Search

Bài 1036: Ánh Minh Tuệ Giác – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, hôm nay chúng ta đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, mỗi một người chúng ta luôn luôn cần phải có một lý tưởng để sống. Trong giai đoạn này, chúng ta có nhân duyên đồng hành với lý tưởng trở về với Phật sống an yên tự tại.

Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn Thiền Mật giúp cho chúng ta tìm lại chân lý. Chân lý đó luôn sách tấn chúng ta trên con đường tu với những lời giáo huấn đơn giản, vững chắc của Đức Thế Tôn. Mỗi một người trong chúng ta luôn cần có một niềm tin sâu sắc vào ba ngôi Tam Bảo và khi chúng ta đã tin sâu vào Phật Pháp Tăng chúng ta tự nguyện nhận Phật làm Thầy, học theo Pháp của Đức Thầy và chúng ta noi gương của những bậc huynh đệ đi trước chúng ta đó là Tăng Ni. Tự quy y theo Phật, quy y theo Pháp, quy y theo Tăng với lòng chân thành giúp cho chúng ta tịnh được Thân − Ngữ − Ý chẳng thể đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Hơn thế chúng ta còn có một niềm tin sâu sắc vào luật Nhân Quả và Đức Thế Tôn đã dạy từ đó chúng ta tự giác giữ năm giới mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say, khởi lên niềm hoan hỷ vô biên, nghĩ đến muôn người và chúng sanh ta hành thập thiện và an trú thân tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm nguyện chú Mu A Mu Sa và an trú trong Chánh Pháp của Như Lai.

Các bạn, khi chúng ta thực tập Pháp môn Thất Bảo, chúng ta luôn luôn an trú trong hơi thở Chánh Niệm của Mu A Mu Sa nuôi dưỡng thân tâm của mình trong năng lượng Từ Bi được gọi là tha lực của mười phương Chư Phật hòa quyện cùng với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi chúng ta. Khi chúng ta hành thiền chúng ta phát nguyện, chúng ta nguyện như vầy với đề mục hôm nay là “Ánh Minh Tuệ Giác” chúng ta cầu nguyện là “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Ánh Minh của Tuệ Giác” rồi thì chúng ta hít vào bằng mũi, chúng ta ta đưa nhẹ nhàng xuống dưới bụng, phình ra, không cần phải phình thật to, phình với điều kiện cơ thể có thể làm được, không cần phải hít thật dài, hít vừa đủ với sức của mình. Sau khi hít xong phình bụng các bạn hóp bụng lại từ từ và thở, trong khi các bạn thở, các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở vào ra, lời nguyện trước và mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn gắn kết được với mười phương Chư Phật qua năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi.

Các bạn khi thở như vậy và trì mật chú thì thân của các bạn sẽ có một sự cảm thọ đặc biệt gắn kết với năng lượng Từ Bi của Phật. Đã gọi là năng lượng nên thân của chúng ta sẽ cảm thọ, cảm giác được nó. Khi các bạn cảm giác được năng lượng tác động vào thân, không cần biết nó từ đâu, có thể trên đảnh đầu của các bạn, có thể trên huyệt Ấn đường chân mày hay trên hai lòng bàn tay của các bạn hoặc ở trên thân xác của các bạn nó di chuyển lắc qua, lắc lại các bạn cứ để tự nhiên bởi tất cả mọi vật ở trên hành tinh đều luôn chuyển động không ngừng và không có một vật gì đứng yên tịch tĩnh, chỉ có tâm là thanh tịnh còn về thế giới vật lý, vật chất theo quy luật của định luật bão hòa năng lượng bởi có năng lượng tự thể chuyển động nên vạn vật luôn chuyển xoay. Do đó khi năng lượng Phật điển của Phật tác động vào thân của chúng ta liền ngay tức khắc thân của chúng ta sẽ chuyển động theo chiều hướng phù hợp để tăng trưởng sức khỏe để cho bớt bệnh của thân, tăng trưởng sự tự tại, an nhiên để tâm thanh tịnh thêm, bớt não phiền. Đó là cách chúng ta vận hành mỗi một ngày chúng ta tu trên kênh Youtube, chúng ta đồng tu, chúng ta nghe diễn giải để thấu triệt được từng đề mục mỗi ngày và chúng ta đồng hành trên Pháp tu để lĩnh hội năng lượng Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta từ đó nó lan tỏa ra trong cuộc sống của mình tự thân, trong cuộc sống của mình nơi gia đình và xã hội.

Bây giờ các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay phải lên trên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái, ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng buông lỏng toàn thân. Chúng ta sẽ đồng tu 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Ánh Minh Tuệ Giác. Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, các bạn hóp bụng vào thở từ từ trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn tu tập Thiền Mật Tông với mật chú thần thông Mu A Mu Sa để mỗi người chúng ta đón nhận được năng lượng đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của mình từ đó Tuệ Giác được thắp sáng, từ đó Tuệ Giác được soi rọi tỏa sáng như ngọc Mani, như mặt trời Trí Tuệ.

Các bạn thân mến, mỗi một người khi tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, tự quy y với Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả của nhà Phật, nhân Ác sẽ trổ quả họa và nhân Thiện trổ quả phước báu, chúng ta sẽ từ bỏ những nhân Ác, chọn lựa những nhân Thiện theo như lời Phật dạy và chúng ta miên mật giữ năm giới cấm của nhà Phật để bảo hộ thân xác của mình. Tại sao khi tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, quy y với Phật Pháp Tăng, hiểu rõ được Nhân Quả giữ được năm giới chúng ta được an toàn? Bởi vì những ai làm được những điều như vậy thì những người đó và các bạn sẽ luôn luôn được Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên tới bảo hộ cho các bạn, hộ mạng cho các bạn ngày và thêm sáu thời an lành. Cộng thêm các bạn hành mười pháp thiện để tăng trưởng phước báu của mình với an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai thì Tuệ Giác của các bạn như ngọc Mani sẽ hiển lộ ánh sáng Viên Minh để các bạn nhìn rõ tất cả mọi quá khứ trong vô lượng kiếp, hiện tại để các bạn sống an nhiên không bị nhiễu phiền bởi quá khứ đã qua đi.

Tuệ Giác của chúng ta có sự tỏa sáng để cho mỗi người nhìn thấy, Tuệ Giác đó vốn có trong tự tánh mà Đức Phật đã khai thị đó là Phật Tánh của chúng ta. Chúng sanh nào cũng có Phật Tánh và trong Phật Tánh vốn có Tuệ Giác rồi nhưng làm sao Tuệ Giác này có thể tỏa sáng được đó là nhờ tác động của Phật lực. Phật lực có nghĩa là tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi tác động vào sự tự lực cầu Đạo Giải Thoát của chúng ta. Có tác nhân là do tha lực và tác động vào tự lực nó tỏa ra ánh sáng, Phật Tánh của chúng ta sẽ tỏa ra ánh sáng, nó sẽ sáng mãi không bao giờ tắt khi có sự tác động như vậy. Tất cả mọi ngọn lửa không tự nhiên mà sáng nó phải do nhân duyên tác động của hai phần lóe ra ánh sáng và sau đó nó phải có vật giữ sáng tức là ngọn đuốc hoặc là ngọn đèn để giữ ánh sáng đó, ngọn lửa đó. Khi hai vật chạm vào nhau lóe ra lửa thì lửa được tiếp vào ngọn đèn hoặc ngọn nến để nó tỏa sáng. Khi tha lực của mười phương Chư Phật chạm vào với sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta qua hơi thở Chánh Niệm của mật chú Mu A Mu Sa nó liền lóe sáng Ánh Minh lên và từ đó ta sẽ thắp vào trong Phật Tánh của chúng ta. Phật Tánh đó là ngọn đèn có được dầu mà dầu này từ Thượng nguồn không bao giờ cạn cho nên khi Ánh Minh lóe lên từ tha lực chạm vào tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của ta nó sẽ tỏa sáng, chúng ta sẽ mang lên giá của Phật Tánh và đốt vào cây đèn của Phật Tánh. Từ đó, Ánh Minh của Tuệ Giác sẽ lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, trong thần thức của chúng ta, trong thân của chúng ta. Nó sẽ sưởi ấm và nó sẽ xua tan đi mọi vô minh đang tồn chứa trong thân tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp qua.

Bất cứ ai khi tu Thất Bảo Huyền Môn trì mật chú Mu A Mu Sa đều được Ánh Minh Tuệ Giác thắp sáng trong tâm, ai cũng vậy, ai cũng có. Khi nghe nói như vậy chúng ta ngạc nhiên, chúng ta ngạc nhiên bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghe rằng có một Pháp môn nào nó có thể tỏa sáng ở trong tâm. Nó có thể làm cho thần trí của chúng ta bừng sáng, nó có thể làm cho trí tuệ của chúng ta bừng sáng và khai mở, nó có thể làm tăng thêm độ nhạy bén của kiến thức làm người. Ta chưa bao giờ nghe có một Pháp môn nào như vậy nên hôm nay các bạn nghe qua Pháp môn Thiền Thất Bảo Huyền Môn có diệu dụng vi tế là thắp sáng Tuệ Giác của các bạn bởi sự tác động từ bên ngoài là tha lực của mật chú Mu A Mu Sa để Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi chạm vào với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ tỏa sáng trong Tuệ Giác của các bạn. Có thể thật là ngỡ ngàng cho các bạn và ngỡ ngàng thật nhiều cho biết bao người vừa mới nghe qua.

Các bạn, nghe Bảo Thành kể một câu chuyện này, trong thời đại mà con người chúng ta đang sống, chúng ta đã nghe qua câu chuyện này nhiều. Có lẽ khi câu chuyện này kể các bạn sẽ tỏ rõ được tại sao Tuệ Giác của chúng ta lại phát sáng và tại sao những con người tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn gương mặt của họ lại tỏa ra hào quang, thân xác của họ lại tỏa sáng, ngôn ngữ, hành vi, lời nói của họ có năng lượng thắp sáng trí tuệ và làm an yên những người xung quanh. Cuộc đời của họ như một ánh đuốc, đi tới đâu đều tỏa sáng tới đó. Ngỡ ngàng không các bạn? Thật là ngỡ ngàng khi nói điều đó nhưng đó là sự thật bởi có một câu chuyện mà các bạn nên nghe thật là kỹ để các bạn chiêm nghiệm rằng những điều chúng ta chưa rõ, những điều chúng ta chưa nghe, những điều chúng ta chưa thấy không phải là không có. Chẳng qua chúng ta chưa có diễm phúc được nghe, được hiểu và được thấy vì chúng ta có thể là do mù lòa trong vô minh, trong tham sân si hoặc chúng ta đã xoay lưng không lắng nghe để hiểu. Mời các bạn lắng nghe một câu chuyện lịch sử thực sự của người Việt chúng ta và qua câu chuyện đó, chúng ta sẽ liên tưởng đến Ánh Minh Tuệ Giác được thắp sáng nơi mỗi một bạn khi tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn trì mật chú Mu A Mu Sa. Câu chuyện này thật là rõ:

Vào khoảng năm 1847 khi vua Tự Đức của triều đình nhà Nguyễn trị vì đất nước của chúng ta, có lẽ mấy trăm năm rồi chúng ta khó biết tuy nhiên lịch sử vẫn từng kể lại là có một vị vua Tự Đức thuộc dòng dõi của nhà Nguyễn trị vì khoảng năm 1847. Thời đó Việt Nam còn sống trong chế độ phong kiến, có lẽ đèn dầu cũng chưa có mà chúng ta chỉ thắp đèn bằng sáp hoặc nến hoặc bằng dầu của những cây dầu mà thôi, chưa có dầu hỏa như bây giờ. Tuy nhiên, thời đó có một vị quan thần cùng hai vị sứ giả đi qua bên Pháp, vị sứ giả đó là ông Phan Thanh Giản, ông và hai vị sứ thần nữa qua Pháp điều đình về một chuyện gì đó. Rồi khi ông trở về, ông kể cho vua Tự Đức và quan thần nghe rằng “ở bên Pháp có ngọn đèn treo ngược ở trên trần nhà, tỏa sáng khắp phòng thật là tiện lợi”. Vua chúa và quan thần nghe, ai cũng ngạo nghễ cười khinh thường ông Phan Thanh Giản và hai vị quan kia chắc có lẽ đi xa, bị sự ma mị của người Pháp làm cho điên khùng về kể những chuyện hão huyền không có, quan thần cười rộ khinh khi. Các bạn ơi, cũng rất là may ông vua Tự Đức không nhốt ba vị quan này trong tù hoặc bắt hại ba vị quan thần này.

Câu chuyện này thực sự có bởi vì khi ông Phan Thanh Giản qua Pháp thời đó Pháp đã có điện, sử dụng được đèn điện treo ở trên trần nhà sáng như vậy, thật là ngỡ ngàng với nền văn minh của Pháp. Nhưng khi về nước thì quan quân và vua chúa của nhà Nguyễn thời Tự Đức có ai công nhận điều đó đâu, khinh khi từ bỏ, chẳng tìm hiểu mà còn chà đạp thậm chí là có thể giết nếu như ông Phan Thanh Giản cố trình bày thêm. Sự hiện hữu đó rõ ràng, đèn có thể treo ngược và Tuệ Giác của chúng sanh có sẵn trong Phật Tánh nó có thể treo ngược dòng đời của thế gian để tỏa sáng trong cuộc đời này. Nếu chúng ta nghe ông Phan Thanh Giản, ông vua Tự Đức thời xưa kể thì cười nhưng thời nay nếu nghe như vậy thì đó là chuyện quá bình thường bởi chúng ta đã xài điện, đã xài tới những công nghệ 4.0 mà có thể cảm giác, cảm ứng được nữa kìa. Cái phone còn có bề mặt cảm ứng để chạm, để nói để rồi nó chuyển dịch theo những điều chúng ta muốn cho nên nghe đèn treo ngược là chuyện bình thường bởi nó cũng hơi xưa rồi đó, phải không các bạn? Nhưng thời vua Tự Đức thì chuyện thật là lạ lùng. Ngày hôm nay các bạn nghe Ánh Minh của Tuệ Giác khởi lên, sáng lên ở trong tâm trí của mỗi một hành giả, của mỗi một các bạn đang tu Thiền Thất Bảo có lẽ nó sẽ ngỡ ngàng vô cùng như vua Tự Đức, như các quan triều thời đó nghe ông Phan Thanh Giản nói cây đèn treo ngược.

Các bạn, các bạn đừng có sợ bởi Bảo Thành đã tu luyện trên 45 năm trời và từ ngàn năm xưa các Bậc Minh Tổ, các Bậc Thánh Tổ, Tổ Sư truyền lại cũng đã thực hành miên mật công phu này và đã chứng đắc được Tuệ Giác phát sáng trong cuộc đời để soi đường cho họ và tỏa sáng soi đường cho biết bao nhiêu con người rồi. Nó không phải là chuyện cổ tích không bao giờ có mà nó là một sự truyền thừa. Sự truyền thừa này có sự chứng nghiệm và trải nghiệm qua công phu tu tập thật là rõ ràng như là một sự “truyền đăng tục diệm” là truyền ánh sáng cho mọi người được lãnh nhận do căn duyên. Nay các bạn có căn duyên tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn nhất định do sự tác động của nguồn tha lực từ mười phương Chư Phật qua Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi chạm vào nguồn tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn do đó trong thềm tâm thức Phật Tánh của các bạn, Tuệ Giác vốn có ở trong đó sẽ tiếp được Ánh Minh, ánh sáng và nó sẽ tỏa sáng để soi đường cho các bạn đi. Các bạn thân mến, đó là sự thật.

Có lẽ nó không phải cũ như năm 1847 khi ông Phan Thanh Giản nói cho ông vua Tự Đức nghe mà chuyện này nó cũ, cũ trên 2563 năm thời Đức Phật, Ngài đã giảng về Tuệ Giác Viên Minh và Ngài khai thị trong chúng sanh đã có Phật Tánh và chúng sanh là Phật sẽ thành. Đã gọi là Phật sẽ thành thì vốn có Tuệ Giác ở bên trong chỉ cần một ngọn đuốc nào đó được truyền lửa qua. Chúng ta đã có một ngọn đuốc bất diệt từ Phật điển siêu thế Từ Bi của Phật đó là tha lực tác động chạm vào sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta lóe lên ánh sáng Giác Ngộ. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần mồi nó vào trong Phật Tánh, Tuệ Giác vốn có ở đó để nó tự tỏa sáng.

Làm sao chúng ta có thể mang ngọn lửa Phật điển đại Từ đại Bi lóe lên do sự va chạm với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta để chúng ta thắp vào Tuệ Giác của tự tánh? Đó là chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa với động tác thật là bình thường hít thở, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào. Khi hít vào ta phát nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng, tha lực Phật điển vào tự lực của chúng con và khi chúng ta thở ra chúng ta hóp bụng trì mật chú Mu A Mu Sa thì sự tương tác giữa tha lực và tự lực đó nó lóe sáng và an trú trong hơi thở Chánh Niệm thì Tuệ Giác trong Bổn Tánh Như Lai vốn có của ta sẽ lóe sáng lên sẽ sáng mãi mãi và thắp đường cho chúng ta vượt màn vô minh tới được sự an lạc của cuộc sống.

Các bạn, các bạn đừng vội vàng cười bởi đây là một sự thực nếu ai trải nghiệm qua thực tập, các bạn sẽ chứng ngộ được điều đó. Vua Tự Đức thời xưa, quan quân nhà Nguyễn năm 1847 đã cười và nhạo báng ánh đèn sáng từ bên Pháp treo ngược để rồi bỏ lỡ một nền văn minh có thể du nhập vào Việt Nam thời đó làm cho dân trí của Việt Nam phát triển nhanh hơn và kịp thời. Nhưng vua đã không mở tâm ra để đón nhận một sự thật, quan quân không mở lòng ra để đón nhận một sự thật do chính vị trung thần của mình là ông Phan Thanh Giản nói cho nên đất nước Việt Nam đã bỏ qua đến mấy trăm năm nền văn minh của Pháp. Mà trong đó, lúc đó, thời lịch sử đó người Việt và người Pháp có mối tương giao với nhau thì sự đón nhận nền văn minh đó kịp thời có lẽ sẽ làm cho nhà Nguyễn phát triển thật là nhiều.

Các bạn, một nền văn minh mà Đức Phật đã khám phá ra 2563 năm trước nó còn vĩ đại hơn nền văn minh của Pháp. Ngọn Đuốc Tuệ Ánh Minh Tuệ Giác của Đức Phật đã Giác Ngộ tìm thấy nó còn tỏa sáng cả tam thiên đại thiên thế giới, nó soi rọi mọi vô minh ngóc ngách của cuộc đời để cho chúng ta thấy rõ. Nếu các bạn trong vô lượng kiếp qua đã như vua Tự Đức và quan quân thời đó đã phê phán, đã coi thường, đã không chấp nhận làm cho trí tuệ lu mờ, lặn ngụp trong Luân Hồi trầm luân 6 nẻo từ vô lượng kiếp rồi thì hiện tại trong kiếp này các bạn và Bảo Thành đã có duyên lành được Phật gõ cửa tâm thức và nói rằng “đừng cười đùa vì đây là sự thật” nhưng các bạn ơi chúng ta đừng xoay lưng nữa vì các bạn đã tin Phật rồi, đã quy y với Phật rồi thì hôm nay Phật gõ cửa tâm thức và nói rằng “Tuệ Giác của các con có ánh sáng như ngọc Mani, như mặt trời Trí Tuệ, các con hãy tiếp ánh sáng do tha lực của ta tác động vào tự lực cầu Đạo của các con để Phật Tánh của các con trong đó có Tuệ Giác được thắp sáng để dẫn đường cho các con thoát khỏi trầm mê và đau khổ”. Các bạn, chúng ta đừng coi thường, đừng khinh khi, đừng xoay lưng lại với lời truyền của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật nữa. Nó có thể đã thấm nhuần với nhiều người khi đã tu tập cũng như ánh đèn treo ngược thật là bình thường đối với người Pháp thời đó, họ đã biết sử dụng để họ sống trong ánh sáng nhẹ nhàng còn người Việt thì thực sự nó quá mức tưởng tượng đến mức không thể chấp nhận nên coi thường, khinh khi, phỉ báng.

Các bạn ơi, nếu các bạn là người lần đầu tiên nghe qua Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn ánh sáng Ánh Minh của Tuệ Giác có thể bừng sáng lên qua hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn có thể cười, các bạn có thể khinh, các bạn có thể xoay lưng, các bạn có thể miệt thị nhưng khi các bạn nghe câu chuyện của vua Tự Đức, quan quân thời đó khi nghe ông Phan Thanh Giản nói về ngọn đèn điện sáng treo ngược thì các bạn suy nghĩ và hãy cho mình một lần được trải lòng, được mở tâm, được đón nhận và trải nghiệm để có sự chứng ngộ. Đừng vội vàng từ bỏ xoay lưng, miệt thị, khinh khi, hãy đón nhận một cách chân thành, thử qua một lần để coi coi các bạn có đón nhận được năng lượng siêu thế Từ Bi, Phật điển của mười phương Chư Phật và thắp sáng được Tuệ Giác của bạn hay không, lúc đó chúng ta mới bắt đầu có được sự phán xét chân chính bằng Chánh Kiến và Chánh Tư Duy.

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành mời gọi các bạn, nếu như là những bạn mới đồng hành với Pháp môn này, ngay bây giờ và hôm nay hãy thử qua 7 biến mật chú Mu A Mu Sa với lòng thành kính, để coi Ánh Minh Tuệ Giác nó sáng như thế nào theo căn duyên của chúng ta. Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi là bàn tay trái, chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Ánh Minh của Tuệ Giác. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình bụng ra, các bạn thở từ từ hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, trên một tháng qua Bảo Thành đã đồng tu cùng với các bạn. Các bạn đã đón nhận được thật nhiều năng lượng đại Từ đại Bi vào trong thân tâm, song song với vấn đề đó biết bao nhiêu bạn trên mạng chưa có cơ hội gặp Bảo Thành nhưng vì Youtube họ coi qua thử thực tập họ cũng đón nhận được ánh sáng đó, họ gửi những lời tán thán Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn và họ siêng năng tinh tấn tu học họ đã có sự lợi lạc cho bản thân của họ.

Người xưa nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” khi chúng ta gần với Pháp môn Thiền Thất Bảo trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa thì chúng ta đã gần ngọn đèn của Tuệ Giác bởi không phải chỉ gần mà Tuệ Giác đã bừng sáng ở trong ta. Chúng ta sẽ sáng bởi vì Tuệ Giác đã phát ra Ánh Minh Giác Ngộ của Phật ở trong đó, trong thềm tâm thức của Phật Tánh bởi sự tương tác giữa tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật và tự lực của sự cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta. Nay chúng ta đã không còn gần mực để đen nữa mà trong ta đã có ánh đèn của Tuệ Giác, Ánh Minh của Tuệ Giác chiếu soi và như vậy mỗi người của chúng ta có một sự trải nghiệm đặc biệt nhìn thấy tất cả những điều gì xưa kia chúng ta đã không thể nhìn thấy, chúng ta tỏ lộ và những điều xưa kia chưa có cơ hội để hiểu rõ. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào những điều Đức Phật đã nói ở trong kinh, những điều Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Khi các bạn tiếp được Tuệ Giác, Ánh Minh tỏa sáng, tiếp được nguồn năng lượng tha lực của Phật vào trong tâm các bạn liền hiểu rằng đây là một chuyện đặc biệt.

Khi nói tới hai chữ “huyền bí”, bí tức là không thể vượt qua được mà huyền mà đen bởi vì nơi đó ngõ đen tối không ai có thể vượt qua nhìn thấy được nhưng khi Tuệ Giác của các bạn tỏa sáng Ánh Minh, rồi thì được gọi là huyền bí không còn là huyền bí bởi nơi đó không còn bóng đen nữa, nơi đó không còn là đường cùng, đường bí nữa mà đó sẽ là một lộ trình tâm thật là sáng để cho các bạn đưa tâm thức thanh tịnh rải bước chân trên con đường đó, trên lộ trình đó để thẩm thấu được năng lượng vi diệu và thấu rõ được lời dạy của Đức Phật.

Các bạn, ngọn đèn dầu của Việt Nam hồi xưa xài dầu của cây Dầu đó không thể úp ngược xuống mà cũng khó có thể mà bật một cái nhiều ngọn đèn tỏa sáng được mà phải mồi từng đèn, từng đèn một. Nhưng bóng điện ngày nay các bạn chỉ cần bật cái công tắc lên có thể ba bốn bóng đèn, có thể cả chùm đèn, có thể cả thành phố và quốc độ đều sáng bởi nó có sự liên thông, gắn kết với nhau. Các bạn tư duy một chút qua câu nói này, thực tế khoa học này sẽ hiểu. Sẽ hiểu là vì sao? Bởi vì điện mà một mạng mạch chạy liên tục như vậy nên chỉ cần bật công tắc lên đối với tất cả đèn ở trong thành phố, tất cả ở trong đất nước đó, tất cả đèn ở trong ngôi nhà của ta khi được gắn kết rồi với chung một công tắc đó thì công tắc đó khi bật lên nó sẽ tỏa sáng. Chúng ta đã gắn chung với mười phương Chư Phật bởi Phật Tánh của chúng ta, Tuệ Giác của chúng ta có nơi Phật Tánh, tự tánh đó đã gắn kết với mười phương Chư Phật rồi, bóng đèn của nhà ta đã gắn kết với nguồn điện của thành phố, của nhà nước, của nơi ta ở rồi bật công tắc lên nó sẽ tự sáng, người người sẽ được sáng. Ý nghĩa rằng bởi trong Phật Tánh đã có Tuệ Giác mà bóng đèn của Tuệ Giác đó, Ánh Minh đó nó sẽ sáng lên bởi nó đã được gắn kết với Tuệ Giác của Như Lai qua tha lực đại Từ đại Bi và tự lực của chúng ta. Do đó, khi tha lực của Phật và tự lực của chúng ta chạy vào thì ngọn Tuệ Giác của chúng ta liền phát sáng và ánh sáng đó được thắp bởi ánh sáng Giác Ngộ của mười phương Chư Phật.

Hay nữa là những con người ta thương yêu, ta gắn dòng điện đó qua Tuệ Giác của họ, qua tâm Phật của họ thì mỗi khi chúng ta bật công tắc của chúng ta lên điện của Chư Phật liền chảy qua lòng của chúng ta, liền chảy qua tâm của chúng ta và chạy qua tâm của những người đó để điện trong Tuệ Giác của chúng ta sáng, Ánh Minh tỏa sáng trong Tuệ Giác của ta và Ánh Minh cũng phát sáng trong Tuệ Giác của người ta hồi hướng cho họ. Y chang như công tắc được bật thì tất cả mọi ngọn đèn khi gắn kết với nhau đều phát sáng, mỗi một chúng ta khi đồng tu như vầy có một sự gắn kết miên mật với đức tin vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, với Nhân Quả Thiện Ác, phải giữ năm giới và hành mười pháp thiện, với an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đã tự nguyện gắn kết lại với nhau như từng ngọn đèn nhỏ trong ngôi nhà của thân tâm này với ngôi nhà của thân tâm người khác, trong cuộc đời này của ta và trong cuộc đời của người khác, trong gia đình của ta và trong gia đình của người khác. Khi chúng ta đồng tu là chúng ta tự nguyện gắn kết lại với nhau và khi chúng ta đồng trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đồng xin Chư Phật rải tha lực Phật điển siêu thế Từ Bi tác động vào tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi người chúng ta thì tất cả ngọn đèn Tuệ Giác của mỗi người chúng ta khi đồng tu và tất cả những ai ta hồi hướng gắn kết với họ thì Ánh Minh Giác Ngộ đều sáng trong tâm và dần dần họ sẽ được tỏ ngộ. Tỏ ngộ tất cả mọi ngóc ngách trong tâm thức của họ, họ sẽ nhìn rõ nhân Ác quá khứ họ đã gieo, họ sẽ nhìn rõ nhân Thiện quá khứ họ đã gieo. Nhân Ác họ gieo, mầm mống họa đang trổ mầm hoặc đã trổ mầm nay nhìn rõ họ sẽ từ bỏ nó. Họ nhìn rõ nhân Thiện họ đã gieo, quả phước báu nay trổ mầm họ tăng trưởng và nuôi dưỡng.

Khi nhiếp tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm, khi các bạn đồng tu trì mật chú Mu A Mu Sa thì Tuệ Giác của muôn muôn người, của tất cả các bạn và những người chúng ta hồi hướng liền tỏa sáng như vậy và chúng ta sẽ không còn sống trong vô minh nữa, Ánh Minh Tuệ Giác sẽ sáng rồi và trên con đường có ánh sáng Tuệ Giác đó ta vững bước đi mà không còn sợ nữa. Các bạn thân mến, cho nên câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chúng ta có một sự tự do biết rằng đêm đen như mực kia là vô minh mà chúng ta đã lầm chấp vùi đầu vào đó trong vô lượng kiếp qua. Nhưng lành thay, nay Ánh Minh Tuệ Giác đã được thắp sáng trong tâm của chúng ta để chúng ta so sánh với màu đen của vô minh. Gần đèn thì sáng, chúng ta ngày nay gần với Tuệ Giác, gần với Ánh Minh của Phật sáng rồi chúng ta có muốn còn gần mực để đen nữa hay không.

Mực của vô minh đen tối vô cùng và chúng ta đã đau khổ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Các bạn đứng giữa đen của vô minh và sáng của Tuệ Giác, Phật không ép các bạn, Bảo Thành không ép các bạn, chúng ta phải có sự sáng suốt trong Chánh Kiến để lựa chọn Ánh Minh Tuệ Giác hay sự đen tối trong vô minh. Hai con đường đều là sự lựa chọn của mỗi một con người, nhưng lời khuyên chân thành của Bảo Thành là trong thời buổi hiện nay, trong thế kỷ này, đặc biệt trong lúc này các bạn đã có nhân duyên tu tập với Bảo Thành hoặc các bạn có nhân duyên mới nghe qua trong lúc này chúng ta hãy gần gũi với Ánh Minh của Tuệ Giác để tránh xa bóng tối của vô minh. Đừng vùi đầu vào trong vô minh nữa hãy tiếp ánh sáng, Ánh Minh của Tuệ Giác để chúng ta sống cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng, vượt qua mọi chướng ngại của cuộc đời, gieo mầm hạnh phúc ở trong ta để nó nảy lên và chúng ta cũng gieo mầm hạnh phúc đến cho muôn người. Đừng như ông vua Tự Đức và quan quân thời đó khinh khi, miệt thị ông Phan Thanh Giản bởi nói về một cái đèn treo ngược. Khi ông ta chứng kiến được từ bên Pháp, của đời sống văn minh bên đó, người Việt thời đó vào năm 1847 đó chưa có cơ hội nhìn rõ nên đã từ bỏ, miệt thị khinh khi.

Các bạn, trong kỷ nguyên mới này, chúng ta lại được nghe về một ngọn đèn treo ngược trong dòng đời của chúng ta. Một ngọn đèn ngược đường với thế gian, ngược đường với nhiều chân lý chúng ta đã nghe, chúng ta đã học, chúng ta đã thấy, chúng ta đã đọc. Các bạn ơi đừng như vua Tự Đức mà khinh khi từ bỏ, hãy thử đi, hãy thử mua một chiếc vé máy bay bay qua bên Pháp để được như ông Phan Thanh Giản hoặc là đi tàu qua đó để nghe, để nhìn, để thấy được bóng đèn thì hiểu ngay thôi. Có điều chấp, chẳng muốn một lần đi qua bên Pháp để thấy ngọn đèn treo ngược thì luôn luôn suốt cuộc đời sẽ chẳng có một lần được tỏ ngộ rằng ở Quốc độ đó, ở thời đó nước Pháp đã có ngọn đèn treo ngược chạy bằng điện.

Các bạn, nếu các bạn không cho mình được một lần chứng nghiệm vài trải nghiệm trên Pháp môn Thiền Thất Bảo trì mật chú Mu A Mu Sa thì các bạn cũng như vua Tự Đức và quan quân trong thời xưa chỉ nghe mà không cho mình bước tới để chứng ngộ. Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp tu thiền chứng ngộ, các bạn chứng được và ngộ. Để chứng được và ngộ các bạn phải tới đó, các bạn phải thực hành, các bạn phải áp dụng, các bạn phải công phu. Trong sự công phu các bạn cho mình tâm thành thực hiện đó các bạn sẽ có một thử trải nghiệm chứng ngộ được Ánh Minh Tuệ Giác thắp sáng trong lòng của các bạn. Tất cả các bạn ai đã tu qua Pháp môn Thiền Thất Bảo Huyền Môn trong thời gian qua chúng ta đều thấy chúng ta nhìn rõ mọi việc, từ từ chúng ta nhìn rõ hơn và từ từ mọi việc được tỏ lộ ra để ta hiểu được chân giá trị của cuộc sống.

Đặc biệt, trong hơn một tháng qua Bảo Thành đã liên tục mỗi ngày hiện hữu cùng các bạn để đồng tu, để hướng dẫn, để thắp sáng Đuốc Tuệ để mỗi người chúng ta nhìn rõ và hiểu rõ một cách chi tiết, chi li hơn về Pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, về sự thần thông của mật chú Mu A Mu Sa. Tại sao gọi là thần thông? Thần thông trong mật chú Mu A Mu Sa không phải là khi các bạn trì mật chú này là các bạn bay lên trời như người nhện hay người dơi, không phải như vậy. Nhưng khi các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa các bạn tiếp được năng lượng Phật điển Từ Bi, lòng Từ Bi của Chư Phật, năng lượng Từ Bi của Chư Phật là năng lượng thần thông bởi nó sẽ chuyển hóa hết mọi khổ đau bất thiện nghiệp và nghiệp chướng của các bạn, bởi nó làm cho các bạn thăng hoa và tăng phẩm giá làm người. Có được thân người này là phương tiện vi diệu bởi nó giúp cho các bạn có một đời sống hướng thượng, bởi Tuệ Giác được thắp sáng để các bạn nhìn rõ được mọi mục đích sống trong cuộc đời, nhìn được giá trị sống trong cuộc đời và nhìn rõ được Nhân Quả Ác để buông bỏ hết, nhìn thấu được Nhân Quả Thiện để nuôi dưỡng và tăng trưởng.

Tuệ Giác, Ánh Minh của Tuệ Giác sẽ sáng mãi bởi nó thắp từ nguồn bất Sanh Diệt không bao giờ hết đó là Phật Tánh của chúng ta, bởi nó được “truyền đăng” tức là truyền ánh sáng đó từ mười phương Chư Phật, từ tha lực Từ Bi của Chư Phật tác động vào tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta, nó vi diệu vô cùng. Ánh Minh của Tuệ Giác là ngọn đèn treo ngược trong dòng đời, nó ngược hết tất cả những chân lý các bạn đã nghe qua, nó ngược hết với tất cả những giáo lý các bạn đã học, nó ngược hết với tất cả những Pháp môn các bạn đã thực tập. Bởi nó ngược nên khó chấp nhận, nếu các bạn miệt thị khinh khi, xoay lưng thì các bạn đã bỏ qua một cơ hội để thực nghiệm theo như lời Phật dạy: “những lời, những Pháp môn ta dạy đều là phương tiện, nghe nhưng hiểu đi, Chánh Kiến đi để áp dụng, nếu nó phù hợp thì tiếp tục còn không thì bỏ qua.”

 Các bạn nếu không dùng lời dạy của Phật với Chánh Kiến tư duy một lần thực nghiệm qua thì các bạn đã giống như ông vua Tự Đức xoay lưng lại với ông Phan Thanh Giản, đã như quan quân thời Chúa Nguyễn vua Tự Đức xoay lưng lại với một nền văn minh đáng lẽ ra Việt Nam đã văn minh hơn bây giờ, phát triển nhanh hơn bây giờ bởi nếu vua Tự Đức nghe được lời của ông Phan Thanh Giản, nếu như quan quân thời đó nghe được lời của ông Phan Thanh Giản mà tin vào một vị trung thần như vậy để thân chinh qua bên Pháp hoặc học hỏi thì chúng ta đã có điện đèn từ ngàn xưa rồi, mấy trăm năm xưa rồi, Việt Nam phát triển dữ lắm. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, khi nghe qua Pháp môn này, Pháp môn Thiền Thất Bảo mật chú Mu A Mu Sa không bỏ qua, cho mình thực nghiệm, trải nghiệm và tu chứng nhất định các bạn sẽ không bao giờ hối hận bởi các bạn sẽ lĩnh hội được một điều huyền bí. Huyền bí ở đây phải được giải, phải được giải rằng chúng ta sẽ nhìn rõ qua màn vô minh đen tối mà đường cùng bí lối ta không hiểu nay được tỏ lộ để ta bước vào được thấy, được thấy những chuyện không bao giờ thấy, được nghe những chuyện đã nghe mà không tin, được hiểu những chuyện ta nay thấy và nghe và hiểu.

Các bạn thân mến, Pháp môn Thiền Thất Bảo Huyền Môn là một phương tiện vi diệu và mỗi người chúng ta khi an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa thì trong tự tánh, Phật Tánh của chúng ta Tuệ Giác tự động sẽ tỏa sáng gọi là Ánh Minh của Tuệ Giác sẽ sáng mãi ở trong lòng của các bạn. Bởi tác nhân của tha lực Phật điển Từ Bi là tự lực cầu Đạo Giải Thoát của mỗi một bạn, hai sự tác động lẫn nhau giữa tự lực và tha lực này thì Tuệ Giác của các bạn sẽ sáng. Gần đèn thì sáng, hãy gần với ngọn đèn của Tuệ Giác để được sáng và nhìn rõ, sống trong hạnh phúc và an vui.

Các bạn, hãy đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi, chúng ta sẽ trì tiếp 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để nương nhờ vào tha lực của Phật tác động vào với tự lực của các bạn để Tuệ Giác được sáng lên cho chúng ta nhìn rõ giá trị của cuộc đời:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Ánh Minh của Tuệ Giác qua sự tác động của tha lực và tự lực. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến) 

Mô Phật! Các bạn thân mến, thoáng một cái Bảo Thành và các bạn đã cùng đồng tu với nhau trên một tiếng đồng hồ. Màu nhiệm thay, chỉ có vài hơi thở một tiếng đã trôi qua, đời người có 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần và có được bao nhiêu năm. Ngắn dài chỉ trong một hơi thở nhưng trong hơi thở đó nếu các bạn theo lời khai thị của Thế Tôn, thắp sáng Tuệ Giác của mình bằng Ánh Minh Giác Ngộ của Phật qua hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa do sự tương tác của tha lực Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi một bạn, chúng ta sẽ có được ánh sáng này ở trong trái tim, ở trong thần thức của chúng ta để chúng ta tự hào là nay đã gần ánh sáng, đã gần đèn Trí Tuệ, đã gần đèn Tuệ Giác.

Các bạn, đừng vùi đầu vào trong mực đen, trong màn đêm của vô minh, hãy gần gũi với Ánh Minh của Tuệ Giác, hãy thắp sáng Tuệ Giác của mình nơi Phật Tánh bằng hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn hãy cho mình một cơ hội nữa để thực hành, nếu các bạn mới nghe qua, dù là coi trực tiếp hay coi lại một lần nữa thì Bảo Thành khuyên các bạn hãy coi bài ngày hôm nay “Ánh Minh Tuệ Giác” thật là nhiều để thấu được nghĩa thú của nó, để cho mình một cơ hội thực tập các bạn sẽ thấy được sự kỳ diệu của mật chú Mu A Mu Sa. Đừng như vua Tự Đức bỏ qua một thời lịch sử mà đúng ra Việt Nam có cơ hội phát triển, đừng như quan thần thời đó đã xoay lưng lại với trung thần Phan Thanh Giản nói lời chân thật mà chẳng được đón nhận. Lời của Bảo Thành là lời chân thật bởi đã thực nghiệm trên 45 năm qua thấy được công dụng siêu thế, thần thông của mật chú Mu A Mu Sa nên trong hơn một tháng qua đã trình bày với các bạn để gieo duyên, để ngưỡng cầu nhân duyên các bạn hội đủ vừa có để đồng hành với Bảo Thành trên con đường tu này, thắp sáng Tuệ Giác của mình bằng Ánh Minh Giác Ngộ của mười phương Chư Phật. Hãy cho mình một cơ hội, hãy coi lại video này thật là nhiều lần để thấm nhuần, hãy coi lại thật là nhiều lần để thấm nhuần mà thực hành cho đúng. Các bạn sẽ hãnh diện vì các bạn đã cho phép mình gần gũi với ngọn đèn Tuệ Giác, với Ánh Minh Giác Ngộ của Chư Phật.

Cám ơn các bạn đã xem! Nếu như các bạn đã coi video và đồng tu với Bảo Thành trong ngày hôm nay hoặc các bạn coi trở lại, các bạn thực tập có hiệu nghiệm xin chúng ta hãy tiếp tục tập nữa và hãy tán thán Pháp môn này để mọi người nhìn thấy và biết để tạo nhân duyên tu tập cho Ánh Minh Tuệ Giác được bừng sáng trong giai đoạn này. Mô Phật!

Giờ đây nếu như có câu hỏi gì Bảo Nghy, Bảo Thy cho Thầy biết có bạn nào gửi câu hỏi đọc cho Thầy nghe.                                         

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1.(72:10’) Dạ ngoài việc siêng năng tu tập mỗi người và trì tụng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa trong từng sát na. Là một nhân viên y tế xin Thầy chỉ cho con cách ứng dụng năng lượng Mu A Mu Sa trong công việc hàng ngày và cách ứng dụng năng lượng này khi tập võ Sa Long Cương?

2. (76:16’) Lời Phật dạy mình biết, hiểu hết mà không tu thì không chứng, nếu tâm mình còn lười, chưa có động lực cầu Đạo mạnh mẽ thì làm gì mới trị được thưa Thầy?

3. (77:31’) Khi những vọng tưởng và sự phiền não hiện lên trong tâm, con nhận biết được chúng và cũng đã trì niệm Mu A Mu Sa như Thầy chỉ dạy, nhưng tâm cứ bị lôi kéo theo, con xin Thầy chỉ dạy con thêm con cần phải công phu tu tập như thế nào mới có thể chuyển hóa được?

2. Giải đáp

Câu 01.(72:10’) Dạ ngoài việc siêng năng tu tập mỗi người và trì tụng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa trong từng sát na. Là một nhân viên y tế xin Thầy chỉ cho con cách ứng dụng năng lượng Mu A Mu Sa trong công việc hàng ngày và cách ứng dụng năng lượng này khi tập võ Sa Long Cương?

 Khi chúng ta là một bác sĩ tương tác với bệnh nhân hàng ngày, tương tác đó được ứng dụng trên câu nói của người xưa “Lương y như Từ Mẫu” tức là người Lương y, người bác sĩ có lòng thương yêu bệnh nhân của mình như con, mang cả trái tim và nhiệt huyết, trí tuệ, kiến thức ở đời để giúp cho bệnh nhân bớt khổ về thân.

Nhưng nay khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trong đầu niệm mật chú Mu A Mu Sa, khi tương tác với bệnh nhân, ta hướng về họ và nương nhờ vào tha lực siêu thế Từ Bi của Phật đó truyền vào cho bệnh nhân của chúng ta cảm giác của sự Giác Ngộ, sự an yên nơi mười phương Chư Phật thì ngay tức khắc người bệnh nhân đó ngoài sự nhẹ nhàng do kỹ năng là một bác sĩ giỏi của ta họ còn cảm giác được năng lượng của tâm linh. Từ đó bệnh của họ sẽ mau hết, tâm của họ sẽ thanh thản và lòng của họ sẽ khởi lên những ý niệm tuyệt vời. Chỉ qua những thao tác nhẹ nhàng của chuyên môn nhưng với tâm đức của một vị đã tu trong Đạo Phật trì mật chú này nhất định bệnh nhân trong giây phút ta trì tụng cho họ mà an trú trong hơi thở Chánh Niệm, họ sẽ đón nhận được năng lượng này. Và khi đón nhận được năng lượng này họ sẽ hoàn toàn khác biệt, hãy cố gắng làm thử điều này để coi coi bệnh nhân của mình có những lời gì sau những giây phút ta trì mật chú cho họ và đồng hành với những kỹ năng cùng kiến thức bác sĩ để trị bệnh cho họ. Đó là vấn đề đầu.

Vấn đề thứ hai, nếu bạn là người tập võ Sa Long Cương. Từ xưa khi các bạn tập võ các bạn phải đánh ra từng chiêu thức do năng lượng của cơ bắp do não bộ điều khiển mà đó mới gọi là võ, gọi là quyền, người xưa nếu học võ người ta gọi là “quyền bất đả công”. Quyền, sức mạnh của quyền thuật, sự nhanh nhẹn của quyền thuật không thể đánh được với công lực của tu luyện nội công. Còn “công bất đả ý” là dù nội công có cứng như núi đi nữa cũng không đả được ý gọi là ý quyền. Ý quyền đó nó lanh lẹ vô cùng cho nên ý của con người có thể phá được tảng núi nữa mà. Mà ý quyền đó không thể thắng được Phật quyền tức là sự di chuyển hài hòa với năng lượng của Phật bởi Phật quyền là gì? Là sự di chuyển dưới tác động của Phật điển một cách hài hòa trên tinh thần Giác Ngộ, cảm hóa đối phương ngay lập tức và để họ không khởi lên niệm sân hận tác động vào trong chiến đấu để hại ta. Cho nên khi chúng ta tập võ mà trì mật chú này thì Phật điển tác động vào với động tác của chúng ta một cách hài hòa tạo cho động tác của chúng ta thanh thoát, nhẹ nhàng tỏa sáng trong năng lượng thánh thiện, không phải là năng lượng bất tịnh của sự chống đối, đối kháng mà là năng lượng thuần kháng. Nó thuần để kháng lại những năng lượng sân si bất tịnh khởi lên trong những động tác đối kháng của võ thuật. Chúc bạn thành công và cố gắng tập, tiếp thu năng lượng Phật điển qua những thao tác của võ Sa Long Cương mà bạn đang tập. Cám ơn bạn!

Câu 02. (76:16’) Lời Phật dạy mình biết, hiểu hết mà không tu thì không chứng, nếu tâm mình còn lười, chưa có động lực cầu Đạo mạnh mẽ thì làm gì mới trị được thưa Thầy?

Có 4 điều mà Phật không thể làm được mà một trong 4 điều đó là Phật không thể độ người không có duyên. Nếu chúng ta quá lười biếng và không tự giác tu tập, không làm được gì hết, hết rồi. Cho nên trong nhà Phật gọi là tự giác, Phật chỉ độ được người có duyên, nếu bạn mà lười biếng, giải đãi, không tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, Phật có tới gõ cửa thì bạn đóng đinh vào cửa để không cho Phật vào mà thôi cho nên câu hỏi này trả lời phải tự giác tinh tấn tu học, đừng lười biếng. Bởi khi bạn quá lười biếng không ai có thể độ được bạn hết, Đạo Phật là Đạo tự động, phải có tự lực cầu Đạo Giác Ngộ mới có sự tha lực để hóa độ chúng ta. Hy vọng bạn hiểu được câu nói này! Cám ơn bạn!

Câu 03. (77:31’) Khi những vọng tưởng và sự phiền não hiện lên trong tâm, con nhận biết được chúng và cũng đã trì niệm Mu A Mu Sa như Thầy chỉ dạy, nhưng tâm cứ bị lôi kéo theo, con xin Thầy chỉ dạy con thêm con cần phải công phu tu tập như thế nào mới có thể chuyển hóa được?

Khi các vọng tưởng tới trong giờ phút các bạn tu tập, các bạn nói các bạn vẫn hít thở trì mật chú nhưng bị lôi kéo là bởi vì các bạn không an trú trong hơi thở đó, không giữ tâm trong hơi thở Chánh Niệm đó và trì mật chú. Đơn giản, nếu các bạn ở trong nhà đóng kín cửa thì chẳng ai ở ngoài có thể dụ các bạn đi chơi được. Nhưng khi các bạn đã bước ra khỏi cửa rồi thì bạn bè có thể rủ bạn đi chơi, uống trà sữa hoặc đi đây, đi đó, họ sẽ có thể nắm tay các bạn và dắt đi bởi các bạn đã bước ra khỏi nhà rồi. Y chang như vậy, khi các bạn bị tư tưởng, vọng tưởng đó kéo đi có nghĩa là bạn đã bước ra khỏi hơi thở Chánh Niệm, bạn chưa có Chánh Niệm. Cho nên nhớ, khi thấy những vọng tưởng, tư tưởng nó tới, cố gắng phát nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tới muôn loài chúng sanh rồi các bạn hít vào bằng mũi phình bụng biết phình bụng, hóp bụng thở từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa. Cứ giữ tâm mình với hơi thở đó thì những vọng tưởng kia nó tới như những bóng ma chập chờn rồi nó sẽ tự động biến mất.

Đặc biệt trong chủ đề “Ánh Minh Tuệ Giác” ngày hôm nay khi chúng ta tu tập cho đúng thì Tuệ Giác của chúng ta sẽ bừng sáng phước báu được rõ đâu là ảo tưởng, ảo giác và những Tưởng thức nó chợt tới thì chúng ta vẫn ngồi yên trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú này để những cái kia nó tới bởi vì nghiệp thức bất tịnh nó chỉ tới nó chào, gọi là nó tới chào ta lần cuối rồi nó đi. Cho nên cứ để nó tới nó chào nhưng đừng nhảy ra bắt tay, ôm ấp nó rồi mời nó vào trong nhà để ngồi xuống chơi với ta, cái đó không có được, như vậy là chúng ta đã không an trú trong hơi thở Chánh Niệm rồi. Cho nên cố gắng theo dõi hơi thở của mình trì mật chú, chúng ta sẽ chuyển hóa được những hiện tượng như vậy.          

Thực hành

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi, chúng ta sẽ trì tiếp 21 biến mật chú Mu A Mu Sa để nương nhờ vào tha lực của Phật tác động vào với tự lực của các bạn để Tuệ Giác được sáng lên cho chúng ta nhìn rõ giá trị của cuộc đời.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Ánh Minh của Tuệ Giác qua sự tác động của tha lực và tự lực.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Chúng con nguyện hồi hướng cho các nhà lãnh Đạo các quốc gia trên thế giới tiếp được ánh sáng từ Tuệ Giác của họ để họ có những chính sách phù hợp giữ cho nên hòa bình thế giới bền vững. 

Cũng thắp sáng Đuốc Tuệ nơi các nhà khoa học ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới để họ có Trí Tuệ chế tạo ra vắt−xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch và rộng lòng Từ Bi, yêu thương, ôm ấp che chở và giúp đỡ những bệnh nhân là những anh chị em chúng con đang đau khổ trong cơn ôn dịch này chúng con mau lành, mau khỏi.

Mô Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn