Sẳn Sàng Yêu Thương

Yêu thương sẳn tánh tự tâm chân  
Chỉ là chôn kín bởi tham sân  
Khơi lên kết lại thành ái ngữ  
Từ bi hành thiện dưỡng lòng nhân

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau