Search

4066. Ác Quỷ Dương Gian

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Giờ tu đã tới, mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh pháp, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức và thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, những người yêu thương của chúng con đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho đệ tử chúng con luôn luôn tinh tấn tu học, phiền não đoạn diệt, bệnh tật tiêu trừ, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin chư Phật từ bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Đức Phật nhắc nhở chúng sanh rằng hãy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Mật thiền nương vào chánh niệm hơi thở để gìn giữ tánh biết, quán chiếu vạn pháp qua các mật ngôn quán tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành mật ngôn Mu A Mu Sa, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, mật ngôn Sa Bi Mô U. Bốn mật ngôn này có năng lượng tha lực vi diệu tiếp hiện từ chư Phật tới với chúng ta. Với một lòng thành kính qua chánh niệm của hơi thở, sự tịnh tu này sẽ dẫn đưa chúng ta xa lìa các pháp ác, gần gũi các pháp thiện.

Hãy bắt đầu, hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, lan tỏa đến muôn người ta yêu thương.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Mô Phật! Bảo Thành chào các bạn đồng tu và các bạn đồng tu đang hiện diện ở nhà thuốc Thất Bảo. Nhìn thấy hình ảnh chúng ta quây quần bên nhau dưới sự che chở của chư Phật, chư Bồ Tát với tâm chân thành, với tình thương và với sự sáng suốt lựa chọn con đường tu, thanh lọc thân tâm của mình mỗi một ngày, Bảo Thành rất hạnh phúc. Thế giới nhộn nhịp ồn ào bụi trần gian vất vả ngược xuôi lo toan sớm chiều, mấy ai trong chúng ta còn có thời gian tới với nhau trong tâm nguyện tác ý tu hành đâu. Có chăng là tới chùa chiền gặp các bậc thầy để giải oan khiết, sám hối, tụng kinh hoặc là cầu xin những điều cần thiết cho cuộc đời.

Nhìn thấy hình ảnh các bạn luôn gần gũi với nhau trong tâm thái nhẹ nhàng, trong tình thương chân thật, phát nguyện thanh cao, tu hành đơn giản để nhìn rõ bản thể, suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta và quán chiếu lời ăn tiếng nói, hành vi mỗi ngày để ta sửa, điều này tuyệt vời quá. Hãy luôn luôn giữ tâm thái như vậy để trong ta những tánh thiện được phát huy. Để trong ta tình thương được lan toả. Để cuộc sống của chúng ta luôn luôn vượt qua những trái ngang, nghịch cảnh và để cho mỗi ngày ta không còn lầm mê trong chấp trược, nhưng sáng suốt quyết định, quyết định sống, sống thiện.

Các bạn, mỗi người chúng ta rất dễ bị dẫn dắt bởi sức mạnh quần chúng, phong trào tập thể số đông ở bên ngoài. Từ lâu chúng ta đã bỏ ngõ sự thanh tịnh nơi tâm, chạy theo sự cuốn hút đó rồi hụt hẫng, phiền não, đau khổ, rồi chơ vơ. Các bạn có thấy điều đó không? Có, con đường tu là con đường trở về với chính mình, nhìn rõ được chính mình, thấu suốt được bản tâm của mình. Chánh niệm hơi thở mật thiền rất là đơn giản, dù bất cứ pháp môn nào bạn tu chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thầy luôn luôn dẫn dắt chúng ta là hãy nương vào chánh niệm hơi thở để sống có chánh niệm, suy nghĩ có chánh niệm, hành vi trong chánh niệm. Hiện tại những giây phút ta đang sống tối quan trọng, những điều đã qua chẳng còn nữa đâu đừng đào bới, chuyện tương lai xa vời, đừng tìm tòi rất thực tế.

Những cách nói như vậy thực tế và rõ ràng ta sống trong hiện tại là ta sống. Ta nghĩ quá khứ, vươn tới tương lai là đang chết. Hãy sống dù chỉ một giây trong chánh niệm phước báu vô cùng, sống một giây trong chánh niệm còn hơn sống vô lượng kiếp trong tà niệm, trong ác niệm. Trong mỗi người chúng ta từ nhiều kiếp qua đã được chất chồng biết bao nhiêu những ác nghiệp. Ác nghiệp đó tạo nên cái lực rất mạnh, lực tiêu cực, năng lượng bất tịnh luôn luôn lôi kéo chúng ta. Các bạn ơi, chỉ một hơi thở nhẹ nhàng vào ra và quán chiếu rằng trong ta như Phật thọ ký, vẫn tràn đầy năng lượng của tình thương, cái chất của sự sáng và tỉnh thức, thiện lành. Hơi thở đó sẽ trở thành vi diệu, linh thiêng không phải vì thần linh, trời Phật nhập vào. Nhưng vì chúng ta thể nhập vào trong từng giây phút của cuộc sống thật chánh niệm, không bị sự ràng buộc lôi kéo của ác niệm.

Các bạn, nếu chúng ta có chánh niệm, có thiện niệm trong hơi thở là chúng ta có Phật, có Bồ Tát, có các bậc thiện tri thức, có những người yêu thương gần gũi, có ông bà cha mẹ Cửu Huyền luôn luôn hiện diện bên ta. Nếu chúng ta để cho ác niệm, tà niệm, thất niệm xâm chiếm, thì nhất định bên cạnh chúng ta không phải là Phật, Bồ Tát, thánh hiền, là những bạn đồng tu, là ông bà cha mẹ Cửu Huyền Thất Tổ mà là ác quỷ lộng hành ở trong tâm. Ta đã từng nghe qua những từ ác quỷ, nói về cái ác của những loài quỷ hút máu người như quỷ Akula trên phim ảnh hoặc ta coi qua các phim tàu nói về quỷ, về ma. Thế giới ngày nay các phim hầu hết nếu được gọi là hấp dẫn số đông nhiều là phim về quỷ ma. Có một thể loại phim nữa cũng hấp dẫn không kém đó là những phim hành động, tội ác, bắn nhau, giết nhau, hấp dẫn vô cùng.

Mỗi một ngày từ nhỏ khi trưởng thành có thể tự thỏa mãn cảm xúc của mình, thì những thể loại phim đó là một sự hấp dẫn vô cùng, ta nhồi nhét, ta xem, ta coi. Từ từ những hình ảnh của ác quỷ, của sự dữ, của sự hung tàn, của bạo lực, của cướp bóc, của bóc lột, của hút máu nhau nó tiêm nhiễm vào trong tâm. Mà ta không ngờ rằng nó thực sự đã đi vào thật sâu tâm thức của ta. Dù là ác quỷ ở cảnh giới nào đi nữa, chư Phật dạy muôn loài muôn vật ở mọi cảnh giới đều có thiện tâm ở trong, đều có sự sáng suốt tỉnh giác, đều có lòng bác ái yêu thương. Khi nhận diện ra đều có thể rũ bỏ, chuyển hóa được những điều xấu xa tội lỗi kia. Còn nếu không nhận diện ra, tánh thiện của ta, sự tỉnh giác của ta, sự sáng của ta, lòng yêu thương của ta sẽ cạn dần và biến thành biển đen hay biển máu để hại người, hại ta muôn đời trong trầm luân đau khổ.

Một thứ ác quỷ ở dương gian chẳng phải loài quỷ ở địa ngục hiện lên, mà chính là những hành động, lời nói, suy nghĩ hung tàn, bạo ác, bóc lột lẫn nhau từ con người đối xử với con người, từ con người đối xử với vạn vật trong vũ trụ này. Bóc lột sức lao động của người khác, bóc lột tiền tài của người khác, hút máu của cải của người khác, sức khỏe của người khác, qua những hành động thô ác, bạo tàn, cướp bóc, bóc lột, hối lộ từ đời này có đời kia, từ thế kỷ này qua thế kỷ kia vốn luôn luôn có, đó chính là ác quỷ. Tâm ác đã lộng hành trong thế gian này, ác quỷ đã hiện hình trên dương gian qua những hành động như vậy. Phim ảnh kia chỉ là tuồng tích đóng ra để kiếm tiền, nhưng tuồng tích mà muôn đời ta vẫn để nó diễn bày mãi từ tâm ác biến thành suy nghĩ, lời nói và hành vi tạo tác mỗi ngày của chúng ta mới thật đáng sợ. Cần phải nhìn nhận một cách nghiêm minh để chuyển hóa.

Người ta bóc lột mình, người ta chiếm đoạt mình, người ta hút máu lao động của mình, người ta hút máu chất xám, trí tuệ của mình, người ta hút máu sự lao động của mình, người ta hút máu tình thương của mình, người ta hút máu tất cả về mọi phương diện trong cuộc sống đối với mình đó gọi là ác quỷ dương gian. Dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, như một loài ác quỷ nguy hiểm mà ta biết được, không sao, họ đang hành ác, họ đang thủ ác, họ đang để cho cái ác tâm, ác pháp, ác nghiệp, ác niệm đốt cháy phước báu của họ, tổn hại công đức của họ và đang giết chết họ. Đối xử với ta như thế nào không quan trọng đâu, chỉ cần ta nhìn lại nếu họ đối xử với mình như thế mà mình giữ được sự tự tại an nhiên, mang tình yêu thương phủ khắp lên họ, thắp sáng sự sáng qua sự hồi hướng, đánh thức họ qua lòng bao dung tha thứ và nâng đỡ họ bằng lòng bác ái yêu thương san sẻ. Ta lại tạo được vô vàn phước báu, gầy dựng được hằng hà công đức.

Còn nếu ta để cho sự ác tâm, ác quỷ, ác niệm của họ đối xử với ta đó dẫn dắt ta để ta nổi khùng, nổi sùng, để ta cũng ác như họ thì ta đã bị loài quỷ dương gian kia, ác quỷ dương gian kia biến ta thành quỷ rồi. Người học Phật như chúng ta là người biết kềm chế, biết thúc liễm thân tâm, biết gìn giữ hộ thân, hộ tâm, hộ ngữ, hộ toàn bộ thân xác này, cuộc đời này, suy nghĩ này bằng năm giới, bằng các việc thiện để ta không bị ác quỷ dương gian lôi kéo, dẫn đưa, hành xử như họ. Mà ta được cảm ứng với năng lượng tha lực tình thương của Phật, để đồng hành với chư Phật, chư Bồ Tát trở thành hóa thân của các Ngài trong cõi trần thế này.

Đã bao lần những kẻ ác, ác như quỷ đã đối xử với các bạn và những lần như thế bạn đau đớn như thế nào? Đã bao lần những người ác đối xử với bạn như ác quỷ, bạn sẽ khổ và phiền não như thế nào? Bạn có nhớ những lúc đó bạn có giữ được sự bình tĩnh và đối xử bằng tâm Phật trong yêu thương trong sáng suốt, trong tỉnh thức, trong thiện lành hay không? Hay bạn lại xả độc giết lại họ bằng những hành vi thật ác, ác hơn họ, dữ hơn họ bằng những ngôn từ ghê gớm hơn họ, bằng những suy nghĩ mà không thể nói được. Vịn theo cái cớ dĩ độc trị độc, họ độc ta phải độc hơn họ mới sợ, họ chửi ta ta chửi mạnh hơn họ mới ớn. Ta cứ dùng những câu không phải là danh ngôn, chẳng phải là tục ngữ mà những ác ngữ ở đời hình thành để dẫn đưa chúng ta vào vùng tối của tâm thức, dĩ độc trị độc, họ độc ta độc hơn ta thắng.

Trong câu kinh Pháp Cú có một câu rất hay “Chiến thắng sẽ gây ra hận thù”. Bạn thắng người, bạn dùng độc bạn trị độc, bạn thắng được họ nhưng gây ra hận thù nhau. Còn nếu như bạn dùng độc trị độc bạn không thắng được, bạn thua, bạn sẽ đau khổ. Chi bằng theo như Phật dạy chẳng thắng, chẳng thua, sống ngoài sự thắng bại tranh đua ở đời, tâm của bạn và Bảo Thành sẽ an vui biết bao. Cuộc sống này chỉ cần hai chữ bình an là đủ. Nếu vậy đừng bắt chước câu dĩ độc trị độc mà hãy lấy lòng nhân ái đối xử với nhau, lấy lòng bao dung đối xử với nhau. Oán với oán hà thời oán, lấy oán hận đấu lại oán hận làm sao hết. Chỉ có sự tha thứ và yêu thương mới có thể chuyển hóa được những loài ác quỷ trong dương gian đang đối xử với chúng ta một cách bất công.

Nhưng loài ác quỷ dữ dằn nhất không phải người ta đối xử với ta, mà chính ta đối xử với ta. Bạn có nghĩ rằng bạn đã bóc lột sức khỏe của bạn qua những ngày tháng bạn đã sống chưa? Bóc lột như thế nào? Bóc lột bằng cách bạn đã hoang phí thời gian làm những việc ác, chẳng chăm sóc cho sức khỏe của thân, của tinh thần, của tâm. Bạn là ác quỷ của chính bạn bởi vì từ miệng lưỡi của bạn, từ hành vi suy nghĩ của bạn, biết bao nhiêu những điều ác đã tuông ra giết hại chính bản thân mà mình không ngờ. Ác quỷ bên ngoài người khác đối xử thật dễ ta có thể thay đổi cách sống, nhưng ác quỷ bên trong liệu mấy ai trong chúng ta nhìn rõ được bản thân của mình đâu. Ta có thể thấy cả thiên hạ nhưng không thể thấy được chính mình. Ta có thể nhận biết được ác quỷ trong dương gian nhưng không nhận rõ được ác tâm nơi lòng của chính mình.

Các bạn thân mến, cuộc sống này ngắn thật, vui có buồn có, ác có thiện có. Nhìn thấy bên ngoài thật dễ mà nhìn thấy trong tâm khó lắm. Ta có thể chiến thắng được hằng hà những vạn quân trên chiến trường, điều đó chẳng có nghĩa gì bằng chiến thắng chính chúng ta, kinh Pháp Cú nói như vậy. Trên con đường tu tập chúng ta không tu luyện để chiến thắng người ngoài, mà chúng ta tu luyện để hiểu thấu được ta, chuyển hóa được ta, chiến thắng được vùng tối tâm thức mà những ngày tháng qua ta đã đắm chìm trong đó. Sự tu của mật thiền là sự tu nhìn rõ được mình, là sự tu nhận diện được những phẩm chất cao quý vẫn còn ở trong ta, phát triển qua sự hành trì. Để gội rửa thay đổi những cái ác của chính mình, để miệng ta không còn tuôn ra những ác ngữ, mà là châu ngọc của ái ngữ, miệng ta như búp sen đã nở, mắt ta như ánh sáng của mặt trời chiếu soi vào những nơi tăm tối. Để kẻ u mê như ta một lần nữa lại bước ra sáng ngời bản chất chân thật, thiện lành của sự tỉnh thức.

Tu chỉ có vậy thôi mà và ác quỷ dương gian hiện hình mọi nẻo hoặc là hiện hình trong đời sống của chúng ta, sẽ phải trốn mất thôi. Bởi ta sống trong mật thiền, ta sống trong sự yêu thương, ta sống trong lòng bác ái, ta sống trong sự tỉnh thức và ta sống trong sự sáng suốt của từng giây phút hiện tại. Mật thiền chánh niệm là ngọn hải đăng soi đường ta vượt qua bão tố, giông tố, nghịch cảnh, biển khổ của cuộc đời, chỉ bằng hơi thở vào ra thật nhẹ nhàng, chậm rãi, tịch tĩnh quán chiếu sự yêu thương vốn có nơi ta, sự sáng suốt vốn có nơi ta, sự tỉnh thức vốn có nuôi ta, sự thiện lành vốn có nơi ta. Chẳng ở đâu xa để tìm kiếm để biến ta trở thành, mà hãy về thể nhập vào nó, sống chân thật trong cuộc đời này. Chỉ vậy thôi ác quỷ dương gian ở bên ngoài hay ác quỷ dương gian nội tại ở bên trong đều phải biến mất.

Các bạn, bạn đang tìm gì trong cuộc sống bận rộn vất vả này? Bạn đang bóc lột sức lao động của chính mình và làm bảy ngày một tuần, bạn làm từ sáng cho đến tối, bạn lao lực cả cuộc đời, bạn bóc lột sức khỏe của bạn mà bạn không hay, bạn cứ tưởng như ai đang bóc lột bạn. Bạn đang đày đọa, đối xử với bản thân của mình như một kẻ nô lệ lăn xả vào muôn sự bận rộn ở đời, quên hẳn sự an lạc nơi tâm, khỏe mạnh nơi thân xác, trong sáng nơi tinh thần. Bạn đang bóc lột bản thân, bạn đang đày đọa bản thân, bạn là ác quỷ dương gian của đời bạn, bạn đang hút máu cuộc đời của chính bạn cho tới hơi thở cuối cùng, đày đọa cuộc đời trong ngũ dục vật chất, trong chấp mê huyễn giã. Để rồi khổ, khổ triền miên, để rồi phiền não, phiền não ngày đêm.

Con đường tu chẳng phải tìm Phật ở trên trời để thỉnh Ngài xuống độ dương gian, mà bước vào trong tâm tẩy xóa những tì vết của ác nghiệp, của ác niệm. Con đường tu chẳng phải là thần thông diệu vời trong kinh điển, mà thực tế trong cuộc sống rõ ràng từ thân ngữ ý thể hiện tình thương, sự sáng suốt, sự tỉnh thức và từ bi, bác ái, yêu thương, thiện lành. Bạn muốn bạn thành ác quỷ hay bạn muốn bạn trở thành thiện nhân? Ác quỷ hay thiện nhân chính do tâm ta mà thôi chẳng ở đâu đâu. Sợ nhất là ta không nhận ra để cái thiện nhân nơi ta đã biến thành ác quỷ.

Các bạn thân mến, mật thiền đồng tu là con đường của sự sáng tràn ngập sự yêu thương, luôn luôn tỉnh thức, an vui. Và làm những việc rất cao cả qua những hành vi rất bình thường như san sẻ tình yêu thương, bác ái, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nghèo khốn, an ủi những người bệnh hoạn đau thương, chia sẻ niềm vui với mọi người cơm áo thuốc men hoặc giải thoát cho những mạng sống nhỏ bé không thể tự sống được, bởi vì có những người khác đang muốn giết hại chúng như phóng sinh. Những điều như vậy ta sẽ làm được trong thánh thiện, chỉ cần sám hối cho thật kỹ, nhìn rõ được còn ác quỷ đời người đang hiện hữu trong tâm ta, biến ác quỷ đó thành thiện nhân, biến ác quỷ đó thành thiện thần và biến ác quỷ đó thành một con người tử tế trong chánh niệm để đồng hành với Phật và Bồ Tát. Các bạn, ta có khả năng đó và làm được điều đó mỗi một ngày, đừng tìm ở đâu xa, tìm Phật ở nơi tâm ta. Mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Xin Ngài gia trì cho chúng con có đầy đủ sự bình tĩnh, tinh tấn trên con đường tu, để nhìn rõ được tâm ác của chính mình mà chuyển hóa.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiệp năng lượng, lan tỏa cho nhau, chuyển hóa mọi nghiệp ác.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn