Search

Bài 1098: Kho Báu Trong Nhà – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Lý Thảo Vân bút ký

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến! Chúng ta là những người đang tu Thiền Mật song tu để tiếp cận giữa tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật tới với cuộc sống của chúng ta. Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn giúp cho chúng ta luôn luôn gắn kết với năng lượng Từ Bi. Hay nhất trong cuộc đời chúng ta là gì? Là chúng ta biết tìm lại chính bản thân của mình, và trong cuộc sống này, chúng ta thường bị lôi kéo ra bên ngoài, Thất Bảo Huyền Môn là giúp cho chúng ta trở về với hơi thở để nhìn thấu, nhìn thật sâu vào trong Tâm thức của mình để chúng ta nhận ra giá trị đích thực của một đời người.

Trong Thất Bảo Huyền Môn, mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng, khi hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi đưa xuống dưới, chúng ta phình bụng và khi chúng ta thở, chúng ta thở bằng miệng và hóp bụng lại, trì mật trú Mu A Mu Sa cùng một lúc. Với cách thở như vậy, chúng ta an trú Tánh Thấy, Biết mình trong hơi thở Chánh Niệm đó để chúng ta nhìn, chúng ta thấu được. Bây giờ, mời các bạn đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ. Chúng ta nên nhớ, tu Thiền Mật song tu, chúng ta luôn lấy Trí Tuệ và Từ Bi, Từ Bi và Trí Tuệ chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm để chúng ta trì niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con đón nhận được năng lượng Từ Bi mà tìm thấy kho báu trong nhà.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn! Vào mỗi buổi khi bình minh vừa ló dạng hay một ngày vừa kết thúc, chúng ta dù ở hai quốc độ khác nhau, ở bên đây đang là ban ngày vào buổi sáng nhưng ở Việt Nam, chúng ta đang ở ban đêm, đi vào sự nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Dù là ban ngày hay ban đêm, chúng ta cũng luôn luôn cùng với nhau đồng tu để mỗi người chúng ta tăng trưởng nhân duyên, phước báu của mình, tiếp được nguồn năng lượng Từ Bi của Chư Phật.

Các bạn thân mến! Từ thuở nhỏ, chúng ta ở trong bụng mẹ và trong khi trong bụng mẹ, chúng ta không nhìn bằng con mắt bình thường để thấy ở bên ngoài mà chúng ta nhìn vào cảm ứng giữa sự gắn kết giữa ta và mẹ, và từ đó ta cảm ứng được thế giới, tất cả qua cảm quang trung thực của tâm chân thật của tuổi thơ. Thế rồi chúng ta lớn dần, chúng ta lại tủa ra bên ngoài, chạy ngược xuôi trong đời để tìm những cái ở bên ngoài. Hôm nay, đề mục quán chiếu là chúng ta trở về nhà để tìm thấy kho báu trong nhà của chúng ta.

Ai trong chúng ta cũng có một mái nhà. Đó là sự thật. Mái nhà nơi đó có cha mẹ, vợ chồng, con cái, đó là mái nhà thật sự của cuộc đời. Kho báu ở trong nhà, kho báu ở trong ngôi nhà đấy. Còn nói về ý nghĩa tâm linh thì ai trong chúng ta cũng chỉ có một thân hiện hữu ở kiếp này. Thân ta, thân này đây, kiếp này đây, sự sống này đây là ngôi nhà duy nhất trong hiện tại mà mỗi người chúng ta có cả một kho tàng, một kho báu vĩ đại ở trong thân người, kiếp người này. Bởi vì thế cho nên Đức Phật đã khai thị: “Thân người quý báu vô cùng! Sanh ra bởi thân người này thật là quý bởi nó là phương tiện vi diệu, và cũng bởi vì thế mà Đức Phật dạy cho chúng ta là hãy trở về quán chiếu ở bên trong, nhìn ở bên trong, thấy ở bên trong và tìm ở trong cuộc đời này”. Đó là tu, tu là trở về bên trong để thấy được kho báu trong ngôi nhà tâm linh nơi thân kiếp của cuộc đời này đây, chẳng phải miệt mài đường xa, chạy về trong những cao sơn, rừng núi ẩn tích rồi sống ẩn dật mà chúng ta trở về ngay nơi cuộc sống hiện hữu mà mỗi hoàn cảnh, nhân duyên mỗi người chúng ta đang sống để tìm kho báu trong đời người của chúng ta. Đức Bổn Sư, Bậc Thầy của cõi Trời này, cõi Người này đã dạy cho chúng ta, các con hãy trở về tự thân của mình để tìm lại kho báu vốn có ở trong tâm. Và người tu Thất Bảo Huyền Môn là người có phương tiện lớn để trở về với tự thân, từ đó chúng ta phát triển đời sống tâm linh tràn đầy năng lượng Từ Bi của tha lực Phật điển Chư Phật mười phương ban rải xuống cho chúng ta, đồng thời chúng ta sống đích thực với nghĩa vụ là một con người đang sống trong mái ấm của gia đình chúng ta, nơi đó có toàn bộ mọi thành viên đang sống chung, những thành viên là những bậc cha mẹ hay vợ chồng, con cái.

Chủ chốt của đạo Phật ngoài đời sống xuất gia để đi tới sự thành Phật trong xuất thế gian thì còn hướng dẫn cho những người tại gia, những người đang nhập thế gian cũng có thể tu tìm được kho báu nơi gia đình, nơi nhân duyên hiện tại để tăng trưởng đời sống tâm linh, trở thành Phật nhưng là Phật nhập thế. Chúng ta là những vị Phật tương lai đang nhập thế gian, sống trong gia đình có đầy đủ những thành viên có nhân duyên ràng buộc lẫn nhau thì chúng ta nếu siêng năng tìm tòi sẽ thấy được kho báu vô giá nơi người chồng yêu thương, nơi người vợ đáng yêu của chúng ta, nơi những bậc cha mẹ sinh thành nên chúng ta, nơi con cái, nơi một mái ấm tràn đầy tình thương mà trong đó có kho báu vĩ đại, có kho báu tuyệt vời mà các bạn không thể tìm thấy ở ngoài đời. Nhưng trước khi chúng ta nói đến kho báu đó thì mỗi người chúng ta phải thấy được kho báu của tự thân đáng quý như thế nào mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy cho chúng ta. Đức Phật dạy: “Các con hãy trở về, các con đừng chạy ra bên ngoài rồi cứ lao đầu vào trong những cái gọi là đồn thổi của cuộc đời để lao nhọc mà các con có tìm thấy gì đâu. Cái thấy của các con chẳng qua chỉ là sự vô minh, đau khổ, phiền não, chấp trược trong Tham – Sân – Si, nhưng nếu các con nghe được lời của Đức Phật dạy để trở về trong tâm của mình, trở về với cuộc sống của mình, trở về với đời sống tâm linh, chúng ta sẽ tìm được kho báu”. Nương vào các phương tiện đại Hùng đại Lực tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta, chúng ta sẽ trở về cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng. Từ trong cuộc sống rất bình thường mà mỗi người chúng ta đang hiện diện trên cõi đời này, có thể chúng ta là ông bà, là cha mẹ, là vợ chồng, con cái hay chúng ta là những con người bình thường lao động và làm việc trong xã hội này, ở trong thế gian này, ở trong quốc gia này hay quốc gia kia, chúng ta không chạy trốn nghĩa vụ, nhiệm vụ, chúng ta không từ bỏ trách nhiệm và môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta chỉ cần tăng trưởng đời sống thánh thiện, nương vào tha lực yêu thương của Chư Phật để trở vào bên trong, dùng năng lượng Từ Bi thắp sáng đuốc Tuệ để chúng ta làm gì? Chúng ta đi trở về với ngôi nhà tâm linh hiện hữu trong kiếp đời, trong kiếp người, trong hiện tại, kho báu trong ngôi nhà tự thân này. Nếu chúng ta tìm được kho báu trong ngôi nhà tự thân này thì trong ngôi nhà hiện hữu của gia đình chúng ta sẽ tràn đầy những gì? Những của báu chúng ta tìm được trong cuộc đời, và ai ai cũng tìm được những của báu đó, những vật báu đó, những phẩm vật cao cả đó thì gia đình của chúng ta là một gia đình đầy ắp tất cả những điều cao quý được tượng trưng trong hai chữ đó là “kho báu” hạnh phúc của gia đình.

Kho báu ở trong nhà mà Đức Phật dạy, kho báu ở trong tự thân mà Đức Phật khai thị không phải là kim cương, hột xoàn, cũng chẳng phải là vàng bạc, châu báu, tiền tài, danh vọng và địa vị nhưng nó chính là Trí Tuệ, mà trí tuệ đó, trí tuệ của ta, trí tuệ nằm trong con người này, tự thân này, kiếp sống này, trí tuệ không nằm ở ngoài thân người này, không nằm ngoài Tự Tánh vốn có ở thân kiếp người này. Trí tuệ không ở trên rừng trên núi, chẳng ở trên cao sơn núi thẳm, cũng chẳng ở dưới biển sâu hang động mà trí tuệ ở ngay trong Tâm thức của mỗi một con người biết nương vào tình yêu thương của Chư Phật để trở về với tánh thiện lành vốn có trong chúng ta, nhiếp vào trong hơi thở để quán chiếu sự lấp lánh tuyệt mỹ của viên kim cương Trí Tuệ. Trí Tuệ Kim Cang hay gọi là Tánh Kim Cương, dù là ngôn ngữ gọi theo vùng miền nào đi nữa thì trí tuệ đích thực là một viên kim cương quý báu nhất trong cuộc đời chúng ta, bởi trí tuệ của chúng ta có thể soi rọi vào mọi miền tăm tối, thấy rõ được phiền não, đau khổ, thấy rõ được Tham – Sân – Si trong cuộc đời, thấy rõ được tất cả các Pháp sanh – diệt khổ đau, Vô Thường, Vô Ngã, thấy rõ được tất cả cội nguồn của các Pháp hiển hiện trong từng giây phút của cuộc đời để chúng ta trân quý cuộc sống này bằng Pháp Thiện chúng ta làm hằng ngày, trưởng dưỡng Tâm thức Thấy, Biết của mình trong hơi thở Chánh Niệm để sống ngay trong hiện tại với kiếp người này, mang hạnh phúc yêu thương, chan chứa năng lượng từ trường tình yêu của Chư Phật ở trong ta, lan tỏa, giao thoa và sống trong gia đình.

Chúng ta là những Phật tử tại gia, cứu cánh để trở thành Phật vốn phải được xây dựng trên nền tảng Đức hạnh của tự thân và hạnh phúc của gia đình. Không ai sống trong một gia đình không hạnh phúc mà có thể thành tựu được cảnh giới Niết Bàn. Không ai sống trong tự thân này tràn đầy phiền não, đau khổ mà có thể thẩm nhập được cảnh giới tự tại, an nhiên. Chính vì vậy mà chúng ta nương vào Hùng lực Từ Bi của Phật, an trú trong Chánh Niệm, nhìn thấu phiền não Tham – Sân – Si để chuyển hóa chúng thành hạnh phúc và bình an. Nguồn hạnh phúc và bình an ở trong ta đó là cái nhân tối hậu để tăng trưởng hạnh phúc trong gia đình, và khi những Phật tử tại gia, cư sĩ tại gia như chúng ta bớt phiền não, bớt đau khổ, thêm nhiều hạnh phúc và bình an từ bản thân và gia đình thì Niết Bàn tại thế đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng chạy trốn trách nhiệm của mình, chúng ta đừng từ bỏ nhân duyên hiện tại đang có, sinh ra trong kiếp đời này là cha mẹ, ông bà hay vợ chồng, con cái, là con người ở trong xã hội với những địa vị khác biệt theo nhân duyên, chúng ta hãy đứng vững trên miền nhân duyên vốn có sinh ra trong cuộc đời này, tu Pháp Thiện, giữ tâm tịnh, an dưỡng cuộc đời trong tánh tự tại, an nhiên, nương vào Thần lực vi diệu yêu thương, Từ Bi Phật để chúng ta tăng trưởng thêm phước báu để có được những phương tiện thiện xảo hơn trong cuộc đời, để chúng ta tăng trưởng đời sống hạnh phúc của tự thân, từ đó lan tỏa trong gia đình và san sẻ đến tận cùng, tận cùng đến muôn loài chúng sanh.

Kho báu ở đâu? Kho báu trong nhà chúng ta. Kho báu ở đâu? Kho báu trong tự thân này. Kho báu đó là gì? Là Trí Tuệ. Chúng ta tu Pháp Thiện chúng ta có trí tuệ, trí tuệ là viên kim cương tuyệt hảo nhất trên đời, và nếu chúng ta lấy trí tuệ để lan tỏa tình thương và Pháp Thiện để chiếu sáng hạnh phúc trong mỗi gia đình và trong mỗi một thành viên trong gia đình, ai ai cũng mang viên kim cương Trí Tuệ này, viên hồng ngọc Trí Tuệ này ra đặt giữa cuộc đời để giao thoa giữa tình nghĩa vợ chồng, con cái, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nhân quần xã hội vì thế giới này thật là tuyệt vời, hạnh phúc và hòa bình luôn luôn hiện hữu trong mỗi trái tim của mỗi người chúng ta.

Các bạn! Của cải như phù du vậy mà thôi. Tất cả tới rồi sẽ đi bởi khi ta từ bỏ cuộc đời chẳng thể mang được những thứ đó. Dù tiền có nhiều, vàng bạc có nhiều, quyền cao chức trọng, địa vị cao sang, thân tướng có đẹp, tất cả, tất cả những gì yêu quý trên đời, khi chết cũng về với mồ sâu, xương trắng phơi ở giữa cuộc đời, chẳng mang theo được gì. Chỉ có một thứ duy nhất đó là viên kim cương Trí Tuệ, chỉ có một thứ duy nhất đó là viên hồng ngọc Trí Tuệ mà mỗi người chúng ta biết trở về trong tự thân này, sống với hạnh phúc, sống với Pháp Thiện, sống với năng lượng Từ Bi, với tha lực Phật điển Phật ban rải vào trong cuộc đời thì các bạn đã trở thành viên kim cương Trí Tuệ bởi các bạn luôn luôn hướng Thượng và hành thiện. Hành thiện từ trong mối giao hảo thật gần gũi trong cuộc đời của mình đó là sự tương tác hài hòa giữa tình yêu vợ chồng, giữa tình yêu của cha mẹ, giữa tình thương với con cái. Đây là chỗ mà chúng ta khi đối xử với nhau bằng tình yêu như vậy là chúng ta đang lau chùi viên kim cương Trí Tuệ của chúng ta, chúng ta đang lau và làm cho viên hồng ngọc kim cương của chúng ta được sạch bụi và sáng ra, tỏa ra ánh sáng ấm áp của tình người hiện tại trong kiếp này. Và nếu làm được như vậy các bạn sẽ tăng trưởng phước báu vô cùng, để rồi trong đời sống tại gia, trong đời sống cư sĩ hiện tại, chúng ta tăng trưởng từ từ, thay đổi nhiều phương tiện hay hơn, vi diệu hơn để có thể từ từ đi đến một cuộc sống xuất ra khỏi những cảnh giới thế gian để sống tự tại, từng bước từng bước trong bất cứ cảnh nào dù xuất gia hay tại gia, dù là những Bậc tu sĩ hay cư sĩ tại trong gia đình, chúng ta đều có đầy đủ kho báu ở trong tự thân và nơi môi trường chúng ta sống, để chúng ta viên thành Hạnh đức để thành được Phật, để thoát khổ và hóa giải mọi phiền não trong cuộc đời.

Kho báu không ở đâu xa, kho báu chẳng ở đâu xa ở ngay trong trái tim của người con Phật biết khiêm tốn, biết hạ mình xuống, biết chuyển hóa tự cao, cống cao ngã mạn, biết khiêm cung chắp tay vào mà thưa với Phật: “Thưa Phật! Con là đứa trẻ lạc loài trong cuộc đời bôn ba bao nhiêu năm ở xã hội trần gian lao lực, phiền não, khổ đau, nay tỏ lộ tia hy vọng qua sự đón nhận tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của Phật vào trong cuộc đời, thân này, trí này, tâm này, con đã nhận ra giá trị kho báu của tự thân đó là Trí Tuệ kim cương, đó là hồng ngọc, kim cương Trí Tuệ Viên Mãn nhất, con lãnh nhận kho báu này bởi sự khai thị của Phật và con sẽ siêng năng lau chùi nó hằng ngày để cho những hạt bụi của Tham – Sân – Si, những hạt bụi của Pháp Ác không có cơ hội đọng lại trên viên kim cương Trí Tuệ Pháp Thiện, và chúng con sẽ cùng nhau trở về trong gia đình của mình, mỗi một thành viên trong gia đình đều mang viện kim cương Trí Tuệ chứa đựng Pháp Thiện tỏa ánh hào quang yêu thương và tha thứ để cùng đồng bước, đồng nhịp trên con đường trở về với Tự Tánh an nhiên của kiếp người”.

Chúng ta phải nhìn thấy điều đó! Biết bao nhiêu những vị Thánh nhân tu tập, tu luyện, khi chứng đắc đều thấy được kho báu nó vốn nằm trong tự thân của chúng ta. Chúng ta nhớ vậy và chúng ta thực sự bỗng một ngày đã tỉnh thức trong cuộc đời toàn là phù du này, nhận biết giá trị của Trí Tuệ kim cương, nhận biết giá trị của Trí Tuệ Viên Mãn trong Pháp Thiện và nhận biết được đời sống này cao quý như thế nào nơi thân người của chúng ta, và nó sẽ cao quý hơn nếu như chúng ta biết an trú trong Chánh Niệm của hơi thở, Tánh Thấy, Biết nhìn rõ được Tánh Trí Kim Cang tự thể trong suốt của Phật Tánh và luôn luôn khiêm tốn để đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật vào cuộc đời này, lan tỏa yêu thương đến muôn người, nhất là những người đang sống chung, đang song hành với chúng ta. Những người bạn đời đã hứa cả đời này, kiếp này đi với chúng ta thì chúng ta hãy lan tỏa Trí Tuệ Kim Cang này để làm cho cuộc sống của ta và bạn đời của ta mãi mãi song hành trong sự thông cảm, yêu thương, trong tình yêu trong sáng, không dính mắc, không nhìn lỗi của nhau mà chỉ lan tỏa tánh cao thượng, hướng Thượng, tánh thiện.

Các bạn! Chúng ta trân quý cuộc đời của mình bởi trong thân xác làm người nhỏ bé này, hèn mọn này, chúng ta có Tánh Phật hiển ngự và chúng ta được Phật khai thị đặt để nói thật rõ: “Chúng ta là một vị Phật tương lai”, thì chính trong thân xác này có kho báu vi diệu là Tánh Trí Kim Cang bất nhiễm. Tánh Trí Kim Cang bất nhiễm này là kho báu để chúng ta đi tới quả vị Phật trong tương lai, và mỗi một thành viên trong gia đình đều có thể mang Tánh Trí Kim Cang bất nhiễm, bất ô nhiễm, bất uế trược này để chúng ta sống với nhau, làm cho gia đình hạnh phúc hơn và chứng đắc quả vị Phật trong tương lai cùng với nhau trong Hạnh nguyện và nhân duyên có sự ràng buộc trong thân kiếp làm người hiện có với nhân duyên vợ chồng, con cái, cha mẹ trong gia đình của chúng ta. Ta phải tu tại gia đình, ta phải tu tại tự thân này. Tự thân phải tìm ra Tánh Trí Kim Cương cao quý, tự gia đình mỗi một thành viên dù chồng hay vợ, cha hay mẹ, con hay cái đều phải nhìn và nhận ra được giá trị của đời sống trong gia đình và sống hài hòa, yêu thương, sống san sẻ, sống bỏ qua tất cả những lầm chấp, sai phạm của nhau để chúng ta lau chùi Trí Tuệ Kim Cương cho mỗi ngày một sáng để lan tỏa trong cuộc đời.

Kho báu ở đâu? Kho báu trong gia đình của chúng ta, trong nhà của chúng ta. Kho báu ở đâu? Kho báu trong tự thân của chúng ta. Kho báu là gì? Là Trí Tuệ Kim Cang trong hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn! Chúng ta hãy mang viên kim cương Trí Tuệ từ tay phải hòa nhập vào với tình yêu thương, Từ Bi tay trái để chúng ta làm sáng Trí Tuệ Kim Cang trong tự thân, trong gia đình. Đây là kho báu tuyệt vời nhất chúng ta hiện đang có. Mời các bạn!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con tiếp được năng lượng Từ Bi, tìm thấy kho báu ở trong nhà là Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Chúng ta vừa nhận được thật nhiều Ân điển năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương của Chư Phật tràn vào trong thân của chúng ta. Hạnh phúc thay, mỗi người chúng ta thật ấm áp với tình yêu thương của Phật luôn luôn tới với cuộc đời của chúng ta, dù thân phận chúng ta có khác biệt, dù cuộc đời của chúng ta thật nhỏ bé, hèn mọn, tội lỗi và yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn được Chư Phật ghé ngang cuộc đời của chúng ta, ghé tới cuộc đời của chúng ta, đến với tự thân của chúng ta, ban rải năng lượng Từ Bi, chạm vào Tâm thức của chúng ta, khai mở Trí Tuệ để chúng ta tìm về bên trong cuộc đời này, để chúng ta tìm về với gia đình của mình, trở về với tự thân, trở về với mái ấm của gia đình, mang Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm, mang Trí Tuệ Pháp Thiện vi diệu để lan tỏa tình yêu thương, năng lượng Từ Bi tới cho muôn người. Không có lòng Từ Bi, không có tình yêu thương thì thế giới sẽ đau khổ, phiền não tới đâu, mỗi người chúng ta sẽ đau khổ tới đâu khi mà cha mẹ chẳng yêu thương ta, khi vợ chồng chẳng yêu thương nhau, khi con cái cũng chẳng có thể thông cảm và sống trong tình yêu gia đình, thì từ đó suy ra xã hội sẽ từ từ bị băng hoại.

Các bạn thân mến! Đức Phật đã mời gọi chúng ta trở về với tự thân để thành Phật. Đức Phật đã mời gọi chúng ta trở về với gia đình để mỗi một con người trong gia đình nên Thánh dần, nên Bậc Thánh, sống trong yêu thương Từ Bi, sống trong Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm tội và luôn luôn sáng tỏ, lan tỏa được Pháp Thiện trong tâm của mình. Kho báu của chúng ta nơi tự thân này là Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm trần. Kho báu quý nhất của chúng ta chính ở trong căn nhà trong gia đình của chúng ta, nơi người vợ đáng yêu, nơi người người chồng đáng kính, nơi những bậc cha mẹ vô vàn kính yêu của chúng ta, nơi những người con cái có nhân duyên đi vào cuộc đời làm con chúng ta. Gia đình này cần phải hạnh phúc, gia đình này cần phải có sự bình an. Hạnh phúc và bình an chỉ có thể tới nếu mỗi người chúng ta nhận ra giá trị kho báu ở trong gia đình mình là Trí Tuệ Kim Cang trong Pháp Thiện bất nhiễm ô cảnh trần gian.

Các bạn làm được điều đó, chắc chắn làm được điều đó bởi “không Thầy đố mày làm nên”, chúng ta đã có Thầy, chúng ta đã có Thầy và vị Thầy đó không ở xa, ở ngay trong cuộc đời, ở ngay trên đảnh đầu của chúng ta, ở ngay trong trái tim của chúng ta, ở ngay trong từng hơi thở, từng giây phút mà chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này, vị Thầy đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Thầy đó chính là Chư Phật trong mười phương pháp giới tới với ta, san sẻ năng lượng yêu thương với ta, truyền vào cuộc đời chúng ta năng lượng Từ Bi. Ta đã có Thầy! Đời nói “không Thầy đố mày làm nên”, ta đã có Bậc Thầy là Đức Bổn Sư, ta có Thầy rồi, ta sẽ làm nên, nên Thánh, nên người có Trí Tuệ Kim Cang Pháp Thiện Viên Mãn, bất nhiễm ô cảnh trần gian. Chúng ta làm được bởi đã có Thầy. Hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng khi mỗi người đệ tử chúng ta đều có Thầy Bổn Sư luôn luôn ở kề cạnh cuộc đời dìu dắt, dạy dỗ, ban truyền giáo lý của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời. Cao quý vô cùng! Dù các bạn là người gì đi nữa thì chúng ta đã được mời gọi, đã được Đức Thầy Bổn Sư mời gọi gia nhập vào Niết Bàn, chúng ta là thân phận cư sĩ hay là thân phận tu sĩ đều bình đẳng Tánh Trí như nhau trong những cảnh khác biệt.

Chúng ta nhớ, cả cuộc đời Đức Phật, Ngài luôn mời gọi mọi chúng sanh hãy trở về trong Tâm thức, đón nhận Ngài để nên Thánh trong từng giây phút. Ta đã đón nhận tình yêu thương của Phật qua Pháp Bảo Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu. Ta đã đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật qua Thất Bảo Huyền Môn. Ta đã đón nhận từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật qua Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đã có Thầy đồng hành trên cuộc đời. Ta có Thầy, ta sẽ làm nên Trí Kim Cang, nên Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm trần, nên Trí Tuệ Kim Cang sáng chói trong Pháp Thiện ta hành từng ngày, trong từng hơi thở Chánh Niệm ta an trú.

Các bạn! Kho báu trong nhà của tự thân là Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm, kho báu trong nhà gia đình của chúng ta mà mỗi một thành viên là đấng, bậc sinh thành hay là vợ chồng, con cái đều có kho báu đó. Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau nói với nhau rằng: “Hãy mang kho báu cao quý đó, kho báu của Trí Tuệ Kim Cang của Tánh Biết, Thấy của sự thiện mà chúng ta đang hành mỗi ngày để chia sẻ với tình nghĩa sống chung trong gia đình, để gia đình thắp sáng ngọn nến Trí Tuệ Kim Cang, để từ đó mỗi người chúng ta thừa hưởng vào ánh sáng đó mà thấy rõ được từng bước, từng lời nói, từng suy nghĩ, từng sự tương tác với nhau, giao thoa trong tình yêu thương và tha thứ”. Cuộc đời sẽ nhiệm mầu vô cùng nếu như các bạn đã tìm thấy Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm bởi năng lượng Từ Bi qua Thất Bảo Huyền Môn truyền vào để thấy được trong hơi thở Chánh Niệm, các bạn sẽ thấy cuộc đời này mầu nhiệm, cao quý thế nào. Cuộc đời của chúng ta thật sự cao quý vô cùng nếu chúng ta biết nương vào tình yêu của Phật, năng lượng yêu thương của Phật để trở về với tự thân, với Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm ô cảnh trần, với Trí Tuệ Kim Cang hành Pháp Thiện nơi ta, nơi gia đình, ta sẽ hạnh phúc, gia đình sẽ bình an, gia đình của chúng ta là gia đình của những con người Phàm phu đang trở nên Thánh mỗi giây phút trong cuộc đời.

Hãy sống với phẩm vị cao quý đó và hãy sống và mang kho báu trong nhà tự thân ra để xài, để lan tỏa yêu thương. Sống mang kho báu ở trong gia đình, kho báu Trí Tuệ Bát Nhã để đối xử, để sống chung, để thực sự yêu nhau chân thật, yêu nhau trong tình người, yêu nhau bằng Trí Tuệ Kim Cang, yêu nhau trong nhân duyên được gắn kết nhiều đời hiện thân trong kiếp này là vợ chồng, cha mẹ, con cái. Người Phật tử tại gia chúng ta tu phải làm được điều này, phải là người sống đạo, phải là người có Thân giáo, nghĩa là đời sống tự thân của chính ta, đời sống tự thân của gia đình chúng ta phải thể hiện được Pháp mầu yêu thương, phải thể hiện được Giáo pháp của Như Lai mà ta thực hành được, để mọi người nhìn vào đời sống của ta, đời sống của gia đình chúng ta mà nhận biết ra giáo lý của Phật còn đang trường tồn tại đó.

Các bạn! Thời Mạt Pháp là thời mà Pháp Phật không còn hiện hữu trong gia đình, trong tự thân, mỗi một con người chúng ta có sự hiện hữu của tình yêu Chư Phật, của năng lượng Từ Bi, và mỗi một gia đình sống trọn vẹn với điều đó thì tất nhiên, Phật Pháp được xiển dương trong cuộc đời của chính ta, Phật Pháp được xiển dương trong gia đình chúng ta, bằng gì? Bằng kho báu ở trong nhà của chúng ta, kho báu trong gia đình, kho báu trong tự thân của chúng ta, đó là gì? Là Kim Cang, là Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm trạch, Trí Tuệ Kim Cang hành Pháp Thiện.

Các bạn! Mời các bạn đặt bàn tay phải, ta hãy lấy Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm này đặt vào lòng Từ Bi, tay trái để chúng ta an trú vào hơi thở Chánh Niệm, tiếp nhận năng lượng Từ Bi và Thầy của mình là Đức Bổn Sư vào trong cuộc đời. Mời các bạn!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con tiếp được năng lượng Từ Bi, tìm được kho báu ở trong nhà là Trí Tuệ Kim Cang bất nhiễm.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Một ngày vừa trôi qua và một bữa sáng vừa tới cho chúng ta, chúng ta nhận được tràn đầy năng lượng Từ Bi siêu thế của Phật, chúng ta đã nhận ra kho báu trong nhà tự thân của chúng ta, kho báu trong nhà tư già gia đình của chúng ta là Trí Tuệ Kim Cang, Bát Nhã bất nhiễm cảnh trần. Hãy mang kho báu này để chúng ta ứng dụng phù hợp trong cuộc đời của mỗi người, trong gia đình của chúng ta, để ta và gia đình luôn hạnh phúc, yêu thương nhau mãi mãi.

Cám ơn các bạn đã đồng tu cùng với Bảo Thành ngày hôm nay. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức này.

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, năng lượng Từ Bi tới với mọi loài để mọi loài nhận ra giá trị của kho báu trong nhà tự thân là Trí Tuệ Kim Cang, Bát Nhã bất nhiễm cảnh trần.

Chúng con có được công đức nào đồng tu hôm nay, hồi hướng đến các nguyên thủ các quốc gia cũng tìm được kho báu Trí Tuệ Kim Cang này mà lập nên chính sách hòa bình cho thế giới.

Nguyện cầu cho tất cả những người khoa học gia ngành y, ngành dược có kho báu Trí Tuệ này để tìm ra thuốc và vắc xin trị bệnh ôn dịch, cũng nguyện cầu cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới cũng có kho báu này để yêu thương và chữa lành bệnh nhân.

Chúng con hồi hướng tới cho toàn bộ những người đang sống trong cảnh phẫn nộ, đau đớn, chia rẽ, hiểu được chân lý yêu thương là trên hết, Trí Tuệ của tình yêu và Pháp Thiện để ngồi xuống đối thoại và sống hòa bình với nhau.

Nguyện cầu cho tất cả mọi người vừa bị vong mạng trong những ngày tháng qua luôn luôn hướng tới điều thiện, được Chư Phật chứng minh tiếp độ.

Chúng con thành tâm nguyện xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts