Search

Bài 1121: Nói Chuyện Với Ông Thần – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nguyễn Sơn bút ký

Mô Phật. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn chúng ta quy ngưỡng thân tâm của mình lên ba ngôi Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng đồng tu với nhau, có nhân duyên đặc biệt, để rồi chúng ta không bị chướng ngại dưới màu áo của người xuất gia hay màu áo của người tại gia. Chúng ta tới với nhau bằng tâm chân thành, ngồi xuống đồng tu. Chúng ta cũng không bị dính mắc rằng ta là người đang ở trong thế gian hay người xuất thế gian, hay chúng ta thuộc một hệ phái, tông pháo, tôn giáo nào.

Phật giáo là con đường tìm và hiểu, để rồi ứng dụng đời sống tâm linh, làm lợi lạc cho muôn người và cho chính ta ngay trong cuộc sống này, để ta sống hạnh phúc và bình an. Tôn giáo, một tôn giáo mà được gọi là tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất và cao cả nhất, vượt lên trên tất cả mọi tôn giáo, đó là tôn giáo của lòng từ bi. Không phải Phật giáo, cũng chẳng phải Thiên chúa giáo, Hồi giáo hay các tôn giáo khác mà là tôn giáo của lòng từ bi. Chúng ta tu tập ở đây, chúng ta gạt bỏ ra tất cả mọi thứ thuộc về hệ thống tôn giáo. Mà chúng ta đi vào trong tâm từ bi của chư Phật. Tâm từ bi là một hệ thống tôn giáo tự nhiên, trong ta vốn có và ai ai cũng có, chúng sanh nào cũng có. Để vận dụng được lòng từ bi ứng dụng vào trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta cần có công phu, không cần phải nhiều, nhưng ít nhất cần phải có sự tu tập, để ý và để rồi chúng ta ứng dụng nó vào trong cuộc sống.

Hơi thở chánh niệm được áp dụng trong thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở đó đi vào từ mũi và rồi đi ngang qua phổi, xuống đan điền khí hải. Các bạn nhớ xuống dưới này các bạn phải phình bụng ra khi hít vào. Như con cóc nó phình bụng ra khi hít vào, nó thở ra thì nó hóp bụng lại. Khi chúng ta hít vào chúng ta phải biết rằng chúng ta phình bụng và thấy được hơi thở đi vào. Chỉ cần chú ý dần nó sẽ quen. Hít vào thấy hơi thở vào, biết bụng phình ra. Thở ra thấy hơi thở ra, biết bụng hóp vào. Và trì mật chú tai nghe được Mu A Mu Sa. Cứ như vậy vận hành, chúng ta sẽ có được lợi lạc trong cuộc sống, từ tinh thần, thể chất và đời sống tâm linh.

Các bạn, chúng ta hãy cùng nhau vận hành hơi thở này. Và để bắt đầu chúng ta đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ được đặt là bàn tay trí tuệ, vào lòng bàn tay từ bi là bàn tay trái. Vẫn như mọi ngày, ta dùng từ bi và trí tuệ, quán chiếu hơi thở chánh niệm trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, để gắn kết với tha lực phật điển, năng lượng từ bi, từ trường yêu thương của mười phương chư Phật vào thân tâm của mỗi người chúng ta, và tất cả những ai chúng ta yêu thương trong cuộc sống. Mời các bạn chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con có đủ chánh kiến nói chuyện được với ông thần. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật. Các bạn, chúng ta tiếp được tha lực phật điển là nhờ an trú vào trong hơi thở chánh niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta lấy tâm thiện làm chủ. Tâm làm chủ, làm chủ pháp thiện, để quán chiếu thân, tâm của chúng ta, để gội rửa những tội lỗi, phiền não. Gội rửa tất cả những sai phạm, những năng lượng tiêu cực và những bất thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra. Tu là sửa. Sao có thể sửa được? Sửa được là bởi vì chúng ta nhận ra những lỗi lầm của ta, bằng cách nhìn thẳng vào đó. Nhìn một cách chuyên chú bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt. Và từ đó, ta sửa. Khi chúng ta sửa những lầm lỗi của mình, thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Bởi khi sửa, chúng sẽ chẳng còn tồn tại trong tâm, làm phiền cho chúng ta. Và từ đó, chúng ta thay đổi, chuyển hóa cuộc đời, để được nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình an. Chủ đề hôm nay chúng ta nói tới, với một đề mục để tư duy và quán chiếu, đó là: Nói Chuyện Với Ông Thần.

Các bạn, khi nghe nói tới hai chữ Ông Thần. Có lẽ ai cũng biết nhưng chưa bao giờ chứng kiến Ông Thần như thế nào? Nhưng khi chúng ta lớn lên, rải rác trong những câu chuyện huyền thoại hoặc những câu chuyện dân gian được kể, phim ảnh, báo chí, mà đặc biệt ngày nay thông tin báo chí, tất cả mọi thứ, từ ngàn xưa cũng được đặt để trên Google, trên những trang mạng, để chúng ta có cơ hội nghiên cứu về những mẫu chuyện như vậy. Do đó, ai trong chúng ta cũng biết ông thần nhưng chưa thấy ông thần. Chúng ta biết ông thần qua những câu chuyện cổ tích thời xưa, như ông thần đèn. Vớ được cái đèn, chà chà vào một chút, ông thần đèn hiện ra, và rồi ước gì, ông thần giúp ta điều đó. Thật là nhiều ông thần. Biết bao nhiêu những chuyện thần như: thần nỏ của Việt Nam mình. Thời vua Hùng vương đó, có thần nỏ bắn một viên là chết hàng trăm, hàng ngàn người. Thần giúp chúng ta làm điều tốt. Thần cũng giúp chúng ta làm đủ mọi chuyện. Chuyện thần linh hình như là một chuyện thích thú, làm cho ai cũng mong muốn.

Và nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta cũng mơ ước rằng, chúng ta diện kiến một ông thần nào đó. Để rồi, nương vào thần lực. Tự vì thần là có một lực di sơn dời hải, một lực mà có thể bạt núi, lấp biển, để phục vụ cho chúng ta. Chúng ta mơ ước gặp được thần, biết được thần, tiếp xúc được với thần, nói chuyện được với thần, để sai khiến thần phục vụ cho chúng ta. Đây là sự thực hiện hữu. Bản tánh con người, của phàm phu là muốn tiếp xúc với ông trời, để sai khiến trời. Tiếp xúc với tiên, để sai khiến tiên. Tiếp xúc với thần, để sai khiến thần, với thánh để sai khiến thánh. Trời, Phật, tiên, thần, thánh là những thế giới có sức mạnh theo con người suy nghĩ. Và rồi, chúng ta muốn tiếp xúc, nói chuyện hoặc là tiếp cận, để điều khiển họ, phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người, từ trong nhà bếp đi ra tới bên ngoài. Vậy đó, cho nên chúng ta mới thấy trong nhà bếp cũng có ông thần. Dân gian cứ nói như vậy. Mà rồi biết bao nhiêu câu chuyện về ông thần. Nó văng vẳng ở trong tiềm thức, nó nhập vào lúc nào không hay. Để nhiều lúc, chúng ta cứ ngồi ngớ ngẩn, nhìn lên trời mơ ước được gặp được thần. Đặc biệt, là những người hay làm bếp, dễ tiếp xúc với ông thần ở trong bếp.

Các bạn có biết ông thần ở trong bếp là ông thần gì không? Người ta gọi tắc là ông Táo. Đúng ra là ông thần Táo. Chuyện ông thần Táo như thế nào đây? Có một câu chuyện kể như vầy: Một làng đó có một cây đa lớn, cổ thụ, ở ngay cổng đình chùa. Cây đa lớn lắm. Rồi có một vị thần an trú trên cây đa đó, đã trải qua bao nhiêu ngàn năm rồi. Và dân làng, cứ mỗi một năm thay bếp, mang ông lò mà người ta gọi là ông Táo, thần Táo quân, mang ra đặt để một cách trang trọng dưới gốc đa đó. Rồi người ta gọi những cái lò đó là ông thần Táo. Ông thần trên cây đa ngự ở đó bao nhiêu ngàn năm và cũng trải qua biết bao nhiêu thế hệ của loài người trong cái đình đó. Người ta cứ đặt bếp ở đó và gọi là ông thần Táo. Đặt riết, nói riết, ghép riết rồi ông thần ở trên cây đa đó tưởng mình ở trong bếp, biến thành ông thần Táo lúc nào không hay. Rồi ở trong những cái bếp mà người ta đã không còn, không thích nữa, quăng ra gốc cây đa. Từ trên cây đa cao quý như vậy, sạch sẽ, đã ngàn năm rồi. Nhưng vì người ta cứ nói mãi, tiêm nhiễm vào trong tâm của ông thần này, để rồi ông ta đã nhập vô những cái bếp mà người dân bỏ ở đó. Có một đứa trẻ chăn trâu, trưa nắng mệt mỏi, nó đi tới gốc đa đó nó nghỉ, rồi có những cái bếp cũ cứ đặt ở đó. Nó mới lấy chân nó đá ra một bên để nó ngồi xuống cho nhẹ nhàng, thì vô tình nó đá quá mạnh, có một cái bếp bị bể. Ông thần ở cây đa này bực mình, bẻ gãy chân nó. Nó đau đớn, nó la lối, bởi vì nó không biết tại sao chân nó lại gãy. Nó chỉ đá cái bếp thôi, bếp lò người ta bỏ, mà nó bị gãy chân. Nó than thở, nhưng mà thực ra ông thần cây đã bẻ gãy chân nó. Nhưng ngay trong lúc đó, có một vị Thiền sư đi ngang qua, thấy đứa nhỏ bị gãy chân bởi đá vào cái bếp. Với tâm quán chiếu sâu sắc, ông ta hiểu được, ông ta liền chữa lành chân của đứa trẻ chăn trâu kia và nó lại ngồi dưới gốc cây đa hoan hỉ vô cùng. Rồi ông ta xoay ra, sai đệ tử của mình đập vỡ hết tất cả những cái bếp lò ở dưới gốc cây đa. Vị thần kia rất là hung dữ và bực tức. Bởi ông ta đã quen sống ở trong những cái bếp này rồi. Cho nên hiện ra, tranh đấu với vị Thiền sư, tranh luận với vị Thiền sư, trong sự hơn thua.

Vị thần đó mới nói với vị Thiền sư rằng: Tại sao ông lại phá tất cả những chỗ tôi cư ngụ?

Vị Thiền sư đó nói: Ông là ai?

Vị thần kia xưng rằng: Ta là thần.

Vị Thiền sư nói: Vậy thần từ xưa giờ ở đâu?

Vị thần đó nói: Ta ở cây đa.

Thiền sư nói: Vậy ta phá mấy cái bếp có liên quan gì đến ngươi?

Thần mới nói: Dân làng gọi đây là ông thần Táo. Và ta là thần cho nên ta nghĩ rằng nơi đó là ta cư ngụ ở đó. Cho nên những ai chạm phá vào đó ta sẽ trừng phạt.

Thiền sư mới nói: Tại sao một vị thần cao cả như vậy? Tu bao nhiêu kiếp mới có thể trở thành thần, ngự giá trên một cây đa cao quý như vậy. Lại sẵn sàng vì lời của thế gian mà chui vào trong những cái lò, cái bếp mà người dân không muốn sử dụng nữa, bỏ rơi ở ngoài đường như vậy. Một vị thần, sao lại bị lời thị phi của thế gian, chui vào trong bếp lò, để biến mình thành ông Táo, ông lò trong nhà bếp.

Vị thần đó mới ngớ ra, là chưa bao giờ có ai nói chuyện như vậy. Chỉ có vị Thiền sư này mới nói, để thấy rằng: Phẩm hạnh cao quý của một vị thần, ngự trên cây đa, lại phải chui xuống bếp lò mà người dân bỏ đi, để rồi cho người ta chà đạp, người ta đập phá. Ngộ ra điều đó, vị thần đó chắp tay đảnh lễ, kính lễ với vị Thiền sư và từ bỏ những bếp lò mà người dân quăng bỏ dưới gốc đa để trở về để ngự trên cây đa cao quý. Đó là chuyện ông thần cây đa. Nhưng vô tình lời thế gian lại bắt ông ta chui vào trong bếp lò. Thiền sư kia đã có cơ hội và có đủ khả năng nói chuyện với ông thần cây đa, để khai thị cho ông ta thấy rằng: Phẩm vị của một vị thần cao quý. Chớ đừng để thị phi của thiên hạ, làm cho mình hạ phẩm giá của một vị thần, thành một cái bếp lò bị quăng ra khỏi bếp, khi người dân không muốn sử dụng nữa.

Các bạn, ước gì mỗi một các bạn và Bảo Thành có đủ chánh kiến, để nói chuyện được với một ông thần cây đa, hay một ông thần nào đó. Để chúng ta nghe các vị thần đó chỉ hoặc là khai thị cho các vị thần đó. Chắc có lẽ đây không phải là ý niệm chúng ta muốn. Muốn làm, khai thị cho thần hoặc là nói chuyện với thần. Mà chúng ta muốn sử dụng ông thần đó, để phục vụ cho nhu cầu của cuộc đời.

Phật thấy được trong tâm của con người chúng ta, có sự ham muốn như vậy. Nên mới khai thị cho chúng ta thấy rằng: Trong cuộc đời, không phải là ở gốc cây đa mà ở trong thân, tâm của con người chúng ta, có một ông thần. Mà Phật giúp cho chúng ta, hãy nói chuyện với ông thần ở trong ta. Và đúng, Phật hiểu ta muốn sử dụng ông thần đó, để phục vụ cho nhu cầu của đời sống, mong cầu có hạnh phúc và bình an. Phật khai thị cho chúng ta thấy rằng: Có một ông thần ngự ở trong thân, tâm của chúng ta. Và Phật lại chỉ cho chúng ta phương pháp để tiếp cận với ông thần đó, nói chuyện với ông thần đó, điều khiển ông thần đó. Để ông thần đó phục vụ cho đời sống của chúng ta, mang lại hạnh phúc và bình an, thoát khổ, thoát vô minh, không còn phiền não, đau khổ, không còn bệnh hoạn ở tâm và ở thân. Nếu chúng ta hiểu rõ được lời Phật nói như vậy. Chắc hẳn mỗi một con người trong chúng ta đều mong muốn, hiểu và biết được phương pháp tiếp cận, nói chuyện và sai khiến ông thần đó, để phục vụ cho đời sống của chúng ta. Ông thần ngự ở trên cây đa gọi là thần cây đa. Ông thần ở trong cái đèn gọi là thần đèn. Có phim về ông thần đèn đó. Rồi ông thần chai (ở trong cái chai), thần nước mặn, thần núi, thần cây, thần rừng, thần sông, thần biển… Đủ mọi loại thần hiện hữu trong cuộc đời.

Nhưng nay nghe thế Tôn dạy cho chúng ta, là trong chúng ta, có một ông thần và chỉ cho chúng ta tiếp cận, nói chuyện. Hay hơn nữa là đức Phật còn dạy cho chúng ta điều khiển được ông thần này. Chưa chắc rằng ông thần đèn, thần cây, thần mộc, thần sông, thần núi, thần rừng, khi ta tiếp cận mà có thể điều khiển được những vị thần đó đâu. Nhưng ông thần ở trong thân tâm chúng ta, Phật dạy cho chúng ta điều khiển được ông ta. Nói chuyện, điều khiển và ông ta phải phục vụ cho chúng ta. Ông thần đó, chính tên của ông ta là ông thần thức.

Các bạn, ông thần thức, gọi ngắn gọn là thần thức của chúng ta. Ông thần thức này, Phật nói rằng trong chúng sanh có thần thức. Và ông thần mang tên thần thức này, ông thần thức này có sức mạnh, có sức mạnh thay đổi tất cả và đưa chúng ta tới niết bàn, vượt qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, kiếp người, chư thần, chư thiên. Đắm đuối trong cảnh hồng trần, ông thần này giúp cho chúng ta vượt qua tất cả, để đi tới niết bàn. Và ông thần này, chúng ta điều khiển được ông thần này. Chúng ta sai khiến được ông thần này và ông thần này phải phục vụ cho chúng ta.

Các bạn, ta có một ông thần, không phải một ngàn năm, hàng tỉ tỉ năm đã luân hồi liên tục trong biết bao nhiêu cảnh của hồng trần, sáu nẻo luân hồi. Thế Tôn thương chúng sanh mù mịt, không nhận ra ông thần trong chính mình, mà lại đi quỳ lại, quỳ lụy, van xin một ông thần khác. Mà rồi có cơ hội thấy đâu, có cơ hội tiếp cận đâu, nói chuyện đâu. Thế mà trong dân gian biết bao nhiêu những kẻ giả thần, giả quỷ, giả ma, để làm gì, bởi vì trong tâm chúng ta mong muốn gặp được thần, thánh. Cho nên tạo ra những kẻ hoặc những người này giả thần, giả quỷ, giả ma, để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của chúng ta. Để rồi chúng ta mất tiền, mất của, mất sức, hao mòn trí tuệ, để nuôi những kẻ giả thần, giả ma, giả quỷ, giả thánh đó. Trong khi chúng ta có một ông thần thức, đang ở trong thân này. Ông thần này cả hàng ngàn, ngàn, ngàn năm tồn tại, có đủ thần lực và sức mạnh. Ăn thua là các bạn có biết cách điều khiển ông thần này hay không. Nếu các bạn biết cách điều khiển được ông thần thức này, thì ông thần thức này sẽ chuyển hóa các bạn, từ đau khổ thành hạnh phúc, từ phiền não thành an vui. Rõ ràng, thân đang bệnh hoạn sẽ hết bệnh, tâm đang phiền não sẽ hết phiền não, đang là kiếp người sẽ tiến lên thành Bồ tát, thánh hiền, Phật, tiên.

Các bạn, ông thần thức này có sức mạnh thật sự. Làm sao chúng ta nói chuyện được với ông thần thức này? Nó thật là dễ dàng, nó không có khó. Nói chuyện là chuyện dễ, chuyện nhỏ, ta còn điều khiển được ông đó, làm những chuyện chúng ta mong muốn. Các bạn, đây là một sự thực mà mỗi người chúng ta, đều có cơ hội để làm việc này. Phương thức thật là đơn giản. Phật đã ngồi dưới gốc cây bồ đề và trong những ngày tu tập, công phu, tìm hiểu trong thiền định. Ngài đã tiếp xúc được với ông thần thức, làm chủ được ông thần thức và sai khiến được ông thần thức. Để chiến thắng mọi cám dỗ, mọi tội lỗi, những sự việc mà đang đẩy kiếp con người vào trong vòng tục lụy, đam mê, tham ái. Để rồi khi giác ngộ, Ngài khai thị cho chúng ta. Đó là hơi thở chánh niệm. Và an trú trong tánh thấy, biết để thẩm nhập được năng lượng từ bi. Chính năng lượng từ bi đó giúp cho các bạn thẩm nhập, tiếp cận, nói chuyện và điều khiển được ông thần thức. Và chính vì các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm, vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn được tiếp ứng nguồn năng lượng siêu thế, từ bi từ mười phương chư Phật ban rải vào cuộc đời. Tha lực phật điển từ bi đó, có sức mạnh, có sức mạnh gội rửa phiền não, đau khổ, nghiệp chướng của mỗi người chúng ta. Để trong thân, tâm của chúng ta được thanh tịnh, được thanh sạch, được trong sáng, được tinh khiết, và trở nên thuần khiết trong năng lượng từ bi trong suốt đó. Để từ đó, chúng ta nhìn thấy được ông thần thức, đang ngự trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tiếp cận với ông thần thức này, bằng tha lực phật điển, bằng lòng từ bi, bằng tánh thấy biết. Rồi điều khiển ông thần thức này, phục vụ cho chúng ta. Chúng ta sai khiến ông thần thức này, phải làm những việc theo chúng ta muốn, để giúp cho chúng ta có đời sống hạnh phúc và bình an.

Các bạn đã có ông thần, đó là ông thần thực ngự trong cuộc đời. Các bạn hãy nghe lời của Phật, học theo giáo pháp của Phật, để các bạn điều khiển ông thần thức này, phục vụ cho cuộc đời. Để điều khiển ông thần thức này, các bạn hãy an trú trong hơi thở chánh niệm, vận dụng tánh thấy biết và đón nhận năng lượng từ bi của chư Phật. Cộng thêm với lòng từ bi vốn có trong tự thân của các bạn. Chúng ta lau chùi thật sạch thân, tâm của chúng ta, rửa thật sạch thân, tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ông thần thức hiển lộ rõ ràng. Và rồi làm sao các bạn điều khiển được ông ta? Các bạn chỉ cần dùng lực của pháp thiện và giữ giới. Giữ năm giới lực của hành pháp thiện, thì các bạn có đủ khả năng điều khiển ông thần thức này, theo một trật tự nhân quả thiện của chư Phật đã truyền dạy. Để rồi, ông thần phải làm những việc đó, để phục vụ cho kiếp nhân sinh của chúng ta, có hạnh phúc và bình an.

Các bạn, bây giờ các bạn đã nghe rõ ta có ông thần chưa? Bây giờ, các bạn đã hiểu bạn có ông thần thức ở trong người, để tiếp xúc, để nói chuyện. Chúng ta điều khiển được ông thần, bắt đầu bằng phương pháp Thiền Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong chánh niệm. Tất cả các pháp thiền của Phật trong hơi thở chánh niệm. Phật luôn dạy cho chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thiện. Chúng ta niệm, tức là chúng ta nhắc nhở. Thí dụ như hít vào một hơi trong chánh niệm, ta quán chiếu vô thọ, hoặc là khổ, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bình an. Tức là chúng ta hít vào, thở ra và thì thầm với não bộ của chúng ta, thì thầm với tâm của chúng ta, thì thầm với thân, tâm của chúng ta, những ý tưởng tốt đẹp. Thì thầm, tức là nói chuyện, nói chuyện bằng tâm, nói chuyện bằng miệng, nói chuyện với chính chúng ta. Và âm từ năng lượng trong hơi thở chánh niệm đó, có sức mạnh thẩm nhập và nuôi chúng ta sống trong ý nghĩa cao đẹp đó. Sống trong từng giây phút chánh niệm, mỉm cười hạnh phúc, an nhiên và tự tại. Ông thần thức cũng dùng phương pháp thì thầm với ông ấy. Hướng dẫn cho ông thần thức này làm pháp thiện, làm việc thiện, suy nghĩ thiện, nói thiện, hành động thiện, nhìn thiện, nghe thiện, ngửi thiện, va chạm với những cái thiện. Thì ông thần thức này sẽ thấm nhuần tư tưởng, cách vận hành mà chúng ta muốn. Ông ta sẽ tăng trưởng được sức mạnh, hiểu thấu được tâm ý của chúng ta và phục vụ cho chúng ta, để có được đời sống hạnh phúc và bình an. Và lâu dần, các bạn huấn luyện ông thần thức này làm việc cho các bạn. Các bạn sẽ được nhẹ gánh lo âu trong cuộc sống. Các bạn sẽ quẳng gánh đi, quẳng tất cả những gánh lo âu, phiền muộn, đau khổ trong cuộc đời để đôi vai của các bạn nhẹ nhàng, thư thái, bước trên con đường an nhiên, tự tại, để sống và đồng hành với ông thần thức này. Ông thần thức như là một người, được gọi là thị giả, tức là một người theo sát các bạn, phục vụ, giúp đỡ cho các bạn có một đời sống thánh thiện, cao cả, hạnh phúc, bình an, trong sáng. Ai trong chúng ta cũng có cho mình một ông thần thức riêng biệt. Chúng ta hãy trở về bên trong, an trú với hơi thở chánh niệm, vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để chúng ta tiếp xúc và nói chuyện với ông thần thức này, trong từng hơi thở vào ra. Để chúng ta huấn luyện ông thần thức này, phục vụ cho đời sống của chúng ta. Đây là sự thật, không chối cãi được. Bởi đó là sự khai thị của đức Thế Tôn. Chẳng phải là những câu chuyện huyền thoại của Ba Tư, những câu chuyện huyền thoại mà chúng ta đọc được đây đó, về những ông thần đèn, ông thần cây, ông thần nước, thần núi, thần sông, thần này, thần kia, thần nước mặn. Hoặc là gần đây chúng ta thấy được có những ông thần nổi tiếng ở trên Facebook, trên phim truyện của Trung Hoa, gọi là thần bài. Tất cả những ông thần trong dân gian là phục vụ cho cái ác. Cái ác đó là ác gì? Phục vụ cho ngũ dục, cho tiền, cho tình, tài, danh vọng, địa vị, để rồi chúng ta đã bán cuộc đời mình cho ông thần đó, phục vụ cho ngũ dục. Để khi chết đi, chúng ta đọa xuống địa ngục. Còn ông thần thức, ông này phục vụ cho nhu cầu của tâm an lạc và bình an. Để có đầy đủ phước báu, phục vụ cho đời sống hạnh phúc của chúng ta, an nhiên, tự tại, trở nên bậc thánh, thành Bồ tát, thành Phật. Ông thần thức này có sức mạnh như vậy và ông ta luôn luôn lắng nghe chúng ta. Nếu chúng ta khéo điều khiển, huân tập ông ta thì ông thần thức này sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được tất cả. Về phương diện ngũ dục, ông thần thức sẽ an bài cho chúng ta vừa có, vừa đủ, để tiện nghi theo thiểu dục tri túc, sống hạnh phúc trong cuộc đời. Ông thần thức luôn luôn gắn bó với cuộc đời và sẵn sàng nghe chúng ta nói chuyện, điều khiển ông ta.

Hãy quay về với hơi thở chánh niệm. Hãy quay về với vi diệu âm Mu A Mu Sa, để tiếp tha lực phật điển, từ trường yêu thương từ mười phương chư Phật. Để chúng ta có tâm thanh tịnh, quán chiếu dòng nghiệp thức, luân lưu từ bao đời trong kiếp người của chúng ta. Nhìn rõ những bất thiện nghiệp, những tham, sân, si của cuộc đời, sửa bỏ, gội rửa, lau cho sạch. Để rồi thân, tâm của chúng ta, tràn đầy năng lượng từ ái của Phật, tràn đầy từ trường yêu thương từ bi của Phật. Để ta có được lực yêu thương, từ bi mà tiếp cận được với ông thần thức, và nói chuyện được với ông thần thức. Đặc biệt hơn nữa, là điều khiển được ông thần thức, phục vụ cho chúng ta. Đây chuyện thật, không phải chuyện huyễn giả, thần thoại. Sự thật thế Tôn khai thị: Mỗi người chúng ta có một ông thần, tên thần thức. Hãy quay về, hòa nhập, nói chuyện trong chánh kiến. Do đó, khi chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta an trú trong tánh thấy biết, và tiếp tha lực phật điển từ bi, để khai mở trí tuệ cho có chánh kiến, để chúng ta tiếp xúc, nói chuyện được với ông thần thức trong kiếp người của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta lấy từ bi và trí tuệ, an trú trong hơi thở chánh niệm, tiếp từ trường yêu thương của Phật. Để dùng chánh kiến nói chuyện được với ông thần thức của chúng ta. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở chánh kiến. Để chúng con nói chuyện được với ông thần thức hiện diện trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến).

Mô Phật. Các bạn, tha lực phật điển tràn đầy trong thân, tâm. Tha lực phật điển, năng lượng từ bi, từ trường yêu thương của chư Phật, là sức mạnh đánh thức lòng từ bi của chúng ta. Để từ đó, năng lượng từ bi tràn đầy trong châu thân của chúng ta, nuôi dưỡng thân xác của chúng ta mạnh khỏe, bớt bệnh, hết bệnh và trưởng dưỡng tâm của chúng ta hết phiền não, thanh tịnh. Các bạn, một con người trong kiếp này có thân xác khỏe mạnh, có tinh thần trong sáng, an nhiên tự tại, còn có gì để mong cầu nữa. Với tánh trạng như vậy, là nền tảng để cho chúng ta bước lên một đời sống thánh thiện hơn. Ông thần đèn Aladdin, là ông bị vua Salomon nhốt vào đèn. Một ông thần mà bị ông vua nhốt vào đèn. Còn ông thần cây đa vì nhân duyên ngự trên cây đa. Nhưng vì sự hàm tiếu, thị phi của con người đã kéo ông ta từ trên cây đa và nhốt ông ta vào trong những cái bếp cũ bị quẳng ra dưới gốc cây. Rồi ông thần chấp nhận sự sai khiến của loài người, tự nhốt mình vào trong bếp bị quăng ra lề đường. Để rồi, khi một đứa trẻ chăn trâu vô tình làm bể, ông ta giận dữ, ông ta bẻ gãy chân đứa trẻ đó. Song, nhờ vị Thiền sư khai thị, mới hiểu ra mình không phải sinh ra, trưởng thành, và thành một ông thần trong công phu tu tập, để bị loài người nhốt vào trong bếp cũ, bếp hư, mà ta ngự trên cây đa.

Các bạn, ông thần thức của chúng ta, đã đi theo chúng ta từ vô lượng kiếp qua. Ông thần thức này, coi chừng vô tình vì sự thị phi, nghiệp chướng của chúng ta đã điều khiển ông ta, chui vào trong nhà bếp, chui vào trong nhà vệ sinh, chui vào trong phòng khách, chui vào trong cuộc đời đầy rẫy những sự tham sân, chấp trượt. Để rồi cuối cùng, ta và ông thần thức đó chết chung về một cõi địa ngục tăm tối đau khổ. Phật dạy cho chúng ta, Phật khai thị cho chúng ta, phương thức để điều khiển ông thần thức phục vụ cho chúng ta. Chúng ta phải có trí tuệ, để đừng ghép ông thần ở trên cây đa xuống ở trong bếp cũ bị bỏ đi. Và cũng đừng khôn ngoan như ông vua Salomon để nhốt ông thần vào cái đèn. Đừng nhốt ông thần thức vào cuộc đời đen tối và tội lỗi của chúng ta. Hãy dùng hơi thở chánh niệm và trí tuệ, để mời ông thần thức đó bước ra hiển lộ trong cuộc đời, để đồng hành với chúng ta. Giữ năm giới cấm, hành mười pháp thiện, tu dưỡng rõ ràng, để có được đời sống hạnh phúc và bình an. Ta có ông thần thức hiện diện trong cuộc đời. Ông thần thức này sẽ ra sức để phục vụ cho chúng ta. Ông thần thức này có sức mạnh di chuyển và chuyển hóa những sai lầm, tội lỗi của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có chánh kiến, an trú trong hơi thở chánh niệm. Để từ đó, chúng ta nhìn thấy rõ những điều không cần thiết, phải buông bỏ, thì chúng ta sai khiến ông thần thức này. Ông thần thức này có sức mạnh tẩy rửa, sàng lọc, chuyển hóa để chúng ta được nhẹ nhàng, thanh tịnh, có cái tâm tĩnh lặng, trống rỗng, an yên và tự tại.

Các bạn thân mến. Ai trong chúng ta cũng có một ông thần thức riêng biệt. Hãy an trú trong hơi thở chánh niệm, để làm chủ ông thần thức này, để sai khiến ông thần thức này phục vụ cho chúng ta. Và rồi, chúng ta khi đã sai khiến được ông thần thức của chúng ta, phục vụ cho chúng ta, thì chúng ta cũng có thể sai khiến được ông thần thức của ta, phục vụ cho những người chúng ta yêu thương. Để họ luôn hạnh phúc và bình an như chúng ta.

Các bạn, ông thần thức của ta, rất hoan hỉ phục vụ cho ta, và giúp tất cả nhúng chúng sanh khác, có được một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Chúng ta phải làm chủ ông thần thức này. Chúng ta phải điều khiển được ông thần thức này. Và chúng ta phải sai khiến ông thần thức này phục vụ cho ta, và cho tất cả mọi loài chúng sanh, để có được hạnh phúc và bình an. Đặc biệt nhất là trong gia đình, ta phải là ông chủ, làm chủ được ông thần thức, để ông thần thức đó thấm nhuần pháp thiện trong hơi thở chánh niệm. Để ông thần thức đó, được nuôi dưỡng và trưởng dưỡng bằng năng lượng từ bi. Để ông thần thức đó, được sai khiến bằng tâm từ bi của chúng ta, phục vụ cho ta, phục vụ cho cha mẹ, đấng bậc sinh thành, phục vụ cho vợ chồng, con cái và cho xã hội của loài người.

Các bạn, trong mỗi chúng ta có một ông thần. Ông thần đó là ông thần thức, song hành từ vô lượng kiếp qua với chúng ta. Hãy sống và sống trong pháp thiện, sống trong sự chánh niệm, an trú với năng lượng từ bi. Để tất cả các bạn và Bảo Thành có cơ hội nói chuyện được với ông thần thức này, và điều khiển được ông thần thức này, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống chúng ta. Nhu cầu của pháp thiện mang lại hạnh phúc và bình an. Nhu cầu để có chánh kiến, nhìn rõ thiện ác, nhân quả và tăng trưởng niềm tin sâu vững bền, không xoay chuyển với ba ngôi Tam bảo. Chúng ta hãy giữ giới và hành thiện, tin sâu Tam bảo, hiểu thấu nhân quả. Để có nội lực, sức mạnh, an trú trong chánh niệm, tiếp xúc với ông thần thức. Để điều khiển, nói chuyện và sống với ông ta, để ông thần thức phục vụ cho ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái. Chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm, để tiếp xúc với ông thần thức, điều khiển ông ta phục vụ cho cuộc đời. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con. Để chúng con có đủ chánh kiến, nói chuyện được với ông thần thức hiện diện trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến)

Các bạn, tha lực phật điển là năng lượng từ bi siêu thế. Thần thức, thần thức của chúng ta là thứ còn lại sau khi chúng ta chết. Thần thức luân hồi theo thiện nghiệp, để tái sanh trong sáu nẻo luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần hay chư thiên. Thần thức là văn bản chính, là tế bào gốc, là gen di truyền từ kiếp này qua kiếp sau. Thần thức rất quan trọng. Nếu khi chúng ta còn sống mà không nuôi dưỡng thần thức của chúng ta trong năng lượng từ bi và hơi thở chánh niệm thì thần thức của chúng ta sẽ bị cuộc đời sai khiến, sẽ bị thị phi điều khiển, sẽ bị những con người khác nhốt vào trong đèn, trong chai, nhốt vào trong cây, trong rừng, trong núi và trong thân nghiệp chướng của chúng ta. Thần thức rất quan trọng, cần phải tiếp xúc và nuôi dưỡng bằng hơi thở chánh niệm, vi tế mỗi ngày trong cuộc sống. Và tiếp cho thần thức của chúng ta sức sống của năng lượng từ bi, tha lực phật điển của Phật. Khi các bạn nuôi dưỡng thần thức của chúng ta bằng năng lượng từ bi, bằng hơi thở chánh niệm thì ông thần thức của ta tăng trưởng thần thông, để rồi chư thiên, chư thần, ma vương, quỷ vương, rồi đến thiên binh, địa binh, các binh gia trời đất, đều phải kính nể ông thần thức của ta. Bởi ông thần thức của ta có thần thông, do nuôi dưỡng bằng chánh niệm và năng lượng tha lực phật điển, từ bi. Các bạn, quan trọng ngay chỗ này. Nếu thần thức của chúng ta được nuôi dưỡng y như vậy, thì thần thức của chúng ta sẽ được chư thiên, long thần, hộ pháp kính nể, và tới hộ pháp cho thần thức của chúng ta. Hãy tu trong hơi thở chánh niệm các bạn, để chúng ta có đủ năng lượng từ bi trong người, nói chuyện với thần thức của chúng ta, nói chuyện với ông thần thức của chúng ta từng giây, từng phút trong chánh niệm. Nuôi dưỡng ông thần thức của ta trong chánh niệm năng lượng từ bi, để ông thần thức nghe ta và phục vụ cho ta. Cám ơn các bạn đã nghe và đồng tu với Bảo Thành.

Mời các bạn chắp tay vào, chúng ta đồng hồi hướng công đức ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi xuống cho tất cả chúng con. Để chúng con có đủ chánh kiến, nói chuyện được với ông thần thức hiện diện trong cuộc đời này, bằng pháp thiện và tha lực từ bi. Nguyện cầu cho tất cả các nguyên thủ các quốc gia, tiếp cận được với ông thần thức của riêng họ, và nuôi dưỡng tánh từ bi, để thành lập được chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc-xin, thuốc chữa bệnh ôn dịch. Nguyện cầu cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới, có được ông thần thức thanh tịnh, từ bi, để chữa lành tất cả các bệnh nhân. Nguyện cầu cho muôn người đau khổ ở ngoài kia, gặp gỡ được ông thần thức của chính họ, sống hạnh phúc và bình an. Nguyện xin các vong linh vừa tử vong, được siêu sanh miền tịnh độ. Con nguyện xin mười phương chư Phật, từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn