Search

Bài 1119: Tôi Có Thần Thông – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ đồng tu mời các bạn chúng ta quy ngưỡng về ba ngôi tam bảo để chúng ta đồng trì niệm hồng danh đức phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay. Bảo Thành nhắc lại về thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở và mật trú Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng ta nguyện xin mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Chúng ta thường ứng dụng câu này vào trong những buổi hồi hướng công đức hoặc trong những buổi nghe pháp thoại nghe giảng tu tập trì tụng kinh điển. Chúng ta thường được nhắc rằng chúng ta hãy rải tâm từ xuống mọi loài, hãy rải tâm từ tới muôn loài, hãy rải tâm từ đến những người thương yêu của chúng ta. Rải tâm từ là một phương pháp tuyệt vời cho chúng ta phát huy được tâm từ bi của mình, khơi dậy lòng từ bi, đánh thức lòng từ bi của mình, để từ đó chúng ta mang lòng từ bi đó ban rải xuống, ban rải tới, hoặc rải tâm từ của chúng ta tới tất cả những đối tượng ta yêu thương. Đó gọi là truyền rải tâm từ đối với Mu A Mu Sa. Chúng ta nương vào tâm đại từ đại bi của chư Phật để tăng trưởng tâm từ bi của ta, từ đó ta thiền an trú trong chánh niệm, quán chiếu thân tâm của mình qua tánh thấy biết.

Nếu so sánh giữa hai lòng từ bi của chúng ta rải tới muôn loài và lòng từ bi của mười Phương chư phật rải tới muôn loài, là con người bình thường, chúng ta cũng suy nghĩ và nhận rõ lòng từ bi của mỗi chúng ta có giới hạn, sao có thể rải tới muôn loài được. Nếu cứ dựa trên ta rải từ bi hay rải tâm từ đến muôn loài các bạn cứ nhớ ở câu này, nếu ta nhắc đi nhắc lại rằng ta rải tâm từ đến muôn loài thì cái ta của ta, cái tôi của tôi lớn lắm, và lúc nào ta cũng mường tượng ta có từ bi để rải tới muôn loài, sẽ nâng tầm tự cao của chúng ta lên, thay vì chúng ta nói rằng rải tâm từ xuống cho muôn loài ám chỉ rằng ta rải tâm từ xuống cho mọi loài, tới cho mọi loài thì trong mật chú Mu A Mu Sa thâm diệu ở chỗ là giúp cho mỗi người chúng ta nhỏ bé khiêm tốn trở lại không còn cái tôi, đúng như chư Phật dạy: vô ngã, tức là không còn tôi rải tâm từ đến mọi loài, đến muôn loài. Mà câu này chúng ta thường nghe trong các buổi tu rằng hãy rải tâm từ tức là ta rải tâm từ nhưng hôm nay và đã từ khi chúng ta tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn ta không sử dụng ta rải tâm từ tới mọi loài chúng sanh mà ta nguyện mười phương Chư Phật ban rải tâm từ xuống mọi loài chúng sanh, trong đó có ta. Cái ta ở đây nó biến mất. Ta không làm chủ thể để rải tâm từ đến mọi loài, để cái ta, cái tôi nó lớn, mà tất cả mọi loài chúng sanh đều ngưỡng cầu nương vào đại hùng đại lực đại từ đại bi của chư Phật. Như vậy chúng ta không còn cái bãn ngã, hoặc giúp cho chúng ta khiêm tốn không còn tự cao tự đại, cho nên Mu A Mu Sa có nghĩa rằng chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, và trong đó có chúng ta. Chúng ta hiểu được câu này chúng ta sẽ tu để cái tôi nó không còn là chủ thể của cuộc sống, mà ta là hơi thở của Phật, và trong hơi thở của Phật có ta, có Phật cùng đồng hành trong chánh niệm Mu A Mu Sa. Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái vận dụng hơi thở từ bi chánh niệm, hít vào bằng mũi chúng ta phình bụng. Khi hít vào bạn biết và thấy rằng ta hít vào, biết phình bụng ra. Khi thở ra ta thấy ta thở ra và biết hóp bụng vào nghe được trì trú Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con có thần thông. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Bảo Thành và các bạn tiếp năng lượng từ bi của Phật xuống cuộc đời của chúng ta. Và từ đó chúng ta mang lòng nhân ái hòa nguyện vào với năng lượng từ bi của Phật mà rải xuống muôn loài chúng sanh. Nhưng nhớ rằng năng lực từ bi đó tới từ mười phương chư Phật, ta cũng chẳng khác gì như người khi trời mưa hứng nước mưa rồi biếu tặng cho những người hàng xóm khi họ không biết hứng nước mưa, hoặc họ không có bồn chứa nước. Ta có bồn chứa nước là tâm cầu đạo giác ngộ và mưa ân điển từ bi của phật đã mưa xuống cuộc đời ta, và từ đó ta chứa đựng trong bồn tự lực cầu đạo giác ngộ đó mà mang biếu tặng hồi hướng cho những người yêu thương. Các bạn nhớ chủ đề hôm nay chúng ta tu là Tôi Có Thần Thông.

Các bạn, trong cuộc sống chúng ta thường không có thời gian các bạn nhớ chú ý chúng ta cần phải có thời gian, cần phải có đồng hồ để mới biết được thời gian quy định. Còn không có đồng hồ ta không biết thời gian đi tới như thế nào. Ta nhìn quanh cuộc đời ta thấy thoáng một chốc thì cả cuộc đời đã đi về cõi chết. Thời gian trôi qua lặng lẽ không ai có thể nhìn thấy được. Nó trôi quá nhanh. Các bạn có khi nào nuối tiếc chưa? mới hôm nào đó mà nay tuổi đã xế chiều, hoặc mới hôm nào đó mà hôm nay cơ hội đã đi qua, là bởi vì các bạn không chú trọng tới thời gian. Các bạn cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống muôn đời. Đó là cách suy nghĩ rất bình thường của Bảo thành và mọi người luôn có ở trong tâm chúng ta, sẽ sống mãi mãi và thời gian sẽ dừng lại cho chúng ta, để ta làm gì cũng được, muốn làm gì trước muốn làm gì sau cứ tự tạo như vậy. Nhưng thoáng qua tóc đã điểm sương, chúng ta mới nhận lại rằng thời gian không dừng lại riêng cho chúng ta. Nó cứ thầm lặng qua đi thật nhanh đối với tất cả mọi người. Do đó chúng ta cần phải dành cho mình thời gian thực sự để tu luyện và xứng đáng nói với mọi người rằng Tôi Có Thần Thông. Nếu các bạn hỏi Bảo Thành, Bảo Thành có thần thông không Bảo Thành đi tu như vậy có thần thông không? Bảo Thành Thật hạnh phúc trả lời với các bạn rằng Tôi Có Thần Thông. Không hẳn là chỉ có các bạn hỏi thôi mà bất cứ một ai gặp Bảo Thành và hỏi rằng Bảo Thành có thần thông hay không thì Bảo Thành sẽ trả lời từ khi Bảo Thành tu Thất Bảo Huyền Môn, Bảo Thành đã có thần thông. Và Bảo Thành thật hãnh diện trả lời tôi có thần thông. Và thật sự thần thông này là có thật. Mà nếu như tu Thất Bảo Huyền Môn, Bảo Thành có được thần thông thì chắc chắn các bạn cũng có được thần thông, bởi thần thông không phải là thứ màu nhiệm gì đó mà ưu tiên cho Bảo Thành, và ai đó đặt biệt, nhưng thần thông vốn có được là do sự tu tập của chúng ta, công phu tu luyện của chúng ta mà thành tựu được sự thần thông.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về thần thông này. Và mỗi người chúng ta đều có được thần thông này nếu chúng ta tu đúng. Và nếu ai hỏi các bạn tu như vậy có thần thông không các bạn sẽ như Bảo Thành, hãnh diện và nói rằng: Tôi Có Thần Thông. Trong cuộc sống ngày hôm, nay tất cả các chư hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, tất cả mọi vị thầy dạy và truyền giáo về phật giáo đều khuyên và nhắc nhở lời Phật là không nên ứng dụng thần thông. Và có thần thông, điều đó hoàn toàn đúng là bởi vì nghĩa thần thông mà các đấng thầy thường nhắc nhở chúng ta không nên có không nên ứng dụng là thể loại thần thông nâng cao tự đại, tự cao tự mãn, cái tôi của mình, bản ngã của mình. Thần thông đó trên đời không có, chẳng ai có đâu để thể hiện, cho nên chắc chắn rằng chẳng ai dám thể hiện bởi nó không có, không có thật. Nhưng thần thông ở Bảo Thành nói, nó là sự thật ai cũng biểu diễn được, ai cũng thực hành được, và ai cũng làm được cho mỗi người, trong mỗi người và đối với tất cả mọi người. Tôi có thần thông đây là sự khẳng định chắc chắn không lừa dối và các bạn sẽ khẳng định điều đó với những người khác khi các bạn thấm nhuần và nắm rõ được Thất Bảo Huyền Môn, tu cho đúng thì các bạn cũng hãnh diện về cuộc đời của các bạn bởi các bạn hãnh diện rằng tôi có thần thông. Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn là để tu luyện thần thông. Các bạn có thể tìm trong tất cả những cuốn từ điển để nói về chữ thần thông nghĩa là gì, nhưng đối với Bảo Thành thần thông hai chữ này được mặc định trong một ý nghĩa cao cả vô cùng mà ai cũng thực hiện được. Ta không trốn chạy thần thông này. Ta đón nhận và tu luyện có sự thần thông này. Trước khi đi sâu vào, Bảo Thành nhắc tới những hiện tượng mà con người ngày xưa không thể tưởng tượng được. Các bạn có nhớ không, một dòng nước chảy, một thác nước đổ xuống nó chỉ rất bình thường nhưng dưới con mắt khoa học người ta thấy được thác nước đổ xuống trong một dòng chảy mạnh như vậy, người ta đặt một cái máy phát điện ở đó và rồi nương vào sức chảy của dòng thác đó, máy phát điện đã phát ra điện, nó thần thông như vậy. Nếu chúng ta nhìn thấy thác nước đó thật thần thông, nó có sức đẩy máy phát điện để phát ra điện mang lại ánh sáng, vận dụng điện để sử dụng điện cho cuộc sống con người. Đó là thời đại mới đây, thời đại xa xưa người ta biết vận dụng gió để nương vào gió căng buồm lướt trên biển. Đó cũng là một loại thần thông. Rồi thì chúng ta thấy ngày hôm nay con người vận dụng tất cả những trí tuệ hiểu biết để nâng tầm của cuộc sống qua những thứ mà cách đây một trăm năm hoặc năm mươi năm hoặc trước nữa thì nhìn vào những hiện tượng đó thật là kinh khủng, thần thông vô cùng. Người ta cứ đồn rằng thần thông là bay lên trên trời, nhưng mấy ai bay được. Nhưng ngày nay chúng ta có thể bay từ châu lục này qua châu lục khác là quá thần thông. Và thần thông hơn nữa là Bảo Thành đang ngồi ở đất nước Mỹ này, mà chỉ qua Youtube mà các bạn ở Việt Nam hoặc đâu đó đều có thể nhìn được này, không phải tàng hình mà là hiện hình trên màn ảnh, không phải tàng hình lẫn trốn ai hết, mà ngồi một chỗ hiện hình ở mười phương thần thông vô cùng. Nhưng đây là một thể loại thần thông về khoa học được chứng minh rõ ràng. Chữ Thần ở đây chúng ta có thể tạm dịch rằng là trí tuệ, thật là rõ khi trí tuệ của chúng ta thông, chữ Thông ở đây là thông suốt, thần thông là trí tuệ thông thì ứng dụng được phương tiện vào cuộc đời là thần thức, thần thức mà cái quý nhất. Lưu giữ trong thần thức là gì là trí tuệ. Trí tuệ làm chủ tất cả, mà trí tuệ của chúng ta thông được tất cả các pháp phương tiện hiện hữu trong kiếp người, trong thế giới này, chúng ta ứng dụng để phục vụ cho đời sống, thì đó gọi là thần thông. Cho nên các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn tăng trưởng được trí tuệ để hiểu thấu và hiểu thông được những điều các bạn đang và đã bị bế tắc, để các bạn có thể ứng dụng được tất cả những điều gì đang hiện hữu với phước báu các bạn có được vào cuộc đời, mang lại sự lợi lạc cho chúng sanh. Đó là một thể loại thần thông đặt biệt. Những thần thông mà Bảo Thành nói ngay bây giờ để các bạn cảm ứng, cảm nhận được nó, còn cao cả hơn thần thông thuộc thể loại ứng dụng phương tiện đó vào cuộc đời. Thần thông cao, cảm nhận là sự thần thông mà mỗi một con người chúng ta đều ứng dụng được như nhau, không phải ai cao trọng, hoặc những đấng được tôn quý, hoặc người ta nâng lên một tầm cỡ, hoặc là có chức vị, được đặt để mới có quyền đó, mà tất cả mọi loài đều có thần thông này, đều có đặt quyền tu tập để chứng đắc được sự thần thông này. Thần thông này là thể loại thần thông từ bi, tức là tình yêu. Rhần thông là năng lượng cực lớn của tình yêu, mà thể loại thần thông này là thể loại thần thông mỗi người chúng ta có thể yêu luôn kẻ thù của mình. Đây mới là thần thông. Nếu chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, lãnh nhận được tha lực phật điển, năng lượng từ bi, tức là năng lượng tình yêu cực lớn của chư Phật, mỗi người chúng ta gọi là chan chứa tình yêu trong cuộc đời này, thì phải yêu được kẻ thù của mình. Nếu các bạn có thể yêu được kẻ thù của các bạn bằng tình yêu cực lớn, bằng lòng từ bi mà Phật ban cho, để thúc đẩy lòng từ bi của các bạn, các bạn sẽ chiến thắng được sự chết, làm chủ được cuộc sống.

Các bạn nhớ, chính chư Phật, chính đức phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi thấy chúng sanh đau khổ, khi đi dạo bốn thành, bốn cửa thành trong kinh thành của mình, đã phát lên lời nguyện cần có thể loại thần thông này, đó là lòng từ bi. Từ đó ngài thoát ra khỏi cung đình để đi tu và giác ngộ, có năng lượng từ bi giáo độ chúng sanh. Ngài yêu thương tất cả mọi loài, ngay cả kẻ thù của ngài, đó là ông Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù truyền kiếp hiện thân trong đời của đức Phật, luôn luôn sát hại Phật, nhưng Phật vẫn luôn yêu thương ông ta, không bao giờ trách bỏ chê bai hoặc tìm cách hãm hại ông ta, thương ông ta, yêu luôn kẻ thù của mình. Không những chư Phật, Đức Bổn Sư yêu kẻ thù của ngài mà ngài cũng yêu kẻ thù của tất cả mỗi loài chúng sanh. Chúng ta nhớ về ông Vô Não chưa? là kẻ thù của cả một ngôi làng, đi giết người mà Phật cũng yêu ông ta, mời gọi ông ta lên bậc thánh tăng. Thần thông lớn nhất của đời người đó là tình yêu vượt ngoài biên giới, giới hạn của cái tôi. Tình yêu yêu luôn kẻ thù của mình. Tình yêu đó là năng lượng thần thông vi diệu để mỗi người chúng ta bước qua cửa tử, nhưng nhẹ nhàng trong một hơi thở mà thôi. Ta chiến thắng được sự chết trong thần thông của lòng từ bi, của tình thương, thương luôn kẻ thù.

Các bạn chắc chắn đã rõ được ý nghĩa thần thông rồi. Có nghĩa là chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, tiếp được tha lực năng lượng từ bi của Phật để khai mở trí tuệ cho chúng ta thông và hiểu thấu được sự quan trọng trong một đời người là từ bi, là tình yêu. Mà tình yêu từ bi này phải là lòng từ bi được ban rải và thương yêu, ban vui cứu khổ luôn cả kẻ thù của mình, chứ không phải ban vui cứu khổ cho những người ta yêu thích, ta lựa chọn, ta mong muốn, nó thuộc về thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Từ bi là ban vui cứu khổ, đơn giản dễ hiểu là tình yêu, là yêu, yêu luôn kẻ thù của mình, yêu luôn những người chống chọi lại chúng ta, yêu luôn những người nghịch ý với chúng ta. Ai làm được đều này tức là có thần thông, và ai có thần thông trong tình yêu luôn kẻ thù của mình thì người đó sẽ chiến thắng được thần chết, sẽ chiến thắng được sự chết. Yêu để mà hiến dâng cả cuộc đời cho mọi loài, ngay cả kẻ thù của mình, thì đó là sức mạnh thần thông của trí tuệ, đã hiểu thông được pháp của chư Phật, đi tới chữ vô ngã. Ai làm được điều này, thể hiện được sức mạnh thần thông này, người đó sẽ không bị chết đời đời, người đó sẽ thoát luân hồi và đau khổ. Các bạn làm được điều này, Bảo Thành làm được điều đó, bởi vì chúng ta noi gương của bậc thầy tối cao là đức Bổn Sư. Ngài đã trao truyền vào cuộc đời chúng ta năng lượng và tình yêu tối thượng, năng lượng của từ bi vô thượng thần thông, không phải để chúng ta bay lên trên trời thể hiện sức mạnh. Như con chim bay lên trời cũng chỉ là loài thú, chui xuống đất cũng là loài thú, bởi vì thú bay được lên trên trời, thú chui được xuống dưới nước, chui được xuống dưới đất, có gì cao quý đâu. Thần thông cao quý nhất là gì, là chui qua được cả làng đao lửa căm phẫn của kẻ thù đang nhìn vào chúng ta, đang đối xử với chúng ta, mà chúng ta có thể thong dong bước qua, đi qua những năng lượng thù địch của những con người, hoặc của những thần thức khác đang chống đối chúng ta. Đó mới gọi là thần thông. Bởi vì những thể loại thần thông như bay lên trên trời, ẩn mình trong rừng trong rú, rồi cũng phải chết. Như Mục Kỳ Liên thần thông bậc, nhất là một trong những bậc thánh tăng bậc nhất trong thời đức Phật cũng phải chết nhưng thần thông mà chúng ta yêu luôn kẻ thù của mình, yêu luôn muôn loài muôn vật bình đẳng tánh trí. Đây là thần thông của lòng đại từ đại bi thì thần thông này sẽ giúp cho chúng ta không phải chết đời đời, và đi qua luôn sự chết để sống mãi trong sự tịch tĩnh an vui, một thể loại thần thông chiến thắng được sự chết.

Các bạn, thần thông này có ở trong trái tim của chúng ta, nhưng chúng ta không thể hiện và phát huy được nó, nay chúng ta nương nhờ vào năng lượng từ bi của Phật, truyền xuống cho chúng ta ban rải cho chúng ta, đánh thức lòng từ bi vốn có trong trái tim của chúng t,a để chúng ta biết yêu thương rộng lớn hơn, yêu thương cả kẻ thù của mình, yêu luôn cả những người đối nghịch với chúng ta. Đó là lòng từ bi lớn nhất, biết ban vui cứu khổ cho luôn cả kẻ thù, kẻ chống nghịch, kẻ đối nghịch, kẻ sợ hãi chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ chiến thắng được sự chết. Bảo Thành có được thần thông này, hồi xưa Bảo Thành chưa tu, chưa hiểu rõ được ý nghĩa của thần thông, lúc nào cũng mơ tưởng mình tu để có sức mạnh đi xuyên qua núi, đi xuyên qua tường, bay lên trên trời, đứng trước mặt mọi người mà không ai thấy, ẩn thân ẩn hình, làm phép làm này làm kia, nhưng sau khi tu Thất Bảo Huyền Môn Bảo Thành mới ngộ ra rằng sự thần thông lớn đó thời quá khứ chư Phật đã có nhưng rồi ai cũng phải chết, chẳng thể chiến thắng được sự chết. Vậy thì ta tu thần thông đó làm gì, chỉ làm trò chơi cho thiên hạ, mà ta theo Phật, ta tu pháp của Phật không phải là biến mình thành một anh hề để diễn những trò chơi làm cho người ta vui cười trong cuộc sống, để cuối đời ta bị chôn vùi xuống mồ sâu. Ta theo Phật trở thành một người chiến thắng khỏi sự chết, chiến thắng khỏi luân hồi, thì thần thông thể loại kia không còn nữa, mà Bảo Thành am hiểu được rằng thần thông chiến thắng được sự chết, chính là lòng đại từ đại bi. Đó chính là tình yêu lớn, yêu luôn kẻ thù, và những người đối nghịch với chúng ta trong đời này, và trong vô lượng kiếp qua. Nếu có được năng lượng tình yêu như vậy, thật sự chúng ta mới xứng đáng là người có thần thông lớn, chúng ta làm được, là bởi vì chúng ta có năng lượng từ bi vô biên của mười phương chư Phật ban rải, tiếp ứng cho chúng ta qua tha lực phật điển, mà mỗi người chúng ta khi tu luyện Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta đều tiếp được năng lượng từ bi đó vào cơ thể, đều cảm ứng được năng lượng từ bi đó vào cơ thể của chúng ta. Và chúng ta thấy nhẹ nhàng thân tâm, bởi lúc nào trong cuộc sống cũng tràn đầy niềm vui, sự hân hoan. Kẻ thù mà còn yêu được huống hồ chi là những người trong gia đình, chỉ đối nghịch về tâm về ý, về ngôn ngữ về hành động đôi chút, sao ta không thể yêu các bạn?

Nếu các bạn có thể yêu luôn kẻ thù để vượt qua sự chết trong cuộc sống này, để không phải chết, thì các bạn nếu vận dụng được ý nghĩa thần thông đó để yêu luôn những cái xấu, những cái tồi tệ nhất của cha mẹ, con cái, vợ chồng, thì đời sống của gia đình của các bạn, thì đời sống vợ chồng của các bạn sẽ không bị chết, đời sống giữa vợ chồng giữa cha mẹ con cái sẽ vượt qua được sự chết ở trong gia đình. Kẻ thù còn yêu được, sao không thể yêu những lầm chấp, những không như ý, những không phù hợp những cái tạm gọi là tệ nhất, xấu nhất của người yêu chúng ta. Nếu ta không thể yêu được những cái xấu của người ta yêu, ta đang đi dần vào cõi chết. Còn nếu ta có thể yêu được luôn những cái xấu, cái sai, không phù hợp của người ta yêu thương thì ta đã chiến thắng được sự chết gia đình của ta. Tình yêu của ta sẽ trường tồn mãi mãi, sẽ không bao giờ bị chết.

Chúng ta làm được điều đó, bởi chúng ta có sự thúc đẩy do tha lực phật điển, năng lượng từ bi của Phật tiếp ứng cho chúng ta, để khơi dậy nguồn yêu thương trong trái tim chúng ta, khơi dạy lòng từ bi vốn có trong kiếp người chúng ta. Chúng ta là người chiến thắng, chiến thắng sự chết qua sức thần thông lớn của tình yêu, yêu luôn kẻ thù, yêu luôn người đối nghịch, yêu luôn cả những cái xấu yêu luôn cả những sự không như ý khởi lên từ tâm ý nơi những con người chúng ta yêu thương, hoặc là những con người ghét bỏ chúng ta. Đây là thần thông đệ nhất, thần thông bật nhất mà chư Phật mười phương, Bồ tát thánh hiền đều tu luyện được thần thông này. Nếu những ai muốn thoát ra khỏi cửa sanh tử đều phải tu luyện được thần thông này các bạn. Các thể loại thần thông khác có thể bỏ nhưng thể loại thần thông yêu luôn được kẻ thù của mình để chiến thắng sự chết thì không thể bỏ, ai cũng phải tu luyện. Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đón nhận được năng lượng từ bi tha lực phật điển, từ trường yêu thương của Phật vào chúng ta. Chúng ta cảm ứng được năng lượng từ bi đó, chúng ta lấy từ bi đó để nuôi dưỡng cuộc đời, để chúng ta lớn lên trong lòng từ bi của Phật, mà chúng ta có được sức mạnh, để rồi chúng ta chiến thắng được sự chết bằng cách lan tỏa tình yêu thương tới luôn cả kẻ thù, kẻ đối nghịch, kẻ trốn nghịch, kẻ muốn sát hại chúng ta.

Các bạn, tôi có thần thông, các bạn cũng có thần thông. Nếu các bạn am tường được ý nghĩa này và các bạn công phu sớm hôm, tiếp nhận năng lượng từ bi của Phật để rồi chúng ta, biết yêu tất cả những điều sai trái, yêu tất cả những điều nghịch lý, yêu tất cả những xấu xa, tạm gọi như vậy, nơi những người đang sống chung, để chúng ta bước qua sự chết của chính gia đình chúng ta, để sống mãi trong tình yêu chân thật, vị tha, vì chúng ta là những con người xứng đáng có thần thông. Các bạn là những bạn đã có thần thông. Mời các bạn đặt trí tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta an trú từ bi và trí tuệ trong tánh thấy biết, để có được thần thông và diệu dụng thần thông này trong cuộc sống của chúng ta

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con có được thần thông, thông luôn tất cả các pháp đối nghịch, để có được một đời sống hạnh phúc trong gia đình. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Bảo Thành và các bạn đang cảm ứng được với năng lượng từ bi của chư Phật tác động vào thân tâm của chúng ta. Trong chúng ta tràn đầy năng lượng từ ái tha lực phật điển yêu thương của chư Phật tràn vào. Ngài tiếp ứng năng lượng đó cho chúng ta. Các bạn, từ bi nếu chỉ ban vui cứu khổ cho những người thương yêu những, người ta yêu thích, những người mà chúng ta lựa chọn, những người mà phù hợp với chúng ta, đó là lòng từ bi dắt chúng ta xuống địa ngục, từ bi đó chưa được, từ bi chỉ ưu tiên cho những người ta thích, từ bi chỉ ưu tiên cho những người ta lựa chọn, từ bi chỉ ưu tiên đối với những người phù hợp đồng hành, thì từ bi đó sẽ dắt chúng ta xuống địa ngục. Bởi mặt trái của từ bi đó vẫn là sự căm ghét, giận hờn ngăn cách với những kẻ thù của chúng ta, sao xứng đáng rằng ta có lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh. Không! mà ta chỉ có từ bi với một số mà thôi, như vậy địa ngục đang mở cửa để chuẩn bị nhốt chúng ta vào trong đó. Từ bi đó chưa chiến thắng được sự chết, chưa thể bước qua được sanh tử của cuộc đời, chỉ có thần thông mà hôm nay Bảo Thành nhắc tới, các bạn, là thể loại thần thông tiếp ứng được mười phương chư Phật, năng lượng từ bi để chúng ta có thần thông từ bi biết yêu thương luôn kẻ thù của mình, thì thể loại thần thông này mới đưa chúng ta bước qua cửa tử, bước ra khỏi sanh tử và chiến thắng được sự chết. Thần thông này thật dễ áp dụng, chỉ cần các bạn nương vào năng lượng từ bi của Phật, phát huy phát triển thì các bạn sẽ thành công được chuyện này. Nói trong cuộc sống của gia đình, nếu các bạn không có thể loại thần thông này thì tình nghĩa với cha mẹ cũng sẽ chết đi. Nếu các bạn không có thể loại thần thông này thì tình nghĩa giữa vợ chồng cũng sẽ chết đi, tình nghĩa con cái, thân bằng quyến thuộc cũng sẽ chết. Các bạn cần phải có thể loại thần thông này, cần phải tu dưỡng để chứng đắc được thần thông từ bi, để các bạn chiến thắng được sự chết trong tình nghĩa đối với cha mẹ, chiến thắng được sự chết dần chết dần trong tình nghĩa của vợ chồng, tình nghĩa đối với muôn con người, và chiến thắng luôn cả sự chết đối với kẻ thù đang giết hại chúng ta. Thần thông từ bi cao cả vô cùng. Nếu trong gia đình của các bạn, các bạn phát huy được thần thông từ bi này, các bạn sẽ yêu được vợ, nếu vợ có những tật xấu với tư tưởng khác biệt, có đời sống kinh dị, các bạn cũng yêu được, bởi vì các bạn có thần thông từ bi. Nếu có thần thông từ bi như vậy thì tình nghĩa vợ chồng sẽ mãi mãi muôn đời, ngược lại người vợ nếu có thần thông từ bi thì ông chồng dù có 100 tật xấu như thế nào đi nữa, có những sai phạm như thế nào đi nữa thì cũng cảm ứng và cảm hóa được người chồng, để họ biết thay đổi, để họ biết bước tới đón nhận tình yêu của bạn. Thần thông từ bi có sức mạnh như vậy, để rồi cả hai vượt qua sự chết của cuộc sống hôn nhân, tồn tại trong tình yêu thương thực sự. Nói gọn trong gia đình nó đã có lợi lạc như vậy, mà chư Phật luôn chú trọng tới đời sống của hàng cư sĩ. Ngài đi tới từng con người, gõ cửa họ và kêu mời gọi hãy mở cửa đón nhận thần thông từ bi lớn này Phật trao cho, và để nuôi dưỡng trong cuộc đời đức hạnh của chúng ta, để chúng ta có sức mạnh thần thông này bước qua sự chết của cuộc sống gia đình, để tồn tại mãi trong hạnh phúc và bình an.

Các bạn thấu chưa? Rõ chưa? Về thần thông từ bi này. Tất cả mọi thể loại thần thông khác các bạn bỏ đi, không cần, bởi không có, không hiện hữu trên cuộc đời và thật khó có thể làm được điều đó. Nhưng thần thông từ bi có sức thần thông lớn giúp các bạn chiến thắng sự chết trong gia đình, trong tình nghĩa, trong cuộc đời, các bạn cần có thần thông từ bi. Các bạn cần phải an trú trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, dùng tánh thấy biết để quán chiếu những pháp bất thiện và những pháp thiện, để bỏ pháp bất thiện và tăng trưởng pháp thiện, và quán chiếu trong sâu thẳm của trái tim những kẻ thù của mình, vẫn còn mầm mống yêu thương và vẫn còn vị phật tương lai hiển ngự trong kẻ thù chúng ta, từ đó chúng ta phát triển lòng từ bi, sức mạnh thần thông từ bi đó, để yêu luôn kẻ thù đó, bởi trong cuộc đời của kẻ thù đó, có một vị phật tương lai. Các bạn quán chiếu điều đó, chúng ta mới yêu được kẻ thù của mình, mới thương được kẻ thù của mình, bởi trong ngục tù đen tối của kẻ thù, chúng ta vẫn thấy có một vị phật đang ngồi ở trong đó để phá tan ngục tù của họ, để bước ra tiếp chúng ta vào cuộc đời.

Các bạn thân mến, thần thông từ bi có sức thần thông lớn vô cùng, chiến thắng được sự chết, mang lại sự an vui hạnh phúc cho đôi lứa, vợ chồng, cho cha mẹ những đấng bậc sinh thành, cho con cái, cho nhân loại. Chúng ta hãy cố gắng tu luyện để có thần thông này. Các bạn đã có thần thông này rồi, nhưng chưa được lớn mấy, Bảo Thành cũng có thần thông này rồi, nhưng chưa lớn mấy. Nếu chúng ta biết đồng tu cộng hưởng năng lựơng và tinh tấn mãi, thì mỗi người chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh thần thông đại từ đại bi này, để yêu được kẻ thù của mình, để sống được với kẻ thù của mình, để chúng ta chiến thắng được sự chết, Và chúng ta chiến thắng được sự chết trong gia đình, để gia đình luôn sống động trong yêu thương, trong bình an. Các bạn nhớ, cuộc đời không ai hoàn hảo, cho nên chúng ta hãy yêu thương những cái không hoàn hảo, để làm cho cuộc đời chúng ta hoàn hảo mỗi ngày. Đây là chân lý. Đây là thần thông đại từ đại bi.

Các bạn đã có thần thông, Bảo Thành đã có thần thông. Và chúng ta nguyện ước cho muôn người đều có sức thần thông lớn này, để mọi người đều dám nói rằng tôi có thần thông, thần thông đại từ đại bi, thần thông của năng lượng yêu thương, yêu luôn cả kẻ thù và những kẻ chống lại chúng ta. Đây thần thông cao quý vô cùng. Chúng ta không cần phải tổn sức để chống lại kẻ thù của chúng ta, kẻ chướng ngại đối với chúng ta, chúng ta vẫn thấy đầy ở ngoài kia, ngay cả những bậc chân tu đi nữa khi gặp đối nghịch, khi gặp kẻ thù, khi gặp những người chống đối để tìm đủ mọi cách trù dập, tìm đủ mọi cách để sát hạị họ, bắt bớ họ, triệt tiêu họ, bởi họ nói xấu, bởi họ chống đối, bởi họ luôn luôn mang lại sự nghịch lý cho chúng ta, làm chướng ngại cho cuộc đời. Các bạn nhớ, tất cả chướng ngại kẻ thù tạo ra cho chúng ta sẽ thúc đẩy thần thông đại từ đại bi tăng trưởng nhanh hơn, để chúng ta bước qua cửa sanh tử, để chúng ta chiến thắng sự chết. Chúng ta hãnh diện bởi có kẻ thù tới với chúng ta. Bởi chính kẻ thù đó giúp chúng ta phát huy được sức thần thông lớn của lòng đại từ đại bi mà chiến thắng sự chết. Chẳng cần phải chống đối, chẳng cần phải triệt tiêu họ, chẳng cần loại trừ họ ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần chuyên trú vào thần thông đại từ đại bi, năng lượng từ bi sẽ chiến thắng kẻ thù bằng chính tình yêu của chúng ta đối đãi với họ, chứ không phải áp đảo họ bằng quyền lực, bằng sức mạnh.

Các bạn hãy yêu thương kẻ thù của mình. Đây là thần thông đại từ đại bi, ai cũng làm được. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, lấy từ bi và trí tuệ tiếp năng lượng từ bi của Phật. Chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm Vi diệu Âm Mu A Mu Sa, để chúng ta phát huy sức mạnh thần thông đại từ đại bi yêu thương luôn kẻ thù, những người đối nghịch với chúng ta.

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con phát huy được sức thần thông đại từ đại bi, biết yêu thương luôn kẻ thù và những ai đối nghịch với chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa hoàn thành 21 biến Vi Diệu Âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta dùng trí tuệ và từ bi an trú trong hơi thở chánh niệm, ứng dụng tánh thấy biết để quán chiếu pháp thiện, tăng trưởng nó, từ bỏ pháp ác, và để tiếp nhận thêm tha lực phật điển năng lượng từ bi của mười phương chư Phật vào cuộc đời, để mỗi người chúng ta phát huy được sức thần thông lớn và yêu luôn kẻ thù và những ai đối nghịch với chúng ta. Các bạn chúng ta phát huy được thần thông này thì chúng ta sẽ chiến thắng được sự chết, niết bàn đang chờ đợi chúng ta Các bạn, nếu chúng ta phát huy được sức thần thông lớn này thì chúng ta sẽ chiến thắng được sự chết và tan rã trong gia đình của chúng ta, và chúng ta sẽ làm cho vợ chồng hạnh phúc hơn, bởi trên đời có ai hoàn hảo, ta mang sức mạnh của thần thông biết yêu thương những ai trái nghịch, những sự nghịch ý, những sự chướng ngại mà ta tạo cho nhau, tình yêu đó giúp cho chúng ta bền vững sống mãi và hạnh phúc gia đình luôn luôn tồn tại trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và chúng ta luôn luôn biết kính trọng những bậc sinh thành. Các bạn, cám ơn các bạn đã đồng tu và chúc cho các bạn phát huy được sự thần thông lớn này. Những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn đều có thần thông này. Chúng ta hãy hãnh diện nếu ai hỏi, các bạn cứ việc trả lời tôi có thần thông, thần thông của tôi là thần thông biết yêu thương luôn cả kẻ thù và những ai gây chướng ngại đối với chúng tôi. Nhưng tùy theo từng mức thần thông của tôi chỉ có chút xíu, mới biết thương người đó có chút xíu thôi, tôi cố gắng tu mới có thần thông lớn hơn, yêu thương thật sự những kẻ thù và ai chống đối chúng ta.

Các bạn hãy vận dụng tình yêu thương, vận dụng thần thông từ bi yêu thương này ở trong gia đình các bạn. Nhớ vì gia đình các bạn không bị chết trong sự tranh chấp đau khổ trái nghịch, mà luôn chiến thắng sự chết đó, để gia đình là hạnh phúc của cuộc đời ngay tại nơi này, kiếp này, trong cuộc đời cư sĩ của chúng ta.

Mời các bạn chấp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống mọi loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi xuống cho mọi loài để mọi loài đều phát huy được sức mạnh thần thông là biết yêu thương kẻ thù và những ai gây ra chướng ngại cho họ. Nếu có công đức chúng con xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, họ cũng có thần thông này để biết yêu thương kẻ thù của họ và ngồi xuống trực diện thành lập một chính sách hòa bình trên thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia nghành y, nghành dược, bác sĩ, y tá, y sĩ nhân viên cứu trợ có sức thần thông lớn yêu thương muôn loài và kẻ thù của họ và tạo ra vacxin, thuốc chữa bệnh ôn dịch, cũng như chữa lành các bệnh nhân. Nguyện cầu cho những người đang đau khổ về kẻ thù, về những sự thù hận biết yêu thương luôn kẻ thù và những ai gây ra chướng ngại đối nghịch với họ, để có được hạnh phúc. Nguyện cầu cho những vong linh đã tử vong trong những tháng ngày qua sẽ được siêu sanh miền tịnh độ. Con nguyện cầu mười phương chư phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts