Search

Xa Loi Temple 2005-Hồi Ký Chùa Xá Lợi 2005

Xa Loi Temple 2005

Hồi Ký Chùa Xá Lợi 2005

The name of our temple was Dao Son Tu but in 2005 after the six Relics were manifested during the Heart Shire Relic Tour, we changed our temple name’s to Xa Loi Temple; Xa Loi means Relic. The sign was changed and the temple looked very nice when it was begun.

Trước đây chùa được gọi là Đạo Sơn Tự nhưng sau khi sáu Xá Lợi hiện ra trong dịp phái đoàn Phật Tâm Bảo Điện của Tây Tạng triển lãm, Thầy Bảo Thành đã nương nhờ nhân duyên này mà đổi tên chùa thành Chùa Xá Lợi như ngày nay. Bảng chùa Xá Lợi đã được thay thế và cảnh trước chùa nhìn thật tuyệt vời trong thời gian bắt đầu này.

Our members started offer statues to the temple. We sat them in around the locations which looks nature and beauty.

Các phật tử bắt đầu cúng dường các tôn tượng và được Thầy Bảo Thành an vị ở những nơi thật trang nghiêm và tôn kính.

 

And after two-year of hard-worked to clean, our temple looked wonderful. The land is more beautiful with flowers here and there. The grass are greener and nice. The quarry water turn blue and fishes enjoy swimming with the sun shires all over.

Sau hai năm dọn dẹp, cảnh chùa đã hiện ra thật tuyệt đẹp. Chung quanh sân chùa nhìn thật xinh xắn với hoa tươi ẩn hiện đây đó. Đồng cỏ xanh mượt hơn và hồ nước lung linh màu da trời với sự thảnh thơi bơi lội của những bầy cá tung tăng dưới ánh nắng mặt trời.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn