mà cao siêu thì đối với đức Phật gọi là điều ngự được ma quân ở bên ngoài và bên trong. Còn chúng ta chưa có thể điều ngự được, điều ngự tức là ma vẫn hiện diện nhưng chúng không làm được gì hết. Còn nay ta bắt ma, nghĩa là phải bắt nhốt nó lại, còn không nó sẽ phá chúng ta, bởi chúng ta chưa điều ngự, hay dịch chữ điều ngự đơn giản hơn là điều khiển cho nó nhẹ theo cái nghĩa của loài người, bình thường chúng ta chưa điều khiển được ma, cho nên ta phải bắt ma nhốt vào, nhốt lại trong cái gì?

Các bạn, ma ở bên ngoài là ma gì? để tìm hiểu ma bên ngoài chưa nói đến ma đẳng cấp cao hơn là thiên ma, mà nói chung chữ ma thôi, thì chúng ta hãy tìm hiểu nội ma trước, trong phật giáo nói đến năm con ma gọi là ngũ ma mà thực ra hiểu như vậy cũng hơi mông lung. Bây giờ dịch thành như vậy cho dễ dàng: chỉ có một con ma nhưng nó có đến bốn phương tiện để tăng trưởng sức mạnh của nó, bốn phương tiện nhưng mà mình nói về danh từ thực sự trong phật giáo nói ngũ ma. Trong ngũ ma tức là ngủ uẩn con ma sắc, con ma thọ, con ma tưởng, con ma hành và con ma thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là năm con ma, đó là giải thích. Sắc là gì, là chúng ta cứ tưởng rằng cái xác thân này tồn tại mãi. Chúng ta lệ thuộc vào cái xác thân này. Trong phật giáo giải thích thân này chỉ là thân ma. Thọ, những cảm thọ của chúng ta nó không có thực tại bám vào, nên thọ cũng là một con ma. Tưởng là chúng ta suy tưởng trong những điều chúng ta chưa giác ngộ mà cho nó là thực, bám víu vào đó, hóa ra chúng ta có con ma thứ ba là thọ tưởng. Bây giờ đến hành, hành có ý hành, khẩu hành và thân hành chúng ta có những tư tưởng, lời nói và hành động bất thiện, tạo thành con ma thứ tư. Con ma thứ năm là thức, thần thức của chúng ta giải thích như vậy là đúng. Nhưng giải thích theo một phương thức khác cho dễ hiểu hơn. Thực ra chỉ có một con ma đó là thức, là thần thức của chúng ta là ma, còn sắc thọ tưởng hành chỉ là bốn phương tiện, bốn phương tiện này mang vào trong thức của chúng ta những điều bất thiện, chứa vào trong thức của chúng ta những điều bất thiện. Thức là kho tàng. Chúng ta tưởng tượng cái thức là một cái kho, và trong cái kho này có bốn anh công nhân. Bốn anh công nhân này tức là sắc, thọ, tưởng, hành. Họ vơ vét những điều xấu vào trong cái kho thức của chúng ta, để rồi khi chúng ta chết đi, bốn anh công nhân này sẽ chết và triệt tiêu. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, không còn tồn tại nữa, chỉ còn cái kho tồn tại mà thôi đó là thức là thần thức của chúng ta. Và thần thức đó trong suốt cuộc đời còn sống gá vào thân này, sắc tướng này, thọ, tưởng, hành này, được bốn cái người kia là sắc, thọ, tưởng, hành, đó mang vào cái gì, thì nó trở thành ma, cái kho chứa ma, hay là ngôi tòa để Phật ngự ở trong. Đó, thức của chúng ta có thể là kho chứa ma, mà cũng có thể là tòa sen để Phật hiển ngự ở trong, đó tùy theo tâm ta mang vào cái thức của ta là gì, cái gì ta mang vào.

Trong kinh kể một người có một bình ngọc, bình bằng ngọc sáng đẹp. Anh ta ôm đi vòng qua một cái chợ. Trước khi đi ra khỏi chợ người ta bảo thưa anh, anh có cái bình ngọc quá đẹp. Anh ta mĩm cười sung sướng, sau đó đi vòng qua một khu chợ trở về, người ta muốn coi ở trong bình ngọc đó, anh này chứa gì, thì anh này mở bình ngọc đó ra cho mọi người thấy. Anh ta chứa toàn những đồ như là xác chết, thịt thà hôi thối ở trong cái bình đó. Rồi người ta gọi cái bình ngọc đó là cái gì? Người ta không gọi là bình ngọc nữa, người ta gọi là bình chứa đựng những vật cấu uế. Một người khác cũng có một bình ngọc đi ngang qua khu chợ được mọi người hỏi mở ra xem có gì bên trong. Họ mở ra thì trong bình ngọc đó chứa kim cương vàng bạc đá quý. Người ta gọi là một bình ngọc đầy ắp những thứ quý báu. 

Thần thức của chúng ta như một bình ngọc. Và thân này, những cảm xúc này, những suy tưởng của chúng ta, những hành động suy nghĩ của chúng ta, và lời nói của chúng ta mang vào trong thần thức kho thần thức là gì để khi chết, thân này chết sẽ mất cảm xúc, sẽ mất những suy tưởng, sẽ mất những hành động tạo tác từ miệng, lưỡi, từ thân, ý sẽ mất, chỉ còn lại kho thần thức đi tái sanh. Và thần thức này đi tái sanh, nếu cả cuộc sống chúng ta chứa vào đó những điều bất thiện khi đó cái kho chứa đầy ma, một ngôi nhà đầy ấp ma quái. Còn nếu trong khi còn sống bốn vị kia là sắc, thọ, tưởng, hành, luôn luôn mang vào trong kho thần thức của chúng ta những pháp thiện, thì chúng ta sẽ kết lên một đài sen để Phật hiển ngự ở trong đó. Do đó khi chúng ta chết đi, thì thần thức của chúng ta sẽ trở thành một bông sen nở khắp mười phương, dâng lên cho Phật. Còn nếu không, thần thức của chúng ta chỉ là một kho chứa đầy những điều hôi thối, cấu uế, ô nhiễm của cuộc đời. Và thực sự ma có thật. Các bạn, khi ta chết rồi thì thần thức phải đi tái sanh, những thần thức chưa đi tái sanh nếu cả cuộc đời chứa chấp những điều ma quái bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì thần thức đó luôn luôn được tích trữ một nguồn năng lượng tiêu cực, bất tịnh, cấu uế, uế trượt. Và năng lượng đó đắm chìm trong Tham Sân Si vận hành xoay chuyển để thích thể hiện bản năng của mình khi chưa đi tái sanh, hoặc là chưa có thể tái sanh. Họ còn phảng phất thì thần thức còn phảng phất đâu đó, tức gá vào cuộc sống của con người, thích tác động vào cuộc sống của con người, thích thể hiện bản lĩnh của họ.

Mà ai là người giữ thần thức ma đó, thần thức ma tức là khi còn sống họ luôn luôn làm những chuyện bất thiện để từ đó khi chết đi trong thời gian chưa đi tái sanh, chưa thể tái sanh, họ được gọi là ma. Có nghĩa thần thức có đầy những năng lượng tiêu cực gây ra chướng ngại cho bản thân của họ, và cho những con người và chúng sanh khác. Đó gọi là ngoại ma, tức là chết rồi thành ma. Hôm nay chúng ta nói đơn giản như vậy, còn nói những giáo lý cao siêu như thiên ma, phân tích có ba loại thiên ma, hay nhiều loại thiên ma…, không cần thiết. Bởi vì chúng ta thường đương đầu với ngoại ma, tức là những thần thức chết mà chưa tái sanh, con người chết mà chưa tái sanh, chưa có cơ hội tái sanh, chưa thể tái sanh, mà trong khi còn sống luôn tích trữ những chướng nghiệp, cấu uế, ô nhiễm, để rồi họ còn đắm chìm trong tham chấp và đang hiện hữu trong cuộc đời này. Để rồi họ nương vào sự nhân duyên tương ứng với chúng ta, tương ứng với nghiệp thức, có nghĩa là từ trường nghiệp của ta và từ trường nghiệp của họ đồng giáp, đồng bộ, đồng màu, đồng sắc, thì tự nhiên nó gá vào chuyển vào cho chúng ta bắt được thông tin đó. Và hầu hết những thông tin đó làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không tu và làm chủ được tâm của mình, thì chúng ta sẽ bị những năng lượng tiêu cực của những thần thức đó xâm nhập vào và tác động lên cuộc đời của chúng ta, làm cho thân bệnh, làm cho tâm bị nhiễu loạn, khó làm chủ và không được sống bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Tu pháp bắt ma ngày hôm nay nói đến nội ma trước, là làm sao chúng ta bắt được con ma ở bên trong. Bắt ở đây nếu chúng ta chuyển phương thức ngôn ngữ lập định khác, bắt ở đây tức là nhận biết để chuyển hóa. Cũng như chúng ta đi đường chúng ta thấy, à tôi bắt gặp người này người kia, tức là tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy tức là tôi bắt gặp họ đang đi chợ, đang uống cà phê… Chữ bắt ma ở đây tức là tôi bắt gặp được, tôi thấy được, tôi biết được… Mình phải chuyển dịch ngôn ngữ thành một cách rõ ràng để hiểu, để hành. Còn không chúng ta cứ lập lờ tư tưởng trong chữ bắt ma, có nghĩa là đưa tay ra chụp nó. Ma là vô sắc tướng, chẳng chụp được, chỉ có thể dùng tánh thấy biết mới nhận ra được. Cho nên bắt ma tức là chúng ta thấy và biết được, rồi hiểu được ma là năng lượng được tàng trữ trong thần thức, thì để bắt được ma chúng ta phải thấy được năng lượng chuyển vào trong thần thức của chúng ta là dạng năng lượng gì, bất tịnh, cấu uế, ô nhiễm hay thanh tịnh.

Ngồi suy nghĩ đi các bạn, mỗi một ngày trôi qua, các bạn dung nạp vào trong thần thức của mình năng lượng bất tịnh hay thanh tịnh? tiêu cực hay tích cực? Nghĩ chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sẽ bắt được, chúng ta sẽ bắt gặp được những gì ta mang vào, nhập vào. Cũng như người coi kho, sẽ nhận thức được nhập kho cái gì và xuất kho cái gì. Thần thức là một cái kho, kho lưu giữ tất cả thông tin của chúng ta qua dạng năng lượng. Thì các bạn đã nạp vào trong thần thức của các bạn thể dạng năng lượng bất tịnh, cấu uế, tiêu cực, hay thể dạng năng lượng tích cực, thanh tịnh. Cái đó ta có quyền lựa chọn. Chúng ta ở đời thường cứ buông lung thả ngõ cho mọi chuyện tràn vào trong tâm thức, không làm chủ. Vậy Phật dạy phải làm chủ tâm, tâm phải làm chủ. Chúng ta tu thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta làm chủ thần thức của mình bằng hơi thở chánh niệm. Và chúng ta dung nạp vào thần thức chúng ta năng lượng thanh tịnh, từ bi, qua tha lực phật điển. Và khi tha lực phật điển được sắc – thân này tiếp vào. Tại sao sắc – thân này tiếp vào? bởi vì thân của chúng ta tiếp được tha lực phật điển năng lượng từ bi qua Thất Bảo Huyền Môn. Mỗi người các bạn khi tu tập đều cảm ứng được năng lượng từ bi của Phật tràn vào thân. Thì sắc – thân của các bạn không chứa đựng năng lượng tiêu cực bất tịnh nữa, mà nó tràn đầy năng lượng tích cực thanh tịnh từ tình yêu của chư Phật. Và thân này sẽ được thâu nạp những năng lượng tích cực như vậy, để rồi ta để vào trong kho thần thức của chúng ta dạng năng lượng tuyệt vời siêu thế từ bi. Chúng ta vui và hạnh phúc bởi kho tàng thần thức của chúng ta được dung nạp những năng lượng thanh tịnh. Đó là Sắc, bây giờ đến thọ. Chúng ta thọ được năng lượng đó chuyển tải vào thân tâm chúng ta, và trong suy nghĩ suy tưởng của chúng ta, qua hơi thở chánh niệm thấy biết đó, luôn luôn an trú trong năng lượng siêu thế từ bi. Rồi từ tư tưởng suy nghĩ lời nói và hành động, kế đến cái hành. Chúng ta hành, thân hành, khẩu hành, ý hành luôn luôn an trú trong năng lượng từ bi. Và năng lượng đó được bốn thứ tức là sắc, thọ, tưởng, hành mang vào nạp vào trong thần thức chúng ta một dạng thể năng lượng từ bi phật điển siêu thế, thật thanh tịnh. Khi chúng ta có kho thần thức, như có bát ngọc chứa đựng toàn là châu báu ngọc ngà thì khi chúng ta chết đi, thọ mạng viên chung, viên mãn cuộc đời này, sắc thọ tưởng hành sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn thần thức. Trong thần thức đó sẽ chứa đầy những gì? những năng lượng từ bi, biến thành tòa sen.

Các bạn, bắt ma hôm nay tức là chúng ta phải nhận ra bắt gặp tất cả những điều gì qua từng giây phút của cuộc sống ta thâu vào. Chúng ta từ bỏ những bất thiện bởi vì chuyên trú trong từng giây phút với hơi thở chánh niệm, tiếp năng lượng từ bi của Phật từ bốn thứ sắc thọ tưởng hành, nhập vào trong thức của chúng ta, thì chúng ta đang trồng một mầm sen trong cuộc đời. Thần thức đó là một đóa sen, và chúng ta sẽ trở thành một vị Phật tương lai. Còn nếu trong cuộc sống, sắc thọ tưởng hành thức của các bạn chứa đầy những năng lượng tiêu cực và tạo ra những nghiệp bất thiện thì các bạn chính là ma. Các bạn chính là ma nếu các bạn không tu cho đúng, nhận thức cho đúng. Thực ra các bạn đang nuôi ma ở trong lòng, ngũ ma, năm con ma sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoành hành cả đời. Và khi chết các bạn sẽ trở thành ma, khó siêu thoát. Để bắt được nội ma này, chúng ta đã bắt được rồi, chúng ta đã bắt gặp được rồi. Cả cuộc đời làm những chuyện không tốt, và chúng ta làm ra những chuyện phiền não cho người và cho mình, nay chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Chúng ta bắt gặp được những tư tưởng hành động từ thân tướng lời nói, từ những suy tưởng, từ những hành động, những cảm xúc của chúng ta. Nó không tốt ta thay đổi nó, bằng cách chúng ta luôn luôn an trú trong hơi thở chánh niệm, và đón tiếp vào thần thức năng lượng siêu thế phật điển từ bi của Phật. Như vậy chúng ta thực sự đã bắt được ma, nội ma rồi, là bắt gặp được những chướng ngại, những cái xấu trong đời. Chúng ta chỉ mang vào thần thức của mình, kho đó, những điều cao quý nhất. Và như vậy chúng ta gọi thần thức chúng ta là một hồ sen đang nở. Còn nếu chúng ta dung nạp vào đó những điều bất thiện, thì chết chúng ta sẽ trở thành ma. Khi sống thì năm con ma này sẽ phá nát cuộc đời chúng ta, cho nên phương pháp bắt nội ma là phương pháp mà chúng ta luôn phải an trú vào trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, điều ngự, tức là làm chủ, điều khiển được sắc thọ tưởng hành của chúng ta, luôn luôn an trú ở trong hơi thở chánh niệm vào ra, để đón nhận năng lượng siêu thế từ bi tha lực phật điển, mang nhập vào trong thần thức của chúng ta.

Đó là pháp bắt ma ở bên trong, pháp bắt nội ma, ma ở bên trong chúng ta. Mời các bạn chúng ta an trú thân tâm vào trong trí tuệ và từ bi, vận hành hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, sau đó chúng ta sẽ học cách bắt ma ở bên ngoài.

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống mọi loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con thành tựu được pháp bắt nội ma trong cuộc đời chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Các bạn, năng lượng tha lực phật điền từ bi là một dạng năng lượng tinh khiết với sức thần thông siêu thế chuyển hóa cuộc đời và thần thức chúng ta. Thần thức của chúng ta là một kho chứa đựng. Nếu như cuộc đời của các bạn đã nhập vào kho này những điều bất thiện, năng lượng tiêu cực, những nghiệp chướng không tốt thì bây giờ là lúc các bạn phải xả kho, xả những thứ đó ra, xả ra bằng cách nhập vào trong kho thần thức của chúng ta năng lượng tích cực, tha lực phật điển siêu thế. Và khi các bạn nhập vào cái kho tha lực phật điển siêu thế, thì thần thức của các bạn sẽ có được một định lực vững chãi để đẩy lùi tất cả những năng lượng tiêu cực ra bên ngoài, mà các bạn không phải mệt sức mà đẩy chúng ra. Chỉ cần nhập vào tha lực phật điển, nhập vào thần thức của mình trong từng giây phút an trú trong chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, đón nhận tha lực phật điển vào thì các bạn từ từ đẩy lùi tất cả những sự cấu uế ở trong tâm. Như vậy, đó là phương pháp bắt nội ma, bắt nội ma bằng cách nhập vào trong thần thức của chúng ta qua hơi thở chánh niệm, dùng tánh thấy biết an trú và tiếp tha lực phật điển, thì thần thức chúng ta không còn là ma nữa, mà biến thành hồ sen, để gieo giống sen thiện lành vào trong đó. Phương pháp này các bạn đã nắm rõ. Chúng ta cần phải công phu sớm tối để chuyển hóa và điều ngự thần thức của chúng ta không nhập vào những năng lượng bất tịnh, tiêu cực, ma quái, bất thiện trong Tham Sân Si nữa, mà nhập vào tha lực phật điển, pháp thiện mà thôi.

Các bạn đã điều ngự được nội ma thần thức chúng ta. Mà khi các bạn điều ngự được thần thức, các bạn sẽ trở thành Phật. Các bạn không điều ngự được thần thức, không làm chủ được thần thức, các bạn sẽ thành ma. Nói đến bắt ma ở bên ngoài là những thần thức mà cả cuộc đời họ dùng sắc, thọ, tưởng, hành để nhập vào những năng lượng bất tịnh, chấp trượt, Tham Sân Si, tiêu cực. Ngay khi chết đi chưa thể siêu thoát, bởi họ có nhân duyên với ta qua vòng nghiệp thức tương ưng, từ trường  chiêu cảm bởi cộng nghiệp chúng ta, nên họ thường gá vào tâm, vào thân, để làm cho chúng ta bệnh hoạn, phiền não. Làm sao chúng ta bắt được con ma này? Y như bắt nội ma. Ta phải dùng tha lực phật điển, tức là năng lượng từ bi để tẩy rửa, tẩy uế, tẩy tất cả những cấu uế trong lòng chúng ta. Không có một câu thần chú nào, cũng không có một pháp môn nào, không có một phương thức chẩn tế nào để bắt những thần thức gọi là ma kia, mà chỉ có tình yêu, năng lượng từ bi dung thông với nhau. Oán với oán hà thời oán. Ta với họ có mối thù, có bất thiện nghiệp tương ưng. Nay họ gá vào mà ta còn bắt bớ họ, thì họ tăng thêm lòng hận thù. Chiến thắng gây hận thù. Nếu các bạn chiến thắng, bắt được chúng. Bắt được ma là ta chiến thắng. Ta bắt được ma ta gây hận thù. Oán với oán hà thời oán. Sao ta cứ muốn chiến thắng mãi. Đức phật dạy cho chúng ta: chiến thắng gây hận thù, thất bại gây khổ đau. Nếu chúng ta không bắt được ma, ta sẽ khổ đau. Sống ngoài vòng chiến bại thì chúng ta sẽ được tịch tĩnh an nhiên. Cho nên ta chẳng mong cầu bắt ma, chiến thắng ma. Mà ta chỉ cần nhớ như vậy: chúng ta tương ưng với thần thức đó bởi những bất thiện nghiệp, cho nên thần thức gọi là ma đó gá vào ta, gá vào thân, vào tâm ta, làm phiền cho ta. Thì chúng ta thay vì tương ưng bất thiện nghiệp, chúng ta dung thông với thần thức đó bằng năng lượng từ bi.

Các bạn nhớ nội ma của các bạn, thần thức của các bạn, vì dung thông với tha lực phật điển mà các bạn đã trở thành một hồ sen tươi mát. Thì thần thức ma quái bởi bất thiện nghiệp kia có cộng nghiệp tương ưng với chúng ta, tương ưng từ trường của chúng ta mà gá vào, mà đi vào cuộc đời của chúng ta, thì nay để bắt được loại ma này, đối tượng này – dùng một chữ hay hơn, nhẹ nhàng hơn, để không coi họ là thù địch nữa, đối tượng để yêu thương – đối tượng để ta dung thông với tha lực phật điển, đối tượng để dung thông với năng lượng từ bi ta tiếp được từ phật, để rồi từ đó ta và họ trở thành bạn. Thêm bạn bớt thù mà để đóa sen trong lòng của ta, bởi năng lượng từ bi được khai mở cũng dung thông với thần thức ma quái của họ, để rồi gieo vào thần thức ma quái của họ một mầm sen thánh thiện. Ta có thêm bạn và ta không chấp họ là ma quái nữa, mà ta đón tiếp họ như một vị khách tới, qua cuộc đời bởi nhân duyên, bằng sự dung thông trong tha lực từ bi. Ta người đều có nhau trong sự dung thông bởi lòng từ bi. Ta là sen họ cũng là sen. Đừng đối xử họ là ma. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ta thấy ma tức ta là ma nên ta mới biết ma. Còn ta dung thông với họ, ta thấy họ là tòa sen, thì chúng ta là tòa sen. Dưới con mắt của sự bình đẳng tánh trí, dưới năng lượng diệu kỳ của tha lực phật điển, ta nhìn muôn loài muôn vật hiện thân như vị bồ tát thánh hiền, như một vị Phật trong tương lai thì dung thông với chư vị đó bằng tha lực phật điển. Chứ ta không tương ưng nghiệp thức bất thiện với họ để ta với họ trở thành thù đuổi bắt, rượt đuổi như mèo với chuột từ kiếp này qua kiếp kia, lúc là mèo, lúc là chuột, để rình bắt trả thù cho nhau. Mà chúng ta nâng lên một tầm cao hơn trong sự bình đẳng tánh trí của nhà Phật, dung thông với tất cả những vòng nghiệp thức bất tịnh bằng tha lực phật điển. Để người người, mọi người mọi loài luôn luôn làm sao tương thông trong tuệ giác của như lai bằng tha lực phật điển đại từ đại bi.

Cho nên các bạn có thể thể nghiệm phương pháp bắt ma ở bên ngoài như thế này. Nếu các bạn gặp ma nhập vào ai đó, nếu các bạn biết được chỗ nào có thần thức trú ở đó, chấp trượt ở đó chưa đầu thai, hoặc có những thần thức còn thích gá vào người này người kia, hoặc gá vào chính chúng ta, thì chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở chánh niệm, trì mật trú Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, tiếp tha lực phật điển và nguyện cầu: con xin nguyện dung thông với thần thức này, ở chỗ này, ở con người này, địa điểm này, hoặc ở trong con, để tha lực phật điển năng lượng từ bi mười phương chư phật dung thông giữa con và thần thức đó, để trở nên một tòa sen, để thỉnh chư phật hiển ngự trong đó. Thì tức khắc thần thức đó sẽ được siêu thoát ngay, bởi vì dung thông với tha lực từ bi của chư Phật, cho nên ta không gọi là bắt ma nữa, mà ta dung thông với những thần thức còn chấp trượt bằng tha lực phật điển, để chuyển hóa kho tàng thần thức của họ chứa đầy những năng lượng tích cực thành năng lượng tích cực hơn, từ trường từ bi của phật. Và nếu như trong thần thức của họ chứa được những năng lượng tiêu cực thì ta cũng mang những năng lượng tích cực chư phật thanh tịnh hơn, phước báu hơn tràn vào trong đó, để chuyển hóa kho thần thức họ thành một hồ sen tương lai, không còn là một ngôi nhà ma, một cỗ mộ ma quái, phưởng phất chỗ này chỗ kia, để rồi tìm những nghiệp thức tương ưng gá vào hại người, hại ta.

Các bạn đã nắm vững chưa phương pháp, pháp bắt ma ở bên trong và pháp bắt ma ở bên ngoài. Để gọi là một pháp bắt ma các bạn có thể thực nghiệm trong cuộc sống đối với nội ma thần thức của chúng ta. Các bạn hãy điều khiển sắc, thọ, tưởng, hành, tức là bốn người làm công này. Hãy nhập vào kho thần thức của các bạn những điều thiện hảo, những năng lượng từ bi trong từng giây phút, an trú trong chánh niệm, dùng tánh thấy biết nhìn rõ được năng lượng từ bi đó đang nhập vào thần thức của chúng ta. Đó là phương pháp bắt ma ở bên trong, chuyển hóa thần thức ma quái của chúng ta thành một hồ sen thật đẹp. Còn đối với những thần thức bên ngoài chưa siêu thoát, chưa đầu thai, vẫn còn vì nhân duyên nào đó tương ưng nghiệp thức, tương ưng nghiệp chướng, còn gá vào ta, còn gá vào nơi đó, chỗ đó, chốn đó, con người đó, chúng ta có thể thực nghiệm bằng cách dung thông. Các bạn nhớ dung thông tha lực phật điển của chư phật với thần thức đó, trong phương pháp an trú trong chánh niệm, tánh thấy biết, trì mật trú Mu A Mu Sa và phát nguyện rằng nguyện cho con được dung thông với thần thức đó bằng tha lực phật điển từ mười phương chư Phật, thì ngay tức khắc thần thức đó sẽ đầy ấp tha lực phật điển, liền liểu ngộ và siêu thoát tái sanh, không còn phảng phất chấp trượt vào nơi chốn, hoặc con người.

Các bạn, chúng ta đã thông pháp bắt ma rồi, nội ma và ngoại ma. Các bạn đã trở thành, không phải là pháp sư hay là thầy pháp bắt ma, mà trở thành những con người dung thông tha lực phật điển với chính thần thức của mình, với hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Các bạn không phải trở thành những thầy pháp bắt ma, mà các bạn trở thành những con người thật khiêm tốn nhỏ bé dung thông bằng tha lực phật điển. năng lượng từ bi của mười phương chư phật giữa ta và những thần thức chưa siêu thoát có nghiệp thức tương ưng, nay được dung thông bởi năng lượng từ bi. Để rồi mọi người trở thành những người bạn thân, ngộ được pháp của nhà Phật, buông xả để không chấp, rồi tái sánh vào những cảnh giới thiện lành. Các bạn, chúng ta hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, để từ bi và trí tuệ dung thông với tha lực phật điển, để thần thức của ta và những thần thức của chúng sanh khác được an trú trong năng lượng từ bi siêu thoát nơi cảnh thiện lành.

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con thành tựu được pháp bắt ma, bằng cách dung thông năng lượng từ bi, tha lực phật điển tới tất cả mọi thần thức của mọi loài chúng sanh. Hít vào phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Các bạn và Bảo Thành đã trở thành những con người bắt được nội ma và ngoại ma. Nhưng chúng ta không dùng chữ bắt ở đây có nghĩa là bắt bớ họ, mà chúng ta dùng ý nghĩa chữ bắt ở đây tức là bắt gặp được. Chúng ta gặp được nội ma và ngoại ma để rồi chúng ta dung thông với nội ma và ngoại ma, thần thức của ta và thần thức của muôn loài chúng sanh khác, bằng tha lực phật điển, năng lượng từ bi. Và thần thức của ta và thần thức của muôn loài trở thành một hồ sen, trong đó có mầm thiện pháp được gieo trồng vào, qua từng giây phút với hơi thở chánh niệm Vi diêu Âm Mu A Mu Sa. Các bạn, Bảo Thành nhắc lại để cho các bạn nhớ ra chúng ta không phải tu pháp bắt ma này để trở thành thầy pháp hay thầy trừ tà trừ ma. Chúng ta tu không phải để bắt nhốt ma. mà để bắt gặp được ma tánh trong ta đang nhập vào thần thức của ta, và ma tánh của người đang nhập vào thần thức của họ, hoặc đang trong thần thức của họ. Bắt gặp được điều đó tức là nhìn thấy thấu rõ được, để rồi ta, thần thức của ta, và thần thức của mọi chúng sanh được dung thông bằng tha lực phật điển, năng lượng từ bi, qua hơi thở chánh niệm Vi diệu Âm Mu A Mu Sa. Chỉ có năng lượng từ bi dung thông với các thần thức khác thì những thần thức đó, nếu còn chấp trượt trong cuộc sống chưa siêu thoát, liền liễu ngộ được ra đi, nhẹ nhàng tái sanh trong thiện nghiệp của họ. Các bạn có thể ứng dụng vào đời sống của các bạn, bằng cách dung thông thần thức của mình với tha lực phật điển mỗi ngày qua sự đồng tu Thất Bảo Huyền Môn. Và các bạn có thể trải nghiệm, để nếu nơi nào gọi là có ma, ai đó ma gá vào, nhập vào, các bạn chỉ cần lập lại lời hướng dẫn của Bảo Thành là chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, và rồi nguyện xin chư phật cho con được dung thông với thần thức đó qua tha lực năng lượng từ bi mười phương chư Phật, để thần thức đó được siêu thoát tái sanh, thì tức khắc thần thức đó sẽ nghe theo và đi tái sanh, không còn vương vấn trong cuộc đời để mà gây phiền não cho chính bản thân của họ, và những người có dòng nghiệp thức tương ưng. Chúc các bạn trở thành những con người có thể dung thông tha lực phật điển với muôn loài thần thức.

Mời các bạn chấp tay vào để chúng ta hồi hướng ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì phật lực để cho chúng con thành tựu được pháp bắt nội ma và ngoại ma, bằng cách dung thông tha lực phật điển mười phương tới với tất cả các thần thức. Có công đức gì, chúng con xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, bỏ đi tất cả những tâm hồn ma quái, ngồi lại với nhau thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các khoa học gia, bác sĩ, y tá, tất cả các nhân viên cứu trợ, y sĩ chế ra vacxin và thuốc chữa bệnh, chữa lành tất cả các bệnh nhân. Nguyện cầu cho những ai còn đau khổ bởi nghiệp chướng và năng lượng tiêu cực được dung thông với tha lực phật điển, có được hạnh phúc. Và nguyện cầu cho tất cả những vong linh vừa mất được siêu sanh miền lạc cảnh. Con xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.