Search

Tại sao tu phải xuống tóc

Thưa Thầy xin Thầy khai thị cho con: Tại sao đi tu phải xuống tóc. Nếu không xuống tóc tu tại gia có giải thoát khỏi luân hồi sanh tử không ạ? Mô Phật.

Trả lời: Xuống cái gì mà không bỏ được chấp ngã, chấp thủ thì chẳng bao giờ giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bạn cứ ở nhà để tóc dài tới chân đi, không sao. Bạn cứ vô chùa cạo trọc đầu đi, không sao. Đó chỉ là về thể tướng, cái tâm bạn không thể buông khỏi những cái thủ chấp, chấp hoá ra mê, mê thì trở thành vô minh. Chấp rất quan trọng, buông bỏ chấp ngã! Người xuất gia xuống tóc mang lời nguyện buông bỏ mọi chấp ngã. Đánh thức cái điều đó thôi, ta xuống tóc là ta xuống mọi chấp ngã đó. Ngoài ra còn đặt để rất nhiều những ý nghĩa khác của Chư Tổ đặt để vào đó. Còn thời xưa theo kinh Đức Phật khi giác ngộ tóc tự rụng, các bậc A-La-Hán tóc tự rụng. Ý nghĩa rằng không phải tóc rụng hết! Ngày nay thiếu gì người Mỹ tóc rụng, họ không cần phải giác ngộ, họ tắm một thời gian với xà bông, với chất hoá học, tóc rụng hết à! Đầu hói đầy! Nhưng cái đầu không có tóc hoặc xuống tóc không phải là vấn đề, mà cái vấn đề là bạn có cạo đi tất cả mọi chấp ngã, chấp tướng, chấp pháp hay không. Nếu bạn đã đối pháp – không chấp pháp, đối tướng – không chấp tướng, đối cảnh – không chấp cảnh, tâm – cảnh – pháp đều không chấp, bạn để cái gì trong cuộc đời, bạn đặt bạn vào hoàn cảnh nào đi nữa, thì bạn cũng là người đang trên đường giải thoát tự thân khỏi luân hồi sanh tử. Mô Phật.

Tham vấn Phật Pháp 23,  https://youtu.be/GRV2NBDPEyU

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn