Search

Yard cleaning 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Dọn Dẹp Sân Chùa

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

In the early Fall of 2009, our members got all together to clean the yard around the temple. All ages were at the temple to remove trash, tree and old thing that no longer needed.

Vào đầu mùa thu 2009, quý phật tử đã cùng nhau về chùa để thu dọn rác, cây khô và những thứ hư nát nằm ngổn ngang chung quanh chùa.

It was unbelievable we got it well done . After all, the yard looked much better and cleaner.

Không thể tin nổi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, xung quanh sân chùa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sân chùa đã trở nên thanh tịnh và xanh tươi hơn.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn