Search

Bài 1034: Lướt Qua Bể Khổ – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

 Bảo Thành kính chào các bạn, trước khi đi vào đồng tu Thất Bảo Huyền Môn trì mật chú Mu A Mu Sa để mỗi một người chúng ta tiếp được năng lượng Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật.

Các bạn thân mến, chúng ta nên nhớ để tạo thêm nhân duyên tốt đẹp cho mỗi người đi vào sự hành thiền này có được công năng và diệu dụng cho cuộc đời mỗi người, chúng ta phải có niềm tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, phải tin vào Đức Phật, phải tin vào giáo pháp của Đức Phật, tin vào sự hòa hợp của Tăng Đoàn. Khi chúng ta đã tin vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng chúng ta phải quy y với Tam Bảo để nhận Phật làm Thầy, chỉ học Pháp của Chư Phật mà thôi, để noi gương sống hòa hợp của Tăng Đoàn.

Các bạn, không cần biết các bạn thuộc tôn giáo nào, quy y Tam Bảo không có gì trái ngược với giáo lý mình đã theo bởi quy y có nghĩa là ta nương vào Đức Phật là Thầy, ta nhận Phật làm Thầy nên ta theo Thầy của ta ta học. Ta nhận Phật làm Thầy nên ta học những gì Đức Phật dạy gọi là pháp. Ta cũng nhận Phật làm Thầy, học theo giáo pháp của Thầy mình thì ta cũng noi gương theo những sư huynh, sư đệ đi trước chúng ta là những bậc xuất gia sống trong hòa hợp, noi gương đó để ta sống trong hòa hợp với gia đình, với vợ chồng, với con cái, với nhân quần xã hội để có một tâm thái an yên để chúng ta tu.

Khi chúng ta quy y không nhất thiết phải tới chùa, trong những hoàn cảnh không thể tới chùa, không thể có một vì Thầy nào chứng minh cho sự quy y của chúng ta, chúng ta chỉ cần ngồi lặng yên hoặc quỳ xuống, tĩnh tâm mình hướng về ba ngôi Tam Bảo và phát nguyện con xin quy y theo Phật, con tự quy y theo Pháp, con tự quy y theo Tăng như vậy là ta đã quy y Tam Bảo rồi. Khi chúng ta tự quy y theo Tam Bảo chúng ta có niềm tin vững chắc, niềm tin đó giúp cho chúng ta vượt ngoài những sự thử thách để giữ vững tâm của mình, luôn luôn hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta tu học. Sau điều đó chúng ta tìm hiểu để thấu rõ Nhân Quả, trong giáo lý Nhân Quả của Đức Phật nói tóm gọn lại chỉ có hai điều, nhân nào quả đó, nhân thiện tạo ra quả phước, nhân ác tạo ra quả họa. Phước thì tăng trưởng phước báu, sanh về cảnh thiện lành, họa thì ta phải đầu thai vào những cảnh đau khổ hơn, Tam Đồ khổ nghĩa là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Là một con người bình thường ai cũng có một sự lựa chọn sáng suốt đó là gieo nhân thiện để trổ quả phước, từ bỏ nhân ác để không gặp họa, không sinh vào Tam Đồ khổ. Sau đó chúng ta phải hoan hỷ giữ năm giới của nhà Phật bởi chúng ta đã nhận Phật làm Thầy chúng ta phải nghe lời của Thầy mình dạy giữ năm giới để cho thân tâm, ngữ ý của mình, sáu căn của mình được bảo hộ thanh tịnh. Chính vì ta giữ giới, Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên luôn luôn gia hộ, hộ mạng, hộ trì cho chúng ta bởi ta đã là đệ tử của Phật. Trong niềm hân hoan giữ giới đó ta khởi lên tâm hành thiện theo mười điều thiện, mười điều thiện đó giúp cho công hạnh của chúng ta thêm bền vững hơn. Và khi chúng ta bắt đầu vào tu Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, ta nhớ nó có: hơi thở, phát nguyện, hít vào phình bụng rồi chúng ta hóp bụng thở ra từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa. Khi hít vào các bạn hít vào bằng mũi rồi các bạn đưa xuống dưới bụng, các bạn phình bụng ra một chút, khi các bạn thở các bạn hóp bụng vào thở từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa.

Hơi thở ngắn hay dài là tùy vào cơ thể của các bạn, không cần thiết phải kéo hơi thở thật dài như những đồng tu khác, chúng ta chỉ hít thở vừa với sức của mình và trì mật chú cũng vừa với sức của mình để tâm lắng đọng, quán chiếu thân và tâm, xem xét coi phần nào trên cơ thể của chúng ta đang tiếp nhận năng lượng, chúng ta nhìn vào đó, chúng ta chú tâm vào đó, chúng ta dùng tâm của ta nhìn vào ngay chỗ đó. Ví dụ nếu phát hiện trên huyệt Bách hội (trên đỉnh đầu của các bạn) có một luồng chân khí đang chạy, có một luồng năng lượng đang dẫn xoay vòng trên đó, các bạn chỉ chú tâm vào chỗ đó mà thôi nhưng vẫn tiếp tục an trú trong hơi thở có nghĩa là chú tâm vào hơi thở hít vào, thở ra trì mật chú, cứ liên tục như vậy để các bạn luôn luôn tiếp nhận và đón nhận được năng lượng tràn đầy vào thân tâm.

Khi năng lượng đầy đủ tất cả mọi chuyện huyền diệu sẽ từ từ được hiển lộ để cho các bạn có cơ hội chứng thấy, ngộ ra cái lý mà Đức Phật dạy trong Pháp Phật thật mầu nhiệm, bởi nó vượt ngoài suy nghĩ và học hỏi của con người. Chỉ cần các bạn chú tâm như vầy, đó là các bạn đã đang hành Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn.

Bảo Thành mời các bạn ngồi lưng thẳng, đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, tay phải lên trên tay trái, chúng ta quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con lướt qua bể khổ. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn hóp bụng thở ra trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! các bạn thân mến, chúng ta vừa hít thở 7 biến trì mật chú Mu A Mu Sa với Pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta gắn kết để tiếp nhận được năng lượng đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Đây là một pháp Thiền quán chiếu năng lượng thực tế chuyển vào trong thân, đây là một thực thể rõ ràng mà thân tâm của mỗi một bạn khi có nhân duyên tu tập sẽ cảm nhận được nó, sẽ chứng ngộ được luồng năng lượng đó trải vào trong thân tâm của chúng ta. Năng lượng Phật điển này tác động vào thân, thân liền cảm được, tác động vào tâm, tâm liền cảm nhận được.

Các bạn, đề mục hôm nay chúng ta nói “Lướt Qua Bể Khổ”, cái câu trong Phật giáo thường truyền miệng và mọi người chúng ta thường hay nhắc “đời là bể khổ”. Nếu nói đời là bể khổ thì làm sao chúng ta có thể thoát ra được? Dù có bơi giỏi tới đâu, khi chúng ta nhảy xuống lặn ngụp trong cuộc đời, vùng vẫy từ kiếp này qua kiếp kia cũng không thể thoát ra khỏi biển khổ này, vì bể khổ nó mênh mông vô tận, ai có đủ sức để có thể vượt qua? Không những trong vô lượng kiếp qua, ta tự mình nhảy xuống bể khổ này, nhận chìm bản thân mình xuống mà còn tròng vào cổ ba hòn đá lớn. Hòn đá thứ nhất là Tham, ta tròng vào cổ một hòn đá Tham thật là bự. Hòn đá đó quá nặng, cộng thêm với sức bơi chưa đủ nên nó kéo cổ ta dìm sâu dưới đáy biển. Chưa xong, ta lại chọn thêm một hòn đá to hơn nữa để cột vào trong cổ của ta đó là hòn Sân. Rồi còn chưa dừng ở đó, ta lại chọn thêm một cục thứ ba cột vào cổ đó là hòn Si. Ba hòn đá Tham Sân Si tròng vô trong cổ, từ vô minh vô lượng kiếp qua ta cứ bơi hoài, lặn ngụp hoài rồi chìm xuống đáy của bể khổ, luân hồi trong Tam Đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Từ vô lượng kiếp rồi, may lắm chúng ta mới tích đủ, vừa đủ phước báu để trở thành kiếp người. Mang thân vi diệu này thì trong hiện kiếp này mỗi người chúng ta phải dùng Trí Tuệ mà Đức Phật đã khai thị để quán chiếu, nhìn cho rõ ta phải từ bỏ ba hòn đá này. Ta không tròng vào cổ để nó đè nặng cổ của ta, kéo dìm xuống bể khổ của cuộc đời nữa, ta phải gỡ từng hòn đá để cho nhẹ nhàng bơi lên.

Nhưng mà cột đá rồi, dù chúng ta có buông nó ra thì sức người cũng có hạn bởi vì tuổi đời có dài được bao lâu, làm sao để một kiếp người là gọi là 60 năm, 70 năm hay 100 năm đi nữa có đủ thời gian để tu, bơi qua bờ bên kia của khổ trong cuộc đời. Do vậy mà đời là bể khổ mà vô lượng kiếp qua ta không thể bơi qua được bởi ta lầm chấp trong vô minh, tưởng rằng sức của mình đủ để bơi cứ vùng vẫy mãi rồi đuối sức chìm xuống. Không những vậy mà chúng ta còn lầm tưởng rằng cột đá vô trong cổ bơi sẽ nhanh, nào ngờ đâu nó chìm xuống càng nhanh, chết càng sớm và đọa vào Địa Ngục một cách nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Nhưng hôm nay chúng ta nhận rõ được điều đó qua pháp Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta thấy rằng không cần phải vùng vẫy bơi nữa mà chúng ta lướt qua bể khổ, lướt qua. Như các bạn từng lướt qua các trang Facebook, các bạn không dừng ở đó, các bạn chỉ lướt qua, các bạn lướt qua, không dừng cho nên các bạn không bị chóng mặt, không bị những thông tin lầm chấp nó xâm nhập vào tư tưởng của các bạn. Và cuộc đời của chúng ta sáu căn cũng nhìn sáu cảnh trần như từng trang Facebook, nếu các bạn đừng dừng ở đó, chỉ lướt nhẹ qua thôi thì bể khổ kia các bạn sẽ lướt qua dễ dàng.

Nhưng làm sao đây, đang ở trong bể khổ vội vàng lướt qua sao được bởi sức nặng của lầm chấp, của thân xác nó sẽ tự động chìm xuống dưới mà thôi, cộng thêm ba cục đá tham sân si từ vô thỉ vô chung do lầm chấp trong vô minh đã cột chặt vào cổ rồi. Nhiệm vụ thứ nhất là ta phải cắt sợi dây cột chặt vào hòn đá Tham, sợi dây cột chặt vào hòn đá Sân giận, sợi dây cột chặt vào hòn đá Si mê xong, bắt đầu khi chúng ta có đủ nhân duyên như vầy, chúng ta tin sâu vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Các bạn thân mến, chúng ta tin đó Tín tâm, tín tâm đó là một miếng ván đầu tiên chúng ta có, là một pháp bảo vi diệu bởi người có lòng tin vào ba ngôi Tam Bảo quy y vào Phật Pháp Tăng thì có một miếng ván thật là bền vững bằng gỗ tốt không bao giờ mục. Miếng ván thứ hai là tin sâu vào Nhân Quả, quả ác đó, cái họa đó là do nhân ác, tin sâu vào Nhân Quả ta có quả phước báu là do nhân thiện. Từ đó, chúng ta tin theo lời của Đức Phật dạy bỏ ác hành thiện, khi bỏ ác hành thiện tạo được phước báu thì ta có thêm miếng ván thứ hai cũng bằng loại gỗ thật là quý, không bao giờ mục. Tính ra ta đã có hai miếng ván rồi, các bạn ơi, khi các bạn giữ năm giới của nhà Phật một cách miên mật thì các bạn được Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp hộ mạng, gia trì, luôn luôn túc trực gần gũi với các bạn để dẫn đường bảo hộ cho các bạn, giữ giới như vậy ta lại có thêm miếng ván thứ ba. Hiện tại, ta đã có ba miếng ván, miếng ván thứ nhất là tin sâu vào Phật Pháp Tăng, quy y vào Phật Pháp Tăng, miếng ván thứ hai là tin sâu vào Nhân Quả, chỉ hành nhân thiện, miếng ván thứ ba là giữ năm giới. Miếng ván thứ tư là hành thập thiện, khi chúng ta hành thập thiện để tăng trưởng phước báu thiện là chúng ta đã có miếng ván thứ tư. Miếng ván thứ năm là hơi thở Chánh Niệm để tăng trưởng Chánh Định, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm ta có được Chánh Định, đó là miếng ván thứ năm. Con người miếng ván thứ sáu là lời nguyện thâm sâu vào ba ngôi Tam Bảo để nương nhờ vào Phật lực đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật mật chú Mu A Mu Sa. Trì mật chú Mu A Mu Sa để phát nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đến cho các bạn.

Đó là sáu miếng ván, sáu miếng ván này được đóng thành và kết thành một ngôi thuyền lớn, một chiếc thuyền lớn gọi cách nào cũng được. Chúng ta đóng nó chặt bằng tự lực của tâm cầu Đạo Giải Thoát pha trộn với tha lực của năng lượng Phật điển của mười phương Chư Phật. Với chất liệu của tự lực và tha lực đó, chúng ta đã ghép sáu miếng ván này thành một thuyền Bát Nhã lớn mênh mông vô tận. Không những cho chúng ta ngồi ở trên đó mà tất cả những người yêu thương, hằng hà sa số những chúng sanh cũng có thể ngồi gọn trên chiếc thuyền bằng sáu miếng ván quý báu này đó là Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ. Và chúng ta nương nhờ vào luồng Phật điển như luồng gió thổi cánh buồm của Tín tâm lướt trên bề mặt của bể khổ để đi tới bờ giải thoát. Nếu các bạn hiểu rõ được như vậy thì Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn phương tiện vi diệu để giúp cho mỗi người chúng ta không còn đắm chìm trong bể khổ của cuộc đời để ngao ngán sợ hãi, để không nhận lầm tham sân si là những người bạn thân để ôm ấp tròng vào trong cổ rồi chìm sâu xuống đáy vực sâu của sự khổ đau. Mà chúng ta đã nhận ra sự trân quý của sáu miếng ván đặc biệt nhất từ nơi tin sâu vào Tam Bảo, tin sâu vào Tam Bảo vào Nhân Quả, hành được năm giới của Đức Phật, hành thập thiện, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và phát nguyện tin sâu vào mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tới cho chúng ta. Rồi chúng ta dùng chất liệu tự lực là tâm cầu Đạo Giải Thoát và tha lực là Mu A Mu Sa để ghép sáu miếng ván này thành một con thuyền Bát Nhã rộng lớn để giúp cho chúng ta, để giúp cho muôn ngàn những chúng sanh khác ngồi trên con thuyền Bát Nhã đó mà nương nhờ vào đại lực vi diệu, siêu thế từ bi của Phật điển thổi con thuyền Bát Nhã đó lướt trên bề mặt của bể khổ, của cuộc đời khổ để tới được bờ an lạc. Thấu rõ được điều đó, chúng ta sẽ tăng thêm đức tin để trau dồi công hạnh và tiếp tục tu mà không hề run sợ bởi điều gì chúng ta nắm vững, điều gì chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ vững niềm tin. Niềm tin đó là niềm tin bất thối, chúng ta tiếp tục tin và không hề bị những lời thị phi của cuộc đời, dù ngay những người thân cận nhất trong cuộc sống, kéo và trì chúng ta xuống bởi chúng ta thắp sáng niềm tin bằng trí tuệ hiểu biết thì ngọn đèn trí tuệ đó sẽ không bao giờ bị tắt.

Do đó, các bạn hiểu rõ chưa, chúng ta lướt qua bể khổ là bởi vì chúng ta có phương tiện lớn, phương tiện của Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, trì mật chú Mu A Mu Sa. Phương tiện này được kết bởi nhiên liệu tự lực của tâm mỗi người chúng ta cầu Đạo Giải Thoát và tha lực là Phật điển siêu thế, đại từ đại bi, năng lượng đó là tha lực kết hợp với tự lực của mỗi người để gắn kết sáu miếng ván mà không bao giờ hư mục đó là:

Chúng ta sẽ không còn tròng cổ vào ba hòn đá lớn Tham Sân Si, lao đầu xuống bể khổ đen tối để chìm xuống đáy của vực sâu của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh mà chúng ta đã đóng được một chiếc thuyền Bát Nhã bằng sáu miếng ván của phước báu quý giá kia tạo thành một chiếc thuyền Bát Nhã rộng lớn, thênh thang để ta bước lên nhẹ nhàng, để muôn ngàn những con người ta thương yêu bước lên nhẹ nhàng, để hằng hà sa số chúng sanh cũng có thể ngồi trên chiếc thuyền Bát Nhã đó đồng tu với chúng ta để hứng cơn gió Phật điển của Chư Phật thổi nhẹ trên con thuyền Bát Nhã đó mà lướt qua bể khổ của cuộc đời, sống trong an lạc.

Chúng ta không trốn tránh bể khổ, chúng ta không chạy xa bể khổ, chúng ta không sợ hãi bể khổ của cuộc đời. Chúng ta sợ là bởi vì chúng ta lầm tưởng sức ta đủ để bơi để bơi qua bể khổ, rồi chúng ta lại khờ khạo trong vô minh, cột đá vào người đá Tham, đá Sân, đá Si rồi chìm xuống mà không hay nên chúng ta sợ, chúng ta lo lắng, chúng ta ngao ngán, chúng ta quay lưng lại mà tránh lìa cuộc đời. Cuộc đời là bể khổ, nhưng bên bờ của bể khổ này nếu chúng ta có phương tiện đủ lớn và rộng để lướt qua thì bờ bên kia của bể khổ là Niết Bàn, là an vui, là hạnh phúc. Chính trong Tứ Thánh Đế đã nói có khổ thì phải có Niết Bàn, Niết Bàn tức là an vui. Như vậy, bể khổ ở bên bờ này khổ chỉ cần lướt qua bể khổ này bên kia là Niết Bàn tịch tĩnh, an vui, làm sao các bạn có thể qua được? Đã vô lượng kiếp qua, Bảo Thành và các bạn cũng tự dùng tự lực của mình cũng bơi cũng vẫy, học mọi cách để bơi nhưng chúng ta không bơi qua được, cứ chìm mãi, chìm mãi. Thật lành thay, kiếp này hội đủ phước báu có được thân người rồi, đã có trí tuệ, chúng ta đã được soi sáng tâm linh và hiểu rõ vô lượng kiếp lầm chấp nên đau khổ, chìm mãi trong bể khổ của vô minh. Nay chúng ta không muốn chìm nữa, chúng ta không chạy trốn, chúng ta không hoảng loạn và sợ hãi bởi vì sao? Bởi vì ta có pháp phương tiện lớn Thiền Thất Bảo Huyền Môn. Pháp môn này cho chúng ta tìm thấy sáu miếng ván thật là quý bằng một chất liệu không bao giờ mục, sóng có lớn cũng không thể đập bể được bởi nó được kết bởi tự lực cầu Đạo Giải Thoát và tha lực Phật điển siêu thế từ bi. Dù cho sấm chớp, phong ba bão tố, dù cho sóng thần có cuồn cuộn liên tục dồn tới thì chiếc thuyền Bát Nhã này cũng không thể bể ra được bởi nó kết bởi sáu miếng ván thật là quý không bao giờ bể, nó bền vững và liên kết bởi tự lực cầu Đạo Giải Thoát của chúng ta và tha lực Phật điển siêu thế từ bi, chất liệu này không bị nước mặn của bể khổ làm tan rã, không bị sóng thần làm bể và không bị những cơn phong ba bão tố trên bể khổ đó nhận chìm xuống. Nó sẽ lướt thật là nhẹ trên bề mặt của bể khổ đó để đi tới bờ Giác Ngộ bên kia một cách nhẹ nhàng.

Chúng ta phải có một đức tin vững chắc trong sự hiểu biết, đây gọi là Trí Tuệ, không phải là hý luận hay là lý luận hay là một chân lý tìm ra hay một triết lý đề ra theo sở thích của mỗi một con người. Nhưng nó là sự thật mà Đức Phật đã khai ngộ cho chúng ta, sự thật Đức Phật giảng, Đức Phật dạy cho chúng ta nếu những ai tin sâu vào Nhân Quả thì những người đó biết lựa chọn nhân thiện để trổ quả phước báu thì không bao giờ đau khổ bởi chẳng bao giờ hành những nhân xấu.

Từ điều đó, chúng ta đã không còn phải chìm trong đau khổ rồi cộng thêm Đức Phật dạy chúng ta tin sâu vào quy y vào ba ngôi Tam Bảo ta sẽ không đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đời đời, ta sẽ sinh làm người. Mà trong kiếp người này, ta lại giữ năm giới, hành thập thiện thì Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên sẽ hộ mạng cho chúng ta. Do đó, khi chúng ta lướt trên bể khổ của cuộc đời, phong ba bão tố có kéo tới, sóng thần có kéo tới thì Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp vẫn hộ mạng và bảo bọc cho chiếc thuyền Bát Nhã này lướt trên bể khổ để đi tới. Do đó, giữ năm giới, hành thập thiện nó là một điều kiện tuyệt vời mang lại lợi lạc vô cùng bởi chúng ta có được những Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên, các chư vị thần đó luôn luôn ở bên cạnh để che chở, bảo bọc chiếc thuyền Bát Nhã của chúng ta lướt sóng khổ, vượt bể khổ để tới được bờ an lạc. Các bạn, cộng thêm hơi thở Chánh Niệm có được Chánh Định và lời nguyện tin sâu vào mười phương Chư Phật luôn ban rải ân điển từ bi tới cho chúng ta thì nhiên liệu của tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển siêu thế kia, nó liên kết với nhau chặt chẽ để giữ sáu tấm ván này kết thành một chiếc thuyền Bát Nhã bao la, rộng lớn. Tuy là sáu miếng, nhưng hằng hà sa số chúng sanh phát nguyện giải thoát có thể ngồi đồng trên chiếc thuyền Bát Nhã này để sóng của Phật điển, gió của Phật điển, sức đẩy của Phật điển và sức mạnh của Tâm lực tự lực của mỗi người cầu Đạo Giải Thoát sẽ nhẹ nhàng giúp cho con thuyền Bát Nhã này lướt trên bể khổ để tới được Niết Bàn an vui.

Hiểu thấu được điều đó, các bạn vững niềm tin và các bạn chắc chắn sẽ như Bảo Thành sống an nhiên tự tại, miệng luôn mỉm cười, tâm an yên, lòng an yên, thần trí sáng suốt. Sáng suốt ở chỗ là luôn luôn có Tuệ Giác của Chư Phật chiếu sáng trong cuộc đời của chúng ta, sáng suốt ở chỗ là chúng ta luôn luôn an trú vào hơi thở Chánh Niệm. Dù cảnh của cuộc đời là nghịch, có xảy ra hằng hà sa số trước mặt thì cũng như là những cơn sóng thần chợt tới rồi chợt đi chứ thuyền Bát Nhã của Tín tâm nơi ba ngôi Tam Bảo, thuyền Bát Nhã được kết bởi niềm tin sâu vào Nhân Quả, giữ giới, hành thiện, hơi thở Chánh Niệm lập lời nguyện tin sâu vào Chư Phật, mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho mỗi một người chúng ta, sẽ giúp cho tất cả các bạn sẽ nhẹ nhàng lướt trên bể khổ để không còn bị đánh chìm và nhận chìm xuống đáy của bể khổ là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh nữa.

Các bạn thân mến, khi các bạn nghe được những lời như vậy, các bạn phải tư duy bằng Chánh Kiến, bằng Chánh Tư Duy. Chánh Kiến là một cái nhìn đúng đắn theo Nhân Quả, các bạn suy nghĩ thử, suy nghĩ ở đây là Chánh Tư Duy, khi các bạn có Chánh Kiến các bạn nhìn theo Nhân Quả bằng Chánh Kiến đó rồi các bạn có Chánh Tư Duy để tư duy trong cái nhân gì? Phật nói có hai cái nhân, nhân thiện và nhân ác, Nhân Quả là chỉ có nhân thiện và nhân ác, chấm hết. Thì chúng ta bắt đầu tư duy nhân ác chúng ta gieo từ vô lượng kiếp qua đến kiếp này nó tạo ra cái khổ, quả khổ, quả khổ sẽ giúp chúng ta hưởng phước hay họa? Họa sẽ tới ngay và chúng ta bị đau khổ vô cùng từ vô lượng kiếp qua trong Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh rồi thì từ đó nghe theo lời của Thầy mình là Phật không gieo nhân ác nữa, để gặt họa, mà chúng ta gieo nhân thiện để gặt quả phước báu. Chính vì tin sâu vào Nhân Quả như vậy, chúng ta hoan hỷ vô cùng và tự giác, tự nguyện thưa Thầy là Đức Phật Thích Ca con xin giữ năm giới mà Thầy đã dạy cho chúng con. Khi chúng ta giữ được năm giới đó, chúng ta có thêm những bạn đồng tu tới hộ mạng cho chúng ta, những bạn đồng tu đó là ai? Là Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp, Chư Thần luôn luôn hộ mạng cho ta, bảo bọc cho ta khỏi những cơn sóng dữ của cuộc đời, khỏi những cơn sóng thần, những cuồng ba bão tố dữ của cuộc đời đang muốn quật ngược các bạn để dìm các bạn xuống đáy của vực sâu nơi Địa Ngục tối tăm.

Hiểu rõ như vậy, các bạn sẽ tăng thêm Tín tâm, các bạn sẽ luôn luôn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa để có một nguyện lực tin sâu vào mười phương Chư Phật luôn ban rải tha lực đại từ đại bi đến cho các bạn. Các bạn thân mến, với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển Từ Bi nhất định chất liệu đó sẽ gắn kết sáu miếng ván quý kia vào thành một chiếc thuyền Bát Nhã và là một chất liệu thổi nhẹ nhàng để thuyền Bát Nhã của các bạn, trên đó có các bạn, có những người yêu thương của các bạn, có tất cả những chúng sanh đồng căn duyên ngồi ở trên đó để lướt nhẹ trên bề mặt của bể khổ cuộc đời để tới được Niết Bàn. Còn không, nếu các bạn không tin, không thực tập Pháp môn này thì các bạn cũng như bao nhiêu kiếp qua đã lầm chấp trong vô minh, lại dìm sâu xuống đáy bể khổ của cuộc đời bởi ba viên đá thật lớn là tham sân si cột chặt vào trong cổ nhảy xuống bể của cuộc đời rồi nó bị chìm xuống, than khổ, khổ rồi than, than rồi khổ, khổ rồi cứ than, cứ than khổ khổ, rồi than đời này qua kiếp khác, chúng ta không bao giờ thoát. Hãy bước lên con thuyền Bát Nhã để được kết bằng sáu miếng ván này và sáu miếng ván này được liên kết chặt chẽ bằng tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển siêu thế từ bi và chúng ta hãy an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để lướt trên những sóng khổ của bể khổ của cuộc đời. Không cần biết khổ đó nó tới từ đâu, cứ an nhiên ngồi ở trên mật chú Mu A Mu Sa, hãy tu đi và hãy bắt đầu tu ngay từ bây giờ, an trú trong hơi thở này chúng ta lướt trên bể khổ, an nhiên tự tại, tìm tới được bến bờ hạnh phúc ngay trong kiếp này, ngay trong giây phút này.

Các bạn, hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ lên trên bàn tay trái Từ Bi, chúng ta trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và chúng ta hãy thành tâm phát nguyện để mười phương Chư Phật ban rải năng lượng xuống cho chúng ta, chúng ta hãy thành tâm đón nhận với tâm thành kính, chân thành. Tâm thành kính và chân thành như vậy sẽ giúp chúng ta đón nhận thật nhiều năng lượng vào trong thân tâm của chúng ta, chúng ta hãy hạ mình xuống, hãy khiêm tốn, hãy loại bỏ những sự tự cao, tự ngã của mình để khiêm tốn trở thành một con người có tâm thành kính, quy ngưỡng về Tam Bảo sẵn sàng đón nhận tất cả những năng lượng Phật điển ban rải vào thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con lướt qua bể khổ của cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, các bạn thở từ từ hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)                             

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta lại trải qua 7 biến trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng Phật điển vào trong thân tâm của các bạn. Trong khi các bạn hít thở và an trú trong Chánh Niệm của hơi thở đó, các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, các bạn quán chiếu thân của mình từ chỗ nào nơi thân các bạn cảm giác được năng lượng nó chuyển vào nơi hai bàn tay, nơi trên đỉnh đầu, sau lưng hay toàn thân và chiếc thân của bạn như chiếc thuyền Bát Nhã nhẹ nhàng đong đưa trên bề mặt của nước, các bạn hãy để tự nhiên không có gì phải kiềm hãm, chiếc thuyền luôn luôn nhích qua nhích lại trên bề mặt của nước và nó sẽ lướt ở trên nước mà đi. Thân của chúng ta khi được luồng Phật điển truyền vào thân tâm sẽ lắc lư trái phải, từ trái qua phải từ phải qua trái, đằng trước ra đằng sau hoặc đằng sau qua đằng trước, tay chân có thể di động nhưng tâm của các bạn vẫn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa. Như các bạn ngồi trên chiếc xe, chiếc xe nó có chạy đi đâu nữa, nó có lắc qua trái, qua phải, quẹo trái, quẹo phải thì bạn vẫn ngồi yên trên chiếc xe. Các bạn, nếu ai đã từng đi xe lửa, nó chạy nhanh vùn vụt như vậy nhưng người của các bạn vẫn ngồi yên, đó là hình ảnh mà chúng ta liên tưởng để nhớ dòng Phật điển tác động vào thân dù nó có lắc lư di chuyển nhưng như xe lửa chạy chậm như con rùa đi nữa thì tâm của các bạn vẫn an yên như ngồi ở trên xe lửa. Nếu như các bạn ngồi ở trên máy bay nhìn ra cửa sổ chúng ta không thấy máy bay nó bay, không thấy thân của ta nhúc nhích nhưng thực sự máy bay đó nó lướt ở trên những tầng mây xanh để đưa ta tới nơi. Y chang như vậy, cảm giác của thân ta có thể cảm giác được bởi thân nó lắc lư, ta có thể cảm giác được thân máy bay rung chuyển, những cảm giác của tâm thì ta sẽ cảm giác thật là nhẹ nhàng, bay bổng vào không gian vô tận. Dù là cảm giác gì đi nữa thì các bạn vẫn an trú vào hơi thở Chánh Niệm tiếp tục hít vào, thở và trì mật chú Mu A Mu Sa. Khi tiếp tục như vậy các bạn sẽ tăng trưởng được luồng Phật điển đó thật là mạnh đó vào tâm và tuyệt đối các bạn phải luôn luôn tin tưởng vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin tưởng vào Nhân Quả, hành thập thiện để các bạn tăng trưởng đức tin vào giáo lý mà Phật dạy.

Chúng ta có thể có phước báu để nhớ kinh, để tụng kinh thật là hay, để bái sám thật là siêng năng, để chuông mõ hàng ngày tốt đẹp rồi thì đến lúc này các bạn phải như Ngài Anan sẵn sàng bỏ kinh sách xuống để ngồi mà tu chứng đưa đến sự Giác Ngộ. Trong Đạo Phật hiện tại sau khi Đức Phật đã ra đi nhập Niết Bàn để lại cho chúng ta những giáo lý thật căn bản, thật vững chắc, thật dễ dàng và đơn giản đó là chỉ cần tin sâu và quy y vào ba ngôi Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng, đó là nhìn rõ và hiểu thấu được luật Nhân Quả để tin vào Nhân Quả, đó là giữ năm giới, hành thập thiện. Chỉ có bốn điều đó là đủ sáu cái Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ rồi chúng ta theo lời của Phật dạy an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa.

Đức Phật dạy trên 45 năm trời. Thật là nhiều điều Đức Phật dạy, đó là Bậc Giác Ngộ dạy, còn phàm phu chúng ta có học 45 kiếp nữa cũng không thể thuộc và biết nhớ được tất cả các kinh sách của Chư Phật. Nên nhớ lời kinh của Phật giảng giải là để chúng ta hiểu biết mà thôi còn nếu như chúng ta không thiền tu, tu để chứng ngộ thì chỉ như người trèo lên cây đếm lá ở trên cây mà chẳng hiểu được gốc rễ của cây. Chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn là về với cái gốc, từ cái gốc từ cái nhân đó, nó mọc thành thân cây, từ thân cây nó ra cành, từ cành nó ra lá. Cả đời Đức Phật nói “Sự ta chứng ngộ nhiều như lá ở trong rừng nhưng điều ta chỉ dạy trong những năm qua chỉ bằng nắm lá ở trong bàn tay” vậy thì có chi để tìm lá, bới là tìm sâu để làm gì các bạn. Khi chúng ta hiểu về Phật Pháp, chúng ta liền bắt đầu tìm hiểu kinh điển, sau khi tìm hiểu kinh điển chúng ta phải lìa kinh điển để đi đến sự tu hành, đưa đến sự chứng ngộ. Không ai ôm kinh điển mà có thể thành tựu được, không ai nhớ kinh điển mà có thể thành tựu được, không ai tụng kinh điển mà có thể thành tựu được, không ai bái sám mà có thể thành tựu được. Rõ ràng trong kinh nói Ngài Anan nhớ hết từng lời, từng câu, từng chữ của Đức Phật giảng trong 45 năm trời nhưng Ngài không thể chứng ngộ và Giác Ngộ, còn những vị khác chỉ một câu, một chữ hiểu rõ thấu đáo mang vào thực hành trở thành A La Hán và Giác Ngộ. Thì điều đó hiển nhiên, rõ ràng trước mắt chúng ta rồi, nhưng sau khi ông Anan đã nhớ kinh rồi thấy các bạn đồng tu của mình chứng đắc A La Hán mà mình chưa thể chứng đắc bởi cứ ôm khư khư kinh sách ở trong đầu thì lúc đó mới trở về để tu và khi Ngài tu Ngài mới chứng ngộ.

Các bạn hỏi Mu A Mu Sa là gì mà có sức mạnh như vậy? Xin trả lời, Mu A Mu Sa là nguyện lực vi diệu, Phật Pháp vô biên, nguyện lực Mu A Mu Sa tại sao vi diệu? Chúng ta từng đọc kinh và nghe được là mười phương Chư Phật hoặc là Bồ Tát, Thánh Hiền luôn phát tâm ban rải năng lượng Từ Bi tới cho chúng sanh và Mu A Mu Sa là lời nguyện dựa trên nền tảng phát nguyện của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để đón nhận sự ban rải năng lượng Từ Bi đó. Ta không phải cầu nguyện để Phật làm cho ta Giác Ngộ thành Phật, điều đó không bao giờ xảy ta. Ta không cầu nguyện để được Phật giúp cho chúng ta thoát khổ mà chúng ta thành kính đón nhận sự ban rải theo lời nguyện của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền là luôn luôn rải tâm Từ Bi xuống cho chúng sanh.

Chúng ta nghe được, chúng ta hiểu được, chúng ta đón nhận cái đó, chúng ta không khước từ bởi chúng ta tin vào Phật phát nguyện như vậy, Phật hứa như vậy là Phật sẽ làm và nếu như Phật hứa mà Phật không làm thì Đạo Phật không còn tồn tại được nữa. Mà bất cứ Chư Phật nào cũng hứa ban rải lòng Từ Bi xuống cho chúng sanh và bất cứ vị Bồ Tát nào cũng hứa sẽ ban rải lòng Từ Bi tới cho chúng sanh, bất cứ một vị Thánh Tăng nào cũng vậy, ngay cả các vị Tổ, vị Thầy và cha mẹ chúng ta, cả ngay như chúng ta cũng luôn luôn muốn trao tình thương cho mọi người thì Chư Phật luôn luôn muốn ban rải năng lượng Từ Bi tới cho ta.

Mu A Mu Sa là chúng con thành kính đón nhận sự ban rải năng lượng của Chư Phật mười phương vào cuộc đời để lấy đó là nhiên liệu hòa quyện với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng con để chúng con đóng sáu miếng ván là Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ thành chiếc thuyền Bát Nhã, lướt trên bể khổ để mà sống an lạc, tới được bờ Giác Ngộ mà không khổ nữa. Chúng con đã hiểu được điều đó từ vô thỉ vô chung trong vô lượng kiếp qua nhận lầm Tham Sân Si như ba tảng núi lớn tròng vào trong cổ, dìm xuống đáy ngục tù của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh rồi, kiếp này chúng con hội đủ nhân duyên hiểu thấu và được khai thị nên chúng con buông bỏ ba tảng núi lớn đó đi, chúng ta dùng sáu miếng ván quý tức là Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ để chúng con dùng nhiên liệu đặc biệt của tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tha lực Phật điển siêu thế từ bi quyện vào rồi ghép sáu miếng ván thành chiếc thuyền Bát Nhã để chúng con lướt trên bể khổ tới được bờ hạnh phúc. Chúng con cũng thỉnh mời tất cả những người con yêu lên, chúng con cũng mời gọi tất cả mọi chúng sanh có Tín tâm với Chư Phật bước lên chiếc thuyền để lướt trên bể khổ.

Pháp môn này khi chúng ta tu hiểu thấu như vậy, chúng ta cũng quan tâm đến những người thương yêu của chúng ta đang dằn vặt đau khổ trong những đau khổ của kiếp người. Đau khổ vì thất tình, đau khổ vì tình cha, tình mẹ, tình vợ, tình chồng, tình bạn bè thân bằng quyến thuộc bị sứt mẻ. Đau khổ đó cũng có thể hết ngay tại chỗ nếu chúng ta hướng tới người đó và cầu nguyện cho họ, xin họ hãy thành tâm đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật và dùng mật chú Mu A Mu Sa để xoa dịu khổ đó. Cái khổ về thất bại trên thương trường làm việc, thành bại đó mặc dù “rất người” nhưng cũng gây ra khổ trong cuộc đời. Ai là những người các bạn quen biết đang khổ đau vì công ăn việc làm, vì mất việc nhất là trong giai đoạn này công ăn việc làm không thể đi tới đâu bởi vì bệnh ôn dịch, các bạn hãy ngưỡng tới ba ngôi Tam Bảo và xin các Ngài ban rải năng lượng Từ Bi qua mật chú Mu A Mu Sa để mỗi một người chúng ta bớt khổ, hết khổ và giảm khổ trong thất bại của cuộc đời nơi công việc rồi đến muôn ngàn những thứ khổ khác nó đang bủa vây chúng ta, nó đang bủa vây những người chúng ta biết, nó đang bủa vây những người chúng ta thương yêu, khổ vì bất đồng ý kiến, khổ vì những điều không như ý, khổ vì muốn điều này mà không được, muốn người kia mà không được, khổ vì nhiều thứ, vì nhiều nguyên nhân, vì nhiều căn duyên nhưng đồng một chữ khổ. Thì những chữ khổ đó đều có thể được tẩy rửa sạch sẽ bằng năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi của Chư Phật.

Hiểu được điều đó, hôm nay chúng ta phải nhất tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa miên mật trong giây phút đồng tu để đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật bởi Phật đã hứa điều khó. Tất cả các vị Phật, các Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các Bậc Minh Tổ, các Bậc Tổ Sư, các Bậc Lão Sư, các Bậc Thầy khi tu về Đạo Phật nhận Phật làm Thầy, nhận Pháp làm con đường để tu, nhận Tăng Đoàn hòa hợp để noi theo đều phát nguyện đồng y như chúng ta là sẵn sàng rải tâm từ nếu có được trong công hạnh tu tập, trong giới đức, trong giới hạnh tới cho tất cả mọi người.

Nếu đã có những Chư vị đó sẵn sàng mang tới cho chúng ta, ban rải năng lượng đó cho chúng ta, câu hỏi là ta có sẵn sàng đón nhận hay chúng ta xoay lưng trở lại? Các bạn cứ nhớ, nếu chúng ta không đón nhận được kiến thức ở đời nơi học trường bởi các Thầy Cô dạy, kiến thức ở đời nơi cha mẹ dạy, kiến thức ở đời nơi xã hội dạy thì ta sẽ trở thành người vô kiến thức và chúng ta lần mò khổ lắm như câu thường nói” không Thầy đố mày làm nên”. Chúng ta không có Thầy từ vô lượng kiếp qua, ta đã lần mò trong vô minh, nhận Tham Sân Si là ba tảng núi lớn tròng vào trong cổ, Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt 500 năm ở Ngũ Hành Sơn, ta bị nhốt từ vô lượng kiếp qua bởi ba hòn núi của Tham Sân Si dưới đáy của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Nay nhờ một chút phước báu ta thoát ra khỏi rồi và chúng ta không tròng vào đầu vòng kim cô như Tề Thiên nữa mà ta đặt vào trong tâm của chúng ta mười phương Chư Phật. Chúng ta thỉnh Phật trụ vào trong tâm của ta và với mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận Phật điển từ Ngài sẵn lòng, sẵn tâm từ vô lượng kiếp qua hứa khả ban rải cho chúng ta, sao chúng ta không nhận? Nếu chúng ta đã thấy, đã biết mà không đón nhận, đã hiểu mà không quay lưng lại với Tham Sân Si và xoay mặt về với mười phương Chư Phật thì chúng ta đang thực sự chìm xuống đáy của vực sâu, không ai cứu được, vô phương cứu chữa, hãy tự thắp Đuốc Tuệ sáng lên để đi từ vô minh tới ánh sáng.

Các bạn, nó đang nằm trong tay của các bạn, Pháp bảo đã có, hơi thở các bạn đã biết, mật chú các bạn đã thuộc, phương pháp tu tập các bạn đã nhuần nhuyễn rồi, hãy cùng với Bảo Thành đồng tu để chúng ta có được con thuyền Bát Nhã lướt trên bể khổ để ta và những người thương yêu đồng ngồi ở trên đó bớt khổ, thêm vui để thoát khổ tới hạnh phúc.

Các bạn thân mến, đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay Từ Bi, chúng ta trì 7 biến Mu A Mu Sa để chúng ta tiếp tục đón nhận năng lượng siêu thế của Phật vào trong thân tâm. Các bạn thân mến, các bạn nên nhớ, Chư Phật mười phương luôn luôn sẵn lòng và hứa khả ban rải năng lượng xuống cho chúng ta, còn đón nhận hay không là do chúng ta, đã có nhân duyên đồng tu với Bảo Thành, Bảo Thành kính mời các bạn hãy sẵn sàng thành tâm đón nhận. Bảo Thành và các bạn sẽ đón nhận thật nhiều năng lượng này cùng với nhau. Bao nhiêu năng lượng Bảo Thành có thể đón nhận được thì bấy nhiêu năng lượng các bạn cũng có thể đón nhận được, những gì Bảo Thành đã thành tựu được trong cuộc sống này, các bạn cũng sẽ thành tựu được như vậy, chúng ta đều bình đẳng như nhau không khác biệt. Mời các bạn chuẩn bị, hướng về ba ngôi Tam Bảo:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con lướt qua bể khổ của cuộc đời. các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, các bạn thở ra hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)               

Mô Phật! Kính thưa các bạn, chúng ta vừa đồng tu với nhau trong 1 tiếng qua, chúng ta trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa đón nhận Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta. Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành và giờ đây nếu như các bạn có câu hỏi gì xin cho Bảo Thành biết để chúng ta được diễn giải rộng hơn cho dễ hiểu. Mời các bạn!  

Trước khi ngừng Thầy muốn nói rõ hơn đời là bể khổ và mười phương Chư Phật đã hứa khả từ đời đời kiếp kiếp rằng là luôn luôn sẵn sàng ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới cho mọi chúng sanh. Dù cho chúng sanh có đón nhận hay không đón nhận thì lòng Từ của các Ngài cũng rải tới muôn loài chúng sanh. Khác biệt người này có, người kia không có là bởi vì chúng ta không sẵn sàng đón nhận, không muốn đón nhận, ta xoay lưng lại mà thôi cho nên nay được khai thị. Điều kiện để chúng ta đón nhận được một cách tinh khiết và nhiều là chúng ta phải tin vào ba ngôi Tam Bảo, chúng ta phải tin sâu vào Nhân Quả, giữ năm giới, hành thập thiện, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, đó là điều kiện được gọi là Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ. Với điều kiện như vậy, chúng ta đã xoay lưng lại với Tham Sân Si và hướng mặt về với ba ngôi Tam Bảo.

 Bảo Thành thành kính nói rằng “xin Phật hãy tiếp tục ban rải Phật điển xuống cho cuộc đời của chúng con, từ vô thỉ vô chung do lầm chấp con không hiểu, con đã xoay lưng lại bao nhiêu Phật điển, bao nhiêu lực siêu thế, tha lực của Phật con hoàn toàn không muốn đón nhận, nhưng hôm nay con đã hiểu, con quay mặt lại và con sẵn sàng đón nhận, xin hãy ban rải thêm và con muốn đón nhận thật nhiều để nương vào tha lực của Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của con, con sẽ lướt trên bể khổ của cuộc đời để tìm được sự an lạc.             

Vấn đáp

1. Tổng hợp

2. giải đáp

Câu hỏi. (61:42’) Thầy cho con hỏi là Tín Nguyện Hành hay là Tín Nguyện Hạnh?

Hạnh, Hạnh tức là hành thập thiện, là giới hạnh của chúng ta, chúng ta giữ năm giới rồi chúng ta làm gì gọi là hạnh? Hạnh đức nó tương đồng như là ta làm một cái gì đó để thể hiện đức hạnh của mình. Chúng ta nói chúng ta cứ sát sanh thì không đúng, chúng ta không sát sanh mà phóng sanh. Phóng sanh là một trong mười điều thiện thì đó gọi là Hạnh, là giới hạnh. Giữ giới, phải có hạnh đức, đối nghịch với sát sanh là phóng sanh, đối nghịch với những lời thô ác nói dối là lời chân thật vá ái ngữ. Thì mười điều thiện là những điều ngược lại với năm giới và được mở rộng thêm cho nên đó gọi là Hạnh, hành thập thiện tức là giới hạnh của chúng ta. Tín Nguyện Hạnh, Tín là tin vào ba ngôi Tam Bảo, Nguyện là phát nguyện về với Chư Phật, thành Phật và đón nhận năng lượng của Phật để thành Phật. Nếu cây tưới tẩm cái gì thì nó hút vào cây thứ đó, ta ăn cái gì thì ta thành cái thứ đó, chúng ta nuôi dưỡng cơ thể, thân tâm của mình bằng năng lượng của Phật thì chúng ta sẽ thành Phật, đó là Nguyện. Nguyện của chúng ta phát ra là chúng ta thành Phật, chúng ta tu là để thành Phật bởi ta là Phật sẽ thành nên bây giờ chúng ta tu để thành Phật, đó là nguyện thành Phật của chúng ta.

Nếu không có câu hỏi gì cũng không sao bởi vì những bài tu cùng với thời gian chúng ta đều hướng tới những ý nghĩa cao cả, lắng đọng để mọi người chiêm nghiệm và cố gắng thực hành đồng tu. Bảo Thành rất hạnh phúc bởi chúng ta đồng tu với nhau và mọi người đều hiểu.

Thực hành

Các bạn thân mến, đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay Từ Bi, chúng ta trì 7 biến Mu A Mu Sa để chúng ta tiếp tục đón nhận năng lượng siêu thế của Phật vào trong thân tâm. Các bạn thân mến,

Các bạn, hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ lên trên bàn tay trái Từ Bi, chúng ta trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và chúng ta hãy thành tâm phát nguyện để mười phương Chư Phật ban rải năng lượng xuống cho chúng ta, chúng ta hãy thành tâm đón nhận với tâm thành kính, chân thành. Tâm thành kính và chân thành như vậy sẽ giúp chúng ta đón nhận thật nhiều năng lượng vào trong thân tâm của chúng ta, chúng ta hãy hạ mình xuống, hãy khiêm tốn, hãy loại bỏ những sự tự cao, tự ngã của mình để khiêm tốn trở thành một con người có tâm thành kính, quy ngưỡng về Tam Bảo sẵn sàng đón nhận tất cả những năng lượng Phật điển ban rải vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn nên nhớ, Chư Phật mười phương luôn luôn sẵn lòng và hứa khả ban rải năng lượng xuống cho chúng ta, còn đón nhận hay không là do chúng ta, đã có nhân duyên đồng tu với Bảo Thành, Bảo Thành kính mời các bạn hãy sẵn sàng thành tâm đón nhận. Bảo Thành và các bạn sẽ đón nhận thật nhiều năng lượng này cùng với nhau. Bao nhiêu năng lượng Bảo Thành có thể đón nhận được thì bấy nhiêu năng lượng các bạn cũng có thể đón nhận được, những gì Bảo Thành đã thành tựu được trong cuộc sống này, các bạn cũng sẽ thành tựu được như vậy, chúng ta đều bình đẳng như nhau không khác biệt. Mời các bạn chuẩn bị, hướng về ba ngôi Tam Bảo:

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con lướt qua bể khổ của cuộc đời.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng lướt qua bể khổ của cuộc đời.

Chúng con đồng nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia có trí tuệ, sáng tạo ra những chính sánh mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Chúng con cũng nguyện cầu hồi hướng phước báu này cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ để họ tăng trưởng trí tuệ chế tạo ra vắt-xin và thuốc để trị bệnh dịch và có đầy đủ lòng Từ Bi, bao dung che chở và đùm bọc các anh chị em của chúng con đang khổ vì bệnh dịch hết khổ.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts