Search

Bài 1032: Khơi Mầm Hạnh Phúc – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta lại trở về với kênh Youtube livestream hôm nay để chúng ta đồng tu.

Mỗi một ngày khi chúng ta còn cơ hội hít vào thở ra trong chánh niệm, đồng tu tích lũy năng lượng Từ Bi, tăng trưởng phước báu trong hơi thở chánh niệm đó là nguồn hạnh phúc vô biên.

Bởi như đức Phật nói: “Nếu chúng ta sống một ngàn năm mà không biết nhân quả trong hơi thở chánh niệm, chi bằng chỉ sống một giây trong hơi thở chánh niệm, hiểu thấu nhân quả.”

Bởi khi chúng ta đồng tu trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu cho thật rõ nhân quả, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, giữ được năm giới của nhà Phật, tinh tấn hành mười pháp thiện, lúc đó chúng ta thật sự xứng đáng mặc lấy thân phận làm người, phương tiện vi diệu mà đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta.

Chúng ta thực tập đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, đây là pháp môn tu Thiền Mật song tu với sự nuôi dưỡng tâm của chúng ta trong hơi thở chánh niệm và trì mật chú thần thông Mu A Mu Sa để tiếp được năng lượng siêu thế Từ Bi, mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Khi chúng ta thực tập pháp tu này, mỗi người chúng  ta phải tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, quy y với Phật Pháp Tăng, và chúng ta phải hiểu thấu được luật nhân quả của nhà Phật, nhân ác sẽ trổ quả họa, nhân thiện sẽ trổ quả phước báu. Và giữ đúng theo như lời Đức Phật dạy, là chúng ta phải siêng làm việc thiện, từ bỏ việc ác, để giữ tâm thanh tịnh trong niềm hoan hỷ. Bởi tâm thanh tịnh khi chúng ta tin sâu vào nhân quả, bỏ ác hành thiện và tinh tấn giữ năm giới của Phật truyền dạy sẽ bảo hộ chúng ta trên con đường tu. Từ đó chúng ta tự giác hành mười điều thiện để tích lũy, tăng trưởng phước báu trong kiếp đời này.

Do đó, nhân duyên mà các bạn biết được thiền Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu cùng với Bảo Thành là chúng ta có một nhân duyên lớn ở trong đời này.

Phương pháp này khi tu tập có hai phần:

 – Phần thứ nhất là: hít thở và phát nguyện.

 – Phần thứ hai là: chúng ta thở ra và trì mật chú thần thông.  

Khi hít vào, các bạn hít bằng mũi đưa xuống bụng, phình bụng ra. Rồi khi các bạn thở ra, thì các bạn sẽ hóp bụng vào và trì mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi một lần như vậy là một chu kì, một vòng cầu nguyện hít và đưa xuống bụng phình bụng ra rồi chúng ta hóp bụng thở ra và trì mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi chu kỳ hơi thở được phát nguyện trì mật chú Mu A Mu sẽ giúp cho chúng ta gắn kết được với năng lượng của Phật, năng lượng gì, năng lượng Từ Bi, các Chư Phật mười phương quá khứ, hiện tại và tương lai luôn ban rải Phật điển Từ Bi xuống cho chúng ta, nhiệm vụ là chúng ta có đón nhận hay không.

Thiền Mật Tông là chúng ta hoan hỉ tin vào Phật, Pháp, Tăng, Nhân Quả, giữ giới, hành thiện. Chúng ta cũng hồi đầu về với ánh Tuệ giác của Chư Phật, sẵn sàng đón nhận năng lượng này. Cho nên khi chúng ta thực tập pháp môn này, mỗi một người trong chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng siêu thế vào trong thân tâm.

Và bây giờ Bảo Thành kính mời các bạn, chúng ta đặt bàn tay Trí tuệ là lòng bàn tay phải vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta ngồi thẳng lưng, buông lỏng toàn thân. Khi chúng ta trì mật chú và hít thở nếu thân tâm của chúng ta đón nhận được năng lượng nó di chuyển vào trong thân tâm của chúng ta, chúng ta hãy để tự nhiên.

Thực hành lần 1 (Trì bảy biến)

1. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để khơi mầm hạnh phúc.

(Hít vào, phình bụng, chúng ta thở ra hóp bụng vào, Mu A Mu Sa)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, tu tập Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, đề mục mà chúng ta quán chiếu hôm nay là Khơi Mầm Hạnh Phúc.” Cuộc sống của chúng ta ai cũng mong cầu hạnh phúc, cuộc sống của những loài vật cũng mong cầu hạnh phúc, ngay cả thực vật hay động vật, những loài có sự sống dù là thảo mộc hay sinh vật, con người, hay tầng lớp cao hơn như Chư Thần, Chư Thiên đều mong cầu có sự hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc hình như cũng nằm trong định mệnh của chúng ta bởi trong vô lượng kiếp qua định mệnh của chúng ta được cài đặt bởi những ác nghiệp cho nên hạnh phúc không còn ở trong tầm, nó chợt tới rồi nó chợt đi. Hạnh phúc chợt tới chợt đi, đau khổ thì tuôn tràn khó đi, tới rồi bỏ đi, hạnh phúc tới rồi dễ đi, chỉ đau khổ tới mà không đi được là bởi vì sao, là bởi vì trong tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp qua, ít có gieo mầm hạnh phúc có chăng đi nữa thì mầm hạnh phúc đó cũng không được nuôi dưỡng bởi ánh Tuệ Minh của Chư Phật, Tuệ Giác của Như Lai và với Phật tánh vốn có ở trong ta. Chúng ta ít có khi nào để ý và đón nhận lời Đức Phật dạy, trong ta có Phật tánh, có mầm mống của hạnh phúc nơi tánh Phật, nghe thoảng qua tai nhưng ít khi nào nuôi dưỡng.

Hạnh phúc và đau khổ cũng phải nuôi dưỡng mới có, phải nuôi dưỡng nó mới lớn lên. Nếu mà đau khổ quá nhiều là bởi vì trong vô lượng kiếp qua ta không biết nuôi dưỡng hạnh phúc mà vô tình trưởng dưỡng đau khổ nhưng không hiểu rằng những tạo tác đó là đang nuôi dưỡng đau khổ bởi ít có khi nào được nghe. Ta sống trong vô minh, Ta sống trong Tự ngã, Tự cao, ít có khi nào để ý để lắng nghe. Do đó, ta cứ miệt mài gieo trồng những mầm mống đau khổ và tưới tẩm, nuôi dưỡng nó lớn lên, để rồi khi ta đau khổ hằng hà sa số trong vô lượng kiếp, kiếp này ta không hiểu nguyên nhân cứ than trời than đất, rồi chúng ta đổ thừa.

Hạnh phúc cần phải nuôi dưỡng, đau khổ cũng cần phải nuôi dưỡng. Nhưng chúng ta đã gạt bỏ hạnh phúc qua một bên, chúng ta đã lãng phí thời gian trong sự chăm sóc cho những mầm mống của sự đau khổ, chúng ta đã quên lãng hẳn hạnh phúc vốn có trong chúng ta mà chúng ta lại đi càn quét, vơ vét những đau khổ, những chủng tử, những hạt giống bất thiện để mang vào đặt để trong tâm của chúng ta.

Nói như vậy phải chỉ ra thật là rõ, bằng không chúng ta khó có thể hiểu được mầm mống đau khổ đến từ đâu. Đến từ những tạo tác sân giận, đến từ những tạo tác tham trong vô minh. Các bạn thử nghĩ lại cuộc đời của các bạn trong kiếp này, mỗi ngày khi thức giấc chúng ta có bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng đồng hồ để suy nghĩ về việc ác. Đôi khi chúng ta nói, tôi không bao giờ suy nghĩ về việc ác nhưng nó có thể dính vào tâm tham mà ta không nhận ra, cái ác nó có thể vi tế mà ta không nhận ra mà thôi, chứ thật ra trong cuộc đời, khi chúng ta không giữ được hơi thở chánh niệm để nuôi dưỡng mầm hạnh phúc, chính là chúng ta đang nuôi dưỡng mầm ác. Nhưng vì chúng ta ít có khi nào quán chiếu thật sâu, coi hời hợt nó là chuyện bình thường. Do đó những hạt bụi của tâm ác, những hạt bụi của tâm bất thiện, những hạt bụi của năng lượng tiêu cực dần dần phủ kín trên bề mặt tâm thức của chúng ta và trên thuở ruộng phước điền của ta không có phước mà toàn là họa bởi trong đó những hạt giống của tham sân si, những hạt giống của vô minh, của lầm chấp rải đầy ở trên bề mặt tâm thức của ta, thì còn đâu cơ hội để mầm hạnh phúc được gieo trồng trong tâm Phật, trong tự tánh của chúng ta có cơ hội trỗi dậy nữa.

Các bạn, nếu các bạn có hạt giống tốt mà các bạn đổ một đống xà bần lên trên, hạt giống đó không có cơ hội mọc lên được. Nhưng nếu các bạn chỉ có một hạt giống tốt thôi, mà các bạn chăm sóc cho đàng hoàng thì nó mọc lên một tàng cây cổ thụ đủ có lá, có cành phủ ở trên cuộc đời che mát cho các bạn.

Ác và Thiện cần phải nuôi dưỡng, nếu nuôi ác thì gặp họa, nếu nuôi thiện thì gặp phước báu, nếu các bạn nuôi ác thì gặp đau khổ, nếu các bạn nuôi cái thiện các bạn sẽ gặt hái hạnh phúc. Mầm mống hạnh phúc nó đã được gieo trồng trong tâm thức của chúng ta. Như Đức Phật dạy, không nên sát sanh bởi tất cả mọi chúng sanh đều mong cầu hạnh phúc, đều biết đau khổ và hạnh phúc, chọn lựa sự hạnh phúc để sống với cảm xúc đó. Chính vì vậy hạnh phúc cần phải nuôi dưỡng bằng tánh thiện và đau khổ cần phải loại trừ những hành động ác. Nếu chúng ta còn làm ác trong Tham, còn hành ác trong Sân, còn đâm đầu vào Vô Minh, thì cái ác vẫn là mầm mống lớn nhất, vẫn là cơ hội để cho nó mọc bởi trong bóng đêm của Vô Minh cộng thêm sự tưới tẩm của Tham, Sân thì mầm mống của sự đau khổ, gian ác nó sẽ trổi dậy thật là nhanh như cỏ qua đêm mọc kín cả mặt đất. Còn nếu như chúng ta tưới tẩm vào tâm thức của mình hơi thở chánh niệm và những pháp thiện thì mầm mống hạnh phúc trong tự tánh của tâm Phật sẽ được khơi dậy, vươn lên trên đống xà bần, rác rưởi mà vô lượng kiếp qua ta đã phủ lên, nó có sức mạnh tuyệt vời như vậy. Do đó các bạn hãy ngưng hẳn những tạo tác ác từ Thân, từ Ý và từ Khẩu, hãy ngưng ngay tất cả những tạo tác Tham từ Thân, Ngữ Ý vì các bạn nhớ rằng chúng ta không thể vừa làm ác, vừa làm thiện được. Do đó, khi các bạn làm việc thiện thì việc ác kia nó sẽ tự động ngưng, cho nên không cần phải dành quá nhiều thời gian để các bạn phải nhổ cỏ, để các bạn phải triệt tiêu tâm Tham, Sân, Si mà các bạn chỉ cần nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm để khơi dậy mầm hạnh phúc vốn có trong tự tánh bằng mật chú thần thông Mu A Mu Sa. Khi các bạn hít thở đúng với chánh niệm của mình, biết khi hít vào, biết khi thở ra, phát nguyện và đọc mật chú Mu A Mu Sa là chúng ta đang sống tự tại trong chánh niệm, trong chánh pháp, chúng ta đang tưới tẩm vào chủng tử hạnh phúc, mầm hạnh phúc để nó ngoi dậy, để nó khơi dậy từ những đống rác rưởi do vô lượng kiếp qua ta đã đổ vào đó.

Chúng ta nhớ một lần nữa, là không cần phải tốn quá nhiều thời gian để tiêu diệt những năng lượng tiêu cực, để mà đẩy lui những tâm Tham, Sân, Si. Chúng ta chỉ cần chú tâm vào nuôi dưỡng mình bằng hơi thở chánh niệm, nuôi dưỡng mình bằng mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta luôn đón nhận nước Phật điển siêu thế, năng lượng Từ Bi tưới tẩm vào thân của chúng ta. Dù cho mầm mống của hạnh phúc trong vô lượng kiếp đã bị phủ đầy bởi tham chấp, bởi tham giận, bởi si mê thì chỉ một sát na sống trong hơi thở của chánh niệm, trì mật chú Mu A Mu Sa, thì nghiệp chướng từ vô lượng kiếp qua dù có lớn như quả núi mênh mông vô tận tên là Tu Di, thì tảng đá lớn như khối núi đó cũng phải đổ nát để nhường chỗ cho mầm hạnh phúc khơi dậy.

Không cần biết từ bao vô lượng kiếp qua, bạn có bao nhiêu tội lỗi, tạo biết bao nhiêu là nghiệp chướng, nhưng bây giờ, trong giây phút này, các bạn giữ được hơi thở chánh niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa thì nghiệp quả bất thiện từ vô lượng kiếp qua sẽ phải nhường bước cho mầm hạnh phúc này khơi dậy ở trên sự chồng chất của nghiệp chướng đó.

Các bạn không cần phải ra sức để di Sơn, dời Hải, không cần phải ra sức để phá núi, phá rừng, để tìm được đất trồng những mầm hạnh phúc mà trong mảnh đất tâm của chúng ta Đức Phật đã khởi lên một sự khai mở, truyền thừa và thọ kí rằng ở trong chúng ta có tánh Phật. Chính vì nương nhờ vào hùng lực của Chư Phật, của Pháp, của Tăng, nương nhờ vào cái lực của giữ giới và hành thiện, hạnh nguyện đó mà chúng ta khi hít thở trong hơi thở chánh niệm và trì mật chú nó sẽ có một sức mạnh vô cùng. Sức mạnh đó sẽ đẩy lui các hàng rào cản trở, các tảng đá đè nặng lên trên Tâm của chúng ta và Tham, Sân, Si và Vô Minh sẽ dần lui, lui dần, lui dần để nhường bước cho mầm hạnh phúc khơi dậy.

Các bạn, đó là sự thật, bởi ngày xưa có người hỏi Phật, thưa Phật: “Con tu khi nào thì có thể chứng đắc được?”. Phật nói: “Chỉ một giây, chỉ bảy giây, chỉ một ngày, chỉ bảy ngày, chỉ một đời, chỉ bảy đời.” Con số khác biệt trong một giây hiện tại hay một giây của quá khứ, một ngày của hiện tại hay bảy ngày tới nữa đều tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người chúng ta.

Nhân duyên đó sẽ giúp cho chúng ta chứng đắc như thế nào đều phải tùy thuộc sự công phu của mỗi người nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm trong hiện tại và chúng ta phải luôn luôn trưởng dưỡng mình trong hơi thở chánh niệm trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta sống, để mảnh đất tâm của chúng ta thấm nhuần năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, để làm gì,  để mảnh đất tâm đó nó sẽ có đầy đủ nước, đầy đủ phân, đầy đủ các chất cần có để tiếp năng lượng đặc biệt cho mầm mống, cho chủng tử Bồ Đề, cho mầm hạnh phúc bất diệt khơi lên từ tâm Phật.

Hạnh phúc tới từ tâm Phật là hạnh phúc viên mãn, còn hạnh phúc tới từ những thú vui cuộc đời, từ những miếng ăn, từ những tiền tài, danh vọng, địa vị của thế gian có đó nhưng rồi mất đó, hạnh phúc đó chúng ta không thể mang theo được, bởi hạnh phúc đó chỉ là phù du, chỉ là tro bụi, khi chúng ta chết đi không thể mang theo được. Nhưng hạnh phúc khơi dậy và mọc lên từ tâm Phật bởi chúng ta nuôi dưỡng mình bằng hơi thở chánh niệm, nguồn hạnh phúc đó là nguồn hạnh phúc vĩnh cữu, bất sanh diệt, khi có được nó thì chúng ta luôn luôn có nó.

Do vậy, trưởng dưỡng thân tâm của chúng ta bằng hơi thở chánh niệm và bằng mật chú Mu A Mu Sa rất quan trọng cho những ai có nhân duyên được thọ kí pháp môn này, có nhân duyên để thực hành pháp môn này. Hiểu được điều đó, chúng ta đã biết rằng không cần phải tốn thời gian, tốn công sức để đi đẩy lui Tham, Sân, Si của mình nữa, bởi vốn trong chúng ta khi sinh ra là từ nhân của Tham, Sân, Si và mầm mống của Vô Minh từ vô lượng kiếp. Biết trong chúng ta có đầy đủ, nên chúng ta không cần phải quan tâm nhìn thấy nó nữa, hãy xoay lưng lại với nó và hướng tới tâm thiện, chủng tử tốt trong Phật tánh của chúng ta và lấy nhiên liệu của hơi thở chánh niệm, lấy mật chú Mu A Mu Sa để tưới tẩm, để nuôi dưỡng. Những chất liệu xấu từ Tham, Sân, Si, những mầm mống đen tối từ Vô Minh, chúng sẽ dần héo úa và chết đi để nhường chỗ cho mầm hạnh phúc được khơi dậy trong lòng của chúng ta.

Hạnh phúc đối với định nghĩa của con người tới hầu hết từ những vật chất, từ những cảm xúc tương tác giữa con người với con người qua mối tương giao về vật chất, về đời sống và về tinh thần thuộc rất là người, hạnh phúc đó như cơn gió tới rồi đi, như ánh nắng chiều phủ lên nền nhà rồi sau đó chẳng còn, nhưng chúng ta vẫn níu kéo, vẫn vương vấn với những niềm hạnh phúc sanh diệt trong từng sát na, chẳng để ý tới mầm hạnh phúc bất diệt trong tâm Phật.

May mắn thay, bởi nhờ phước báu muôn đời tích lũy được chúng ta đã tiếp cận được với Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn để nuôi dưỡng hơi thở trong chánh niệm, trong mật chú Mu A Mu Sa và chúng ta có con mắt trí tuệ được khai thị nhìn rõ trong mảnh đất tâm của chúng ta có một hạt giống, hạt giống của hạnh phúc, hạt giống của hạnh phúc nơi tự tánh, hạt giống của hạnh phúc nơi tâm Phật, hạt giống của hạnh phúc mà Đức Phật đã thọ kí rằng trong ta đã có, nên ta không cần phải đi tìm, ta không cần phải nhọc công đi tìm, ta không cần phải tốn phí thời thời gian để đi tìm, ta chỉ cần nuôi dưỡng trong hơi thở chánh niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa thì nguồn năng lượng Phật điển siêu thế Từ Bi từ mươi phương Chư Phật như mưa từ trời sẽ ban rải xuống thân tâm của chúng ta, để cho mầm mống, chủng tử hạnh phúc đó được khơi dậy trên những đống rác rưởi của tâm bất tịnh, những năng lượng của tiêu cực.

Tiêu cực và bất thiện, những bất thiệt nghiệp không có đủ sức mạnh để kiềm hãm và giết chết đi mầm mống hạnh phúc của tự tánh, nhưng nó đủ để xóa tan đi tất cả những hạnh phúc của đời thường do chúng ta nhận lầm tới từ Tham, Sân, Si, vật chất, danh vọng, địa vị, tiền tài và tình yêu. Tình yêu giữa con người với con người gọi là Ái Dục, nhưng tình yêu giữa con người với con người không có chấp mắc, hi sinh vì người mình yêu đó là lòng đại Từ đại Bi. Chúng ta thỉnh là thỉnh mưa pháp Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật để tưới tẩm vào đất tâm của chúng ta để khơi dậy mầm mống hạnh phúc vốn có trong tự tánh.

Chúng ta đã nhận rõ rằng, hạnh phúc ở đời mà tới từ Tham, Sân, Si, tới từ danh văn lợi dưỡng, tới từ tình, tài, danh vọng và địa vị là nguồn hạnh phúc chợt tới, chợt đi, nó vô thường sanh diệt trong từng sát na. Nay chúng ta nhận thấy được một nguồn hạnh phúc mới, hạnh phúc vô sanh diệt, tự tánh của nó vốn có trong tâm Phật của chúng ta. Chúng ta có sự tự do để lựa chọn, lựa chọn hạnh phúc chợt tới chợt đi trong Tham, Sân, Si, trong tiền tài, danh vọng, địa vị, hay lựa chọn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và nuôi dưỡng bằng mật chú Mu A Mu Sa để khơi dậy mầm hạnh phúc bất diệt, vô biên từ tánh Phật mà Đức Phật đã thọ kí cho chúng ta, đã hướng dẫn cho chúng ta, và đã chỉ cho chúng ta thấy rằng ta có tánh Phật, trong tánh Phật của ta có mầm hạnh phúc bất diệt, bất sanh, hạnh phúc đó là hạnh phúc vĩnh cữu, nơi tự tánh của Phật có trong mỗi một kiếp người.

Các bạn hãy trở về đó đi, hãy trở về đó để tưới tẩm, hãy trở về đó để nuôi dưỡng tâm của mình trong Chánh Niệm, hãy trở về để chúng ta có được năng lượng, định lực để khơi dậy mầm mống hạnh phúc đó, đừng miệt mài rong ruổi theo những hạnh phúc chợt đi từ tiền, từ tài và danh vọng, từ vật chất của thế gian, từ tâm Tham, Sân, Si và vùi đầu trong Vô Minh.

Một hạt giống mà chúng ta nuôi dưỡng bởi Vô Minh đó là những hạt giống bất thiện, có tới cũng chỉ để khơi dậy nụ cười chợt tới rồi tắt lịm theo ngày tháng, có tới thì cũng chỉ là đau khổ dài dài và hạnh phúc cũng chỉ như một đợt sóng bồng bềnh trên nước mà thôi. Còn hạnh phúc được khơi dậy, mầm hạnh phúc được khơi dậy trong tự tánh của chúng ta, đó là hạnh phúc vĩnh cữu, không sanh diệt bởi nó khởi lên từ tự tánh Phật, từ sự nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa là những nhiên liệu tuyệt vời để thân làm người của chúng ta có được sự đón nhận tràn đầy năng lượng siêu thế, Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật mà khởi mầm hạnh phúc vốn có trong tâm Phật của mỗi người.

Các bạn hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, chúng ta cũng đồng tâm trì bảy biến mật chú Mu A Mu Sa.

Thực hành lần 2 (Trì bảy biến)

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để khơi dậy mầm hạnh phúc trong mỗi chúng con.

(Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra hóp bụng, trì mật chú Mu A Mu Sa)

Mô phật, các bạn và Bảo Thành vừa tiếp được nguồn năng lượng Từ Bi nơi mười phương Chư Phật. Các bạn thân mến, chúng ta khi thực tập pháp môn Thất Bảo Huyền Môn này, nên nhớ là chúng ta hít bằng mũi, chúng ta đưa hơi xuống dưới đan điền khí hải là dưới bụng đây, chúng ta phình bụng ra để đón nhận hơi, khi hơi đó nó chứa ở dưới đan điền khí hải, nó kích hoạt đan điền khí hải khi chúng ta phình, từ hơi đó, Oxy được đốt cháy, nuôi dưỡng cơ thể và năng lượng biến thành sẽ chuyển qua Nhâm đốc chạy ngược theo xương sống lên trên Bách hộikhi chúng ta hóp bụng và thở ra. Do đó chu kì khi các bạn thở ra, các bạn hóp bụng vào và trì mật chú Mu A Mu Sa để lấy năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật chuyển hóa trong từng chút Oxi dẫn theo năng lượng nhiệt điện chạy vào xương sống lên Bách hội, xuống Ấn đường qua Nhân trung để nuôi dưỡng cơ thể và thần trí của chúng ta.

Nhớ là chúng ta nguyện đầu tiên, là con nguyện mười phương Chư Phật rải tâm từ tới muôn loài chúng sanh và đề mục là khơi lại mầm sống, khơi dậy mầm hạnh phúc cho chúng ta.

Khi chúng ta phát nguyện như vậy rồi chúng ta hít vào phình bụng, chúng ta thở ra từ từ và trì mật chú Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là chìa khóa để gắn kết với năng lượng Phật điển của Phật. Mu A Mu Sa là lời nguyện cùng với Chư Phật, xin Chư Phật hãy ban rải năng lượng xuống cho chúng con. Các Ngài có năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm của chúng con, chúng con thỉnh các Ngài hãy rải năng lượng đó xuống cho cuộc đời của chúng con để chúng con có được tự lực dũng mãnh trong hơi thở Chánh Niệm mà nuôi dưỡng, khơi dậy mầm hạnh phúc vốn có trong tự tánh, trong Phật tánh của mình.

Các bạn nhớ, nếu như các bạn đang đau khổ, có nghĩa là mầm mống trong bất thiện của Tham, Sân, Si từ Vô Minh do vô lượng kiếp qua ta đã nuôi dưỡng nên nó mới có khổ. Cái khổ tới với chúng ta là do chúng ta nuôi dưỡng nó, nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó thì nó không có, cho nên khi có mầm mống đau khổ khởi lên ở trong đầu, ở trong tâm, đầu tiên quán chiếu nhân quả thì chúng ta phải nhận rõ đau khổ đang có trong hiện thời này chính chúng ta đã nuôi dưỡng nó bằng Tham, Sân, Si từ vô thủy vô chung, bằng vùi đầu vào Vô Minh từ vô lượng kiếp qua trong đêm tối, trong sự đen tối của tâm thức, ta không nhìn rõ cho nên cứ đưa tay quờ quạng, vơ lấy Tham, Sân, Si gieo vào trong tâm thức nên kiếp này nó trổ quả đau khổ.

Biết được như vậy không có gì sợ hãi, bởi trong chúng ta, Bảo Thành và các bạn đều có sự đau khổ, sự đau khổ đó do Vô Minh mà chúng ta nuôi dưỡng từ vô lượng kiếp qua. Nhưng hạnh phúc thay, nhưng lành thay, ngày nay chúng ta đã được khai thị thì phải hiểu rõ chúng ta không muốn nuôi dưỡng nó bằng Tham, Sân, Si, những mầm đau khổ đó không nuôi dưỡng nữa, không tốn sức, tốn công nữa, không chú tâm vào nó nữa, nó đã có bởi chúng ta đã nuôi dưỡng, nay chúng ta quay lưng lại với nó và hướng tới năng lượng đại Từ đại Bi siêu thế của mười phương Chư Phật để nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm, khơi dậy mầm hạnh phúc vốn có trong tự tánh, trong tánh Phật của chúng ta. Và nên nhớ hạnh phúc trong tự tánh của Phật là hạnh phúc vĩnh cửu, vô biên, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, nó vốn có ở trong đó nhưng ta chỉ quên nó mà thôi nên nó không mọc được. Nay chúng ta khơi lại mầm hạnh phúc đó để chúng ta dụng nó như một phương tiện chiến thắng những bất thiện, chuyển hóa những nghiệp thức từ quá khứ và chuyển hóa những năng lượng tiêu cực mang lại hạnh phúc cho đời người.

Nhớ, hạnh phúc dựa trên tiền tài, danh vọng và địa vị, hạnh phúc dựa trên tâm Tham, Sân, Si nó chợt tới, chợt đi, ta không làm chủ được, hạnh phúc đó là hạnh phúc sanh diệt trong từng sát na, có đó rồi mất, mất rồi lại hiện, hiện rồi lại đi, do đó chúng ta cứ đau khổ hoài.

Hãy có một sự lựa chọn bằng trí tuệ của nhà Phật là lựa chọn khơi lại mầm hạnh phúc từ tự tánh của tâm Phật qua sự nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm bằng mật chú Mu A Mu Sa, bằng năng lượng Phật điển Từ Bi của Phật.

Các bạn hiện nay, ai đang đau khổ, quán chiếu cho thật rõ đề nhìn thấy nhân đau khổ, mầm mống đau khổ đó tới từ cái Dục, những tham Dục. Dục ở đây là đắm chìm, Tham là muốn có nhiều nhưng mà lại chìm xuống trong đau khổ. Dục về tiền, dục về tài, dục về tình, dục về vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ. Dục tức là vùi đầu, đắm chìm trong đồng tiền, trong danh dự, tài, danh, trong tình cảm giữa con người về sắc ái, rồi trong chuyện ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhà cửa, xe hơi, tất cả vật chất của thế gian, đắm chìm trong đó gọi là tham dục.

Đau khổ luôn là nhiều mầm mống được gieo sẵn từ vô lượng kiếp, nó sẽ trổ quả bởi tâm đó vẫn còn và nó cứ dày xéo lên tâm thức của chúng ta làm chúng ta khổ. Chúng ta đã khổ bao nhiêu đời rồi, chúng ta đã khổ bao nhiêu ngày tháng qua rồi, chúng ta đã để cho bao nhiêu nước mắt đã khô bởi những niềm đau khổ đó.

Lành thay, pháp môn Thất Bảo Huyền Môn đã được khai thị và chúng ta đã bắt đầu nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm, bằng mật chú Mu A Mu Sa và được khai thị để hiểu rõ có một mầm mống hạnh phúc khác, nó bất diệt, bất sanh, bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất giảm đó là hạnh phúc ở trong tự tánh của Phật tánh, chủng tử của Bồ Đề, nó chỉ có được thể khơi dậy, ta chỉ có thể khơi dậy mầm mống hạnh phúc này bằng hơi thở Chánh Niệm, bằng hơi thở Mu A Mu Sa mà thôi.

Nếu các bạn thật sự biết nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì các bạn đã khơi mầm hạnh phúc vĩnh cửu trong tự tánh Phật nơi mỗi chúng ta, và chúng ta còn có được năng lượng để mà hồi hướng cho những người thương yêu của chúng ta đang thiếu niềm hạnh phúc trong cuộc đời, hoặc là họ đang rong ruổi theo những hạnh phúc của đời thường để thế chấp vào hạnh phúc sanh diệt. Đó là nguồn hạnh phúc bất sanh diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, nguồn hạnh phúc vĩnh cửu nơi tự tánh của chúng ta và tự tánh của họ. Do chúng ta khơi được mầm hạnh phúc từ Phật tánh đó mà chúng ta có năng lượng Phật điển dồi dào hơn để giúp đỡ những người yêu thương có cơ hội khơi lại niềm hạnh phúc đó cùng với chúng ta.

Hạnh phúc vô biên và bất diệt luôn tàng chứa trong tâm Phật, nó không chứa trong đồng tiền. Chúng ta cứ nhìn rộng ra đi, biết bao những kẻ giàu có trên thế gian này, chết cũng hai bàn tay trắng, khi tới, vào đời tay trắng, khi đi thì cũng trắng tay, có ai mang được thứ gì theo đâu. Thấy rõ được điều đó, biết bao những nhân tài về kiến thức ở đời, bác học, chết cũng đâu có mang theo được điều đó đi. Cái điều chúng ta có thể mang theo được, Đức Phật đã khai thị, đó là Thiện nghiệp và Ác nghiệp. Chúng ta phải nhất định chọn con đường Thiện nghiệm để mang theo, đừng có khư khư ôm lấy Ác nghiệp trong Tham, Sân, Si của Vô Minh mang theo tái sanh. Tái sanh như vậy chúng ta sẽ bị tái sanh vào tam Đồ khổ, vào Địa ngục, làm Ngạ Quỷ, làm Súc Sanh. Nhưng chúng ta mang theo Thiện nghiệp, mầm mống từ tự tánh của tâm Phật, chúng ta sẽ tái sanh lên những cảnh thiện lành cao hơn để không còn đau khổ, để có nhiều phước báu, rồi từ từ trong từng kiếp một chúng ta sẽ tu để trở thành Phật như lời Phật khai thị: “Ta là Phật sẽ thành.” Quan trọng ở chỗ nắm vững được điều đó để củng cố niềm tin, tín tâm của mình vào Pháp môn tu, để có tín tâm vào ba ngôi tam Bảo một cách tuyệt đối, không lay chuyển, để có sự hiểu biết rõ về Nhân Quả.

Bạn không thể gieo Ác mà có được quả Thiện và Phước báu, gieo Ác thì gặp họa và gieo Thiện thì gặp Phước. Cho nên, nhân của Ác là họa, nhân của Thiện là Phước. Đừng nghĩ rằng, chúng ta gieo Ác là được quả Thiện, Phước báu điều đó không bao giờ tới, chúng ta đừng mơ tưởng tới điều đó. Gieo Thiện thì quả phước tới, gieo Ác thì quả họa tới, cho nên khi họa tới trong đau khổ ở kiếp này thì chúng ta phải nhìn rõ do nhân ác chúng ta đã gieo từ vô lượng kiếp qua, bởi trong vô minh lầm chấp, nhận Tham, Sân, Si làm cha mẹ, vùi đầu vào tái sanh vào Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Nay chúng ta xoay lưng từ bỏ những người cha của Tham, Sân, Si, những người mẹ của Tham, Sân, Si. Và chúng ta từ bỏ luôn màng Vô Minh của tâm thức, xoay về với ánh sáng trí tuệ, tuệ giác, tuệ minh của Chư Phật. Chúng ta nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để khởi mầm hạnh phúc vốn có trong tự tánh đó, để chúng ta sống được an vui với niềm hạnh phúc vĩnh cửu từ tự tánh của tâm Phật.

Các bạn nhìn rõ được điều đó rồi, chúng ta thật hoan hỷ thực hành Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Các bạn có thể hỏi, khi nào chúng tôi có thể thực tập được, các bạn có thể hỏi khi nào là thời gian tốt, lúc nào là tốt, hai mươi bốn tiếng đống hồ, một giây phút, một sát na các bạn còn thở vào thở ra thì chính lúc đó các bạn đang tu tập thiền Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, bởi nương vào hơi thở vào ra, tánh biết của chúng ta biết niệm mật chú Mu A Mu Sa và phát nguyện. Trong khi chúng ta làm công việc hằng ngày, bất luận công việc làm ăn để nuôi sống cho đời người, hay bất cứ một công việc sinh hoạt gì đó trong ngày thường của chúng ta, người Mẹ bận rộn với con cái, công việc này kia, trong sự bận rộn đó chúng ta vẫn còn phải hít, chúng ta vẫn còn phải thở bởi không hít, không thở ta đã chết rồi, cho nên còn hít, còn thở thì nương vào hít thở này để nuôi dưỡng Chánh Niệm trong công việc và thầm niệm mật chú Mu A Mu Sa để khơi mầm hạnh phúc vốn có trong tự tánh, để nó hòa vào, lan tỏa vào với công việc của con người gọi là Mẹ, nội trợ gia đình. Còn đối với người chồng bận rộn nơi xã hội, nơi công sở, nơi việc này, việc kia nặng nhọc kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, thì chúng ta cũng phải thở, và trong hơi thở đó chúng ta giữ được hơi thở Chánh Niệm trong Mu A Mu Sa để khởi mầm hạnh phúc nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm, trong hạnh phúc của tự tánh tâm Phật để lan tỏa niềm hạnh phúc bất diệt, vĩnh cửu đó tới với công việc. Và khi chúng ta về nhà, chúng ta không thấy mệt mỏi bởi hạnh phúc của chúng ta có, có là vốn từ tự tánh, không có trên sự dựa dẫm vào vật chất, của cải thế gian, danh vọng và địa vị.

Nhìn rõ được điều đó, chúng ta thấy mỗi giây, mỗi phút, mỗi nơi, mỗi chỗ, không cần biết không gian ở đâu, thời gian là bao nhiêu, chúng ta đều có thể thực tập được, nếu chúng ta thuần thục nó trong từng sát na thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày, trong từng giây phút chúng ta còn thở vào, thở ra, chúng ta vẫn nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm trong trong mật chú Mu A Mu Sa và mầm mống hạnh phúc, nguồn hạnh phúc vô biên sẽ tràn đầy trong cuộc sống của các bạn, để cảm hóa những con người đang đau khổ sống chung với các bạn, để cảm hóa những con người đang đau khổ về hoàn cảnh khắc nghiệt họ phải đương đầu với và cảm hóa ngay cuộc đời của các bạn để các bạn hết khổ mà hạnh phúc, để những người khác cũng chấm dứt khổ đau trong Vô Minh, trong nhận lầm Tham, Sân, Si làm cha mẹ.

Các bạn thân mến, sự thực tập nó đòi hỏi cần phải có sự miên mật, sự tu tập đòi hỏi phải có sự sách tấn của các bạn thiện tri thức, của những nười đồng tu có cái tâm để đánh thức, để sách tấn, để khuyến khích các bạn trên con đường tu.

Do đó, đồng tu với Bảo Thành, đồng tu với những người đứng đầu hướng dẫn rất quan trọng, bởi Bảo Thành luôn sách tấn các bạn, những người đứng đầu luôn khơi dậy niềm hoan hỷ, sách tấn và khuyến khích các bạn. Bởi trong cuộc sống của chúng ta, có lúc thăng trầm lên xuống, có lúc tu được, có lúc chúng ta buông xuôi theo sự việc của cuộc đời đang xảy ra mà chúng ta không kiềm chế được nó, ta không làm chủ được nó, thì chính lúc đó chúng ta rất cần sự nhắc nhở, từ các Thầy, nhắc nhở từ Bảo Thành, nhắc nhở từ những bạn đồng tu, nên khi chúng ta đồng tu ở trên mạng như vầy, với những giờ giấc ấn định như vầy, mang lại lợi lạc vô cùng, và phước báu vô cùng cho mỗi người chúng ta. Sự đồng tu thật sự nó sẽ trổ hoa trái, và khơi dậy mầm hạnh phúc vĩnh cửu, bất diệt trong tự tánh Phật nơi hơi thở chánh niệm với mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn ơi, các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải lên bàn tay Từ Bi là bàn tay trái, chúng ta sẽ trì bảy biến mật chú Mu A Mu Sa lần thứ ba để tiếp năng lượng Phật điển siêu thế Từ Bi vào trong thân tâm của chúng ta.

Thực hành lần 3 (Trì bảy biến)

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muốn loài chúng sanh, để khơi mầm hạnh phúc trong chúng con.

(Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình bụng ra, hóp bụng vào, thở từ từ, trì mật chú Mu A Mu Sa.)

Mô Phật, các bạn nên nhớ, mỗi một hơi thở vào ta phát nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới cho mọi loài chúng sanh. Mỗi một hơi thở ra, chúng ta lại trì mật chú Mu A Mu Sa, sự thực hành như vậy sẽ trở thành một thói quen, hít vào phát nguyện, thở ra trì chú, miên mật trong suốt cuộc đời thì khi hơi thở cuối cùng đi ra mà chẳng về nữa có nghĩa là thọ mạng viên chung đã tới, hơi thở ra của các bạn sẽ được lướt trên sóng năng lượng Từ Bi của Chư Phật, Mu A Mu Sa, chắc chắn các bạn sẽ được tái sanh cảnh lành, bởi hơi thở cuối cùng của đời người được hòa quyện, lan tỏa bằng năng lượng đại Từ đại Bi, Mu A Mu Sa, năng lượng siêu thế Từ Bi của Chư Phật.

Tất cả cần phải có công phu tu tập để tạo thành thói quen, sự đồng tu của chúng ta như vầy sẽ tạo thành một thói quen. Kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, ngoài những bài pháp ngắn để gợi ý cho chúng ta tu tập, còn có những giờ công phu chung. Chúng ta đồng tu là tập cho mình thói quen có điều kiện, hít vào phát nguyện với mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới cho chúng sanh và thói quen thở ra bằng mật chú Mu A Mu Sa. Với sự công phu tu tập miên mật như vầy, chúng ta đã tạo cho cuộc sống của chúng ta có một phản xạ có điều kiện thiện bằng hơi thở Chánh Niệm, bằng hơi thở Mu A Mu Sa.

Xưa tới giờ ta chỉ thở, thở một cách vô điều kiện, thở một cách không có tu luyện để rồi tâm bối rối, lặn ngụp trong Vô Minh để mà tiếp tay với Tham, Sân, Si tạo ra hằng hà sa số những nghiệp bất thiện gây ra khổ đau, nay chúng ta phải chủ động, chúng ta phải chủ động bởi lành thay, chúng ta biết được pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, mật chú Mu A Mu Sa, ta phải chủ động có điều kiện để để huấn luyện con người của chúng ta, tâm của chúng ta, ý của chúng ta luôn luôn được giữ trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Trước khi hít vào phát nguyện đến mười phương pháp giới Chư Phật ban rải năng lượng tới cho muôn loài chúng sanh, khi thở ra bằng mật chú Mu A Mu Sa. Nó là một thói quen được tu luyện và công phu hàng ngày, nó tạo thành một phản xạ có điều kiện, như vậy các bạn sống trong nguồn hạnh phúc vô biên, bất diệt của tự tánh Phật.    

Các bạn thân mến, buổi đồng tu của chúng ta đã hết tại đây, các bạn hãy chấp tay chúng ta hồi hướng công đức.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Thực hành

Các con quy hướng về ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

Niệm 21 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh để khơi mầm hạnh phúc trong chúng con.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để khơi dậy mầm mống hạnh phúc trong chúng con.

Chúng con cũng nguyện hồi hướng công đức này tới với tất cả nguyên thủ các quốc gia có được nguồn hạnh phúc bất diệt nơi tự tánh để họ tạo ra những chính sách phù hợp, gìn giữ sự hòa bình cho thế giới, mang lại hạnh phúc cho muôn dân.

Chúng con cũng hồi hướng năng lượng đại Từ đại Bi của công đức tu tập đồng tu hôm nay tới những nhà Khoa học về ngành Y, ngành Dược, Bác sĩ, Y tá, nhân viên Y tế, các nhân viên trong những sở cứu trợ để họ có được trí tuệ tìm ra vắc-xin thuốc chữa bệnh và có đầy đủ lòng Từ Bi giúp đỡ chăm sóc và trị bệnh cho tất cả anh, chị, em chúng con đang bị bệnh trong cơn Ôn dịch này. Nguyện xin Chư Phật từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn