TB#2. Quán Khổ, Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn – Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang

Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang
Chúng con nguyện thắp sáng đuốc tuệ để thấu rõ thực tướng 
pháp Khổ, Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang

Con nguyện luôn chánh niệm định tâm
Soi rọi bao kiếp đời trầm luân
Nhìn sâu muôn Khổ cõi trần
Khổ đau Sanh, Bệnh, Lão, Tử
Sầu ai đắm mê vọng dục
Luôn hiện hữu trong từng nhân thân
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang
Nguyện tâm quán chiếu pháp Khổ

Con nguyện tâm thấy vạn đổi thay
Sanh diệt luôn ứng hiện từng giây 
Nhận chân Vô Thường hiển bày
Chuyển xoay muôn vật mỗi ngày
Tự nhiên Sanh Trụ Hoại Diệt
Vốn là đây vạn pháp Vô Thường
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang
Nguyện con thấy biết Vô Thường

Nguyện xin con biết muôn sự luôn biến đổi
Tự tâm Vô Ngã theo nghiệp sinh chuyển hồi 
Nguyện con luôn thấy thân này duyên tác hợp
Không sanh diệt - bất tướng
Không tăng giảm, không cấu tịnh
Không TA
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang
Nguyện tâm Vô Ngã liễu ngộ 

Nguyện con tri chứng vô ngại tâm Niết Bàn
Nguyện luôn an trú hơi thở trong chánh niệm 
Mười phương thắp sáng minh tuệ tâm chánh định
Buông mê lầm chấp ngã
Sống thiện chân hạnh phúc an lành
Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang
Nguyện con chứng thấy Niết Bàn

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về