Search

Bài 1099: Đừng Tìm Bên Ngoài – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kên YouTube Thất Bảo Huyền Môn đã tới giờ chúng ta đồng tu mời các bạn chúng ta quy ngưỡng thân tâm của mình lên ba ngôi tam bảo Phật – Pháp – Tăng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phập ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện nơi đây kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, trong mỗi một ngày chúng ta đồng tu với nhau, Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta gắn kết giữa con người thật của mình và năng lượng từ bi của chư Phật. Sự gắn kết này làm cho chúng ta thanh tịnh thanh tâm của mình và hiểu thấu được cuộc sống của chúng ta, chúng ta tăng trưởng sức mạnh nội lực của thân tâm để chúng ta dễ dàng nhìn tất cả, tất cả những cảnh của tâm, của thân, của hoàn cảnh, của cuộc đời đi tới với chúng ta mà chúng ta đón nhận bằng niềm vui hạnh phúc và cũng nhẹ nhàng buông bỏ khi nó ra đi. Chuyện tới ta vui vẻ. Chuyện đi ta cũng hạnh phúc. Bởi vì chúng ta luôn luôn an trú trong sự tịch tĩnh của chánh niệm, dùng tánh thấy biết và trí tuệ viên mãn trong hành pháp thiện, giữ giới. Giữ giới rất quan trọng cho tất cả những hành giả tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Giới đứng đầu các pháp hiện tại. Giới là nền tảng vững chắc. Giới giữ cho chúng ta thành tựu. Nếu chúng ta không giữ được 5 giới, chúng ta thật khó hành thiện, có chăng cũng chỉ nếm được một chút mùi vị thoáng qua mà chẳng thể thành tựu đi sâu hơn vào con đường giải thoát. Nếu các bạn muốn đi tới sự giải thoát thật sự, chứng ngộ trí tuệ viên mãn, trí tuệ bát nhã của chư phật, chúng ta phải giữ giới. Giới ở đây chỉ là năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống sử dụng tất cả các chất gây mê và gây say cho chúng ta. Năm giới này bảo hộ cho sáu căn của chúng ta luôn thanh tịnh, khỏe mạnh, tinh thần luôn trong sáng để chúng ta tịnh dưỡng trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu mang lại sự hạnh phúc.

Các bạn, Thất Bảo Huyền Môn khi chúng ta tu là một sự gắn kết miên mật rõ ràng giữa tha lực phật điển năng lượng từ bi, từ trường của chư phật vào trong thân tâm của chúng ta, hòa quyện vào với tự lực cầu đạo giác ngộ và hai lực này: Một là tự lực của chúng ta, hai là tha lực luôn luôn phối hợp hài hòa. Và ai trong chúng ta cũng cảm nhận được điều đó. Lấy cảm nhận của tha lực tác động vào tự lực chúng ta làm đề mục quán chiếu tất cả những ý nghĩa mà chúng ta thường tư duy mỗi ngày và làm sao chúng ta nhìn thấu nó trong hơi thở chánh niệm? Chúng ta nhìn thấy và thấu được là bởi vì tha lực phật điển tác, động giúp cho chúng ta thấu rõ được căn nguyên cội nguồn của chúng. Các bạn khi hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi và đưa xuống dưới bụng phình ra và khi các bạn thở, các bạn hóp bụng lại và thở từ từ bằng miệng, đồng hành với trì niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Các bạn, chúng ta bắt đầu thực hiện hơi thở này. Chúng ta đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải, bàn tay từ bi là bàn tay trái, chúng ta lấy từ bi và trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm.

Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để cho chúng con đừng bao giờ tìm kiếm bên ngoài về tri kiến phật. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng lại và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Thật nhiều tha lực phật điển đang đổ tràn vào trong thân tâm của chúng ta. Cuộc sống của con người rất cần, rất cần sự gia trì của chư phật, rất cần tha lực phật điển, năng lượng từ bi ban rải vào cuộc đời lầm chấp của chúng ta. Không có gì xa lạ mà chẳng có gì phải suy nghĩ, bởi năng lượng từ bi của phật cao quý vô cùng. Như thể chúng ta trở về với mẹ, tình yêu của mẹ bao dung đến mức những sự nhọc nhằn đau khổ trong cuộc sống đều tiêu tan khi chúng ta xà vào trong lòng của mẹ. Và đối với cuộc đời nhân sinh này trong kiếp hiện tại, mỗi người chúng ta có nhân duyên được tiếp cận với tình yêu thương của chư phật, được tiếp cận với năng lượng từ bi chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc. Các bạn nhớ, năng lượng từ bi, tha lực phật điển có sức thần thông vi diệu, xoa dịu tất cả những sự đau đớn buồn phiền, phiền não của chúng ta. Tha lực phật điển, từ trường yêu thương này còn giúp cho chúng ta có sức mạnh buông bỏ tất cả những việc ác, tăng trưởng trí tuệ thanh tịnh trong sáng để nhìn rõ những pháp thiện mà hoan hỷ giữ giới, hành những điều thiện đó, tăng trưởng phước báu cho chúng ta ngay trong cuộc đời này. Một suy nghĩ đơn giản như vậy nhưng thật chính xác. Bởi trên đời không ai mà khước từ tình yêu của cha mẹ. Và là phận người, khi đã tin vào đức phật, quy y với ngài, nhận ngài làm thầy, thì tình yêu thương của đức thầy chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp ứng tới cuộc đời chúng ta, năng lượng từ trường yêu thương chúng ta phải đón nhận bằng tâm chân thành, bằng tâm thành kính. Bởi đây, hôm nay khi gắn kết với năng lượng này, ta nên một với cha của chúng ta là đức thầy Bổn Sư. Ta nên một với bậc thầy cao cả để ngài soi sáng tâm can của chúng ta bằng tình yêu thương. Chính trong năng lượng yêu thương này mà chúng ta chẳng tìm kiếm ở bên ngoài. Chúng ta trở về với phật bởi phật đã vào trong tâm khảm của chúng ta, bởi phật đã ban rải năng lượng tới trong thân này, trong tâm này. Và khi chúng ta tiếp cận được năng lượng yêu thương này, mỗi người chúng ta đều cảm nhận được sự cao quý bởi từ trường yêu thương, tha lực phật điển, sự gia trì của phật lực tác động vào cuộc đời của chúng ta, nó đã thay đổi thật nhiều cuộc đời của chúng ta. Bởi tha lực phật điển này đã soi sáng tâm trí của chúng ta để chúng ta bình an hạnh phúc đón nhận tất cả những cái tới, và những cái tới trong hạnh phúc, đi trong sự vui vẻ. Tới đi là lẻ thường tình, nhưng với tha lực phật điển chúng ta nhận thấy tất cả các pháp vô thường sanh diệt tới đi đều là phương tiện để cho chúng ta nhận ra trong giá trị của tâm bất thối, của tâm bồ đề, của trí tuệ trong chánh niệm của cuộc sống.

Chủ đề hôm nay chúng ta suy nghĩ là Đừng Tìm Bên Ngoài. Đã bao nhiêu ngày tháng qua chúng ta nói trong kiếp này mà thôi, những con người nào đó đang đi tìm một chân lý để sống, một đời sống tâm linh, cũng cứ miệt mài mãi dặm đường xa để tìm thứ gì cao quý để mang vào và tôn thờ. Đó là nói về đời sống tâm linh mà chúng ta tìm hoài không thấy, dần chúng ta từ bỏ đời sống của tâm linh, để tìm cho đời sống vật chất của con người bù vào đó, như một thú vui, như một niềm vui, như sự khởi tới cho chúng ta hạnh phúc của đời thường. Và thế chúng ta đã vùi đầu vào trong năm tháng tìm tòi vật chất của cải, tiền bạc danh vọng và địa vị để rồi tự mình găm vào trong trái tim những đau buồn khổ hạnh tự mình, tự mình đã cắt bỏ đi tất cả những chuỗi thời gian cao đẹp. Thay vì sống với cội nguồn hạnh phúc của niềm vui của chúng ta, hay niềm vui của gia đình, ta cứ đâm đầu ra bên ngoài ngược xuôi như con ngựa rồi chẳng thấy đường trở về với gia đình.

Chủ đề đừng tìm ở bên ngoài là một chủ đề rất quan trọng để cho chúng ta thấy tri kiến của đức phật truyền dạy cho chúng ta. Chúng ta không thể tìm ở bên ngoài, ở bên ngoài văn tự. chúng ta không thể tìm ngoài ở bên ngoài kinh sách, chúng ta cũng không thể tìm ở bên ngoài giáo lý của đức phật dạy mà chúng ta phải tìm thật sự ở trong giáo lý, ý nghĩa thật thâm sâu, tàng ẩn ở trong đó. Nhưng ý nghĩa đó cũng chẳng tàng ẩn trong cuốn kinh, cuốn sách, cũng chẳng tàng ẩn trong ngôn từ văn tự ta đặt để ghi chép lại lời đức phật, mà chân lý của đức phật nó nằm ở bên trong trái tim, tâm thức, nó nằm ở bên trong cuộc đời này của chúng ta. Nếu chúng ta biết trở về tìm ở bên trong thì chúng ta mới diện kiến được tri kiến của phật. Còn nếu ta miệt mài tìm ở bên ngoài thì cả cuộc đời chúng ta coi như chẳng thể thấy được và tiếp cận với tri kiến của chư phật.

Có một câu truyện như vậy. Một hôm có một bà cụ đi ở ngoài sân tìm tòi một cái gì đó mà tìm hoài từ buổi sáng cho tới buổi chiều và khi chiều loạng choạng tối, dân làng thấy bà cụ cứ miệt mài tìm gì ở bên ngoài sân mới lại hỏi bà để giúp đỡ bà tìm kiếm cái đó. Bà mới nói rằng tôi tìm từ sáng đến giờ mà không thấy thôi hãy giúp tôi, tôi làm rớt cây kim. Mà bà già này chỉ có một cây kim là cao quý nhất bởi vì cây kim đó giúp cho bà may vá những sự rách rưới ở trên những quần áo, may lành lại tất cả những quần áo bị rách. Đối với thời đó chiếc kim thật cao quý. Rồi dân làng cũng giúp bà tìm hoài tìm mãi, tìm miệt mài cho tới tối khuya mà không thấy thì mới hỏi bà cụ: Thưa bà cây kim đó bà đánh rớt ở đâu? Bà cụ nói: À, tôi rớt ở bên trong nhà nhưng tôi thấy ở bên ngoài nó sáng nên tôi ra ngoài tôi tìm. Cả làng ngớ ra, cây kim rớt trong nhà thì phải tìm ở trong nhà sao lại đi ra ngoài…

Các bạn thân mến! cuộc đời của chúng ta là như vậy! đức phật đã dạy cho chúng ta rằng chúng ta đánh rớt cái kim, cái kim của tâm chân thật ở bên trong chứ chẳng ở bên ngoài. Cho nên muốn tìm được cái kim tâm chân thật đó, ta phải trở vào bên trong. Đừng có suy nghĩ mông lung như bà cụ, thấy ở bên ngoài sáng ra bên ngoài tìm, rồi cả một ngày chẳng tìm thấy. Cuối cùng mới hiểu rằng rớt bên trong mà tìm bên ngoài sao có thể thấy. Tâm chân thật là chiếc kim để vá lại những mảnh rách của cuộc đời do va chạm với Tham – Sân – Si. Nếu thiếu kim chân thật này, thì những mảnh rách của cuộc đời chúng ta chẳng thể lành được, chẳng thể vá. Và nhìn vào những lỗ hổng của Tham – Sân – Si tràn đầy đó, ta chẳng thể có sự bình an và hạnh phúc. Nhưng muốn tìm được cái kim chân thật này để vá những lỗ rách, những mảnh rách của tâm Tham – Sân – Si, ta phải trở vào bên trong. Bởi ta đánh rớt nó từ bên trong, chứ ta không rớt nó từ bên ngoài của xã hội. Câu chuyện bà cụ thật rõ ràng để chúng ta hiểu. Cuộc đời nhiều khi thật ngớ ngẩn. Rớt ở đây mà tìm ở kia. Ta đánh rớt mất tâm chân thật ở trong cuộc sống này từ trong trái tim, từ trong tư tưởng hành động và ngôn ngữ của chúng ta. Nhưng chúng ta lại miệt mài tìm chân thật ở bên ngoài, làm sao có? Bởi đó mà cuộc đời của ta cứ rách rưới hoài trong Tham – Sân – Si. Thật tội nghiệp cho chính mình.

Các bạn chúng ta không những đánh mất cái kim của tâm chân thật mà chúng ta còn đánh mất cái kim của trí tuệ, của tri kiến phật ở bên trong, chẳng phải ở bên ngoài. Vậy mà có biết bao nhiêu con người cứ lần mò đi mãi từ làng này qua làng kia, thành phố này đến thành phố nọ, kinh sách này đến kinh sách kia, thầy này đến thầy nọ, suốt cả cuộc đời mà họ chẳng trở về trong tâm chiêm nghiệm lời của phật. Ngồi xuống bình tĩnh hít thở nhẹ nhàng, an trú trong đời sống chánh niệm, trong từng hơi thở giây phút đó để tìm lại cái kim tri kiến phật đã đánh mất ở trong cuộc đời này. Để dùng chiếc kim tri kiến phật đó mà khâu lại tất cả những chỗ rách rưới trong cuộc đời bởi va chạm bởi Tham – Sân – Si trong kiếp này hoặc kiếp trước. Chúng ta tìm gì đây ở ngoài? Các bạn, đừng tìm ở bên ngoài nữa mà hãy trở vào bên trong như lời phật khai thị, chúng ta hãy vào bên trong thắp đuốc lên. Như bà cụ thay vì rớt cây kim ở trong nhà, nếu trời tối thì phải đốt đuốc lên mà tìm, nhưng bà cụ lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn, nghĩ rằng ở ngoài trời sáng nên dễ tìm kim rớt. Ở ngoài đó dù trời có sáng suốt 24 tiếng đồng hồ cũng chẳng tìm thấy bởi vì kim đâu có ở bên ngoài. Nó đâu rớt ở đó. Chân lý ngay ở chỗ này nếu các bạn hiểu được điều đó. Cái kim đánh rớt ở trong nhà, dù có tăm tối tới đâu, chúng ta chỉ cần đốt đuốc lên sẽ tìm được. Dù cuộc đời của các bạn và Bảo Thành có tăm tối tới đâu do tội lỗi do nghiệp chướng, do Tham – Sân – Si chấp trược nhiều đời dồn nén tạo nên, vô minh dày đặt đen tối ở trong tâm thức, thì chúng ta cũng có thể tìm thấy được chiếc kim của tâm chân thành, tâm thành thật, chiếc kim của tri kiến phật ở bên trong tăm tối của cuộc đời mình. Do lầm chấp và nghiệp chướng làm sao ta có thể tìm được? Ta chỉ cần thắp sáng ngọn đuốc của hơi thở chánh niệm của an trú tánh thấy biết trong hơi thở đó, và trì mật trú Mu A Mu Sa, tiếp được nhiên liệu từ bi của sự gia trì phật lực, tha lực phật điển, năng lượng từ bi vào trong tâm thì tâm ta sẽ bừng sáng như ngọn đuốc, để ta có khả năng nhìn thấy thật rõ ở trong nội tâm của mình, chiếc kim tri kiến phật nó đang nằm ở đó, để chúng ta tìm được chiếc kim đó, lấy chiếc kim đó xỏ vào sợi chỉ của chánh niệm, và trong từng giây phút của cuộc đời khâu lại những vết rách, những sự tàn phá hư hại của áo thân người, của chiếc áo tâm người của chúng ta bị chạm vào trong ba cái gai của Tham – Sân – Si, nó đã làm rách ra. Hãy lấy chiếc kim tri kiến phật. Hãy lấy chiếc kim, với chiếc kim tâm thành thật đó xỏ vào sợi chỉ chánh niệm và an trú trong tinh thần năng lượng từ bi của phật bởi vi diệu âm Mu A Mu Sa, những vết rách của cuộc đời, những sự rách rưới của thân tâm chúng ta do lầm chấp do tội lỗi, do yếu đuối, do vấp ngã, do Tham – Sân – Si, do sự đen tối mà ta không thể kiềm chế được khi xưa nay với tri kiến phật. Chiếc kim tri kiến này chúng ta sẽ may vá lành lại, để chúng ta phủ lên cuộc đời của chúng ta sự lành lặn của chân tâm, sự trong sáng của trí tuệ, và sự bình an của hơi thở chánh niệm trong từng giây phút của cuộc đời.

Các bạn, rớt ở đâu chúng ta tìm ở đó. Chúng ta đánh rớt tri kiến phật, tánh phật, trí tuệ ngay ở trong tâm chúng ta, ngay ở trong miệng của chúng ta, ngay ở trong thân này của chúng ta. Ta chẳng rớt ở bên ngoài nên đừng tìm ở bên ngoài trí tuệ đã đánh rớt mất bởi những tư tưởng sai trái đen tối, của những tư tưởng cống cao ngạo mạn, của những tư tưởng mà luôn luôn nghĩ đến điều tai hại ác độc, làm tổn hại, mất hạnh phúc, gây đau khổ trong lòng người. Ta đánh mất kiên định trí tuệ ngay trong những tư tưởng này thì chúng ta phải trở vào trong tư tưởng của chúng ta, tâm của chúng ta, và từ trong tâm đó ta thắp sáng đuốc tuệ, bằng an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để chúng ta tìm lại chiếc kim trí tuệ đã làm rơi mất ngay trong tâm của chúng ta. Để chúng ta xỏ vào đó nhiên liệu từ bi của phật khâu và vá lại tâm của chúng ta cho lành lặn, cho biết khởi lên những ý thiện, những tư tưởng tốt mang lại lợi lạc cho ta và cho muôn người.

Các bạn, chúng ta lại còn đánh mất kim trí tuệ ngay ở những ngôn ngữ chúng ta sử dụng hằng ngày. Chúng ta đã sử dụng những ngôn ngữ như gai, sân si, tham động để xé rách cuộc đời của ta và còn đâm thọc xé rách cuộc đời của những con người khác. Làm sao đây các bạn, các bạn có hiểu không? Các bạn có nhìn rõ không? Bảo Thành và các bạn nhiều đời đã dùng những ngôn ngữ sắc bén như những cái gai của Tham – Sân – Si đâm thọc xé rách cuộc đời của mình rồi, xé rách tâm của mình rồi, xé rách thân của mình rồi và xé toang tất cả những cuộc đời của người khác và gây tan thương, rách da thịt của họ, làm cho họ đau đớn khổ não và phiền lụy. Chúng ta phải tìm lại kim trí tuệ ngay. Những ngôn ngữ của chúng ta đó là những lời ái ngữ chân thật để khâu vá lại những vết rách của tâm hồn, của thân xác của ta và của người mà ta đã dùng gai của Tham – Sân – Si xé rách cuộc đời của mình và của họ. Các bạn, ta đánh mất kim trí tuệ ngay trong những hành động của chúng ta. Bởi ta có những hành động thô ác, ta có những hành động thô lỗ, ta có những hành động sân giận phẫn nộ, để rồi làm tổn thương đến cuộc đời chúng ta và tổn thương đến những cuộc đời của những người sống chung với ta. Chúng ta phải trở về quán chiếu thân này, tìm lại kim trí tuệ để chúng ta biết may vá lại từ những cái gai của Tham – Sân – Si đã sát hại cuộc đời của chúng sanh, đã lấy đi của chúng sanh, đã xâm hại cuộc đời của chúng sanh bằng tất cả những hành động phẫn nộ gian ác, độc ác. Các bạn hãy thắp sáng ngọn đuốc của trí tuệ an trú vào hơi thở chánh niệm trong hơi thở chánh niệm đó ngọn đuốc được thắp sáng bởi tánh thấy biết để chúng ta tìm lại kim trí tuệ đánh mất trong thân, kim trí tuệ đánh mất ở nơi những ngôn ngữ của chúng ta, thân khẩu và chúng ta tìm lại kim trí tuệ đánh mất trong ý từ thân ngữ ý ta đã đánh mất kim trí tuệ đó nay thắp sáng đuốc tuệ trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa tiếp được tha lực phật điển năng lượng yêu thương của phật ta tìm lại được chiếc kim trí tuệ chúng ta hãy bình tĩnh may vá lại thân nghiệp này, thân nghiệp này đã bị rách bởi những cái gai và những gì? Những con dao những cái gươm của Tham – Sân – Si chấm xả vào đó chấm xả vào cuộc đời của những con người khác ta phải may vá thân nghiệp đó lại không thể để nó rách rưới nữa, và bảo hộ nó bằng 5 giới và chánh niệm, để gai góc của Tham – Sân – Si, gươm giáo của Tham – Sân – Si không thể làm tổn thương đến thân của chúng ta và thân của những chúng sanh khác. Chúng ta lại phải tìm lại được kim trí tuệ từ nơi những ngôn ngữ ta ứng dụng, bởi vì ngôn ngữ của ta đã lầm chấp và đã biến chúng thành những gai Tham – Sân – Si, gươm giáo của Tham – Sân – Si đã đâm thẳng vào tim của ta và tim của người, đã chém nát tất cả cuộc đời của ta và của người, gây biết bao nhiêu phiền não và đau khổ. Chúng ta phải tìm thấy kim trí tuệ trong ngôn ngữ để may vá lại những vết rách của cuộc đời mà chính ta đã dùng gươm giáo ngôn ngữ, gai góc của ngôn ngữ đâm xả vào ta và người gây đau khổ. Hãy vá lành nó lại và chúng ta phủ lên nó một sự bảo hộ viên mãn nhất là 5 giới của chư phật và năng lượng từ bi của Mu A Mu Sa. Chúng ta cũng cần phải tìm lại được kim trí tuệ trong tâm của chúng ta. Bởi từ tâm, ta mất kim trí tuệ cho nên chúng ta đã ứng dụng những tư tưởng sắc bén, những gai góc gươm giáo của Tham – Sân – Si mà chúng ta tranh chấp, mà chúng ta đè bẹp, mà chúng ta sát hại biết bao nhiêu con người và tự thân của chúng ta trong bao nhiêu kiếp qua.

Các bạn, kim trí tuệ sẽ nhất định tìm thấy ở ngay bên trong, chẳng ở bên ngoài. Đừng tìm ở bên ngoài nữa các bạn. Hãy trở vào bên trong, tìm lại kim trí tuệ mất ở trong tâm, mất ở trong ngôn ngữ, mất ở trong hành động. Thắp sáng đuốc tuệ bằng hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tiếp lấy năng lượng từ bi từ trường yêu thương tha lực phật điển để chúng ta chiếu rọi vào thân tâm, tìm lại kim tri kiến phật, chiếc kim trí tuệ để mà vá cuộc đời của thân này, vá ngôn ngữ của chúng ta này và thêu vá lại tâm của chúng ta cho lành lặn. Chúng ta cũng dùng kim trí tuệ đó để vá lại tất cả những sự rách rưới đau khổ của người ta đã tạo ra từ thân ngữ ý, để cho ta và người được lành lặn sống trong sự an nhiên và tự tại.

Các bạn, các bạn đừng miệt mài đi tìm ở bên ngoài. Đừng tìm ở bên ngoài tất cả những gì ở bên ngoài chỉ là phù du, phấn thổ, có đó rồi mất, như sấm chớp ở đời, vang vọng một thời rồi chẳng còn lưu lại đâu các bạn. Các bạn hãy nhớ lời của đức phật, bậc thầy mà chúng ta đã nhận để học. Ngài đã dạy cho chúng ta đừng tìm kiếm bên ngoài. Các bạn đừng ngu ngơ như bà cụ quẩn trí rớt kim trong nhà lại tìm ở bên ngoài. Các bạn phải tìm ở bên trong, dù bên trong nhà có tối cỡ nào đi nữa thì chúng ta có đuốc rồi, đuốc đó là đuốc tuệ của hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn, dù trong cuộc đời của các bạn và Bảo Thành có tăm tối bởi tội lỗi gây ra, có tăm tối bởi nghiệp chướng do Tham – Sân – Si, có tăm tối bởi nghiệp ác ta đã tạo, có tăm tối bởi những năng lượng tích cực. Không phải ta chẳng có tích cực chút nào nên mới tăm tối như vậy. Vì năng lượng tiêu cực do ác độc, do lầm chấp, do Tham – Sân – Si đã phủ màn vô minh trong cuộc đời chúng ta rồi. Chúng ta thắp sáng trí tuệ bằng năng lượng tích cực thanh tịnh của phật điển, của tình thương chư phật ban rải xuống cho chúng ta. Và qua hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta cùng nhau thắp sáng đuốc tuệ của mình để tìm lại được chiếc kim trí tuệ từ tâm thân ngữ ý của chúng ta, để vá lại cuộc đời của chúng ta cho lành lặn và cũng vá lại cuộc đời của muôn chúng sanh cho lành lại, để được ấm áp tình người và ấm áp sự hạnh phúc và bình an.

Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi chúng ta hãy để từ bi trí tuệ đi ngược vào bên trong tâm thức của chúng ta tìm lại chiếc kim trí tuệ đã đánh mất từ thân ngữ ý để may vá lại những vết rách của cuộc đời do gai góc Tham – Sân – Si và gươm giáo của hỷ nộ ái ố tạo ra mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con tiếp được năng lượng từ bi, ngừng tìm kiếm ở bên ngoài mà trở vào bên trong tìm được kim trí tuệ hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật!

Bảo Thành và các bạn, chúng ta thực sự công phu mỗi ngày. Đây là sự công phu, đây là sự tu luyện. Chúng ta đang tu luyện mỗi ngày. Chúng ta đang công phu mỗi ngày. Và chúng ta được hướng ý theo đề mục từng ngày để chúng ta dẫn nhập tha lực phật điển năng lượng từ bi, từ trường yêu thương của phật, sự gia trì phật lực của mười phương chư phật, ứng dụng nó vào cuộc đời để chúng ta thắp sáng đuốc tuệ trong hơi thở chánh niệm, để mỗi người chúng ta tìm được kim trí tuệ. Các bạn tìm được kim trí tuệ, với kim trí tuệ này chúng ta sẽ may vá lại những sự rách rưới, những chỗ rách rưới của cuộc đời chúng ta. Nếu tâm ta rách, dùng kim trí tuệ may lại. Nếu miệng của chúng ta dùng những ngôn ngữ rác rưởic chúng ta hãy vá nó lại may nó lại. Nếu thân này tạo ra những nghiệp ác làm rách mất cuộc đời chúng ta, hãy dùng kim trí tuệ mà may vá lại. Trong tay của các bạn và Bảo Thành đã có kim trí tuệ trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta có sợi chỉ bền chắc vô cùng đó là chỉ yêu thương, chỉ năng lượng từ bi, chỉ tha lực phật điển. Với kim trí tuệ và sợi chỉ này, chúng ta hãy cùng nhau vá lại tất cả sự rách rưới từ trong tâm của chúng ta, thân của chúng ta, ngữ của chúng ta, thân ngữ ý chỗ nào rách rưới từ nhiều đời nhiều kiếp, hay trong kiếp này, chúng ta hãy dùng kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển để khâu may vá nó lại. Chúng ta may vá lại cho chính chúng ta. Chúng ta còn nhìn thấy những người xung quanh của chúng ta, những người đang sống với chúng ta, ai đó cũng có thể là những người trong gia đình hay trong cộng đồng xã hội, hay bạn bè, để có nhân duyên đi vào cuộc đời của chúng ta, để ta tiếp cận được, chúng ta hãy dùng trí tuệ kim trí tuệ đó và chỉ tha lực phật điển may vá nó lại chỗ rách rưới và đồng thời chúng ta hãy hiến tặng kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển cho họ để họ có thể may vá cuộc đời. Kim trí tuệ đó nằm ở trong trái tim của họ, nằm trong cuộc đời của họ, trong tâm thất của họ. Chúng ta hãy giới thiệu cho họ về kim trí tuệ này. Chúng ta hãy giới thiệu cho họ về sợi chỉ tha lực phật điển này, để họ tự dùng trí tuệ của họ và sợi chỉ tha lực phật điển may vá lại toàn thể cấu trúc rách rưới của thân tâm ngữ ý của họ. Chúng ta đã làm được. Chúng ta là một người thợ may, một người thợ may thật là giỏi, bởi ta có kim trí tuệ là kim thần thông. Các bạn, chiếc kim trí tuệ là chiếc kim thần thông nó sẽ vá lại tất cả những chỗ rách của cuộc đời các bạn. Không có chỗ nào mà nó không vá được. Nếu các bạn bị rách bởi tham thì kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển sẽ vá lại chỗ tham đó. Nếu các bạn bị rách bởi những gai của sân, của si, nó xé rách cuộc đời của các bạn, xé nát ngôn ngữ của các bạn, xé nát tư tưởng của các bạn, kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển đều có sức thần thông để vá lại thân tâm ngữ ý của các bạn một cách lành lặn. Cuộc đời của các bạn bị xé nát bởi mầm ác những pháp ác từ vô lượng kiếp qua hoặc ngay trong kiếp này thì kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển đều có thần thông để vá lại những chỗ rách rưới đó do những mầm mống pháp ác tạo ra. Nếu các bạn bị hư nát cuộc đời thân ngữ ý này do vùi đầu trong vô minh lầm đường lạc lối, tội lỗi vô cùng, tham chấp đủ thứ, thì chiếc kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển cũng có chất thần thông để vá lại hết tất cả sự rách rưới đó, bởi tất cả nguyên nhân đã tạo ra trong vô minh. Các bạn, các bạn đã có một bửu bối tuyệt diệu có sức thần thông diệu kỳ. Các bạn đang cầm trong tay một bửu bối này là bửu bối của phật tặng cho chúng ta. Đó là tha lực phật điển. Và chúng ta chỉ cần xỏ vào trí tuệ của chúng ta bởi an trú vào trong hơi thở chánh niệm thì chính trí tuệ bởi tự lực cầu đạo giác ngộ của ta và chỉ tha lực phật điển năng lượng từ bi của phật đó sẽ vá lại tất cả những chỗ rách rưới của cuộc đời chúng ta. Và chúng ta hãy ứng dụng nó để vá lại những sự rách rưới của mảnh đời bất hạnh mà chúng ta có nhân duyên gặp được, vá lại những trái tim, những tâm thất bị tổn thương đau khổ của cha mẹ, của vợ chồng, con cái do chính chúng ta đã xé nát cuộc đời của họ bằng những tư tưởng gai góc, bằng những lời nói hóc búa, bằng những hành động gươm giáo. Chúng ta hãy trở về với trí tuệ ở bên trong. Đừng tìm bên ngoài. Thắp sáng đuốc tuệ bằng hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để lấy chỉ tha lực phật điển mà vá lại tất cả, tất cả những mối giao hảo đã bị hư nát bởi chúng ta. Vá lại tất cả những tình cảm mà chúng ta đã xé nát bởi những tư tưởng lời nói và hành động gai góc gươm giáo của chính mình. Hãy nhìn nhận cái sai của chúng ta. Hãy thấu rõ cái sai của chúng ta, và an trú vào hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tìm lại kim trí tuệ trong chánh niệm, trong chánh pháp, và dùng tha lực phật điển là sợi chỉ bền vững mãi mãi vá lại các sự tan nát mà do ta tạo ra cho những người ta yêu thương người đó là ai? Chúng ta nhìn lại đi! Có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái có thể là tình bạn, có thể là những con người ta gặp trong cuộc đời. Dù rằng chuyện đó ta xé nát đã lâu lắm rồi, nhưng các bạn nhớ rằng những chuyện trong quá khứ ta xé nát cuộc đời của mình, hay của người, nó vẫn còn đó, là một chỗ hỏng để cho biết bao nhiêu cơn gió độc của cuộc đời xoáy vào trong đó, xoáy mãi xoáy mãi làm đau lòng người và tâm can của ta. Hãy vá nó lại bằng kim trí tuệ và bằng chỉ tha lực phật điển, để cho mọi người không còn phải rách rưới chịu khổ bởi những cơn xoáy của gió độc cuộc đời sói mãi vào trong vết thương lòng của nhau. Hãy chữa lành cho nhau bằng tình yêu và trí tuệ, bằng năng lượng từ bi, bằng tha lực phật điển, bằng chánh pháp, bằng chánh niệm, bằng lòng từ bi. Ta đã được đánh thức bởi đức thầy Bổn Sư. Nếu như vậy cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của mỗi người sẽ hạnh phúc vô cùng. Bởi chúng ta không còn rách rưới. Chúng ta đã lành lặn. Ta đã chủ động vá lại cuộc đời của ta. Ta đã chủ động vá lại cuộc đời của muôn người, mọi chúng sanh. Ta có kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển. Ta đã tìm thấy ngay ở bên trong này, chẳng phải ở bên ngoài. Và mong rằng tất cả mọi người chúng ta khi nghe qua đừng miệt mài tìm kiếm ở bên ngoài, trở vào bên trong tìm kiếm trí tuệ qua hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, để xỏ chỉ tha lực phật điển năng lượng từ bi may vá lại những vết rách, những sự tan nát cuộc đời của ta do ta tạo cho ta, và do ta tạo cho người. Hãy cùng nhau may vá lại để mọi người trong cuộc đời này, ngay trong giây phút này, được ấm áp được lành lặn từ thân ngữ ý.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là từ bi chúng ta hãy dùng từ bi và trí tuệ, vận dụng hơi thở chánh niệm, tìm lại kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển, may vá cuộc đời của ta và cuộc đời của muôn người. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đai bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con có đủ năng lượng từ bi ngừng tìm kiếm bên ngoài mà vào bên trong tìm kiếm trí tuệ, chỉ năng lượng yêu thương may vá lại cuộc đời cho con và mọi người. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô phật

Các bạn thân mến chúng ta đã vừa đồng tu với nhau và mỗi người chúng ta đã trở thành những người thợ may những người thợ may thật là giỏi chúng ta dùng kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển ở bên trong tìm được do trí tuệ an trú trong chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta cùng vá lại cuộc đời của mình và vá lại cuộc đời của muôn người do những tâm ý gai góc, những lời nói hóc búa, những hành động gươm giáo xé nát cuộc đời ta và cuộc đời người. Hãy trở về bên trong may vá lại. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành. Mời các bạn chấp tay lại chúng ta hồi hướng công đức.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con đón nhận được năng lượng từ bi, không còn tìm kiếm ở bên ngoài, trở vào bên trong tâm thức của mình, tìm kiếm kim trí tuệ, chỉ tha lực phật điển, may vá lại sự rách nát cuộc đời con và mọi người. Xin chư phật từ bi giúp đỡ chúng con. Nếu có công đức nào ngày hôm nay chúng con hồi hướng tới các bận nguyên thủ các quốc gia cũng biết dùng kim trí tuệ chỉ tha lực phật điển do sự gia trì của phật may vá lại sự rách nát nền hòa bình của thế giới. Chúng con nguyện hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, các nhà khoa học nghành dược nghành y đều có kim trí tuệ và chỉ tha lực phật điển yêu thương chữa lành mọi bệnh tật cuộc đời. Chúng con nguyện hồi hướng tới những con người đang bị rách nát khổ cực cuộc đời do sự phẫn nộ cuộc đời bất như ý, sự đối xử bất bình đẳng biết dùng kim trí tuệ và tình yêu thương may vá lại, ngồi lại với nhau, và biết đối xử bình đẳng, và hướng tới những người đã mất luôn luôn được đón nhận trí tuệ của chư phật thắp sáng cuộc đời, sanh vào cảnh lành. Con xin chư phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts