Search

Trâu Trắng Và Hạnh Kham Nhẫn

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành tiếp tục kể cho các bạn một câu chuyện mới. Câu chuyện tuyệt vời mang hàm ý giáo dục đời sống tâm linh. Chuyện kể rằng:

Thuở xưa có một con trâu trắng và nó cũng thấy được toàn thân nó trắng tinh. Từ đó nó hiểu rằng nó cần phải tu để làm tinh khiết tâm hồn bên trong, bên ngoài đã trắng thì tâm bên trong cần phải trong trắng hơn. Nên nó phát nguyện Bồ Tát hạnh và nó thường đằm mình xuống dưới nước trong, giữ hạnh kham nhẫn – tu Bồ Tát hạnh với hạnh kham nhẫn.

Nó trắng trông đã đẹp rồi, mà từ khi nó phát nguyện hạnh Bồ Tát, tu hạnh kham nhẫn thì người nó càng toát lên vẻ đẹp mà muôn loài đều ngưỡng mộ. Thế nhưng có một đám khỉ chẳng nhìn ra sự cao quý đó của con trâu trắng nên bầy khỉ này cứ nhảy lên lưng của nó nghịch ngợm đàm tiếu và làm đủ mọi thứ trên đó, loạn xạ hết, hết ngày này qua tháng nọ. Nhưng con trâu trắng lại không bao giờ giận hờn và vẫn vui vẻ nhẹ nhàng để cho đàn khỉ tự do nghịch ngợm, mượn lưng của mình và muốn làm gì thì làm. Vua trời Đế Thích thấy điều ngang trái như vậy mới nói với con trâu trắng rằng: sức của ngươi lớn sao không quật một cái cho đàn khỉ kia chết đi mà lại để cho cả một đàn khỉ ngang nhiên đùa giỡn, nghịch ngợm xú uế trên lưng của nhươi như thế. Trâu trắng mới bạch với vua trời Đế Thích rằng: tôi là phận trâu, nhưng có phước báu làm một con trâu trắng đẹp – từ bên ngoài ngoại tướng thật đẹp nên tôi đã phát hạnh Bồ Tát tu hạnh kham nhẫn để tinh tuyền tâm ở bên trong cho xứng đáng với tướng hảo có được ở bên ngoài. Cho nên đối với tôi, bầy khỉ kia chúng có làm gì đi nữa thì với hạnh kham nhẫn, tôi vẫn an vui và hạnh phúc. Lời nói của trâu trắng làm rung động vua trời Đế Thích và vua trời Đế Thích thấy trâu trắng có phẩm hạnh cao quý, tu hạnh kham nhẫn mà cả họ hàng bầy khỉ phá đi bao nhiêu năm trời trên lưng của nó rồi mà nó chẳng hề giận dữ, chẳng hề khó chịu, cũng như chẳng đánh đập loài khỉ kia. Nhưng vua trời Đế Thích muốn dạy dỗ cho đám khỉ này một bài học nên liền chụp đám khỉ này quẳng xuống vũng nước làm đám khỉ hoảng sợ, chạy trốn và biến mất. Từ đó đám khỉ này không còn dám phá phách con trâu trắng đang tu phẩm hạnh kham nhẫn bồ Bồ Tát nữa. Con trâu trắng được tự tại với hạnh kham nhẫn không chống lại những kẻ phá phách mình, nay trời Đế Thích lại xua đuổi đám khỉ kia đi cho nên nó được an tâm tu dưỡng và khi mãn cuộc đời nó được giải thoát.

Các bạn thân mến, một câu chuyện về con trâu trắng phát hạnh kham nhẫn, rồi cả một bầy khỉ – chúng ta biết rồi tánh khỉ nó nghịch ngợm phá phách leo trèo cỡ nào, khỉ là tượng trưng cho sự tinh nghịch của tâm ta. Nếu ta tu hạnh kham nhẫn thì trong tâm có con khỉ nó nhảy ra phá phách ta. Nhưng chúng ta đã phát tâm tu hạnh kham nhẫn rồi thì con khỉ trong tâm rồi nó sẽ ổn định mà thôi. Còn những con khỉ bên ngoài là tượng trưng cho những người nay người kia họ không hiểu được đời sống tu hạnh kham nhẫn của ta. Cho nên có thể họ coi thường, họ phỉ báng hoặc thậm chí có thể đánh đập, chê bai nhục mạ ta. Nhưng vì ta tu hạnh kham nhẫn, ai làm sao cũng được, ta giữ tinh thần đó để cho chúng ta nên tinh tuyền hơn ở trong tâm của mình. Nhưng các bạn nhớ rằng, ai tạo nghiệp người đó chịu, quả nó trổ ngay thôi. Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp sẽ tới gia hộ và hộ mạng cho các bạn nếu các bạn có tâm hạnh kham nhẫn thực sự. Như ông Trời Đế Thích thấy cảnh ngang ngược của đàn khỉ kia nên liền trừng phạt chúng và chúng hoảng sợ chạy tán loạn. Cho nên cuộc sống của các bạn tu với phẩm hạnh kham nhẫn Bồ Tát rồi, bất cứ một ai hàm tiếu vu oan vu khống sát hại các bạn dưới mọi hình thức thì chúng ta đều được Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp hộ mạng bảo vệ. Và những ai cứ làm như vậy thì nhất định họ sẽ bị các vị hộ pháp này cảnh báo bằng những việc mà họ phải lãnh nhận theo đúng những nhân quả họ đã tác động lên cho chúng ta. Chúng ta tu hạnh kham nhẫn không phải mong rằng Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp trừng phạt những người khác như vua trời Đế Thích trừng phạt bầy khỉ. Nhưng bởi vì phẩm hạnh kham nhẫn nó cao quý như vậy, sự kham nhẫn của chúng ta nó cao quý đến mức mà Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp đều kính mến chúng ta và đều tới để hộ mạng cho chúng ta. Đây nói tới để chúng ta hiểu rõ ràng hạnh kham nhẫn rất đặc biệt. Nếu trong hàng cư sĩ của chúng ta biết kham nhẫn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, phát Bồ Tát tâm tu hạnh Bồ Tát, giữ kham nhẫn trong mọi hoàn cảnh thì nhất định chúng ta, gia đình chúng ta, người thương yêu của chúng ta sẽ luôn được Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp gia hộ, bảo hộ, bảo mạng và hộ mạng cho chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống, chúng ta không sợ gì hết. Hạnh kham nhẫn không phải như áo giáp để che chở, nhưng chính vì đức hạnh đó mà Chư Thiên Hộ Pháp, Long Thần đều quý mến, quý tín chúng ta và phát tâm tới gia hộ cho chúng ta trên con đường tu khi chúng ta phát Bồ Tát tâm.

Các ban, trong cuộc sống hiện tại, người đi tu – nhất là cư sĩ tại gia – sẽ gặp thật nhiều gian truân thử thách. Thử thách từ trong nội tại của tâm thức con khỉ, thử thách từ ngoại tại, nghĩa là đời sống của những người xung quanh ta va chạm như người ở trong nhà, người hàng xóm, người bà con, hoặc ai đó như những người biết ta, tương tác với ta trong cuộc sống. Họ sẽ gây nhiều trở ngại chướng ngại thử thách. Nhưng bởi hạnh kham nhẫn của chúng ta, thì sự thử thách đó không làm cho chúng ta phải sợ hãi, bởi ta thực sự đang tu hạnh kham nhẫn. Chú ý rằng phát tâm với hạnh kham nhẫn ta sẽ có được Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Điều cao quý nhất là khi có sự kham nhẫn đó, ta sẽ luôn luôn sống trong sự bảo hộ của chư vị hộ pháp và chư vị hộ pháp luôn luôn đồng hành với chúng ta, hộ mạng cho chúng ta và người nhà của chúng ta được bình an và hạnh phúc. Những chuyện đàm tiếu trên thế gian là luôn luôn có, bởi những người mang chuyện đàm tiếu đó chính là bởi vì họ chưa làm chủ được tâm thiện – ác, chưa làm chủ và sống được trong hơi thở chánh niệm tu tập. Họ vẫn bị những điều như vậy quấy nhiễu tác động nên họ gây khổ gây phiền cho chúng ta. Nhưng chính vì hạnh kham nhẫn ta tu nên ta chẳng hề bị lung lay rung chuyển bởi những chuyện như vậy và ta cũng chẳng màng tới những chuyện đó, chỉ chuyên chú trong tâm hạnh Bồ Tát, trong hạnh kham nhẫn. Chúng ta cần phải chú trọng đến phần này để chúng ta sách tấn tự thân của mình. Điều này thể hiện cho thấy rõ ràng sự lợi ích của hạnh kham nhẫn, rõ ràng lắm nếu các bạn tinh tấn tu học. Trên đời này còn có gì hạnh phúc hơn khi có các chư vị hộ pháp luôn luôn sát cánh với chúng ta.

Các bạn thân mến, các bạn hãy cố gắng tu, cố gắng sống và chân lý của mỗi người trong cuộc sống mà hiện tại bây giờ gặp muôn trùng thử thách chướng ngại xung quanh ta và chúng ta luôn phải đối đầu với chúng. Hãy phát tâm tu hạnh kham nhẫn, sự lợi ích thấy rõ trước mặt, như con trâu trắng đã có tướng hảo trắng rồi, còn tu trong tâm của mình để trở nên tinh tuyền trong trắng hơn bằng hạnh kham nhẫn. Chúng ta là những con người phước báu trong cuộc đời, có tướng hảo tốt, có gia cảnh tốt, có vợ chồng con cái cha mẹ đều tốt, có hoàn cảnh sống kinh tế, có kiến thức có đầy đủ, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống ta cũng chẳng khổ đau mấy. Chúng ta hãy phát tâm tu hạnh kham nhẫn đi. Bởi vì kham nhẫn giúp cho chúng ta trưởng thành tịch tĩnh, giúp cho chúng ta có được những chư vị hộ pháp đồng hành trong cuộc đời, hộ mạng cho ta cho gia đình. Kham nhẫn tăng trưởng phước báu, làm đầy đủ mọi phương tiện trong cuộc sống của con người để cho chúng ta an vui hạnh phúc, sẵn sàng tiến bước trên con đường đi đến sự giác ngộ thành Phật. Các bạn, hãy phát tâm và tu hạnh kham nhẫn trong cuộc đời. Những thử thách tới sẽ trở thành nhẹ nhàng và biến mất, những chông gai trước mặt sẽ trở nên bằng phẳng để chúng ta tiếp bước thành tựu được sự an lạc trong đời.

Các bạn thân mến, chúng ta phải luôn luôn ý thức được điều này để chúng ta tự sách tấn mình trong cuộc đời thật nhiều sự cám dỗ, thật nhiều chướng ngại gây ra từ bên ngoài. Nếu các bạn có hạnh kham nhẫn, các bạn sẽ có một nội lực ở bên trong, có một định lực vững chãi và đặc biệt hơn các bạn luôn luôn có sự hộ pháp của Chư Thiên LongThần, luôn luôn được bảo hộ che chở. Gia đình của các bạn luôn luôn được bảo hộ và che chở, cuộc sống của các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Đây là phước báu rõ ràng được thể hiện ngay trong kiếp này. Các bạn hãy thực hành hạnh kham nhẫn đi. Các bạn sẽ chứng kiến được những điều như vậy xảy ra trong cuộc đời của các bạn ngay bây giờ. Pháp bảo của Phật dạy thật cao siêu nhiệm mầu. Nếu chúng ta tu dưỡng cho đúng chúng ta sẽ thành tựu được và đặc biệt nhất là hạnh kham nhẫn. Kham nhẫn sẽ làm thanh tịnh ý của chúng ta, kham nhẫn sẽ làm thanh tịnh ngôn ngữ của chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Kham nhẫn còn làm thanh tịnh thân của chúng ta. Và khi 3 nơi thân – ngữ – ý thanh tịnh, chẳng tạo nghiệp, thì đời sống này quá cao quý rồi. Với phẩm hạnh cao quý như vậy thì Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp sẽ tới. Cuộc đời sẽ được bảo hộ và phước báu sẽ được tăng trưởng từng giây phút. Con trâu trắng đã tu phẩm hạnh kham nhẫn đó, nó đã được vua trời Đế Thích tới để bảo họ và che chở và nó đã viên mãn trong phẩm hạnh kham nhẫn đó và nó đã được giải thoát.

Các bạn thân mến, tất cả mọi chướng ngại trong cuộc đời đau khổ và phiền não các bạn đang có, nếu các bạn tu hạnh kham nhẫn các bạn sẽ được Chư Thiên vua trời Đế Thích hộ mạng và các bạn sẽ vượt qua mọi chướng ngại đó để đạt được sự hạnh phúc và giải thoát khỏi mọi phiền não và đau khổ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts