Search

Bài 1089: Trở Về Từ Địa Ngục – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mời các bạn chúng ta giữ thân tâm cho thanh tịnh quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.

Chúng ta hãy ngẩng lên cùng với chư Phật để thân tâm của mình cùng hòa nhập vào với sự thanh tịnh của mười phương chư Phật đón nhận Phật điển vào thân tâm của chúng ta.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Chúng ta hãy nhớ lại phương thức chúng ta hít thở vào bên trong để sự tu tập của chúng ta thành tựu được viên mãn. Các bạn nhớ Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình bụng ra, khi các bạn thở ra các bạn hóp bụng vào, thở bằng miệng rồi trì mật trú cùng một lúc; nghĩa là hít bằng mũi phình bụng thở bằng miệng và hóp bụng vào, đây là cách hít thở của chúng ta. Chúng ta phải vận dụng cho đúng để lãnh nhận được thật nhiều sự gia trì của chư Phật qua tha lực Phật điển giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con trở về từ địa ngục. Với tâm thanh tịnh, hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Các bạn thân mến!

Vào những mùa hè như vậy chúng ta rất nóng nực. Chúng ta cần phải có một sự tươi mát từ ngay trong tâm hồn của chúng ta. Và trong con người, sinh vật, cái nóng đó sẽ trỗi dậy thật nhiều. Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là: Trở Về Từ Địa Ngục. Các bạn, địa ngục là nơi nóng bức lửa cháy và thiêu đốt cuộc đời của chúng ta. Giữa cái nóng của trưa hè oi bức ta đã khó chịu rồi, huống hồ chi là nóng của lửa từ địa ngục mà thiêu đốt, sao chúng ta có thể chịu được. Chủ đề nói về Trở Về Từ Địa Ngục. Địa ngục nó ở đâu? Biết bao nhiêu con người thường diễn tả về địa ngục, biết bao nhiêu kinh sách cũng diễn tả về địa ngục và những cảnh ngục tù ghê sợ bởi tội lỗi mà ta tạo ra sẽ bị hành hình ở dưới đó. Các bạn, chúng ta thật khó hình dung ra địa ngục mà khi rời bỏ kiếp này trở về với lòng đất thần thức của chúng ta nếu ác phải chịu. Nhưng đó là chuyện tương lai. Chuyện tương lai mà thông thường chúng ta hay khuyên bảo nhau: chuyện tương lai chưa tới có chi mà lo lắng như vậy, chuyện hiện tại mới là chuyện lớn. Mà thật vậy, khi chúng ta an trú trong chánh niệm, dùng tánh thấy biết quán chiếu, nhận xét về cuộc đời, ta thấy được lợi lạc hơi thở chánh niệm sống ngay trong ngay giây phút này. Và hiểu rõ hơn thế nào là địa ngục, không còn mù mờ chạy đuổi theo những ý nghĩa mà người khác đã để lại để cho chúng ta, bị ám ảnh đắm chìm trong suy nghĩ như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta, mỗi một con người phải dùng trí tuệ để quán chiếu nhận rõ sự thật. Và chúng ta được toàn quyền tự do dựa trên nền tảng của tĩnh tâm, thanh tịnh và an trú trong hơi thở chánh niệm để quán chiếu theo lời của đức Thế Tôn truyền dạy. Nhưng ở cuộc đời này, thật nhiều con người có những suy nghĩ phàm phu thật cao siêu đã đặt để nên những ý nghĩa trong ngôn từ, dần dần dùng những câu chuyện mà họ suy nghĩ ra dẫn dắt chúng ta xa rời thực tế của sự quán chiếu tâm của mình.

Các bạn thân mến!

Địa ngục hôm nay không phải là địa ngục của người khác trở về kể cho chúng ta nghe, địa ngục hôm nay không phải là địa ngục nghe được từ kinh sách của ai viết hoặc những câu chuyện kể về ban đêm, chuyện ma hay chuyện địa ngục hành hình đây đó. Có những người tự kể và nói rằng họ đã xuống địa ngục. Theo như lời đức Phật dạy chúng ta đã từng luân hồi trong vô lượng kiếp của ta và thật nhiều chúng ta đã từ địa ngục và luân hồi trở thành ngạ quỷ, súc sanh, tiến hóa theo phước báu của mỗi người chúng ta chuyên tu trưởng dưỡng và thành tựu Phật. Cũng có nhiều kiếp làm thực vật, làm cây đứng giữa đất trời, Phật cũng nhiều kiếp làm loài thú. Phật cũng có nhiều kiếp đọa trong địa ngục. Trong đạo Phật, khi giác ngộ đức Phật thấy không có cảnh giới nào còn tận cùng đau khổ để phải bị ở đó không thể thoát ra. Ở bất cứ một cảnh giới thật thấp, hay thật cao, nếu chưa thoát khỏi luân hồi thì vẫn có sự đảo lộn với nhau từ cao xuống thấp, từ thấp đi lên, tùy theo phước báu của sự thành tựu hoặc tùy theo sự tổn phước của chúng ta. Do đó, địa ngục ở đây đức Phật nói là cảnh giới đau khổ của chân tâm chúng ta. Chúng ta chưa đủ khả năng thần thông như ngài Mục Kiền Liên để có thể nhìn xuống dưới cảnh dưới địa ngục bằng pháp nhãn của ngài, bằng thiên nhãn của ngài để thấy được mẹ là Bà Thanh Đề bị giam cầm trong địa ngục, nhưng với con mắt Phật pháp nhân quả, Phật pháp với Phật nhãn chiếu theo nhân quả giáo lý đức Thế Tôn giảng, chúng ta cũng đều biết rằng chúng ta đã trở về với kiếp người này từ địa ngục tối tăm. Có được thân người là ta đã vượt qua biết bao nhiêu cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bằng cách tu luyện, huân tu, trưởng dưỡng phước báu để đầy đủ phước báu hiện thân làm người trong kiếp này. Do vậy, con mắt Phật quán chiếu nhân quả của chúng ta đã nhìn rõ ràng chính chúng ta là những kẻ đi trở về thế gian này từ địa ngục. Đó là một cách nhìn rõ ràng nhân quả, đã không cần nghe ai kể, ta cũng không cần nghe sách vở nào nói, chỉ cần dựa trên nền tảng nhân quả đức Phật dạy, trong sự luân hồi vô lượng kiếp qua, nhất định ta trở về trong kiếp người này từ địa ngục. Đó là một cách nhìn thật chính xác. Còn một cách nhìn thật thực tế địa ngục tượng trưng cho tâm sân giận. Đã làm người trong kiếp này, ai ai trong chúng ta cũng thật nhiều lần sân giận. Và khi sân giận, tức là lửa sân của chúng ta bốc cháy trong tâm can. Ngay cả những tư tưởng thiện mà từ đó trào ra những sự hừng hực nóng nảy của ngôn ngữ bất thiện, tư tưởng bất thiện, và hành động bất thiện. Ngay trong giây phút, đó chính là địa ngục hiện tiền trong cuộc đời chúng ta. An trú vào hơi thở và chúng ta trì mật chú Vi Diêu Âm Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ làm nguội đi và dập tắt hẳn những cơn giận như vậy. Chúng ta đã trở về từ ngay chỗ địa ngục đó để đạt tới sự thanh tịnh của Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa. Và nhất định trên đời có thật nhiều người đang sống trong cảnh của địa ngục, cảnh của khổ đau, cảnh của sự dày vò chửi bới đánh đập hành hạ đau khổ muôn bề từ mọi cảnh. Từ cha mẹ – chúng ta thấy có những bậc cha mẹ hành hạ con cái không thể nói được. Đó cũng là một cảnh địa ngục trong gia đình. Ngược lại, ngày nay chúng ta cũng thấy có những cảnh con cái lấy cây, lấy gậy, đập lên đầu cha mẹ, hành hạ cha mẹ mà nhìn thấy chúng ta cảm thấy thật đau lòng. Đó cũng là một cảnh địa ngục trong trần gian. Chưa kể đến cảnh vợ chồng cãi nhau, hành hạ chửi bới, sống không hòa thuận, đụng vô là khắc khẩu, chửi bới. Đó cũng là cảnh địa ngục trong gia đình. Còn kể đến con cái, đến xã hội, cả cộng đồng chúng ta chung sống từ nhỏ bé trong gia đình, hay xã hội, thật là nhiều lần chúng ta đã tạo cảnh sống đó và biến chúng thành địa ngục trần gian, bởi những sự bất như ý, nổi sân giận chửi bới, hành hạ, đánh đập thậm chí có những lời gây ra đổ máu, chết chóc, những cảnh cha mẹ giết con hoặc con giết cha mẹ, những cảnh cha mẹ quăng con ở sọt rác, đống rác hoặc con cái đẩy cha mẹ ra khỏi nhà. Đó là địa ngục ở trần gian – một cách nhìn thật rõ trong cuộc đời địa ngục này. Đây là địa ngục mà chúng ta rõ trong cuộc đời này đây, là điều chúng ta cần quan tâm và chuyển hóa, chứ còn địa ngục như kể kiếp trước ta đã bị, hoặc kiếp sau ta sẽ bị đày vào, nó vẫn còn như một khoảng cách đã đi qua trong quá khứ, hoặc một khoảng cách xa vời chưa đạt tới trong hiện thực. Nhưng ngay trong giây phút này, quán chiếu lại cái khổ làm người, khôn lớn cho tới bây giờ, gia đình của chúng ta là thiên đàng hay địa ngục? là niết bàn hay là tăm tối đau khổ? Có thật nhiều lúc gia đình trở thành niết bàn bình an và hạnh phúc. Nhưng chỉ trong chốc lát, những điều bất như ý, những điều bất hảo xảy ra, bởi vì không thể ngồi nói chuyện với nhau được bằng tinh thần nhà Phật, niết bàn đó trở thành địa ngục trần gian. Mà điều này chúng ta thấy thật nhiều trong cuộc sống hiện tại, địa ngục trần gian là có thật. Và làm sao chúng ta có thể trở về từ địa ngục trần gian để đi tới cảnh giới niết bàn trong kiếp này? Hiểu thấu được điều quá khứ đã qua, chúng ta không nhất thiết phải tìm. Bởi tương lai chưa tới, nhất thiết không cần chờ mong. Hiện tại ngay trước mắt, quán chiếu những sự việc sanh diệt xảy ra trong cái khổ. Phật dạy có ba điều quan trọng: khổ, vô thường và vô ngã. Chính vì chúng ta có ngã tướng. Tôi như vậy, tôi như kia, tôi là ông này, tôi là bà kia… Chính cái ngã tướng đặt để nhồi nhét vào trong tâm của chúng ta để từ đó chúng ta tạo khổ cho nhau. Và chúng ta không nhận biết được tất cả những gì tạo cho nhau cũng chỉ là vô thường sanh diệt, mà cứ tưởng rằng nó thường trụ mãi trong tâm nên chúng ta càng dằn vặt và đau khổ vô cùng. Sự dằn vặt đó, đau khổ đó, nó tạo thành địa ngục ở trần gian, để có những con người chúng ta đã buồn đã không hợp, thì cả một đời, ngọn lửa sân giận cứ hùng hục đốt mãi tâm can của chúng ta. Thoát ra được từ địa ngục đó các bạn à.

Đức Phật dạy cho chúng ta một con đường. Dù địa ngục đó có tồn tại bao nhiêu năm trong xã hội, trong gia đình, trong tâm của các bạn, các bạn vẫn có thể tự hào bước ra từ địa ngục đó, trở về từ địa ngục đó trong tâm thanh tịnh. Chỉ có tâm thanh tịnh các bạn mới có thể trở về từ địa ngục, mới có thể bước ra từ địa ngục. Làm sao để có tâm thanh tịnh? đức Phật dạy làm điều thiện, bỏ điều ác, tâm ý sẽ thanh tịnh. Và như vậy chúng ta sẽ có thể trở ra từ địa ngục, trở về từ địa ngục. Pháp Môn Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn chú trọng vào pháp thiện, mười pháp thiện chúng ta thực hành. Bởi giữ năm giới vững chắc và hiểu thấu được nhân quả thiện ác, tin sâu và quy y vào tam bảo Phập – Pháp – Tăng. Để rồi khi chúng ta an nhiếp trong hơi thở chánh niệm và trì vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, mỗi một người chúng ta tiếp được thật nhiều năng lượng từ bi yêu thương của mười phương chư Phật, năng lượng từ bi của chư Phật thấm nhuần vào trong cuộc đời của chúng ta để tăng trưởng những pháp thiện. Và đúng vậy, mỗi một người tu tập Thất Bảo Huyền Môn luôn luôn cảm ứng được sự gia trì của Phật lực, bởi ta cảm ứng được với một lực thật mạnh từ tha lực Phật điển, năng lương từ bi truyền vào trong thân tâm của chúng ta, và nuôi dưỡng tánh thiện của chúng ta, để tánh thiện đó trổ mầm và kết trái, kết trái từ trong những tạo tác ở trong gia đình khi tương tác với vợ chồng con cái và cha mẹ, kết trái từ những ngôn ngữ mà chúng ta ứng dụng trong cuộc đời làm người, cùng với sự tương tác trong gia đình từ vợ chồng con cái và cha mẹ. Và nó trổ hoa kết trái từ những tư tưởng khởi lên trong tâm ý thanh tịnh. Và từ đó, đời sống của các bạn và đời sống của Bảo Thành luôn luôn được nuôi dưỡng bởi năng lượng yêu thương từ mười phương chư Phật đổ tràn đầy vào trong cuộc đời. Và tình yêu thương của Phật, từ trường yêu thương của Phật đến với chúng ta đã giúp cho chúng ta có một tự lực dũng mãnh vượt lên trên mọi chấp ngã của cuộc đời, hiểu thấu về địa ngục ở trần gian, mà trở về từ địa ngục đó bằng tâm thanh tịnh đã được nuôi dưỡng bởi tha lực Phật điển. Ai đón nhận được tha lực Phật điển, nhất định cuộc đời của họ sẽ thăng hoa, nhất định tự lực cầu đạo giác ngộ của họ sẽ mạnh lên mỗi ngày, và nhất định tâm của họ sẽ được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Phật, để họ có được sự sáng trong tâm hồn, trong trí tuệ, để nhìn thấu và rõ được cảnh địa ngục trần gian đang sống. Ở trong đó nơi gia đình, nơi xã hội, để họ an tâm cuộc sống, để họ sửa đổi cuộc sống, để họ tu sửa tất cả mà trở về từ địa ngục. Với tâm thanh tịnh, các bạn, chỉ có tâm thanh tịnh mới giúp chúng ta trở về từ địa ngục. Địa ngục đó không phải ở dưới thập điện diêm vương đã nhốt chúng ta, cũng không phải địa ngục hù dọa trong tương lai, là địa ngục thực tế ngay trong cảnh sống của gia đình hiện tại hay trong xã hội. Nơi đâu có địa ngục, nếu chúng sanh ở đó trở về tắm gội với nguồn tha lực Phật điển yêu thương của chư Phật, chính nơi đó chúng sanh sẽ có được tâm thanh tịnh để vượt qua, để trở về từ địa ngục mà không bị đắm chìm thiêu đốt trong địa ngục đó. Địa ngục trong tâm can bởi tâm sân giận sẽ đốt cháy phước báu, sẽ thiêu đốt chúng ta và sẽ gây họa cho cuộc đời của chính chúng ta và những người đang sống trong gia đình của chúng ta. Nếu mỗi một thành viên trong gia đình ý thức được đây là địa ngục trần gian mỗi khi ta có tâm ý bất thiện khởi lên. Và nếu mỗi thành viên trong gia đình cũng hiểu rằng đây là địa ngục trần gian mỗi khi ta đối xử với cha với mẹ, với con cái vợ chồng bằng ngôn ngữ thô ác, đâm thọc, miệt thị, bằng những hành động giày xéo lên cảm xúc của nhau, những hành động gây đau khổ, rỉ máu ở trong tim thì đó chính là địa ngục. Ta nhận thức được điều đó ta mới thấy rằng đạo Phật không phải đạo tiêu cực vì cầu cho kiếp sau được bình an. Mà lời Phật là ánh sáng của trí tuệ một năng lượng tích cực thanh tịnh để chuyển hóa cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta, vợ chồng, con cái của chúng ta, xã hội chúng ta đang sống trở nên thánh thiện hạnh phúc và bình an. Và biến gia đình đó thành cảnh giới của thiên đàng, của niết bàn. Chúng ta sẽ chuyển địa ngục trần gian trong gia đình bởi sự đối đầu, bởi sự khắc khẩu, khắc tâm, khắc hành động. Những sự xung khắc hằng ngày, hằng giây có thể chuyển hóa được ngay. Nếu chúng ta thấm nhuần được rằng, trong kiếp người bình thường của mỗi người chúng ta tội lỗi và nghiệp chướng thật nhiều, chẳng xứng đáng để gặp Phật. Thế mà đức Phật đã tới cuộc đời của chúng ta. Thế mà đức Thế Tôn đã bước vào cuộc đời của chúng ta, ban rải năng lượng từ bi, tha lực Phật điển đổ tràn vào, tiếp ứng cho những kẻ tội lỗi như chúng ta. Và chúng ta được nuôi dưỡng, thấm nhuần từ trường yêu thương, sự gia trì Phật lực. Không cần biết ta như thế nào, Phật đã tới. Thì không cần biết những thành viên trong gia đình chúng ta đã đối xử tệ và xấu với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng hãy tới với cuộc đời của họ bằng tình yêu thương, bằng năng lượng từ bi tiếp được từ Phật. Phật khởi lên từ trong tâm của chúng ta thì cảnh địa ngục của gia đình sẽ trở thành niết bàn. Và mọi thành viên trong gia đình, và chính ta nữa sẽ trở về từ địa ngục trần gian trong gia đình đó với tâm thanh tịnh các bạn! Đây là địa ngục chúng ta có thể nhìn rõ bằng nhân quả, bằng con mắt thường, bằng tư tưởng phàm phu chẳng cần cao siêu. Chỉ cần chiếu theo nhân quả, an trú trong hơi thở chánh niệm, sống an nhiên tự tại, các bạn đủ khả năng để nhìn thấu phần này, thấu rõ địa ngục trần gian. Quan trọng hơn, cần phải giải quyết ngay. Không phải địa ngục của quá khứ mà chỉ ai đó vô tình chết đi sống lại họ mơ mộng hoặc chứng đắc theo kiểu đó về kể cho chúng ta biết. Hoặc địa ngục tương lai trong kiếp sau mà khi phạm tội sẽ bị đọa. Hãy nhìn vào cảnh sống cuộc đời chúng ta đang sống trong địa ngục hay niết bàn. Nếu các bạn đang sống trong địa ngục bởi sự bất hòa của gia đình, từ gia đình nhỏ bé vợ chồng, con cái, đến gia đình lớn hơn bên nội ngoại, anh em chúng ta phải chuyển hóa ngay đừng để địa ngục đó tồn tại, bởi chúng ta có khả năng làm được. Chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta là người con Phật, có được phước báu gặp được Phật, và đón nhận được từ trường yêu thương của Phật. Hãy dùng tình yêu cao cả trong sự giác ngộ của nhân quả thiện để chúng ta tăng trưởng mối giao hảo tương tác sống với đại gia đình của chúng ta. Mỗi một gia đình biến địa ngục thành niết bàn thì thế giới này là cảnh giới của niết bàn hiện tại, chẳng cần phải đi tìm ở nơi đâu. Ta làm được điều đó các bạn, bởi chúng ta có được năng lượng từ bi. Chúng ta có được nguồn tha lực Phật điển thật gần gũi mỗi ngày, mỗi giây phút. Bảo Thành cảm thấy ấm cúng cuộc đời bởi vì từng giây phút, từng hơi thở vào ra Bảo Thành luôn đón được tha lực Phật điển từ trường yêu thương của chư Phật, năng lượng đại từ đại bi đó luôn có ở trong thân tâm của Bảo Thành. Bảo Thành luôn được tiếp và ban rải năng lượng đó để sống trong năng lượng đó và lấy năng lượng từ bi đó để gội rửa, tẩy rửa, để chuyển hóa và thánh hóa cuộc đời nên thánh thiện hơn mỗi ngày. Chúng ta phàm phu y như nhau. Chúng ta yếu đuối tội lỗi như nhau. Nhưng chúng ta được phần phước báu là tiếp cận với nước cam lộ tịnh thủy, năng lượng từ bi của chư Phật. Nước đại từ đại bi này có công năng thần thông vi diệu tẩy rửa mọi trần ai đau khổ và uế trược. Sự ô nhiễm của chúng ta sẽ không còn nữa. Bởi nước từ bi sẽ tẩy rửa hết. Các bạn, đây là điều thật cao cả và màu nhiệm. Nếu các bạn nhìn rõ như vậy các bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi trên thế gian này, các bạn nhìn xung quanh đi, có mấy ai có đủ phước duyên như chúng ta để lãnh nhận tha lực Phật điển ban rải vào cuộc đời từng giây phút đâu. Họ vẫn đi tìm chân lý, nhưng mấy ai đã tiếp cận được tha lực Phật điển. Chúng ta đang đi tới cội nguồn của nước thanh tịnh, nơi tánh Phật, để nước thanh tịnh đó tẩy rửa ô nhiễm trần ai. Và để chúng ta tiếp cận được với Phật. Và chúng ta đã thỉnh Phật trụ thế vào cuộc đời của chúng ta. Mọi người trong chúng ta thực sự đã trở về từ địa ngục trần gian của đau khổ với tâm thanh tịnh, an nhiếp trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa.

Các bạn! chúng ta hãy cùng nhau trở về, thoát ra khỏi địa ngục và tâm thanh tịnh. Mời các bạn đặt bàn tay phải – trí tuệ vào lòng bàn tay trái, ta hãy lấy từ bi và trí tuệ an trú trong hơi thở chánh niệm để đón nhận sự gia trì của Phật lực mà trở về từ địa ngục bằng tâm thanh tịnh cao quý, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để cho chúng con trở về từ địa ngục với tâm thanh tịnh. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật. Bảo Thành và các bạn, chúng ta đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Mỗi phút giây khi chúng ta an nhiếp trong hơi thở chánh niệm và trì mật trú Mu A Mu Sa. Cuộc đời sẽ hạnh phúc biết bao, nếu như mỗi người chúng ta luôn biết an trú trong hơi thở này, nuôi dưỡng cuộc đời của mình và gia đình của mình trong chánh niệm, trong chánh pháp, trong vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn! phiền não chính là địa ngục. Phật dạy như vậy, phiền não chính là địa ngục đau khổ. Và phiền não chính là địa ngục các bậc tổ thường nói. Và bây giờ thực hành ngôn ngữ dể hiểu đơn thuần khiến phiền não thành bồ đề. Kiến tức là nhìn, nhìn thẳng vào phiền não với tâm từ bi yêu thương thì nhất định phiền não đó sẽ biến thành bồ đề, bồ đề tức là cảnh giới an lạc, gọi đơn giản niết bàn, kiến phiền não thành niết bàn. Nhìn thẳng vào phiền não bằng tâm từ bi, bằng năng lượng từ bi, thì sự phiền não đó, đại ngục phiền não đó sẽ biến thành niết bàn tại thế. Mỗi khi các bạn cảm thấy phiền não đau khổ ở trong lòng, chính là lúc địa ngục đã hiện lòng. Và các bạn nhìn thẳng vào phiền não đau khổ địa ngục đó để nhìn thấu nguyên nhân tại sao ta có phiền não đau khổ này, tại sao đại ngục phiền não đau khổ này hiện ra. Có phải chăng từ những ngôn ngữ xung khắc từ vợ chồng, con cái, cha mẹ hay những hành động và tư tưởng ở cuộc đời. Sự tương tác chỉ có 3 thứ Phật tóm lại thật rõ ràng. Có 3 điều để nhớ: ta tương tác trong cuộc đời bằng tư tưởng, lời nói và hành động. Như vậy mọi nguyên nhân của phiền não tạo ra địa ngục trần gian đều tới từ tư tưởng, lời nói và hành động. Phật là bậc đại giác đại ngộ, ngài đã tóm gọn muôn sự phiền não ở đời đều tới từ 3 sự này: sự suy nghĩ, sự ăn nói, và sự hành động của chúng ta khi tương tác với nhau. Thật rõ ràng, một công thức rõ ràng để hiểu thấu được phiền não tới từ 3 điều đó. Do vậy mà khi địa ngục phiền não đau khổ xuất hiện trong cuộc đời ta, phải nhìn thấy, có phải chăng là nó khởi lên từ tư tưởng xấu xa trái ngược xung khắc không tin tưởng nhau, hay căm thù sân giận nhau. Chính luồng tư tưởng đó tạo thành lực mà gọi là lực của ác nghiệp do tư tưởng nghiệp ác, nghĩ ác. Tức là nghĩ tới những điều tổn hại đến hạnh phúc bình an của ta và của người nên nó tạo thành một lực nó cứ kéo, cứ tròng vào trong cổ, xỏ vào trong mũi. Nó kéo ta mãi như con trâu phải kéo, đi cày trên ruộng. Ngôn từ của chúng ta sử dụng cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra địa ngục trần gian, phiền não và đau khổ. Ta nói gì với cha mẹ, với vợ chồng con cái, những người tương tác trong xã hội, trong công sở làm, trong bạn bè, nó tạo thành địa ngục hay niết bàn cũng từ ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Cũng vậy người biết an trú trong hơi thở chánh niệm dùng tánh thấy biết và tiếp được tha lực Phật điển tăng trưởng tự lực để cho ta nhìn thẳng vào nguyên nhân Thân -Ngữ – Ý đã làm gì để biến cuộc sống gia đình xã hội thành đại ngục. Thân – Ngữ – Ý đã làm gì để biến cuộc sống gia đình và xã hội thành niết bàn. Hãy kiến lập niết bàn tại thế ngay ở nơi đây. Hãy chuyển hóa địa ngục trần gian ngay ở trong gia đình thành niết bàn tại gia. Điều đó nằm trong tầm tay và có thể làm được nếu các bạn đã đủ phước duyên đón nhận được Thất Bảo Huyền Môn và tiếp được tha lực Phật điển. Các bạn chỉ cần cố gắng an trú trong hơi thở chánh niệm, lấy tánh thấy biết để chúng ta điều Thân – Tâm – Ngữ – Ý, để chúng ta làm sao đó thấu rõ được nguyên nhân gay ra địa ngục phiền não đau khổ ta đã tạo ra từ ý, từ ngôn ngữ, hay hành động. Chúng ta chỉ cần để cho tư tưởng lời nói và hành động của chúng ta thấm nhuần năng lượng từ bi thì nó sẽ tẩy rửa mọi uế trượt, ô nhiễm, phiền não, đau khổ sân giận còn bám, còn dính vào đó do ta đã tạo ra trong quá khứ. Khi nó tróc gốc trôi đi, thì trong tâm chúng ta trở nên xanh sạch và địa ngục trong gia đình trở nên niết bàn tại gia. Có niết bàn tại trần gian này và cũng có địa ngục ngay tại trần gian này. Mỗi người chúng ta phải có sự sáng suốt để lựa chọn sống trong cảnh địa ngục trần gian nơi gia đình, hay sống trong niết bàn tại thế, nơi mỗi trái tim con người đang sống với tình yêu chân thật, tôn trọng bình đẳng tại gia đình, tại xã hội, quốc độ chúng ta đang sống với nhau. Các bạn, mỗi một người chúng ta là một vị Phật tương lai. Chúng ta phải thành tựu được niết bàn cho chính chúng ta ngay cảnh giới trần gian này, bằng cách thực tập theo lời đức Thế Tôn dạy. Nghĩa là an trú trong hơi thở chánh niệm để chúng ta ứng dụng tánh thấy biết nhìn rõ vào phiền não ta tạo tác, nhìn rõ vào địa ngục phiền não và đau khổ từ Thân – Ngữ – Ý ta đã tạo ra và dùng năng lượng từ bi tiếp được qua vi diệu âm Mu A Mu Sa của chư Phật đó mà chúng ta gội rửa tâm thức của mình và rửa sạch phiền não trong địa ngục này và biến đại ngục phiền não đau khổ tại trong tâm của chúng ta, tại trong gia đình của chúng ta, tại trong mối quan hệ của đại gia đình nội ngoại hai bên, trong dòng tộc, trong bạn bè, trong thân quyến của chúng ta. Nếu chúng ta có thể chuyển hóa và biến địa ngục đó thành niết bàn thì chúng ta đang thành tựu phẩm vị một vị Phật tương lai của chính mình. Các bạn! địa ngục có thực ở trần gian. Niết bàn cũng có thật ở trần gian. Hiểu thấu được chân lý này chúng ta sẽ trở về với phẩm vị cao quý của mình là một vị Phật tương lai. Phật luôn biết cười. Phật luôn hạnh phúc. Phật luôn hoan hỷ. Phật ngự trong cuộc đời ở trong niết bàn của gia đình, ở ngay trong niết bàn trong trái tim. Chúng ta đừng quên những con người đang sống trong phiền não, đừng quên những con người đang sống trong địa ngục của trần gian đầy rẫy những phiền não và đau khổ. Hãy ghé ngang những địa ngục đó. Và chúng ta hãy hồi hướng năng lượng yêu thương vốn có và nhận được từ chư Phật để xoa dịu và dập tắt lửa đang hừng hực cháy trong cảnh đại ngục trần gian mà ai đó ta quen, ta biết, ta thương, đang chịu cảnh khổ đau để họ được bình an và hạnh phúc, để họ trở về với niết bàn tại thế trong tim của họ, trong cuộc đời của họ, và trong chính gia đình của họ. Niết bàn có thực trong đời sống. Niết bàn được kiến lập bởi tâm thanh tịnh an trú trong hơi thở chánh niệm. Niết bàn tới từ vi diệu âm Mu A Mu Sa. Niết bàn tới từ sự hộ trì, sự gia trì của Phật lực, của tha lực Phật điển, của từ trường yêu thương chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Niết bàn tới từ trái tim của mỗi một con người biết hướng về thiện pháp. Chư Phật đã dạy chúng ta đã và đang thực hiện thiện pháp. Nghĩa là chúng ta đang biến địa ngục cuộc đời thành niết bàn trong nay mai. Hãy trở về từ địa ngục bằng tâm thanh tịnh, để kiến lập một đạo tràng, một niết bàn vững chắc an tịnh từ ái trong chính cuộc đời gia đình của mỗi người chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải từ bi vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy cùng nhau lấy từ bi và trí tuệ an nhiếp trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh thấy biết nhìn thẳng vào địa ngục phiền não và đau khổ ở trần gian. Chúng ta hãy ứng dụng thần thông Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng từ bi của Phật tẩy rửa, gội rửa và chuyển hóa địa ngục đó thành niết bàn của cuộc đời chúng ta. Mời các bạn chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con dùng năng lượng từ bi mà trở về từ địa ngục với tâm thanh tịnh. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào và trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).

Mô Phật.

Các bạn! chúng ta hạnh phúc mỗi ngày đều được đồng tu cùng với nhau bởi tâm hạnh bồ tát. Gạt bỏ mọi chướng ngại, sự bận rộn trong đời thường để cùng nhau ngồi xuống trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu. Đây là sự đồng tu miên mật. Bởi tâm hạnh bồ tát này, chúng ta đều đón nhận được thật nhiều năng lượng từ bi, tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Thật là tuyệt vời, bởi kiếp người thật ngắn, hơi thở vào ra không ai làm chủ mãi được. Thế vậy mà chúng ta còn có những phút ngồi cùng với nhau để rồi chúng ta tiếp được thật nhiều năng lượng từ bi. Hãy trân quý những giây phút này, để chúng ta cùng nhau chuyển hóa địa ngục phiền não đau khổ. Thế giới này là địa ngục đau khổ và phiền não. Hãy biến chúng thành niết bàn bình an, an nhiên tự tại ngay trong gia đình, ngay trong nội tâm của chúng ta, chúng ta hãy sống trong niết bàn này đi. Còn niết bàn tương lai chưa vội vàng nghĩ tới. Bởi cuộc đời ngay tại nơi đây, hơi thở cũng ngay chốn này. Mà chúng ta nhìn thấu vào địa ngục của phiền não đau khổ để chuyền tải năng lượng từ bi, biến thành niết bàn thực tại bình an thì thực là tuyệt vời. Các bạn, chúng ta chắp tay vào hồi hướng công đức tu luyện ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển, năng lượng từ bi và gia trì Phật lực đến muôn loài chúng sanh để cho chúng con tiếp nhận được thật nhiều năng lượng yêu thương này mà trở về từ địa ngục trần gian, với tâm thanh tịnh của mỗi người. Nếu có chút công đức nào tạo được ngày hôm nay, chúng con xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ cũng thoát khỏi lửa thiêu cháy của Tham – Sân, địa ngục đau khổ và phiền não, trở về với niết bàn yêu thương, kiến lập được chính sách mang lại hòa bình cho thế giới hiện tại. Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học gia nghành y nghành dược để có trí tuệ chế ra vacxin, thuốc chữa lành bệnh ôn dịch. Đặc biệt hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới, rộng lòng từ bi yêu thương và trí tuệ, chữa lành bệnh tật của muôn người chúng con. Đặt biệt hồi hướng tới cho những người dân Mỹ đang cuồng nộ trong những cơn bão của sự bất hòa, một sự đối xử không bình đẳng, để họ đón nhận được năng lượng từ bi, dập tắt đi lửa sân giận, tranh chấp, ngồi xuống đối thoại mang lại sự hòa bình cho xã hội. Hồi hướng đến tất cả những vong linh đã bị mạng vong trong những tuần qua, hiểu được sự tha thứ là nhịp cầu trở về với niết bàn và họ được siêu sanh miền tịnh độ. Chúng con thành tâm xin mười phương chư Phật từ bi chúng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn