Search

Bài 1113: Ánh Sáng Nhiệm Mầu – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên Youtube Thất bảo Huyền Môn. Đã tới giờ đồng tu mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi tam bảo Phật – Pháp – Tăng chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn thân mến! chúng ta đồng tu mỗi ngày để chúng ta thắp sáng trí tuệ của chúng ta, và nương vào trí tuệ của chư Phật, lòng từ ân của chư Phật mà mỗi người chúng ta tăng trưởng năng lượng từ bi, khai mở lòng từ bi của chúng ta, để chúng ta theo lời của đức Phật dạy mà đối xử với muôn loài chúng sanh dù khác biệt thân tướng, khác biệt màu sắc, khác biệt chủng loại, chúng ta vẫn luôn luôn đối xử với mọi loài bình đẳng tánh và trí không phân biệt. Nếu mỗi người chúng ta trên con đường tu học mà chưa thể hiểu được điều này, chưa thể thấm nhuần được điều này mà tập cho mình một sự đối đãi bình đẳng với muôn loài, chúng ta khó có thể thành tựu được. Nhất là khi chúng ta tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta phải luôn luôn quán chiếu sự bình đẳng của muôn loài muôn vật, và đặt biệt chúng ta phải quán chiếu thật là sâu vào tất cả những sự suy nghĩ của chúng ta trong từng giây phút, bằng cách chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm. Các bạn nhớ, khi chúng ta nói rằng quán chiếu từng giây phút, có lẻ hơi khó, nhưng nó không có khó nếu chúng ta tập một thói quen an trú trong hơi thở chánh niệm và đón nhận tha lực phật điển. Từ từ một ngày nào đó, các bạn sẽ phát hiện ra rằng những sinh hoạt, những suy nghĩ, những hành động của các bạn trong từng lúc từng thời các bạn đều nhận biết được nó thật là rõ. Niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người và tăng trưởng phước báu thật nhiều nếu như chúng ta đều nhận biết được ta đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Đó là đời sống chánh niệm.

Các bạn nhớ rồi, hơi thở Thất Bảo là đi vào bằng mũi, xuống dưới bụng phình ra, và khi chúng ta thở ra, ta hóp bụng lại, và chúng ta thở ra cùng với Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Bảo Thành nhắc để cho chúng ta phải nhớ thuộc lòng về vấn đề này. Khi hít vào chúng ta phải thấy rằng ta đang hít vào và biết bụng mình phình ra, thấy hít vào biết bụng phình ra, khi thở phải thấy thở ra biết bụng hóp vào. Với tánh biết bụng phình hoặc xẹp, với tánh thấy được hơi thở vào ra như thế, ta an trú ở trong đó, đó gọi là hơi thở chánh niệm cho tăng trưởng độ quán chiếu của ta sâu sắc hơn để ta nhìn rõ những suy nghĩ lời nói và hành động.

Giờ mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi chúng ta cùng trì niệm Vi Diệu Âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa bảy lần. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con, để chúng con đón nhận được ánh sáng nhiệm màu vào trong tâm. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Bảo Thành chào các bạn, chúng ta tiếp được tha lực phật điển mỗi khi chúng ta an trú vào hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Chúng ta mỗi khi bắt đầu tu tập, Bảo Thành thường nhắc là, đặt bàn tay trí tuệ vào trong lòng bàn tay từ bi. Đó là chân lý mà chúng ta cần phải hiểu: ta lấy từ bi và trí tuệ để tu tập và huấn luyện chúng ta trên con đường giác ngộ. Nếu trên con đường cầu đạo giác ngộ mỗi người chúng ta không vận dụng được trí tuệ vào lòng từ bi của mình thì chúng ta sẽ lạc vào tà đạo, tà kiến. Phải có trí tuệ mới phân định rõ ràng đâu là lời đức Phật dạy và khai mở được lòng từ bi rõ ràng. Còn không, lòng từ bi kia nếu không có trí tuệ sẽ biến thành tham dục, tham ái nặng về cái tôi của mình. Và nếu không có trí tuệ thì tất cả mọi suy nghĩ hành động lời nói của chúng ta sẽ bị tà kiến lôi kéo và bị nó dẫn đi, vận hành cuộc đời, làm chủ cuộc sống của chúng ta, chúng ta không thể làm chủ được cuộc sống của mình

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu Ánh Sáng Màu Nhiệm. Ánh Sáng Màu Nhiệm tới từ đâu? Có những thuở khi nhà chúng ta đen tối không có điện hoặc không có đèn vào ban tối, tối om như vậy, không thấy đường, nhưng nếu chúng ta bật điện chúng ta thấy tất cả và từ từ chúng ta nương vào bóng đèn đó và nhận ra tất cả mọi thứ ở trong nhà. Cuộc sống cũng vậy, vô minh như bóng tối, vô minh có nghĩa là chúng ta không có trí tuệ, không đủ khả năng và chưa có được sự suy nghĩ đúng cho nên đầu óc của chúng ta thường bị lôi kéo bằng cái miệng và hành động thật là nhanh. Ba thứ đó hòa thành một. Ba trong một quá nhanh quá nhanh. Người ta nói: đầu chưa nghĩ tới mà miệng đã tuôn ra, miệng chưa nói hết mà tay chân đã hành động. Do vậy, chúng ta thường hay tạo ra nghiệp. Chúng ta để cho cái miệng nó làm chủ, để cho hành động nó làm chủ, để rồi tâm ý như vua là phải ngồi đằng sau để cho quan văn là miệng, quan võ là hành động của chúng ta tự tung tự tác gây khổ cho muôn dân bá tánh.

Đức Phật dạy cho chúng ta: nếu có chân mạng đế vương, ta làm vua, ta phải thống trị thần dân bằng cách điều khiển được quan văn võ phục vụ cho những điều tốt đẹp ta mong muốn. Mỗi người chúng ta đều có chân mạng làm vua và chân mạng làm vua đó tức là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta có chân mạng là Phật. Các bạn nhớ, tâm của chúng ta có chân mạng là Phật. Cái miệng và cái thân của chúng ta chỉ là quan văn võ. Phật dạy cho chúng ta phải dùng tâm để làm chủ, làm chủ ngôn ngữ và hành động, tức là điều khiển ông quan văn quan võ phục vụ cho chúng ta. Nếu ai làm chủ được tâm của mình, sẽ điều được ngôn ngữ và hành động, người đó như một hiền vương điều khiển quan văn võ phục vụ cho nhân dân. Nhưng ở đời, thông thường quan văn thì dùng ngôn ngữ lấn áp thần dân, quan võ dùng gươm giáo quyền lực sát hại nhân dân, họ che mắt nhà vua. Mà thật sự như vậy trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta để cho ngôn ngữ và hành động lộng hành thiếu đi sự sáng suốt của lý trí, của chân tâm. Tâm không làm chủ được lời nói và hành động. Mới nghe một cái đã vội vàng nói, mới nhìn một cái đã vội vàng hành động. Từ đó chúng ta chỉ nói và hành động trong sự chấp trượt lầm mê.

Ánh Sáng Màu Nhiệm là gì? Là sự hiểu biết thông suốt được nhân quả thiện ác để từ đó lấy tâm làm chủ ngôn ngữ trong cái nhân thiện, lấy tâm làm chủ hành động trong cái nhân thiện để chúng ta tăng trưởng phước báu, ngõ hầu mang lại hạnh phúc và bình an cho ta và gia đình. Ta thật khó làm chủ mọi hành động nếu như trong ngôi nhà đen tối. Y chang như vậy, tâm ta đen tối thì hành động cũng sẽ đen tối. Tâm ta đen tối thì ngôn ngữ của chúng ta cũng đen tối. Nhưng khi thân và ngôn ngữ đen tối rồi, chúng quá mạnh, chúng lấn áp luôn tâm của chúng ta. Tâm vẫn còn đó chưa suy nghĩ gì mà miệng đã nói như người say rượu muốn nói gì thì nói. Cuộc đời luôn luôn lẫn lộn giữa tâm và thân ngữ ý. Có lúc chúng ta suy nghĩ như vậy mà miệng nói khác, bởi vậy chúng ta mới tạo khổ cho nhau và hiểu lầm tranh chấp, rồi chúng ta phê phán, phán xét, phán quyết theo chiều hướng của miệng như được lập trình ngôn ngữ đời thường, gặp chuyện cứ tuôn ra mà chẳng bao giờ suy nghĩ. Bởi vậy ông bà cha mẹ đã thường nhắc cho chúng ta biết rằng uốn lưỡi bảy lần truớc khi nói, có nghĩa là trước khi nói phải suy nghĩ. Nhưng ở đời mấy ai suy nghĩ để nói đâu, bởi vì chúng ta bị dẫn bởi môi trường sinh hoạt xã hội, chúng ta tranh nhau và thi đua chỉ nói và hành động, chứ không khi nào ngồi lắng đọng suy nghĩ, lấy tâm làm chủ ngôn ngữ và hành động để chúng ta có thể làm chủ được ngôn ngữ và hành động. Đức Phật dạy cho chúng ta phải an trú vào hơi thở chánh niệm. Khi chúng ta an trú vào hơi thở chánh niệm, nó còn làm cho chúng ta tăng trưởng phước báu và thắp sáng được ánh sáng màu nhiệm trong tâm. Ánh sáng màu nhiệm ở đây là một thể loại ánh sáng của chân tâm, bừng lên trong hơi thở chánh niệm được tiếp bởi tha lực phật điển cũng như ngọn đèn được tiếp vào dầu và châm lửa nó sẽ sáng. Không có dầu, không có châm lửa, đèn nó tốt cũng chẳng thể sáng. Các bạn, tha lực phật điển là một thứ dầu vi tế, siêu thế, tinh khiết, không có nhả khói mịt mù nhưng nó lại tỏa hương thơm ngào ngạt. Còn ngọn lửa truyền cho chúng ta là lòng từ bi của chư Phật truyền vào đời sống của chúng ta, thắp sáng đời sống của chúng ta. Chúng ta lấy trí tuệ và từ bi, từ bi tới từ tha lực phật điển năng lượng từ bi của chư phật truyền xuống hòa quyện vào với lòng từ bi vốn có của chúng ta tạo thành một khối từ bi, một khối năng lượng từ bi chuyển hóa cuộc đời của chúng ta, để chúng ta biết ban vui cứu khổ cho bản thân mình, và ban vui cứu khổ cho muôn loài chúng sanh. Trí tuệ tới từ tâm, tới từ hơi thở chánh niệm với hơi thở vào ta thấy vào, biết bụng nó phình, hơi thở ra ta thấy ra biết bụng nó xẹp vào. Tánh thấy biết đó an trú trong hơi thở, nó giúp cho chúng ta khai mở được trí tuệ, bởi bao nhiêu lâu các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm các bạn tăng trưởng được chánh định của mình, định lực của mình trong chánh kiến. Bởi an trú trong chánh niệm, ánh sáng sẽ tự động khai mở. Các bạn nhớ, đã gọi là năng lượng, năng lượng gọi là từ trường năng lượng, tình yêu của chư phật. Nếu chúng ta học về vật lý, nếu chúng ta học về điện học, nếu chúng ta học về những môn liên quan tới ánh sáng, âm thanh và những môn liên quan tới không gian, chúng ta hiểu rằng từ trường là một thể loại năng lượng vi tế, nó mang theo ánh sáng thông tin, ngôn ngữ và tất cả. Như phone của chúng ta hiện thời, nếu các bạn thấy được Bảo Thành trên phone và trên ti vi, cũng nhờ từ trường của những vệ tinh từ dưới đất phóng lên vệ tinh và từ vệ tinh chuyển tải xuống qua phone của các bạn, bằng một hệ thống được gọi là mạng internet. Các bạn thân mến, từ trường tình yêu của chư Phật còn vi diệu hơn từ trường của điện lực. Các bạn, từ trường tình yêu của chư Phật sẽ mang ánh sáng trí tuệ nhiệm màu thắp sáng vào cuộc đời của các bạn, mang theo âm thanh ngôn ngữ thiện của chư Phật chuyển tải vào trong cuộc đời của các bạn, mang theo hình ảnh của chư Phật vào trong tâm khảm của các bạn. Những ai tu thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, tiếp được tha lực phật điển, từ trường yêu thương của chư Phật, luôn luôn tâm niệm được hình ảnh của chư Phật, Bồ tát, thánh hiền ở trong tâm, luôn luôn cảm ứng được với năng lượng yêu thương của chư Phật trong cuộc đời, và luôn cảm ứng được hạnh phúc bình an, cảm ứng được thế giới chư Phật hiện tiền trong cuộc đời. Người không tiếp được tha lực phật điển thường bị chiêu cảm bởi những năng lượng bất tịnh, từ đó tạo thành giấc mơ, hay hình ảnh không phù hợp, hiển hiện ở trong đầu những hình ảnh lẫn lộn được pha trộn màu sắc bởi ba nhà đạo diễn Tham – Sân – Si. Chúng ta chẳng làm chủ được mà để cho ba đạo diễn Tham – Sân – Si này nhảy vào cuộc đời, pha trộn tất cả mọi thứ tạo thành một thước phim, một cuốn phim của đời người trong vô minh lầm chấp. Nếu chúng ta không tiếp tay với ba đạo diễn này bằng cách an trú trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, và tiếp được luồng từ trường yêu thương của chư Phật thì từ trường yêu thương, từ trường từ bi, tha lực phật điển này sẽ mang ánh sáng nhiệm màu, mang hình ảnh của chư Phật Bồ tát hiển vào trong tâm của chúng ta, mang năng lượng từ ái khai mở hòa nhập vào với cuộc đời của chúng ta, để chúng ta biết nói những ngôn ngữ từ ái, biết hành động bằng những hành động bát ái, biết suy nghĩ bằng những suy nghĩ thánh thiện hướng thượng. Ánh sáng nhiệm màu ở ngay chỗ này, nó thắp sáng đuốc tuệ và giúp cho chúng ta có được chánh kiến, tư duy trong chánh pháp, nơi nhân quả mà chư phật đã dạy. Thiện ác chúng ta biết thật rõ đâu là ác, chúng ta biết thật rõ đâu là thiện. Bởi khi chưa có ánh sáng nhiệm màu từ tha lực phật điển thắp vào cuộc đời, đôi khi những điều ác, những điều bất thiện chúng ta lầm tưởng thành nó thiện cho nên chúng ta tạo nghiệp. Nhưng khi chúng ta có ánh sáng nhiệm màu từ tha lực phật điển, chúng ta phân biệt được thật rõ đâu là ác, đâu là thiện, và chúng ta còn làm chủ được thiện ác. Chúng ta ngừng được ác và hành được thiện. Khi chưa có ánh sáng nhiệm màu, thấy ác ta không ngừng được, bị lôi cuốn, thấy thiện ta khó hành động, bởi vì có nhiều chướng ngại giữ chúng ta lại. Tất cả những điều kỳ diệu nhất của một kiếp con người tới với các bạn đều do phước báu từ pháp thiện. Những điều xui quấy tai họa rình rập tuôn tới các bạn điều tới từ gì? ác nghiệp do nhân xấu, nhân bất thiện. Ai thì cũng hiểu được hai chữ này, bởi ngoài lời của chư Phật thì ông bà mình cùng thường nhắc sống phải cho ngay, nói phải cho ngay, suy nghĩ phải cho ngay. Đó là sự khéo léo giáo dục của ông bà cha mẹ dạy cho chúng ta làm việc cho đúng, đi ngay đường thẳng lối. Nhưng đức phật còn thấy rõ được ngay đường thẳng lối đó để giúp cho chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi trầm mê, đi tới được niết bàn thành ngôi Phật, trở về với ngôi vương của mình làm một vị vua, vị vua biết điều khiển quan văn võ của mình, và biết cai trị cuộc đời của chúng ta bằng tâm hiền lương thánh thiện.

Các bạn, chưa ai trước đức Phật và sau đức Phật dám nói rằng chúng ta là Phật. Ngay cả trong cuộc sống và gia đình của mỗi người, khi đức phật đã nói rằng chúng ta là phật sẽ thành, chúng ta biết khướt từ ngôi vương đó. Bởi ra ngoài đường chúng ta cũng không nhận ra có hằng hà sa số phật tương lai hiện hữu trong cuộc đời chúng ta, thường chỉ tay năm ngón nói ông này bà kia, nói thằng này con nọ. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy một đức phật tương lai hiện hữu trong trái tim trong đời sống của những con người bình thường như chúng ta. Chúng ta chỉ tôn vinh phật trong ngôn ngữ, văn tự, tế tụng kinh sách, lầm tưởng trong những pháp môn hay trong những chân lý triết học của phật giáo. Nhưng chúng ta không áp dụng được lời của chư Phật bình đẳng tánh trí. Phật là Phật, thấy được chúng sanh là phật sẽ thành, và dạy cho chúng ta nhìn thấy trong mỗi chúng sanh là một vị phật tương lai. Chúng ta biết Nam Mô Bổn Sư tức là chúng ta biết quy kính đức Phật. Thế mà những đức phật tương lai chúng ta gọi bằng thằng, bằng con, bằng ông này bà kia, bằng những ngôn ngữ miệt thị, thậm trí chúng ta còn chửi bới họ, khẳng định chắc chắn như đã rồi họ như vầy họ như kia. Chỉ cần những tư tưởng hành động đó thôi đã nói lên rằng chúng ta thực sự chẳng hiểu biết gì về Phật, chẳng làm được những điều Phật dạy. Không cần biết chúng ta là ai là phật tử tại gia hay những người xuất gia mà những phẩm vị cao như hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, hay có những học hàm cao tiến sĩ phật học, phó tiến sĩ phật học hay gì đi nữa, hay chỉ là một nông dân bình thường, nếu chúng ta thông suốt được kinh điển mà chẳng thấu được chân lý ngay ở chỗ này, vẫn còn chỉ tay phân biệt chê bai, chẳng thể hành được tánh bình đẳng trong con người, và nhận biết ra được rằng chúng ta tất cả đều là phật sẽ thành, phải có sự vi kính lẫn nhau, nếu chúng ta nhận biết được điều đó có nghĩa là chúng ta đã học được phật pháp một cách chân chính. Mà nếu chúng ta hành được điều đó, thì chính xác rằng chúng ta có được ánh sáng nhiệm màu sáng trong tâm chúng ta, nên chúng ta học, chúng ta hiểu chúng ta thấy và chúng ta hành được nó.

Biết bao nhiêu những con người nói thật là hay những Phương pháp chân lý cao siêu nhưng thật ra nhìn ở trên đời họ vẫn khen chê, họ vẫn chỉ tay đả kích kẻ này, họ vẫn chỉ năm ngón đả kích người kia, họ vẫn hình như ca ngợi gọi là sùng bái cá nhân và thần tượng hóa bản thân, quá tự hào về điều hiểu biết của họ, cho nên luôn luôn nhìn thấy cái sai của người khác, lầm lỗi của người khác để rồi họ quên vấn đề thực hành để thắp sáng ánh sáng nhiệm màu vào trong cuộc đời, đối xử bình đẳng, nhất thâu vạn pháp vào trong hơi thở chánh niệm, an trú trong năng lượng từ bi của Phật, thì họ lại tuôn ra những năng lượng chỉ trích chê bai. Và Bảo Thành, các bạn cũng bị sai lầm trong cảnh đó từ vô lượng kiếp qua. Chúng ta cứ gọi người này bằng ông bằng bà bằng con bằng thằng. Ôi cái thằng đó, ôi cái con đó, ôi cái ông đó, ôi cái bà đó… Ở đời có nhiều ông bà thằng này con kia chúng ta chê bai hoài. Các bạn thân mến, những người như vậy là những người đang sống trong vô minh, không có ánh sáng nhiệm màu của trí tuệ và từ bi thắp sáng trong cuộc đời của họ. Chúng ta thật sự có được ánh sáng nhiệm màu bởi vì trong từng hơi thở, tánh thấy rõ được hơi thở vào và biết bụng phình và an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, ta tiếp được tha lực phật điển. Trong tha lực phật điển đó, mỗi một các bạn và Bảo Thành đón nhận được năng lượng từ bi, từ trường yêu thương, từ trường từ bi. Luồng từ trường của chư Phật này mang ánh sáng nhiệm màu chiếu soi vào tâm của chúng ta. Từ trường từ bi này của Phật mang âm thanh, lời dạy dỗ của Phật chuyền vào trong tâm của chúng ta. Luồng từ trường từ bi này của Phật mang hình ảnh của Phật, bồ tát, thánh hiền vào trong tâm của chúng ta. Và từ khi chúng ta tiếp được tha lực phật điển, từ trường yêu thương của Phật, thì trong tâm của chúng ta đầy ắp những hình ảnh của Phật, bồ tát, thánh hiền. Và chúng ta nhìn thấy Phật ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy phật trong tâm của mỗi một chúng sanh, mỗi một con người chúng ta tương tác, rồi chúng ta còn cảm nhận được sự yêu thương, lòng từ bi của Phật chan hòa trong trái tim của ta. Và ta sống biết yêu thương, sống biết đùm bọc san sẽ, sống bát ái, sống bao dung. Và chúng ta biết yêu thương tất cả mọi người và nhìn thấy tình yêu thương, lòng từ bi trong mỗi một con người chúng ta tương tác.

Các bạn, cái cao quý ở trong cuộc đời là trí tuệ được thắp sáng bằng ánh sáng nhiệm màu nơi tha lực phật điển từ trường từ bi ban rải vào cuộc đời chúng ta từ mười phương chư phật. Và đặc biệt hơn, ánh sáng nhiệm màu này sẽ sáng mãi, bởi vì chúng ta ý thức được và luôn luôn an trú tánh thấy biết vào ngay trong hơi thở chánh niệm từng giây phút, để chúng ta làm chủ được cuộc sống, chúng ta điều ngự được cái miệng và phát ra những ngôn ngữ tốt đẹp, mang lại tình thương hạnh phúc cho muôn người. Chúng ta điều ngự được cái thân để cái thân của chúng ta khởi những tạo tác tốt đẹp, mang lại bình an, bảo đảm hạnh phúc muôn người chúng ta gặp và cho chính chúng ta. Các bạn hãy đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng tay trái là bàn tay từ bi. Chúng ta hãy lấy từ bi và trí tuệ đón nhận ánh sáng nhiệm màu qua Vi Diệu Âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để thắp sáng ánh sáng nhiệm màu vào cuộc đời của chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Các bạn, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, từ trường yêu thương từ mười phương chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Nếu như trong cuộc đời của chúng ta chẳng ai thương yêu, chẳng ai tới với chúng ta, chẳng ai chơi với chúng ta, chẳng ai tiếp cận với chúng ta, chúng ta sẽ cô đơn và sẽ rơi vào sự trầm cảm nguy hại cho bản thân. Sống ở trên đời cần có sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Giáo lý của đức Phật dạy không nằm ngoài hai chữ tình thương. Trong tình thương mà không có quan tâm thì chẳng phải là tình thương, tình thương đích thực phải có sự quan tâm ở trong đó. Chúng ta, các bạn tu luyện Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta không cô đơn, chúng ta không bị bỏ rơi, bởi chúng ta được mười phương chư Phật quan tâm tới kiếp người, kiếp người tội lỗi, kiếp người mà chúng ta dơ bẩn trong lầm chấp bất thiện nghiệp. Và rồi sự quan tâm của Phật không hẳn chỉ bằng một ngôn ngữ được viết trong kinh điển, chuyền ở trên sách, trên miệng ngàn năm qua, mà sự quan tâm của Phật được thể hiện cụ thể trong cuộc đời của chúng ta qua tình thương của Ngài chạm vào trong tâm thức, trong tâm hồn của chúng ta, mà mỗi người chúng ta, chẳng phải nghe Bảo Thành nói, mà là cảm ứng được tình thương của Phật chạm vào cuộc đời, qua tha lực phật điển, qua năng lượng từ bi, một nguồn năng lượng vi tế, siêu thế thần thông, không tới từ thể loại vật chất, nhưng tới từ các đấng giác ngộ là chư Phật. Chư Phật là nguồn cội của ân điển không bao giờ cạn, mà phật điển chúng ta đón nhận được từ chư Phật sẽ không bao giờ cạn. Nguồn tha lực phật điển này có sức mạnh chuyển hoá thân tâm hướng thượng, lại còn có thần thông để chuyển hóa bất thiện nghiệp. Chúng ta ngày nay không còn sám hối trên kinh điển và tư tưởng chúng ta thấy tảng đá trước mặt to lớn cản đường đi, ta muốn di chuyển. Đó là sự sám hối, muốn di chuyển đó là đẩy nó ra để đi tới, mà ta còn dùng một lực thật là mạnh để đẩy nó qua nữa, chứ ta không ở đó mà chỉ phát lên tư tưởng di chuyển nó đi. Chúng ta có sự tác động. Sự sám hối của chúng ta sẽ viên mãn, bởi nhìn nhận lại tội lỗi và bất thiện nghiệp đã tạo ra, đồng thời hành được lời của chư Phật dạy, bằng cách an trú vào hơi thở chánh niệm, đón năng lượng từ bi của Phật, để đẩy những tảng đá nghiệp chướng đang chắn ở phía trước không cho chúng ta trở về quê nhà mà đức Phật đã chỉ cho ta biết đó là niết bàn.

Các bạn, ánh sáng nhiệm màu tới từ sự quan tâm của mười phương chư Phật, và được thắp sáng lên bằng nhiên liệu tình yêu của chư Phật. Ta không cô đơn một mình. Ta có mười phương chư Phật quan tâm, quan lâm xuống cuộc đời của chúng ta và chia sẽ tình thương của chúng ta, tình thương có sự quan tâm. Và trong sự quan tâm đó, có sự thể hiện của tình thương. Quan tâm và tình thương nó đi liền với nhau. Bạn không thể nói quan tâm một người nào đó mà bạn không yêu thương họ. Bạn không thể nói bạn yêu thương họ mà không có quan tâm. Phật yêu thương chúng ta và ngài quan tâm thực sự. Trong sự quan tâm tới chúng ta là vì chúng ta đang đau khổ và lầm chấp. Ngài quan tâm nên tới với cuộc đời chúng ta bằng tình yêu thương, nên ngài ban rải năng lượng từ bi tới cho chúng ta. Các bạn hãy đón nhận tha lực phật điển, năng lượng từ bi của Phật, bởi đó là sự quan tâm của mười phương chư Phật với chúng ta. Bằng sự miên mật an trú tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm trong từng giây phút lúc đi, đứng, nằm, ngồi lúc hoạt động hằng ngày cũng như lúc ngủ yên trong ban đêm luôn luôn an trú tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm, tập dần các bạn sẽ quen, và hơi thở đó sẽ thành hơi thở của sự sống, hơi thở chánh niệm của sự sống. Và khi như vậy các bạn luôn luôn gắn kết chặt chẻ với sự quan tâm thương yêu của chư Phật. Mà nếu cuộc đời mỗi người chúng ta đã có mười phương chư Phật quan tâm, chẳng sợ rớt xuống địa ngục ngạ quỹ súc sanh nữa. Và nếu cuộc đời của chúng ta chan hòa tình yêu thương của mười phương chư Phật, thì chúng ta chẳng còn sự ganh ghét chê bai giận hờn buồn bỏ ai nữa. Ta sống biết yêu biết thương, biết yêu thương trong sự quan tâm chân thành bằng trí tuệ và từ bi, bằng hiểu và biết rõ ràng trong hơi thở chánh niệm của chúng ta. Cuộc sống rất cần ánh sáng nhiệm màu này và ánh sáng nhiệm màu này đến từ sự quan và tình thương của mười phương chư Phật qua hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Mời gọi các bạn luôn luôn miên mật tu tập và thắp sáng ánh sáng nhiệm màu này cho bản thân của các bạn, và cho tất cả những người các bạn yêu thương, những ai còn đang sống trong vô minh tăm tối, còn đang tạo ra thật nhiều nghiệp từ ý khởi lên, còn đang tạo lên thật nhiều nghiệp từ ngôn ngữ xuất ra từ miệng của họ, còn tạo nên thật nhiều nghiệp từ thân hành động chúng ta. Hãy thắp sáng ánh sáng nhiệm màu vào cuộc đời của họ bằng cách cố gắng tu và hồi hướng, quan tâm và thương yêu họ thật sự trong tình thương, không nhìn thấy lỗi của nhau, trong sự quan tâm luôn chan hòa năng lượng yêu thương. Hãy yêu thương nhau và quan tâm đến nhau bằng bàn tay trí tuệ và bàn tay từ bi, để chúng ta thẩm nhập được sự quan tâm yêu thương của Phật tới cuộc đời của chúng ta. Và cũng trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa chúng ta hãy đón nhận ánh sáng nhiệm màu vào trong cuộc đời mình, sống chân thật chan hòa yêu thương, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con đón nhận được ánh sáng nhiệm màu vào trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật.

Chúng ta vừa hoàn thành 21 biến Vi Diệu Âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta đã thấu rõ lời Phật dạy cần phải đi đôi với hành động, công phu rõ ràng. Và chúng ta hiểu thấu được rằng phải hành được lời đức Phật khai thị. Đó là đối xử với nhau bằng bình đẳng tánh trí, bằng tình thương và sự quan tâm không phân biệt đẳng cấp, sắc tộc, màu da, con người, quốc độ, chủng loại. Phật đã là Phật, và chúng ta đều là phật sẽ thành. Các bạn thân mến, ánh sáng nhiệm màu sẽ tới với các bạn qua sự an trú trong hơi thở chánh niệm vào ra và Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận ánh sáng nhiệm màu này vào cuộc đời và hồi hướng tới tất cả những người chúng ta yêu thương, để ai ai cũng biết yêu thương trong sự quan tâm đặt biệt tới tất cả mọi loài, đặc biệt là đối với cha mẹ ông bà vợ chồng con cái thân bằng quyến thuộc trong gia đình của chúng ta.

Cám ơn các bạn đã đồng tu. Mời các bạn, chúng ta chấp tay hồi hướng công đức này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện xin chư phật mười phương ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài và gia trì phật lực tiếp năng lượng từ bi để cho tất cả mọi chúng con đều đón nhận được ánh sáng nhiệm màu vào trong cuộc đời, để biết yêu thương và quan tâm tới những người trong gia đình như cha mẹ ông bà con cái vợ chồng chúng con. Và đặc biệt xin chư phật hãy ban rải tha lực này tới cho những vị nguyên thủ các quốc gia để họ luôn luôn có được trí tuệ và lòng từ bi, thành lập được chính sách mạng lại hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu ánh sáng nhiệm màu được thắp vào trong tâm những nhà khoa học gia nghành y, nghành dược, bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu tế, cứu trợ trên thế giới để họ biết yêu thương và có trí tuệ chế ra được vacxin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch. Con nguyện ánh sáng nhiệm màu của chư Phật đi vào cuộc đời của những ai đau khổ, để họ tìm được hạnh phúc. Ánh sáng nhiệm màu của chư Phật thắp sáng trong tâm của những vong linh mới tử vong, để họ biết đường trở về với cõi Phật. Xin mười phương chư phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn