Trân Trọng Người Bên Cạnh

Có duyên mới được cận kề nhau 
Cùng khi hạnh phúc, lúc thương đau 
Ngày mai biết có còn gặp gỡ!  
Trân trọng cho tròn nghĩa thâm giao

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau