Search

Transformation 2011- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Sự Chuyển Hoá 2011

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

In the early spring of 2011, It was happen for us to witness the special transformation of the worm which shook our experiment about the nature. We all know this transformation of the worm to become a moth but just from book and school. This was the first time we witness it. It was happen right in the front of our temple. Wow! What was next?

Khi mùa xuân năm 2011 trỗi mình khoe sắc, một chuyện lạ lùng đã xảy ra làm tăng thêm kinh nghiệm hiểu biết về thiên nhiên của chúng tôi. Chúng tôi được chứng kiến một con sâu rùng mình chuyển hoá thành bướm. Kiến thức này, ai cũng biết trên ghế học đường và từ sách sinh vật, nhưng tận mắt chứng kiến , thì đây là lần đầu tiên trong đời của chúng tôi, đặc biệt là ở ngay trước cửa chánh điện.

The worm used his eternal force to keep shaking the body to make the white powder come out from around his body. And then slowly, the little tiny wings just came out, it liked the angle snaps their wings to fly higher to rich the sky. Thought that he was achieved his dream, yes he was flying high and we saw it.

Chú sâu nhỏ bé dùng hết nội lực rung động thật mạnh toàn thân để tạo ra một thứ bột trắng bao bọc toàn thân. Sau đó một hồi, đôi cánh nhỏ từ từ mọc ra; tuyệt vời như một thiên thần đang chuyển mình bay lên trời cao. Hình như ước nguyện đang thành hình để đôi cánh mỏng bay vút lên cao. Chúng tôi thật hạnh phúc khi chứng kiến cảnh giới này.

 

Yes, the transformation has begun. Many thanks to all our members since the beginning of our temple has found.

Vâng, sự chuyển mình đã bắt đầu. Cảm niệm ân đức của tất cả ân nhân đã cống hiến cho sự thành tựu của ngôi nhà tâm linh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts