Search

Tự Cứu Lấy Mình

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn

Chúc các bạn bình an và hạnh phúc và luôn nguyện chúc rằng những lời của Bảo Thành khi kể chuyện đồng cảm với tâm trạng của từng người, giúp cho chúng ta hướng tới một đời sống thanh cao theo giáo lý của Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục đi vào một câu chuyện kể của thời Đức Phật.

Có một chàng thanh niên, anh ta khổ quá, khổ nhiều lắm, và anh ta đã đi tìm gặp biết bao nhiêu những thầy phong thủy để tìm hiểu coi cuộc đời của anh ta sao lại khổ như vậy. Nhưng bao nhiêu thầy phong thủy cũng chẳng thể trả lời giúp anh ta thoát khổ được. Anh ta lại tìm gặp biết bao nhiêu những thầy bói thì thầy bói cũng như thầy phong thủy chẳng thể chỉ ra và thực hành gì để làm sao hết khổ. Rồi anh ta cũng đã đi gặp thật nhiều thầy vừa tử vi, tướng số, đồng cốt, hầu cơ và tất cả những vị chúng ta gọi là nhờ vào lên bóng, lên đồng, đủ thứ hết ở trên đời này, rồi cuối cùng tới cái gọi là thờ thánh, cầu đủ thứ để tìm ra nguyên nhân khổ và thoát khổ. Đã nghèo rồi mà còn tốn công, lại tốn thêm của, đâm ra càng nghèo thêm, mà anh ta vẫn không tìm ra được và cũng chẳng ai có thể chỉ ra cách thoát khổ cho anh ta.

Một hôm anh ta nghe thấy danh tiếng của Đức Phật đang ngự trong tịnh xá nên anh ta phát tâm tới gặp Ngài để hỏi coi phương pháp nào giúp cho anh ta hết khổ. Trên đường đi anh ta gặp một vị tỳ kheo tướng hảo quang minh, phong thái nhẹ nhàng, từng bước chân an lạc trong chánh niệm. Sức mạnh của năng lượng từ bi lan tỏa, chiêu cảm anh ta, anh ta cảm ứng trong thân và anh ta liền quỳ xuống và trình với bậc tỳ kheo đó rằng: Thưa ngài có phải chăng ngài là một vị Bà La Môn? Tỳ kheo kia nói: không, tôi là đệ tử của Đức Phật. Anh ta trình bày với vị tỳ kheo đó rằng: tôi khổ thì bây giờ nguyên nhân khổ là gì và làm sao tôi hết khổ? Vị tỳ kheo đó dạy cho anh ta biết rằng hãy tự mình đứng dậy bởi tất cả khổ đều do ta tạo. Nhưng nếu biết tự mình đứng dậy thì khổ sẽ tan dần và chẳng còn. Anh ta nghe thấy có lý bởi bao nhiêu năm trời anh ta đã nương nhờ vào các thầy -thầy phong thủy, bói toán, tử vi, rồi hầu đồng hầu cốt, cầu cơ rồi thờ thánh, đủ hết, mà không ai chỉ được để chuyển hóa khổ của cuộc đời mình. Nay có vị tỳ kheo nói quá đúng. Tất cả khổ là do ta, phải tự đứng dậy để mà thoát khổ. Anh ta liền hỏi có phải chăng đó là sự giác ngộ của ngài? Vị tỳ kheo thưa rằng: Không, đây là tôi chỉ lập lại lời của thầy tôi. Thầy tôi là Phật đang ngự ở tịnh xá. Cũng với tâm phát ra để đi tìm Phật nơi tịnh xá lại gặp được một đệ tử của Phật, có trí tuệ viên mãn như vậy, anh ta hạnh phúc vô cùng liền tri ân bậc tỳ kheo đó, vội vàng đi đến tịnh xá để gặp Phật. Khi gặp Phật anh ta trình bày: Thưa Phật! con khổ và con muốn thoát khổ. Phật liền khai thị cho anh ta rằng: Này người thân yêu của ta. Bây giờ anh thử nhìn coi nếu đến mùa màng gieo gặt lúa mà cả dân làng chẳng ai chịu ra gặt lúa thì trong năm đó thôn làng đó có lúa để ăn hay không? Anh ta nói không. Mà không có lúa ăn thì như thế nào? Sẽ đói khổ. Khi mùa màng tới nếu ta có ruộng đồng thì ta phải gieo phải gặt rồi ta mới có lúa để ăn. Phước đức của ta nếu không gieo gặt sẽ đói khổ. Anh có cả một thửa ruộng mà anh chẳng tinh tấn siêng năng gieo trồng khi mùa màng tới thì lấy gì gặt hái nên anh khổ, khổ từ kiếp trước tới kiếp này. Nếu muốn thoát khổ anh phải gieo gặt vào ruộng lúa của anh đúng vụ mùa đúng thời để anh có thể gặt hái được. Anh đã gặp đúng mùa là sự khai thị rồi, ruộng của anh là ruộng phước trong chân tâm thiện lành của anh. Hãy về gieo vào ruộng phước của anh, thửa ruộng chân tâm của anh, thửa ruộng cuộc đời của anh đang có. Những tâm thiện lành, những mầm mống thiện, và bắt đầu từ đó thì anh sẽ gặt hái được phước báu để thoát khổ, cảnh khổ mà anh đang bị ràng buộc hiện tại. Như có một sức mạnh từ lòng từ ái từ bậc thầy là Phật khai thị, anh ta liễu ngộ và hiểu được. Từ đó anh ta nhận Phật làm thầy và xin quy y theo Đức Bổn Sư để học, để gieo trồng vào ruộng phước chân tâm của mình những chủng tử thiện để hết khổ, thoát khổ.

Các bạn thân mến, câu chuyện này nhắc nhở cho chúng ta rằng mỗi một người trong chúng ta có hoàn cảnh khổ khác nhau. Nhìn theo nhân quả của chư Phật, nhìn theo lời dạy của chư Phật thì dù cảnh khổ đó khác biệt, khổ vì túng thiếu, có thể là vì tiền, có thể vì tình – bị bạc tình bạc nghĩa, có thể vì danh, vì cuộc đời cứ lận đận long đong mãi chẳng thể thoát ra được. Danh chẳng có, quyền chức địa vi chẳng có, tiền tài, tình bạn bè, tình vợ chồng, tình nghĩa gia đình, tình nghĩa con người bạc bẽo như vôi. Những cảnh đau khổ như vậy ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần trải nghiệm, thấm thía. Bởi ai không đi qua những cái khổ đó chẳng thể trở thành con người trưởng thành thật sự. Nhưng ý nghĩa ở đây là làm sao ta thoát khỏi khổ đó. Khi khổ tới ta đã chịu, nhưng làm sao ta để thoát khỏi khổ và đừng để khổ đó tới với chúng ta nữa. Đức Phật đã dạy hãy quán chiếu nhân quả, dù chúng ta không nhìn thấu nhân quả ác bất thiện tạo ra để chúng ta khổ, thì ít nhất chúng ta phải nhìn được pháp thiện là hãy bắt đầu gieo trồng những tâm ý, hành động và ngôn ngữ thiện lành trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta dù có khổ tới đâu đi nữa chúng ta vẫn phải làm việc thì hãy làm bằng tâm thiện lành. Cuộc sống của chúng ta có khổ tới đâu thì cũng phải có sự tương tác va cham với muôn người. Hãy tương tác va chạm và làm việc giao tế với họ trong tư tưởng ngôn ngữ hành động bằng tâm thiện lành. Như vậy thì Bảo Thành, cũng như tất cả các bạn đã biết gieo trồng, gieo trồng đúng những mầm mống thiện vào thửa ruộng của chân tâm ta đúng vụ mùa. Tại sao lại gọi là đúng vụ mùa? Bởi vì đúng vụ mùa là do chính chúng ta đã có phước báu nghe được lời của Phật khai thị, chúng ta đã gặp được Phật – Pháp – Tăng. Ngay cả các bạn chưa một lần tới chùa, chưa gặp Phật – Pháp – Tăng đi nữa thì hôm nay Bảo Thành và các bạn đang được nhắc nhở với nhau về lời dạy của Chư Phật. Và khi tin vào lời này, các bạn làm theo thì các bạn thoát khổ. Tất cả những khổ gì các bạn đang đương đầu, đang chịu đều là do các bất thiện nghiệp các bạn đã tạo ra, những ác nghiệp các bạn đã gây ra. Nay khi nghe được lời Phật gieo vào trong tâm thức, ta hãy gieo trồng đúng vụ mùa, ta hãy tự mình trỗi đứng dậy và làm việc thiện, nghĩ việc thiện, nói lời thiện với tâm thiện lành của mình. Như vậy chúng ta sẽ tạo dựng được thật nhiều phước báu trong cuộc đời và phước báu đó sẽ thay đổi, chuyển hóa khổ đau của chúng ta. Đừng mơ tưởng gì quá nhiều, quá cao siêu, hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng những ngôn từ thiện ái, bằng những suy nghĩ thiện lành và bằng những hành động yêu thương trong sự tương tác giữa người và vật, trong sự tương tác giữa những con người trong gia đình, tương tác với những con người ta có cơ hội tiếp xúc, có nhân duyên đồng hành trong mọi công việc cuộc sống hiện tại. Với ý tưởng như vậy, với điều nhất mực nhớ lời Phật khai thị như vậy, chúng ta sẽ thành tựu được và thoát khổ. Thoát khổ không khó mà cũng không dễ. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ, hiếu thấu được như anh chàng kia được chư Phật khai thị, thì anh ta đã quyết định chuyển hóa khổ và đi theo chư Phật để học hỏi. Chúng ta ở trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nếu các bạn đau khổ và nếu nghe được lời của Phật hôm nay, các bạn thực hành thì các bạn sẽ thoát khổ. Các bạn đừng chạy theo những lời đồn đại trong thế gian, các bạn sẽ tốn tiền tốn bạc tốn sức tốn thời gian để đi tìm thầy bói, thầy phong thủy, thầy này, thầy kia chữa trị chỉ giáo cho. Nhưng những vị đó không thể nào chữa trị bởi nghiệp do bạn tạo ra phải do chính bạn đứng dậy để chuyển hóa. Còn nếu như các bạn đã giàu có, đã có phương tiện và các bạn cũng làm theo thì các bạn càng giàu có và phương tiện càng nhiều, sự thành công của các bạn càng to lớn hơn, vững chãi hơn bởi vì nó dựa trên nền tảng của giới đức của pháp thiện các bạn đã làm.

Các bạn nhớ, chỉ có tâm thiện, chỉ có lời nói và hành động thiện của các bạn đúng theo như lời Phật dạy gieo đúng vào thửa ruộng chân tâm, đúng mùa màng, đúng nơi, đúng chỗ, thì các bạn sẽ không bao giờ khổ. Khổ thì sẽ hết khổ và có phước báu thì phước báu càng tăng trưởng. Hãy làm việc này đi các bạn, hãy thực hành đi các bạn thì các bạn sẽ thấy đời sống của các bạn thay đổi thật nhiều, hạnh phúc hơn, bình an hơn thành tựu hơn. Mỗi một con người chúng ta đều có nhân duyên đặc biệt và nhân duyên đặc biệt nhất trong lúc này là Bảo Thành và các bạn là đã được nghe lời của Thế Tôn. Lời Phật đã dạy cho chúng ta là chúng ta muốn thoát khổ thì hãy tự mình đứng dậy để thoát khổ. Hãy tự mình đứng dậy để chuyển hóa bởi khổ đó là do ta tạo ra thì cũng phải do chính chúng ta đứng dậy để chuyển hóa chúng và kiến tạo một sự hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời bằng lời khai thị của Phật là gieo trồng cho đúng để gặt hái cho đúng. Gieo gì? Gieo thiện, gieo tâm, lời nói và hành động thiện lành thì sẽ gặt hái được quả phúc – phúc báu vô cùng. Hãy cùng nhau gặt hái phước báu và hãy cùng nhau gieo trồng thiện lành nơi tâm ý, ngôn từ và hành động của chúng ta. Chúng ta thật may mắn đã được Phật khai thị. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn