Search

Bài 1033: Buông Xuống Nhẹ Nhàng – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Kính mời các bạn, chúng ta hãy quy hướng thân tâm của mình về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng để giờ đồng tu này chúng ta hồi hướng công đức cho thế giới được hòa bình, ôn dịch được tiêu tan.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng.

Mô Phật! Các bạn thân mến, các bạn và Bảo Thành đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn Thiền Mật giúp cho chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và phát nguyện Mu A Mu Sa. Chính trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa giúp cho chúng ta tiếp đón được năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân tâm, và từ đó chúng ta an trú trong Chánh Pháp của Như Lai.

Các bạn thân mến, khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta luôn theo dõi hơi thở của mình, hít vào ta biết hít vào, thở ra ta biết ta thở ra trong hơi thở nhẹ nhàng, dài ngắn tùy theo sức của mỗi người không nên quá miễn cưỡng hít cho thật dài, cũng không nên quá buông lơi hít một cách hời hợt. Chúng ta chỉ cần biết và chú tâm vào hơi thở, giữ Chánh Niệm. Trước khi hít vào chúng ta phát nguyện trong khi hít vào chúng ta phình bụng, thở ra ta hóp bụng và chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nói lại cho các bạn nếu như hôm nay lần đầu tiên chúng ta đồng tu với nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn luôn phải giữ vững đức tin tuyệt đối với Tam Bảo và quy y vào Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, Phật là Đấng tự Giác Ngộ hiểu được cõi luân hồi, sanh tử và biết rõ được Nhân Quả. Ngài là Bậc Thầy đã Giác Ngộ và Tự Giác, chúng ta quy y với Ngài, nhận Ngài làm Thầy để học giáo pháp của Ngài đi tới sự Giác Ngộ. Quy y Pháp là chúng ta nương vào giáo pháp của Đức Phật dạy để chúng ta liễu thông vạn pháp khổ đau, nhàm chán sanh tử và đi về cõi tịch tĩnh. Chúng ta quy y Tăng là nương vào sự sống hòa hợp của Chư Tăng để tâm của chúng ta luôn sống hòa hợp, an yên, để từ đó nghe theo những lời giáo pháp của Thầy mình mà công phu tu tập. Cũng vì đó, chúng ta hiểu thấu được luật Nhân Quả mà Đức Bổn Sư đã dạy cho chúng ta. Chúng ta hoan hỷ giữ năm giới của nhà Phật, giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm, giới thứ tư là không nói dối, giới thứ năm là không uống và sử dụng các chất say. Giữ được năm giới này chúng ta hoan hỷ hành thập thiện, có nghĩa khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa các bạn liền có cơ hội gắn kết với Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi của Phật mà thân và tâm của các bạn tùy theo căn duyên sẽ cảm nhận được nó. Nó sẽ tuôn tràn trong cuộc sống, trong mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống.

Các bạn thân mến, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ tức là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái tức là bàn tay Từ Bi. Chúng ta ngồi thẳng lưng, trong khi chúng ta hít thở 7 biến mật chú Mu A Mu Sa các bạn quán chiếu nếu nhận ra năng lượng nó khởi lên ở trong thân hoặc ở trong tâm của chúng ta, không cần biết nóng hay lạnh hoặc như luồng điện chạy khắp châu thân hoặc khởi lên từ một chỗ nào đó trong cơ thể, hoặc tác động vào tâm để khởi lên nhiều tư tưởng, ý nghĩ khác nhau, chúng ta vẫn tiếp tục an trú trong hơi thở hít vào, thở ra và trì mật chú. Tâm của ta có khả năng quán chiếu tất cả những hiện tượng đang xảy ra nhưng luôn luôn phải an trú trong hơi thở và mật chú Mu A Mu Sa, đồng thời quán chiếu những hiện tượng đang xảy ra để ta biết thân này, tâm này đang có những hiện tượng như vậy xảy ra. Mời các bạn giữ thân tâm, chúng ta quy hướng về ba ngôi Tam Bảo. chúng ta bắt đầu đồng tu 7 biến Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng. Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, các bạn thở ra trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta vừa trì mật chú và an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa 7 biến. Nếu như hôm nay các bạn là những người lần đầu tiên đồng tu với Bảo Thành dù mới chỉ có một lần trì 7 biến Mu A Mu Sa thì tất cả chúng ta nhẹ nhàng đón nhận được luồng Phật điển Từ Bi tác động vào thân tâm. Nếu các bạn thành tâm và với tâm thành kính cầu Pháp, hội đủ những nhân duyên nhất định khi các bạn trì mật chú này năng lượng đại Từ đại Bi sẽ tiếp cận với thân xác của các bạn, sẽ truyền vào trong tâm của các bạn và thân tâm của các bạn sẽ cảm giác được nó.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Buông Bỏ Nhẹ Nhàng”. Câu hỏi là chúng ta buông bỏ gì? Trong cuộc sống ai cũng biết phải buông bỏ những lầm chấp, những bất thiện nghiệp, những năng lượng tiêu cực, những sai trái tội lỗi. Đã bao nhiêu lần chúng ta sám hối, bao nhiêu lần chúng ta nhận ra tội lỗi, lầm chấp, những phạm lỗi của ta với người và người phạm đến ta nhưng giữa người và ta vẫn cứ canh cánh ở trong lòng ôm giữ đến những điều đã qua, tưởng nhớ đến những điều đã qua và cứ ôm bám vào nó. Chúng ta vẫn biết là phải bỏ đi, chúng ta vẫn nhắc nhau “thôi, chuyện đó qua rồi, bỏ đi” thực ra trong lòng của chúng ta muốn bỏ, tâm của chúng ta muốn bỏ nhưng những hành động đó, những cử chỉ đó, những năng lượng bất tịnh đó nó đan bám, dính chặt vào trong thân tâm của chúng ta, chúng ta thật khó bỏ.

Ai không muốn bỏ những chuyện phiền não nhưng câu hỏi là làm sao để bỏ? Ai không muốn buông cho nhẹ nhàng cuộc sống, nhưng làm sao để buông? Đã bao nhiêu năm qua mỗi một người chúng ta đều muốn buông bởi ai ít nhiều gì cũng có được trí tuệ hiểu buông cái gì, bỏ cái gì cho nhẹ nhàng, như câu ở đời vẫn thường nói “quẳng gánh lo đi mà vui sống” nhưng làm sao ta có thể quẳng gánh được những sự lo âu đang xảy ra trong cuộc đời. Nếu như chúng ta nói buông mà có thể buông được, nói bỏ mà có thể bỏ được thì vô lượng kiếp qua chúng ta đã không còn trầm luân trong đau khổ, lặn ngụp trong vô minh, bám víu trong lầm chấp của tham sân si để tiếp tục tạo ra những nghiệp chướng.

Các bạn thân mến, người đời thường nói thì dễ và lao đầu trong vô minh, hành động tứ tung, không còn nhìn thấy nhưng vẫn quờ quạng. Chúng ta nghĩ phải bỏ, không thể bỏ, nghĩ phải buông, không thể buông. Nếu viết ra những gì cần phải buông bỏ thì nhiều vô kể, nhưng không thể buông bỏ được bởi trong tâm thức của chúng ta, tâm thức của phàm phu nó có một lớp dày đặc của tham sân si, nó bám dính chặt vào đó như một chất keo. Chất keo đó, những hiện tượng xảy ra trong cuộc đời không thể nào thoát khỏi, chỉ khởi lên ở trong tâm nó đã bám chặt vào thềm tâm thức của chúng ta và chúng ta kì cọ, tẩy rửa, chúng ta tìm đủ mọi cách để xua đuổi nó đi, nó không bao giờ đi bởi keo dính của tham sân si quá dày đặc, quá nhiều, nó che lấp, nó phủ khuất thành tâm thức của chúng ta.

Để có thể đẩy lui được tham sân si và để có thể buông bỏ được những điều sai quấy trong cuộc đời, tội lỗi trong cuộc đời, lầm chấp trong đời người chúng ta phải có một lực khác. Ví dụ như một cục đá lớn đặt giữa chơi vơi của cuộc đời thì muôn đời nó vẫn ở đó nhưng nếu có một cơn thác lũ kéo cuồn cuộn tới và mọi người gia công đẩy nó, mượn dòng thác lũ cuộn tới và cùng nhau đồng lực đẩy nó thì tảng đá lớn tới đâu cũng dần dần trôi theo dòng nước bởi sức đẩy của ta và sức chảy của dòng nước, dòng thác đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta nhẹ nhàng đẩy lui tảng đá ở giữa đường. Bao nhiêu những điều lầm chấp và tội lỗi được chồng chất tạo thành một tảng đá lớn ngăn chặn ta và người, ngăn chặn ta và cuộc sống, ngăn chặn ta tiến tới bờ hạnh phúc và sự an lạc. Sức của ta không đủ để đẩy, ta vẫn biết ta phải đẩy lui nó nhưng không đẩy được, nhưng lành thay, hôm nay chúng ta không còn phải tự lực của thân xác mình nữa bởi tự lực của ta chưa đủ sức để đẩy mà trong cảnh giới của hơi thở Chánh Niệm ta nương vào tha lực của Phật. Tha lực đó không phải là khiến trời Phật xuống làm việc cho chúng ta mà tha lực đó là nương vào Hùng lực của năng lượng Từ Bi. Khi chúng ta tiếp được năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật vào trong tâm của chúng ta thì từ đáy của thềm tâm thức chúng ta dần dần dâng tràn đầy năng lượng Từ Bi. Năng lượng Từ Bi đó sẽ làm cho tham sân si tróc rễ, cho keo dính bẩn đời này qua đời kia phải loãng ra, mềm ra, nhẹ ra và từ từ nó sẽ trôi dạt qua nơi khác.    

Do đó, chúng ta không cần thiết phải nghĩ tới điều này tôi phải buông, tôi phải buông bởi vì hôm qua tôi giận hờn người này, người kia, năng lượng giận hờn đó làm thiêu cháy cuộc đời của tôi. Tôi phải buông một cuộc cãi nhau bởi vì năng lượng tiêu cực trong sự cãi cọ đó còn giày vò trong tâm thức. Tôi phải buông bởi vì người này lỗi với tôi, tôi lỗi với người. Tôi phải buông vì điều này không như ý, điều kia không như ý. Tôi phải buông và hằng hà những thứ chúng ta muốn buông cho nhẹ gánh của cuộc đời. Thật là nhiều lúc chúng ta muốn buông hết tất cả như câu “quẳng gánh lo đi” để vui sống nhưng không làm được bởi ta dồn quá nhiều sức lực và tâm lực để đẩy lui những thứ ta không ưa thích mà quên đi phát triển năng lượng thanh tịnh tuyệt đối. Do đó, hôm nay ta hãy để yên tất cả những gì đã xảy ra cứ nằm ở trong tâm thức đi, chúng ta không cần phải để ý, không cần phải nhìn, không cần phải đẩy lui, mà chúng ta hãy hướng về tha lực Phật điển, siêu thế Từ Bi, chúng ta hãy tiếp nguồn năng lượng này vào trong thân tâm của chúng ta. Chỉ nhớ rằng cứ liên tục tiếp nguồn năng lượng này qua hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và chính vì luồng Phật điển siêu thế, năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật có sức mạnh thần thông là nó sẽ tẩy rửa và đẩy lui tất cả những gì ta muốn buông bỏ. Nếu một mình ra sức để đẩy thì chúng ta đã ra sức đẩy từ vô lượng kiếp qua rồi, ta đẩy không có hết, ta đẩy không có sạch, nó vẫn cứ bám theo ta như những bóng ma chập chờn trong từng giây phút của cuộc sống.

Các bạn cứ thầm nghĩ lại, biết bao nhiêu chuyện quá khứ, ai cũng nói “quá khứ đã qua đừng hoài niệm” nhưng các bạn, các bạn thật sự không hoài niệm, nó có một gì đó nó cứ ám ảnh, nó cứ tới, nó tới trong lúc ta đang thức, nó tới trong khi ta đang thở. Và khi màn đêm buông xuống, đi vào giấc ngủ nó cũng lần mò trở lại làm cho chúng ta trằn trọc băn khoăn. Và các bạn cùng với Bảo Thành, chúng ta cũng ra sức thật là nhiều để đẩy lui nó qua một bên, đẩy đẩy đẩy, đẩy đến mức mà chúng ta đã kiệt sức, dùng từ đơn giản ngày nay là “bó tay chịu trận” để nó tràn vào. Không cần lo lắng nữa các bạn ơi, các bạn chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn hãy cố gắng tiếp năng lượng Phật điển Từ Bi siêu thế của Phật vào trong thân tâm của các bạn. Năng lượng này có đủ sức mạnh để hộ mạng, để hỗ trợ, để đồng hành với các bạn. Dòng chảy Phật điển đó dần dần sẽ bào mòn cuốn trôi đi tất cả những điều các bạn nghĩ tới cần phải buông bỏ. Bao nhiêu thứ trong quá khứ có còn, cứ dính mãi ở trong lòng, chuyện đó đã xong, chúng ta đã tổn thương, chúng ta đã đau, chúng ta đã chảy máu, chúng ta đã chết đi một cuộc đời trong những cảnh khổ đau đớn nhiều mặt đã xảy ra.

Ngày hôm nay chúng ta đang sống trở lại bởi nước trường sinh Phật điển siêu thế Từ Bi đang đổ tràn vào trong tâm khảm, tâm thức của ta, và nơi đó, thềm tâm thức được tưới tẩm để Phật Tánh của chúng ta hiển lộ và nương nhờ vào sức mạnh của Phật Tánh tự hữu vốn có, ta dần dần đẩy lui tất cả mọi chướng ngại. Ta không buông nó cũng tự rơi, ta không bỏ nó cũng tự rớt, còn bao nhiêu kiếp qua ta cố buông nó càng dính, ta cố bỏ nó càng chặt, càng buông càng bỏ nó càng dính chặt. Các bạn cứ thử đi, nếu bây giờ các bạn muốn đẩy lui một điều gì đó ngay, trong tâm các bạn nghĩ muốn buông bỏ điều gì đó, thì điều đó càng bám dính chặt vô trong tâm của các bạn. Hãy thử nói với mình “à, chuyện đó vừa xảy ra không tốt, thôi buông bỏ nó đi” và sau khi nói buông bỏ xong thì chúng ta càng dính, nó càng hiện rõ ở trong tâm của chúng ta, cái gì ta càng cố đẩy, càng cố buông bỏ bởi càng đau khổ, càng có bất thiện nghiệp, càng có năng lượng bất tịnh thì nó càng dính vào bởi những tham sân si của vô minh đó nó có chất dính như keo.

Ở trên đời, đã gọi là keo dính thì các bạn càng đụng tay vô nó càng dính huống hồ chi là chất keo dính của vô minh ở trong tâm, các bạn dụng tâm để đẩy, nó càng dính. Chỉ có một điều đơn giản trong cuộc đời, nếu như các bạn gặp keo dính chỉ dùng một chút xăng thôi là tan keo, xăng đó đâu có gì đâu, chúng ta không cần phải dụng lực bởi đó là sự hiển nhiên của một chất keo dính và một chất xăng hòa trộn, keo sẽ tự động loãng ra và không còn dính nữa. Chất xăng vi diệu ở đây mà các bạn được trao truyền là chất xăng được chế bởi năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của Phật qua hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp và mật chú Mu A Mu Sa, thì nhiên liệu xăng tinh khiết của Từ Bi sẽ tự động chảy vào trong tâm khảm, thần thức của các bạn. Bao nhiêu kiếp qua những chất keo dính của tham sân si, năng lượng bất tịnh, năng lượng tiêu cực, những sự việc ta muốn bỏ, muốn buông, những tội lỗi, lầm chấp, những vùng đen tối trong tâm thức của chúng ta. Dù nó là chất keo gì đi nữa, có dính chặt, bám chặt trong vô lượng kiếp qua nơi tâm thức của chúng ta, thì nay khi mà năng lượng Phật điển đổ vào trong tâm, nó là chất xăng đặc biệt sẽ làm cho tất cả những chất keo có rễ bám vào trong tâm thức, trong vô lượng kiếp qua phải tan chảy và rồi trồi lên trên bề mặt tâm thức để dòng chảy của năng lượng Từ Bi đó tiếp tục tuôn xuống, tràn lên, dâng lên và đẩy lùi nó ra khỏi tâm của chúng ta.

Không cần phải cố gắng buông, không cần phải cố gắng bỏ bởi vì những điều ta muốn buông nó sẽ dính, bởi vì những điều ta muốn bỏ nó sẽ bám, nó càng dính nó càng bám. Càng đẩy nó càng dính, càng đụng nó càng bám, và chúng ta càng dùng nhiều năng lượng trong cuộc sống để đẩy lui nó thì nó càng đẩy ngược lại chúng ta cho đến khi chúng ta yếu dần đi, chúng ta mệt mỏi thì nó sẽ đè chết chúng ta. Cứ thử nghĩ, cuộc đời này quá ngắn mà dùng quá nhiều năng lượng để mà đẩy lui những điều mà ta muốn buông, ta muốn bỏ thật là uổng phí, ta phải dùng năng lượng Từ Bi để làm cho nó tróc và trôi đi và chúng ta phải an trú trong hơi thở Chánh Niệm, không dụng công, không dụng sức để đẩy lui, dùng tự lực để gắn kết với năng lượng thanh tịnh, Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi.

Các bạn, các bạn cứ nhớ ở trong cuộc đời, biết bao nhiêu lần các bạn chạm vào, một cái gì dính vào tay thì luôn luôn có một chất khác có thể rửa nó đi mà nguyên liệu thường xuyên người ta hay sử dụng là dùng xăng để rửa những chất dơ bám vào thân xác của chúng ta như dầu hắc hay những chất gì đó mà có dạng keo nó dính vào thì xăng sẽ làm loãng và tẩy đi. Y chang như vậy, những dòng nghiệp thức từ vô lượng kiếp qua, nó như một chất keo cô đặc, dơ bẩn, nó bám thật là chặt. Như Bảo Thành đã bao nhiêu kiếp, bao nhiêu tháng ngày qua cứ đẩy, cứ phủi nhưng nó càng bám, nó càng dính. Nhưng hôm nay khi quán chiếu về đề mục này bạn tỏ ngộ, buông nhẹ nhàng có nghĩa là ta không buông mà nó nhẹ nhàng ra đi là bởi vì có một nguyên liệu tuyệt vời khác nơi mật chú Mu A Mu Sa. Khi chúng ta hít thở trong Tánh Biết vào và ra, trì mật chú và phát nguyện thì trong lòng của mỗi người chúng ta sẽ tiếp nhận được năng lượng đó, năng lượng đó sẽ tràn vào, và nó thấm tận dưới đáy tâm thức của mỗi người. Từ sự thấm nhuần trong tâm thức của chúng ta, những chất dính của tham sân si, những chất dính của năng lượng bất tịnh, những chất dính của năng lượng tiêu cực, những chất dính của tội lỗi ta đã phạm mà ta muốn buông, muốn bỏ, tự động sẽ tróc gốc và hiển lộ trên bề mặt tâm thức rồi từ từ trôi chảy vào quá khứ, không còn cơ hội để lần mò về làm phiền não chúng ta nữa.

Các bạn, nếu như các bạn chứ chập chờn trong những giấc ngủ mà có những giấc mơ mộng của quá khứ mà ngay trong giây phút này các bạn đang bị quá khứ dằn vặt và các bạn đúng là muốn buông, muốn bỏ rồi nhưng không thể buông bỏ thì ngày nay Bảo Thành khuyên các bạn chúng ta đừng tập trung vào để buông, để bỏ cũng đừng tập trung vào nhìn để thấy nó nữa mà hãy cố gắng tập trung vào đón nhận năng lượng Từ Bi, an trú trong hơi thở Chánh Niệm của Mu A Mu Sa bởi nước Cam Lồ Tịnh Thủy, Phật điển siêu thế Từ Bi có khả năng thấm xuống thật là sâu dưới đáy thềm tâm thức và từ đáy thềm tâm thức của chúng ta sẽ làm tróc gốc tất cả những gì bám víu, dính mắc ở trong đó, tất cả những chấp nhất, dính mắc, bám víu do những tội lỗi sai lầm, những chuyện xảy ra đau lòng, những chuyện đang xảy ra mà đang giết chết cuộc đời của các bạn từ quá khứ đến nay, nó bám chặt vào đó, nó như con đỉa hút máu của chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng để chết. Thì ngày nay các bạn không cần phải ra sức bắt đỉa nữa. Đỉa, bản năng của nó là bám vào và hút máu. Tội lỗi và lầm chấp tự tánh của nó là dính chặt không buông. Nhưng tự tánh của Mu A Mu Sa là làm tróc ra tất cả, là làm cho bốn bức tường thành của tâm thức được sạch và những gì bám vào đó phải bung ra. Và rồi nước đó, nước Phật điển Từ Bi đó tràn vào, tràn vào và nâng những điều đó lên tự động theo dòng chảy của năng lượng tha lực cộng với tự lực an trú trong Chánh Niệm, tất cả những quá khứ đau lòng, quá khứ khổ đau, những lầm lỗi, những tội lỗi, những sai trái giữa ta và người, giữa người và ta không còn có thể dính mắc nữa, bám víu nữa nó sẽ trôi chảy vào quá khứ và ngủ yên trong quá khứ không còn trở lại nữa.

Đừng đốt cháy tất cả năng lượng của chúng ta bằng cách ra sức quá, tập trung quá nhiều để đẩy lui mà hãy cố gắng ra sức với tự lực an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa, các bạn tiếp thêm năng lượng vào trong thân tâm. Năng lượng đó có được công năng diệu dụng và tự tánh của nó là làm tróc gốc tất cả những điều bạn muốn buông, làm tróc gốc, rễ của tất cả những điều gì bám vào trong tâm thức, nó tẩy rửa, nó làm sạch và khởi lên một mầm sống mới để cho bạn được an vui và hạnh phúc.

Các bạn, các bạn hãy cố gắng ngưng ngay sự xua đuổi của quá khứ, ngưng ngay những suy nghĩ rằng phải tiêu diệt quá khứ. Quá khứ đã qua, nó đã xảy ra nhưng tánh của quá khứ phiền muộn và đau khổ, tự tánh của nó là dính, là bám, là ôm, là chấp không hề buông. Cho nên ta cũng sinh ra bởi tự tánh đó, hai cái muốn bám dính, càn cạ vào nhau nó càng dính, hai cái muốn bám chặt càn cạ vào nhau nó càng siết chặt. Ta sinh ra bởi tham sân si mà tự tánh của những chuyện quá khứ muốn buông bỏ cũng từ tham sân si. Chúng đồng chất, đồng màu và đồng nước cho nên đụng vào là chúng hòa tan với nhau, tạo thành một khối lớn hơn. Các bạn suy nghĩ một tí nữa đi, có phải vậy không? Ta sinh ra là nghiệp của tham sân si mà những điều ta muốn buông bỏ cũng khởi lên từ tham sân si như chuyện đau lòng trong quá khứ của người này, người kia với ta hoặc giữa ta với người, những chuyện đó, tất cả những chuyện mà bạn muốn buông bỏ đều khởi lên từ tâm tham sân si mà cái chất của chúng ta được sinh ra trong đời này cũng từ tham sân si. Cho nên khi chúng ta dùng tâm tham sân si đẩy lùi tham sân si thì nghịch lý bởi tham của ta đồng với tham của quá khứ, sân si cũng vậy nó đều đồng chất, đồng màu và đồng nước đụng vô là nó hòa tan, nó tăng trưởng mạnh hơn và càng muốn buông thì tâm tham của ta càng hòa quyện vào cái tham của quá khứ, cái sân của quá khứ, cái si của quá khứ nó tạo thành một khối lớn hơn, chồng chất đầy ở trong tâm và chúng ta sẽ khổ vô cùng.

Các bạn, không cần phải lo lắng nữa bởi từ ngày hôm nay các bạn không cần phải đẩy lui, không cần phải nghĩ đến sự chuyển hóa nữa mà các bạn chỉ cần tiếp dòng chảy Phật điển siêu thế, Từ Bi của Phật, các bạn chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa và để cho dòng chảy năng lượng Từ Bi tự động làm việc đó. Các bạn chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì dòng chảy năng lượng Từ Bi của Phật sẽ tự động làm trôi và xói mòn tất cả những gánh nặng phiền muộn của bạn đang canh cánh ở trong lòng. Các bạn, các bạn sẽ cảm nghiệm được điều này ngay trong giây phút này, ngay tại nơi đây khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, đang nghe mật chú Mu A Mu Sa, đang đón nhận luồng chảy của năng lượng đại Từ đại Bi của Phật thì bao nhiêu lo âu của đời thường đâu có cơ hội tràn vào, bao nhiêu những chuyện các bạn muốn buông bỏ đã tự động rụng rơi, ngay trong giây phút Chánh Niệm này nó đâu còn trở lại, nó đâu còn ở đó bởi năng lượng vi diệu của mật chú Mu A Mu Sa như một dòng sông, như một dòng thác Cam Lồ nó luôn luôn tuôn chảy thật là dũng mãnh không có một vật gì có thể dừng lại ở trong tâm thức huống hồ chi là những chuyện ta muốn buông bỏ.

Cho nên chữ “buông bỏ nhẹ nhàng” ý rằng ta không cần phải buông nó cũng nhẹ nhàng ra đi bởi tâm thức của ta luôn an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta không cần phải buông nó cũng nhẹ nhàng rụng rơi, trôi chảy mất là bởi vì ta luôn luôn tiếp nhận được nguồn năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật vào trong tâm của chúng ta. Nguồn năng lượng đó, tự thể của nó là phá tan đi tất cả những chấp nhất, những dính mắc, những phiền muộn, những lo âu, những quá khứ tội lỗi chồng chất làm cho chúng ta đau khổ trong vô lượng kiếp qua. Công năng của năng lượng đại Từ đại Bi có hiệu dụng là nó sẽ tẩy rửa, tự nó sẽ đẩy lui và ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì năng lượng đại Từ đại Bi, tha lực của mười phương Chư Phật cộng với tự lực an trú trong hơi thở Chánh Niệm sẽ hòa trộn cùng với nhau tạo thành một dung dịch mới thật là trong suốt, thanh tịnh hòa tan tất cả những điều các bạn muốn buông bỏ và để cho nó trôi vào trong quá khứ, không còn có cơ hội trở về để mà phá ta trong hiện tại này.

Các bạn, các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ lên trên bàn tay Từ Bi chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng những tội lỗi và lầm chấp của quá khứ. Hít vào bằng mũi phình bụng, hóp bụng thở ra trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Các bạn thân mến, chúng ta vừa trì mật chú Mu A Mu Sa 7 biến lần thứ hai. Trong tâm của Bảo Thành, trong thân của Bảo Thành cảm được luồng năng lượng Từ Bi của Phật đổ tràn vào trong thân tâm của Bảo Thành và nó cũng truyền lại cho tất cả các bạn như một mạng mạch của dòng sông liên tục không có bị đứt, liên tục như từng giọt nước liên kết chảy trong dòng sông và năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật liên tục đổ tràn vào thân tâm của Bảo Thành tràn tới các bạn như từng khúc sông được nối liền trong dòng nước tinh khiết từ Thượng nguồn nơi Chư Phật. Nguồn năng lượng đại Từ đại Bi này nó khởi nguồn từ tự lực của Bảo Thành, của các bạn đồng tu gắn kết với nguồn tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật tạo thành một dòng chảy từ Bảo Thành qua các bạn và từ các bạn liên kết với nhau thành một dòng Đại Hải nó chảy thật là dũng mãnh, nó tuôn chảy và thấm nhuần vào trong từng khúc sông mà nó trôi qua, từng cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta là một khúc sông và dòng chảy của dòng sông nó tuôn chảy qua từng khúc sông, nó tẩy rửa, nó làm trôi chảy tất cả những sự dơ dáy, phiền muộn của tâm thức. Mỗi người chúng ta là một dòng sông, là một đoạn sông, là một khúc sông và trong những khúc sống của mỗi một cuộc đời được gắn kết với nhau tạo thành một dòng sông, từ Bảo Thành đến các bạn, từ mười phương Chư Phật gắn kết. Chư Phật mười phương là Thượng nguồn của dòng năng lượng đại Từ đại Bi tuôn chảy vào từng khúc của cuộc đời chúng ta qua Bảo Thành, qua các bạn và chúng ta liên kết với nhau như một dòng sông, như một dòng Đại Hải và năng lượng Từ Bi này tuôn chảy qua mỗi một cuộc đời chúng ta, gắn kết với chúng ta nó đẩy lui tất cả mọi phiền não, đau khổ, nó tẩy sạch tất cả mọi phiền trược còn dính bám ở trong lòng chúng ta, mọi tội lỗi, lầm chấp của cuộc đời trong quá khứ tự động sẽ tróc gốc và phải bị dòng chảy của năng lượng đại Từ đại Bi này đưa đi dạt vào bờ, không còn lởn vởn trên mặt nước, bờ hồ Tịnh Thủy tâm thức thanh tịnh của các bạn nữa.

Các bạn không cần phải nghĩ là ta phải đẩy lui nó nữa bởi dòng Cam Lồ Tịnh Thủy Phật điển diệu lực siêu thế của Phật, dòng chảy đó qua Bảo Thành tiếp nối tới các bạn như một dòng Đại Hải trên dòng sông, nó cuồn cuộn tuôn chảy, nó sẽ cuốn trôi đi tất cả những điều các bạn muốn buông, muốn bỏ một cách nhẹ nhàng. Các bạn thử nghĩ, bao nhiêu những thứ dơ lởn vởn trên mặt đất chỉ cần một cơn mưa là nó sạch, bao nhiêu thứ dơ trên nền nhà của các bạn chỉ cần một vòi nước các bạn xịt nó cũng sạch huống hồ chi thềm tâm thức của các bạn trong vô lượng kiếp qua chồng chất biết bao nhiêu điều bất thiện, nghiệp bất thiện, năng lượng tiêu cực và những tội lỗi, lầm chấp, những nghiệp chướng chồng chất. Đẩy hoài nó càng dính, càng đẩy nó càng dính, càng quét nó càng bám sâu vào đó, càng buông nó càng chặt, càng bỏ thì nó càng đeo, càng buông bỏ nó càng đeo bám dính như con sam, như con đỉa bởi vì Bảo Thành đã nói với bạn, tự thể của chúng ta sinh ra ở trong đời là do tham sân si tạo thành con người của chúng ta và những điều chúng ta muốn buông bỏ khởi lên từ tâm tham sân si, nó đồng chất, đồng màu và đồng nước, nó đồng nghiệp ứng tương ưng cho nên khi nó đương đầu với nhau, ta mang cái này nó giống cái kia nó trùng nhau thì tự động nó đan xen và nó tạo thành lớn hơn, nó bám càng chặt ở trong đó.

Vậy thì tại sao chúng ta cứ cố sức làm việc đó để rồi tiêu diệt cuộc đời của mình, làm hao mòn năng lượng của mình trong sự chú tâm đẩy lùi nó mà chúng ta không an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón tiếp nguồn nước năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi tuôn chảy từ Bảo Thành qua các bạn và từ các bạn qua những con người khác tạo thành một dòng sông của cuộc sống và trong dòng sông của cuộc sống đó tràn đầy năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi, lực siêu thế đó. Hãy để cho dòng sông của Bảo Thành, dòng sông của các bạn, hãy để cho cuộc đời của Bảo Thành và cuộc đời của các bạn được gắn kết với nhau chặt chẽ như một dòng sông và trong dòng sông đó, không cần biết cuộc đời của Bảo Thành, cuộc đời của các bạn đã chất chứa biết bao nhiêu bất thiện nghiệp, những năng lượng tiêu cực, những chất dơ bẩn, tội lỗi và lầm chấp, không sao. Ta không cần phải ra sức để đẩy nó nữa mà chúng ta hãy dùng tự lực an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa gắn kết với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi để dòng chảy của nguồn nước năng lượng đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật chảy vào cuộc đời của Bảo Thành và chảy suốt tới cuộc đời của các bạn như đổ vào dòng sông mà chúng ta được liên kết trong tâm hoan hỷ, nhận rõ rằng Pháp của Phật là Pháp vi diệu. Vi diệu ở chỗ là ta có công phu hành nó rõ ràng, không phải vi diệu ở niềm tin mà vi diệu ở công phu hành pháp, chúng ta liên kết an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Chính vì sự công phu miên mật và tin tưởng tuyệt đối vào Pháp màu của Phật mà nó trở thành mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi năng lượng và nguồn chảy từ mười phương Chư Phật có sức mạnh lớn, có sức thần thông lớn để nó chảy từ cuộc đời Bảo Thành qua cuộc đời của các bạn. Mỗi chúng ta là một cuộc đời, mỗi chúng ta là một khúc sông trên dòng chảy của cuộc đời được liên kết thành một dòng sông. Trong dòng sông của cuộc đời Bảo Thành liên kết với dòng sông của các bạn, năng lượng Phật điển siêu thế đó từ thượng nguồn trong suốt thanh tịnh mười phương Chư Phật tuôn tràn và nó sẽ cuốn trôi đi tất cả. Ta không còn phải dính mắc, suy nghĩ, sàng lọc cái gì cần buông, cái gì cần bỏ, hãy để cho dòng chảy của Phật điển tuôn chảy vào trong lòng chúng ta, cứ để nó tới, cứ để nó tiếp tục và hãy tiếp tục gắn kết với nhau như một dòng sông, một dòng sông mãi mãi bởi sự an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Dòng sông này tinh khiết là bởi vì nó được nước từ thượng nguồn, Phật điển Từ Bi của Phật luôn tuôn chảy trong hơi thở Chánh Niệm, trong mật chú Mu A Mu Sa, trong sự đồng tu, cộng hưởng năng lượng chí Thiện, chí Thánh, thanh tịnh tuyệt đối.

Do đó các bạn đã hiểu rõ được buông nhẹ nhàng, buông bỏ nhẹ nhàng, không buông mà tự nó bỏ, không bỏ mà nó tự nhẹ nhàng ra đi. Còn tất cả những chuyện mà các bạn phải hiểu rằng càng buông nó càng dính, càng bỏ nó càng bám là bởi vì nó đồng chất. Nay ta chứa đựng năng lượng Từ Bi thì ta đã tẩy rửa tâm tham sân si thành vô tham, vô sân, vô si. Chính vì tâm ta được tẩy rửa bằng năng lượng Từ Bi của Phật mà trở thành vô tham, vô sân, vô si, không còn tham sân si này sẽ đẩy lùi những gì của tham sân si còm bám chặt trong tâm thức của chúng ta mà nó đeo đuổi ta từ vô lượng kiếp qua cho tới nay từ những ngày tháng quá khứ cho đến ngày hôm nay, nhìn kỹ lại dòng đời của các bạn, nhìn kỹ lại lịch sử của các bạn, nhìn kỹ lại dòng hồi ký tự thân của mỗi người biết bao nhiêu những lầm chấp, tội lỗi.

Bảo Thành cũng như các bạn từng trải qua những tội lỗi, lầm chấp mà những cái đó bám chặt vào trong tâm để mỗi khi màn đêm trở về, nằm trong đó mà ta khóc thầm bởi những sai trái của chúng ta, những sai trái của người. Người và ta luôn lầm chấp và sai trái, ta muốn buông, muốn bỏ để tái tạo lại cuộc sống cho hạnh phúc, nhưng làm sao buông bởi mỗi khi muốn buông thì nó càng dính thật là chặt, mỗi khi muốn bỏ thì nó càng bám chặt vào trong tâm của chúng ta. Hôm nay, ta không cần phải làm việc đó nữa, ta chỉ cần chú trọng vào hơi thở Chánh Niệm và với mật chú Mu A Mu Sa, tự lực an trú trong Chánh Niệm và tha lực để đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật để năng lượng Thượng nguồn từ mười phương Chư Phật tuôn tràn xuống dòng sông của cuộc đời có gắn kết giữa Bảo Thành và các bạn. Các bạn thân mến, mỗi một bạn của chúng ta với Bảo Thành là một khúc sông được liên kết thành một dòng sông chảy mãi về bể khơi, về Biển Đông. Và mỗi một cuộc đời của chúng ta như cuộc đời của Bảo Thành và cuộc đời của các bạn được gắn kết để tiếp nối dòng chảy Phật điển siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật, để nó chảy luân lưu trong dòng đời của chúng ta, để nó đẩy lùi tất cả những sự dơ bẩn, bất tịnh, những lầm chấp, tội lỗi bám víu ở trong tâm thức của chúng ta để tâm của chúng ta chảy mãi về Biển Đông, vượt qua bể khổ của cuộc đời đi tới bờ Giác Ngộ viên mãn sau này. Nếu được như vậy thì mỗi người chúng ta hãy hoan hỷ lên bởi ngày nay chúng ta không cần phải ra công để xua đuổi, dụng sức để mà đẩy lui, an trú trong hơi thở Chánh Niệm để hưởng niềm hạnh phúc, niềm hân hoan, sự khải hoàn lại trong cuộc sống bởi mật chú Mu A Mu Sa, bởi sức thần thông của mật chú giúp cho chúng ta gắn kết với năng lượng Phật điển.

Các bạn, khi chúng ta an trú trong hơi thở này và trì mật chú này, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều, thật nhiều năng lượng siêu thế. Nhất là khi cuộc đời của Bảo Thành và các bạn, mỗi một cuộc đời, mỗi một người chúng ta như một khúc sông được gắn kết thật là chặt bằng niềm tin thật sâu vào ba ngôi Tam Bảo, quy y nơi Phật Pháp Tăng, gắn kết chặt chẽ bằng sự hiểu rõ được Nhân Quả. Nhân ác tạo ra quả họa, nhân thiện tạo ra quả là phước, chúng ta gạt bỏ nhân ác, chúng ta tăng trưởng nhân thiện để nó có quả phước báu và phước báu của Bảo Thành, phước báu của các bạn liên kết thành một dòng chảy từ đời này qua đời kia để những bất thiện nghiệp không còn cơ hội bám chặt vào trong tâm thức của chúng ta nữa.

Các bạn thân mến, các bạn hãy cố gắng dùng tay phải của Trí Tuệ, dùng Trí Tuệ đặt lên lòng Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi là năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta và chúng ta hãy cùng nhau an trú trong hơi thở Chánh Niệm, trì mật chú Mu A Mu Sa và phát nguyện rằng cuộc đời của Bảo Thành, cuộc đời của các bạn như từng khúc sông được liên kết với nhau để gắn kết với năng lượng siêu thế của Thượng nguồn mười phương Chư Phật tuôn chảy qua nhau mãi mãi để làm cho tất cả những tội lỗi, lầm chấp bám chặt nơi tâm thức của mỗi cuộc đời chúng ta phải tróc rễ trôi đi để ta sống nhẹ nhàng, an yên trong niềm hạnh phúc Chánh Niệm. Các bạn chuẩn bị, các bạn hãy giữ tâm để đón nhận năng lượng vào thân tâm của mình:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng mọi tội lỗi và lầm chấp trong quá khứ. Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta vừa đồng tu với nhau trong 21 biến an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để buông bỏ nhẹ nhàng những lầm chấp và tội lỗi trong quá khứ. Chúng ta giờ đây đã đón nhận tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi của Phật, chúng ta hãy để cho năng lượng này lan tỏa khắp mọi nơi.

Các bạn, khi xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài đi từng bước từ miền Bắc của Ấn Độ đến miền Nam của Ấn Độ ròng rã trên 45 năm để giảng Pháp, truyền Pháp cho những chúng sanh xa gần. Gần nữa là chúng ta thấy các Chư Tổ từ Ấn Độ, từ Thiên Trúc, từ Tây Trúc đi tới khắp nơi để giảng Đạo, để truyền bá Pháp học. Trong lịch sử nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma thờ ở trong các chùa phải đi từ bên Ấn Độ lúc 60 tuổi đến bên Trung Hoa truyền cho đệ tử.

Ngày nay chúng ta có phương tiện đặc biệt trên kỹ thuật số, chúng ta không cần phải đi đâu, chúng ta chỉ cần đụng vào màn hình, lướt nhẹ ở trên đó qua những phương tiện đại chúng là chúng ta đã có thể gởi những thông điệp của Phật Pháp tới cho từng người. Ai có duyên họ sẽ đọc, ai không có duyên họ sẽ lướt qua để tạo nhân duyên. Chúng ta không cần trở thành những vị Thánh Tổ, những Bậc Tổ Sư mà chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ của người hiểu rõ phương tiện ngày nay vi diệu. Hãy chạm vào màn hình của cái phone, hãy chạm vào màn hình của những máy vi tính, hãy ấn nút một cái để thông điệp của cuộc sống an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tới được với nhiều người. Bằng cách này chúng ta đang gieo duyên và hoằng pháp, đang gắn kết từng cuộc đời của mỗi một con người như một khúc sông tạo thành một dòng chảy dài mãi, dài mãi một cách tự nhiên không dính mắc.

Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành trong giờ này!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bây giờ nếu các bạn có câu hỏi gì xin cho Bảo Thành biết để chúng ta chia sẻ về chủ đề “buông bỏ nhẹ nhàng” trong ngày hôm nay.            

Vấn đáp

1. Tổng hợp

2. giải đáp

Câu hỏi. (70:00’) ​Con nhờ Thầy giải thích giúp con thế nào là trạng thái “an trú”?

Khi chúng ta an trú ở đây tức là với tâm hoan hỷ hít vào ta biết ta hít vào, thở ra ta biết ta thở ra. Khi hít vào tâm ta ở đó biết phát nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng xuống cho chúng ta, khi thở ra chúng ta hóp bụng và chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, đó là sự tự thể của an trú rồi. Nhưng chúng ta dùng chữ “an trú” nó hơi thừa nhưng mà thực ra khi chúng ta biết và theo dõi hơi thở và trì mật chú này có nghĩa là tâm của ta đang an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Do đó, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là cái tánh của ta biết được khi ta hít vào, khi ta thở ra, khi ta phình bụng, khi ta hóp bụng, khi ta phát nguyện, khi ta trì chú. Với Tánh Biết đó sẽ giúp cho ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Mô Phật!

Rồi chúng ta thấy chắc có lẽ ít câu hỏi dần dần chúng ta không cần phải hỏi nữa mà trong giờ đồng tu chúng ta cùng tiếp năng lượng, chúng ta đồng nghe giải nghĩa và chúng ta đồng tu.

Các bạn thân mến, kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn là một ngôi chùa trong không gian, nó ở một ngôi chùa trong không gian. Nó không lớn, không nhỏ mà nó đủ dung nhiếp tất cả mọi người đồng tu với nhau. Chúng ta đã tới ngôi chùa vô hình để tu tập, gắn kết ở trên mạng, tiếp nối dòng mạng mạch của Như Lai qua tiếp được năng lượng Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật qua pháp tu Thiền Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để chuyển hóa nghiệp chướng và khởi mầm hạnh phúc giúp cho chúng ta sống hoan hỷ, buông bỏ nhẹ nhàng, tìm được cuộc sống tươi vui mỗi ngày trên từng chặn đường mà muôn trùng chướng ngại đang dồn dập kéo tới nhưng ta không sợ hãi. Cám ơn các bạn đã đồng tu!

Chúng ta hãy chắp tay hồi hướng công đức này

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng mọi tội lỗi và lầm chấp trong quá khứ.

Chúng con đồng nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia biết hòa hợp, biết đến gần với nhau để tạo ra những cái luật mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng công đức, năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ để họ tăng trưởng trí tuệ chế tạo ra vắt-xin và thuốc để trị bệnh dịch và có đầy đủ lòng yêu thương, bao dung, biết che chở và chữa lành các anh chị em của chúng con đang lâm bệnh trong cơn đại dịch.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thực hành

Các bạn hãy cố gắng, dùng tay phải của Trí Tuệ, dùng Trí Tuệ đặt lên lòng Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi là năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta và chúng ta hãy cùng nhau an trú trong hơi thở Chánh Niệm, trì mật chú Mu A Mu Sa và phát nguyện rằng cuộc đời của Bảo Thành, cuộc đời của các bạn như từng khúc sông được liên kết với nhau để gắn kết với năng lượng siêu thế của Thượng nguồn mười phương Chư Phật tuôn chảy qua nhau mãi mãi để làm cho tất cả những tội lỗi, lầm chấp bám chặt nơi tâm thức của mỗi cuộc đời chúng ta phải tróc rễ trôi đi để ta sống nhẹ nhàng, an yên trong niềm hạnh phúc Chánh Niệm. Chúng ta ngồi thẳng lưng, trong khi chúng ta hít thở mật chú Mu A Mu Sa các bạn quán chiếu nếu nhận ra năng lượng nó khởi lên ở trong thân hoặc ở trong tâm của chúng ta, không cần biết nóng hay lạnh hoặc như luồng điện chạy khắp châu thân hoặc khởi lên từ một chỗ nào đó trong cơ thể hoặc tác động vào tâm để khởi lên nhiều những tư tưởng, ý nghĩa khác nhau, chúng ta vẫn tiếp tục an trú trong hơi thở hít vào, thở ra và trì mật chú. Tâm của ta có khả năng quán chiếu tất cả những hiện tượng đang xảy ra nhưng luôn luôn phải an trú trong hơi thở và mật chú Mu A Mu Sa, đồng thời quán chiếu những hiện tượng đang xảy ra để ta biết thân này, tâm này đang có những hiện tượng như vậy xảy ra. Mời các bạn giữ thân tâm, chúng ta quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng mọi tội lỗi và lầm chấp trong quá khứ.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con buông bỏ nhẹ nhàng mọi tội lỗi và lầm chấp trong quá khứ.

Chúng con đồng nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia biết hòa hợp, biết đến gần với nhau để tạo ra những cái luật mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng công đức, năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ để họ tăng trưởng trí tuệ chế tạo ra vắt-xin và thuốc để trị bệnh dịch và có đầy đủ lòng yêu thương, bao dung, biết che chở và chữa lành các anh chị em của chúng con đang lâm bệnh trong cơn đại dịch.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn