Yêu thương sẳn tánh tự tâm chân  
Chỉ là chôn kín bởi tham sân  
Khơi lên kết lại thành ái ngữ  
Từ bi hành thiện dưỡng lòng nhân

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.