Bắt Giam Tượng Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Chúng ta thực sự có nhân duyên gặp gỡ nhau trên kênh Youtube mỗi ngày và các bạn đều được Bảo Thành kể cho một câu chuyện để tư duy. Câu chuyện dù thật ngắn nhưng các bạn nghe vào những đêm khi các bạn chuẩn bị đi ngủ cũng là một điều thích thú để đi vào giấc ngủ với những suy tư thánh thiện của lời Phật.

Các bạn thân mến, Bảo Thành sẽ kể một câu chuyện các bạn nghe sẽ thấy vui ở trong lòng.

Có một anh nông dân quanh năm suốt tháng làm ruộng. Nhưng một hôm anh ta nghĩ rằng phải đi buôn để có thêm tiền vì nghề nông quanh năm cực khổ mà chỉ đủ ăn. Anh ta đi buôn bông gòn. Khi trên đường đi buôn mang theo bông gòn về, anh ta thấy mệt mỏi thì thấy cái miếu ở giữa rừng, anh ta liền vào trong đó nghỉ. Trong cái miếu này chỉ có một chỗ duy nhất dưới ngay chân tượng của Đức Phật, nó mát rười rượi. Thế là anh ta ngả lưng xuống nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật là dài tươi mát. Khi anh ta dậy thì bông gòn mất hết, chẳng biết ai đã lấy trộm. Anh ta khóc lóc kêu gào, quay qua quay lại mà chẳng thấy ai ở đây. Thật là kỳ lạ, cái miếu này chẳng có ai ở đây đâu mà sao bông gòn biến mất. Nhìn qua nhìn lại, nhìn xuống nhìn lên thấy có tượng ông Phật, thế là anh ta báo quan và trình rằng Phật đã lấy bông gòn của anh ta. Nhà quan tới và hỏi anh ta rằng anh ta đã ngủ ở đây lâu chưa? Anh ta trả lời theo những gì anh ta đã làm. Quan thấy rằng thực sự chẳng có ai đi ngang đây, nhưng chỉ có một tượng Phật mà thôi nên cuối cùng sai lính khiêng tượng Phật về nhốt vào tù và đưa anh nông dân về quan trường để anh ta chứng kiến quan phán xử. Tiếng đồn ầm lên cả thôn xóm nên toàn bộ dân làng kéo tới xem như thế nào và người ta xì xào là tại sao ở trên đời có ông Phật bằng tượng mà lại đi lấy đồ của anh nông dân. Dân làng kéo tới quá đông quá ồn ào gây mất trật tự nơi quan tòa xử án nên quan cho bắt nhốt hết mọi người lại và nói vì các ngươi làm ồn ào quá ta nhốt hết tất cả các ngươi lại. Người bị bắt thanh minh kêu oan là vì tò mò tới coi tới thăm thôi mà bị nhốt như vậy thì không đúng. Ông quan vẫn nói ta nhốt tất cả các ngươi lại bởi các ngươi làm ồn ào quá. Các ngươi không tôn trọng nơi quan tòa như vậy. Nhưng dân vẫn kêu oan nên cuối cùng quan tòa nói rằng: Thôi! ta sẽ thả tất cả các ngươi ra nhưng mỗi người phải mang tới nộp cho quan một cục bông gòn. Thế là dân được thả ra và từng người từng người mang bông gòn tới nộp cho quan. Nhưng có một anh chàng mang bông gòn tới nộp thì anh nông dân phát hiện đó là bông gòn của anh ta liền trình báo với quan. Quan bắt anh này để truy cứu thì cuối cùng anh ta đã nhận tội chính anh ta là kẻ đã ăn trộm bông gòn của người nông dân và phải hoàn trả lại và còn bị quan phạt tù. Quan đã trả lại cho anh nông dân và nói rằng tượng Phật không phải là người lấy đi bông gòn của anh mà chính anh này, nên bây giờ phải tha cho tượng Phật và thỉnh trở về miếu cũ. Nói rồi quan sai lính mang tượng Phật an vị lại chỗ cũ.

    Các bạn thân mến, đây chỉ là cái kế của ông quan làm việc đó để tìm ra tông tích của tên trộm. Ông quan đã mượn tượng Phật và đã nhốt tượng Phật vào trong tù để tên trộm phài lòi mặt ra. Ở trên đời ngày nay, các bạn ơi, có biết bao nhiêu con người đã nhốt Phật vào một chỗ để làm giàu, để tăng trưởng tiền tài danh vọng địa vị cho họ. Rồi có biết bao nhiêu con người đã nhốt Phật vào ở trong tù, mượn danh của Phật để làm giàu, tự tung tự tác tạo nghiệp vô số mà chẳng biết ngừng. Nếu chúng ta kể, liệt kê ra thì có không biết bao nhiêu con người đã lợi dụng Phật, nhốt Phật vào, nhốt tượng Phật vào như ông quan đã nhốt tượng Phật mà tìm ra kẻ trộm. Trên đời này cũng đã có biết bao nhiêu những con người nhốt tượng Phật để có tiền tài danh vọng và địa vị. Nhưng cái đó vẫn chưa có đáng kể, cái đáng kể ở cái chỗ là có người đã nhốt một ông Phật thực sự lại để rồi tự tung tự tác tạo nghiệp chẳng sợ gì. Người đó là ai? Người đó là chính mỗi người chúng ta đây, đã nhốt ông Phật tương lai vào ngục tù tăm tối và vô minh của kiếp này và vô lượng kiếp qua. Người đó là chúng ta đã nhốt một vị Phật tương lai vào trong cái thân này, vào trong cái tham sân si, vào thân khẩu ý luôn luôn tạo nghiệp. Chúng ta đã nhốt vị Phật tương lai vào trong đó và chẳng bao giờ trả vị Phật tương lai đó về nguyên vị của tự tánh an nhiên tự tại. Chúng ta đã nhốt Phật vào để rồi chúng ta tự tung tự tác tạo nghiệp làm giàu có tiền có của, có quyền lực danh vọng địa vị. Chúng ta muốn có tất cả nên chúng ta đã nhốt cái tánh Phật vào trong sâu thật là sâu và chẳng khi nào vào trong đó để thăm hỏi ông Phật tương lai.

Các bạn hình dung ra chưa? Thật là đau lòng vô cùng! Ta đã mang thân kiếp làm người này rồi vậy mà cam tâm nhốt Phật vào trong tù sâu ngục tối để rồi chúng ta chẳng một lần trở vào thăm Ngài, mà cứ bôn ba ngoài đời, lao đầu vào những chỗ khổ cực, tội lỗi, lầm than lầm chấp tạo nghiệp tạo khổ cho nhau. Sao chúng ta lại như vậy các bạn? Nếu chúng ta hiểu được cái chân lý này thì chúng ta phải ngừng ngay tạo nghiệp và hãy trở về thật sâu trong tâm khảm của đời người mình, đi vào cái ngục tù đen tối mà ta đã nhốt vị Phật tương lai ở trong những tội lỗi tham sân si lầm chấp nghiệp chướng, chúng ta phải phá cái cửa ngục đó ra và thỉnh vị Phật đó bước ra từ ngục tù đen tối để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này, mang lại hạnh phúc cho nhau.

Các bạn thân mến, chúng ta thực sự đã nhốt Phật ở trong tội lỗi, trong lầm chấp, trong tham sân si, trong vô minh bất thiện nghiệp, trong những ác nghiệp đã tạo ra và chúng ta đã chẳng một lần vô thăm. Hôm nay nghe câu chuyện người nông dân mất bông gòn, ông quan nhốt tượng Phật để tìm ra kẻ trộm. Chúng ta cũng không có gì phải xấu hổ bởi chính vì cái ông Phật tương lai bị nhốt đó mà chúng ta nhìn rõ được những tên trộm tham sân si, những tên trộm của bất thiện nghiệp tàng ẩn trong những thôn xóm của cái thân ngũ uẩn này và nay với cái diệu kế của ông quan đó thì những tên trộm của tham sân si, những tên trộm của bất thiện nghiệp, những tên trộm của thân ngữ ý đắm chìm trong vô minh bị lộ diện rõ ràng. Khi những tên trộm đã lộ diện rõ ràng và chúng là những kẻ đã ăn cắp ăn trộm và cướp đi cái sự sống, sự thanh tịnh, sự bình an hạnh phúc của chúng ta. Nay kẻ trộm đã hiện hình và cái ông quan chánh niệm đã nhìn thấu nên đã bắt chúng phải trả lại để rồi chúng ta nhận lại cái hạnh phúc và bình an đó – cái của đã mất nay được nhận lại. Chúng ta phải mở ngục tù đen tối của tự thân, chúng ta phải trả ông Phật về lại nguyên vị, để ông Phật ngồi đúng chỗ đó mà cùng với chúng ta đồng hành trong cuộc đời này.

Một cái miếu hoang trong một lúc mệt mỏi nương nhờ dưới tượng Phật mát mẻ cỡ nào, thế mà trong cái mát mẻ đó anh ta đã mất gia tài, nhưng cuối cùng cũng tìm lại được. Chúng ta cũng vậy, nếu biết trở về trong cái miếu bỏ quên của cuộc đời nằm dưới tôn tượng của chư Phật, nằm dưới chân của ông Phật tương lai ngủ một giấc lành để được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Khi thức dậy chúng ta sẽ nhận ra tất cả những cái gì ở thế gian này đã đánh mất, đã lấy đi của ta bởi tham sân si, hỉ nộ ái ố của cái thân ngữ ý đắm chìm trong vô minh sẽ phải lộ diện hoàn trả lại cho chúng ta. Vì thế mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng hoan hỉ trở vào bên trong phá tan ngục tù đen tối của tội lỗi nghiệp chướng ta bằng pháp thiện, bằng đời sống chánh niệm để chúng ta mở cửa thỉnh vị Phật tương lai bước ra từ ngục tối, để chúng ta đi theo học hỏi từ Ngài, để chúng ta đồng hành với Ngài tìm lại sự bình an và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Một cái tôn tượng thôi mà cũng có thể giải quyết được sự rắc rối của một đời người, huống hồ chi là một ông Phật sống – một ông Phật tương lai đang sống động trong cuộc đời không thể giải quyết được những cái chuyện khó khăn trong đời hay sao các bạn. Các bạn thấy chưa, một tượng Phật đó mà còn giải quyết được, ông quan còn mượn tượng Phật nhốt vô tù để tìm ra được kẻ trộm cắp thì chúng ta tại sao lại không thể đồng hành với ông Phật tương lai – vị Phật tương lai bị chúng ta nhốt vào trong cuộc đời này để chúng ta tìm về bến bờ của hạnh phúc, để chúng ta thoát khỏi vô mình đi tới sự giác ngộ. Các bạn suy ngẫm, tu duy chỗ này các bạn sẽ thấy nó mầu nhiệm tuyệt vời, chân lý hiển lộ ngay chỗ này. Chỉ cần tư duy một chút các bạn sẽ thấy rằng các bạn chính là kẻ trộm cướp đi tất cả gia tài hạnh phúc bình an của các bạn. Nhận rõ được điều đó, các bạn phải mở toang ngục tù để cho vị Phật tương lai hiển hiện trong cuộc sống. Hãy mạnh dạn lên, các bạn sống trong chánh niệm, các bạn có phước gặp được Phật pháp tăng, các bạn có phước báu nghe được lời của Phật. Chúng ta hãy cùng đồng hành với nhau, chúng ta cũng hãy trợ lực cho nhau mạnh mẽ dũng mãnh lên, trở vào phá tan ngục tù mời vị Phật tương lai bước vào cuộc đời, gieo mầm hạnh phúc, lan tỏa muôn nơi, rất cần lắm trong cuộc đời hiện tại của mỗi người chúng ta. Ý thức được điều này thì chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, ý thức được điều này thì chúng ta sẽ luôn luôn thành tựu được sự an lạc trong cuộc đời. Cuộc sống của con người ngày nay khi tu về Phật pháp, nếu không thành tựu được sự hạnh phúc và an lạc thì cái gọi là Phật pháp kia sẽ chẳng gọi là Phật pháp. Phật pháp cao minh ở chỗ là mang lại sự hạnh phúc và bình an cho chúng ta ngay trong kiếp này. Vậy hãy sống trong chánh niệm với hơi thở chánh niệm, phá tan ngục tù để Phật tương lai bước ra từ đó và tỏa ánh minh trí tuệ để soi đường dẫn lối cho chúng ta đi. Cảm ơn các bạn.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts