Search

Bài 1037: Xóa Tan Vọng Tưởng – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn đồng tu Thiền Mật ngày hôm nay để hồi hướng cho thế giới hòa bình, ôn dịch tiêu tan.

Các bạn thân mến, Pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn với mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho mỗi người chúng ta đón nhận thật nhiều năng lượng đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Đây là Pháp môn Thiền Mật có sự phối hợp giữa tha lực mật chú Mu A Mu Sa và sự tự lực của mỗi một hành giả phát tâm cầu Đạo Giác Ngộ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa tha lực và tự lực giúp cho các bạn khi thực tập Pháp môn này có cơ hội gắn kết với năng lượng của mười phương Chư Phật và giúp cho các bạn có được cơ hội nhờ năng lượng đó thẩm nhập vào Như Lai Tạng để hiểu rõ hơn những thâm sâu về Phật Pháp, không qua văn tự nhưng qua bằng sự chứng ngộ của mỗi một các bạn khi thực tập Pháp môn này.

Các bạn thân mến, Pháp môn này dựa trên nền tảng của Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ. Chúng ta mỗi người phải tự nguyện quy y theo Phật Pháp Tăng, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, tin sâu vào Nhân Quả với nhân Ác sẽ tạo ra quả bất thiện là họa và với nhân Thiện sẽ tạo ra quả phước báu, tăng trưởng những phước báu trong cuộc sống của chúng ta. Từ đó, theo lời Phật chúng ta sẽ siêng năng, tinh tấn làm việc thiện tức là gieo nhân Thiện, từ bỏ việc ác, không gieo nhân Ác nữa để chúng ta thanh tịnh được thân tâm và chúng ta có thể tạo ra nhiều nhân duyên tăng trưởng phước báu trên con đường tu. Sau đó mỗi người phải tuyệt đối giữ năm giới của nhà Phật để hộ mạng cho thân tâm của mình luôn trang nghiêm thanh tịnh và oai nghi. Sự giữ giới giúp cho chúng ta luôn được Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên gần gũi gia hộ, hộ mạng cho chúng ta và với sự hoan hỷ hành mười điều thiện tăng trưởng phước báu như vậy trong hơi thở Chánh Niệm và lời nguyện tin sâu với mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật đến với chúng ta.

Các bạn thân mến, khi các bạn tu tập Pháp môn này hãy tìm cho mình một thời gian, không gian phù hợp. Nhất là khi chúng ta đồng tu là một thời gian tuyệt vời bởi có sự gắn kết với nhau trong sự cộng hưởng năng lượng cực lớn để giúp cho chúng ta chuyển hóa tất cả các bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ vô lượng kiếp. Khi các bạn tìm cho mình không gian, thời gian phù hợp, các bạn ngồi tĩnh tọa nhẹ nhàng, có hai phần: phát nguyện, hơi thở và trì mật chú. Khi các bạn phát nguyện xong tức là nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới với năng lượng chúng sanh, sau đó các bạn hít vào. Khi các bạn hít vào các bạn hít vào bằng mũi rồi các bạn đưa xuống Đan điền Khí hải là phần bụng dưới của các bạn, các bạn phình bụng ra. Các bạn khi thở, thở từ từ và hóp bụng vào để cho cơ thể của các bạn có cơ hội chuyển hóa Oxy thấm vào máu, truyền lên não bộ giúp cho các bạn được tỉnh táo nuôi dưỡng cơ thể. Khi thở ra từ từ các bạn sẽ trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta hít ngắn hay dài đều tùy theo sức người, không ráng quá sức để rồi mệt cũng đừng ngắn quá không hay, hít vừa phải phù hợp tự nhiên nhưng thâm sâu nhẹ nhàng.

Khi các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa với hơi thở này thì thân xác và tâm của các bạn sẽ gắn kết với năng lượng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật mà các bạn sẽ cảm nhận được thật là rõ ràng có sự rung chấn ở trong thân tâm của các bạn. Năng lượng đó sẽ chuyển vào trong thân tâm của các bạn, các bạn hãy nhẹ nhàng bởi thân xác càng nhẹ nhàng, tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa năng lượng sẽ tăng tốc mạnh hơn tác động vào thân để làm cho thân các bạn khai mở huyệt đạo, Luân Xa trị bệnh giúp cho thân bớt bệnh. Và khi truyền vào trong tâm giúp cho tâm nhẹ nhàng, thanh thản, khai mở những năng lượng tuyệt đối thanh tịnh, từ năng lượng thanh tịnh đó chuyển hóa tâm của các bạn khơi dậy những niệm Thiện để giúp các bạn chuyển hóa nghiệp chướng từ nhiều kiếp qua.

Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ trì 7 biến mật chú. Tay phải được đặt tên là Trí Tuệ, chúng ta đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, tay trái được đặt tên là Từ Bi. Từ Bi và Trí Tuệ chúng ta đặt lên nhau:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng ta xóa tan đi mọi vọng tưởng. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa có công năng gắn kết giữa tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn với năng lượng Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật. Sự tương tác giữa hai nguồn năng lượng tha lực của Phật và tự lực của các bạn sẽ tạo nên sự rung động và tạo thành một nguồn điện chạy trong châu thân của các bạn. Sự chuyển động điện năng ở trong châu thân của các bạn sẽ giúp cho máu huyết vận hành một cách hoàn hảo hơn, nó giúp cho thân thể của các bạn cường tráng hơn, nó giúp cho các huyệt đạo của các bạn tăng trưởng năng lượng được tích trữ ở đó và luân lưu phù hợp, khai mở các Luân Xa để thân của các bạn sẽ trở nên dũng mãnh. Không những như vậy nó còn tăng trưởng sự an tịnh trong tâm của các bạn.

Các bạn thân mến, nếu các bạn là những người lần đầu tiên thực tập Pháp môn này ngay trong giây phút này, các bạn cứ bình tĩnh, tĩnh tâm cho phép mình một cơ hội cùng nghe với Bảo Thành, cùng thực tập thiền công này với Bảo Thành chắc chắc các bạn sẽ tìm ra nhiều điều thích thú, khi các bạn thực hành mật chú Mu A Mu Sa với hơi thở Chánh Niệm.

Các bạn thân mến, hôm nay đề mục mà chúng ta quán chiếu là xóa tan đi tất cả mọi vọng tưởng, gọi tắt là xóa tan vọng tưởng. Có lẽ hai chữ vọng tưởng nó thật gần gũi với tất cả các bạn và Bảo Thành bởi không ít thì nhiều chúng ta cũng thường mon men, rong ruổi theo những vọng tưởng đó. Có những vọng tưởng tuy là mơ hồ nhưng nó thích thú, có những vọng tưởng tuy là mơ hồ thật nhưng cũng tai hại không có được thích mấy.

Trong tất cả hàng loạt những vọng tưởng lui tới với chúng ta, có nhiều thể loại vọng tưởng làm cho ta có chút niềm vui, cũng có nhiều thể loại sẽ tàn phá sức khỏe, tinh thần của chúng ta bởi tất cả chỉ là vọng tưởng. Nhưng trên con đường tu cầu Đạo Giải Thoát, vọng tưởng thì chúng ta không cần phải tiêu diệt nhưng chúng ta phải hiểu rõ được nó tới từ đâu và làm sao để chuyển hóa vọng tưởng đó thành những năng lượng tích cực phục vụ cho sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa vọng tưởng của mình thì vọng tưởng sẽ đốt cháy năng lượng của các bạn, làm cho các bạn tiêu hao sức mạnh tinh thần thậm chí nó còn làm hại tới sức khỏe của các bạn.

Các bạn thân mến, vọng tưởng tới từ đâu? Bảo Thành kể sơ qua một câu chuyển để con người hiểu rõ được vọng tưởng tới từ đâu theo một cách giải thích cũng như ngôn ngữ đời thường để tất cả mọi người chúng ta có cơ hội hiểu thấu và rõ, không miên man vào trong những văn tự huyền bí cao siêu mà các bạn có thể nói rằng “ôi, văn tự cầu kỳ”. Hãy trở về với ngôn ngữ rất bình thường để chúng ta hiểu thấu, để thực hành nó dễ dàng, để hiểu thấu nó mà chuyển hóa dễ hơn:

“Có một con ếch sống trong hang núi, thế rồi khi nó kêu lên từ ban đêm âm thanh của nó vang vọng vào trong vách núi và dội lại tai của nó. Nó cảm thấy thích thú vô cùng bởi nó không cô đơn một mình, bởi nó nghĩ âm thanh dội vào vách núi mà nó nghe được, vọng lại như vậy thì nó tưởng rằng hình như có một con ếch đồng loại khác còn kêu lớn hơn nó, to hơn nó. Do đó, nó càng kêu to lên, âm thanh vang vọng lại càng to, nó kêu một tiếng thì bên kia vọng lại một tiếng, nó kêu nhiều tiếng thì bên kia vọng lại nhiều tiếng. Nó không biết rằng nó càng kêu to âm thanh càng vọng lại như vậy thì có một anh chàng đi săn bắt ếch vào ban đêm nghe thấy được tiếng vang vọng đó thì biết rằng đây là một con ếch thật là lớn, do đó anh ta đã lần mò theo tiếng kêu. Bởi sự thích thú khi đối diện với một âm thanh khác tưởng như là có người đang đàm Đạo, nói chuyện nên nó càng kêu to. Và nó càng kêu to như vậy thì âm vọng lại càng to nhưng khi âm thanh nó kêu quá to, nó giúp cho anh chàng săn bắt ếch kia định vị rõ ràng con ếch ở đâu và thế là anh chàng đó đã bắt được con ếch.”

Chuyện mà anh chàng kia bắt ếch là vấn đề thứ hai, còn vấn đề thứ nhất là ếch không hiểu rằng khi âm thanh đó vang vọng vào tường đá của núi thì vang vọng lại âm thanh của chính nó. Nếu như không có núi, mênh mông giữa đất trời không có bờ ngăn cản chắc âm thanh của nó sẽ hun hút bay mất và tiêu mất vào trong vũ trụ mênh mông bao la. Nhưng có núi cản trở nên âm thanh của nó dội lại.

Các bạn thân mến, vọng tưởng là gì? Là tất cả những suy nghĩ, những niệm của các bạn, những âm thanh trong Tiềm thức của các bạn phát ra và nó dội vào bức tường thành của sự dính mắc, chấp trược nên nó dội về với chúng ta. Nó chạm vào tường tâm thức của chúng ta và trong tâm thức của chúng ta có khả năng làm dội lại âm thanh đó, ghi giữ và dội lại âm thanh đó tới sự nhận thức của não bộ ngày nay. Dù không cần biết những niệm đó khởi lên từ kiếp nào thì nó cũng vang vọng mãi trong Tiềm thức, thâu lượm vào trong A-lại-da thức của chúng ta, nói đúng hơn là bộ nhớ của chúng ta, thần thức có bộ nhớ đó. Và bộ nhớ đó nó cứ nhả ra từ từ, nhả ra từ từ, rỉ rả thì thầm mãi để rồi chúng ta tưởng chừng như đó là một người bạn thân đang trực diện tâm sự và tưởng lầm những gì của ta thâu và phát lại là một đối tượng để ta tương tác. Đó gọi là vọng tưởng bởi chúng ta không nhìn rõ, tại vì sao? Khi chúng ta nhận lầm âm thanh dội lại từ vách núi như con ếch thì chúng ta càng la cho to và tạo điều kiện cho người săn bắt ếch tới gần. Chúng ta càng thích thú đắm mình và tạo ra những thời gian để mà rong ruổi theo những vọng tưởng đó thì chúng ta càng tạo ra một sự nhận định rõ ràng của một anh thợ săn đang rình mò và giết chết chúng ta. Anh thợ săn đó là ai? Đó là tâm tham. Chính vì tâm tham nên vọng tưởng càng nhiều, tâm tham đó hiểu được sự hiếu kỳ, sự thích thú của ta khi tiếp cận được với vọng tưởng của chính mình nên tâm tham dễ dàng xâm nhập vào tâm ý của chúng ta tạo cho chúng ta càng tham hơn. Và tới một lúc nào khi các bạn nhận ra tâm tham đã gần kề thì lúc đó các bạn đã đuối sức rồi.

Trong Đạo Phật Đức Phật dạy và trong những bài sám hối chúng ta thường đọc, có ba vấn đề rất quan trọng trên con đường tu Phật tức là Tham Sân Si, đó là mấu chốt để tạo nên nghiệp bất thiện hay thiện nghiệp phước báu từ Thân Ngữ Ý. Ba đối tượng này là ba anh chàng, ba anh chàng này ba kẻ thù, ba kẻ thù này là ba kẻ trộm siêu việt nó tìm đủ mọi cách luồn lỏi vào trong cuộc đời của chúng ta và nó tìm đủ mọi phương tiện để hấp dẫn, lôi kéo chúng ta trượt mãi theo chúng ta để đắm mình vào vô minh. Người tu Phật không miên man trong những văn tự khác mà trở về với gốc của nhà Phật, tất cả vạn pháp bất thiện hiện hữu trong cuộc đời khi tới như những xui quấy hoặc là những họa bởi những sự bất thiện ta đã tạo ra. Nó từ đâu? Cũng từ nguyên nhân của tham sân si, mà nó khởi lên và nó tác thành từ đâu? Cũng từ thân ngữ ý mà thôi. Hiểu được thật rõ như vậy, gốc của bất thiện nghiệp là do tham sân si phát sinh từ thân ngữ ý do đó chúng ta thấy rằng vọng tưởng nó tới thực sự từ tâm tham, đó là tiếng vọng của tâm thức hay dùng văn chương cho nó hay một chút xíu để chúng ta có thể gọi, có một đối tượng như vậy để quán chiếu rõ hơn, đó chỉ là tiếng vọng cô hồn.

Nhiều khi các bạn nói “cô hồn là gì? Tiếng vọng cô hồn là gì?” bởi vì đó là tiếng vọng tâm thức từ vô lượng kiếp qua nó dội lại. Mà vô lượng kiếp qua chúng ta đã chết nay mới có cơ hội mang lại thân người này và thân người này nó lại bị ảnh hưởng tiếng vọng của tiền kiếp. Chúng ta có thể gọi là tiếng vọng của tiền kiếp, tiếng vọng của cô hồn hay tiếng vọng của quá khứ hay rõ hơn là vọng tưởng. Bởi nhờ Tưởng thức của ta nó thâu nhập và phát trở lại, vang vọng mãi trong cuộc đời, nó thích thú. Nó thích là vì sao? Vì nó phù hợp với tánh tham của chúng ta, nó làm thỏa mãn nhu cầu của cuộc đời nhưng thực sự nó sẽ làm tiêu hao sức mạnh của các bạn bởi nó không mang lại sự lợi lộc gì, chỉ có cảm giác thích thú bởi nó đồng lõa với cái tham của ta, tham với ta đồng lõa với nhau tạo một cảm giác thích thú mà thôi.

Các bạn thân mến, khi chúng ta hiểu rằng vọng tưởng tới từ tâm tham, vọng tưởng tới từ tâm tham của thân ngữ ý do đó chúng ta thật là dễ dàng chuyển hóa nó. Chúng ta không cần phải tiêu diệt, từ thân ngữ ý này nếu như chúng ta dồn năng lực vào đó để tiêu diệt các hoạt động của tâm tham trong thân ngữ ý thì còn đâu thời gian để chúng ta tăng trưởng tâm vô tham. Trong tâm của chúng ta luôn tàng chứa hai thái cực: một là tham, hai là không tham. Không tham tức là vô tham, không có tham, con người rộng rãi, con người không có dính mắc, con người không có vơ vét, ôm ấp vào. Hai tâm thái này luôn luôn tồn tại với chúng ta. Nhưng cuộc đời chúng ta quá ngắn ngủi, nếu chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian để tiêu diệt tâm tham này thì làm sao các bạn tăng trưởng tâm vô tham. Do đó, không cần thiết phải suy nghĩ về những dòng vọng tưởng, tâm tham khởi và vọng về với chúng ta mà chúng ta hãy dùng một nguồn năng lượng khác tích cực hơn để tăng trưởng tâm vô tham của chúng ta.

Khi chúng ta không còn tham có nghĩa là chúng ta cho đi, chúng ta bố thí. Muốn nhận được sự bố thí và cho đi đó là một nghĩa cử cao đẹp, là một hành vi tốt đẹp thì khi chúng ta tu Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn chúng ta đã nhận được sự cho đi từ mười phương Chư Phật. Chư Phật cho cái gì? Chư Phật gửi gắm điều gì đối với chúng ta? Chư Phật gửi gắm một năng lượng siêu thế, luồng Phật điển đại Từ đại Bi, từ năng lượng đó thân tâm của chúng ta đón nhận được và năng lượng đó sẽ nuôi dưỡng tâm vô tham của chúng ta bởi chúng ta nhận được rằng Chư Phật luôn luôn ban rải năng lượng đó cho chúng ta. Và chúng ta thấy năng lượng đại Từ đại Bi đó trong mỗi một chúng sanh luôn luôn cần tới, luôn luôn muốn có để phát huy đời sống, thêm phần an lạc.

Chính vì nhận được giá trị đó nên chúng ta luôn luôn miên mật tu tập để đón nhận năng lượng. Và chính nguồn năng lượng này sẽ dần dần chuyển hóa năng lượng của tâm tham, nó sẽ dần dần chuyển hóa những vọng tưởng của chúng ta thành những tư tưởng trong Chánh Niệm. Miễn là các bạn đừng cần phải dùng thời gian khi vọng tưởng nó trở về với chúng ta, khi chúng ta đang ngồi thiền, khi chúng ta đang tu tập, khi chúng ta đang làm việc mà thấy những vọng tưởng nó ập tới, nó lôi kéo chúng ta. Chính lúc đó các bạn phải nhận thức ta có một bửu bối để chuyển hóa vọng tưởng này, ta không còn sợ hãi, ta cũng không còn phải đẩy lui nó nữa mà ta biết đây là nguồn năng lượng của vọng tưởng đang tới, ta muốn chuyển hóa nguồn năng lượng vọng tưởng này thành nguồn năng lượng trong Chánh Niệm. Cho nên ta mang vọng tưởng đó đặt vào trong hơi thở Chánh Niệm và chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi của Phật thì nguồn năng lượng của vọng tưởng kia liền hòa nhập với năng lượng Chánh Niệm mà trở thành năng lượng Chánh Niệm. Như vậy, các bạn đã chuyển hóa năng lượng bất tịnh bởi vọng thành năng lượng thanh tịnh của Chánh Niệm. Tất cả những gì tới với các bạn, các bạn đều có thể chuyển hóa nó từ xấu thành tốt, từ vô dụng thành hữu dụng, từ tiêu cực thành tích cực, từ bất thiện thành thanh tịnh. Chúng ta không cần phải cứ dồn thời gian để tiêu diệt, để đẩy lui mà chúng ta chỉ cần tăng trưởng phước báu an trú trong hơi thở Chánh Niệm trì mật chú Mu A Mu Sa, tiếp đón năng lượng vi tế của Phật để chuyển hóa năng lượng của vọng tưởng kia.

Các bạn, khi các bạn nhận rõ vọng tưởng tới từ tâm tham và các bạn chuyển hóa vọng tưởng đó bằng Chánh Niệm thì tâm tham nhất định sẽ chuyển hóa thành tâm vô tham. Không còn tham thì là tâm vô tham nghĩa là tâm biết trao ra, biết bố thí và biết gửi tất cả những gì của ta để hiến tặng cho cuộc đời chứ không còn vơ vét, ôm vào nữa. Như con ếch ôm âm thanh của chính mình vang vọng để rồi anh thợ săn bắt ếch đã lần mò theo âm thanh đó và bắt được con ếch. Chúng ta cũng không còn rong ruổi theo âm thanh của vọng tưởng để cho kẻ thù là anh tham này lần mò tới rồi nó tiêm nhiễm, nó xâm nhập vào tâm trí của chúng ta nữa.

Phương pháp cuối cùng các bạn cũng muốn được nghe cho rõ ràng hơn là làm sao để có thể xóa tan vọng tưởng. Xóa tan vọng tưởng không phải là chúng ta tiêu diệt, không phải là chúng ta đẩy lui nó, xóa tan vọng tưởng ở đây là chúng ta dùng hơi thở Chánh Niệm để nuôi dưỡng tâm của ta và sẵn sàng mang tất cả những vọng tưởng đó nhiếp thâu vào trong hơi thở Chánh Niệm, hòa quyện cùng với mật chú Mu A Mu Sa để nương vào thần lực siêu thế đại Từ đại Bi, năng lượng Phật điển đó nó làm cho năng lượng của ảo tưởng kia dần dần chuyển thành năng lượng của Chánh Niệm mà chúng ta sử dụng trong giây phút hiện tại này để tăng trưởng đời sống hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Cho nên khi người có vọng tưởng càng nhiều thì chúng ta không nên sợ khi đã có học Đạo rồi, khi vọng tưởng càng nhiều chúng ta càng không sợ khi đã biết được Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, bởi càng nhiều vọng tưởng chúng ta càng có một cơ hội để chuyển hóa năng lượng vọng tưởng này vào trong hơi thở Chánh Niệm để nó trở thành năng lượng thanh tịnh và nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta sống trong Chánh Niệm.

Không có gì khó khăn để mà không hiểu hết các bạn, có những thứ mà ta tưởng chừng như vô dụng nó sẽ hữu dụng vô cùng bởi vì chúng ta có được Pháp phương tiện chuyển hóa nó. Cũng như những chất thải của cuộc đời ngày xưa chúng ta từ bỏ nhưng nhìn rõ hơn người nhà nông vẫn dùng chất thải đó để vun trồng những cây cối và trở thành những thức ăn cho chúng ta như lúa vẫn cần phân, cây cối cũng cần phân. Như vậy, chúng ta của cuộc đời vẫn có hữu dụng nếu chúng ta hiểu bởi vì cuộc đời là sự bão hòa năng lượng cho nên chúng ta không cần phải tiêu diệt năng lượng này bởi khi chúng ta biết định luật bão hòa chuyển hóa năng lượng đó thì năng lượng tưởng chừng vô dụng này sẽ trở thành năng lượng hữu dụng. Cho nên tất cả những nguồn năng lượng vọng tưởng xưa kia chúng ta sợ hãi bởi khi nó tới, nó kéo tâm trí của chúng ta trượt theo nó thì ngày nay khi nó tới chúng ta sẽ kéo ngược lại. Hồi xưa nó kéo ta đi thì ngày nay ta sẽ kéo nó và nhiếp nó vào trong hơi thở Chánh Niệm. Hồi xưa nó tới như một nhóm quân hung dữ kéo ta và ta cứ miệt mài đeo đuổi, rong ruổi nó ta thấy mệt, thấy sợ rồi. Nhưng ngày nay ta không thấy sợ nữa, nó càng đông, nó càng nhiều, càng nhiều vọng tưởng tới thì ta chỉ cần hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta đón mời nó, chúng ta mời gọi nó hãy đi vào trong hơi thở Chánh Niệm của ta và hòa quyện với mật chú Mu A Mu Sa. Năng lượng Phật điển siêu thế, đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật khi chúng ta hít thở và an trú trong hơi thở đó thì năng lượng đó đủ mạnh để mà mời gọi năng lượng của vọng tưởng đi vào trong Chánh Niệm để trở thành thanh tịnh và hữu dụng.

Cuộc đời quá ngắn các bạn, đừng dồn quá nhiều thời gian để triệt tiêu, để đẩy lui hoặc là để xây một bức tường ngăn cách, khi các bạn xây được bức tường ngăn cách đó thì các bạn cũng đã đến thọ mạng rồi, hết cuộc đời rồi còn đâu nữa mà tu. Cho nên, hãy tu ngay giây phút này, tất cả những vọng tưởng tới chỉ là nhiên liệu để chúng ta chuyển hóa thành năng lượng thanh tịnh. Các bạn đừng sợ vọng tưởng bởi vọng tưởng càng nhiều thì chỉ cần trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa, các bạn mời gọi vọng tưởng đó vào trong hơi thở Chánh Niệm thì tức khắc tất cả mọi năng lượng của vọng tưởng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng thanh tịnh, hữu dụng trên bước đường hành thiền của các bạn. Do đó, từ nay khi những vọng tưởng mà nó bất chợt vọng tới trong tâm thức, bất chợt tới với bạn trong bất cứ một giây phút nào, các bạn phải hoan hỷ và vui mừng lên bởi các bạn phải nghĩ như vầy “à, ta đang có một nhiên liệu, một nhiên liệu đặc biệt để chuyển hóa chúng thành năng lượng thanh tịnh”. Mà làm sao để chuyển hóa? Xin nhắc lại một lần nữa, các bạn chỉ cần trì mật chú Mu A Mu Sa và an trú trong hơi thở Chánh Niệm, mời gọi tất cả những tư tưởng, vọng tưởng đó đi vào trong hơi thở Chánh Niệm thì ngay trong tích tắc, ngay trong sát na đó những vọng tưởng đó sẽ biến thành Chánh Niệm của hơi thở, mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn hãy đặt bàn tay phải Trí Tuệ lên bàn tay trái Từ Bi. Từ Bi và Trí Tuệ để Bảo Thành chúng ta sẽ hít thở 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con xóa tan và chuyển hóa hết mọi vọng tưởng. các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được thật là nhiều năng lượng Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta. Các bạn nhớ, Pháp môn Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn khế hợp giữa tha lực của Chư Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta. Khi tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi tác động vào với năng lượng tự lực cầu Đạo Giải Thoát của chúng ta nó sẽ dung thông tạo thành một nguồn năng lượng vận chuyển trong thân xác của chúng ta, nó khai mở huyệt đạo tăng trưởng sức mạnh, nó vần xoay nơi các huyệt đạo để nó khai mở năng lượng từ đó, nó cũng mở Luân Xa cho chúng ta để tăng trưởng sức mạnh. Khi tu tập các bạn sẽ thấy sự rung động của thân xác, sẽ thấy tay chân rung chuyển, thân xác rung động mạnh hay nhẹ tùy theo cơ tạng, tạng thể của mỗi một con người mà luồng điện sẽ tác động vào nhanh hay chậm, manh hay yếu. Dù nhanh hay chậm, manh hay yếu thì mỗi một người chúng ta cũng phải nhận ra đó là năng lượng của tha lực và tự lực phối hợp vào với nhau. Chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở, hơi thở hít vào ta biết ta hít vào, thở ra ta biết ta thở ra. Trước khi hít vào ta nguyện mười phương Chư Phật xin hãy ban rải năng lượng Từ Bi đó xuống cho muôn loài chúng sanh rồi chúng ta hít vào phình bụng đưa xuống dưới Đan điền Khí hải ở dưới, khi chúng ta thở ra chúng ta hóp bụng từ từ và thở rất là từ từ, đồng nhịp với hơi thở đó ta trì mật chú Mu A Mu Sa theo chiều dài hơi thở chúng ta có thể thở ra được. Bởi sự tương tác của hơi thở và an trú tâm trong hơi thở đó hòa quyện với mật chú khi chúng ta trì niệm Mu A Mu Sa mà nguồn năng lượng của tha lực Chư Phật đó sẽ gắn kết với nguồn năng lượng tự lực cầu Đạo của ta nó mạnh thêm và nó càng mạnh tăng trưởng thêm mỗi một ngày. Đó là lợi ích về thân và lợi ích về tâm là giúp cho tâm của chúng ta thanh tịnh và nhìn rõ mọi Pháp phương tiện bất thiện hoặc là thiện đang chuyển vần trong kiếp này để chúng ta chuyển hóa nó thành những năng lượng hữu dụng, diệu dụng hơn, tốt đẹp hơn.

Hôm nay, chúng ta có đề mục là chuyển hóa và xóa tan tất cả mọi vọng tưởng. Vọng tưởng không tới từ trên trời cũng chẳng tới từ một ai mang nhét vào trong tâm của chúng ta. Vọng tưởng chính là những gì chúng ta khởi lên từ trong ý của ta hoặc từ trong ngôn từ hoặc hành động, nói rõ hơn là từ Thân − Ngữ − Ý từ vô lượng kiếp qua chúng ta đã tạo bởi Tham − Sân − Si đặc biệt là lòng tham. Nay nó vọng về, nay nó trở về, kéo về bởi nó tương ưng với hiện kiếp, với nghiệp hiện kiếp này mà nó trở về như vậy để nó lôi kéo chúng ta đi, để nó tiếp tục làm chủ cuộc đời của ta. Nhưng may thay chúng ta ngày hôm nay đã bắt đầu hiểu và biết về Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn chúng ta không còn sợ những vọng tưởng đó lôi kéo, chúng ta không còn sợ vọng tưởng sẽ tới làm chủ cuộc đời của chúng ta nữa mà chúng ta nhận biết vọng tưởng đó là do chính âm thanh của chúng ta tạo ra từ Ý, từ Miệng và từ Thân vô lượng kiếp qua. Nay nó trở về ta không sợ là bởi vì ta có phương tiện diệu dụng Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn hơi thở Chánh Niệm trong mật chú Mu A Mu Sa, ta dùng hơi thở này trong Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa chúng ta mang tất cả những tư tưởng, vọng tưởng vào trong đó, nhiếp thâu vào trong đó, an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm, hòa quyện vào với năng lượng của Mu A Mu Sa thì tất cả mọi vọng tưởng liền tan biến trở lại và trở thành những năng lượng Chánh Niệm hiện tại trong hơi thở của Mu A Mu Sa.

Từ một cách nhìn gọn nhỏ cho chúng ta thì tất cả khi chúng ta thấy những hiện tượng đó xảy ra cho mình chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa và chúng ta mang tất cả những tư tưởng, vọng tưởng đó vào trong Chánh Niệm nó liền biến mất và nó trở thành năng lượng hữu dụng cho chúng ta. Riêng đối với những con người không thể tập trung bởi vì họ bị những vọng tưởng đó lôi kéo, vọng tưởng rất đa dạng, có những loại vọng tưởng để chúng ta sống với một sự ảo tưởng của cuộc đời, vọng tưởng có thể tạo nên những nhân cách khác biệt để từ đó chúng ta cảm chừng như có một nhân cách đang đối diện với chúng ta nhưng đó chỉ là vọng tưởng của chúng ta mà thôi. Cho nên khi trên đời này chúng ta đối diện với những nhân cách ví dụ như gọi là vong, là ma, gì đi nữa cũng chỉ là vọng tưởng của chúng ta biến hình tạo nên nhân cách đó để chúng ta đam mê tưởng rằng ta đang có nhân cách, một nhân cách khác đang tiếp cận với chúng ta. Mà dù một nhân cách đi nữa thì chúng ta vẫn phải có trí tuệ để suy nghĩ tại sao chúng ta lại đi theo một nhân cách bất thiện, một nhân cách không làm lợi lạc cho đời sống để đi tới sự giải thoát. Nhưng đó không phải là một nhân cách, đó chỉ là vọng tưởng của riêng mỗi một con người tạo ra từ vô lượng kiếp nay nó trở về. Nếu nó trở về như vậy việc đầu tiên chúng ta phải nhận đó không phải là một nhân cách, không phải là một vong linh, không phải là một ma chướng mà nó là năng lượng của vọng tưởng nay trở về thì ta dùng năng lượng Chánh Niệm, hơi thở Mu A Mu Sa mang nó vào trong Chánh Niệm đó, chúng ta chuyển hóa thành những năng lượng tích cực và thanh tịnh.

Ta đã làm được việc đó cho chính ta vậy thì những người xung quanh ta, những người sống chung quanh như những người thật là thân ở trong gia đình hay những người bạn ta quan tâm nếu họ không làm chủ được tư tưởng của họ, họ bị vọng tưởng lôi kéo trượt trên những vọng tưởng đó để rồi không làm chủ được cuộc đời, để bán thân cho vọng tưởng rồi đốt cháy thời gian đến phút cuối cùng cũng không làm chủ được tự thân của mình. Các bạn, các bạn cũng hãy hồi hướng cho họ bằng tư tưởng nghĩ tới hồi hướng cho họ và nhiếp thâu tư tưởng của họ trong vọng tưởng đó khi nghe được vào trong hơi thở Chánh Niệm của bạn bằng mật chú Mu A Mu Sa để giúp cho họ chuyển hóa năng lượng bất thiện do vọng tưởng đó và rồi chúng ta tưới tẩm lên họ năng lượng Từ Bi của Phật, năng lượng của Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Người đó nhờ ảnh hưởng bởi năng lượng hồi hướng của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa và họ nhận thức ra, họ sẽ làm chủ được. Chúng ta cũng gieo duyên với họ khi một mai thấy được giá trị làm chủ trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa biết đâu họ sẽ thực tập Pháp môn này để chuyển hóa toàn bộ năng lượng của vọng tưởng để làm chủ lại cuộc đời và bước lên một bước đường mới, bước đường của hạnh phúc Chánh Niệm của Mu A Mu Sa.

Các bạn, chúng ta đã thực hành và chúng ta đang thực hành, riêng đối với những bạn hôm nay mới bắt đầu nghe được, các bạn cứ yên tâm, hãy cho mình một cơ hội thử để thấy sự mầu nhiệm trong hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm này với mật chú Mu A Mu Sa sẽ giúp cho các bạn tăng trưởng năng lượng thanh tịnh, để giúp cho thân xác và tâm của các bạn đón nhận được nguồn năng lượng từ tha lực mười phương Chư Phật phối hợp vào với tự lực cầu Đạo của các bạn. Nếu các bạn có tâm cầu Đạo Giải Thoát thì nhất định khi trì mật chú này năng lượng của tha lực sẽ hòa nhập với tự lực của các bạn, tạo cho các bạn một đề mục để tu tập, tạo cho các bạn một đề mục để theo dõi, để nhiếp thâu cuộc đời của các bạn vào ngay trong hơi thở Chánh Niệm và sống ngay tại đây, ngay trong giây phút này để hưởng được sự hạnh phúc.

Các bạn thân mến, tất cả mọi vọng tưởng của chúng ta nó tới nó đều có một nhân duyên. Những điều gì xấu nhất không phải là nó xấu bởi vì khi nó quá xấu thì chúng ta mới có cơ hội tìm ra cái đẹp, khi gặp vọng tưởng thì chúng ta mới có cơ hội tìm ra những tư tưởng không nằm trong vọng tưởng, khi đau khổ tới chúng ta mới có cơ hội nhìn ra hạnh phúc và chân giá trị của hạnh phúc. Tất cả vui buồn sướng khổ, mọi mặt trong cảm xúc của con người dù ở góc độ nào đi nữa thì cái nhìn của người tu Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn vẫn luôn luôn hoan hỷ đón nhận bởi trong tay của họ đã có bửu bối là hơi thở Chánh Niệm, mật chú Mu A Mu Sa để chuyển hóa thành thanh tịnh, chuyển hóa thành hạnh phúc, chuyển hóa để thăng hoa đời sống, nâng cao phẩm giá và trở về làm người con Phật, trở thành Phật. Không còn sợ hãi với tất cả mọi vọng tưởng đang kéo tới chúng ta, không còn sợ hãi với tất cả những con người mà chúng ta sợ rằng họ sẽ đánh mất cuộc đời bởi vì họ sống trong ảo tưởng của vọng tưởng, bởi vì sao? Bởi ta đã có mật chú Mu A Mu Sa, ta đã nhiếp được trong hơi thở Chánh Niệm và ta hồi hướng cho họ. Sự đồng tu và cộng hưởng năng lượng này Bảo Thành và các bạn sẽ chú tâm đến những con người chưa làm chủ được tự thân bởi những vọng tưởng, bởi những ảo tưởng đang lôi kéo chìm đắm vào trong sự đau khổ vô thường mà họ không nhận ra. Nhất định sự hồi hướng do đồng tu cộng hưởng năng lượng này, những người chúng ta nghĩ tới họ sẽ thoát ra và làm chủ được hơi thở trong Chánh Niệm và họ sẽ hòa mình vào với năng lượng, với tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi của Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, chúng ta đừng như con ếch hiểu lầm khi cứ gầm lên trong vách núi để rồi tưởng rằng như có một người đang đối đáp như có một con ếch thứ hai. Tất cả những gì mà chúng ta tạo nên bởi tâm tham thì nó sẽ tạo thành một bức tường ngăn chặn ta đi tới sự Giác Ngộ và bức tường đó sẽ dội lại tất cả những ý niệm, những âm thanh, những tạo tác chúng ta tạo ra. Bởi khi ta tạo ra nó va chạm vào bức tường tham đó nó liền dội vào để hấp dẫn chúng ta và như thế “gậy ông đập lưng ông”. Ta đã mang chính ta để sát hại chính ta, ta đã mang những quá khứ để làm chủ hiện tại, như vậy ta không sống ta đã chết, ta phải sống bởi cuộc đời thật là khó có được thân người. Trong vô lượng kiếp các bạn và Bảo Thành mới có đủ phước báu để trở về trong kiếp này mang thân người mà Đức Phật nói là phương tiện vi diệu, chúng ta không trong kiếp này không thể bỏ phí, chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta không thể sống trong ngày hôm qua, sống trong quá khứ, chúng ta không thể để quá khứ, để những âm thanh trong tiền kiếp, không để tiếng vọng của những kiếp trước, không để tiếng vọng cô hồn trong vô lượng kiếp qua lại mượn thân người để nó bám víu vào giết chết cuộc đời của hiện tại. Chúng ta phải sống trong hơi thở Chánh Niệm và chúng ta phải thở trong mật chú Mu A Mu Sa để chuyển hóa tất cả những năng lượng bất thiện, những vọng tưởng của quá khứ nay trở về để biến chúng thành năng lượng thanh tịnh trong Chánh Niệm.

Các bạn, chúng ta đã có một phương tiện tuyệt đối vi diệu, vi diệu vô biên tới mức mà tất cả những vọng tưởng đều chuyển hóa thành Chánh Niệm, tất cả những bất thiện đều được chuyển hóa thanh thanh tịnh và diệu dụng.
Phương tiện đặc biệt này chúng ta phải vận dụng được nó bởi vì mỗi khi các bạn vận dụng được nó các bạn sẽ làm chủ được cuộc đời còn không các bạn sẽ bị vọng tưởng và ảo tưởng lôi kéo các bạn để các bạn sống trong ngày hôm qua, sống cho kiếp qua, sống cho những gì đã đi qua rồi và ngay trong kiếp này các bạn không sống với thân làm người là phương tiện diệu dụng vi diệu mà Đức Thầy của chúng ta là Ngài Bổn Sư đã khai thị và truyền thọ cho chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ đánh mất cuộc đời ngay trong kiếp này thì kiếp sau đừng mong đi về Niết Bàn, đừng mong tái sanh vào cảnh giới thiện bởi ta có sống trong kiếp này để tu đâu, ta đang bị quá khứ lôi kéo, ta đang bị tiếng vọng của cô hồn hấp dẫn và nó đang xâm chiếm, nó đang nhập vào thân xác của chúng ta. Thân xác này đã không còn sống cho kiếp này mà sống cho quá khứ, vọng tưởng là quá khứ, vọng tưởng tới từ tâm tham. Hãy chuyển tâm tham trong hơi thở Chánh Niệm, hãy mang tâm tham đó đang vang vọng vọng tưởng của tiền kiếp đưa nó vào trong hơi thở Chánh Niệm của mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta đồng chuyển nó thành năng lượng thanh tịnh, nuôi dưỡng tự thân của mình, nuôi dưỡng cuộc đời của mình và hồi hướng cho tất cả mọi người làm chủ được cuộc sống để có một cuộc sống an bình và hạnh phúc.

Các bạn, chúng ta hãy đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải lên bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, hãy cùng với Bảo Thành chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm. Nếu các bạn mới vào và bây giờ đang nghe cũng hãy làm theo Bảo Thành cùng tất cả những bạn đồng tu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để cho mình có một cơ hội trải nghiệm trong 7 hơi thở mật chú này. Các bạn ngồi buông lỏng toàn thân, chúng ta nhẹ nhàng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con xóa tan và chuyển hóa hết mọi vọng tưởng. Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra hóp bụng lại từ từ trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Các bạn thân mến, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa nếu các bạn đón nhận được năng lượng Phật điển siêu thế vào thân tâm, nó làm chấn động thân của các bạn, làm rung động hai bàn tay của các bạn, làm rung động thân xác của các bạn hoặc ở trên đỉnh đầu, hoặc ở một phần nào đó của cơ thể mà các bạn cảm giác được nguồn năng lượng đó đang tác động vào, các bạn hãy quán chiếu nó, hãy đón nhận nó bởi đó là năng lượng siêu thế của Phật, năng lượng của lòng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật đang ban rải và tuôn tràn xuống cho các bạn. Các bạn đón nhận bằng tâm thành kính và đưa nó vào trong hơi thở Chánh Niệm, tiếp tục hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra và chúng ta hòa nhập với năng lượng đó để năng lượng đó nó sẽ nuôi dưỡng tự thể của chúng ta giúp cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh và giúp cho chuyển hóa tất cả mọi phiền não của những vọng tưởng đang tràn về. Chúng ta sẽ mang vọng tưởng đó đi vào trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta sẽ mang tất cả những phiền não trong vọng tưởng đó hòa nhập vào trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa thì vọng tưởng liền tan biến, vọng tưởng liền được chuyển hóa. Chúng ta đừng nhảy ra và xua đuổi vọng tưởng, hãy giữ yên trong hơi thở Chánh Niệm, hãy mang vọng tưởng đó trong hơi thở Chánh Niệm và thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa thì các bạn sẽ có một sự trải nghiệm là vọng tưởng đó liền tiêu tan. Các bạn hãy thử rồi các bạn sẽ chứng nghiệm được, chứng ngộ được, các bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng bởi vọng tưởng tới đâu thì chúng ta chuyển hóa tới đó, càng nhiều vọng tưởng chúng ta càng chuyển hóa được nhiều năng lượng tốt trong hơi thở Chánh Niệm bằng trì mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đồng tu trong một tiếng đồng hồ, bây giờ là lúc mà nếu như các bạn có câu hỏi gì thì Bảo Nghy và Bảo Thy hãy cho Bảo Thành biết để chúng ta có thể giải thích, giúp đỡ cho các bạn của mình. Mô Phật.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

2. Giải đáp

Câu 01. (71:50’) Mỗi con người đều có một ước mơ riêng của mình hay gọi theo một cách thông thường là tham vọng. Bản thân chữ tham vọng nó có chữ tham trong đó rồi nhưng mà tham vọng cũng có thể dùng từ tích cực hơn gọi là mục tiêu của cuộc sống. Theo con nghĩ nó giúp cho mọi người sống tích cực và siêng năng trong công việc hàng ngày để đạt được những mục tiêu cao trong cuộc sống, để tận dụng những khả năng của mình. Thầy hay nói là thân người là phương tiện vi diệu để có thể cống hiến tốt nhất trong thời gian mình còn sống. Nếu mục tiêu là điều tốt thì nó cũng rất dễ chuyển thành vọng tưởng, sự khác nhau chỉ là do mong muốn cống hiến cho đời hay cái tâm tham chỉ tìm danh vọng thôi phải không Thầy?  

Vọng tưởng là những cái thuộc tâm tham của quá khứ nay nó vọng về gọi là vọng tưởng. Cũng như con đứng ở vách núi con la lên một tiếng thì âm thanh nó vọng lại tức là âm thanh đã phát nay vọng lại. Còn tất cả những mục tiêu, những tham vọng, những ước mơ, những kỳ vọng của con người muốn đạt ngay bây giờ khởi lên tâm ý đó. Thông thường con người có những mục tiêu, ước vọng, tham vọng, kỳ vọng muốn đạt tới, thành tựu mình mình hưởng lợi mà thôi thì cái đó được gọi là ích kỷ, nó sẽ đi vào tâm tham. Khi chúng ta học Phật, chúng ta không cần phải từ bỏ nó mà chúng ta chuyển hóa nó. Ngày xưa có những ước vọng, có những mục tiêu, những kỳ vọng và nuôi dưỡng những chí hướng thành tựu một điều gì đó chỉ cho riêng ta thì hôm nay chúng ta lồng vào những tư tưởng mà Phật đã dạy đó là cho tất cả mọi chúng sanh thì đó là lời nguyện thay vì chỉ là lời mơ ước của riêng con, cho con, mục đích là tôi và chỉ là tôi. Thì hôm nay con phát nguyện xin Chư Phật con có một ước nguyện hay có một mục tiêu để thành tựu điều đó để mang lại sự lợi lạc cho mọi chúng sanh, xin Chư Phật chứng minh. Thì cái đó không còn là ước vọng, kỳ vọng của riêng mình mà là một sự thành tựu tốt đẹp dựa trên nền tảng của Chánh Kiến và Chánh Tư Duy, suy nghĩ thật rõ và thấy là những điều ta muốn làm lợi lạc cho muôn ngàn chúng sanh, điều đó giúp cho ta thăng hoa ước mơ của riêng mình thành ước mơ của đại đồng, của mọi chúng sanh.

Cho nên chỉ cần thay đổi ước nguyện đó thì chúng ta được quyền, cũng như lời nguyện chúng ta phát lời nguyện thì đây thay vì chỉ là ước mơ chúng ta phát một lời nguyện chân thành với khả năng trong sự Chánh Tư Duy và Chánh Kiến, chúng ta được phép làm điều đó và đó không phải là vọng tưởng bởi bây giờ ta mới khởi lên mà thôi. Còn vọng tưởng là một thể loại đã xong rồi của quá khứ nay nó vọng về để lôi kéo ví dụ như một chuyện gì đó con đã làm của ngày hôm qua và chuyện đó chưa xong hay chưa thành nhưng nó vẫn trở về lôi cuốn con để con bám víu vào chuyện của ngày hôm qua làm cho con đánh mất hơi thở Chánh Niệm và sống trong hiện tại. Chỉ sống với những điều đã thành công của ngày hôm qua hoặc đã thất bại của ngày hôm qua thì những tư tưởng đó, những suy nghĩ đó được gọi là vọng tưởng. Còn ngay bây giờ nếu con khởi lên thân này là vi diệu, con có được khả năng phước báu là phát triển về điều này ví dụ như về âm nhạc, văn thơ hoặc về khoa học hoặc về tất cả mọi những điều gì đó về kiến thức của loài người trong cuộc đời này thì con mới phát nguyện xin Chư Phật chứng minh, con phát nguyện để tăng trưởng kiến thức này để làm cho tất cả mọi chúng sanh nếu được thì xin chúng sanh sẽ an vui trong sự tăng trưởng này của con thì điều đó nó tốt đẹp.

Vọng tưởng là quá khứ, còn lời nguyện là hiện tại nhưng đừng nguyện chỉ riêng cho mình hãy nguyện chung cho mọi người thì điều đó Chư Phật luôn sách tấn chúng ta hãy vì tất cả mọi chúng sanh mà chúng ta làm việc. Đừng vì cái tôi của riêng mình để nâng cao bản ngã, cái ngã, cái tôi của mình. Phá vỡ cái tôi thì trong ta có Người, ta thấy Người trong ta, Người ở đây là Đức Phật, Người ở đây là hằng hà sa số Phật tương lai đang hiện hữu trong những cái thân của chúng sanh dù là nhỏ bé li ti hay thân người vi diệu hay của Chư Thần, Chư Thiên, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đều là một vị Phật tương lai. Chúng ta phải nhìn một cách Bình Đẳng Tánh Trí như vậy để đối xử bình đẳng và hồi hướng cho tất cả trong đó có ta, chứ đừng có riêng cái tôi của mình. Mô Phật.

Câu 02. (77:33’) Khi tu tập làm sao mình phân biệt được thành tựu và ảo tưởng?

 Khi chúng ta ăn cơm chúng ta thấy no bụng, đó là thành tựu bởi vì chúng ta ăn cơm và no bụng. Còn khi chúng ta không ăn cơm đói bụng dữ lắm cứ ngồi tưởng tượng ăn cơm để rồi được no thì cái đó gọi là ảo tưởng. Ảo tưởng tức là không ăn mà thấy no là ảo tưởng còn thành tựu là ăn vào.

Khi các bạn đã tu đúng bởi tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, bởi tin sâu vào Nhân Quả của Đức Phật giảng dạy và giữ năm giới, hành thập thiện các bạn tu, tu tức là các bạn ăn gọi là Pháp vị. Với những điều kiện Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ như vậy các bạn tu Pháp hành Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn tức là các bạn đã mang chén cơm và ăn vào rồi thì tất cả những gì tới với bạn đều là sự thành tựu, còn nếu các bạn không tu mà ngồi đó thì đó chỉ là ảo tưởng. Cho nên khi tu các bạn hỏi phải làm sao để biết đó thành tựu? Các bạn phải kiểm chứng lại coi các bạn có tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo không? Các bạn đã quy y với Phật Pháp Tăng chưa? Các bạn đã tin sâu vào Nhân Quả Thiện và Ác, bỏ Ác làm Thiện chưa? Các bạn đã giữ năm giới chưa? Các bạn đã hành thập thiện chưa? Nếu các bạn đã hành đầy đủ những cái đó là có Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ rồi thì các bạn hành Pháp môn này Mu A Mu Sa nó sẽ đạt được điều kiện để chứng ngộ. Còn nếu như các bạn không có những vế kia thì hoàn toàn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cho nên nó thật là rõ ràng, có chén cơm nâng chén cơm ăn vào bụng thành tựu là no, không có chén cơm ngồi tưởng tượng để ăn đó là ảo tưởng. Nếu các bạn không tin vào Phật Pháp Tăng, không quy y Phật Pháp Tăng, không tin vào Nhân Quả, không giữ năm giới, không hành thập thiện, các bạn cứ ngồi đây mà đọc Mu A Mu Sa thì đó là ảo tưởng. Cho nên khi tu Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn hãy kiểm tra lại những vế kia coi có không bởi đó là những điều kiện cần phải đó để đưa đến sự thành tựu.

Thực hành

Các bạn, chúng ta hãy đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải lên bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, hãy cùng với Bảo Thành chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con xóa tan và chuyển hóa hết mọi vọng tưởng.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con xóa tan và chuyển hóa được vọng tưởng.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia chuyển hóa được ảo tưởng và vọng tưởng, sống chân thật với lý tưởng mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành được, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới tăng trưởng được Trí Tuệ chế tạo ra vắt-xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch cũng như có lòng khoan dung, độ lượng, yêu thương, chữa lành tất cả những bệnh nhân là anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts