Search

Bài 1035: Chuyển Hóa Bế Tắc – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa hết mọi bế tắc trong cuộc đời.

Bảo Thành kính chào các bạn, hôm nay phước báu thay chúng ta lại còn có nhân duyên gặp nhau trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu Thiền Mật.

Các bạn thân mến, tất cả các Pháp môn của Chư Phật truyền lại cho chúng sanh đều là phương tiện để đưa chúng ta thoát khổ, chuyển hóa mọi bế tắc, vượt màn vô minh soi theo ánh sáng của Tuệ Giác tới bờ an lạc. Do biệt nghiệp mà mỗi một chúng ta sẽ có nhiều căn duyên khác biệt để tìm cho mình một Pháp môn phù hợp tu tập. Đối với tất cả các bạn có căn duyên với Pháp môn Thiền Mật này, Bảo Thành mời các bạn hãy đồng tu để chúng ta tăng trưởng thượng duyên, để lãnh hội được sự mầu nhiệm của Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn qua hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa tiếp đón năng lượng Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi chuyển hóa tất cả những bế tắc trong cuộc đời của mình từ những bế tắc của kiếp người tới sự bế tắc trên con đường cầu Đạo Giải Thoát.

Các bạn thân mến, để nhắc lại tất cả những gì cần biết về Pháp môn này đầu tiên những người có nhân duyên với Pháp môn này chúng ta phải luôn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo. Khi chúng ta có niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo nhận Đức Phật là Thầy để dạy cho chúng ta, nhận giáo pháp của Đức Phật là con đường duy nhất để tu học và nhận Tăng Bảo là tập thể hòa hợp, nương theo năng lượng hòa hợp đó sống để tu. Chúng ta sẽ quy y theo Phật Pháp Tăng, chúng ta sẽ tự quy y theo Phật Pháp Tăng.

Nếu có điều kiện chúng ta tới chùa để quy y với các Bậc Tôn Túc còn nếu như chúng ta chưa có điều kiện, chúng ta tự quy y ở nhà hay nơi trang nghiêm nào đó quy hướng về ba ngôi Tam Bảo con tự quy y Phật nhận Phật làm Thầy, con tự quy y Pháp học giáo pháp của Phật, con tự quy y Tăng để nương theo sự hòa hợp để con tinh tấn tu học. Sau đó các bạn phải hiểu rõ Nhân Quả của nhà Phật, Đức Phật dạy về luật Nhân Quả tóm gọn lại có hai điều nhân Thiện và Ác. Phật là Thầy khuyên chúng ta hãy từ bỏ nhân Ác gieo nhân Thiện để gặt quả phước báu, tăng trưởng công hạnh tu tập do đó, tin sâu vào Nhân Quả là tin sâu vào Thiện Ác mà lấy trí tuệ được soi chiếu trong Chánh Kiến, từ bỏ nhân Ác, chọn lựa nhân Thiện để tiếp tục gieo vào cuộc đời này rồi chúng ta hoan hỷ giữ năm giới của Đức Bổn Sư Bậc Thầy tối cao dạy cho chúng ta. Giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm là không uống và sử dụng các chất say. Sau đó chúng ta hoan hỷ hành mười pháp thiện để nuôi dưỡng thân tâm của mình, chỉ có vậy thôi là ta đã có đầy đủ Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ để giữ và nuôi tâm của chúng ta trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa.

Khi các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, trước khi các bạn tu tập, các bạn nên nhớ chúng ta phát nguyện trước. Lời nguyện bằng tiếng Việt rằng “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh” rồi chúng ta cũng phát nguyện với đề mục hôm đó chúng ta quán chiếu.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “chuyển hóa bế tắc” thì chúng ta phát nguyện rằng “nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa mọi bế tắc trong cuộc đời”. Rồi sau đó chúng ta hít vào bằng mũi một hơi dài hay ngắn tùy theo sức của mình nhưng phải đưa xuống dưới bụng Đan điền Khí hải. Trong khi chúng ta đưa xuống dưới Đan điền Khí hải các bạn phình bụng ra như một bể thật lớn để chứa không khí đó vào, nơi đó nó ngưng tụ không khí để cơ thể các bạn do huyệt Đan điền Khí hải ở dưới bụng có cơ hội chuyển hóa không khí thành Oxy, Hydro thì sẽ thở ra từ từ còn Oxy sẽ chuyển thành nhiệt lượng, nhiệt lượng đó sẽ chuyển qua xương sống khi ta hóp bụng thở từ từ lên trên huyệt Bách hội xuống tới Ấn đường xuống Nhân trung và thoát ra khi ta trì Mu A Mu Sa. Với việc trì mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho chúng ta gắn kết với năng lượng Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi. Thân xác của chúng ta, tâm của chúng ta sẽ lãnh hội được luồng Phật điển này và tạo ra cho chúng ta có một cảm nhận thực sự, có một cảm giác thật sự là Phật điển chuyển vào thân. Nếu chúng ta phát hiện ra luồng Phật điển đó ngưng tụ trên đỉnh đầu, sau lưng, hai bờ vai hay ở trên một phần nào đó cơ thể của ta, ta chỉ cần nhìn nó bằng tâm, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, phát nguyện và trì mật chú Mu A Mu Sa. Năng lượng đó sẽ chuyển hóa trong thân, khai mở huyệt đạo, khai mở các Luân Xa nó sẽ lưu chuyển theo một dòng năng lượng tự nó vận hành để giúp cho thân của các bạn bớt bệnh, tâm của các bạn bớt phiền não, an vui. Đó là đề mục chúng ta quán chiếu năng lượng đó và hướng ý dẫn tới chuyển hóa mọi bế tắc trong cuộc sống.

Bây giờ Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái và chúng ta đưa xuống nhẹ nhàng với tư thế chúng ta ngồi, buông lỏng toàn thân, chúng ta sẽ bắt đầu hít 7 hơi, trì 7 lần mật chú Mu A Mu Sa để Bảo Thành và các bạn tiếp được năng lượng Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa mọi bế tắc trong cuộc đời. Ta hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, ta hóp bụng lại ta thở ra từ từ trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)                                  

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và nuôi dưỡng thân tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm. Hiện tại bây giờ, thân xác của các bạn và của Bảo Thành đang tràn đầy năng lượng Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật tác động vào. Dòng năng lượng này sẽ luân lưu trong thân tâm của chúng ta, giúp cho chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm để nuôi dưỡng thân cho bớt bệnh và chuyển hóa tâm cho bớt mọi phiền não trong cuộc đời.

Các bạn, Thiền Mật Tông với đề mục “chuyển hóa bế tắc” ngày hôm nay đây là đề mục chúng ta tư duy tới.

Trong cuộc sống, chúng ta thử suy nghĩ, chúng ta có bế tắc hay không? Câu trả lời thật là rõ, ai trong chúng ta cũng có bế tắc. Bế tắc trong cuộc sống có thể biểu hiện từ nhiều mặt, ngay về vật chất cũng có lúc chúng ta bế tắc vô cùng bởi nó đưa tới sự éo le tới mức mà ta không có đầy đủ về mặt vật chất, lo lắng cho gia đình. Nói về năm dục mà Đức Phật dạy chúng ta hay thường bị bế tắc, bế tắc trong tình cảm bởi tình cảm khi tương giao với nhau trong xã hội và gia đình có những lúc bế tắc tưởng chừng như không thể vượt qua và sự bế tắc đó cứ đọng mãi trong tâm thức, dồn nén mãi đưa đến sự đổ vỡ tình cảm giữa người trên người dưới, giữa tất cả gia đình cha mẹ, con cái ngay cả những người thương yêu là bạn bè để rồi khó có cơ hội hàn gắn, tạo ra một khoảng cách trống vắng suốt cuộc đời  và khi mất đi đôi khi chúng ta vẫn còn hối hận mãi. Nói về bế tắc nó có nhiều loại bế tắc, ai nếu có cơ hội ngồi xuống để viết thì chắc chắn trong cuộc đời cho tới giây phút này ta đã từng gặp biết bao nhiêu chuyện bế tắc.

Đầu tiên, hôm nay Bảo Thành muốn nói tới sự bế tắc trên con đường cầu Đạo Giải Thoát. Không phải ai muốn học Đạo, ai muốn tu Thiền, ai muốn đi tìm một con đường giải thoát đều nhẹ nhàng êm xui, không bao giờ gặp bế tắc và thử thách. Ở trong cuộc đời lưu truyền một câu rằng “Đạo cao một thước, Ma cao một trượng” hay còn gọi là “Đạo cao một thước, Ma cao đầu trượng” Ma luôn luôn đứng ở bên trên đầu của những người đi tìm Đạo. Mà còn có câu khi ta bước trên con đường Đạo là bị khảo, những câu đó là những câu mà nói đi nói lại, lặp theo một chiều hướng chưa xác định được rõ ràng.

Riêng với Bảo Thành thì hiểu rằng, tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời không phải bởi vì ta tu Đạo mà gặp bế tắc, không phải vì tu Đạo mà chúng ta gặp chướng ngại, gặp khảo như người ta nói học Đạo sẽ bị khảo, đó là cách nói để vần theo văn tự và cách nói hình như là đeo đuổi hiện tượng xảy ra người ta chưa có cơ hội nhìn rõ. Hay nói câu “Đạo cao một thước, Ma cao đầu trượng” cũng chỉ là cách nói, nói rõ ràng hơn trên con đường cầu Đạo, chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp bế tắc. Bế tắc đó không phải là Ma khảo, bế tắc đó không phải là Ma nó nhảy lên trên đầu của những người tu Đạo nó dìm xuống mà bế tắc đó luận theo luật Nhân Quả của Đức Thế Tôn dạy là do dính mắc của chúng ta.

Nếu chúng ta có dính mắc sẽ có bế tắc, vậy chúng ta dính mắc vào điều gì mà có bế tắc nó ngăn cản con đường cầu Đạo của chúng ta? Chúng ta dính mắc vào màn vô minh chập choạng, mù tối đó đã quờ quạng thò tay vào ba hũ độc dược mà tưởng rằng thuốc bổ, cứ vậy mà uống vào cho nên chúng ta đã bị chết. Trong cơn sám hối chết vì độc dược đó ta lại càng ôm dính vô như kẻ nghiện rượu bị ma men nhập, tức là men rượu nó nhập vào thần trí làm cho say không còn biết gì, chúng ta đã bị ba cái hũ men tam độc của tham sân si tưởng chừng như ba hũ thuốc bổ. Trong vô minh có nghĩa là trong trí tuệ chưa được khai sáng, ta chưa nhận rõ được nên ta nhìn thấy ba hũ nước của tham sân si tưởng chừng như ba hũ thuốc bổ, nốc vào từng ngày, nốc cạn hết rồi lại tiếp tục từ kiếp này sang kiếp kia, trong vô lượng kiếp ta đã dính mắc vào ba hũ tham sân si mà tưởng chừng như là thuốc bổ. Chính sự dính mắc vào tham sân si đó nên đã tạo ra hằng ha sa số những bế tắc.

Các bạn hỏi tại sao dính mắc vào tham sân si thì bế tắc sẽ hiện hữu? Là bởi vì tham sân si chúng ta sẽ tạo ra hằng hà sa số những niệm bất thiện. Trong những Tà niệm bất thiện đó, ta quờ quạng trong vô minh tạo ra hằng hà sa số những tội lỗi, nghiệp chướng và những tội lỗi, nghiệp chướng là những sự dính mắc trong tham sân si. Đức Phật nói những nhân Ác, nhân do tham sân si tạo thành khởi lên từ Ý, từ Thân, và từ Khẩu. Từ vô thỉ vô chung kiếp qua nó tạo thành những sự bế tắc cục bộ dồn lại như một tảng núi lớn, như một dãy núi lớn nó cứ ngăn cản ta đi đến ánh sáng của Đạo Pháp.

Bế tắc tới, không phải tu Đạo mà bị khảo, bế tắc tới không phải là Đạo cao một thước, Ma cao một trượng. Hai cách nói đó hoặc là những cách nói khác trong nhân gian chỉ là sự an ủi khi ta gặp bế tắc mà không nhìn rõ. Và nếu như hôm nay, lành thay chúng ta có đầy đủ nhân duyên tin sâu vào Nhân Quả của nhà Phật, ta không nhìn bế tắc, ta không nhìn những bế tắc đó là do bị khảo Đạo hoặc là bị Ma nó đứng ở trên đầu những người đang cầu Đạo, mà ta nhìn rõ bởi Chánh Kiến, hiểu được bế tắc đó là do sự dính mắc trong tham sân si. Tưởng lầm tham sân si là ba vị thuốc bổ, hóa ra nó là ba vị độc dược đã giết chết ta trong vô lượng kiếp qua bởi vô minh. Trong cái vô minh đó ta không thấy rõ, ta lầm chấp, ta dính mắc và chính vì sự dính mắc trong tham sân si ta đã tạo ra sự bế tắc ngày hôm nay. Các bạn, thế thì sự bế tắc trong dính mắc của tham sân si tư vô lượng kiếp qua trên con đường cầu Đạo Giải Thoát mà chúng ta đang đương đầu, chúng ta phải chuyển hóa bế tắc đó như thế nào? Bảo Thành kể cho các bạn nghe một câu chuyện đơn giản:

Có một người mẹ sinh được một người con sống ở một thôn làng xa ở bên bìa rừng. Đêm đó, người con bị sốt cao và cơn sốt này lên quá cao, người mẹ ôm người con vào trong lòng, tìm đủ mọi phương pháp nhưng cơn sốt đó không hết. Sợ hãi đứa con sẽ bị chết, người mẹ ngay ở trong đêm đã ôm người con băng rừng núi, chạy trên 10 cây số tới được trạm xá ở trong làng, 10 cây số trong màn đêm. Rồi khi tới trạm xá cũng vừa đúng lúc kịp thời y tá, bác sĩ ở trạm xá đó giúp cho đứa nhỏ qua được cơn sốt và sống trở lại.

Các bạn hỏi làm sao người mẹ mới sinh con yếu đuối như vậy lại có sức mạnh phi thường trong màn đêm đen tối vẫn định được hướng của trạm xá, băng rừng, băng núi, băng màn đêm để tới trạm xá cả 10 cây số xa? Một người bình thường như chúng ta đi thong thả nhẹ nhàng 10 cây số thì đã thấy mệt, huống chi là người mẹ mới sanh con băng rừng vượt núi trong đêm đen, ẵm một đứa con chạy như vậy để tới trạm xá kịp thời cứu đứa con của mình. Có phải chăng vượt qua bế tắc của đêm đen, của 10 cây số, là tình yêu của người mẹ. Tình yêu của người mẹ đã có đủ sức mạnh băng rừng núi, ẵm con chạy 10 cây số tới trạm xá, sức mạnh của tình yêu, phá tan đi mọi bế tắc.

Các bạn thân mến, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật nó có sức thần thông mà khi mỗi người chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa và nuôi dưỡng thần thức của mình trong hơi thở Chánh Niệm thì chúng ta liền tiếp được năng lượng Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi. Năng lượng này có sức thần thông để chúng ta có thể vượt qua hằng hà sa số những bế tắc trong vô lượng kiếp đã tạo thành do sự dính mắc trong tham sân si bởi vô minh. Người mẹ vì tình yêu thương đối với người con, mới sinh con bị bệnh sốt mà có thể băng rừng vượt suối chạy 10 cây số đến trạm xá để được chữa. Chúng ta cũng vậy, bởi trong lòng chúng ta tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật và chúng ta nhận biết thật là rõ mười phương Chư Phật luôn yêu thương chúng ta, luôn che chở chúng ta như người mẹ, người cha và mười phương Chư Phật cũng nhìn thấy chúng ta đang bị bế tắc trên con đường cầu Đạo Giải Thoát bởi tâm dính mắc trong tham sân si từ vô lượng kiếp qua. Ngay trong hiện kiếp này với tự lực cầu Đạo Giải Thoát, mười phương Chư Phật đã nhìn thấy tâm tự lực cầu Đạo Giải Thoát đó mà ban rải trong lời nguyện của chúng ta bằng mật chú Mu A Mu Sa, năng lượng đại Từ đại Bi tới.

Sự che chở của năng lượng đại Từ đại Bi này có sức mạnh phi thường, sức thần thông lớn như người mẹ ôm con băng qua rừng núi 10 cây số tới trạm xá để được chữa thì năng lượng đại Từ đại Bi khi chúng ta nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú này, chúng ta tiếp được năng lượng yêu thương, đại Từ đại Bi của Phật chúng ta sẽ có được sức mạnh y như người mẹ vượt trên hằng hà sa số mọi biến cố trong cuộc đời và chuyển hóa hết mọi bế tắc để tới được đích là Tuệ Minh của tánh Phật, sống an lạc.

Các bạn, trong cuộc sống của quá khứ, mỗi khi các bạn tu có bao nhiêu bế tắc trong cuộc đời. Có người đi tu Đạo Giải Thoát bế tắc từ chồng bởi vì vợ muốn tu chồng không cho hoặc là chồng muốn tu vợ không cho hoặc chúng ta có sự bế tắc bởi công việc không tạo điều kiện cho chúng ta tu hoặc sinh hoạt trong cuộc sống biết bao nhiêu là bế tắc đó nó đã cản trở trên con đường cầu Đạo của chúng ta. Nhưng hôm nay, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa như người mẹ có tình yêu rốt ráo với người con để băng rừng vượt núi kiếm con, như người mẹ là mười phương Chư Phật ban rải năng lượng xuống cho chúng ta khi chúng ta cầu Đạo Giải Thoát trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta có một sức mạnh thần thông phi thường chuyển hóa tất cả mọi bế tắc chung quanh chúng ta trên con đường cầu Đạo Giải Thoát để chúng ta tiếp tục tiến tới phía trước, từng bước từng bước tiến gần đến mục đích an lạc của cuộc đời. Mà mọi sự bế tắc đó âu là bởi vì ta có dính mắc trong tham sân si từ vô lượng kiếp qua mà những người xung quanh ta hóa hiện làm người kết thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cái, cha mẹ để tạo ra một bức tường cản ta đi tới sự cầu Đạo Giác Ngộ.

Nhưng không sao các bạn ơi, người mẹ kia có thể ẵm con băng rừng 10 cây số trong màn đêm u tối trong khi người con đang sốt gần chết để tới được trạm xá, nương nhờ vào tình thương của bác sĩ, y tá đã cứu được con. Mười phương Chư Phật cũng như người mẹ đó, ban rải năng lượng xuống cho chúng ta và thấy chúng ta là những người con đang bị bế tắc trong cuộc đời này và hiện ngay bây giờ trên con đường cầu Đạo Giải Thoát. Nhưng vì chúng ta biết kêu cầu mẹ của mình “mẹ ơi, con sốt” câu đó được lồng vào ý nghĩa nuôi dưỡng thân tâm trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa nguyện xin mẹ ở trên trời, trên tòa sen ở mười phương Chư Phật kia ban rải năng lượng Từ Bi xuống để cho con vượt qua và chuyển hóa mọi bế tắc trong lúc này tìm tới được con đường giải thoát mà con đã tin tưởng nơi Đức Thầy của con là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nơi Pháp của Ngài đã dạy cho chúng con cùng với năng lượng hòa hợp của Chư Tăng con sẽ chuyển hóa hết mọi bế tắc trong hơi thở Chánh Niệm an trú trong đó và trì mật chú Mu A Mu Sa.  

Hiểu rõ như vậy các bạn sẽ có sức mạnh phi thường của người mẹ, hiểu rõ như vậy thì trong mọi bế tắc của cuộc đời, trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ, các bạn có thể băng rừng, băng núi vượt qua cả 10 cây số như người mẹ mang con tới trạm xá. Khi hiểu thấu được điều đó, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận được hồng phúc từ ba ngôi Tam Bảo, từ mười phương Chư Phật qua luồng Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi để chúng ta chuyển hóa và vượt qua mọi bế tắc trong cuộc đời, thành tựu được pháp lạc trong Chánh Pháp và an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Thật đơn giản, người mẹ không có sức thần thông nhưng tình yêu đã giúp cho người mẹ vượt qua tất cả. Chúng ta không có sức thần thông, chúng ta là những con người bình thường, tội lỗi và có hằng hà sa số những sự chướng ngại bởi dính mắc trong tham sân si. Nhưng chúng ta có tràn đầy tình yêu thương, hồng phúc của ba ngôi Tam Bảo, của mười phương Chư Phật, nhưng trong chúng ta có tràn đầy Phật điển, năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi của Đức Phật trên mười phương kia đổ tràn xuống, ban rải xuống nên ta có sức thần thông lớn nơi mật chú Mu A Mu Sa để băng qua khu rừng của muôn vàn bế tắc từ vô lượng kiếp qua trong dính mắc vào tham sân si để đi tới tòa sen của sự Giác Ngộ, để đi tới Tuệ Giác của Như Lai ngay trong lúc này, hiện thời nơi đây của hơi thở Chánh Niệm với sự an trú tịch tĩnh trong hơi thở, mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái. Chúng ta sẽ cùng nhau trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón tiếp năng lượng Phật điển siêu thế vào trong thân tâm của chúng ta để chúng ta có đủ sức mạnh, đủ sức thần thông chuyển hóa tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời, vượt qua tất cả mọi bế tắc trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ. Các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị, ngồi buông lỏng toàn thân, chúng ta thành tâm cầu xin để lãnh nhận được năng lượng này vào thân tâm của chúng ta:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa mọi bế tắc trong cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng ra, các bạn hóp bụng thở từ từ trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)  

Mô Phật! Các bạn thân mến, Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn thiền phương tiện phù hợp với những ai có căn duyên với nó. Phương tiện Thiền Mật Tông này chúng ta dựa trên nền tảng giáo lý của Đức Phật là có Tín tâm tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta quy y Phật Pháp Tăng rồi chúng ta tin sâu vào Nhân Quả Ác và Thiện sẽ tạo ra Ác nghiệp và Thiện nghiệp từ đó chúng ta buông bỏ nhân Ác, hành nhân Thiện, tăng trưởng phước báu và bảo vệ hộ mạng chúng ta trong năm giới của nhà Phật mà hoan hỷ hành thập thiện, trì mật chú Mu A Mu Sa để nuôi dưỡng mình trong hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn, đề mục chuyển hóa bế tắc ngày hôm nay, nói trên góc cạnh của loài người, các bạn bây giờ đã có ở trong tay biết bao nhiêu chuyện bế tắc đã xảy ra, bế tắc trong tình cảm những chuyện tưởng chừng thật là nhỏ nhưng rồi nó đổ vỡ, tình của cha mẹ, tình của người thương yêu là vợ chồng hay tình bạn, tình bằng hữu. Mỗi sự dính mắc trong cuộc đời từ tâm Tham và tánh nóng là Sân Si đó hoặc là vì không nhìn rõ là Si mà chúng ta đã tạo ra một khoảng cách của sự bế tắc hoàn toàn khó vượt qua. Nói rộng hơn trong thế giới ngày hôm nay, ngay bây giờ ở thời đại này, cả một thế giới chúng ta đang sống bị bế tắc trong cơn ôn dịch. Cái bế tắc trong cơn ôn dịch này nó cũng không phải là vì Ma khảo, nó cũng chẳng phải vì những người đang tu Đạo gặp thử thách để “Đạo cao một thước, Ma cao đầu trượng” nhưng nó là sự dính mắc từ vô lượng kiếp qua của sự cộng nghiệp chung với nhau trong tham sân si mà tạo sự bế tắc cho ngày hôm nay. Cả thế giới đang vui nhộn, đang chuyển mình trong một kỷ nguyên mới nhưng rồi hoàn toàn sụp đổ, chựng lại, bế tắc hoàn toàn. Để chuyển hóa bế tắc chung của thế giới và để chuyển hóa sự bế tắc riêng tư của mỗi một con người ở mọi phương diện, góc cạnh của cuộc sống chúng ta phải hiểu rõ được sự bế tắc này tới từ đâu, tất cả sự bế tắc này phải hiểu được nhân của nó.

Đức Phật dạy theo luật Nhân Quả, nhìn rõ nhân của nó ta mới chuyển hóa được vậy thì sự bế tắc toàn diện ngày hôm nay trên thế giới là do cái gì? Là do sự dính mắc từ vô lượng kiếp qua mà toàn bộ con người đang sống trong thế giới ngày hôm nay với những bất thiện nghiệp tạo ra từ tham sân si, dính mắc vào ba độc dược này mà tưởng là thuốc bổ để rồi tạo ra lòng tham vô đáy, chiếm đoạt cường quyền ác bá, sát hại lẫn nhau trong bao nhiêu thế kỷ qua dồn cộng lại tạo thành một lực bất thiện thật lớn và tạo nên một sự bế tắc toàn diện trong sự hận thù, si mê. Bởi vì chúng ta đã dính mắc quá nhiều, quá sâu vào đó, nay đã hiểu được sức mạnh phi thường của lòng Từ Bi, của tình yêu vô thượng nơi mười phương Chư Phật, chúng ta lãnh nhận lòng Từ Bi đó, lòng yêu thương rộng lớn bao dung đó trong hơi thở Chánh Niệm, trì mật chú Mu A Mu Sa để đồng nguyện cho chúng ta cộng hưởng một năng lượng cực lớn vi diệu, vượt trội để chúng ta chuyển hóa bế tắc trong hiện tại, của thế giới và chuyển hóa bế tắc trong thực tại nơi mỗi con người chúng ta.

Các bạn thân mến, ví dụ hồi đầu đã nói về người mẹ vì tình yêu thương con, mới sanh con mà con bị sốt tưởng chết rồi từ đồng quê bên bìa rừng thế mà có thể chạy 10 cây số ôm con tới trạm xá để được cứu. Nay có thêm một câu chuyện để bổ túc cho năng lượng của tình yêu vi diệu tới cỡ nào:

Có một tòa nhà bị cháy, nhân viên cứu hỏa đã tới đó để cứu, lửa còn phừng phực như vậy, cậu bé đang được giữ bởi người mẹ ở bên ngoài vội vùng tay ra và chạy vào trong căn nhà bị lửa cháy đó. Ai cũng hoảng hồn sợ hãi nhưng rồi chỉ tích tắc cậu bé quay ra với con chó yêu thương của mình. Các bạn hỏi tại sao cậu bé đó có thể liều mạng chạy vào ngôi nhà đang cháy để cứu một con chó mà cậu bé không biết sợ lửa, không biết sợ chết. Có phải chăng đó là tình yêu, lòng Từ Bi của cậu bé đối với con chó trong cơn hỏa hoạn, tình yêu có sức mạnh vô biên mà không có sức mạnh nào có thể cản trở được.

Nhiều câu chuyện như vậy ta đã từng đọc, từng nghe, sức mạnh của tình yêu có thể làm cho con người vượt qua hàng rào của bom đạn để cứu lấy một người khác và trong sức mạnh của thần thông mật chú Mu A Mu Sa, là sức mạnh của Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, nó còn vô biên đến cỡ nào nữa, nó có sức mạnh để mỗi người chúng ta khi lĩnh hội được năng lượng này có thể vượt qua tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời, có thể chuyển hóa mọi bế tắc trong cuộc đời. Và nếu như mỗi một người chúng ta đều hiểu thấu rằng sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi thì chúng ta phải tinh tấn an trú trong hơi thở này để lĩnh hội thật là nhiều, hồi hướng cho thế giới ngày hôm nay vượt khỏi cơn bế tắc này.

Không hẳn là chúng ta và chẳng cần tất cả mọi người tu tập Pháp môn này, chỉ cần ai nghe qua và hiểu rằng sức mạnh vô biên của lòng đại Từ đại Bi, sức mạnh vô biên của tình yêu nơi Đấng mình tôn thờ có một thần thông vô cực đủ để chuyển hóa tất cả mọi bế tắc đang diễn ra hiện tại. Chỉ cần mỗi một con người chúng ta hiểu thấu được điều đó, buông bỏ mọi sự dính mắc trong tham sân si, trong sự khác biệt của tôn giáo, khác biệt giữa dân tộc, màu da, tiếng nói, khác biệt những tư tưởng truyền thống và văn hóa. Chúng ta đừng dính mắc vào nó nữa thì bàn chân nhỏ bé của người mẹ cũng có thể băng rừng, vượt núi để tới được trạm xá.

Chúng ta từ bỏ mọi dính mắc như vậy thì bàn chân thơ ấu của cậu bé cũng có thể đạp lên ngọn lửa để đi vào căn nhà cứu con chó huống hồ là thế giới ngày nay. Nếu chúng ta gạt bỏ được sự dính mắc đó mà ngưỡng cầu lên ba ngôi Tam Bảo an trú trong mật chú Mu A Mu Sa, nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm để đón nhận năng lượng vô cực vi diệu, vô biên của Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi thì chúng ta sẽ đạp lên trên mọi chướng ngại, mọi bế tắc để đi tới phía trước của sự an lạc đang chờ đợi. Mà tất cả chúng ta, những con người nhỏ bé trong thế giới này có thể bỏ qua mọi sự dính mắc trong cuộc đời bởi tham sân si, bởi vùi đầu trong vô minh để xoay về với ánh sáng Từ Minh của những Bậc ta đang tôn thờ và hiểu thấu được tình yêu của ơn trên, lòng Từ Bi của Chư Phật có sức thần thông cực lớn vô biên, nhất định sự bế tắc hiện hữu ngày nay trong thế giới nói chung và sự bế tắc trong thực tại của mỗi một con người nói riêng sẽ được chuyển hóa nhanh chóng trong nay mai.   

Các bạn, chúng ta tu là phải nắm rõ được nguyên tắc của Nhân Quả, tất cả những cái nhân của những sự bế tắc ta đang đương đầu tới, nhắc lại cho thật rõ, không phải vì ta cầu Đạo mà Ma khảo cho nên Ma tạo ra bế tắc, mà bởi vì chúng ta dính mắc vào tham sân si từ vô lượng kiếp qua nên bế tắc. Không phải các bạn tu Đạo được một thước thì con Ma có cao đầu trượng nó ở trên đầu nó dìm chúng ta xuống, ở đâu có Đạo ở đó Ma sẽ phải phục tùng chúng ta, nó không thể phá Đạo được nhưng vì ở đâu có Đạo pháp cao, ở đâu có người tu Đạo thì ánh minh từ Nhãn Quan, Pháp Nhãn tịch tĩnh nhìn thấy được Ma để chuyển hóa chúng.

Các bạn, chính vì điều đó mà khi chúng ta nhìn thấy Ma, ta đang bị bế tắc chúng ta cũng biết ta và Ma có sự dính mắc trong quá khứ từ vô lượng kiếp. Bởi dính vào tham sân si ba thứ độc dược, uống mãi trong vô lượng kiếp tạo nên những bức tường thành dày vô cùng để ngăn chặn ta tới sự an lạc, đó gọi là bế tắc, bế tắc do dính mắc. Cũng nhờ sự bế tắc, dính mắc này chúng ta biết rằng chúng ta có thể nương nhờ vào đại lực Từ Bi của Chư Phật để chuyển hóa, để đẩy lùi, để vượt qua. Làm sao để có thể vượt qua được những điều như vậy? Chỉ có thể là tình yêu, là lòng Từ Bi.

Nhìn lại một câu chuyện trong Phật giáo, làm sao Ngài Địa Tạng có thể vượt qua hằng hà sa số những ngọn lửa hừng hực để phổ độ chúng sanh dưới Địa Ngục? Là bởi vì Ngài có lòng yêu thương lớn, có tình thương lớn, có tình yêu lớn. Đó là lòng đại Từ đại Bi mà Ngài có thể quang giáng trên những ngọn lửa hừng hực như vậy để cứu độ chúng sanh. Chỉ có tình yêu mới có thể chuyển hóa được mọi bế tắc, ngọn lửa của Địa Ngục sẽ không còn là bức tường ngăn chặn, chẳng còn là bế tắc mà Ngài Địa Tạng đã vượt qua.

Trở lại một câu chuyện nữa là làm sao Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn có thể ứng hóa thân tới mọi hoàn cảnh của chúng sanh để giúp chúng sanh? Cũng vì Ngài là Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, lòng đại Từ đại Bi đã chuyển hóa mọi sự bế tắc để Ngài có thể tới được tất cả mọi chúng sanh trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thân tướng khác biệt, vì đâu? Vì tình yêu, vì lòng Từ Bi.

Các bạn thân mến, hiểu rõ được như vậy rồi thì chúng ta khẳng định và minh định thật là rõ mười phương Chư Phật cũng sẵn sàng luôn luôn phát nguyện ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới cho chúng ta. Và nếu như chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm này Mu A Mu Sa thì chúng ta mỗi một con người sẽ có thể chuyển hóa tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời không cần biết từ những bế tắc trong cuộc đời bởi những sinh hoạt giữa người với người, giữa người với vật do nghiệp quả bất thiện trong dính mắc vào tham sân si từ vô lượng kiếp qua tạo thành thì năng lượng Từ Bi này nó sẽ chuyển hóa tất cả mọi bế tắc này để chúng ta có thể tới được với nhau để chúng ta có thể gần gũi với nhau trong tình yêu thương và lan tỏa ánh sáng mới, mang lại hằng hà sa số những niềm tin mới, những niềm kỳ vọng mới cho muôn người, cho muôn dân.

Đặc biệt, trong lúc này mọi con người chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, bởi vì bế tắc và bị cấm đoán không được đi ra ngoài tự đo nữa. Trên thế giới đã có nhiều cuộc biểu tình bởi vì họ bị cấm và bị nhốt lại ở nhà trong cả một thời gian dài gần một tháng qua. Lòng người đã ngao ngán, sự bế tắc đã lên đến tột độ và người ta muốn vượt qua đó nhưng sự vượt qua mà không hiểu biết bởi nghiệp quả do dính mắc vào tham sân si sẽ gây ra đại họa. Nhưng sự vượt qua bởi hiểu thấu là do nghiệp quả bởi dính mắc trong tham sân si đó mà chúng ta nương vào đại Hùng đại Lực, đại Từ đại Bi Phật điển siêu thế của mười phương Chư Phật, nương vào tình yêu vô thượng của Đấng tối cao, tất cả mọi chúng ta sẽ chuyển hóa được cơn bế tắc này, sẽ vượt qua, sẽ vượt qua để đi đến sự an lạc toàn diện trên thế giới cho mỗi một con người.

Năng lượng của tình yêu có sẵn ở trong lòng của người mẹ, khi người con bị sốt vượt rừng, vượt núi cả 10 cây số để tới trạm xá. Năng lượng tình yêu và Từ Bi có sẵn trong trái tim của trẻ thơ để bàn chân nhỏ bé có thể đạp trên ngọn lửa đi vào trong đám cháy cứu con chó yêu thương của mình. Các bạn, năng lượng Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi còn có sức thần thông lớn hơn như vậy, nó là sức thần thông vô cực, lớn vô biên để tất cả chúng ta đạp lên trên mọi bế tắc do dính mắc bởi tham sân si, để thành tựu được sự an lạc viên mãn.

Các bạn, chúng ta phải nhìn thật rốt ráo như vậy để đi tới trong niềm hoan hỷ, thắp sáng niềm tin vào cuộc đời bởi hiểu rõ nhân Ác và nhân Thiện. Nhân Thiện là chúng ta ngày hôm nay nương nhờ vào đại Hùng đại Lực Từ Bi của Chư Phật để chuyển hóa nhân Ác do sự dính mắc vào tham sân si từ vô lượng kiếp qua tạo thành cộng nghiệp hiện tại trên toàn thế giới và cộng nghiệp trong cộng đồng xã hội, trong gia đình, trong những con người ta đang tương tác. Mọi bế tắc đó đã không còn, mọi bế tắc sẽ không còn là trở ngại nữa bởi hôm nay, thật là tuyệt vời, thật là lành thay, chúng ta đã hiểu thấu được Nhân Quả, Thiện Ác và ta đang an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Và chúng ta cũng hồi hướng khích lệ mọi người hướng đến tình yêu vô thượng của những Đấng họ tôn thờ, hãy hướng tới lòng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật và toàn nhân loại trên thế giới. Hãy đồng quy về tình yêu đại Từ đại Bi đó. Hãy mở rộng vòng tay để đón nhận và chuyển hóa mọi bế tắc hiện có trên thế giới ngày hôm nay và trong thực tại của mỗi một kiếp người chúng ta đang đương đầu, với gia đình, với bạn bè, với những người tương tác. Nếu có bế tắc, chúng ta với năng lượng Từ Bi đó, với tình yêu vô thượng từ Đấng, từ Trời trên cao đó chúng ta sẽ chuyển hóa được hết mọi bế tắc này, chúng ta sẽ chuyển hóa được mọi bế tắc trong dính mắc vào tham sân si từ vô thỉ vô chung trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta sẽ chuyển hóa mọi dính mắc trong tham sân si của tự thân và cộng nghiệp chung của toàn bộ nhân loại cũng như trong gia đình của chúng ta, hãy vững niềm tin và tiến lên bởi năng lượng siêu thế của mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông vô biên, vô cực chuyển hóa tất cả mọi bế tắc. Bế tắc không còn là gì nữa mà trên nền tảng bế tắc bởi dính mắc đó sẽ trổ bông, sẽ trổ bông Từ Ái từ lòng Từ Bi vô lượng của mười phương Chư Phật đang ban rải cho chúng ta.

Các bạn, hãy đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi, chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và trong lúc này mỗi người chúng ta hãy cùng với Bảo Thành thành tâm nguyện xin Chư Phật ban rải thật nhiều năng lượng đại Từ đại Bi trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta vượt qua và chuyển hóa mọi bế tắc.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng các bạn thở ra từ từ, hóp bụng vào trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

 Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta vừa hoàn tất đồng tu 21 biến an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, mật chú Mu A Mu Sa thật tuyệt vời bởi mỗi người khi chúng ta đồng tu đều lãnh nhận được vô lượng, vô biên Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta và chúng ta sẽ chuyển hóa hết mọi bế tắc trong cuộc đời từ sự dính mắc trong tham sân si từ vô lượng kiếp qua.

Nhắc để cho mọi người cùng đồng nhớ, không phải tu mà Ma nó khảo. Câu đó đối với Bảo Thành là sai hoàn toàn, không có Nhân Quả. Ma chẳng khảo người tu mà bởi vì chúng ta tu, chúng ta có đủ thiện pháp, có đủ Đuốc Tuệ trong tâm nên nhìn rõ mọi bế tắc, dính mắc trong quá khứ bởi tham sân si nên chúng ta chuyển hóa nó bằng ánh minh là năng lượng Từ Bi của Phật. Cho nên tu không phải bị Ma khảo mà tu để nhìn rõ mọi nhân Ác bởi dính mắc trong tham sân si tạo ra bế tắc mà được gọi là khảo Đạo ngày hôm nay. Bế tắc đó do dính mắc vào tham sân si, do nhân của Ác nghiệp, nhìn rõ điều đó, ta dùng nhân của thiện nghiệp và nương nhờ vào đại Hùng đại Lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi mật chú Mu A Mu Sa để chuyển hóa và vượt qua.

Không phải nói Đạo cao một thước, Ma cao một trượng, Ma không thể cao hơn Đạo nhưng bởi vì chúng ta tu, tu Đạo cầu giải thoát chúng ta hiểu được cái nhân của nhân Ác trong sự dính mắc tham sân si nên chúng ta tu Đạo cao như vậy chúng ta nhìn thấy được bế tắc trong dòng nghiệp thức do nhân Ác bởi dính mắc trong tham sân si ta chuyển hóa nó. Do đó khi các bạn cầu Đạo tu giải thoát gặp cái gì gọi là khảo đó có nghĩa là bế tắc do nhân Ác bởi dính mắc trong tham sân si của chính ta, do sự cộng nghiệp chung. Không có gì phải sợ bởi trong tay ta có Pháp bảo hơi thở trong Chánh Niệm mật chú thần thông lớn Mu A Mu Sa, mọi bế tắc đó sẽ được chuyển hóa.

Cầu chúc các bạn an vui và chuyển hóa hết mọi bế tắc trong cuộc đời, các bạn hãy nhìn rõ mọi bế tắc đó và truy ra nhân của tiền kiếp do dính mắc trong tham sân si, các bạn sẽ chuyển hóa được nó trong sự an vui, an vui từ tự thân của mình, an vui từ gia đình của mình, từ tất cả những người đang gây bế tắc trên con đường cầu Đạo Giải Thoát của các bạn, bởi chỉ cần có năng lượng đại Từ đại Bi siêu thế của Chư Phật, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Sao có thể vượt qua ngàn trùng xa cách 10 cây số để tới trạm xá? Tình yêu thương của người mẹ đối với con. Sao có thể phóng vô ngồi nhà lửa cháy hừng hực với đôi bàn chân của trẻ thơ? Chỉ có tình yêu đối cứu được con chó.

Các bạn, các bạn phải tự yêu thương lấy chính mình. Nếu các bạn không đón nhận năng lượng siêu thế của Phật để chuyển hóa mọi bế tắc thì các bạn chưa đủ sức tình yêu lớn đối với bản thân của mình như người mẹ yêu người con, như đứa trẻ yêu thương con chó để vượt qua ngôi nhà lửa để cứu con chó. Như người mẹ yêu thương người con của mình để vượt qua 10 cây số trong màn đêm u tối từ khu rừng tới trạm xá để cứu con. Nếu các bạn không đủ tình yêu lớn với các bạn thì các bạn sẽ không chuyển hóa được bế tắc. Nhưng nếu các bạn có được tình yêu lớn cầu Đạo Giải Thoát, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú thần thông Mu A Mu Sa, các bạn thân mến đây là bước đầu các bạn đang khải hoàn, đang chuyển hóa mọi bế tắc trong cuộc sống, các bạn sẽ vượt qua mọi bế tắc ngay trong giây phút Chánh Niệm này với hơi thở mật chú Mu A Mu Sa mà chúng ta đã đồng tu.

Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành!

Giờ đây nếu các bạn có câu hỏi gì xin hỏi để Bảo Thành có cơ hội diễn giải rộng hơn cho các bạn am tường.                              

Vấn đáp

2. giải đáp

Câu hỏi. (73:21) Con hiểu được là khi mà mình thanh thản và hướng tâm để tu tập thì sẽ vượt qua những chướng ngại. Nhưng khi có một chướng ngại cụ thể đến, ví dụ gia đình hay cản trở, chướng ngại mà sự nhẫn nhịn nó cũng có giới hạn. Con xin Thầy giảng cho con cách cụ thể là trong những trường hợp mà cứ gặp liên tục những quấy nhiễu, những cản trở như vậy thì làm cách nào để có thể vượt qua để cho thân tâm được an lạc và tiếp tục tu tập?

Câu chuyện về đứa trẻ đó, có một con chó yêu thương khi ngôi nhà cháy ai cũng muốn giữ nó ở ngoài. Nhưng với tình yêu con chó nó đạp bàn chân nhỏ trên ngọn lửa lớn để cứu con chó, câu chuyện đó có thật trên thế giới và những câu chuyện về người mẹ băng rừng, vượt núi, vượt qua những làn đạn của chiến tranh để cứu con cũng có thật. Trong lúc hỏa hoạn như vậy, đứa nhỏ đó nó không phải là có kiên nhẫn hay không kiên nhẫn mà điều gì thôi thúc nó vượt qua hỏa hoạn đó để cứu con chó? Tình yêu. Và người mẹ cũng vậy, làn đạn của chiến tranh, băng rừng vượt núi cứu con, động lực là gì? Là tình yêu.

 Khi gặp những thử thách và bế tắc trong cuộc đời ngay trong gia đình như con hỏi trên con đường cầu Đạo Giải Thoát ta phải dùng sự kiên nhẫn là bởi vì năng lượng đại Từ đại Bi chưa đủ lớn để hoạt động cho nên phải dùng sự kham nhẫn. Nhưng nếu như con gia công tu tập thường xuyên, năng lượng đó lớn hơn thì lúc đó năng lượng Từ Bi nó ứng dụng tại chỗ, chẳng cần sự kham nhẫn nữa. Khi lửa cháy đứa bé không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần sự kham nhẫn thể hiện mà nó chỉ vượt qua làn lửa để cứu con chó cũng như người mẹ vậy. Thì y như con, nếu hiện tại con phải dùng sự kham nhẫn, chịu đựng những thử thách đó là bởi trong lòng con chưa có đầy đủ năng lượng Từ Bi siêu thế qua Pháp môn tu tập này, có nghĩa hãy cố gắng tu thêm để có thêm năng lượng này. Để rồi khi ngọn lửa có hừng hực ngay bên hông của chúng ta, chúng ta cũng có thể đạp lên ngọn lửa đó để đi vào mục đích của mình. Cho nên những người thân xung quanh của chúng ta đang tạo bế tắc có hai nguyên nhân:

Nguyên nhân thứ nhất là do cộng nghiệp rõ ràng bởi sự dính mắc của tham sân si vô lượng kiếp qua như Thầy đã nói

Nguyên nhân thứ hai mà ta chưa vượt qua được là bởi vì ta chưa có đủ mạnh tình yêu của ta như cậu bé đối với con chó, như người mẹ đối với người con. Cho nên con cố gắng tịnh dưỡng, an trú trong Mu A Mu Sa để có đủ lòng Từ Bi lớn hơn nữa thì nhất định những bế tắc đó chỉ là những hạt cát con bước qua để đi tới mục đích. Hiện tại nó có thể là tảng núi bởi tình yêu chưa đủ. Còn tình yêu tức là năng lượng đại Từ đại Bi con tích lũy qua công phu tu tập này lớn rồi thì cao như ngọn núi con cũng có thể băng rừng vượt núi để tới bờ bên kia.

Cho nên phương pháp tu tập là tiếp tục trì mật chú Mu A Mu Sa và con sẽ thấy sự thay đổi đang tới và nó sẽ tới lớn hơn, nhanh hơn từ theo công hạnh của con.

Thực hành

Các bạn, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái. Chúng ta sẽ cùng nhau trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đón tiếp năng lượng Phật điển siêu thế vào trong thân tâm của chúng ta để chúng ta có đủ sức mạnh, đủ sức thần thông chuyển hóa tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời, vượt qua tất cả mọi bế tắc trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ. Các bạn, chúng ta hãy chuẩn bị, ngồi buông lỏng toàn thân, chúng ta thành tâm cầu xin để lãnh nhận được năng lượng này vào thân tâm của chúng ta

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chuyển hóa tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Đặc biệt chúng con hồi hướng công đức này cho các nguyên thủ các quốc gia có đủ trí tuệ và tình yêu thương đón nhận được từ Đấng ở trên cao để vượt qua tất cả mọi bế tắc, chuyển hóa cuộc sống mang lại sự thanh bình.

Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới tràn đầy hồng ân của ba ngôi Tam Bảo, tình yêu thương từ Đấng trên Trời có trí tuệ để chế tạo ra vắt-xin và thuốc để chữa lành bệnh và vòng tay nhân ái của họ sẽ chữa hết mọi bệnh tật cho anh chị em chúng con đang bị bệnh trong cơn ôn dịch này.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn