Sống buông thả vùi mình trong ảo giác 
Là tự thân chuốc lấy những luỵ sầu
Đang bỏ phí một kiếp người diệu dụng 
Để đắm chìm trong nghiệp quả khổ đau

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.